Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Raspunderea civila delictuala

in reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 si a dreptului european
ISBN/ISSN: 978-606-522-908-2
Editura: Hamangiu
41,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Propunandu-si sa realizeze o analiza cat mai aprofundata si dinamica a institutiei raspunderii civile delictuale, lucrarea spune atentiei cititorului, intr-o abordare triplu comparativa, atat din perspectiva dreptului intern, european si comunitar, cat si a dreptului civil fata de alte ramuri de drept, precum cel penal, administrativ sau al concurentei, dar si prin prisma modificarilor aduse de noul Cod civil, aspecte teoretice si practice de actualitate din acest domeniu.

Pe langa unele teme consacrate in materie, precum cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei si cauzele exoneratoare, conditia prejudiciului, repararea prejudiciului moral, prescriptia dreptului la actiunea in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala, lucrarea trateaza sistematic, expunand odata cu solutiile existente si un punct de vedere propriu, intemeiat pe elemente de drept comparat si dublat de propuneri concrete de lege ferenda, aspecte controversate privind gradul de vinovatie in cazul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare, conditia vinovatiei in cadrul raspunderii pentru activitatea medicala, vinovatia in cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudicii provenite din fapte de concurenta neloiala sau anticoncurentiale.

Recomandam aceasta carte tuturor juristilor dornici sa aprofundeze problematica variata si complexa a acestei materii.

Lucrare reprezinta o varianta revizuita a tezei de doctorat „Conditiile raspunderii civile delictuale. Tendinte de unificare in dreptul european”, elaborata sub distinsa coordonare a domnului Profesor Universitar Doctor Valeriu Stoica si sustinuta public in luna noiembrie 2011.

Capitolul I. Consideratii introductive

Sectiunea 1. Prezentarea unor termeni esentiali

Sectiunea a 2-a. Scurt istoric al evolutiei institutiei raspunderii civile delictuale 
§1. Aparitia institutiei. Primele norme juridice. Desprinderea raspunderii civile din raspunderea unica, cu natura principal penala (alictiva)
§2. Formarea unei reglementari de natura generala a raspunderii civile delictuale. Culpa ca element esential al raspunderii
§3. Declinul culpei drept conditie a raspunderii. Aparitia formelor de raspundere delictuala obiectiva

Sectiunea a 3-a. Rolul social-juridic al institutiei raspunderii civile delictuale 

Capitolul II. Ilicitul civil in dreptul romanesc si european 

Sectiunea 1. Consideratii introductive
§1. Definitia faptei ilicite in legislatia si doctrina nationala
§2. Definitia faptei ilicite in legislatia si doctrina europeana 
§3. Marja de apreciere si rolul jurisprudentei in definirea faptului ilicit 

Sectiunea a 2-a. Categorii de fapte ilicite  
§1. Fapte ilicite civile ce decurg din reglementarile altor ramuri de drept 
§2. Fapta ilicita civila comisiva si ilicitul civil omisiv

Sectiunea a 3-a. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei si cauzele exoneratoare
§1. Consideratii preliminare 
§2. Legitima aparare 
§3. Starea de necesitate
§4. Indeplinirea unei activitati impuse sau premise de lege sau ordinul superiorului
§5. Exercitarea unui drept subiectiv. Problema abuzului de drept 
§6. Consimtamantul victimei (asumarea riscului). Clauzele de neraspundere. Anunturile privind raspunderea
§7. „Self-help”-ul 

Sectiunea a 4-a. Concluzii privind evolutia conditiei faptului ilicit 

Capitolul III. Prejudiciul ca element al raspunderii civile delictuale 

Sectiunea 1. Consideratii introductive. Notiune

Sectiunea a 2-a. Conditiile necesare pentru ca prejudiciul sa fie reparabil in cadrul raspunderii civile delictuale
§1. Prejudiciul reprezinta in mod necesar afectarea unui drept subiectiv sau poate reprezenta si afectarea unui interes (a unei situatii de fapt)? 
§2. Conditia caracterului cert al prejudiciului
§3. Conditia caracterului direct al prejudiciului 
§4. Conditia caracterului personal al prejudiciului 
§5. Conditia ca prejudiciul sa nu fi fost reparat inca
§6. Conditia gravitatii prejudiciului 
§7. Proba prejudiciului 

Sectiunea a 3-a. Repararea prejudiciului
§1. Principiul repararii integrale a prejudiciului 
§2. Principiul repararii in natura a prejudiciului 
§3. Problema stabilirii despagubirilor, in cazul repararii prin echivalent a prejudiciului
§4. Problema repararii prejudiciului „prin ricoseu”

Sectiunea a 4-a. Prejudiciul material si prejudiciul moral 
§1. Notiune 
§2. Problema repararii pecuniare a prejudiciului moral 
§3. Proba prejudiciilor morale 

Sectiunea a 5-a. Prejudiciul ecologic 
§1. Notiune si specificitate 
§2. Calitatea de victima
§3. Problema reparatiei prejudiciului ecologic 

Sectiunea a 6-a. Concluzii privind problemele actuale ale conditiei prejudiciului 

Capitolul IV. Legatura de cauzalitate ca element al raspunderii civile delictuale 

Sectiunea 1. Notiune 

Sectiunea a 2-a. Principalele teorii privind legatura de cauzalitate 
§1. Sistemul echivalentei conditiilor
§2. Sistemul cauzei proxime 
§3. Sistemul eficacitatii 
§4. Sistemul cauzei adecvate 
§5. Sistemul cauzalitatii necesare 
§6. Sistemul indivizibilitatii cauzei cu conditiile 

Sectiunea a 3-a. Probleme speciale in functie de domeniul comiterii faptului ilicit si tipul de prejudiciu. Legatura de cauzalitate in dreptul concurentei 

Sectiunea a 4-a. Cauzele care afecteaza indeplinirea conditiei legaturii de cauzalitate 
§1. Fapta victimei insesi 
§2. Fapta unei terte persoane 
§3. Cazul fortuit si forta majora 

Capitolul V. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii civile delictuale 

Sectiunea 1. Notiune. Necesitatea acestei conditii din punctul de vedere al doctrinei romane 

Sectiunea a 2-a. Conditia vinovatiei in cadrul principalelor forme de raspundere civila delictuala 
§1. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii pentru fapta proprie 
§2. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii parintilor pentru faptele copiilor minori 
§3. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii institutorilor pentru faptele elevilor si a mestesugarilor pentru faptele ucenicilor 
§4. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii comitentilor pentru faptele prepusilor 
§5. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale si de lucruri in general 
§6. Conditia vinovatiei in cadrul raspunderii pentru ruina edificiului 
§7. Conditia vinovatiei in reglementarea altor forme de raspundere. Raspunderea locatarului pentru caderea sau aruncarea din imobil a unui lucru
§8. Gradul de vinovatie (gravitatea culpei) in raspunderea civila delictuala 
§9. Gradul de vinovatie in raspunderea civila delictuala in anumite domenii specifice 

Sectiunea a 3-a. Tendinte de unificare a regimului juridic al conditiei vinovatiei in dreptul european si international. Rolul dreptului comunitar in unificarea acestei conditii 
§1. Conditia vinovatiei in cadrul uniformizarii raspunderii civile delictuale a persoanelor juridice pentru prejudiciile create de produsele defectuoase (Directiva 85/374/CEE a Consiliului Uniunii Europene) 
§2. Problema vinovatiei in cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile ecologice. Aspecte privind prejudiciile create de accidente nucleare, precum si cele provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime
§3. Problema vinovatiei in cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudicii provenite din fapte de concurenta neleala sau anticoncurentiale 

Sectiunea a 4-a. Concluzii privind evolutia conditiei vinovatiei in raspunderea civila delictuala contemporana 

Capitolul VI. Prescriptia dreptului la actiunea in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala 

Sectiunea 1. Consideratii introductive
§1. Definitia prescriptiei in legislatia si doctrina nationala. Prescriptia actiunii in dezdaunare
§2. Definitia prescriptiei in legislatia si doctrina europeana. Prescriptia actiunii in dezdaunare

Sectiunea a 2-a. Termenul de prescriptie al actiunilor bazate pe raspunderea civila delictuala 
§1. Principiul prescriptibilitatii actiunii intemeiate pe raspunderea civila delictuala. Exceptii 
§2. Diferite termene de prescriptie ale actiunii in raspundere civila delictuala in legislatia romana si a tarilor europene 

Sectiunea a 3-a. Cursul prescriptiei extinctive a actiunii in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala 
§1. Inceputul prescriptiei extinctive a actiunii in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala
§2. Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive. Aplicarea acestora in cazul actiunii in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala 
§3. Cazurile de intrerupere a prescriptiei extinctive. Aspecte specifice actiunii in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala 
§4. Calculul termenului de prescriptie si repunerea in termenul de prescriptie 

Sectiunea a 4-a. Aspecte ale prescriptiei actiunii in raspunderea civila delictuala cand fapta ilicita imputata este si infractiune

Sectiunea a 5-a. Concluzii cu privire la utilitatea unei reglementari uniformizate a prescriptiei actiunii in raspundere civila 

Capitolul VII. Corelarea institutiei raspunderii civile delictuale cu institutii conexe din dreptul civil si cu alte ramuri de drept 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
§1. Locul raspunderii civile delictuale in cadrul raspunderii generale (sociale) si al raspunderii juridice 
§2. Specificul raspunderii civile delictuale 

Sectiunea a 2-a. Raspunderea civila delictuala si institutii conexe ale dreptului civil 
§1. Raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala 
§2. Raspunderea civila delictuala si contractul de asigurare de raspundere civila 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea civila delictuala si institutii conexe din alte ramuri de drept 
§1. Raspunderea penala si raspunderea civila delictuala. Aspecte esentiale 
§2. Raspunderea contraventionala si raspunderea civila delictuala 
§3. Raspunderea administrativa pentru fapte anticoncurentiale si raspunderea civila delictuala 

Capitolul VIII. Raspunderea civila delictuala in dreptul Uniunii Europene si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Sectiunea 1. Raspunderea civila delictuala in dreptul Uniunii Europene (dreptul comunitar) 
§1. Raspunderea civila a statelor membre pentru incalcarea dreptului comunitar 
§2. Raspunderea civila a persoanelor de drept privat pentru incalcarea dreptului comunitar 
§3. Raspunderea civila a institutiilor comunitare pentru incalcarea dreptului comunitar 

Sectiunea a 2-a. Raspunderea civila delictuala in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei21 dec. 2012
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Paul Pricope
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON