Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Raspunderea civila a medicului

ISBN/ISSN: 978-606-678-816-8
Editura: Hamangiu
40,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea reprezinta un demers de clarificare sistematica a institutiei juridice a raspunderii civile a medicului (care, pe de o parte, nu include intreaga raspundere pentru malpraxisul medical, dar, pe de alta parte, cuprinde si raspunderea pentru incalcarea altor obligatii) prin creionarea cadrului general in care se naste, prin delimitarea de alte forme de raspundere juridica a medicului, prin analizarea conditiilor de angajare si a cauzelor de exonerare, prin prezentarea efectelor angajarii raspunderii civile a medicului, pe baza legislatiei aplicabile in prezent in Romania interpretata comparativ cu situatia legislativa si jurisprudentiala internationala.

Capitolul I. Consideratii generale asupra falimentului 

Sectiunea 1. Delimitari conceptuale
§1. Notiunea de faliment
§2. Functiile falimentului 

Sectiunea a 2-a. Evolutia institutiei falimentului 
§1. Institutia falimentului in antichitate 
§2. Institutia falimentului in Evul Mediu 
§3. Institutia falimentului in epoca moderna 
§4. Institutia falimentului in perioada contemporana 

Capitolul al II-lea. Cadrul juridic privind falimentul international 

Sectiunea 1. Reglementari internationale privind falimentul 
§1. Conceptul de instrument de reglementare a falimentului international 
§2. Instrumente cu vocatie regionala 
§3. Instrumente cu vocatie internationala 

Sectiunea a 2-a. Receptarea reglementarilor internationale in dreptul intern 
§1. Aspecte comune referitoare la receptarea reglementarilor internationale 
§2. Receptarea reglementarilor internationale in sistemul dreptului roman 
§3. Receptarea reglementarilor internationale in alte sisteme de drept 

Capitolul al III-lea. Competenta privind deschiderea procedurii falimentului international 

Sectiunea 1. Problematica generala privind competenta in domeniul falimentului international 

Sectiunea a 2-a. Teorii privind competenta in materie de faliment international 
§1. Teoria unitatii si universalitatii falimentului 
§2. Teoria pluralitatii si teritorialitatii 
§3. Teorii mixte 

Sectiunea a 3-a. Determinarea competentei privind deschiderea procedurii falimentului international 
§1. Determinarea competentei privind deschiderea procedurii principale 
§2. Determinarea competentei privind deschiderea procedurilor secundare 
§3. Solutionarea conflictelor de competenta privind deschiderea procedurii 
§4. Aspecte particulare privind determinarea competentei de deschidere a procedurii in materia grupurilor corporatiste 
§5. Probleme speciale privind determinarea competentei de deschidere a procedurii in materia institutiilor de credit 

Capitolul al IV-lea. Legea aplicabila in procedura falimentului international 

Sectiunea 1. Precizari prealabile 
§1. Conflictele de legi in materia falimentului international 
§2. Natura normelor care guverneaza raporturile din domeniul falimentului international 

Sectiunea a 2-a. Determinarea legii aplicabile in procedura falimentului international 
§1. Aspecte generale 
§2. Domeniul de aplicare al legii statului de deschidere a procedurii 
§3. Exceptiile de la aplicarea legii statului de deschidere 

Sectiunea a 3-a. Configurarea unui drept comun al falimentului international 
§1. Considerentele elaborarii unui drept comun 
§2. Necesitatea estomparii caracterului eterogen al reglementarilor interne 
§3. Implicatiile legislative ale interdependentei dintre procedurile principale si secundare 
§4. Domeniile in care se impune unificarea reglementarilor 

Sectiunea a 4-a. Tehnici normative de omogenizare a reglementarilor falimentului international 
§1. Premisele normative ale omogenizarii 
§2. Stabilirea unei ierarhii intre normele interne si cele internationale 
§3. Logica de autoritate si aplicabilitatea directa 

Sectiunea a 5-a. Rolul instrumentelor internationale in elaborarea unui ius commune 
§1. Valorificarea principiilor unificate 
§2. Inducerea si circulatia modelelor 
§3. Integrarea modelelor in cadrul ordinilor juridice etatice 
§4. Punerea in evidenta a metodelor de interpretare comune 

Capitolul al V-lea. Conditiile deschiderii procedurii falimentului international 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Eligibilitatea debitorului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Situatia debitorilor persoane fizice 
§3. Situatia debitorilor persoane juridice 
§4. Situatia institutiilor de credit 

Sectiunea a 3-a. Starea de insolventa a debitorului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Criteriul insolventei sau al incetarii platilor
§3. Criteriul insolvabilitatii sau al bilantului contabil 
§4. Criteriul insolventei iminente 

Sectiunea a 4-a. Formularea cererii de catre persoanele abilitate 
§1. Precizari prealabile 
§2. Autoritatile competente 
§3. Debitorii obligati sau indreptatiti 
§4. Creditorii indreptatiti 

Sectiunea a 5-a. Determinarea obiectului cererii de deschidere 
§1. Precizari prealabile 
§2. Lichidarea 
§3. Reorganizarea 
§4. Salvarea entitatilor aflate in dificultate financiara 

Sectiunea a 6-a. Solutionarea cererilor introductive 
§1. Precizari prealabile 
§2. Autoritatea competenta in plan intern 
§3. Suportarea costurilor procedurii 
§4. Deschiderea procedurii la cererea debitorului 
§5. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor

Capitolul al VI-lea. Efectele deschiderii procedurii falimentului international 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Constituirea masei falimentului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Componenta masei falimentului 
§3. Bunurile care nu sunt incluse in componenta masei falimentului 
§4. Termenul pentru constituirea masei falimentului si colectarea bunurilor 

Sectiunea a 3-a. Suspendarea drepturilor individuale ale creditorilor 
§1. Precizari prealabile
§2. Aplicarea suspendarii in raport cu obiectul procedurii 
§3. Domeniul de aplicare al masurii suspendarii 
§4. Interventia suspendarii: de drept sau la cerere
§5. Momentul aplicarii suspendarii 
§6. Durata suspendarii 
§7. Protectia creditorilor garantati 

Sectiunea a 4-a. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului 
§1. Precizari prealabile
§2. Pozitia debitorului in cadrul procedurii 
§3. Drepturile debitorului 
§4. Obligatiile debitorului 
§5. Raspunderea debitorului 

Sectiunea a 5-a. Valorificarea activelor din averea debitorului 
§1. Precizari prealabile 
§2. Utilizarea si vanzarea bunurilor din averea debitorului 

Sectiunea a 6-a. Recunoasterea dreptului de a invoca compensarea 

Sectiunea a 7-a. Executarea sau incetarea contractelor financiare si compensarea bilaterala 

Capitolul al VII-lea. Recunoasterea si executarea deciziilor privind procedura falimentului international

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Modalitati de recunoastere a unei decizii straine de deschidere a procedurii 
§1. Recunoasterea de plin drept 
§2. Recunoasterea acordata la cerere 

Sectiunea a 3-a. Masurile cu executare vremelnica ce pot fi incuviintate pe durata solutionarii cererii de recunoastere a unei proceduri straine 

Sectiunea a 4-a. Efectele recunoasterii unei proceduri straine 
§1. Distinctia intre efectele recunoasterii procedurii principale si cele ale procedurii secundare 
§2. Efectele care se produc de drept in baza recunoasterii procedurii principale 
§3. Masurile ce pot fi incuviintate ulterior recunoasterii unei proceduri straine 
§4. Dreptul reprezentantului strain de a actiona in fata instantelor locale 

Sectiunea a 5-a. Punerea in executare a deciziilor straine 
§1. Conditiile si procedura obtinerii exequatur-ului 
§2. Particularitati privind executarea deciziilor in materia institutiilor de credit 

Capitolul al VIII-lea. Coordonarea procedurilor concomitente si cooperarea in materie de faliment international 

Sectiunea 1. Configurarea cadrului coordonarii procedurilor concomitente prin intermediul protocoalelor de cooperare 

Sectiunea a 2-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile secundare de insolventa 
§1. Caracterul subsecvent al procedurilor secundare fata de procedura principala 
§2. Corelarea masurilor dispuse in vederea sau in urma recunoasterii unei proceduri straine
§3. Aspecte particulare referitoare la coordonarea procedurilor din cadrul grupurilor de societati 
§4. Probleme speciale privind coordonarea procedurilor in materia institutiilor de credit 

Sectiunea a 3-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile auxiliare de insolventa 
§1. Conceptul si functionarea procedurilor auxiliare 
§2. Compararea procedurilor auxiliare cu procedurile secundare 
§3. Inlocuirea procedurilor secundare cu proceduri auxiliare 

Sectiunea a 4-a. Cadrul cooperarii in falimentul international 
§1. Obiectivele cooperarii in materia falimentului international 
§2. Formele de cooperare in falimentul international 
§3. Instantele si alte autoritati competente in materie de cooperare 
§4. Cooperarea si comunicarea directa dintre instante si reprezentantii straini 

Sectiunea a 5-a. Accesul reprezentantilor straini la instantele altui stat 
§1. Accesul direct al reprezentantilor straini pentru deschiderea unei proceduri in alt stat 
§2. Participarea reprezentantilor straini in cadrul unei proceduri deschise in alt stat 

Sectiunea a 6-a. Asigurarea drepturilor creditorilor straini in fata instantelor altui stat 
§1. Notificarea creditorilor straini despre deschiderea unei proceduri in alt stat 
§2. Participarea creditorilor straini la o procedura deschisa in alt stat 

Sectiunea a 7-a. Aspecte particulare referitoare la cooperarea in materia institutiilor de credit 

Capitolul al IX-lea. Concluzii 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei07 nov. 2013
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini408
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Malpraxisul

Malpraxisul

34,90 RON 34,90 RON
Indisponibila
Malpraxisul medical - Nasui

Malpraxisul medical

Particularitatile raspunderii civile medicale. Jurisprudenta interna. Malpraxisul profesiilor liberale
50,00 RON