Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Probele in procesul civil. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-0928-0
Editura: Hamangiu
55,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Principiul de drept roman idem est non esse et non probari conduce la concluzia ca procesul este un duel al probelor administrate de parti. Pentru ca judecatorul sa poata transa orice litigiu, respectiv raportul juridic dedus judecatii, faptele invocate trebuie probate.

In literatura de specialitate, notiunea de „proba” a primit mai multe intelesuri: de la actiunea de stabilire a existentei sau inexistentei unui anumit raport juridic, respectiv mijlocul prin care se poate stabili raportul juridic ce trebuie dovedit, pana la rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba, cu alte cuvinte, masura in care acestea au reusit sa formeze convingerea judecatorului cu privire la existenta sau inexistenta raportului juridic dedus judecatii.

Fie ca privim probele in acceptiunea lor de mijloace prevazute de lege, prin care partile tind la dovedirea unui fapt, fie ca avem in vedere sensul de fapt probator, aceasta institutie este cruciala pentru justa solutionare a cauzei.

Avand in vedere dezbaterile ivite in practica judiciara recenta, cercetarea hotararilor cuprinse in volumul Probele in procesul civil a avut drept scop a evidentierea diferentelor fata de reglementarea anterioara si a inovatiilor aduse de noua legislatie procesuala civila in materia atat de importanta a probelor, precum si prezentarea jurisprudentei obligatorii relevante a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Curtii de la Strasbourg, a Curtii Constitutionale a Romaniei si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Fara a epuiza problematica in domeniu, cele 126 de spete redate in lucrarea Probele in procesul civil ofera o imagine actuala asupra regimului probelor in procesul civil, fiind analizate, intre altele, principiile incidente, regulile privind propunerea, admisibilitatea, incuviintarea, administrarea si aprecierea probelor, mijloacele de proba noi (inscrisurile pe suport informatic si inscrisurile in forma electronica), mijloacele materiale de proba, caracterul de titlu executoriu al anumitor inscrisuri, cu privire speciala asupra aspectelor implicate de valoarea lor probatorie, regimul probelor in caile de atac, in legile speciale si in diferite materii (litigii cu profesionisti, insolventa, litigii de munca, plangeri contraventionale, litigii fiscale).

Capitolul I. Principii incidente in materia probelor. Legea aplicabila mijloacelor de proba

1. Intrebare preliminara. Dreptul la aparare. Notificarea sau comunicarea actelor. Parte cu domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru. Reprezentant cu domiciliul pe teritoriul national. Lipsa. Acte de procedura depuse la dosar. Prezumtie de cunoastere 

2. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Incheierea preparatorie de incuviintare a probelor. Posibilitatea revenirii motivate a instantei asupra masurilor dispuse prin incheierile preparatorii. Administrarea de probe noi in apel. Recursul declarat impotriva unei hotarari judecatoresti se socoteste a fi facut impotriva tuturor incheierilor preparatorii

3. Amanarea repetata a cauzei pentru lipsa de aparare. Respingerea cererii de amanare nu echivaleaza cu nerespectarea dreptului la aparare, daca cererea nu este temeinic justificata. Respectarea garantiilor procesuale pentru asigurarea unui proces echitabil 

4. Respingerea cererii de amanare pentru lipsa de aparare si suspendarea judecatii cauzei. Incalcarea dreptului la aparare si a accesului neingradit la justitie

5. Limitarea accesului liber la justitie. Afectarea substantei dreptului la aparare. Neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 13 alin. (2) teza a II‑a, art. 83 alin. (3) si art. 486 alin. (3) NCPC cu referire la mentiunile care decurg din obligativitatea formularii si sustinerii cererii de recurs de catre persoanele fizice prin avocat

6. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant conventional a persoanei juridice in fata instantelor de judecata. Limitarea reprezentarii conventionale a persoanelor juridice in fata instantelor de judecata exclusiv prin avocat sau consilier juridic 

7. Concursul dintre cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei si cea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Abrogarea art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, care prevedea suspendarea de drept a judecatii cauzei in intervalul de solutionare a exceptiei de neconstitutionalitate. Principiul disponibilitatii. Conventia partilor privind discutarea cu prioritate a cererii de sesizare a Curtii Constitutionale

8. Legea aplicabila mijloacelor de proba preconstituite si nepreconstituite. Operatia platii. Mijloacele de proba a platii sunt cele din materia actelor juridice 

Capitolul al II‑lea. Dispozitii generale privind propunerea, admisibilitatea, incuviintarea, administrarea si aprecierea probelor

9. Sarcina probei. Propunerea probelor prin cererea de chemare in judecata. Partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le‑au propus si administrat in conditiile legii. Nedepunerea dovezilor in apel. Respingerea probei solicitate prin cererea de apel

10. Propunerea probelor. Intampinare depusa tardiv. Decaderea partii din dreptul de a invoca exceptii de ordine privata si de a propune probe. Dovada simulatiei 

11. Propunerea probelor prin cererea de apel. Sanctiunea decaderii din dreptul de a solicita incuviintarea probei testimoniale si a probei cu inscrisuri 

12. Obligatia partilor de a propune si de a depune probele conform dispozitiilor art. 254 alin. (1) si art. 470 alin. (4) NCPC. Puterea doveditoare a inscrisului autentic. Fapt negativ. Administrarea de probe in dovedirea faptului pozitiv, contrar si conex 

13. Conventii asupra probelor. Imposibilitate materiala sau morala de a intocmi un inscris pentru dovedirea actului juridic, generata de raporturi apropiate, de prietenie intre parti. Dovada contractului de imprumut 

14. Raporturi patrimoniale intre concubini. Conventii asupra probelor pentru dovedirea unui act juridic

15. Incuviintarea probelor. Conditiile generale privind admisibilitatea probelor. Proba cu martori. Lipsa indicarii unei teze probatorii suficiente. Contract de imprumut incheiat in forma scrisa. Lipsa de utilitate a chemarii la interogatoriu 

16. Incuviintarea probelor. Judecatorul este cel care apreciaza pertinenta si concludenta probelor ce se solicita a fi administrate. Actiune in anularea raportului de evaluare emis de A.N.I. Stare de incompatibilitate in raport de detinerea functiei de administrator si a calitatii de persoana fizica autorizata 

17. Rolul activ al judecatorului. Probe nepropuse si neadministrate in conditiile legii. Omisiunea instantei de a ordona din oficiu probe. Dovada decesului si a legaturii de rudenie. Aprecierea probelor

18. Aprecierea probelor. Etapa distincta in desfasurarea procesului civil de propunerea si administrarea probelor 

19. Aprecierea probelor. Instanta trebuie sa isi fundamenteze hotararea pe probele carora le‑a validat functia probatorie. Expertiza noua. Interpretarea contractelor

20. Aprecierea probelor. Verificarea temeiniciei cererii prin raportare la prevederile legale invocate ca temei juridic al actiunii 

Capitolul al III‑lea. Dovada cu inscrisuri 

21. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Hotararea care tine loc de act autentic de vanzare reprezinta o hotarare constitutiva de drepturi. Valoarea de inscris autentic a hotararii. Nu este obligatorie forma autentica la incheierea promisiunii de vanzare a unui bun imobil, in vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic. Conversiunea inscrisului sub semnatura privata (promisiunea bilaterala de vanzare) intr‑un inscris autentic (hotararea care tine loc de contract de vanzare) 

22. Inscris autentic. Prezumtia de autenticitate si validitate. Actiune in nulitatea absoluta a incheierilor emise de notarul public. Constatarile personale ale notarului public 

23. Puterea doveditoare a inscrisului autentic notarial. Contract de imprumut incheiat in forma autentica

24. Proba executarii obligatiilor contractuale. Diferenta intre exceptiile procesuale si mijloacele de aparare de fond. Contract de comision. Exceptia de neexecutare a contractului. Invocarea ei direct in etapa procesuala a recursului. Inadmisibilitate 

25. Actiune in daune contractuale. Netimbrarea actiunii la instanta de fond. Cesiune de creanta. Punere in intarziere. Interpretarea contractelor 

26. Cesiune de creanta. Caracterul executoriu al contractului de credit este asociat cu creanta, iar nu cu inscrisul ca atare

27. Procedura incuviintarii executarii silite. Contract de credit incheiat in forma electronica, la distanta, cu o institutie financiara nebancara. Dovada titlului executoriu

28. Caracterul de titlu executoriu al inscrisurilor sub semnatura privata. Conditia inregistrarii inscrisului in registrele publice. Contract de credit 

29. Inscris sub semnatura privata. Contract de imprumut de consumatie. Contract incheiat in forma electronica, la distanta, nesemnat de catre imprumutat. Obligatia de restituire a debitului in baza unui titlu executoriu

30. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Forta executorie a inscrisurilor sub semnatura privata. Cambia, cecul si biletul la ordin constituie titluri executorii pentru capital si accesorii. Investirea cu formula executorie a biletului la ordin se face in cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite, iar nu ca o etapa prealabila distincta 

31. Contract scris incheiat cu debitorul. O creanta este certa atunci cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi inscrisul constatator. Posibilitatea dovedirii raporturilor contractuale si prin alte mijloace de proba decat prin existenta inscrisului. Contract de furnizare a energiei electrice. Facturi nesemnate de debitor 

32. Dovada incheierii contractului. Factura pro forma. Conditii si efecte din perspectiva interpretarii notiunii de „factura pro forma” 

33. Inscrisuri facute in forma electronica. Conditii de forma. Transport rutier international. Recunoasterea prestarii serviciilor. Contestarea platii serviciilor. Dovada existentei si intinderii cheltuielilor de judecata 

34. Inceput de dovada scrisa. Conditii de fond. Inscrisul, prin el insusi, fara a fi coroborat cu alte probe, trebuie sa confirme sustinerea partii care il foloseste. Neretinerea conditiilor pentru considerarea interogatoriului si a planselor foto ca inceput de dovada scrisa 

35. Dovada depunerii in termen a cererii de apel. Data certa. Semnatura unui functionar public asupra cererii de apel

36. Acte de procedura ce trebuie depuse in instanta. Regim juridic. Cerere de apel transmisa prin e‑mail

37. Cererea de apel transmisa prin posta, in format material redactat pe hartie, nu este un inscris in format electronic. Lipsa semnaturii olografe a apelantului. Nulitatea cererii. Titlu executoriu. Natura intuitu personae a titlurilor executorii face imposibila transmiterea calitatii de creditor pe calea unui contract de cesiune 

38. Neindicarea de catre parte, in cererea de alegere de domiciliu, a persoanei insarcinate cu primirea corespondentei. Invocarea neregularitatii comunicarii hotararii judecatoresti. Decadere din termenul de declarare a apelului 

39. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Comunicarea actelor de procedura prin intermediul mijloacelor moderne. Vointa partii de a‑i fi comunicate actele de procedura in aceasta modalitate. Dovada comunicarii. Prezumtie legala de validitate 

40. Mentiunea certificarii copiilor de pe inscrisurile alaturate cererii de chemare in judecata pentru conformitate cu originalul. Sanctiunea nerespectarii acestei obligatii legale

41. Puterea doveditoare a copiei dupa inscrisul original. Sanctiunea neprezentarii originalului inscrisului

42. Regimul juridic al copiilor. Lipsa originalului inscrisului sub semnatura privata constatator al antecontractului de vanzare‑cumparare. Aplicabilitatea Legii nr. 17/2014 

43. Regimul juridic al copiilor de pe copii. Cerere de majorare a onorariului expertului. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic

44. Apel. Cerere de inscriere in fals. Conditii si efecte

45. Actiunea de declarare a falsului pe cale principala. Natura juridica

46. Denuntarea inscrisului ca fals. Diferente intre procedura inscrierii in fals si cercetarea infractiunii de fals in cadrul caii de atac a revizuirii. Conditii de admisibilitate 

47. Dupa inchiderea dezbaterilor, partile nu mai pot depune niciun inscris la dosarul cauzei, sub sanctiunea de a nu fi luat in seama. Renuntare la judecata. Lipsa dovezii mandatului special acordat in acest sens. Necesitatea prezentarii, in original, a imputernicirii avocatiale 

Capitolul al IV‑lea. Proba cu martori. Prezumtiile

48. Inadmisibilitatea probei cu martori si a probei prin prezumtii judiciare, in contra si peste ceea ce cuprinde actul autentic. Contract de vanzare 

49. Imposibilitate morala de a intocmi un inscris pentru dovedirea actului juridic. Stabilirea raporturilor obligationale create intre parti. Imprumut de consumatie 

50. Se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricarui act juridic, indiferent de valoarea lui, daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sale profesionale

51. Inceput de dovada scrisa. Declaratie data in fata organului de cercetare penala. Dovada dreptului de proprietate

52. Inadmisibilitatea probei cu martori daca pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisa. Marturisire judiciara. Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic 

53. Admisibilitatea probei cu martori. Prezumtia comunitatii matrimoniale de bunuri. Rasturnarea sarcinii probei. Dovada contributiei proprii la dobandirea bunurilor, in raporturile dintre soti, respectiv dintre concubini. Conventia partilor asupra probei testimoniale. Imposibilitatea morala de preconstituire a unui inscris 

54. Aprecierea probei cu martori. Imprejurarile in care martorii au luat cunostinta de faptele ce fac obiectul declaratiei. Valoarea conditionata a marturiei generata de starea de prietenie cu partea. Prezumtii simple. Proba simulatiei 

55. Intrebare preliminara. Martor in procedura transfrontaliera. Audiere de catre o instanta a unui stat membru a unui martor care este parte in procedura principala si care are resedinta in alt stat membru. Posibilitatea de a cita o parte ca martor in fata instantei competente potrivit dreptului statului membru al instantei respective 

56. Prezumtia legala a dobandirii licite a averii ca prezumtie relativa poate fi inlaturata doar in cursul procedurii de cercetare a averii, in baza dovezilor administrate. Inscrisuri sub semnatura privata 

57. Prezumtia existentei cauzei. Valabilitatea vanzarii lucrului altuia. Prezumtia bunei‑credinte. Expertiza. Valoare probatorie. Nerespectarea termenelor de propunere a unei noi expertize. Decadere 

58. Prezumtia legala a prejudiciului nepatrimonial in beneficiul rudelor victimei. Despagubiri morale. Fapta victimei. Raspunderea civila delictuala a consiliului judetean pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere a drumurilor judetene in vederea asigurarii sigurantei circulatiei. Decesul unei persoane cauzat de existenta unei gropi in carosabil. Dovada conditiilor raspunderii. Acordarea de despagubiri materiale 

59. Sustinerea in sensul ca prin oferirea spre vanzare a unor produse contrafacute s‑a adus atingere imaginii marcii originale si increderii de care aceasta se bucura nu poate constitui decat cel mult o prezumtie relativa. Stabilirea cuantumului prejudiciului material si moral. Existenta propriu‑zisa a prejudiciului moral este supusa conditiei dovedirii sale prin orice mijloc de proba permis de lege 

60. Instantele sunt abilitate a aprecia in echitate cu privire la despagubirile pentru daune morale. Stabilire cuantum. Accident rutier 

61. Prezumtia de lucru judecat. Natura juridica. Efecte 

62. Intrebare preliminara. Principiul autoritatii de lucru judecat. Raportul intre autoritatea de lucru judecat si principiul fundamental al raspunderii statului pentru incalcarea dreptului Uniunii si principiul securitatii juridice 

63. Consfintire acord de mediere. Autoritate de lucru judecat intrucat exista o sentinta civila irevocabila (definitiva) cu privire la suma ce formeaza obiectul acordului de mediere

Capitolul al V‑lea. Expertiza 

64. Constitutionalitate. Obligatia partii care a solicitat administrarea unor probatorii, pe care instanta le‑a incuviintat, de a avansa in termen de 5 zile cheltuielile necesare pentru cercetare, drumul si despagubirea martorilor sau plata expertului, sub sanctiunea decaderii din proba incuviintata 

65. Decaderea din exercitarea dreptului procesual pentru neachitarea onorariului provizoriu de expert 

66. Sanctiunea pentru nedepunerea onorariului de expert in termen. Impiedicarea desfasurarii normale a procesului din vina reclamantului care nu si‑a indeplinit obligatia de plata a onorariului 

67. Expertiza tehnica. Necesitatea si utilitatea citarii partilor. Termenul de solicitare a completarii sau lamuririi expertizei 

68. Raport de expertiza tehnica judiciara. Nulitate pentru necitarea tuturor partilor. Refacere de catre aceiasi experti. Compatibilitate 

69. Valoarea probatorie a concluziilor expertului‑parte 

70. Constitutionalitate. Opinia expertului‑parte. Valoare probatorie 

71. Expertiza noua solicitata prin cererea de apel. Neformularea in termenul legal imperativ a cererii privind efectuarea unei noi expertize medico‑legale psihiatrice, la instanta de fond, nu deschide calea admiterii, prin sine insasi si in mod automat, a unei astfel de cereri in faza procesuala a apelului. Decadere 

72. Tranzactie judiciara. Cauze de nulitate. Lipsa discernamantului la data incheierii actului. Mijloace de proba 

73. Admisibilitatea probelor. Utilitatea administrarii probei cu expertiza medico‑legala in cadrul unei actiuni intemeiate pe o cauza gresita 

74. Prematuritatea cererii formulate pentru efectuarea unei expertize judiciare care sa fie folosita ca mijloc de proba la Curtea Europeana a Drepturilor Omului 

Capitolul al VI‑lea. Marturisirea. Interogatoriul

75. Forta probatorie a marturisirii judiciare. Marturisirea judiciara face deplina dovada impotriva aceluia care a facut‑o. Dovada existentei raportului juridic obligational

76. Marturisire judiciara. Inadmisibilitatea marturisirii ori de cate ori este de natura sa duca la pierderea unui drept sau la decaderea dintr‑un drept asupra caruia autorul ei nu poate face tranzactie. Renuntarea partiala la comunitatea de bunuri. Dovada caracterului de bun propriu 

77. Imposibilitatea morala de a preconstitui probe. Forta probatorie a marturisirii extrajudiciare. Efectele marturisirii extrajudiciare a partii in favoarea careia curge prescriptia asupra cursului prescriptiei 

78. Marturisire extrajudiciara. Contract de imprumut de consumatiune. Dovada traditiunii lucrului 

79. Refuzul de a raspunde la interogatoriu nu reprezinta o marturisire deplina a faptelor afirmate in aparare. Prezumtia de lucru judecat. Prezumtia existentei dreptului inscris in cartea funciara 

80. Respectarea principiului aflarii adevarului si a dreptului la aparare. Admisibilitatea probelor. Interogatoriu. Necesitatea ca intrebarile sa priveasca fapte personale ale partii si sa poate duce la solutionarea procesului. Sanctiunea nedepunerii interogatoriului odata cu cererea de chemare in judecata. Proba cu expertiza contabila. Concediere individuala pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

81. Sarcina si obiectul probei. Interogatoriu. Valoarea probatorie a facturii fiscale. Contract de furnizare energie electrica. Obligatia de a plati o suma de bani. Punere in intarziere. Notificare urmata de cererea de chemare in judecata. Intreruperea cursului prescriptiei 

Capitolul al VII‑lea. Asigurarea probelor 

82. Constatarea de urgenta a unei stari de fapt. Cerere adresata instantei judecatoresti. Cerinta ca starea de fapt, in viitor, sa inceteze ori sa se schimbe pana la administrarea probelor 

83. Asigurarea probelor. Conditii de admisibilitate 

Capitolul al VIII‑lea. Regimul probelor in caile de atac 

84. Principiul legalitatii caii de atac. Contestatie la executare. Natura caii de atac si termenul de exercitare. Imposibilitatea invocarii in aparare a necunoasterii legii

85. Decaderea din dreptul de a mai administra proba cu inscrisuri neindicate in cererea de apel. Administrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri in apel. Interpretarea de catre instanta a clauzelor din contractul de imprumut dedus judecatii privind penalitatile de intarziere si posibilitatea acordarii dobanzii legale 

86. Regimul probelor in apel. Cercetare locala. Sanctiunea decaderii partii care nu a invocat la termen nicio neregularitate, din dreptul de a mai contesta cercetarea locala. Stabilirea situatiei de fapt in baza probelor administrate de prima instanta 

87. Plenitudinea de apreciere a probelor a instantei de apel. Actiune in pretentii. Daune morale acordate unei persoane juridice. Conditii de admisibilitate 

88. Sustinerea adevarului judiciar in procesul civil de suma probelor pe care partile le administreaza in litigiu, evaluate critic de instanta de judecata. Diligenta procesuala a partilor pentru propunerea si administrarea probelor in procesul civil. Invocarea bunei‑credinte si a principiului error communis facit jus. Incheiere interlocutorie de respingere a exceptiei prescriptiei extinctive. Reiterarea exceptiei prin intampinarea depusa in calea de atac. Conditii si efecte 

89. Legalitatea modului de administrare a probatoriului. Obligatia instantei de a se pronunta cu privire la obiectiunile formulate la raportul de expertiza. Respingerea in apel a cererii de efectuare a unei noi expertize. Motivul de recurs incident. Admisibilitatea probei cu martori. Aspectele legate de aprecierea asupra marturiei martorului tin de temeinicia hotararii recurate 

90. Actiune in revendicare. Litigiu evaluabil in bani. Contestare, prin cererea de recurs, a valorii obiectului cererii. Sustinerea contestarii prin depunerea unui raport de expertiza extrajudiciara, intocmit ulterior pronuntarii deciziei din apel 

91. Imposibilitatea reanalizarii in recurs a probelor administrate in etapele procesuale anterioare. Posibilitatea reevaluarii probatoriului prin prisma unor inscrisuri noi in sensul prevazut de Codul de procedura civila. Inscris nou in recurs. Declaratie extrajudiciara. Actiune pauliana. Forta probanta a mentiunii din contractul autentificat referitoare la plata pretului vanzarii, fata de creditorii debitorului care incheie actul fraudulos. Dovada caracterului fraudulos al actului atacat 

92. Revizuire. Sintagma „inscris declarat fals”, in acceptiunea dispozitiilor art. 322 pct. 4 teza a II‑a CPC 1865 [art. 509 alin. (1) pct. 3 NCPC] 

93. Revizuire. Conditii de admisibilitate. Cazul in care, dupa darea hotararii, s‑au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr‑o imprejurare mai presus de vointa partilor. Distinctia intre faptul principal, ce constituie raportul litigios dedus judecatii si care trebuie dovedit, si faptul probator 

94. Revizuire. Conditii de admisibilitate. Inscrisuri invocate ca acte noi 

Capitolul al IX‑lea. Regimul probelor in legile speciale si in alte materii 

§ 1. Legile speciale de reparatie

95. Constitutionalitate. Fond funciar. Valoarea probanta egala a expertizelor extrajudiciare cu cea a expertizelor judiciare, cu conditia efectuarii acestora de catre experti autorizati de Ministerul Justitiei 

96. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat la reconstituire

97. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Regimul probator specific restituirii proprietatilor preluate abuziv. Mijloace de probatiune. Prezumtia de proprietate instituita de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Interpretarea sintagmei „probe contrare” 

98. Termenul depunerii actelor doveditoare ale dreptului de proprietate si calitatii de mostenitor pentru restituirea unui imobil in baza Legii nr. 10/2001 

99. Contestatie impotriva dispozitiei emise de primar in baza Legii nr. 10/2001. Imobil cu alta destinatie decat cea de locuinta. Despagubiri reprezentand contravaloarea investitiilor. Modalitatea de stabilire. Expertiza. Termen de prescriptie si temei legal. Imbogatire fara justa cauza 

100. Proba dreptului de proprietate. Efectul constitutiv al inscrierii in cartea funciara, prevazut de Decretul‑lege nr. 115/1938 

101. Sanctiunea decaderii din dreptul de a exercita un drept procesual. Rejudecare dupa casare. Inadmisibilitatea administrarii unor probe ce tind la nesocotirea celor stabilite cu autoritate de lucru judecat. Forta probanta a inscrierii in cartea funciara. Rasturnarea prezumtiei privind exactitatea inscrierilor in cartea funciara

102. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Notiunea de „cerere” in sensul Legii nr. 165/2013. Conditiile de aplicare a Legii speciale nr. 165/2013 

§ 2. Exproprierea 

103. Aprecierea probelor. Criteriile legale de determinare a valorii prejudiciului cauzat proprietarului prin expropriere. Prejudiciu cert si actual 

104. Stabilirea valorii despagubirii pentru terenul expropriat. Metoda de evaluare. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant. Aplicabilitatea Deciziei nr. 9/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ipoteza unei declaratii de apel formulate de prim‑procurorul Parchetului sau a apelului declarat prin avocat 

105. Norme de procedura privind administrarea probelor prevazute in legislatia speciala a exproprierii. Criterii de evaluare a terenurilor supuse exproprierii. Stabilirea valorii despagubirilor prin aplicarea metodei comparatiei directe 

§ 3. Cereri adresate instantei de tutela si de familie 

106. Interpretarea sintagmei „domiciliul sau resedinta persoanei ocrotite”. Dovada domiciliului si a resedintei. Locuinta copilului minor

§ 4. Proprietate intelectuala 

107. Depozit reglementar. Mijloace de proba admisibile in procedura Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor. Raportul lege generala – lege speciala in materia formei inscrisului doveditor 

§ 5. Litigii cu profesionisti. Insolventa 

108. Sarcina probei revine celui care face o propunere in fata instantei. Interpretarea notiunii de „justa cauza” in revocarea mandatului acordat administratorului unei societati. Fundamentarea raspunderii societatii 

109. Regimul juridic al copiei simple a unei alte copii, certificate pentru conformitate de catre detinatorul originalului. Regimul juridic al copiei simple, necertificate pentru conformitate. Abtinerea de la vot in dreptul societar 

110. Dovada neintelegerilor grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii. Expertiza contabila care sa faca o analiza concreta a functionarii societatii a carei dizolvare se cere, in raport de actele contabile. Aprecierea probelor 

111. Sarcina probei. Raspunderea membrilor organelor de conducere ale societatii in insolventa, ca forma speciala a raspunderii civile delictuale

112. Raspunderea organelor de conducere reglementata de Legea insolventei. Savarsirea de catre administratorul statutar a unor fapte ilicite. Dovada raportului de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu. Prezumtii judiciare 

113. Contestatie impotriva tabelului preliminar. Declaratie de creanta formulata de asociati. Forta probanta a registrelor contabile 

114. Cerere privind constatarea unei situatii de fapt constand in existenta si inventarierea unor bunuri din patrimoniul debitoarei, de catre executorul judecatoresc. Incompatibilitatea dispozitiilor art. 364 NCPC cu dispozitiile Legii insolventei 

§ 6. Litigii de munca 

115. Sarcina probei in conflictele de munca. Proba cu expertiza contabila. Decaderea din proba. Conditiile in care poate fi ceruta 

116. Concedierea pentru inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului. Necesitatea expertizei medicale 

117. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Concedierea pentru inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului. Notiunea de „decizie a organelor de expertiza medicala” 

§ 7. Plangeri contraventionale 

118. Recurs in interesul legii. Prezumtia de validitate a inscrisului pe suport informatic prevazuta de art. 283 NCPC. Procesele‑verbale contraventionale emise in temeiul O.G. nr. 15/2002 

119. Nulitatea absoluta a procesului‑verbal de contraventie pentru lipsa semnaturii olografe a agentului constatator 

120. Natura juridica a procesului‑verbal de contraventie. Intocmire. Conditiile specifice de fond si de forma ale actului administrativ individual. Prevederile Legii nr. 455/2001 privind inscrisurile electronice si semnatura electronica nu sunt aplicabile raporturilor de autoritate 

121. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Natura juridica a procesului‑verbal de contraventie. Valoare probatorie. Sarcina probei temeiniciei procesului‑verbal de contraventie in cazul faptelor contraventionale stabilite cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic 

122. Prezumtia relativa de legalitate si veridicitate a procesului‑verbal de contraventie, intocmit de un agent al statului. Prezumtia de nevinovatie nu se opune unei prezumtii relative de legalitate si de conformitate cu realitatea a procesului‑verbal de contraventie. Sarcina probei netemeiniciei procesului‑verbal

123. Jurisprudenta C.E.D.O. Dreptul la respectarea prezumtiei de nevinovatie. Prezumtia de legalitate si temeinicie a proceselor‑verbale de contraventie 

124. Constitutionalitate. Prezumtia de legalitate a procesului‑verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Obligatia instantei de judecata de a administra tot probatoriul necesar stabilirii si aflarii adevarului, in cazul formularii plangerii contraventionale 

§ 8. Litigii fiscale 

125. Sarcina probei. Cerere de deducere a TVA‑ului. Obligativitatea prezentarii originalului facturii fiscale, iar in caz de imposibilitate, a unui duplicat 

126. Sarcina probei. Documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. Exercitarea dreptului de deducere a TVA‑ului

Detalii tehnice
Data aparitiei17 nov. 2017
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini552
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DE ACELASI AUTOR - Doina Anghel