Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Protectia mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi

Prevenirea, limitarea efectelor, angajarea raspunderii
ISBN/ISSN: 978-606-522-262-5
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Incidentele de navigatie reprezinta principala cale prin care hidrocarburile se metamorfozeaza dintr-o sursa de energie intr-o sursa de poluare.

  Amploarea unora dintre aceste incidente a atras “celebritatea” navelor implicate, impulsionand totodata configurarea mecanismelor internationale de protectie a mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi. Naufragiile unor petroliere, precum Torrey Canyon (18 martie 1967), Amoco Cadiz (16 martie 1978), Exxon Valdez (24 martie 1989), Erika (11 decembrie 1999) si Prestige (13 noiembrie 2002), constituie, astfel, repere fundamentale pentru un proces evolutiv ale carui acumulari cantitative si calitative se intind pe o perioada de peste 40 de ani.

  Rezultatul acestei evolutii il constituie sistemul actual de protectie a mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi. Sistemul evocat presupune o retea alcatuita din cateva zeci de reglementari, elaborate la nivel international (universal si regional), la nivelul Uniunii Europene si la nivel national, menite sa creeze instrumente juridice adecvate pentru prevenirea poluarii cu hidrocarburi a mediului marin, pentru eliminarea sau, dupa caz, limitarea efectelor acesteia, precum si pentru angajarea raspunderii poluatorului si repararea prejudiciilor cauzate prin poluare atat persoanelor, cat si mediului insusi.

TITLU PRELIMINAR

1. Delimitarea temei si justificarea importantei acesteia

2. Stadiul cercetarii stiintifice in materia studiata

3. Obiectivele unei cercetari monografice a regimului juridic al protectiei mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi

4. Consideratii metodologice

TITLUL I. PARTICULARITATILE POLUARII MEDIULUI MARIN

Capitolul 1. Privire generala asupra poluarii mediului marin

1. Aspecte introductive

2. Clasificarea formelor de poluare a mediului marin

3. Consideratii metodologice

Capitolul II. Formele poluarii mediului marin

1. Poluarea cauzata de surse aflate pe uscat

2. Poluarea cauzata prin exploatarea resurselor vii ale marilor si oceanelor

3. Poluarea cauzata de exploatarea resurselor abiotice ale marilor si oceanelor si ale platoului continental

4. Poluarea cauzata de exploatarea navelor maritime si de transportul unor substante periculoase

5. Poluarea cauzata prin deversarea si imersiunea deseurilor si a substantelor periculoase

TITLUL II. INSTRUMENTE JURIDICE INTERNATIONALE DE PROTECTIE A MEDIULUI MARIN IMPOTRIVA POLUARII CU HIDROCARBURI

Capitolul 1. Privire generala asupra cooperarii internationale in domeniul protectiei mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi

1. Abordarea cronologica

2. Abordarea functionala

3. Clasificarea instrumentelor internationale de protectie a mediului marin impotriva poluarii

4. Consideratii metodologice

Capitolul II. Principiile generale ale cooperarii internationale in domeniul protejarii mediului marin impotriva poluarii, reflectate in Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii (Montego Bay, 1982)

1.Emergenta principiilor generale ale cooperarii internationale in domeniul protejarii mediului marin

2. Principiile generale ale cooperarii internationale privind prevenirea poluarii mediului marin

3. Principiile generale ale cooperarii in vederea eliminarii/limitarii efectelor poluarii mediului marin

4. Principiile generale ale cooperarii in vederea angajarii raspunderii pentru poluarea mediului marin

Capitolul III. Instrumente juridice internationale cu vocatie universala consacrate protectiei mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi 

Sectiunea I. Instrumente juridice internationale consacrate prevenirii poluarii cu hidrocarburi a mediului marin 

§1. Inceputurile cooperarii internationale in vederea prevenirii poluarii cu hidrocarburi a mediului marin

§2. Conventia internationala privind prevenirea poluarii de catre nave (MARPOL 73/78) 

§3. Conventia pentru prevenirea poluarii marine prin imersiunea deseurilor sau a altor substante (Londra, 1972) 

Sectiunea a II-a. Instrumente juridice internationale consacrate cooperarii in vederea eliminarii / limitarii efectelor poluarii cu hidrocarburi a mediului marin 

§1. Consideratii generale

§2. Conventia internationala asupra interventiei in marea libera in caz de accident antrenand sau putand antrena o poluare cu hidrocarburi (Bruxelles, 1969) 

§3. Conventia internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea in caz de poluare cu hidrocarburi (Londra, 1990)

Sectiunea a III-a. Instrumente juridice internationale consacrate instituirii unor mecanisme de angajare a raspunderii pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§1. Consideratii generale

§2. Conventia internationala privind raspunderea civila pentru daunele produse prin poluarea cu hidrocarburi (Bruxelles, 1969) 

§3. Conventia internationala pentru constituirea unui Fond international de indemnizare pentru daunele produse prin poluarea cu hidrocarburi (Bruxelles, 1971)

§4. Conventia internationala privind raspunderea civila pentru prejudicii datorate poluarii cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Londra, 2001) 

Capitolul IV. Instrumente juridice internationale cu vocatie regionala consacrate protectiei mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi 

Sectiunea I. Configurarea sistemului regional de protectie a mediului marin

§1. Consideratii generale

§2. Programul Natiunilor Unite pentru Marile Regionale

Sectiunea a II-a. Protectia mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi la nivel regional european. Studii de caz 

§1. Consideratii generale

§2. Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii (Bucuresti, 1992)

§3. Conventia privind protectia mediului marin si a litoralului Marii Mediterane (Barcelona, 1995)

§4. Conventia privind protectia mediului marin in zona Marii Baltice (Helsinki, 1992)

§5. Conventia privind protectia mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (Paris, 1992) 

§6. Conventia cadru privind protectia mediului marin al Marii Caspice (Teheran, 2003) 

Capitolul V. Masuri adoptate la nivel national in vederea aplicarii instrumentelor juridice internationale de protectie a mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi

Sectiunea I. Configurarea sistemului national de protectie a mediului marin

§1. Consacrarea normativa a dreptului la un mediu sanatos si a obligatiei corelative de protectie a mediului inconjurator

§2. Consacrarea normativa a obligatiei de protectie a mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi 

Sectiunea a II-a. Masuri adoptate la nivel national in vederea aplicarii instrumentelor juridice internationale consacrate prevenirii poluarii cu hidrocarburi a mediului marin 

§1. Consideratii generale

§2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului

§3. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei 

§4. O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere

§5. O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare

Sectiunea a III-a. Masuri adoptate la nivel national in vederea aplicarii instrumentelor juridice internationale consacrate eliminarii / limitarii efectelor poluarii cu hidrocarburi a mediului marin

§1. Consideratii generale

§2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului

§3. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei 

§4. O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodarirea integrata a zonei costiere

§5. Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si / sau poluanti marini

§6. O.G. nr. 33/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane de Interventii si Salvare Navala – ARISN

§.7. O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare

Sectiunea a IV-a. Masuri adoptate la nivel national in vederea aplicarii instrumentelor juridice internationale consacrate instituirii unor mecanisme de angajare a  raspunderii pentru daunele create prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§1. Consideratii generale

§2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului

§3. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei 

§4. O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare

§5. H.G. nr. 1232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC 1992) 

TITLUL III. INSTRUMENTE JURIDICE DE PROTECTIE A MEDIULUI MARIN IMPOTRIVA POLUARII CU HIDROCARBURI ADOPTATE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

Capitolul I. Privire generala asupra protectiei mediului la nivelul Uniunii Europene

§1. Consideratii generale

§2. Consideratii metodologice 

§3. Evolutia politicii Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului inconjurator

