Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Protectia internationala a drepturilor omului. Note de curs. Editia a 2-a

Editia a 2-a, revizuita
ISBN/ISSN: 978-606-27-0853-5
Editura: Hamangiu
39,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata prezinta principalele sisteme internationale de protectie a drepturilor omului (Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Uniunea Europeana), precum si textele celor mai importante documente internationale in materie.

Sunt trecute in revista politicile, normele si solutiile jurisprudentiale reprezentative, cu deosebire cele europene, precum si obligatiile ce incumba tarii noastre in calitate de stat membru in diversele mecanisme ale drepturilor omului.

Desi aceste pagini au fost concepute intr-un scop didactic, ele se adreseaza, in acelasi timp, prin caracterul sintetic si modul accesibil de prezentare a informatiei, tuturor celor care doresc sa cunoasca si sa inteleaga modul de structurare si de garantare a drepturilor omului la nivel international intru beneficiul perfectionarii propriei lor formari civice.

Unitatea de invatare I. Drepturile omului in sistemul Organizatiei Natiunilor Unite 

Capitolul 1. Carta Organizatiei Natiunilor Unite

Capitolul 2. Documente adoptate de Organizatia Natiunilor Unite

Sectiunea 1. Declaratia Universala a Drepturilor Omului (1948)

Sectiunea a 2-a. Pactele internationale cu privire la drepturile omului
§1. Pactul international cu privire la drepturile civile si politice 
§2. Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale 

Sectiunea a 3-a. Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala 

Sectiunea a 4-a. Conventia impotriva torturii si altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 

Sectiunea a 5-a. Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei 

Sectiunea a 6-a. Conventia cu privire la drepturile copilului 

Capitolul 3. Mecanisme si proceduri de protectie a drepturilor omului sub egida ECOSOC 

Capitolul 4. Alte documente relevante adoptate de O.N.U. 

Sectiunea 1. Pactul Global al Natiunilor Unite 

Sectiunea a 2-a. Principiile directoare ale Organizatiei Natiunilor Unite privind intreprinderile si drepturile omului 

Sectiunea a 3-a. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila 

Sectiunea a 4-a. Deosebiri intre procedura prevazuta de Rezolutia 1503 si Procedura prevazuta in Protocolul facultativ la Pactul international cu privire la drepturile civile si politice 

Unitatea de invatare II. Organizatia Internationala a Muncii (O.I.M.) 

Capitolul 1. Organizatia Internationala a Muncii (O.I.M.) 

Sectiunea 1. Istoric; domenii de activitate 

Sectiunea a 2-a. Structura O.I.M. 

Sectiunea a 3-a. Normele internationale in domeniul muncii 

Sectiunea a 4-a. Codul international al muncii – continut 
§1. Drepturile fundamentale ale omului 
§2. Alte domenii de reglementare a conventiilor O.I.M. 

Sectiunea a 5-a. Mecanisme de control 
§1. Controlul regulat 
§2. Proceduri speciale 
§3. Protectia libertatii sindicale si a drepturilor sindicale 

Unitatea de invatare III. Consiliul Europei 

Capitolul 3. Consiliul Europei 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 
§1. Obiective, scopuri 
§2. Structura 
§3. Activitatea normativa 

Sectiunea a 2-a. Conventia europeana a drepturilor omului (1950) 
§1. Caracteristici generale 
§2. Drepturi si libertati garantate 
§3. Conditii de exercitare 
§4. Mecanismul de protectie a drepturilor omului instituit de Conventia europeana a drepturilor omului 

Sectiunea a 3-a. Carta sociala europeana (1961) si Carta sociala europeana revizuita (1996) 
§1. Caracteristici generale 
§2. Continut 
§3. Mecanismul de control 
§4. Domeniu de aplicare 
§5. Jurisprudenta

Sectiunea a 4-a. Alte conventii ale Consiliului Europei 
§1. Conventia pentru prevenirea torturii si a pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante 
§2. Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale 
§3. Conventia europeana privind lupta impotriva traficului de fiinte umane 
§4. Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice 
§5. Comisarul drepturilor omului 

Unitatea de invatare IV. Uniunea Europeana 

Capitolul 4. Uniunea Europeana 

Sectiunea 1. Uniunea Europeana – repere istorice 

Sectiunea a 2-a. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2000) 

Sectiunea a 3-a. Libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca 
§1. Domeniu de aplicare 
§2. Continutul material 

Sectiunea a 4-a. Egalitatea de sanse si nediscriminarea 
§1. Principiul egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de angajare si de munca 
§2. Egalitatea de tratament in sistemele profesionale de securitate sociala 
§3. Egalitatea de tratament in ceea ce priveste accesul la incadrare in munca, la formare si la promovare profesionala si conditiile de munca 

Sectiunea a 5-a. Dreptul la un proces echitabil in cadrul procedurilor penale 
§1. Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale 
§2. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare si traducere in cadrul procedurilor penale 
§3. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale 
§4. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
§5. Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat in cadrul procedurilor penale si al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum si dreptul ca o persoana terta sa fie informata in urma privarii de libertate si dreptul de a comunica cu persoane terte si cu autoritati consulare in timpul privarii de libertate 
§6. Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare 
§7. Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind garantiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale 

Anexe 

1. Declaratia universala a drepturilor omului 
2. Pactul international cu privire la drepturile civile si politice 
3. Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale 
4. Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de Romania 
5. Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 
6. Nota in atentia persoanelor ce doresc sa se adreseze Curtii Europene a Drepturilor Omului
7. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 apr. 2017
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini280
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Editiea 2-a