Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Publicitate imobiliara. Cartile funciare (2). Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-155-0
Editura: Hamangiu
55,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   In ultimii ani, instantele judecatoresti din zonele in care noile carti funciare au fost introduse prin Legea nr. 7/1996 au avut de solutionat probleme tot mai diverse, pe masura ce numarul imobilelor care se inmatriculeaza in cartea funciara a crescut. In acelasi timp, instantele din zona de incidenta a Decretului-lege nr. 115/1938 s-au confruntat cu probleme decurgand din paralelismul celor doua sisteme si din necesitatea trecerii treptate la noul sistem de publicitate imobiliara.

   Varietatea si incidenta sporita a situatiilor ivite in practica in materia cartilor funciare au determinat aparitia acestei a doua culegeri de jurisprudenta, care reuneste solutii recente ale instantelor judecatoresti, redate in forma integrala, uneori insotite de comentarii critice sau aprobative, cu trimiteri la opiniile din doctrina si note privind modificarile legislative.

   In lucrare se regasesc deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie date in cadrul recursului in interesul legii, decizii recente ale Curtii Constitutionale privind controlul de constitutionalitate al unor prevederi legale din acest domeniu, precum si solutii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in legatura cu materia publicitatii imobiliare. De asemenea, sunt abordate principiile cartilor funciare, inscrierile in cartea funciara (intabularea, inscrierea provizorie si notarea), rectificarea, procedura de inscriere, uzucapiunea si executarea silita. Intr-un capitol distinct al lucrarii au fost selectate spete care ofera solutii unor probleme de drept actuale in materia imobilelor preluate de stat in mod abuziv.

   Culegerea ofera cititorilor o perspectiva asupra orientarii actuale a practicii judiciare in acest domeniu, venind in sprijinul tuturor celor interesati, dar mai ales al judecatorilor, avocatilor si registratorilor de carte funciara.

Capitolul I. Decizii ale Curtii Constitutionale
 
1. Drepturi reale dobandite prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti. Opozabilitate fara inscrierea in cartea funciara. Constitutionalitate
 
2. Constatarea nevalabilitatii actului in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea. Rectificarea cartii funciare. Neincalcarea principiului constitutional al ocrotirii dreptului de proprietate
 
3. Limitarea in timp a efectului inscrierii intentiei de a instraina sau de a ipoteca. Ratiune. Neincalcarea principiului egalitatii cetatenilor in fata legii
 
4. Plangere impotriva incheierii de admitere sau de respingere a cererii de inscriere in cartea funciara. Obligatia depunerii plangerii numai la biroul territorial din cadrul oficiului teritorial. Incalcarea accesului liber la justitie 
 
5. Mentinerea in vigoare a Decretului-lege nr. 115/1938 pana la finalizarea lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritorial. Neincalcarea principiului egalitatii in fata legii 
 
6. Administrarea probei cu inscrisuri. Interdictia solicitarii originalului cartii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor. Ratiune. Interdictia efectuarii vreunei inscrieri in cartea funciara pe durata de valabilitate a extrasului de carte funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Justificare 
 
Capitolul al II-lea. Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului
 
7. Teren inscris in registrul de evidenta cadastrala. Prescriptie achizitiva. Pierderea dreptului de proprietate. Absenta despagubirii. Violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie
 
8. Pierderea dreptului de proprietate asupra terenului, inscris in evidentele de publicitate imobiliara, prin efectul prescriptiei achizitive. Ingerinta justificata. Existenta justului echilibru intre cerintele de interes general si interesul indivizilor in cauza
 
9. Recurs in anulare admis. Anularea hotararii judecatoresti de restituire a imobilului preluat de stat. Mentinerea intabularii in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea reclamantului. Incertitudine cu privire la exercitarea dreptului de proprietate. Violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie 
 
Capitolul al III-lea. Decizii in interesul legii
 
10. Actiunile de carte funciara. Legea aplicabila
 
11. Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Lipsa calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
 
12. Uzucapiune. Posesie inceputa sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 si implinita dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996. Legea aplicabila
 
Capitolul al IV-lea. Principiile cartilor funciare 
 
Sectiunea 1. Principiul relativitatii
 
13. Executare silita imobiliara. Radierea dreptului de proprietate al debitorului anterior inregistrarii cererii de notare a somatiei de plata. Consecinte 
 
14. Hotarare judecatoreasca prin care proprietarul tabular al unei cote-parti din imobil, in calitate de promitent-vanzator, a fost obligat sa incheie cu promitentul-cumparator contract de vanzare-cumparare pentru intregul imobil. Principiul relativitatii inscrierilor. Consecinte
 
Sectiunea a 2-a. Principiul publicitatii materiale
 
15. Vanzarea imobilului de catre un neproprietar, care figureaza ca titular al dreptului de proprietate in cartea funciara. Cunoasterea de catre cumparator a inexactitatii  cuprinsului cartii funciare. Inlaturarea bunei-credinte. Irelevanta lipsei notarii litigiului in cartea funciara
 
16. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Actiune pentru constatarea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare incheiate intre stat si chiriasi. Revendicare. Lipsa notarii litigiului in cartea funciara. Buna-credinta a cumparatorilor. Consecinte
 
17. Locuinta susceptibila de vanzare catre chirias, in temeiul Decretului-lege nr. 61/1991 si al Legii nr. 85/1992. Vanzarea imobilului catre alta persoana. Invocarea principiului publicitatii materiale de catre tertul subdobanditor. Conditii de aplicare
 
18. Imobil vandut de catre un neproprietar. Infiintarea cartii funciare si intabularea dreptului de proprietate in favoarea cumparatorului, fara stirea adevaratului proprietar. Invocarea principiului publicitatii materiale. Inaplicabilitate
 
19. Imobil preluat de stat fara titlu. Deschiderea pentru prima oara a cartii funciare la solicitarea cumparatorului pe Legea nr. 112/1995. Inaplicabilitatea principiului publicitatii materiale in raport cu fostul proprietar  
 
20. Contract de vanzare-cumparare avand ca obiect un imobil neinscris in cartea funciara. Infiintarea cartii funciare dupa incheierea primei vanzari. Constatarea nulitatii actului initial prin hotarare judecatoreasca. Inaplicabilitatea principiului publicitatii materiale in ceea ce-i priveste pe tertii subdobanditori cu titlu oneros si de buna-credinta
 
21. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta. Rectificarea cartii funciare. Irelevanta bunei-credinte a cumparatorului 
 
22. Vanzarea lucrului altuia. Extras de carte funciara in care vanzatorul figureaza ca fiind proprietar. Buna-credinta a partilor contractante. Valabilitatea cauzei
contractului
 
Sectiunea a 3-a. Principiul fortei probante a inscrierii
 
23. Evacuare. Dovada dreptului de proprietate. Forta probanta a inscrierii. Prezumtia de existenta a dreptului de proprietate in favoarea titularului inscris in cartea funciara
 
24. Cerere de restituire in natura a imobilului. Dovada dreptului de proprietate. Extras de carte funciara. Forta probatorie
 
25. Radierea dreptului de proprietate din cartea funciara. Actiune in revendicare formulata de titularul al carui drept a fost radiat. Lipsa dovezii dreptului de proprietate
 
Sectiunea a 4-a. Principiul opozabilitatii 
 
26. Vanzarea succesiva a aceluiasi imobil catre doi cumparatori diferiti. Reaua-credinta a celui de-al doilea cumparator. Nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Consecinte
 
27. Certificat de atestare a dreptului de proprietate inscris in cartea funciara. Actiune in anulare formulata de un tert. Distinctia dintre efectul de opozabilitate al inscrierii si comunicarea actului. Consecinte
 
