Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Protectia chiriasilor. Jurisprudenta in materia OUG nr 40/1999 si a legii nr 10/2001

ISBN/ISSN: 978-973-8957-60-2
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
Lucrarea contine peste 100 de hotarari judecatoresti, insotite de comentarii, de trimiteri la modificari legislative, la reglementari conexe si la referinte bibliografice din literatura de specialitate.  De asemenea, pentru a gasi rapid exact ce va intereseaza, materialul este sistematizat pe capitole.
 
Lucrarea este consacrata unui domeniu adiacent materiei restituirii imobilelor preluate abuziv de stat in perioada martie 1945 – decembrie 1989, respectiv protectia chiriasilor care locuiau in aceste imobile la data restituirii lor.

Lista de abrevieri

Capitolul I. Domeniul de aplicare a O.U.G. nr. 40/1999

1. Contract de inchiriere incheiat dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 17/1994. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 1 din O.U.G. nr. 40/1999 pentru prelungirea anumitor contracte de inchiriere

2. Prelungirea de drept a efectelor juridice ale inchirierii in temeiul art. 2 din Legea nr. 17/1994. Incidenta dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999 

3. Imobil redobandit anterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 40/1999. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1 si art. 7 

4. Instrainarea imobilului. Caracterul propter rem al obligatiei de a incheia contract de inchiriere in cazurile prevazute de art. 2-7

5. Imobil restituit anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Momentul de la care opereaza prelungirea de drept a contractului de inchiriere

6. Aplicabilitatea art. 1. Notiunea de „asezamant social-cultural”

7. Contract de inchiriere incheiat intre chirias si unitatea detinatoare. Nulitate absoluta. Nerespectarea conditiei de a fi titularul unui contract de inchiriere la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 40/1999

8. Apartament folosit ca sediu al unei firme. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999

9. Spatiu comercial. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999

10. Contract de inchiriere. Termen mai scurt decat cel prevazut de art. 2 din O.U.G. nr. 40/1999. Consecinte 

11. Contract de inchiriere. Termen mai scurt decat cel prevazut de lege

12. Incheierea noului contract de inchiriere. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Conditia ocuparii efective a locuintei. Refuzul de a prelua in folosinta o alta locuinta

13. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Termenul prevazut de art. 6 din O.U.G. nr. 40/1999. Momentul de la care incepe sa curga

14. Locuinta cumparata in temeiul Legii nr. 112/1995. Admiterea actiunii in revendicare, fara a se constata nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Inaplicabilitatea art. 6

15. Locuinta cumparata in temeiul Legii nr. 112/1995. Admiterea actiunii in revendicare, fara a se constata nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Titlu mai putin preferabil. Aplicabilitatea art. 6

16. Desfiintarea contractului de vanzare-cumparare incheiat cu incalcarea prevederilor Legii nr. 112/1995. Inaplicabilitatea art. 6 in favoarea succesorului cumparatorului

17. Obligatia fostului proprietar de a asigura chiriasului folosinta locuintei. Caracterul scriptae in rem

18. Contract incheiat de chirias cu unitatea detinatoare. Restituirea imobilului preluat in mod abuziv. Subrogarea fostului proprietar in drepturile locatorului 

19. Cerere de obligare a proprietarului la incheierea contractului de inchiriere. Imposibilitatea suplinirii consimtamantului acestuia

20. Parasirea locuintei de catre titularul contractului de inchiriere. Continuarea inchirierii. Conditii

21. Decesul titularului contractului. Continuarea inchirierii. Articolul 12 din O.U.G. nr. 40/1999. Articolul 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 114/1996. Diferente

22. Cazuri exceptate de la prelungirea contractului de inchiriere. Detinerea de catre chirias a unei alte locuinte. Folosirea spatiului inchiriat ca depozit de materiale

23. Cazuri exceptate de la prelungirea contractului de inchiriere. Pricinuirea de insemnate stricaciuni locuintei 

Capitolul II. Procedura incheierii noului contract de inchiriere si consecintele nerespectarii acesteia 

24. Notificarea chiriasului in vederea incheierii noului contract de inchiriere. Termenul prevazut de art. 10. Depasire. Consecinte

25. Drepturi locative derivate. Inexistenta obligatiei proprietarului de a notifica pe titularii acestora

26. Necomunicarea de catre persoana juridica care a detinut sau administrat locuinta, catre chirias, a posibilitatii incheierii contractului de inchiriere cu proprietarul. Lipsa notificarii chiriasului de catre proprietar. Consecinte

27. Continutul notificarii chiriasului. Lipsa intentiei proprietarului de a incheia contractul de inchiriere

28. Comunicarea notificarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire

29. Comunicarea notificarii de catre executorul judecatoresc

30. Refuzul chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere. Neprelungirea contractului anterior

31. Inexistenta unui refuz nejustificat. Prezenta chiriasului la negocieri

32. Inexistenta unui refuz nejustificat. Clauze discutabile in proiectul de contract propus de proprietar

33. Refuz justificat al chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere. Contestarea dreptului de proprietate al reclamantului de catre o alta persoana care pretinde drepturi asupra imobilului

34. Refuz justificat al chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere. Recurs in anulare admis. Imobil reintrat in proprietatea statului

35. Refuz nejustificat al chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere. Negarea expresa a dreptului reclamantului cu privire la bunul imobil

36. Refuz nejustificat al chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere. Neprezentarea veniturilor pentru calcularea chiriei lunare 

37. Refuz nejustificat al chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere. Puncte de vedere contrare cu privire la clauzele acestuia. Necesitatea negocierii 

38. Refuz de a raspunde la notificare. Cerere reconventionala avand ca obiect obligarea proprietarului de a incheia contractul de inchiriere

39. Raspuns la notificare. Comunicarea la o alta adresa. Asimilarea cu lipsa unui raspuns scris

40. Proces-verbal privind neprezentarea chiriasului la data si locul stabilite. Organul competent pentru intocmirea acestuia

41. Nerespectarea cerintei expedierii notificarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate 

42. Inadmisibilitatea evacuarii pe cale de ordonanta presedintiala, in temeiul art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/1999, dupa incheierea contractului de inchiriere intre proprietar si chirias

43. Evacuare pe calea schimbului obligatoriu. Inadmisibilitatea folosirii procedurii ordonantei presedintiale in temeiul art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/1999

44. Evacuarea chiriasului pe calea ordonantei presedintiale. Inexistenta obligatiei reclamantului de a face dovada conditiilor prevazute de art. 581 C. proc. civ. Aplicarea legii in timp

45. Durata prelungirii de drept a contractului anterior. Termenul maxim 

46. Durata prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Interzicerea locatiunilor ereditare

47. Durata prelungirii de drept a contractului anterior. Termen maxim pentru protejarea chiriasilor. Respectarea dreptului de proprietate

48. Durata prelungirii contractului de inchiriere. Neacordarea folosintei vesnice a imobilului in favoarea chiriasului. Respectarea dreptului de proprietate 

49. Durata prelungirii de drept a contractului anterior. Neacordarea chiriasilor a dreptului de a locui in imobilele retrocedate proprietarilor pe o perioada care s-ar prelungi de drept, in mod automat

50. Durata prelungirii de drept a contractului de inchiriere. Prelungirea contractului anterior pana la incheierea unui nou contract cu actualul proprietar

51. Durata prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Aplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999 dupa data de 8 aprilie 2004

52. Durata prelungirii de drept a contractului. Prelungirea de drept a contractului de inchiriere anterior pana la incheierea unui nou contract. Limitarea legala a dreptului de proprietate

Capitolul III. Reinnoirea contractului de inchiriere

53. Contractul de inchiriere la care face referire art. 14 din O.U.G. nr. 40/1999 

54. Sintagma „daca partile nu modifica prin acord expres durata inchirierii”. Aplicabilitatea art. 14 si in situatia incheierii conventiei pentru o perioada mai mica decat cea stabilita prin art. 2

55. Inaplicabilitatea art. 14. Situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Inexistenta unui contract ca rezultat al vointei partilor

56. Inaplicabilitatea art. 14. Situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Necesitatea adoptarii O.U.G. nr. 8/2004

57. Aplicabilitatea art. 14. Situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Finalitatea urmarita de legiuitor

58. Aplicabilitatea art. 14. Situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Interpretarea sistematica a expresiei „la expirarea termenului de inchiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgenta”

59. Aplicabilitatea art. 14. Situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Existenta unui titlu locativ ex lege 

60. Aplicabilitatea art. 14. Situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior. Corelatia cu dispozitiile O.U.G. nr. 8/2004

