Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Procesul civil european

ISBN/ISSN: 978-606-27-2325-5
Editura: Hamangiu
130,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Procesul civil, in general, si procesul civil cu elemente de extraneitate, in special, se bazeaza pe existenta unei cooperari judiciare intre state, insa in cazul procesului civil european, cooperarea judiciara in materie civila urmareste realizarea obiectivului asumat de Uniunea Europeana privind mentinerea si dezvoltarea unui spatiu de libertate, securitate si justitie, care sa asigure dreptul de acces la justitie prin recunoasterea reciproca intre statele membre a hotararilor judiciare si extrajudiciare.

Regulile fundamentale care guverneaza procesul civil european sunt, in principal, regulile prevazute in dreptul intern al statelor membre, fiindca instanta forului aplica propriile norme procedurale, daca norma conflictuala nu dispune altfel sau daca normele de drept european reglementeaza diferit fata de normele din legislatia nationala. Existenta a doua sisteme juridice care functioneaza in mod autonom, fara a se ajunge la o contopire a lor, presupune trasaturi definitorii de natura sa asigure normelor juridice europene o aplicare prioritara si efectiva, statelor membre nefiindu-le recunoscuta vreo marja de apreciere asupra acestor reguli.

Lucrarea Procesul civil european reprezinta o analiza complexa si aprofundata a normelor ce alcatuiesc regimul juridic al procesului civil european, in care abordarea teoretica a notiunilor este intregita prin prezentarea jurisprudentei europene si nationale relevante.

Lucrarea este structurata in sapte capitole care urmaresc sa ofere o privire de ansamblu asupra procesului civil pe plan international si, cu precadere, pe plan european. Astfel, primul capitol este dedicat procesului civil international, punctandu-se cele mai importante aspecte cu privire la raportul juridic procesual in dreptul international si in cel privat european.

Cel de-al doilea capitol analizeaza principiile fundamentale ale procesului civil european, iar cel de-al treilea capitol abordeaza problema competentei jurisdictionale in dreptul international privat european, analizand subiecte precum competenta speciala in materie contractuala, competenta speciala in materie delictuala si cvasidelictuala, competenta in materia contractelor incheiate cu consumatorii.

Capitolele IV si V urmaresc prezentarea procedurilor speciale in dreptul european, respectiv a regimului juridic privind circulatia juridica a hotararilor judecatoresti in Uniunea Europeana. Ultimele doua capitole analizeaza notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala, respectiv rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene in dialogul cu instantele nationale prin procedura preliminara. 

Cartea Procesul civil european se adreseaza in special practicienilor dreptului, care se intalnesc adesea, in special in contextul actual al globalizarii si spatiului virtual, cu probleme privind concurenta unor norme juridice care apartin sistemelor de drept din state diferite, dar ea poate fi utila tuturor celor care doresc sa aprofundeze domeniul.

Capitolul I. Procesul civil international 

Sectiunea 1. Notiuni generale privind procesul civil si procesul civil international 
Sectiunea a 2-a. Aspecte generale privind raportul juridic procesual de drept international privat si de drept intern 
Sectiunea a 3-a. Subiectele raportului juridic procesual in Dreptul privat european 
Sectiunea a 4-a. Conditia juridica a strainului in procesul civil european 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil european 

Sectiunea 1. Notiuni generale privind principiile fundamentale ale procesului civil 
Sectiunea a 2-a. Principiul independentei sistemului judiciar 
Sectiunea a 3-a. Principiul securitatii raporturilor juridice 
Sectiunea a 4-a. Principiul cooperarii judiciare si al increderii reciproce in administrarea justitiei 
Sectiunea a 5-a. Cooperarea judiciara in domeniul obtinerii probelor 
Sectiunea a 6-a. Cooperarea judiciara in domeniul imbunatatirii accesului la justitie in litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciara 
Sectiunea a 7-a. Cooperarea judiciara prin dezvoltarea unor metode alternative de solutionare a litigiului in materie civila si comerciala 
Sectiunea a 8-a. Cooperarea judiciara a statelor membre prin compatibilitatea normelor de procedura in materie de legi si conflicte de competenta 
Sectiunea a 9-a. Principiul protectiei jurisdictionale efective 

Capitolul III. Competenta jurisdictionala in dreptul international privat european 

Sectiunea 1. Aspecte generale privind competenta jurisdictionala in dreptul privat international 
Sectiunea a 2-a. Competenta jurisdictionala in dreptul international privat european si rolul sau in functionarea pietei interne 
Sectiunea a 3-a. Reguli privind competenta generala in Dreptul international privat european 
Sectiunea a 4-a. Reguli generale privind competenta speciala in dreptul international privat european 
      §1. Competenta speciala in materie contractuala 
      §2. Competenta speciala in materie delictuala si cvasidelictuala 
      §3. Competenta speciala in actiunea avand ca obiect plata de despagubiri sau restituirea unui bun in cazul savarsirii unei infractiuni
      §4. Competenta speciala in actiunea civila, bazata pe dreptul de proprietate, in recuperarea unui bun cultural, initiata de catre persoana indreptatita 
      §5. Competenta speciala in cazul contestatiei privind activitatea unei sucursale, a unei agentii sau a altei unitati, precum si in cazul actiunii formulate impotriva fondatorului, administratorului sau beneficiarului unui trust 
      §6. Competenta speciala in cazul actiunii civile avand ca obiect plata unei remuneratii pretinse pentru salvarea sau asistenta de care a beneficiat o incarcatura sau o marfa 
      §7. Competenta in cazul coparticiparii procesuale pasive si al largirii cadrului procesual prin participarea tertilor 
      §8. Competenta in materie de asigurari 
      §9. Competenta in materia contractelor incheiate cu consumatorii 
      §10. Competenta in materia contractelor individuale de munca 
Sectiunea a 5-a. Reguli generale privind competenta exclusiva in dreptul international privat european 
      §1. Competenta exclusiva in materie de drepturi reale imobiliare sau de inchiriere a unor imobile 
      §2. Competenta exclusiva in actiunile avand ca obiect valabilitatea constituirii, nulitatea sau dizolvarea societatilor, a persoanelor juridice sau a asociatiilor de persoane fizice ori juridice sau valabilitatea organelor acestora 
      §3. Competenta exclusiva in actiunile avand ca obiect valabilitatea inregistrarilor in registre publice 
      §4. Competenta exclusiva in actiunile avand ca obiect inregistrarea sau valabilitatea brevetelor, marcilor, desenelor si modelelor industriale ori a altor drepturi similare supuse conditiei depunerii sau inregistrarii 
      §5. Competenta exclusiva in domeniul executarii hotararilor 
Sectiunea a 6-a. Competenta jurisdictionala in alte domenii ale dreptului international privat european 
      §1. Competenta jurisdictionala in materia raspunderii parintesti 
      §2. Competenta jurisdictionala in caz de rapire a copilului 
      §3. Competenta jurisdictionala in materie de succesiuni       

Sectiunea a 7-a. Competenta jurisdictionala in procedura insolventei 
      §1. Aspecte generale. Domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 848/2015 privind procedura insolventei 
      §2. Competenta internationala in procedura de insolventa 
      §3. Competenta instantei in procedura secundara de insolventa 
      §4. Competenta instantei in procedura de coordonare a grupului 
      §5. Competenta instantei in publicarea, recunoasterea si executarea hotararilor pronuntate in procedura de insolventa 
Sectiunea a 8-a. Reguli generale privind competenta „forum necessitatis” 
Sectiunea a 9-a. Competenta instantei in luarea masurilor provizorii si de conservare 
Sectiunea a 10-a. Prorogarea de competenta 
Sectiunea a 11-a. Conditiile de valabilitate ale conventiei de alegere a forului 
Sectiunea a 12-a. Competenta intemeiata pe infatisarea paratului 
Sectiunea a 13-a. Litispendenta si conexitatea 

Capitolul IV. Proceduri speciale in dreptul european 

Sectiunea 1. Aspecte introductive privind aplicarea procedurilor generale in dreptul european 
Sectiunea a 2-a. Procedura privind cererile cu valoare redusa 
      §1. Aspecte generale privind obiectul si domeniul de aplicare al procedurii europene privind solutionarea litigiilor transfrontaliere
cu valoare redusa 
      §2. Procedura de judecata a cererilor cu valoare redusa 
      §3. Executarea hotararilor judecatoresti pronuntate in procedura europeana privind cererile cu valoare redusa 
      §4. Standarde minime pentru controlul jurisdictional al hotararilor privind cererile cu valoare redusa 
      §5. Recunoasterea efectelor executorii ale hotararilor judecatoresti pronuntate in cererile cu valoare redusa intr-un alt stat membru 
      §6. Cooperarea judiciara a statelor membre in procedura de solutionare a cererilor cu valoare redusa 
Sectiunea a 3-a. Procedura europeana privind somatia de plata 
      §1. Aspecte generale privind obiectul si domeniul de aplicare al procedurii europene a somatiei de plata 
      §2. Procedura de solutionare a cererii de somatie de plata 
      §3. Somatia de plata si forta sa executorie 
      §4. Opozitia la somatia de plata si efectele sale 
      §5. Reexaminarea somatiei de plata in cazuri exceptionale 
      §6. Procedura executarii somatiei de plata 
      §7. Cheltuieli de judecata in procedura europeana de somatie de plata 
Sectiunea a 4-a. Procedura europeana privind crearea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate 
      §1. Aspecte generale privind obiectul si domeniul de reglementare al procedurii privind creantele necontestate 
      §2. Procedura emiterii certificatului de titlu executoriu european 
      §3. Procedura de executare a titlului executoriu european privind creantele necontestate

Capitolul V. Circulatia juridica a hotararilor judecatoresti in Uniunea Europeana 

Sectiunea 1. Aspecte generale 
      §1. Notiunea de hotarare judiciara si extrajudiciara in dreptul european 
      §2. Certificarea hotararilor judecatoresti ca titluri executorii europene 
      §3. Reguli procedurale comune privind eliberarea certificatului de titlu european 
Sectiunea a 2-a. Recunoasterea hotararilor in materie civila si comerciala 
      §1. Aspecte generale 
      §2. Refuzul recunoasterii hotararilor judiciare si extrajudiciare in materie civila
      §3. Motivele privind refuzul recunoasterii hotararii judecatoresti pronuntate intr-un stat membru 
Sectiunea a 3-a. Executarea hotararilor judecatoresti 
Sectiunea a 4-a. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti 
Sectiunea a 5-a. Procedura executarii hotararilor judecatoresti in materia obligatiei de intretinere 
      §1. Aspecte generale 
      §2. Dreptul la asistenta judiciara in executarea creantei de intretinere 

Capitolul VI. Notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala 

Sectiunea 1. Aspecte generale 
Sectiunea a 2-a. Domeniul de reglementare al Regulamentului (UE) nr. 1784/2020 privind notificarea sau comunicarea in statele membre
a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala (notificarea sau comunicarea actelor – reformare) 
Sectiunea a 3-a. Autoritatile competente sa transmita si sa primeasca actele judiciare sau extrajudiciare 
Sectiunea a 4-a. Transmiterea si notificarea sau comunicarea actelor judiciare 
      §1. Primirea actelor de catre agentia de primire 
      §2. Refuzul acceptarii unui act judiciar 
      §3. Certificatul de efectuare a notificarii sau a comunicarii 
Sectiunea a 5-a. Notificarea sau comunicarea actelor extrajudiciare 
Sectiunea a 6-a. Neprezentarea paratului la infatisare 

Capitolul VII. Rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene in dialogul cu instantele nationale prin procedura preliminara 

Sectiunea 1. Aspecte generale privind rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, principiile sale de functionare si competenta jurisdictionala 
Sectiunea a 2-a. Principiile pe baza carora functioneaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
Sectiunea a 3-a. Competenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
      §1. Competenta Curtii de Justitie privind incalcarea de catre statele membre a obligatiilor prevazute in tratatele Uniunii Europene 
      §2. Competenta de fond a Curtii de Justitie in ceea ce priveste controlul asupra sanctiunilor prevazute in regulamentele europene 
      §3. Competenta Curtii de Justitie cu privire la judecata litigiilor privind aplicarea actelor adoptate in temeiul tratatelor care creeaza titluri comunitare de proprietate intelectuala 
      §4. Competenta Curtii de Justitie privind controlul legalitatii actelor legislative, a actelor Consiliului, ale Comisiei si ale Bancii Centrale Europene, altele decat recomandarile si avizele, si a actelor Parlamentului European si ale Consiliului European, precum si a actelor organelor, oficiilor sau agentiilor Uniunii care produc efecte fata de terti 
      §5. Competenta Curtii de Justitie sa judece litigiile care au ca obiect raspunderea contractuala si extracontractuala a Uniunii Europene 
      §6. Competenta Curtii de Justitie cu privire la verificarea legalitatii unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu in temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeana 
      §7. Competenta Curtii de Justitie in litigiile in legatura cu obligatiile statelor membre rezultand din Statutul Bancii Europene de Investitii 
      §8. Competenta Curtii de Justitie in solutionarea diferendelor dintre statele membre in legatura cu obiectul tratatelor 
      §9. Competenta Curtii de Justitie in cererile avand ca obiect controlul legalitatii deciziilor care prevad masuri restrictive impotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu in temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana 
Sectiunea a 4-a. Reguli generale privind rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene in interpretarea tratatelor si a celorlalte acte normative cu caracter general obligatoriu care constituie dreptul european 
Sectiunea a 5-a. Procedura trimiterilor preliminare 
      §1. Conditii generale privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene in procedura trimiterii preliminare 
      §2. Forma si continutul cererii de decizie preliminara 
      §3. Obiectul si intinderea cererii de decizie preliminara 
Sectiunea a 6-a. Procedura preliminara accelerata si procedura preliminara de urgenta 

Bibliografie 

Detalii tehnice
Data aparitiei04 aug. 2023
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini536
Format165x235 mm
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Ion Rebeca
-40%
Legea pensiilor comentata si adnotata - Rebeca

Legea pensiilor comentata si adnotata

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii – prezentare comparativa
130,00 RON 78,00 RON