28. Antecontract de vanzare-cumparare notat in cartea funciara. Pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract, ulterioara notarii sechestrului de catre creditorul bugetar. Inopozabilitate
 
29. Revizuire. Invocarea imposibilitatii depunerii documentatiei cadastrale, din cauza necunoasterii existentei acesteia. Neindeplinirea motivului de revizuire prevazut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Caracterul public al evidentelor de publicitate imobiliara
 
30. Revizuire. Inscrisuri noi. Extras de carte funciara si plan de situatie cadastrala. Caracterul public al evidentelor de carte funciara. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 322 pct. 5 C. proc. civ
 
31. Certificat de atestare a dreptului de proprietate, inscris in cartea funciara. Actiune in anulare. Data de la care curge termenul pentru exercitarea actiunii in contencios administrativ. Tardivitate
 
32. Actiune in anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Opozabilitatea dreptului de proprietate inscris in cartea funciara. Tardivitate 
 
Sectiunea a 5-a. Principiul legalitatii materiale
 
33. Contract de vanzare-cumparare privind o constructie, valabil incheiat prin act sub semnatura privata. Cerere de intabulare formulata dupa modificarea art. 22 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 prin O.U.G. nr. 41/2004. Respingerea cererii pentru lipsa formei autentice a actului
 
34. Interdictie legala de instrainare. Refuzul intabularii dreptului de proprietate transmis cu incalcarea interdictiei. Nelegalitate. Limitarea competentei registratorului in ceea ce priveste verificarea valabilitatii materiale a actului juridic 
 
Capitolul al V-lea. Inscrierile in cartea funciara
 
Sectiunea 1. Intabularea 
 
35. Cerere de intabulare. Imobil preluat de stat. Retrocedare partiala. Tranzactie asupra unei dependinte a imobilului. Lipsa titlului de proprietate. Consecinte
 
36. Hotarare judecatoreasca prin care se constata buna-credinta a constructorului pe terenul altuia. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate formulata de constructor. Incheiere de respingere
 
37. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate formulata de consiliul judetean. Incheiere de intabularea in favoarea Statului roman. Legalitate
 
38. Contract de vanzare-cumparare. Lipsa dovezii titlului de proprietate al vanzatorului. Invocarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Respingerea cererii de intabulare
 
39. Hotarare judecatoreasca ce tine loc de contract de vanzare-cumparare in cazul refuzului vanzatorului de a negocia. Respingerea cererii de intabulare
 
40. Constructie ridicata fara autorizatie de construire. Sanctiune. Respingerea cererii de inscriere in cartea funciara
 
41. Constructie edificata fara autorizatie de construire. Cerere de inscriere in cartea funciara. Accesiune imobiliara artificiala
 
42. Contract de antrepriza. Asumarea de catre antreprenor a obligatiei de a intabula dreptul de proprietate asupra constructiei pe numele clientului. Imposibilitatea executarii obligatiei. Culpa clientului
 
43. Cerere de radiere a ipotecii. Caracterul indivizibil al creantei ipotecare. Consecinte
 
44. Carte funciara inchisa. Respingerea cererii de inscriere. Necesitatea existentei unei hotarari judecatoresti prin care sa se dispuna revenirea la situatia anterioara de carte funciara
 
45. Cerere adresata Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie de a aviza documentatia cadastrala si de a acorda numar cadastral provizoriu, in vederea inscrierii in cartea funciara. Refuz nejustificat. Actiune in justitie. Calificare obiectului cererii
 
Sectiunea a 2-a. Inscrierea provizorie 
 
46. Imobil nationalizat. Conflict intre persoane care se pretind deopotriva indreptatite la restituire. Distinctia dintre inscrierea provizorie si intabulare. Consecinte
 
47. Inscriere provizorie dispusa in temeiul unei hotarari judecatoresti atacabile. Justificarea inscrierii provizorii. Conditii. Hotarare judecatoreasca de rectificare a intabularii. Inadmisibilitatea inscrierii provizorii
 
