Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor, București, 22-23 septembrie 2023

luni, 4 septembrie 2023
Acreditare INPPI: 8 puncte de pregătire profesională
 
Acreditare INPPA: Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.
 
Institutul Român de Drept Comercial împreună cu Oficiul Național al Registrului Comerțului și Facultățile de Drept ale Universității Babeș-Bolyai, Universității din București, Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Universității Nicolae Titulescu și Editura Hamangiu, în parteneriat cu Casa de Avocatură ”NEMEȘ ȘI ASOCIAȚII”, CEC BANK și parteneri instituționali: INPPI și UNPIR,
Vă invită să participați la Conferința (inter)națională de Dreptul afacerilor: ”Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor” – ediția a VI-a, ce se va desfășura în format fizic, în perioada 22 - 23 septembrie 2023, Amfiteatru 103 al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București – Șos. Panduri nr. 90 (parter), sector 5, București
 
Evenimentul științific de marcă, dovedit de-a lungul anilor, are o contribuție importantă la pregătirea continuă în domeniul dreptului afacerilor, atât a practicienilor dreptului, cât și a economiștilor și practicienilor în insolvență, generează întâlniri și dezbateri creatoare între și cu cei mai buni experți români și străini în materie, propune soluții problemelor practice ale dreptului afacerilor și oferă viziuni strategice.
 
👉 Beneficiari: profesioniști ai dreptului - magistrați, avocați, notari, consilieri juridici, practicieni în insolvență, executori judecătorești, dar și economiști și antreprenori.
👉 Tematica: prezentările și discuțiile vor avea ca obiect, cu prioritate, problematici din actualitatea practicii și a noutăților legislative din materia dreptului afacerilor, și anume: societăți comerciale, registrul comerțului, contracte și garanții comerciale, litigii în afaceri – probleme de procedură civilă/arbitrală, insolvență, dreptul penal al afacerilor, noile tehnologii în afaceri, guvernanță corporativă, achiziții publice, drept fiscal ș.a., dar și abordări de tip ”policy” din toate domeniile circumscrise dreptului afacerilor, în ideea de a oferi soluții actuale și viziuni de perspectivă.
👉 Peste 20 speakeri, reputați specialiști, profesori universitari, magistrați, avocați și practicieni în insolvență, reprezentanți de prim rang ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și Ministerului Justiției, care, pe parcursul a aproape două zile, vor avea intervenții și dezbateri pe teme de maxim interes pentru practica dreptului afacerilor.
👉 Format: interactiv - fiecare panel are rezervat un segment consistent de dezbateri, puternic încurajate de către organizatori.
👉 Beneficii: acces la analize, participare la discuții, posibile soluții pe teme de actualitate realizate de reputați specialiști ai materiilor circumscrise dreptului afacerilor.
👉 Pregătire profesională continuă.
 
Conferința (inter)națională de Dreptul afacerilor: ”Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor” este susținută de Casa de Avocatură ”NEMEȘ ȘI ASOCIAȚII” și CEC BANK.
 
Taxa de participare este 250 de lei + TVA și include accesul la lucrările conferinței în ambele zile, mapa cu materialele de conferință, iar în pauzele de cafea: viennoiseries, cafea, ceai, apă.
Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6 RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418).
 
Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 20 septembrie 2023.
Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa: www.conferinte.hamangiu.ro.
 

Programul conferinței (în curs de definitivare)

VINERI, 22 SEPTEMBRIE 2023
8:30-9:00 Welcome coffee
9:00-9:20 Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, președinte Institutul Român de Drept Comercial
Reprezentant Ministerul Justiției (în curs de confirmare)
Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, prodecanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ, decanul Facultății de Drept a Universității din București
Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București
Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ, vicepreședinte Institutul Român de Drept Comercial, coordonatorul științific al conferinței

Panelul I (9:30-11:30)
Moderator: Lector. univ. dr. Sergiu GOLUB
Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din București
Natura juridică a termenului pentru solicitarea înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor profesioniștilor – recomandare sau decădere?
Director General Valentina BURDESCU, Oficiul Național al Registrului Comerțului
Aspecte practice privind punerea în aplicare a noului cadru legislativ privind registrul comerțului – Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
Daniela ȘTEFAN, registrator de registrul comerțului, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Roxana
Maria COJOCARU, registrator de registrul comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
Înregistrările în registrul comerțului din perspectiva registratorului de registru al comerțului – mecanisme de control, impactul GDPR

11:30-11:45 Pauză de cafea

Panelul II (11:45-13:30)