Capitolul II. Protectia mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi reflectata in instrumentele internationale ce angajeaza Uniunea Europeana sau statele membre 

§1. Consideratii generale

§2. Regimul juridic al acordurilor incheiate de catre Uniunea Europeana pe planul cooperarii internationale in domeniul protectiei mediului

§3. Regimul juridic al acordurilor incheiate de catre statele membre pe planul cooperarii internationale in domeniul protectiei mediului

§4. Protectia mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi prin intermediul acordurilor internationale incheiate de catre Uniunea Europeana sau de catre statele membre, dar cu autorizarea acesteia 

§5. Protectia mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi prin intermediul acordurilor internationale incheiate, individual, de catre state membre ale Uniunii Europene

Capitolul III. Protectia mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi reflectata in legislatia Uniunii Europene

§1. Consideratii generale

§2. Programele de actiune pentru mediu adoptate la nivelul Uniunii Europene

§3. Reglementari adoptate de Uniune in domeniul prevenirii poluarii cu hidrocarburi a mediului marin 

§4. Reglementari adoptate de Uniune in domeniul limitarii / eliminarii efectelor poluarii cu hidrocarburi a mediului marin 

§5. Reglementari adoptate de Uniune in domeniul angajarii raspunderii si al repararii prejudiciului cauzat prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin 

TITLUL IV. RASPUNDEREA JURIDICA PENTRU POLUAREA CU HIDROCARBURI A MEDIULUI MARIN

Capitolul I. Privire generala asupra regimului juridic al raspunderii pentru poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§1. Consideratii generale

§2. Formele raspunderii juridice pentru poluarea mediului marin, cu privire speciala asupra poluarii cu hidrocarburi 

Capitolul II. Regimul juridic al raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin in dreptul international

Sectiunea I. Pluralitatea regimurilor juridice de angajare a raspunderii civile si de indemnizare a victimelor poluarii cu hidrocarburi 

Sectiunea a II-a. Regimul de drept comun al raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin in dreptul international 

§1. Consideratii generale

§2. Conditiile raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin 

§3. Subiectele raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin 

§4. Efectul raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin (obligatia de reparare a prejudiciului) 

§5. Cauzele exoneratoare de raspunderea civila pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§6. Aspecte procesuale privind angajarea raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin 

Sectiunea a III-a. Regimul special de reparare a daunelor prin intermediul Fondurilor internationale de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi

§1. Evolutia Fondurilor internationale de indemnizare pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi 

§2. Organizarea si functionarea Fondurilor internationale de indemnizare pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi 

§3. Finantarea Fondurilor internationale de indemnizare pentru daunele produse prin poluarea cu hidrocarburi

§4. Rolul Fondurilor internationale de indemnizare pentru daunele produse prin poluarea cu hidrocarburi

§5. Aspecte procedurale privind repararea prejudiciului cauzat prin poluarea cu hidrocarburi de catre Fondurile internationale de indemnizare 

Sectiunea a IV-a. Regimul special de reparare a daunelor cauzate de scurgeri de combustibil petrolier provenite de la alte nave decat petrolierele

§1. Consideratii generale

§2. Conditiile raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§3. Subiectele raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin 

§4. Efectul raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin (obligatia de reparare a prejudiciului) 

§5. Cauzele exoneratoare de raspunderea civila pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§6. Aspecte procesuale privind angajarea raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

CONCLUZII 

§1. Configurarea „retelei organizate” a reglementarilor aplicabile protectiei mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi

§2. Configurarea regimului juridic al raspunderii civile pentru daunele cauzate prin poluarea cu hidrocarburi a mediului marin

§3. Participarea Romaniei la „reteaua organizata” a reglementarilor aplicabile protectiei mediului marin impotriva poluarii cu hidrocarburi

Detalii tehnice
Data aparitiei22 apr. 2010
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini464
Tip copertaCarte brosata