48. Expropriere. Imobile exceptate. Conditia optiunii proprietarului. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de expropriere in favoarea statului, in lipsa acestei conditii. Caracterul provizoriu al inscrierii. Consecinte
 
Sectiunea a 3-a. Notarea
 
49. Efectele notarii litigiului in cartea funciara. Informarea tertilor. Solutionarea irevocabila a litigiului care a determinat notarea. Consecinte
 
50. Notarea actiunii in cartea funciara. Conditia caracterul litigios al dreptului real. Finalitate
 
51. Contract de vanzare-cumparare incheiat dupa notarea litigiului avand ca obiect pretentiile chiriasului pentru investitiile aduse imobilului. Invocarea notarii litigiului ca o cauza de nulitate a contractului. Consecinte 
 
52. Actiune in revendicare. Efectele notarii litigiului in cartea funciara. Suspendarea judecatii pana la indicarea de catre reclamant a valorii obiectului pricinii. Prejudicierea intereselor paratului. Netemeinicia masurii suspendarii judecatii 
 
53. Instrainarea imobilului dupa pronuntarea incheierii de notare a dreptului de creanta al asociatiei de proprietari. Plangere impotriva incheierii, formulata de proprietarul anterior. Lipsa interesului
 
54. Notarea sechestrului asigurator. Efecte. Instrainarea imobilului. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate formulata de dobanditor. Respingere. Nelegalitate
 
55. Notarea actiunii in revendicare in cartea funciara. Efecte. Dezmembrarea imobilului dupa notare. Instrainarea catre un tert. Consecinte
 
56. Notarea interdictiei de instrainare. Lipsa incheierii judecatorului delegat la biroul de carte funciara. Nulitatea inscrierii
 
Capitolul al VI-lea. Rectificarea 
 
57. Drept de proprietate inscris in temeiul unei hotarari judecatoresti, ulterior casata. Actiune in rectificarea cartii funciare. Caracter principal. Competenta. Calitate procesuala activa
 
58. Actiune in rectificarea cartii funciare, formulata pe cale separata. Existenta unei hotarari judecatoresti irevocabile anterioare, prin care s-a constatat caducitatea decretului de expropriere. Competenta
 
59. Imobil nationalizat. Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Actiune in rectificarea cartii funciare. Identitate de imobile. Calitate procesuala activa
 
60. Actiune in rectificarea cartii funciare. Neconcordanta intre actele de proprietate si inscrierea din cartea funciara, datorata neglijentei persoanei insarcinate cu efectuarea inscrierii. Lipsa calitatii procesuale pasive a oficiului de cadastru si publicitate imobiliara
 
61. Actiune in rectificarea inscrierii efectuate in baza unui titlu de proprietate. Caracter subsecvent in raport cu actiunea privind nulitatea titlului de proprietate 
 
62. Actiune in rectificarea cartii funciare. Invocarea motivului prevazut de art. 34 pct. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938. Necesitatea constatarii, printr-o hotarare judecatoreasca anterioara ori in chiar procesul in curs, a nulitatii titlului pe care s-a intemeiat inscrierea a carei rectificare se cere 
 
63. Cerere de radiere a privilegiului copartasului pentru plata sultei. Lipsa dovezii stingerii obligatiei de plata. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 34 pct. 3 din Legea nr. 7/1996, republicata
 
64. Imobil cu mai multe apartamente. Instrainarea podului imobilului, in intregime, de catre proprietarul unuia dintre apartamente. Neincidenta motivului de rectificare prevazut de art. 36 pct. 2 din Legea nr. 7/1996
 
65. Cerere de rectificare a inscrierii. Incheiere de respingere data de biroul de carte funciara. Actiune in contencios administrativ. Inadmisibilitate
 
66. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, inscris in cartea funciara. Rectificare ulterioara, prin ordin al organului administrativ emitent, in sensul reducerii suprafetei de teren. Anularea in justitie a ordinului de rectificare. Consecinte
 
67. Imobil vandut chiriasului in temeiul Legii nr. 112/1995. Hotarare judecatoreasca irevocabila de retrocedare in favoarea fostului proprietar, intabulata in cartea funciara. Actiune in rectificarea cartii funciare promovata de cumparator. Neindeplinirea cerintelor prevazute de art. 34 pct. 1 din Legea nr. 7/1996, republicata
 
68. Actiune in rectificarea cartii funciare. Documentatie cadastrala intocmita de expert in afara procesului, necontestata de parat. Mentionarea in dispozitivul hotararii de admitere a actiunii a faptului ca documentatia tehnica face parte integranta din hotararea pronuntata
 
69. Actiune in rectificarea cartii funciare. Invocarea unei hotarari judecatoresti prin care s-a admis actiunea in revendicare impotriva titularului inscris in cartea funciara. Neindeplinirea conditiilor legale de rectificare. Prematuritate
 
70. Actiune in rectificarea cartii funciare. Justificarea interesului. Caracterul contencios al procedurii 
 
71. Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare in temeiul caruia s-a efectuat intabularea. Neredobandirea posesiei imobilului de catre vanzator. Irelevanta in cadrul actiunii in rectificarea cartii funciare
 
72. Greseli de fond ale actului care a stat la baza inscrierii. Imposibilitatea remedierii pe calea actiunii pentru indreptarea erorilor materiale din cartea funciara
 
73. Obligatie de vanzare a locuintei, stabilita prin hotarare judecatoreasca, in temeiul Legii nr. 85/1992. Datorie bugetara a unitatii vanzatoare. Sechestru asigurator inscris ulterior hotararii prin care s-a stabilit obligatia de vanzare. Consecinte
 
74. Imobil expropriat. Radierea dreptului de proprietate al statului la cererea unuia dintre coproprietari. Efecte cu privire la ceilalti coproprietari
 
75. Actiune in rectificare indreptata impotriva tertului subdobanditor. Neanularea actului in temeiul caruia tertul si-a intabulat dreptul. Consecinte
 
Capitolul al VII-lea. Procedura de inscriere
 
76. Plangere impotriva incheierii registratorului. Actiune in rectificarea cartii funciare. Deosebiri
 
77. Caracterul contencios al plangerii formulate impotriva incheierii registratorului de carte funciara. Calitatea procesuala pasiva a oficiului de cadastru si publicitate imobiliara. Obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata
 
78. Plangere impotriva incheierii registratorului de carte funciara. Calitatea procesuala pasiva a oficiului de cadastru si publicitate imobiliara. Notarea in cartea funciara a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, formulata in temeiul Legilor fondului funciar. Admisibilitate. Opozabilitate
 
79. „Persoanele interesate” in sensul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata. Lipsa calitatii procesuale a oficiului de cadastru si publicitate imobiliara
 
80. Plangere impotriva incheierii registratorului, solutionata in contradictoriu cu oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Admiterea apelului formulat de parat. Invocarea in recurs a lipsei calitatii procesuale active de a declara apel. Consecinte
 
81. Cerere de radiere a dreptului de creanta. Exercitarea cailor de atac impotriva incheierii de respingere. Invocarea unui inscris doveditor nou, direct in fata instantei de recurs. Consecinte
 
82. Cerere de intabulare intemeiata pe un act juridic anulat prin hotarare judecatoreasca. Neindeplinirea cerintelor legale pentru intabulare 
 
83. Cerere de intabulare in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra unei parti din constructia condominiu si a terenului aferent. Lipsa cartii funciare colective. Inadmisibilitate 
 
84. Condominiu. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, avand ca obiect unul dintre apartamente. Obligatia vanzatorului de a efectua dezmembrarea pe apartamente
 
85. Terenuri invecinate, apartinand aceluiasi proprietar. Cerere de intabulare pentru suprafata insumata. Procedura alipirii
 
86. Plangere impotriva incheierii biroului de carte funciara. Persoana interesata, careia nu i-a fost comunicata incheierea. Justificarea interesului si a calitatii procesuale active
 
87. Teren acoperit de luciu de apa. Respingerea cererii de intabulare, formulata de unitatea administrativ-teritoriala. Plangere impotriva incheierii registratorului. Cereri de interventie formulate de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si de concesionarul amenajarii piscicole. Admisibilitate 
 
88. Caracterul necontencios al procedurii de intabulare. Opozitie la intabulare. Admisibilitate. Consecinte
 
89. Opozitie la intabulare. Lipsa temeiului legal. Inadmisibilitate 
 
90. Cerere de intabulare. Contract de vanzare-cumparare privind o suprafata de teren, incheiat anterior intrarii in vigoare a Decretului nr. 221/1950. Act sub semnatura privata. Valabilitate. Drept de proprietate dobandit prin accesiune asupra constructiilor. Lipsa autorizatiei de construire. Irelevanta
 
91. Hotarare care tine loc de contract de vanzare-cumparare. Obligatia instantei de a transmite hotararea definitiva si irevocabila la biroul de carte funciara. Conditii de incidenta
 
92. Cerere adresata biroului de carte funciara, pentru anularea documentatiei cadastrale si radierea dreptului de proprietate inscris in temeiul acesteia. Caracter contencios. Inadmisibilitate
 
93. Cerere avand ca obiect constatarea nulitatii incheierii de inscriere in cartea funciara si restabilirea situatiei anterioare. Lipsa calitatii procesuale pasive a biroului de carte funciara. Reconstituirea cartii funciare. Procedura necontencioasa. Competenta
 
94. Plangere impotriva incheierii de carte funciara, solutionata de judecatorie in prima instanta. Apel impotriva sentintei judecatoriei. Competenta
 
95. Plangere impotriva incheierii judecatorului de carte funciara. Limitele controlului. Procedura necontencioasa. Lipsa autoritatii de lucru judecat. Consecinte 
 
96. Eroare materiala strecurata in incheierea de carte funciara si in inscrierea efectuata pe baza acesteia. Cerere de indreptare formulata pe cale necontencioasa. Drept de proprietate inscris in favoarea altor persoane. Inadmisibilitate
 
97. Cerere de inscriere a dreptului de proprietate in temeiul hotararii judecatoresti de partaj. Incheiere de respingere. Nelegalitate
 
98. Incheierea judecatorului de carte funciara. Calea de atac a apelului. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 41/2004
 
99. Cerere de intabulare a dreptului de proprietate. Imobil evidentiat intr-o alta carte funciara decat cea mentionata in cererea de intabulare. Lipsa actului de transfer al dreptului de proprietate. Incheiere de respingere 
 
100. Rectificarea cartii funciare. Invocarea nulitatii incheierii in temeiul careia s-a efectuat inscrierea. Calificarea cererii ca fiind apel impotriva incheierii. Nelegalitate. Competenta
 
101. Actiune pentru obligarea oficiului de cadastru si publicitate imobiliara la eliberarea de copii de pe inscrisurile aflate in dosarele de carte funciara. Natura litigiului. Instanta competenta
 
Capitolul al VIII-lea. Uzucapiunea
 
102. Imobil supus Decretului-lege nr. 115/1938. Prescriptie achizitiva. Legea aplicabila. Conditiile posesiei
 
103. Teren proprietate de stat pe care s-au edificat constructii. Actiune in uzucapiune formulata de constructor. Neindeplinirea conditiilor uzucapiunii speciale prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938
 
Capitolul al IX-lea. Executarea silita
 
104. Creanta bugetara. Cerere de inscriere a dreptului de ipoteca legala. Obligatia organului de executare de a identifica imobilul prin numar de carte funciara si numar topografic. Respingerea cererii 
 