Moderator: Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ

Executor judecătoresc Bogdan DUMITRACHE
Rezoluțiunea / rezilierea de plin drept: o capcană, dar pentru cine anume?
Ciprian Chiorean – CLO CEC Bank, Vicepresedinte ACJSFB
Încheierea contractului de cont bancar la distanță
Conf. univ. dr. Gina-Pompilia ORGA-DUMITRIU, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Libertatea de a desfășura o activitate comercială, între Scila și Caribda – Bank Melli Iran
Lector univ. dr. Manole POPA, Facultatea de Drept a Universității din București
Semnificația juridică a voturilor exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor

13:30-14:30 Pauză de prânz

Panelul III (14:30-15:30)

Moderator: prof. dr. Gheorghe BUTA

Jud. George Bogdan FLORESCU, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă
Elemente de noutate privind recursul în materia arbitrajului – jurisprudența ICCJ
Jud. dr. Ștefan LUCACIUC, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă
Cereri de competența judecătorului sindic adresate altei instanțe. Inadmisibilitate vs. necompetență
Jud. dr. Mihaela SĂRĂCUȚ, Curtea de Apel Cluj
Fuziunea ca măsură adecvată în planul de reorganizare
Av. Simona Maria MILOȘ, președinte INPPI, av. dr. Andreea DELI-DIACONESCU, membru în Consiliul de Conducere al INPPI
Măsura și specificul derogărilor legislației insolvenței de la dreptul comun al contractelor: denunțarea contractelor în derulare

15:30-15:45 Pauză de cafea

Panelul IV (15:45-17:00)

Moderator: Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ

Jud. dr. Flavius MOȚU, Tribunalul specializat Cluj, formator la Institutul Național al Magistraturii
Votul creditorului nedefavorizat cu privire la planul de reorganizare
Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Majorarea capitalului social cu aport în creanțe. Câteva considerații
Av. conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, asist. univ. Gabriela FIERBINȚEANU, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București
Convenția de nulitate în materia dreptului societar

SÂMBĂTĂ, 23 SEPTEMBRIE 2023

Panelul V (9:30-11:00)
Moderator: Lector univ. dr. Manole POPA
Lector. univ. dr. Andreea URDA, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Transpunerea Directivei Mobilitate – soluție în transformarea transfrontalieră a societăților
Av. conf. univ. dr. Gabriel ISPAS, Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București
Hotărârea CJUE C-107/23, un pas spre sancționarea infracțiunilor care aduc atingere bugetului UE, sau o confirmare a legii penale mai favorabile?
Av. conf. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR, Facultatea de Drept a Universității din București
Măsurile asigurătorii în procesul penal. Verificare periodică vs. cerere de ridicare
Proc. dr. Laurențiu SORESCU, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
proc. Cristina VOICU, Direcția Națională Anticorupție Centrală – București
Provocări procesuale de actualitate în materia evaziunii fiscale

11:00-11:15 Pauză de cafea

Panelul VI (11:15-13:00)

Moderator: prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI

Jud. Maria Oana DUMITRESCU, Curtea de Apel București, Secția a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziții publice, formator la Institutul Național al Magistraturii
Prețul în contractele de achiziții. Aspecte practice
Jud. Anamaria Lucia ZAHARIA, Curtea de Apel București, Secția a VI-a, formator la Institutul Național al Magistraturii
Aspecte controversate în legea insolvenței
Conf. univ. dr. Liviu ZIDARU, Facultatea de Drept a Universității din București, jud. la Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă
Proiectul-pilot privind commercial courts în Germania – un model de urmat?

Comitetul științific: prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, dr. Nicoleta ȚĂNDĂREANU, cercetător științific gr. I dr. Gheorghe BUTA, prof. univ. dr. Lucian SĂULEANU, prof. univ. dr. Radu BUFAN, prof. univ. dr. Radu RIZOIU, Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ.

Comitetul organizatoric: Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ – director de proiect și coordonator științific; Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ – coordonator; Lector univ. dr. Sergiu GOLUB – coordonator; Conf. univ. dr. Andra TRANDAFIR; Dir. gen. Valentina BURDESCU; Conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU; Lector univ. dr. Manole POPA; Conf. univ. dr. Gina-Orga DUMITRIU; Conf. univ. dr. Lucian BOJIN; Lector univ. dr. Alina OPREA; Conf. univ. dr. Liviu ZIDARU; Conf. univ. dr. Gabriel ISPAS.

 

Lasati comentariul dvs