Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Protectia europeana a drepturilor omului

ISBN/ISSN: 978-606-27-1072-9
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 70,00 RON
45,50 RON
Disponibilitate: IN STOC

In prezenta lucrare, aflata la cea de a cincea editie, sunt examinate mecanismele de functionare a tuturor institutiilor ce ocrotesc drepturile si libertatile fundamentale ale omului, esentiale intr-o societate democratica, autoarea facand numeroase trimiteri la hotararile instantelor internationale (peste 400 de cauze citate).  

Cartea este structurata in cinci parti, astfel: aspecte privind protectia juridica a drepturilor omului la nivel universal, sistemul european de protectie a drepturilor omului, drepturile garantate de Conventia europeana, protectia drepturilor economice, sociale si culturale ocrotite in cadrul Consiliului Europei, precum si alte sisteme de protectie a drepturilor omului in Europa.

In partea finala sunt redate textul Conventiei, cu trimiteri la modificarile viitoare aduse prin Protocolul nr. 15, ratificat de Romania, protocoalele aditionale, precum si modelul de formular pentru cererile individuale adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Lucrarea este utila studentilor facultatilor de drept si profesionistilor, dar si oricarei persoane ce manifesta interes pentru problematica abordata.

Partea I. Aspecte introductive privind protectia juridica a drepturilor omului la nivel universal 

Capitolul I. Introducere. Dreptul international al drepturilor omului 
§1. Primele preocupari pentru protectia drepturilor omului 
§2. Perioada postbelica

Capitolul II. Sistemul de protectie a drepturilor omului in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite 
§1. Carta Organizatiei Natiunilor Unite 
§2. Declaratia Universala a Drepturilor Omului 
§3. Pactele internationale privind drepturile omului
§4. Alte conventii ONU privind drepturile omului
§5. Proceduri extraconventionale de protectie a drepturilor omului la nivelul ONU 

Partea a II‑a. Sistemul european de protectie a drepturilor omului – institutii, principii, mecanismul de protectie

Capitolul I. Consiliul Europei 
§ 1. Scurt istoric
§2. Organele Consiliului Europei
§3. Elaborarea si semnarea Conventiei europene a drepturilor omului 

Capitolul II. Catalogul drepturilor garantate de Conventia europeana a drepturilor omului si de protocoalele sale 

Capitolul III. Principiile sistemului Conventiei europene a drepturilor omului 
§ 1. Principiile conventionale
§2. Principiile jurisprudentiale 

Capitolul IV. Mecanismul de protectie a drepturilor garantate prin Conventia europeana a drepturilor omului 
§1. Reforma mecanismului de control prin Protocolul nr. 11
§2. Reforma mecanismului de control prin Protocolul nr. 14 – aspecte generale 
§3. Protocoalele 15 si 16 la Conventie – o noua reforma? 
§4. Curtea Europeana a Drepturilor Omului 
§5. Procedura judecarii unei cereri de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului 
§6. Actele Curtii Europene a Drepturilor Omului

Partea a III‑a. Drepturile garantate de Conventia europeana a drepturilor omului

Capitolul I. Precizari preliminare privind obligatiile statelor asumate conform art. 1 din Conventie
§1. Jurisdictia ratione loci 
§2. Conventia europeana a drepturilor omului si obligatiile rezultate din alte tratate internationale
§3. Jurisdictia statelor parti la Conventie in spatiul extra‑european

Capitolul II. Dreptul la viata 
§1. Obligatiile statelor privind respectarea dreptului la viata 
§2. Inceputul si sfarsitul dreptului la viata 
§3. Restrangerile aduse dreptului la viata

Capitolul III. Dreptul de a nu fi supus torturii si altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante 
§1. Consideratii generale 
§2. Obligatiile statelor privind protectia impotriva torturii si a tratamentelor inumane ori degradante 
§3. Tortura
§4. Tratamente si pedepse inumane
§5. Tratamente si pedepse degradante 
§6. Conventia europeana pentru prevenirea torturii 

Capitolul IV. Dreptul de nu fi supus sclaviei, servitutii si muncii fortate sau obligatorii