105. Imobil ipotecat. Extindere si mansardare. Intinderea ipotecii. Dreptul creditorului de a se indestula din valoarea intregului imobil
 
106. Credit bancar garantat cu ipoteca. Radierea dreptului de ipoteca pe temeiul unui inscris fals. Executare silita. Notarea somatiei de plata. Irelevanta radierii dreptului de ipoteca 
 
Capitolul al X-lea. Imobile preluate in mod abuziv
 
107. Imobil preluat de stat in mod abuziv. Cerere de acordare a masurilor reparatorii. Imposibilitatea prezentarii extrasului de carte funciara. Dovedirea dreptului de proprietate cu incheierea de carte funciara prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate in favoarea statului. Admisibilitate 
 
108. Actiune in revendicare. Proba dreptului de proprietate. Procesul-verbal de inscriere in cartea funciara
 
109. Imobil preluat de stat in mod abuziv. Proces-verbal de infiintare a cartii funciare intocmit anterior datei de 6 martie 1945, in care statul a fost mentionat ca proprietar. Neincidenta art. 17 din Decretul-lege nr. 115/1938. Dovada ca imobilul a ramas in patrimoniul fostului proprietar. Aplicabilitatea Legii nr. 10/2001
 
110. Actiune in revendicare. Imobil expropriat, aflat in zona de incidenta a Decretului-lege nr. 115/1938. Neintabularea dreptului de proprietate in favoarea autorului reclamantului. Consecinte
 
111. Imobil expropriat. Neintabularea dreptului de proprietate al statului. Instrainarea imobilului de catre proprietarul tabular. Persoana indreptatita la masuri reparatorii in temeiul Legii nr. 10/2001
 
112. Imobil preluat de stat. Actiune in constatarea inopozabilitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat cu chiriasul. Rectificarea cartii funciare. Timbraj
 
113. Imobil preluat de stat. Eroare materiala strecurata cu ocazia inscrierii in cartea funciara a temeiului de drept al preluarii. Valabilitatea titlului de proprietate al statului. Consecinte 
 
114. Imobil preluat in mod abuziv. Actiune in revendicare prin comparare de titluri. Dovada dreptului de proprietate. Proces-verbal intocmit de judecatorul delegae cu infiintarea cartilor funciare provizorii, in temeiul Decretului-lege nr. 115/1938. Inscriere efectuata pe baza posesiei de fapt. Putere doveditoare
 
115. Cerere de intabularea a dreptului de proprietate. Imobil destinat functionarii scolii confesionale a unei comunitati religioase. Trecerea imobilului in proprietatea statului, in temeiul Decretului nr. 176/1948. Lipsa unui drept actual in patrimoniul unitatii de cult solicitante. Consecinte 
 
116. Cerere de restituire a imobilului, formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Imposibilitatea depunerii extrasului de carte funciara. Disparitia cartii funciare. Dovada dreptului de proprietate
 
117. Imobil nationalizat. Cerere de restituire in natura. Admisibilitatea probarii dreptului de proprietate cu orice inscrisuri doveditoare. Aplicarea cu prioritate a prevederilor Legii nr. 10/2001
 
118. Cerere de restituire a imobilului. Dovada dreptului de proprietate cu actul de vanzare-cumparare si inscrierea in registrul agricol. Neintabularea dreptului de proprietate in cartea funciara. Irelevanta
 
119. Cerere de acordare de masuri reparatorii. Lipsa inscrierii dreptului solicitantului in cartea funciara. Recunoasterea calitatii de proprietar prin actul de expropriere. Consecinte
 
120. Omisiunea consemnarii in cartea funciara a tuturor prenumelor purtate de proprietar. Contestarea identitatii intre proprietarul tabular si autorul celui care formuleaza notificarea. Dovada calitatii de persoana indreptatita la masuri reparatorii, conform Legii nr. 10/2001
 
121. Imobil care a apartinut unei unitati de cult religios. Proces-verbal de inscriere in cartea funciara. Prezumtia de existenta a dreptului inscris in favoarea persoanei juridice solicitante
 
122. Lacas de cult intabulat in favoarea Bisericii Ortodoxe, in temeiul Decretului nr. 177/1948. Actiune in revendicare formulata de Biserica greco-catolica. Necontestarea masurii preluarii imobilului in conditiile reglementate prin actul normativ de preluare. Consecinte
 
123. Imobil preluat de stat in temeiul Decretului-lege nr. 842/1941 si al Decretului-lege nr. 1569/1942. Radierea dreptului statului, in baza art. 19 din Legea nr. 641/1944. Efecte 
 
124. Imobil preluat de stat. Actiune avand ca obiect nevalabilitatea titlului statului si restabilirea situatiei anterioare de carte funciara. Competenta
 
125. Imobil preluat de stat. Vanzarea catre chirias, cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Invocarea bunei-credinte. Irelevanta 
 
126. Imobil preluat de stat. Cerere de acordare de masuri reparatorii. Dovada dreptului de proprietate. Prezumtia de existenta a dreptului inscris. Valoarea probatorie a extrasului de carte funciara
 
127. Imobil aflat sub incidenta Decretului-lege nr. 115/1938. Caracterul constitutiv de drepturi al inscrierii. Actiune in revendicare prin comparare de titluri formulata impotriva proprietarului tabular. Inadmisibilitate. Necesitatea rectificarii cartii funciare
 
128. Imobil preluat de stat. Dovada dreptului de proprietate. Inscris sub semnatura privata. Efecte. Neinscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara. Consecinte
 
129. Cerere de restituire in natura a apartamentului preluat de stat fara titlu valabil. Recunoasterea dreptului de proprietate de catre stat, anterior preluarii. Irelevanta neinscrierii dreptului in cartea funciara 
 
130. Imobil preluat de stat. Neintabularea dreptului statului in cartea funciara. Inlaturarea bunei-credinte a chiriasului-cumparator
 
131. Teren expropriat. Dovada dreptului de proprietate. Hotarare judecatoreasca de uzucapiune, pronuntata dupa expropriere. Lipsa intabularii dreptului de proprietate in cartea funciara in favoarea solicitantului. Consecinte
 
132. Imobil preluat de stat. Cerere pentru acordarea de despagubiri. Constructie demolata. Neevidentierea constructiei in cartea funciara. Principiul publicitatii absolute. Consecinte
 
133. Imobil preluat abuziv. Actiune pentru constatarea dreptului de superficie, formulata de societatea comerciala care a dobandit imobilul in folosinta de la stat. Neintabularea dreptului de proprietate al statului. Consecinte
 
134. Cerere de restituire intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Dovada dreptului de proprietate prin act autentic de vanzare-cumparare. Omisiunea intabularii in cartea funciara. Lipsa calitatii procesuale active
 
135. Teren expropriat. Dobandirea dreptului de proprietate de catre stat, fara inscriere in cartea funciara. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 35 din Legea nr. 33/1994. Respingerea cererii de retrocedare 
 
136. Teren preluat de stat prin expropriere. Nerealizarea scopului pentru care s-a facut exproprierea. Dreptul fostului proprietar de a pretinde restituirea in natura si rectificarea cartii funciare. Temei legal
 
137. Teren expropriat, ocupat de constructii. Instrainarea constructiei de catre fostul proprietar al terenului catre un tert. Nerealizarea scopului exproprierii. Actiune in rectificarea cartii funciare. Calitate procesuala activa
 
138. Teren preluat de stat, de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii. Acord intre proprietarul investitiilor si fostul proprietar al terenului. Intabularea dreptului de proprietate asupra terenului in favoarea proprietarului investitiilor. Conditii
 
Index alfabetic 
Detalii tehnice
Data aparitiei29 iun. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini688
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON