Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Protectia copilului si adoptia

ISBN/ISSN: 978-973-1836-52-2
Editura: Hamangiu
3,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea asigura cunoasterea si aplicarea dispozitiilor legale privind protectia alternativa si protectia speciala a minorului, in special din perspectiva actelor normative cu caracter de noutate in materie, respectiv Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, dar si a conventiilor internationale la care Romania este parte, a practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.

Fara a-si propune clarificarea intregii problematici a interpretarii si aplicarii dispozitiilor legale din materia abordata, prin hotararile selectate si comentariile pe marginea acestora, lucrarea se adreseaza practicienilor, nu numai juristi, cat si asistenti sociali, psihologi, profesori, politisti si oricarei persoane care prin natura profesiei sale lucreaza direct cu copiii, precum si studentilor, auditorilor de justitie, ce urmaresc cunoasterea practicii judiciare specifice.

Capitolul I. Declararea judecatoreasca a abandonului 

1. Declararea abandonului copilului. Conditii de fond

2. Cererea de declarare judecatoreasca a abandonului. Natura juridica. Abrogarea reglementarii privind institutia juridica a abandonului judecatoresc al minorilor. Aplicarea legii in timp. Inadmisibilitatea cererii introduse anterior intrarii in vigoare a legii noi

Capitolul al II-lea. Adoptia

3. Exequatur. Cerere de recunoastere pe teritoriul Romaniei a ordinului de adoptie privind un minor nascut in Romania. Lege aplicabila

4. Cerere de incuviintare a adoptiei. Adoptie internationala deghizata 

5. Incuviintarea adoptiei. Conditii de fond. Garantii morale

6. Incuviintarea adoptiei. Dobandirea prin adoptie de catre copil a numelui celor care adopta. Aplicarea legii in timp

7. Adoptie internationala. Cerere solutionata dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 1/2004

8. Incuviintarea adoptiei in temeiul Legii nr. 273/2004. Adoptat major, fiul sotiei adoptatorului

9. Adoptat minor, fiul sotiei adoptatorului. Consimtamant la adoptie. Consimtamant liber si neviciat 

10. Adoptia majorului. Legea aplicabila 

11. Adoptia copilului minor sub imperiul O.U.G. nr. 25/1997. Inadmisibilitatea cererii de schimbare a prenumelui minorului

12. Conditia diferentei minime de varsta intre adoptat si adoptator. Exceptii 

13. Exprimarea consimtamantului la adoptie in cazul minorului declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca

14. Incuviintarea adoptiei copilului sotului. Numele adoptatului. Renuntarea la judecata

15. Incuviintarea adoptiei. Absenta consimtamantului parintelui firesc la adoptie. Efecte 

16. Incuviintarea adoptiei minorului neaflat in evidenta Oficiului Roman pentru Adoptii

17. Deschiderea procedurii adoptiei interne. Copil cu parinti necunoscuti. Consimtamant la adoptie

18. Incuviintarea adoptiei copilului aflat in plasament la familia adoptatoare pe o perioada mai mare de 90 de zile. Modalitatea de exprimare a consimtamantului la adoptie al parintelui firesc al copilului adoptat

19. Adoptie major. Conditii de fond. Inexistenta unei cerinte legale privind diferenta maxima de varsta intre adoptat si adoptator. Intocmirea unui nou act de nastere al minorului in baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei. Notiunea de „copil”

20. Deschiderea procedurii adoptiei interne. Lipsa consimtamantului parintelui firesc la adoptie. Conditie de fond

21. Refuzul nejustificat al parintilor de a consimti la deschiderea procedurii adoptiei interne. Parinte minor, aflat in penitenciar. Refuzul ocrotitorului legal de a se prezenta in instanta. Lipsa conditiilor morale si materiale privind cresterea copilului

22. Nulitatea adoptiei. Critici referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne dispuse prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Inadmisibilitate

23. Incuviintarea adoptiei copilului unuia dintre soti de catre sotul cetatean strain, stabilit in mod permanent in Romania. Admisibilitate

24. Constatarea nulitatii adoptiei ca urmare a divortului parintilor adoptivi survenit ulterior. Neretroactivitatea legii vechi. Respectarea cerintelor de valabilitate la consfintirea adoptiei 

25. Adoptie internationala. Neindeplinirea cerintelor de fond la adoptie, prevazute de legile nationale ale adoptatorilor si adoptatului 

Capitolul al III-lea. Decaderea din drepturile parintesti

26. Neglijenta grava manifestata de parinte fata de minor. Aspecte privind competenta materiala de solutionare a cererilor de decadere si repunere in drepturile parintesti. Drepturile si obligatiile fata de minor ale parintelui decazut din drepturile parintesti 

Capitolul al IV-lea. Masurile de protectie speciala

Sectiunea 1. Plasamentul 

27. Protectia speciala a persoanei majore. Conditii in care poate fi incuviintata. Starea de nevoie in care se afla tanarul. Titularul actiunii. Durata masurii

28. Refuzul acordarii protectiei speciale persoanei majore. Neindeplinirea conditiilor legale si nerespectarea normelor de conduita ce conditioneaza mentinerea masurii plasamentului tanarului ce nu se afla in continuare de studii. Cadrul procesual

29. Contestatie impotriva hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului prin care s-a respins cererea tanarului de a beneficia de protectie speciala in cadrul familiei extinse. Absenta starii de nevoie care sa justifice mentinerea protectiei tanarului

30. Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti in cazul copilului cu parinti necunoscuti asupra caruia se instituie masura de protectie a plasamentului

31. Exercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor fata de copilul ai carui parinti dau dovada de grava neglijenta, nefiind decazuti din drepturile parintesti

32. Delegarea drepturilor si indatoririlor parintesti in cazul plasamentului instituit in temeiul art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004. Oportunitatea mentinerii exercitiului acestora de catre parintii minorului 

33. Plasamentul minorului incadrat intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala. Necesitatea identificarii unei masuri de protectie de natura sa satisfaca cerintele determinate de starea de sanatate a copilului 

34. Plasamentul copilului cu deficiente neuropsihice. Imposibilitatea ascultarii opiniei minorului care a implinit varsta de 10 ani

35. Imposibilitatea audierii copilului mai mare de 10 ani in privinta caruia se solicita instituirea unei masuri de protectie speciala. Manifestare implicita de vointa dedusa din refuzul minorului de a se prezenta in fata instantei. Oportunitatea adoptarii unor metode de constrangere 

36. Competenta generala a instantei judecatoresti cu privire la masura plasamentului. Situatii de distins

37. Plasament in „familia extinsa”. Notiune. Lipsa conditiilor morale si materiale adecvate cresterii si ingrijirii minorului

38. Protectia speciala a copilului abuzat. Identificarea unei masuri adecvate de protectie, ca urmare a declaratiei minorului

39. Obligarea parintelui la plata unei contributii lunare pentru intretinerea minorului fata de care s-a dispus masura de protectie a plasamentului. Conditii

40. Schimbarea imprejurarilor avute in vedere la instituirea masurii plasamentului, constand in demisia asistentului maternal profesionist. Solicitarea parintelui de reintegrare a copilului in familie. Lipsa conditiilor materiale si locative corespunzatoare

41. Minor in dificultate, necesitand protectie speciala. Plasamentul la un centru de tip rezidential apartinand unei asociarii neacreditate potrivit legii

42. Copilul lipsit de grija parintelui plecat sa munceasca in strainatate. Suspiciuni de abuz fizic si emotional asupra minorei din partea parintelui ramas. Disponibilitatea membrilor familiei extinse de a asigura plasamentul. Determinarea unor ocrotitori cu respectarea interesului superior al copilului si a opiniei sale

43. Protectia copilului cetatean strain, abandonat pe teritoriul Romaniei

44. Plasamentul copilului victima a agresiunilor fizice si emotionale ale parintilor, adepti ai unui cult religios. Tanara devenita majora pe parcursul solutionarii cauzei. Dreptul copilului de a depune singur plangeri referitoare la incalcarea drepturilor sale fundamentale

45. Calitatea procesuala activa a unui organism privat acreditat, ce desfasoara activitati in domeniul drepturilor copilului si al protectiei speciale a acestuia, in vederea instituirii unei masuri de protectie speciala in temeiul Legii nr. 272/2004 

Sectiunea a 2-a. Plasamentul in regim de urgenta 

46. Mentinerea plasamentului in regim de urgenta fata de copilul neglijat ai carui parinti sunt plecati din tara. Continuarea cercetarilor pentru identificarea unei masuri de protectie adecvate nevoilor minorei

47. Plasamentul in regim de urgenta fata de copilul neglijat, a carui dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala este periclitata. Lipsa acordului parintelui la institutionalizare. Consecinte sub aspectul competentei generale a instantei de judecata

48. Mentinerea plasamentului in regim de urgenta fata de copilul neglijat, cu deficienta mintala severa. Incalcarea de catre parinti a dreptului prevazut de art. 32 din Legea nr. 272/2004

49. Exercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor parintesti fata de minorul in privinta caruia s-a dispus plasamentul in regim de urgenta

50. Copil care nu a implinit varsta de 2 ani, abandonat intr-o unitate spitaliceasca. Inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu plasamentul la o familie substitutiva

51. Incetarea plasamentului in regim de urgenta. Preexistenta unei masuri de protectie fata de copilul gasit fara supraveghere 

52. Mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta. Necesitatea verificarii posibilitatii reintegrarii copilului in familia naturala

53. Mentinerea plasamentului in regim de urgenta fata de copii abandonati. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului

54. Incetarea plasamentului in regim de urgenta. Reintegrare in familie 

55. Cerere de incetare a masurii plasamentului in regim de urgenta pentru parasirea centrului de plasament de catre minor. Netemeinicie. Mentinerea situatiei de fapt care a determinat institutionalizarea copilului in centru 

56. Incetarea plasamentului in regim de urgenta. Parasirea centrului de plasament de catre minorul care a savarsit fapte penale. Opinia exprimata de minor 

57. Evaluarea masurii de protectie. Inlocuirea masurii plasamentului in regim de urgenta. Alocatia de plasament

58. Incetarea masurii plasamentului in regim de urgenta, la cererea parintilor de reintegrare a minorului in familie. Raspunderea pentru actele si faptele minorului

59. Incetarea masurii plasamentului in regim de urgenta, ca urmare a parasirii centrului de plasament fara invoire. Date insuficiente privind situatia minorului

60. Mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta fata de copilul neglijat. Calitate procesuala pasiva

61. Plasamentul in regim de urgenta dispus pe cale de ordonanta presedintiala. Conditii. Consideratii de ordin procedural 

62. Plasamentul in regim de urgenta al minorului ce manifesta instabilitate comportamentala. Refuzul de a se reintoarce in familie. Remedii

63. Mentinerea masurii plasamentului in regim de urgenta fata de copilul lipsit de supraveghere, neidentificat, a carui nastere nu a fost inregistrata pana la data instituirii masurii 

Sectiunea a 3-a. Supravegherea specializata

64. Incetarea masurii de supraveghere specializata fata de minorul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal. Conditii

Capitolul al V-lea. Reintegrarea minorului in familie

65. Stabilire situatie juridica minor. Reintegrare in familie. Interesul superior al copilului

66. Necesitatea monitorizarii evolutiei copilului ulterior reintegrarii in familie

67. Reintegrarea in familie a minorului abuzat, aflat in plasament in regim de urgenta. Infirmarea situatiei de abuz, reclamata de minor, care a condus la instituirea masurii de protectie. Scoaterea de sub urmarire penala a parintelui pentru infractiunea de rele tratamente aplicate minorului

68. Copil neglijat de catre parintele caruia i-a fost incredintat spre crestere si educare printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila. Incetarea plasamentului in regim de urgenta si reintegrarea copilului in familie, la domiciliul celuilalt parinte 

Capitolul al VI-lea. Tutela

69. Instituirea tutelei. Competenta materiala a instantei de judecata. Caracterul masurii

70. Cereri privind tutela copilului. Competenta in prima instanta

Capitolul al VII-lea. Rapirea internationala de copii

71. Cerere de inapoiere a minorului la resedinta sa obisnuita. Drept privind incredintarea. Motive de neinapoiere

72. Constatarea caracterului ilicit al deplasarii minorului in strainatate. Posibilitatea parintelui divortat caruia nu i-a fost incredintat minorul de a exercita efectiv dreptul la vizita stabilit prin hotarare judecatoreasca

73. Inapoierea copilului retinut ilicit la resedinta sa obisnuita. Motivul de neinapoiere prevazut la art. 13 alin. (1) lit. b) din Conventie 

74. Caracterul ilicit al retinerii unui copil de catre unul din parinti, fara a exista acordul celuilalt parinte, titular al drepturilor si indatoririlor parintesti. Hotarare judecatoreasca straina care cuprinde dispozitii in ceea ce priveste aranjamentele de viata zilnica a copilului, dar nu afecteaza dreptul tatalui la custodie

75. Suplinirea acordului unuia din parinti la relocarea copilului intr-un alt stat. Competenta materiala

Capitolul al VIII-lea. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

76. Cauza Olsson impotriva Suediei. Masuri pentru facilitarea reunificarii familiei 

77. Cauza Ignaccolo-Zenide impotriva Romaniei. Dreptul parintelui de a beneficia de masuri adecvate din partea statului pentru a fi alaturi de copilul sau. Obligatiile autoritatilor nationale

78. Cauza Z. si A. impotriva Marii Britanii. Plasament. Obligatia pozitiva a statului 

79. Cauza Kutzner impotriva Germaniei. Necesitatea masurii de protectie 

80. Cauza Haase impotriva Germaniei. Plasament. Ingerinta in viata de familie 

81. Cauza Pini, Bertani, Manera si Atripaldi impotriva Romaniei. Adoptie. Stabilirea relatiilor de familie cu minorul adoptat 

82. Cauza Sabou si Pircalab impotriva Romaniei. Pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor parintesti 

83. Cauza Monory impotriva Romaniei si Ungariei. Rapire internationala de copii

84. Cauza Iosub Caras impotriva Romaniei. Retinerea ilicita a copilului. Cerere de inapoiere 

Capitolul al IX-lea. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene 

85. Notiunea de copil in sensul art. 12 din Regulamentul nr. 1612/68

86. Dreptul la respectarea vietii de familie. Interesul superior al copilului

87. Copil al lucratorului resortisant al unui alt stat membru. Egalitate de tratament

88. Trimitere preliminara. Determinarea numelui de familie al copilului 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei20 feb. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini328
Tip copertaCarte brosata