61. Sintagma „termenul de inchiriere stabilit in conditiile prezentei ordonante de urgenta”. Contract de inchiriere incheiat dupa expirarea termenului stabilit in conditiile O.U.G. nr. 40/1999. Inaplicabilitatea art. 14

62. Sintagma „termenul de inchiriere stabilit in conditiile prezentei ordonante de urgenta”. Obiect diferit al noului contract de inchiriere. Inaplicabilitatea art. 14 

63. Sintagma „termenul de inchiriere stabilit in conditiile prezentei ordonante de urgenta”. Termen mai lung stabilit in noul contract de inchiriere. Inaplicabilitatea art. 14

64. Sintagma „termen de inchiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgenta”. Termen mai scurt prevazut in noul contract de inchiriere. Aplicabilitatea art. 14

65. Reinnoire. Hotarare judecatoreasca prin care s-a constatat prelungirea de drept

66. Hotarare judecatoreasca prin care s-a constatat prelungirea de drept. Expirarea termenului. Consecinte 

67. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Inexistenta unui drept discretionar al proprietarului

68. Reinnoirea contractului de inchiriere. Obligatia proprietarului de a notifica chiriasului refuzul. Cauze de incetare

69. Reinnoire. Obligatia proprietarului de a notifica refuzul. Conditii

70. Durata prelungirii de drept a contractului de inchiriere. Reinnoire. Necesitatea manifestarii intentiei chiriasului 

71. Aplicabilitatea art. 14. Necesitatea initiativei chiriasului

72. Reinnoire (relocatiune). Necesitatea invocarii acesteia de catre chiriasi

73. Reinnoire. Expirarea termenului de inchiriere. Initiativa prelungirii contractului

74. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Locuinta necesara nevoilor locative ale proprietarului. Sarcina probei

75. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Locuinta necesara nevoilor locative ale proprietarului. Rasturnarea sarcinii probei 

76. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Locuinta necesara nevoilor locative ale proprietarului. Nerespectarea termenului pentru comunicarea notificarii

77. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Motivul neachitarii chiriei cel putin 3 luni consecutiv. Inexistenta obligatiei de notificare

78. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Motivul detinerii in proprietate de catre chirias a unei alte locuinte 

79. Refuzul reinnoirii contractului de inchiriere. Comportamentul chiriasului ce face imposibila convietuirea 

80. Nulitatea notificarii emise cu incalcarea termenelor prevazute de art. 14 alin. (3). Consecinte

81. Nulitatea notificarii emise cu incalcarea termenelor prevazute de art. 14 alin. (3). Caracterul imperativ, de ordine privata, al normei juridice 

82. Reinnoirea repetata a contractului de inchiriere. Acordarea unei folosinte locative viagere

83. Limitarea reinnoirilor succesive. Dreptul chiriasului la o singura reinnoire a contractului de inchiriere 

84. Limitarea reinnoirilor succesive pe cel mult perioada prorogarii legale 

85. Expirarea contractului de inchiriere. Reglementarea raporturilor dintre proprietar si chirias dupa adoptarea O.U.G. nr. 8/2004

86. Reinnoire. Tacita relocatiune

87. Obligatia contractuala a chiriasilor de predare a imobilului catre proprietar la data implinirii termenului de inchiriere. Caracterul supletiv al normei juridice prevazute de art. 14

88. Renuntarea anticipata la dreptul la reinnoire. Caracterul imperativ, de ordine privata, al normei juridice prevazute de art. 14

89. Dreptul la prelungirea/reinnoirea contractului prevazut de Normele metodologice ale Legii nr. 114/1996, dar nu si de lege

Capitolul IV. Dreptul de preemptiune al chiriasului si opozabilitatea contractului de inchiriere fata de cumparatori 

90. Drept de preemptiune. Drepturi locative in temeiul legii. Sanctiune

91. Drept de preemptiune. Constatarea intervenirii subrogarii. Admisibilitate

92. Drept de preemptiune. Cazurile in care opereaza. Calitatea de chirias a celui care il invoca

93. Protectia speciala acordata de O.U.G. nr. 40/1999. Conditii. Inaplicabilitatea dispozitiilor privind dreptul de preemptiune

94. Drept de preemptiune. Inexistenta. Culpa chiriasului pentru nefinalizarea demersurilor in scopul reinnoirii contractului

95. Drept de preemptiune. Inexistenta acestuia cu privire la teren

96. Opozabilitatea contractului de inchiriere. Obligatia cumparatorului de a respecta contractul incheiat in scris si inregistrat la organul fiscal teritorial 

Capitolul V. Schimbul de locuinta

97. Ocuparea locuintei in cadrul termenului convenit de parti. Inaplicabilitatea schimbului obligatoriu 

98. Aplicabilitatea schimbului obligatoriu si in situatia prelungirii de drept a contractului de inchiriere anterior

99. Schimb obligatoriu de locuinta. Inexistenta altor conditii decat cele prevazute de art. 23 din O.U.G. nr. 40/1999

100. Neindeplinirea conditiilor de locuit pentru apartamentul oferit la schimb. Neclaritatea consimtamantului proprietarului imobilului pus la dispozitie

101. Refuzul chiriasului de a prelua locuinta pusa la dispozitie de proprietar 

102. Inexistenta cerintei asigurarii unui spatiu de locuit cu acelasi grad de confort cu acela din care se cere evacuarea 

103. Neindeplinirea conditiilor legale privind locuinta oferita la schimb

104. Locuinta oferita la schimb, situata intr-o alta localitate

105. Locuinta oferita la schimb, ce apartine unei alte persoane. Durata contractului de inchiriere care se va incheia cu aceasta persoana 

106. Schimb obligatoriu de locuinta. Refuzul chiriasului. Motive 

Capitolul VI. Protectia chiriasilor prin Legea nr. 10/2001

107. Imobil restituit in natura, potrivit Legii nr. 10/2001. Natura raporturilor juridice dintre chirias si proprietarul care a redobandit imobilul 

108. Evacuare. Neindeplinirea obligatiei de plata a chiriei stabilite prin contractul de inchiriere anterior

109. Imobil afectat de un contract de inchiriere, restituit in natura, potrivit Legii nr. 10/2001. Termenul noului contract de inchiriere. Momentul de la care incepe sa curga. Corelatia cu prevederile O.U.G. nr. 40/1999

110. Imobil restituit dupa expirarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 40/1999. Aplicarea, prin analogie, a dispozitiilor art. 7 din O.U.G. nr. 40/1999 contractelor de inchiriere prelungite in temeiul O.U.G. nr. 8/2004

111. Imobil restituit dupa expirarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 40/1999. Aplicarea dispozitiilor dreptului comun 

112. Imobil restituit in temeiul Legii nr. 10/2001. Contract de inchiriere avand ca obiect un garaj. Inaplicabilitatea prevederilor O.U.G. nr. 8/2004

113. Imobil restituit dupa expirarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 40/1999. Interpretarea restrictiva a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 18 din O.U.G. nr. 40/1999 privind dreptul de preemptiune al chiriasului

114. Contract de inchiriere incheiat de chirias cu unitatea detinatoare. Durata. Nulitate absoluta. Sarcina probei fraudei

Capitolul VII. Aplicarea dreptului comun contractelor de inchiriere incheiate sau prelungite in temeiul O.U.G. nr. 40/1999

115. Reziliere. Aplicarea prevederilor dreptului comun

116. Evacuare. Cerere de majorare a chiriei. Netemeinicie 

117. Reziliere pentru neplata chiriei. Conditia dovedirii relei-credinte a chiriasului 

118. Reziliere pentru neplata chiriei. Neexecutare culpabila. Conditia relei-credinte

119. Reziliere. Imposibilitatea convietuirii

120. Predarea locuintei. Mijlocul procedural folosit

121. Cerere de evacuare pe cale de ordonanta presedintiala. Cerere reconventionala avand ca obiect obligarea la incheierea unui contract de inchiriere. Mod de solutionare

122. Evacuare. Contract de inchiriere in vigoare. Netemeinicie

123. Evacuare. Ocuparea locuintei in baza unui titlu locativ provenind de la un alt pretins proprietar. Netemeinicia cererii

124. Evacuare. Calitatea de proprietari a paratilor. Netemeinicie

125. Evacuare. Opozitia unuia dintre coproprietari. Netemeinicia cererii 

126. Despagubiri. Conditii

127. Despagubiri. Prelungirea de drept a contractului de inchiriere. Netemeinicia cererii

128. Despagubiri. Evaluarea prejudiciului cauzat prin ocuparea imobilului dupa expirarea prelungirii legale 

129. Despagubiri. Sarcina probei cuantumului prejudiciului

Capitolul VIII. Jurisprudenta Curtii Constitutionale

130. Reglementarea raporturilor locative dintre proprietari si chiriasi. Egalitatea in drepturi. Dreptul la un nivel de trai decent

131. Necesitatea adoptarii unei ordonante de urgenta. Instituirea unui regim juridic al caminelor pentru salariati identic cu cel al locuintelor de serviciu si al altor categorii de spatii cu destinatia de locuinte 

132. Domeniul de reglementare al O.U.G. nr. 40/1999. Neincluderea acestuia in domeniile care fac obiectul legilor organice. Necesitatea emiterii unei ordonante de urgenta

133. Interdictia reglementarii de catre Guvern in domeniul legii organice. Regimul juridic al reglementarilor privind procedura civila 

134. Incheierea noului contract de inchiriere intre proprietar si chirias. Principiul neretroactivitatii legii. Egalitatea in drepturi

135. Cerere de evacuare pe cale de ordonanta presedintiala. Protectia proprietatii private. Completarea unor dispozitii de procedura civila. Interdictia reglementarii prin ordonanta in domenii rezervate legii organice 

136. Cerere de evacuare pe cale de ordonanta presedintiala. Conditii. Conduita culpabila a chiriasului. Procedura de judecata reglementata prin lege. Dreptul la conditii rezonabile de viata si la ameliorarea lor continua 

137. Situatii juridice diferite, ce justifica diferenta de tratament juridic intre titularul contractului de inchiriere si locatarul inscris in contract. Egalitatea in fata legii

138. Cerere de evacuare pe cale de ordonanta presedintiala. Egalitatea intre cetateni. Accesul liber la justitie. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale. Exercitarea cu buna-credinta a unor asemenea drepturi sau libertati 

139. Posibilitatea prelungirii contractului de inchiriere. Limitele restrangerii exercitiului acestui drept

140. Finalitatea O.U.G. nr. 40/1999. Situatia neprelungirii contractelor pentru o anumita categorie de chiriasi 

141. Aplicarea in timp a art. 13 lit. b). Caracterul retroactiv al unei legi noi

142. Obligatia de notificare prealabila a chiriasului de catre proprietar pentru a evita reinnoirea contractului de inchiriere. Mentinerea unui just echilibru intre interesele proprietarului si cele ale chiriasului 

143. Dreptul de preemptiune si dreptul de a se subroga cumparatorului, recunoscute chiriasului. Restrangerea prerogativei de dispozitie a dreptului de proprietate

144. Schimbul obligatoriu de locuinta. Aplicabilitate numai in cazul chiriasilor din locuintele redobandite de fostii proprietari. Principiul egalitatii in fata legii

145. Schimbul obligatoriu de locuinta. Egalitatea intre cetateni. Asigurarea unui nivel de trai decent. Dreptul la viata intima, familiala si privata

146. Schimbul obligatoriu de locuinta. Principiul egalitatii in fata legii. Stabilirea unor exigente rezonabile cu privire la locuinta oferita. Accesul liber la justitie

147. Schimbul obligatoriu de locuinta. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul persoanei la respectarea vietii private si de familie, a domiciliului 

148. Stabilirea nivelului chiriei in cazul chiriasilor statului si cel al chiriasilor din locuintele retrocedate. Principiul egalitatii in fata legii. Garantarea dreptului de proprietate

149. Plafonarea chiriei numai pentru chiriasii cu venituri reduse. Principiul egalitatii in drepturi a cetatenilor. Obligatia statului de a asigura un nivel de trai decent 

150. Prelungirea contractelor de inchiriere. Ocrotirea dreptului de proprietate al persoanelor care au redobandit imobilele preluate abuziv 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei12 oct. 2006
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini520
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Cristina Nica
Indisponibila
Imagine Donatia si mostenirea vol 1. Donatia

Donatia si mostenirea vol 1. Donatia

Donatia. Drepturile statului asupra mostenirii vacante. Mostenirea testamentara
33,70 RON
Indisponibila
Imagine Donatia si mostenirea vol 2.Transmisiunea mostenirii

Donatia si mostenirea vol 2.Transmisiunea mostenirii

Transmisiunea mostenirii. Dezbaterea succesiunii
37,60 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON