Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Publicitate imobiliara. Cartile funciare. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-973-8957-05-3
Editura: Hamangiu
22,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Cadastrul general si organizarea unui sistem de publicitate imobiliara unitar, la nivelul intregii tari, au constituit obiective mai vechi ale legiuitorului roman, materializate in urma cu 10 ani prin adoptarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

   Lucrarea isi propune sa ofere persoanelor ale caror preocupari sunt legate de activitatea de publicitate imobiliara bazata pe cartile funciare o privire de ansamblu asupra practicii judiciare in domeniu. Unele solutii sunt insotite de note privind modificarile legislative, referiri bibliografice asupra problemei de drept abordate sau comentarii concepute din perspectiva practicianului, fara a avea pretentia abordarii doctrinare si a epuizarii problemelor in discutie.

Lista de abrevieri 

Capitolul I. Principiile cartilor funciare

1. Coexistenta in spatiu a unor sisteme de publicitate imobiliara diferite. Neincalcarea principiului constitutional al caracterului unitar al statului roman

2. Decizie similara

3. Principiul publicitatii materiale. Domeniu de aplicare. Admisibilitatea actiunii pentru rectificarea intinderii suprafetei de teren inscrise in cartea funciara. Temei juridic

4. Principiul fortei probante absolute a inscrierii in cartea funciara. Inaplicabilitate in privinta intinderii suprafetei imobilului. Elemente pe baza carora se stabileste granita intre parcele invecinate. Persoana obligata prin hotarare judecatoreasca irevocabila sa ridice constructiile de pe terenul ocupat. Actiune pentru stabilirea dreptului de superficie. Inadmisibilitate

5. Principiul publicitatii materiale a cartilor funciare. Actiune in rectificare care nu a fost introdusa de cel interesat in termenul prevazut de lege. Ocrotirea tertului dobanditor de buna-credinta

6. Principiul publicitatii materiale a inscrierilor in cartea funciara. Mecanismul acestui principiu in cadrul actiunii in rectificarea cartii funciare. Suspendarea actiunii principiului publicitatii materiale. Eroare savarsita cu prilejul inscrierii. Irelevanta sub aspectul valabilitatii titlului

7. Actiune in prestatie tabulara. Hotarare judecatoreasca irevocabila de admitere. Intabularea dreptului de proprietate. Anularea ulterioara a antecontractului de vanzare-cumparare. Cerere de rectificare a cartii funciare. Respingere. Efectele intabularii intre partile raportului juridic obligational. Incidenta principiului efectului constitutiv de drepturi reale al inscrierii in cartea funciara

8. Dobandirea dreptului de proprietate. Inscriere in cartea funciara. Acte doveditoare. Principiul legalitatii formale. Inscrierea pe baza unor simple fapte materiale. Inadmisibilitate

9. Principiul legalitatii materiale. Drept de proprietate dobandit in baza unui contract autentic de vanzare-cumparare. Cerere de intabulare. Verificarea inscrisului in temeiul caruia se solicita inscrierea. Extinderea verificarii si asupra actelor care au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991 in favoarea autorului vanzatorului. Inadmisibilitate 

10. Principiul relativitatii inscrierilor. Imobil dobandit prin vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995. Lipsa inscrierii dreptului de proprietate pe numele vanzatorului. Consecinte

11. Principiul relativitatii inscrierilor. Instrainari succesive neinscrise in cartea funciara. Cerere de inscriere formulata de ultimul dobanditor. Dovada actelor de instrainare succesive

12. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara. Drept de proprietate stabilit prin hotarare judecatoreasca. Inopozabilitatea hotararii in raport cu titularul inscris in cartea funciara. Respingerea cererii de intabulare

13. Principiul efectului translativ sau constitutiv de drepturi al inscrierii in cartea funciara. Exceptii. Drepturi reale extratabulare dobandite prin succesiune. Lipsa inscrierii drepturilor reale in cartea funciara. Admisibilitatea actiunii in granituire 

14. Principiul efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare al inscrierii in cartea funciara. Constructie edificata pe terenul altuia, sub imperiul Legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974. Constituirea dreptului de superficie. Conditii 

15. Actiune in revendicare. Imobil inscris in cartea funciara. Intocmirea unei carti funciare nedefinitive. Inscrierea dreptului real pe numele altui proprietar. Aplicarea principiului efectului constitutiv al inscrierii in cartea funciara dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996. Titlu de proprietate inscris in cartea funciara nedefinitiva. Inopozabilitate fata de proprietarul al carui drept este inscris in cartea funciara existenta, conform Decretului-lege nr. 115/1938

16. Revendicarea unui imobil cooperativizat. Incidenta Legii nr. 18/1991. Rasturnarea prezumtiei existentei dreptului real inscris in cartea funciara. Neaplicarea regulii efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare al inscrierii in cartea funciara

17. Imobil expropriat, apartinand domeniului public. Exceptie de la regula efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare al inscrierii in cartea funciara. Caracterul relativ al prezumtiei existentei dreptului real inscris in cartea funciara. Nulitatea actului de instrainare

18. Drept de proprietate dobandit prin succesiune. Exceptie de la principiul efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale al inscrierii in cartea funciara. Hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit masa succesorala si s-a constatat ca exista un singur mostenitor acceptant, fata de ceilalti mostenitori care nu au fost parte in proces. Inopozabilitate

19. Principiul efectului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare al inscrierii in cartea funciara. Ipoteca conventionala. Principiul specializarii ipotecii. Neindicarea catimii dobanzii in contractul de ipoteca si neinscrierea in cartea funciara. Consecinte 

20. Principiul prioritatii inscrierilor. Rangul ipotecii. Actiune in constatare. Inadmisibilitate

Capitolul II. Inscrierile in cartea funciara

21. Intabulare. Principiul legalitatii materiale. Verificarea conditiilor de validitate a actului juridic. Inscris sub semnatura privata incheiat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996. Lipsa formei autentice. Consecinte

22. Intabulare. Contract de vanzare-cumparare avand ca obiect un teren supus dispozitiilor Legii nr. 18/1991. Lipsa titlului de proprietate al vanzatorului. Consecinte

23. Intabulare. Ipoteca avand ca obiect garantarea unui imprumut bancar exprimat in valuta, acordat unei societati comerciale. Incalcarea art. 18 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare. Consecinte

24. Intabulare. Contract de donatie avand ca obiect o cota ideala dintr-un imobil aflat in proprietate devalmasa. Incalcarea regimului comunitatii de bunuri a sotilor. Nulitatea actului de donatie. Competenta judecatorului de carte funciara de a examina conditiile de validitate a actului

25. Intabulare. Hotarare judecatoreasca de partaj. Admisibilitate. Elemente de individualizare a imobilului

26. Inscriere in cartea funciara. Drept de superficie. Actiune in constatare. Inadmisibilitate

27. Modificarea fondului ipotecat prin demolarea constructiei vechi si edificarea unei constructii noi. Neoperarea acestor modificari in evidentele de publicitate imobiliara. Consecinte cu privire la executarea garantiei ipotecare

28. Ipoteca. Incetarea efectelor ca urmare a implinirii termenului de 15 ani de la data inscrierii. Radierea din cartea funciara

29. Creanta bugetara. Caracterul legal al dreptului de ipoteca. Momentul constituirii ipotecii. Opozabilitatea fata de terti a inscrierii dreptului de ipoteca in cartea funciara. Dreptul de urmarire al creditorului bugetar

30. Privilegiul vanzatorului pentru diferenta de pret. Obligativitatea inscrierii din oficiu in cartea funciara. Opozabilitate fata de dobanditorul subsecvent 

31. Hotarare judecatoreasca pronuntata in cadrul unei actiuni in constatare. Cerere de intabulare in cartea funciara. Inadmisibilitate

32. Evidenta cadastral-juridica a imobilelor. Imobil situat in raza teritoriala a altui birou de publicitate imobiliara decat cel in evidenta caruia apare inscris. Cererea proprietarului de radiere a imobilului, in vederea inscrierii in evidenta biroului in a carui raza teritoriala se afla situat

33. Notare. Actiune avand ca obiect despagubiri si instituirea dreptului de retentie. Renuntarea la capatul de cerere privind dreptul de retentie. Cerere de notare a procesului in cartea funciara. Inadmisibilitate

34. Promisiune bilaterala de vanzare-cumparare. Notare in cartea funciara. Imobil supus interdictiei de instrainare prevazute de art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995. Natura juridica a conventiei. Admisibilitatea notarii in cartea funciara

35. Notare. Contract de leasing privind utilizarea unui imobil. Diferenta fata de contractul de locatiune. Inaplicabilitatea cerintei prevazute de art. 21 pct. C lit. a) din Legea nr. 7/1996, referitoare la termenul locatiunii mai mare de trei ani

36. Notare. Interdictie de instrainare. Imobil neinscris in cartea funciara. Imposibilitatea efectuarii operatiunii de notare

37. Notare. Actiune avand ca obiect partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei. Invocarea dreptului de retentie. Neincluderea imobilului printre bunurile supuse partajului. Consecinte

38. Notarea procesului avand ca obiect constatarea nevalabilitatii titlului statului si revendicare. Opozabilitatea fata de cumparatori. Inlaturarea bunei-credinte 

39. Plangere formulata in temeiul Legii nr. 18/1991. Hotarare judecatoreasca de admitere. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate stabilit prin aceasta hotarare. Comasarea cu alte parcele si transcrierea terenului, in cursul procesului, in cartea funciara speciala a unitatii administrativ-teritoriale. Lipsa notarii litigiului. Consecinte

40. Imobil dobandit in temeiul unui contract de intretinere. Drept de ipoteca. Rezolutiunea judiciara a contractului de intretinere. Restabilirea situatiei anterioare in cartea funciara. Consecinte cu privire la dreptul de ipoteca 

Capitolul III. Actiunile de carte funciara 

A. Legea aplicabila

41. Recurs in interesul legii. Actiunile de carte funciara. Aplicabilitatea Decretului-lege nr. 115/1938

B. Actiunea in prestatie tabulara

42. Actiune in prestatie tabulara. Cerere care are ca obiect constatarea dobandirii de catre autorul partilor a dreptului de proprietate. Cereri privind constatarea calitatii de mostenitor si iesire din indiviziune. Caracter accesoriu. Calificarea caii de atac. Competenta

43. Rezolutiunea contractului in temeiul caruia se solicita prestatia tabulara. Lipsa acordului de vointa asupra stramutarii dreptului real. Buna-credinta a tertului dobanditor. Consecinte

44. Actiunea in prestatie tabulara speciala in sistemul Decretului-lege nr. 115/1938. Conditii de admisibilitate. Reaua-credinta a tertului dobanditor

45. Actiune in prestatie tabulara. Teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea mostenitorilor celui care s-a obligat sa stramute dreptul real. Dovada instrainarii. Admisibilitatea probei cu martori si cu inscrierea in registrul agricol

46. Actiune in prestatie tabulara. Promisiune sinalagmatica de vanzare-cumparare cu privire la un teren. Valabilitate. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare

47. Actiune in prestatie tabulara. Decesul titularului dreptului de a cumpara imobilul in conditiile Legii nr. 112/1995. Lipsa acordului de vointa cu privire la elementele esentiale ale vanzarii. Consecinte

48. Conditii generale de exercitare a actiunii in prestatie tabulara. Diferenta fata de actiunea in constatare si actiunea in executarea antecontractului de vanzare-cumparare a unui imobil. Prescriptie extinctiva

49. Actiune in prestatie tabulara. Executarea silita a antecontractului de vanzare-cumparare in regim de carte funciara. Distinctii

50. Actiune in prestatie tabulara. Prematuritate. Instrainarea de catre unul dintre mostenitorii proprietarului tabular a cotei sale succesorale din imobil. Lipsa dezbaterii succesiunii. Lipsa inscrierii dreptului in cartea funciara. Consecinte

51. Imobil ipotecat. Hotarare judecatoreasca pronuntata in contradictoriu cu proprietarul tabular si creditorul ipotecar. Vanzarea silita a imobilului in cursul procesului de prestatie tabulara. Consecinte

52. Actiune in prestatie tabulara. Prescriptia dreptului la actiune. Dovada conventiei. Inadmisibilitatea dovedirii cu martori a conventiei verbale de vanzare-cumparare. Cerinta existentei inscrisului doveditor al conventiei

53. Caracterul personal al actiunii in prestatie tabulara. Prescriptia dreptului la actiune

54. Actiune in prestatie tabulara. Natura juridica. Prescriptie extinctiva

55. Actiune in prestatie tabulara. Dovada conventiei. Imposibilitatea preconstituirii inscrisului doveditor datorita gradului de rudenie dintre parti. Inceput de dovada scrisa. Admisibilitatea probei cu martori

C. Actiunea in rectificarea cartii funciare

56. Rectificarea cartii funciare. Principiul opozabilitatii fata de terti a drepturilor reale inscrise in cartea funciara. Protectia dreptului de proprietate

57. Nulitatea actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. Actiune in rectificarea cartii funciare. Competenta materiala

58. Actiune in rectificarea inscrierii in cartea funciara. Inexistenta unei hotarari prin care sa se fi constatat ca inscrierea in cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului. Admisibilitatea actiunii formulate pe cale principala

59. Rectificarea cartii funciare in sensul majorarii suprafetei de teren. Procedura necontencioasa. Inadmisibilitate

60. Nevalabilitatea deciziei de preluare a imobilului de catre stat in temeiul Decretului nr. 223/1974. Cerere de indreptare a erorii materiale in cartea funciara. Inadmisibilitate. Nulitatea incheierii de rectificare

61. Rectificarea inscrierii in cartea funciara. Imobil expropriat. Actiune promovata doar de catre unii dintre copartasi. Efectele hotararii prin care s-a dispus restabilirea situatiei anterioare de carte funciara si radierea dreptului de proprietate al statului, in raport cu ceilalti copartasi. Interesul acestora de a promova o noua actiune 

62. Actiune in rectificarea inscrierii in cartea funciara. Caracter subsecvent in raport cu actiunea de fond privind constatarea nevalabilitatii actului in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea

63. Rectificarea notarii. Cazuri. Notare care a incetat sa fie exacta. Imprescriptibilitate

64. Drepturi inscrise in baza unei hotarari judecatoresti de partaj. Rectificarea cartii funciare. Admisibilitate 

65. Rectificarea cartii funciare. Lipsa incheierii judecatorului de carte funciara. Nulitatea inscrierii 

66. Imobil care a apartinut cultelor religioase, preluat de stat in temeiul Decretului nr. 358/1948. Abrogarea actului normativ. Actiune in rectificarea cartii funciare. Prematuritatea actiunii 

67. Rectificarea suprafetei parcelei asupra careia este inscris dreptul. Intelesul art. 34 pct. 2 din Decretul-legenr. 115/1938. Legea aplicabila 

68. Neconcordanta intre inscrierea in cartea funciara si situatia reala actuala a imobilului. Actiune in rectificarea cartii funciare. Hotarare judecatoreasca pronuntata in cadrul procesului de revendicare. Neincadrarea in categoria hotararilor in baza carora se poate dispune rectificarea cartii funciare

69. Intabularea dreptului de proprietate in baza unei hotarari judecatoresti nedefinitive. Eroare materiala. Restabilirea situatiei anterioare de carte funciara pe calea procedurii prevazute pentru indreptarea erorilor materiale. Admisibilitate

70. Actiune in rectificarea cartii funciare. Imobil proprietatea publica a statului. Drept de administrare. Calitatea procesuala activa a titularului dreptului de administrare

71. Rectificarea cartii funciare. Invocarea neconcordantei intre starea tabulara si situatia reala a imobilului. Constructii evidentiate pe un numar topografic gresit. Admisibilitatea cererii in constatare. Calitatea de comerciant a reclamantului. Natura litigiului. Instanta competenta

72. Actiune in rectificarea cartii funciare. Efecte in raport cu tertii care au dobandit dreptul real cu buna-credinta, prin act juridic cu titlu oneros, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare. Lipsa acestora din proces. Consecinte 

73. Actiunea in rectificarea cartii funciare. Efecte fata de tertii care au dobandit dreptul real cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros. Suspendarea publicitatii cartii funciare pe durata termenului de prescriptie prevazut de lege pentru promovarea actiunii in rectificare

74. Actiune avand ca obiect anularea inscrierii sau a titlului in temeiul caruia s-a facut inscrierea. Actiune in rectificarea cartii funciare. Caracter accesoriu in raport cu actiunea in anulare 

Capitolul IV. Procedura de inscriere in cartea funciara

75. Caracterul necontencios al procedurii de inscriere in cartea funciara. Cale de atac exercitata impotriva incheierii de respingere a cererii de inscriere. Invocarea, in cadrul caii de atac, a unei situatii ivite dupa darea incheierii. Inadmisibilitate

76. Apel impotriva incheierii de carte funciara. Obligativitatea notarii caii de atac in cartea funciara. Irelevanta bunei sau relei-credinte a cumparatorului, a valabilitatii titlului sau ori a faptului ca imobilul a fost cumparat sau nu cu vreo sarcina

77. Limitele controlului de legalitate efectuat de judecatorul de carte funciara in temeiul art. 50 si art. 51 din Legea nr. 7/1996 si art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. Interdictia de instrainare prevazuta de art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995. Limite

78. Imobil expropriat. Retrocedare. Dovada dreptului de proprietate in sistemul Decretului-lege nr. 115/1938. Contract de vanzare-cumparare avand ca obiect doar o parte din corpul funciar. Lipsa dezmembrarii si a inscrierii noului corp funciar. Consecinte

79. Intabulare. Imobil proprietatea unitatii administrativ-teritoriale. Necomunicarea incheierii de carte funciara catre proprietar. Calitatea de persoana indreptatita. Exercitarea caii de atac

80. Decizie similara

81. Actiune in revendicare. Imobil inscris in cartea de publicitate funciara. Dovada dreptului de proprietate

82. Interdictie de instrainare. Dreptul judecatorului delegat la biroul de carte funciara de a cenzura valabilitatea actului juridic in temeiul caruia se solicita inscrierea. Respingerea cererii de inscriere a actului notarial incheiat cu incalcarea interdictiei de instrainare. Exercitarea caii de atac impotriva incheierii de respingere. Legitimare procesuala activa

83. Dezmembrarea unui imobil ipotecat. Indivizibilitatea ipotecii. Omisiunea de a inscrie ipoteca asupra tuturor parcelelor rezultate din dezmembrare. Lipsa consimtamantului creditorului ipotecar. Consecinte

84. Intabularea dreptului de proprietate dobandit prin construire. Inscrisuri doveditoare

85. Imobil situat in Bucuresti. Actiune in revendicare. Dovada dreptului de proprietate. Aplicabilitatea Decretului-lege nr. 115/1938. Puterea doveditoare a extrasului de pe cartea de publicitate funciara 

86. Hotarare judecatoreasca de partaj irevocabila. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate. Refuzul intabularii, pe considerentul ca actiunea de partaj nu a fost promovata in contradictoriu cu toate persoanele care trebuiau introduse in cauza. Limitele competentei judecatorului delegat la biroul de carte funciara. Inadmisibilitatea examinarii legalitatii si temeiniciei hotararii judecatoresti. Nulitatea incheierii de respingere a cererii de intabulare 

87. Decizie similara 

Capitolul V. Uzucapiunea in sistemul de carte funciara 

88. Uzucapiune in regim de carte funciara. Exceptie de la principiul efectului constitutiv de drepturi al inscrierii in cartea funciara. Aplicarea exclusiva a cazurilor prevazute de art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938. Inaplicabilitatea dispozitiilor Codului civil. Conditiile posesiei

89. Uzucapiune in regim de carte funciara. Posesie inceputa in perioada interbelica. Legea aplicabila. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 1460-1465 C. civ. austriac pentru dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Valabilitatea vanzarii efectuate de proprietarul tabular

90. Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila 

91. Posesie inceputa dupa intrarea in vigoare a Decretului-lege nr. 115/1938. Actiune in uzucapiune privitoare la imobile inscrise in cartea funciara. Legea aplicabila. Conditiile uzucapiunii impotriva cartii funciare (extratabulara). Invocarea jonctiunii posesiei uzucapantului cu cea a proprietarului tabular. Inadmisibilitate

92. Uzucapiune. Imobil supus regimului juridic prevazut de Decretul-lege nr. 115/1938. Inaplicabilitatea dispozitiilor Codului civil

93. Uzucapiune in sistem de carte funciara. Legea aplicabila 

94. Uzucapiune in sistem de carte funciara. Legea aplicabila. Conditii

95. Uzucapiune. Imobil supus sistemului de carte funciara reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938. Actiune promovata dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996. Neaplicabilitatea dispozitiilor art. 27 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938. Aplicabilitatea prevederilor Codului civil

96. Imobil inscris in cartea funciara infiintata conform Decretului-lege nr. 115/1938. Uzucapiune. Conditii. Legea aplicabila

97. Uzucapiune. Calitatile posesiei. Viciul violentei 

Capitolul VI. Executarea silita imobiliara in sistem de carte funciara 

98. Executare silita imobiliara in regim de carte funciara. Legea aplicabila 

99. Executare silita imobiliara. Legea aplicabila. Principiul legalitatii materiale si principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara. Existenta unor piedici la efectuarea inscrierii. Limitele competentei judecatorului de carte funciara. Procedura de solutionare a cererii de inscriere in cartea funciara. Caracter necontencios

100. Executare silita imobiliara. Instrainarea imobilului urmarit dupa transmiterea comandamentului. Nulitate. Exceptii de la sanctiunea nulitatii. Refuzul nejustificat de intabulare a dreptului in favoarea cumparatorului 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei25 mai 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini320
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Aurelia Rusu