Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Proprietatea comuna. Comentariile Codului civil. Art. 631-692

ISBN/ISSN: 978-606-522-890-0
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea analizeaza institutia proprietatii comune, astfel cum este reglementata in noul Cod civil, sub cele doua forme ale sale, respectiv coproprietatea si devalmasia, si surprinde atat aspectele de continuitate preluate din Codul civil de la 1864, cat si elementele de noutate care sunt importante din punct de vedere al efectelor juridice pe care le implica.

Astfel, coproprietatea obisnuita, institutie de larga aplicabilitate, este in prezent legiferata, valorificandu-se bogata jurisprudenta in materie si unele solutii anticipate de doctrina in reglementarea anterioara. Ca aspecte de noutate in aceasta materie semnalam, de exemplu, amendarea regulii unanimitatii si consacrarea sanctiunii inopozabilitatii.

Cartea Proprietatea comuna. Comentariile Codului civil. Art. 631-692 prezinta pe larg cele mai importante cazuri de coproprietate fortata care, in mod traditional, erau astfel calificate. De asemenea, sunt analizate regimul juridic al amintirilor de familie si regimul juridic obligatoriu al proprietatii periodice, consacrata printre cazurile de coproprietate fortata, solutie care pare a fi judicioasa.

Devalmasia, care in reglementarea anterioara viza in mod exclusiv bunurile dobandite de soti in timpul casatoriei (cu exceptiile prevazute in mod expres de lege) si avea caracter imperativ, a fost reconfigurata in sensul ca se poate naste atat prin efectul legii, cat si in temeiul unor acte juridice.

Importante elemente de noutate sunt evidentiate si in materia partajului, care a dobandit prin Codul civil actual caracter constitutiv de drepturi; in mod corespunzator au fost reglementate stramutarea garantiilor constituite asupra cotelor-parti si obligatia de garantie pentru evictiune si vicii ascunse intre coproprietari.

Partea I. Comentarii 

Capitolul I. Notiuni introductive 

Sectiunea 1. Dreptul de proprietate privata. Notiune si caractere juridice 
§1. Notiune si reglementare 
§2. Caractere juridice 

Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna – modalitate juridica a dreptului de proprietate privata 
§1. Modalitatile dreptului de proprietate privata 
§2. Proprietatea comuna. Notiune si izvoare 
§3. Proprietatea comuna si indiviziunea 

Sectiunea a 3-a. Formele proprietatii comune 
§1. Reglementare 
§2. Proprietatea comuna pe cote‑parti (coproprietatea) 
§3. Prezumtia de coproprietate 

Capitolul II. Coproprietatea obisnuita 

Sectiunea 1. Notiune 
§1. Definitie si caracteristici 
§2. Cotele‑parti ale dreptului de proprietate 

Sectiunea a 2-a. Caracterul temporar al coproprietatii obisnuite 

Sectiunea a 3-a. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate comuna pe cote-parti obisnuita 
§1. Actele de conservare
§2. Actele de administrare 
§3. Actele de dispozitie 

Sectiunea a 4-a. Continutul dreptului de proprietate comuna pe cote-parti obisnuita 
§1. Exercitarea atributului posesiei 
§2. Exercitarea atributului folosintei 
§3. Exercitarea atributului dispozitiei 

Sectiunea a 5-a. Obligatiile coproprietarilor 

Sectiunea a 6-a. Sanctiuni aplicabile actelor juridice incheiate cu nerespectarea regulii majoritatii ori unanimitatii 
§1. Actele de conservare
§2. Actele de administrare 
§3. Actele de dispozitie 

Sectiunea a 7-a. Actiunile in justitie. Actiunea in revendicare 

Sectiunea a 8-a. Caracterul conventional al coproprietatii. Contractele de administrare a coproprietatii 

Sectiunea a 9-a. Reguli aplicabile in cazul titularilor altor drepturi reale 

Capitolul III. Coproprietatea fortata 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
§1. Notiunea de coproprietate fortata. Cazuri 
§2. Regimul juridic general al proprietatii comune pe cote‑parti fortate

Sectiunea a 2-a. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente 
§1. Consideratii generale. Sediul materiei 
§2. Notiunea de parti comune 
§3. Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune in reglementarea Codului civil 
§4. Actele juridice privind cotele‑parti din dreptul de coproprietate fortata 
§5. Stabilirea cotelor‑parti din dreptul de coproprietate fortata asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente 

Sectiunea a 3-a. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 
§1. Drepturile coproprietarilor 
§2. Obligatiile coproprietarilor 
§3. Incetarea coproprietatii fortate asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente avand proprietari diferiti 

Sectiunea a 4-a. Asociatia de proprietari 

Sectiunea a 5-a. Coproprietatea asupra despartiturilor comune 
§1. Consideratii generale 
§2. Prezumtii de coproprietate
§3. Semnele de necomunitate 
§4. Dreptul de ingradire si obligatia de construire a despartiturilor comune 
§5. Drepturile si obligatiile coproprietarilor asupra despartiturilor comune 
§6. Dobandirea dreptului de coproprietate fortata asupra despartiturilor comune 

Sectiunea a 6-a. Amintirile de familie 
§1. Amintirile de familie – creatie a doctrinei 
§2. Notiunea de amintiri de familie in Codul civil 
§3. Regimul juridic al amintirilor de familie in Codul civil 

Sectiunea a 7-a. Consideratii privitoare la morminte si monumente funerare 

Sectiunea a 8-a. Proprietatea periodica 
§1. Consideratii introductive 
§2. Proprietatea periodica in reglementarea Codului civil
§3. Temeiul proprietatii periodice
§4. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate periodica 
§5. Obligatia de despagubire si excluderea
§6. Incetarea dreptului de proprietate periodica

Capitolul IV. Devalmasia 

Sectiunea 1. Notiuni introductive 

Sectiunea a 2-a. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie nascut prin efectul legii 

Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al actelor de conservare, de folosinta, de administrare si de dispozitie privitoare la bunurile aflate in devalmasia sotilor 
§1. Codul familiei 
§2. Codul civil 

Sectiunea a 4-a. Sanctiuni aplicabile actelor incheiate cu privire la bunurile comune, fara consimtamantul expres al celuilalt sot, atunci cand acesta este necesar, potrivit legii 

Sectiunea a 5-a. Regimul juridic al bunurilor comune care au destinatia de locuinta a familiei sau de bunuri care mobileaza sau decoreaza locuinta familiei 
§1. Notiunea de locuinta a familiei 
§2. Actele juridice si materiale care intra sub incidenta dispozitiilor art. 322 alin. (1) si (2) Cod civil 
§3. Termenul de prescriptie in care poate fi exercitata actiunea in anulare, in conditiile art. 322 alin. (4) Cod civil 
§4. Sanctiunea aplicabila actelor de dispozitie incheiate de un singur sot cu privire la bunurile comune care au destinatia de locuinta a familiei ori de bunuri care mobileaza sau decoreaza locuinta familiei
§5. Bunurile care mobileaza sau decoreaza locuinta familiei

Sectiunea a 6-a. Regimul juridic al aporturilor 

Sectiunea a 7-a. Datoriile comune ale sotilor 

Sectiunea a 8-a. Incetarea si lichidarea comunitatii potrivit dispozitiilor Codului civil. Partajul 
§1. Notiuni introductive 
§2. Partajul in timpul regimului comunitatii
§3. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie nascut in temeiul unui act juridic 

Capitolul V. Partajul 

Sectiunea 1. Notiunea de partaj 

Sectiunea a 2-a. Partajul in reglementarea Codului civil. Felurile partajului 

Sectiunea a 3-a. Aplicarea in timp a dispozitiilor privind partajul 

Sectiunea a 4-a. Modalitati de efectuare a partajului

Sectiunea a 5-a. Consideratii cu privire la aplicarea principiului disponibilitatii in procesele de partaj si rolul activ al judecatorului 

Sectiunea a 6-a. Imprescripibilitatea actiunii de partaj si cazuri de temporizare a acesteia

Sectiunea a 7-a. Suspendarea partajului prin hotarare judecatoreasca 

Sectiunea a 8-a. Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu 

Sectiunea a 9-a. Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii 

Sectiunea a 10-a. Unele dispozitii cu caracter special privitoare la datoriile nascute in legatura cu bunul comun 

Sectiunea a 11-a. Reguli privitoare la executarea silita a bunului aflat in coproprietate

Sectiunea a 12-a. Drepturile creditorilor personali ai coproprietarilor 

Sectiunea a 13-a. Efectele juridice ale partajului
§1. Caracterul partajului 
§2. Stramutarea garantiilor 
§3. Obligatia de garantie pentru evictiune si vicii ascunse
§4. Caracterul executoriu al hotararii de partaj

Sectiunea a 14-a. Desfiintarea partajului

Partea a II‑a. Reglementare si jurisprudenta

Art. 631. Notiune 
Art. 632. Formele proprietatii comune 
Art. 633. Prezumtia de coproprietate 
Art. 634. Intinderea cotelor‑parti 
Jurisprudenta 

Art. 635. Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari 
Art. 636. Exercitarea in comun a dreptului de folosinta 
Art. 637. Fructele bunului comun 
Art. 638. Dreptul la restituirea cheltuielilor 
Art. 639. Modul de folosire a bunului comun 
Art. 640. Actele de conservare 
Art. 641. Actele de administrare si de dispozitie 
Art. 642. Sanctiunile 
Jurisprudenta 

Art. 643. Actiunile in justitie 
Art. 644. Contractele de administrare a coproprietatii 
Art. 645. Regulile aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale 
Art. 646. Cazurile de coproprietate fortata 
Art. 647. Regimul juridic general 
Jurisprudenta 

Art. 648. Notiune 
Jurisprudenta 

Art. 649. Partile comune 
Jurisprudenta 

Art. 650. Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune 
Art. 651. Actele juridice privind cotele‑parti
Art. 652. Stabilirea cotelor‑parti 
Art. 653. Exercitarea dreptului de folosinta 
Art. 654. Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune 
Art. 655. Obligatia de conservare a cladirii 
Art. 656. Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale 
Art. 657. Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii 
Art. 658. Incetarea destinatiei folosintei comune 
Art. 659. Constituirea asociatiilor de proprietari 
Jurisprudenta 

Art. 660. Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune 
Art. 661. Semnele de necomunitate
Art. 662. Obligatia de construire a despartiturilor comune
Art. 663. Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune 
Art. 664. Constructiile si instalatiile aflate in legatura cu zidul comun 
Art. 665. Inaltarea zidului comun 
Art. 666. Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor
Art. 667. Proprietatea comuna in devalmasie 
Art. 668. Regulile aplicabile proprietatii devalmase 
Jurisprudenta 

Art. 669. Imprescripibilitatea actiunii de partaj
Jurisprudenta 

Art. 670. Felurile partajului 
Art. 671. Imparteala partilor comune ale cladirilor 
Art. 672. Conventiile privitoare la suspendarea partajului
Art. 673. Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca
Art. 674. Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu 
Art. 675. Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii 
Art. 676. Regulile privitoare la modul de impartire 
Jurisprudenta 

Art. 677. Datoriile nascute in legatura cu bunul comun
Art. 678. Executarea silita privitoare la bunul comun 
Jurisprudenta 

Art. 679. Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului 
Art. 680. Efectele juridice ale partajului
Jurisprudenta 

Art. 681. Opozabilitatea unor acte juridice
Art. 682. Stramutarea garantiilor 
Art. 683. Garantia pentru evictiune si vicii ascunse 
Art. 684. Desfiintarea partajului 
Art. 685. Instrainarea bunurilor atribuite 
Art. 686. Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie 
Art. 687. Proprietatea periodica 
Art. 688. Temeiul proprietatii periodice 
Art. 689. Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar 
Art. 690. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 
Art. 691. Obligatia de despagubire si excluderea 
Art. 692. Incetarea proprietatii periodice 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei13 mar. 2015
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini360
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Simona Gina Pietreanu
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON