Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Procedura insolventei. Practica judiciara

ISBN/ISSN: 978-606-522-567-1
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Lucrarea de fata, adresata indeosebi practicienilor, ilustreaza problemele ivite in cursul judecatii in procedura insolventei, precum si solutiile oferite de jurisprudenta in perioada 2008-2011.
   Prin spetele selectate sunt analizate si lamurite chestiuni legate de cele mai importante aspecte ce contureaza materia insolventei, respectiv: deschiderea procedurii insolventei (cererea, starea de insolventa, dovada acesteia); creanta certa, lichida si exigibila; aspecte procesuale privind competenta, notificarea, citarea, aprecierea probelor, dreptul la un proces echitabil; recursul in procedura insolventei; controlul de legalitate efectuat de judecatorul-sindic in cadrul procedurii insolventei; caracterul executoriu al hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic, suspendarea hotararii; situatia unor acte juridice ale debitorului; reorganizarea debitoarei; falimentul debitoarei; distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii; inchiderea procedurii insolventei; raspunderea membrilor organelor de conducere; masuri asiguratorii si exceptii in procedura insolventei.

Capitolul I. Cererea de deschidere a procedurii insolventei. Starea de insolventa. Alte aspecte procesuale 

1. Cerere de deschidere a procedurii insolventei respinsa. Exceptia de neexecutare rastoarna prezumtia de insolventa

2. Creanta achitata partial anterior formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei si partial pana la pronuntarea hotararii de deschidere a procedurii insolventei. Reaua-credinta a creditoarei decurgand din formularea cererii si omisiunea instiintarii instantei cu privire la plata 

3. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Natura juridica. Aspecte procesuale privind actele de dispozitie (renuntarea la judecata si renuntarea la insusi dreptul pretins) asupra demersului judiciar 

4. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Timbrare. Dovada 

5. Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de lichidatorul numit la Registrul Comertului. Necesitatea dovedirii starii de insolventa a debitoarei cu privire la care s-a dispus anterior dizolvarea

6. Cerere de deschidere a procedurii insolventei cu privire la o societate comerciala dizolvata, formulata de lichidatorul numit la Registrul Comertului conform art. 30 din Legea nr. 359/2004. Dovada starii de insolventa. Inaplicabilitatea art. 270 (1) din Legea nr. 31/1990 societatilor cu raspundere limitata 

7. Asimilarea declaratiei de creanta cu cererea de deschidere a procedurii insolventei. Renuntare la judecata cererii principale. Valoare-prag. Plata 

8. Neplata cautiune de catre creditoare. Cerere de deschidere respinsa

9. Opozitie formulata de creditoare, la cererea de deschidere a procedurii insolventei introdusa de debitoare. Netemeinicie

10. Neformularea in termen a cererii de inscriere la masa credala de catre un creditor neidentificat. Decadere din dreptul de a participa la procedura insolventei

11. Procedura simplificata a insolventei. Intelesul sintagmei „sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din Registrul Comertului” [art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 4 din Legea nr. 85/2006] 

Capitolul al II-lea. Creanta certa, lichida si exigibila. Valoare-prag. Titluri de creanta. Refuz justificat pentru neplata

12. Creanta certa, lichida si exigibila. Cuantum. Valoare-prag. Lege aplicabila

13. Contestarea creantei in instanta. Refuz justificat pentru neplata

14. Contestatie impotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei. Invocarea exceptiei de neexecutare de catre debitoare. Efecte 

15. Titluri de creanta formale. Cecul

16. Plata nedatorata. Distinctie fata de creanta certa, lichida si exigibila din cadrul procedurii insolventei

17. Creanta certa, lichida si exigibila. Facturi neacceptate. Exceptia de neexecutare. Efecte. Scopul procedurii insolventei. Distinctie fata de procedura judiciara de drept comun

18. Ordonanta care cuprinde somatia de plata, titlu de creanta (titlu executoriu) in procedura insolventei. Verificarea creantei de catre judecatorul-sindic numai atunci cand aceasta nu este constatata prin titlu executoriu 

19. Creanta certa, lichida, exigibila. Dobanda comerciala datorata potrivit contractelor comerciale. Distinctie fata de dobanda legala. Contestatie la Tabelul de creante admisa

20. Titluri de creanta bugetare. Fisa sintetica de platitor nu poate fi apreciata de sine statator ca fiind titlul de creanta in baza caruia sa se poata deschide procedura insolventei 

21. Contract de administrare/management. Lipsa caracterului cert al creantei pretinse de administratorul societatii debitoare 

22. Proba creantei certe, lichide si exigibile

Capitolul al III-lea. Aspecte procesuale privind competenta, procedura de notificare a creditorilor, procedura de citare, aprecierea probelor, dreptul la un proces echitabil, hotararea judecatorului-sindic

23. Competenta teritoriala de solutionare a cererii de deschidere a procedurii insolventei

24. Creditori neidentificati in cadrul procedurii insolventei. Drepturi procesuale. Culpa pentru neidentificarea tuturor creditorilor. Lipsa de efecte juridice 

25. Citarea persoanelor fizice in procedura insolventei. Aspecte privind Buletinul procedurilor insolventei cu relevanta asupra dreptului la un proces echitabil. Norma interpretativa. Efecte asupra legii care face trimitere la aceasta. Gratuitatea justitiei. Semnificatie in procedura insolventei. Cauzele insolventei. Momentul la care acestea au intervenit raportat la perioada in care persoanele fizice declarate culpabile de starea de insolventa au avut calitatea de asociat la societatea debitoare

26. Actiune in anularea unui contract de vanzare-cumparare formulata de lichidatorul judiciar. Necesitatea citarii tuturor partilor contractante. Hotarare privind suportarea pasivului debitoarei. Obligatia judecatorului-sindic de a cuantifica sumele la care paratul este obligat in dispozitiv. Dreptul la un proces echitabil. Obligatia instantei de a analiza toate apararile paratului formulate in cadrul actiunii in raspundere. Forta probanta relativa si egala cu a celorlalte probe administrate in cauza a unui inscris ce emana de la procuror in stabilirea culpei paratului

27. Onorariu lichidator. Netemeinicie solicitare formulata pe calea indreptarii erorii materiale

28. Abatere judiciara. Reaua-credinta a agentului procedural insarcinat cu indeplinirea procedurii de citare. Consecinte procesuale. Sanctiune 

29. Procedura insolventei. Limitele judecatii

Capitolul al IV-lea. Recursul in procedura insolventei

30. Exercitarea recursului in procedura de insolventa. Necesitatea motivarii recursului prin invocarea unor critici de nelegalitate

31. Calitatea procesuala activa in exercitarea recursului

32. Obligatia procedurala a partii de a depune inscrisuri din dosarul tribunalului, in copie certificata in dovedirea motivelor de recurs

33. Controlul judiciar efectuat de instanta de recurs in procedura insolventei. Posibilitatea instantei de recurs de a deschide ea insasi procedura insolventei. Trimiterea dosarului judecatorului-sindic in vederea luarii primelor masuri. Revizuirea, cale extraordinara de atac de retractare

34. Contestatie in anulare. Nepronuntarea instantei de recurs asupra tuturor motivelor invocate. Legitimare procesuala speciala in procedura insolventei. Aplicarea legii in timp. Antrenarea raspunderii patrimoniale a asociatilor si  administratorului. Culpa exclusiva a unuia dintre acestia inlatura solidaritatea 

Capitolul al V-lea. Controlul de legalitate efectuat de judecatorul-sindic in cadrul procedurii insolventei

35. Controlul de legalitate efectuat de judecatorul-sindic cu privire la actele lichidatorului judiciar. Limite si continut. Activitatea judiciara a judecatorului-sindic. Control de legalitate. Continut. Vanzarea de drepturi litigioase in procedura insolventei. Distinctie intre drept litigios si obligatie litigioasa. Contestatia impotriva raportului de activitate al lichidatorului judiciar. Legitimare procesuala activa si interes

36. Adunarea creditorilor. Nelegala constituire. Consecinte

37. Hotarare a Adunarii creditorilor. Nulitate pentru motive de nelegalitate 

38. Nulitate licitatie efectuata in cadrul procedurii insolventei de catre lichidatorul judiciar. Analiza modului de dobandire a dreptului de proprietate de catre debitoarea societate comerciala. Actiune in nulitate. Lipsa unor motive constand in incalcarea unor norme edictate pentru incheierea valabila a actului juridic a carui nulitate se solicita. Dubiul asupra dreptului de proprietate – lipsa de relevanta in actiunea in nulitate

Capitolul al VI-lea. Caracterul executoriu al hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic. Suspendarea executarii 

39. Suspendarea executarii hotararii de deschidere a procedurii insolventei. Efectele suspendarii asupra notificarii deschiderii procedurii in Registrul Comertului

40. Suspendarea provizorie a executarii hotararii pronuntate de judecatorul-sindic prin care s-a dispus intrarea debitoarei in faliment, ca efect al respingerii planului de reorganizare

41. Suspendarea provizorie a executarii hotararii judecatorului-sindic prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei si respingerea contestatiei acesteia. Aspecte privind aparenta dreptului

42. Radierea societatii debitoare din Registrul Comertului, ca urmare a inchiderii procedurii insolventei. Obligatia mentionarii exprese in dispozitivul hotararii a acestei mentiuni, cu caracter de dispozitie executorie pentru O.R.C. 

43. Numire administrator judiciar de catre creditorul majoritar. Lipsa caracterului executoriu al incheierii prin care judecatorul-sindic ia act de aceasta numire. Prejudiciu cauzat  prin efectele unei astfel de incheieri. Netemeinicia cererii de suspendare a executarii acestei incheieri

44. Suspendarea executarii hotararii judecatorului-sindic de trecere la procedura falimentului, in urma suspendarii hotararii de deschidere a procedurii insolventei si a respingerii cererii de deschidere a procedurii, dupa admiterea recursului si modificarea hotararii initiale

45. Suspendarea executarii hotararii prin care judecatorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei. Admisibilitate in raport cu dreptul debitoarei la un proces echitabil 

46. Admisibilitatea cererii de suspendare provizorie a executarii hotararii judecatorului-sindic de deschidere a procedurii generale a insolventei 

Capitolul al VII-lea. Situatia unor acte juridice ale debitoarei

47. Actiune in anularea unor contracte de vanzare-cumparare

Capitolul al VIII-lea. Reorganizarea debitoarei

48. Plan de reorganizare. Confirmare. Conditii. Etapa ulterioara admiterii planului de reorganizare

49. Prelungire plan de reorganizare la recomandarea administratorului judiciar. Conditii

50. Modificare plan de reorganizare. Confirmare. Respingere cerere de intrare in faliment

Capitolul al IX-lea. Falimentul debitoarei

51. Intrarea in faliment a debitoarei. Conditii

52. Sediul debitoarei nu mai exista sau nu corespunde adresei din Registrul Comertului, conditie pentru declansarea procedurii simplificate si intrarea in procedura falimentului. Masuri dispuse de judecatorul-sindic

53. Aprobarea raportului administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului in faliment 

54. Procedura simplificata a insolventei deschisa dupa dizolvarea de drept a debitoarei dispusa in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata. Intrare in faliment 

Capitolul al X-lea. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii 

55. Contestatie la planul de distributie. Lipsa de interes

56. Distribuirea catre creditori a fondurilor obtinute din vanzarea bunurilor debitoarei. Ordine de prioritate

Capitolul al XI-lea. Inchiderea procedurii insolventei 

57. Inchiderea procedurii insolventei pentru lipsa bunurilor in patrimoniul debitoarei si neavansarea sumelor pentru continuarea procedurii de catre creditori. Dovada. Stabilirea persoanelor vinovate de starea de insolventa. Sarcina probei. Neformularea actiunii in raspundere nu impiedica inchiderea procedurii insolventei 

58. Inchiderea procedurii insolventei dupa acoperirea tuturor creantelor recunoscute prin Tabelul definitiv necontestat de creditori. Creante necuprinse in Tabelul definitiv. Lipsa de efecte

59. Inexistenta unui impediment pentru inchiderea procedurii insolventei decurgand din nesolutionarea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale formulate in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006

60. Obiectiuni la raportul final al lichidatorului judiciar. Lipsa de efecte a neformularii actiunii in raspundere asupra inchiderii procedurii insolventei. Comunicarea hotararii judecatorului sindic prin Buletinul procedurilor insolventei. Efecte asupra termenului de formulare a caii de atac

61. Raport final. Necesitatea intocmirii numai atunci cand exista bunuri in averea debitoarei si acestea au fost lichidate. Contestarea unei solutii a judecatorului-sindic. Neinvocarea unei vatamari produse prin acea solutie

62. Aprobare raport final. Inchidere procedura, conform art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, dupa valorificarea bunurilor debitoarei. Plata retributiei lichidatorului judiciar

Capitolul al XII-lea. Raspunderea membrilor organelor de conducere 

63. Natura juridica a raspunderii patrimoniale reglementate de dispozitiile art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Caracter derogatoriu de la dreptul comun

64. Calitate procesuala speciala pentru formularea cererii de atragere a raspunderii, precum si pentru formularea recursului 

65. Distinctie intre raspunderea administratorului fata de societate si raspunderea patrimoniala reglementata in materia insolventei 

66. Antrenarea raspunderii patrimoniale pentru fapta constand in „folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane” [art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006]. Necesitatea identificarii bunurilor sau creditelor sustinute de reclamanta, precum si a dovedirii interesului personal propriu al persoanei chemate in judecata sau al unei alte persoane. Lipsa de relevanta a nerespectarii dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 85/2006 

67. Antrenarea raspunderii pentru fapta constand in „continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetarea de plati [art. 138 lit. c) din Legea nr. 85/2006]. Necesitatea dovedirii interesului personal

68. Neindeplinirea obligatiei de a depune documentele prevazute de art. 28 din Legea nr. 85/2006. Lipsa de efecte juridice asupra actiunii in raspundere intemeiata pe dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006. Lipsa unei prezumtii de culpa in sarcina membrilor organelor de conducere

69. Antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere. Actiune admisa pentru fapta prevazuta de dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006

70. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale pentru fapta prevazuta de art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006 

71. Actiune in raspundere patrimoniala impotriva persoanelor fizice vinovate de starea de insolventa a debitoarei, admisa pentru faptele prevazute de 138 alin. (1) lit. c) si e) din Legea nr. 85/2006

72. Actiune in raspundere patrimoniala impotriva persoanelor fizice vinovate de starea de insolventa a debitoarei, admisa pentru faptele prevazute de 138 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 85/2006

73. Antrenarea raspunderii patrimoniale pentru fapta constand in „folosirea de mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri in scopul incetarii de plati” [art. 138 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 85/2006]. Necesitatea identificarii concrete a mijloacelor ruinatoare si a dovedirii acestora. Lipsa unor prezumtii

74. Actiunea pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de starea de insolventa. Autorizarea Comitetului creditorilor. Conditii 

75. Actiunea in raspundere. Citarea persoanelor cu privire la care se pretinde ca au cauzat starea de insolventa. Dreptul la un proces echitabil. Faptele ilicite reglementate de dispozitiile art. 138 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 85/2006. Invocarea lor in cererea de atragere a raspunderii. Posibilitatea judecatorului-sindic de a se pronunta doar asupra faptelor invocate, conform principiului disponibilitatii 

76. Cerere de atragere a raspunderii. Disjungere dupa inchiderea procedurii 

77. Cerere de interventie accesorie formulata de creditoare, in interesul lichidatorului care a formulat cererea de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere, respinsa ca inadmisibila. Nota critica

Capitolul al XIII-lea. Masuri asiguratorii in procedura insolventei

78. Sechestru asigurator asupra bunurilor din patrimoniul persoanelor fizice chemate in judecata pe calea actiunii reglementate de dispozitiile art. 138 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006. Elemente de proba

Capitolul al XIV-lea. Exceptii in procedura insolventei

79. Exceptia lipsei capacitatii de folosinta a debitoarei decurgand din radierea debitoarei din Registrul Comertului ca urmare a falimentului. Imposibilitatea formularii ulterior a unei actiuni in justitie in numele acestei debitoare. Analiza in recurs a unor aspecte ce nu au fost judecate de catre prima instanta. Impedimente procesuale

80. Puterea lucrului judecat. Inexistenta triplei identitati intre procedura somatiei de plata si procedura insolventei. Efectul substantial al hotararii pronuntate in procedura somatiei de plata. Distinctii. Exceptia de neexecutare 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei24 nov. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini464
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Elisabeta Rosu