Capitolul V. Dreptul la libertatea si siguranta persoanei
§1. Cazurile permise de privare de libertate
§2. Garantiile procedurale ale persoanelor private de libertate

Capitolul VI. Dreptul la un proces echitabil 
§1. Aplicabilitatea art. 6 
§2. Garantiile generale ale dreptului la un proces echitabil (art. 6 § 1)
§3. Garantiile speciale ale dreptului la un proces echitabil in procesele penale (art. 6 § 2 si 3) 
§4. Dreptul la o audiere echitabila (fair hearing). Garantiile implicite ale dreptului la un proces echitabil

Capitolul VII. Principiul legalitatii incriminarii 
§1. Legalitatea incriminarii
§2. Principiul neretroactivitatii legii penale 
§3. Retroactivitatea legii penale mai favorabile

Capitolul VIII. Dreptul la respectarea vietii private si familiale. Dreptul la casatorie 
§1. Notiunea de „viata privata”. Obligatiile statelor privind protectia vietii private 
§2. Dreptul la respectarea vietii private 
§3. Dreptul la respectarea vietii familiale
§4. Protectia domiciliului si a corespondentei – parte a protectiei vietii private
§5. Restrangerile aduse dreptului la respectarea vietii private si de familie: art. 8 § 2 

Capitolul IX. Libertatea gandirii, constiintei si religiei
§1. Protectia convingerilor si credintelor
§2. Relatia libertatii de constiinta si religie cu dreptul la educatie: convingerile parintilor si educatia 
§3. Obiectia de constiinta 
§4. Restrangerile aduse libertatii constiintei si religiei

Capitolul X. Libertatea de exprimare 
§1. Sfera protectiei libertatii de exprimare. Libertatea de opinie si libertatea de informare 
§2. Restrangerile aduse libertatii de exprimare
§3. Cazuri speciale de protectie si limitare a libertatii de exprimare 
§4. Situatii neprotejate de art. 10: discursul urii 

Capitolul XI. Libertatea de asociere si intrunire pasnica
§1. Cadrul general al libertatii de asociere si de intrunire
§2. Restrangerile libertatii de intrunire si de asociere

Capitolul XII. Dreptul la un recurs efectiv in fata unei instante nationale
§1. Consideratii generale 
§2. Aplicabilitatea art. 13 
§3. Notiunea de „recurs efectiv” 
§4. Notiunea de „instanta nationala” 

Capitolul XIII. Dreptul de a nu suferi nicio discriminare 
§1. Principiul nondiscriminarii 
§2. Discriminarile indirecte 
§3. Discriminarile pozitive 
§4. Autonomia art. 14 

Capitolul XIV. Dreptul de proprietate
§1. Notiunea de „proprietate” si de „bunuri” in sensul art. 1 
§2. Ingerinta statului in dreptul de a se bucura in mod pasnic de proprietate 

Capitolul XV. Dreptul la educatie 

Capitolul XVI. Dreptul la alegeri libere si corecte, organizate la intervale rezonabile 

Partea a IV‑a. Protectia drepturilor economice, sociale si culturale in cadrul Consiliului Europei 

Capitolul I. Carta Sociala Europeana

Partea a V‑a. Alte sisteme de protectie a drepturilor omului in Europa 

Capitolul I. Uniunea Europeana si drepturile omului
§1. Consideratii generale 
§2. Principii rezultate din dreptul comunitar in materia protectiei unor drepturi
§3. Curtea Europeana de Justitie si principiul protectiei drepturilor omului
§4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – de la Tratatul de la Nisa la Tratatul de la Lisabona

Capitolul II. Protectia drepturilor omului in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) 

Anexa 1
§1. Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si protocoalele sale 
§2. Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 
§3. Protocolul nr. 4 recunoscand anumite drepturi si libertati, altele decat cele inscrise in Conventie si in Primul Protocol aditional la Conventie 
§4. Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea 
§5. Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
§6. Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
§7. Protocolul nr. 13 privind abolirea pedepsei cu moartea in toate circumstantele 

Anexa 2. Statele Parti la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale 

Anexa 3. Model de formular pentru cererile individuale adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 apr. 2018
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini360
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Editiea 5-a