Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Probele in materie civila. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-335-6
Editura: Hamangiu
56,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

    Lucrarea de fata ofera o abordare a sistemului probator in materie civila, din perspectiva practicii judiciare.
   Culegerea cuprinde 732 de spete, atat din jurisprudenta nationala, cat si din jurisprudenta CEDO, si se adreseaza tuturor specialistilor in drept, dat fiind ca probele au o importanta primordiala in procesul civil, o hotarare neputandu-se pronunta numai pe baza afirmatiilor partilor.
   Cartea analizeaza principiile in functie de care se administreaza probele, regulile privind admisibilitatea, administrarea si aprecierea probelor, mijloacele de proba in procesul civil: inscrisurile, proba testimoniala, marturisirea, prezumtiile, expertiza, cercetarea la fata locului, precum si administrarea acestora in caile de atac si in procedurile speciale.

Titlul I. Partea generala. Elemente de teoria generala a probelor 

Capitolul I. Principiile aplicabile in materia probatiunii 

§1. Principii generale

1.1. Principiul adevarului, art. 129 alin. (5) C. proc. civ.

1. Rolul activ al instantei in aflarea adevarului

2. Drepturile si interesele partilor. Limitele in care poate interveni instanta

3. Atitudine pasiva a reclamantului. Consecinte asupra drepturilor si intereselor sale

4. Principiul adevarului. Expertiza tehnica in cazul accidentelor de circulatie 

5. Imbunatatiri efectuate la imobilul proprietatea altei persoane. Rolul activ al instantei. Determinarea contravalorii imbunatatirilor

6. Lipsa rolului activ al instantei, invocata prin motivele de apel. Obligatiile procesuale ale partii insesi. Principiul disponibilitatii partilor, limita a rolului activ al instantei

7. Probe. Constatari cuprinse intr-o ordonanta de scoatere de sub urmarire penala. Indatorirea instantei

1.2. Principiul rolului activ al judecatorului

1.2.1. Obligatia judecatorului de a pune in vedere partilor drepturile si obligatiile ce le revin in calitatea lor de parti in proces si de a starui in toate fazele procesuale pentru solutionarea amiabila a procesului [art. 129 alin. (2) C. proc. civ.] 

8. Principiul adevarului. Drepturile si interesele partilor 

9. Redactare defectuoasa a capetelor de cerere. Rol activ al instantei. Identificare a scopului urmarit de reclamant prin promovarea actiunii 

1.2.2. Obligatia instantei de a ordona din oficiu probele pe care le considera necesare si de a pune in dezbaterea partilor orice imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare [art. 129 alin. (4) C. proc. civ.] 

10. Nedepunerea notificarii in termenul prevazut de Legea nr. 10/2001. Acte medicale ce atesta imposibilitatea obiectiva in care s-a aflat reclamanta. Obligatia judecatorului de a starui in aflarea adevarului conform art. 129 alin. (5) C. proc. civ. Consecinte 

11. Rol activ al instantei in administrarea probelor. Continut

12. Partaj judiciar. Stabilirea valorii actuale de circulatie a bunurilor. Rolul activ al instantei – ordonarea din oficiu a probei cu expertiza pentru stabilirea valorii actuale a bunului 

13. Determinarea exacta a imobilului. Ordonarea probelor necesare in acest sens 

14. Punerea in discutia partilor 

1.2.3. Obligatia instantei de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru sustinerea cauzei chiar daca partile se impotrivesc [art. 129 alin. (5) C. proc. civ.] 

15. Principiul rolului activ al instantelor. Limite. Corelatia cu obligatia partilor de a-si proba pretentiile conform art. 129 alin. (1) C. proc. civ.

16. Ordonarea din oficiu a dovezilor. Impotrivire parti. Consecinte

1.2.4. Invocarea din oficiu a incalcarii normelor imperative 

17. Autoritate de lucru judecat. Nepunerea exceptiei in discutia partilor. Consecinte

18. Autoritate de lucru judecat. Invocare 

1.2.5. Dreptul presedintelui de a pune intrebari partilor 

19. Dreptul presedintelui de a pune intrebari partilor. Indrumari acordate partilor. Rolul activ al instantei in administrarea probelor 

1.2.6. Dreptul instantei de apel de a incuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta si de a dispune administrarea altor dovezi in conditiile art. 292 C. proc. civ., daca le considera necesare pentru solutionarea cauzei (art. 295 C. proc. civ.)

20. Judecata. Rolul activ al instantei. Continut

21. Contract de intretinere. Rezilierea contractului. Rolul activ al instantei. Probe 

22. Administrarea probelor. Refacere sau completarea probelor in apel

23. Caracterul devolutiv al apelului. Consecintele induse asupra probatoriilor 

1.3. Principiul dreptului la aparare in sens material

1.3.1. Posibilitatea partilor de a lua cunostinta de toate actele de la dosar

24. Dreptul partii de a lua cunostinta de actele cauzei. Sanctiune

1.3.2. Posibilitatea partilor de a formula cereri

25. Cererile formulate in conditiile art. 132 alin. (2) C. proc. civ. Efecte

1.3.3. Posibilitatea partilor de a solicita probe

26. Proba cu martori respinsa. Mijloace de proba prin care se poate dovedi forta majora

1.3.4. Posibilitatea partilor de a invoca exceptii

27. Dreptul la aparare. Posibilitatea partilor de a invoca exceptii. Consecinte 

1.3.5. Obligatia motivarii hotararii in fapt si in drept [art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.]

28. Proces echitabil. Obligatia instantei de a motiva hotararea

29. Motivarea hotararii in sensul art. 6 din Conventie. Circumstantele particulare de caz

30. Obligatia judecatorului de a motiva hotararea. Analiza motivelor invocate de parte

31. Obligatia motivarii hotararii. Lipsa considerentelor. Consecinte 

32. Lipsa considerentelor hotararii. Incalcarea art. 6 parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului 

33. Hotarare judecatoreasca. Nerespectarea cerintelor cu privire la continut. Nulitate 

1.3.6. Dreptul partilor de a solicita instantei lamurirea dispozitivului hotararii pronuntate [art. 281 alin. (1) C. proc. civ.] 

34. Incheierea de admitere in principiu

35. Hotarare de expedient 

36. Considerente ale hotararii. Dispozitiv. Aplicarea art. 2811 C. proc. civ.

37. Lamurirea unei hotarari. Contradictie intre considerente si dispozitiv 

1.3.7. Caracterul devolutiv al apelului si recursului exercitat in conditiile art. 304 (1) C. proc. civ. 

38. Caracterul devolutiv al recursului exercitat in conditiile art. 304 (1) C. proc. civ. Cercetarea pricinii si sub aspectul temeiniciei, in recurs 

39. Apel. Caracter devolutiv. Incuviintare probe. Admisibilitate. Cale unitara de atac. Consecinte

40. Proba cu martori. Incuviintarea unui numar egal de martori. Dreptul la un proces echitabil. Egalitate de tratament in administrarea probelor 

1.4. Principiul nemijlocirii 

1.4.1. Obligatia instantei de a cerceta in mod direct intreg materialul probator 

41. Administrarea probelor. Proba extrajudiciara. Nerespectarea principiului nemijlocirii. Nulitatea hotararii

42. Tranzactie. Verificare. Indatorirea instantei 

43. Interdictie. Conditii in care cererea de punere sub interdictie poate fi dispusa de instanta. Neaudierea bolnavei de catre instanta. Consecinte. Pronuntarea solutiilor in lipsa unui probatoriu suficient 

1.5. Principiul egalitatii de arme

1.5.1. Dreptul de a propune probe in cursul judecatii in conditiile art. 138 alin. (4) C. proc. civ. „cand dovada nu a fost ceruta in conditiile legii, din pricina nestiintei sau lipsei de pregatire a partii, care nu a fost asistata sau reprezentata de avocat” 

44. Propunere de probe in cursul judecatii. Ipoteza reglementata de art. 138 alin. (4) C. proc. civ. 

1.5.2. Administrarea pe cat posibil a dovezii si a dovezii contrare in acelasi timp [art. 167 alin. (3) C. proc. civ.] 

45. Contraproba. Conditii de admisibilitate 

1.5.3. Dreptul partii decazute din dreptul de a administra o dovada, de a se apara, discutand in fapt si in drept temeinicia sustinerii si a dovezilor partii potrivnice (art. 171 C. proc. civ.) 

46. Obligatia partilor de a-si exercita drepturile procesuale in cadrul termenelor stabilite de lege

47. Intampinare depusa peste termen. Dreptul partii de a discuta in fapt si in drept temeinicia sustinerilor si a dovezilor partii adverse

1.5.4. Obligatia instantei de a motiva incheierea si cu privire la incuviintarea unor dovezi [art. 168 alin. (1) C. proc. civ.] 

48. Respingerea nemotivata a cererii. Consecinte

49. Rol activ al instantei in aflarea adevarului. Expertiza utila cauzei respinsa nemotivat. Consecinte 

50. Hotarare judecatoreasca. Nemotivarea hotararii in fapt si in drept. Consecinte 

51. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la un proces echitabil. Examinarea efectiva a probelor

1.5.5. Posibilitatea instantei de a dispune aducerea inscrisului detinut de partea potrivnica [art. 172 alin. (1) C. proc. civ.] sau de catre o autoritate ori alta persoana [art. 175 alin. (1) C. proc. civ.] 

52. Pretinsa detinere a inscrisului doveditor de catre partea adversa. Conditii necesare pentru a se ordona infatisarea acestuia

53. Administrarea probei cu inscrisuri. Detinerea de catre o autoritate a inscrisurilor pe care reclamanta isi intemeiaza pretentiile. Obligatia instantei in virtutea rolului activ. Consecinte 

1.5.6. Posibilitatea partilor de a pune intrebari direct martorilor sau expertilor cu incuviintarea instantei (art. 130 C. proc. civ.) 

54. Lucrare la fata locului. Conditii de convocare

1.5.7. Citarea partilor, cu dovada de primire, pentru expertiza care necesita o lucrare la fata locului [art. 208 alin. (1) C. proc. civ.] 

55. Neefectuarea citarii de catre expert. Nulitatea expertizei 

56. Raport de expertiza. Nulitate relativa

57. Lucrarea la fata locului. Nerespectarea dispozitiilor art. 208 alin. (1) C. proc. civ. 

58. Raport de expertiza. Incalcarea dispozitiilor art. 208 C. proc. civ. Nulitate relativa 

1.6. Principiul contradictorialitatii 

1.6.1. Continutul principiului contradictorialitatii 

1.6.1.1. Dreptul celui interesat, participant intr-un proces civil, de a beneficia de avantajele contradictorialitatii 

59. Obligativitatea comunicarii intampinarii. Temei juridic. Drept la aparare si contradictorialitate. Egalitatea armelor. Incalcare. Consecinte 

60. Cerere de amanare pentru pregatirea apararii formulata in apel. Nediscutarea ei in contradictoriu cu partile si nepronuntarea asupra ei. Consecinte 

61. Set inscrisuri primit dupa inchidere dezbateri. Pronuntarea solutiei pe baza acestora. Incalcarea principiului contradictorialitatii. Consecinte 

62. Dezbateri de fond. Incalcarea principiului contradictorialitatii. Consecinte 

63. Probe. Act depus dupa inchiderea dezbaterilor. Incalcarea principiului contradictorialitatii 

1.6.1.2. Dreptul de a lua la cunostinta de toate elementele cauzei supuse judecatii 

64. Depunerea de inscrisuri dupa incheierea dezbaterilor. Consecinte 

65. Principiul egalitatii in drepturi

66. Cerere reconventionala depusa dupa inchiderea dezbaterilor. Incalcarea dreptului reclamantului de a lua cunostinta de toate elementele cauzei. Consecinte 

67. Principiul contradictorialitatii. Act depus dupa inchiderea dezbaterilor. Nepunere in discutia partilor. Consecinte

1.6.1.3. Dreptul de a fi ascultat si de a discuta toate elementele de fapt si de drept ale cauzei (art. 85 C. proc. civ.) 

68. Cercetare asupra mijloacelor, sustinerilor si solicitarilor de probe ale partilor. Obligatia instantei

69. Examinarea cauzei in sensul art. 6 din Conventie. Neaprecierea pertinentei mijloacelor de proba, a sustinerilor si solicitarilor partilor, pentru hotarare 

70. Dreptul la aparare. Principiul egalitatii armelor. Incalcarea principiului

71. Cauza solutionata pe fond. Concluzii doar pe exceptiile invocate de parate. Incalcarea dreptului de a lua cunostinta de toate elementele cauzei 

72. Judecata. Citarea partilor. Caracterul dispozitiilor legale in aceasta materie. Indatorirea instantei 

73. Principiul contradictorialitatii. Incalcare. Consecinte 

1.6.1.4. „Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare” [art. 129 alin. (4) C. proc. civ.] 

74. Posibilitatea partilor de a solicita probe. Proba cu expertiza admisa. Judecarea cauzei in fond fara a se reveni asupra probei admise. Consecinte 

75. Probe. Admisibilitate si administrare. Principiul rolului activ al judecatorului

1.6.1.5. „Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii” [art. 137 alin. (1) C. proc. civ.] 

76. Aplicarea art. 137 alin. (1) C. proc. civ. Obligatia instantei de a pune in discutia partilor exceptiile. Incalcare. Consecinte

1.6.2. Modalitati de realizare a contradictorialitatii 

1.6.2.1. Forma scrisa

1.6.2.1.1. Comunicarea paratului, odata cu citatia, copii de pe cerere si inscrisuri [art. 114 (1)  alin. (2) C. proc. civ.] 

77. Nulitatea virtuala. Necomunicarea motivelor de apel. Solutie 

78. Principiul contradictorialitatii. Obligatia instantei de a comunica paratului copii de pe actiune si de pe inscrisurile depuse. Consecinta nerespectarii cerintei anterioare

79. Necomunicarea copiilor de pe cererea de chemare in judecata si inscrisurile depuse. Principiul contradictorialitatii. Conditii pentru a se putea considera incalcat

1.6.2.1.2. Continutul intampinarii (art. 115 C. proc. civ.) 

80. Exceptii de procedura. Modalitate de invocare

81. Aparari de fond ale paratului. Maniera de realizare

82. Intampinare. Obligatia instantei de a comunica intampinarea si actele doveditoare. Ignorare. Incalcarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Consecinte 

1.6.2.2. Forma orala 

1.6.2.2.1. Presedintele da cuvantul reclamantului, iar apoi paratului [art. 128 alin. (2) C. proc. civ.] 

83. Incheiere de sedinta. Neintocmirea incheierii. Nulitatea hotararii judecatoresti 

1.6.2.2.2. Dupa incheierea dezbaterilor, partile pot fi obligate sa depuna concluzii scrise (art. 146 C. proc. civ.)

84. Judecata. Concluzii scrise. Neaplicarea principiului contradictorialitatii. Concluziile scrise depuse de parti dupa inchiderea dezbaterilor cuprind o expunere asupra spetei deduse judecatii, cu examinarea probelor administrate pe parcursul procesului. Nu exista obligativitatea punerii lor in discutia partilor 

85. Obligativitatea dezbaterilor orale. Posibilitatea depunerii de concluzii scrise 

86. Concluzii scrise. Nepunerea lor in discutia partilor. Consecinte 

1.6.3. Sanctiunea nerespectarii principiului contradictorialitatii 

1.6.3.1. Nulitatea actului de procedura indeplinit fara respectarea formelor legale daca s-a pricinuit partii o vatamare care nu poate fi inlaturata altfel [art. 105 alin. (2) C. proc. civ.] 

87. Necomunicarea motivelor de apel. Incalcarea dreptului la aparare. Consecinte 

88. Drept de aparare. Incalcarea principiului contradictorialitatii

89. Neindeplinirea actelor de procedura la domiciliul ales. Consecinte

1.6.3.2. Apelul sau, dupa caz, recursul in temeiul art. 304 (1) C. proc. civ. impotriva hotararilor pronuntate cu incalcarea principiuluicontradictorialitatii dat fiind caracterul lor devolutiv

90. Apelul. Caracter devolutiv 

1.6.3.3. Recursul intemeiat pe art. 304 pct. 5 si 9 C. proc. civ.

91. Judecata. Administrarea probelor. Nerespectarea principiilor nemijlocirii si contradictorialitatii. Expertiza extrajudiciara nepusa in discutia partilor. Nulitatea hotararii

92. Exceptie dirimanta. Principiul contradictorialitatii. Principiul oralitatii. Obligatia instantei 

93. Recurs. Critici vizand gresita aplicare a prevederilor legale in materia probatiunii actelor juridice. Imposibilitatea reaprecierii probatoriului administrat 

1.6.3.4. Contestatia in anulare de drept comun [art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.] 

94. Principiul contradictorialitatii. Nelegala citare a partilor. Incidenta motivului de contestatie in anulare prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 

1.6.3.5. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 6, 8 si 9 C. proc. civ. 

95. Revizuire. Cazul prevazut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ. Conditii. Inopozabilitatea hotararii fata de cel care nu a fost parte in proces 

96. Revizuire. Lipsa de aparare. Probatorii

97. Revizuire. Imprejurare mai presus de vointa partii. Adeverinte medicale ce atesta internarea in spital. Termen de introducere a cererii de revizuire. Consecinte

§2. Alte principii 

2.1. Principiul publicitatii sedintei de judecata

98. Principiul publicitatii. Pronuntare in sedinta publica

99. Hotarare a adunarii generale a actionarilor. Cerere de anulare. Procedura de solutionare 

2.2. Principiul oralitatii

100. Incalcarea principiului oralitatii. Nulitatea hotararii judecatoresti

101. Nerespectarea principiului oralitatii. Consecinte

102. Hotarare judecatoreasca. Oralitatea dezbaterilor. Neacordarea cuvantului in fond. Sanctiune

103. Principiul oralitatii dezbaterilor. Invocarea unei exceptii. Pronuntare pe fondul cauzei. Consecinte 

104. Oralitatea dezbaterilor. Drept la aparare. Neacordarea cuvantului in fond. Nulitatea hotararii judecatoresti 

105. Principiul oralitatii. Continut 

2.3. Principiul disponibilitatii 

106. Investire din oficiu 

107. Judecata. Rolul activ al judecatorului. Limite

108. Principiul disponibilitatii. Fixarea cadrului procesual

109. Principiul disponibilitatii. Efecte 

110. Declaratia paratului ca nu solicita o noua expertiza. Consecinte 

111. Principiul disponibilitatii. Obligatia instantei 

2.4. Principiul continuitatii 

112. Principiul continuitatii. Compunerea completului. Schimbarea componentei acestuia. Consecinte 

113. Nulitatea hotararii judecatoresti. Recurs. Principiul continuitatii 

114. Principiul continuitatii. Compunerea completului. Neparticiparea unuia dintre membrii completului de judecata la administrarea in continuare a probatoriului. Consecinte

Capitolul al II-lea. Reguli privind admisibilitatea, administrarea si aprecierea probelor

§1. Conditiile de admisibilitate a probelor

1.1. Proba sa nu fie oprita de lege

115. Probe. Admisibilitatea dovezii cu martori. Situatia tertilor

116. Incapacitate de a primi donatii sau legate

117. Contractul de donatie. Incapacitate speciala a preotului care a asistat religios donatorul, in cursul ultimei boli, de a primi donatia

118. Contract de donatie. Conditii de forma 

119. Actiune in constatarea simulatiei. Lipsa inscrisului secret. Proba cu martori. Inadmisibilitate 

1.2. Proba sa fie verosimila

120. Verosimilitatea probei. Efecte juridice 

121. Verosimilitate fapt pretins. Inceput de dovada scrisa 

1.3. Proba sa fie pertinenta (utila) 

122. Admisibilitate probe. Inutilitatea probei cu expertiza

123. Probe ce pot fi administrate. Actiune pauliana. Contract de intretinere. Atacare

124. Aprecierea caracterului pertinent si concludent al probelor. Neincidenta prevederilor art. 312 alin. (3) teza finala C. proc. civ.

125. Neincuviintarea probei cu martori. Simulatie. Actiune prin care nu se invoca imposibilitatea preconstituirii inscrisului care constata actul real

1.4. Proba sa fie concludenta

126. Respingerea probelor solicitate de parti. Conditii de admisibilitate a probelor. Consecinte

127. Dreptul instantei de a admite o proba in functie de pertinenta si concludenta sa. Egalitatea in drepturi. Dreptul la un proces echitabil 

128. Admisibilitate proba. Neconcludenta probei cu cercetare la fata locului. Consecinte

129. Ordonare proba din oficiu. Concludenta probei 

§2. Obiectul si sarcina probei 

2.1. Obiectul probei

2.1.1. Faptele generatoare de drepturi 

130. Obiectul probei. Mijloace de proba. Act juridic. Fapt juridic. Distinctie 

2.1.2. Faptele negative 

131. Faptele negative. Sarcina probei 

132. Actiune pauliana. Fapte pozitive. Fapte negative. Sarcina probei

1.3. Faptele notorii 

133. Faptele notorii. Dispensa de proba

2.1.4. Faptele a caror dovada nu este admisibila decat in anumite conditii 

134. Simulatie. Lipsa contrainscrisului. Consecinta sub aspectul probator

2.1.5. Deplasarea obiectului probei la fapte vecine si conexe cu faptele generatoare de adevar 

135. Antecontract de vanzare-cumparare imobiliara. Fapte vecine si conexe cunoscute. Determinarea pretului. Regim probator

2.1.6. Principiul inadmisibilitatii probelor normei juridice – nemo censetur ignorare legem

136. Inadmisibilitatea probei normei juridice. Exceptii. Legea straina

137. Legea straina. Dovada si dovada contrara

2.2. Sarcina probei 

2.2.1. Regula. Sarcina probei incumba celui care face o afirmatie in fata instantei de judecata

138. Sarcina probei. Obligatia reclamantului

2.2.1.1. Reclamantul care a intentat actiunea 

139. Posibilitatea partilor de a solicita probe. Administrarea lor 

140. Sarcina probei. Contract de donatie. Nulitate absoluta pentru cauza ilicita, contrara bunelor moravuri si ordinii publice

141. Sarcina probei. Vanzare-cumparare. Nulitate absoluta. Incheierea actului in frauda intereselor tertilor

142. Rezilierea contractului de inchiriere. Importanta stricaciunii aduse imobilului. Sarcina probei 

143. Sarcina probei. Nedovedirea faptului pretins. Consecinte

2.2.1.2. Paratul prin invocarea de exceptii

144. Invocarea de exceptii. Sarcina probei

145. Intampinare. Invocare exceptii. Nesustinere in fata instantei. Principiile disponibilitatii si oralitatii. Completare cerere in faza rejudecarii fondului dupa casare. Admisibilitate 

2.2.2. Rasturnarea sarcinii probei

2.2.2.1. Prezumtiile legale relative 

146. Relatiile patrimoniale dintre soti. Mandat tacit reciproc. Caracterul prezumtiei. Sarcina probei 

2.2.2.2. Litigiile de munca

147. Drepturi salariale neplatite. Sarcina probei in litigiile de munca 

148. Drepturi salariale neplatite. Sarcina probei in litigiile de munca – art. 287 C. muncii

2.2.2.3. Articolul 58 alin. (2) C. fam. 

149. Actiune in contestarea recunoasterii paternitatii pornita de mama copilului. Sarcina probei. Marturisirea paratului 

2.2.2.4. Prezumtia de vinovatie in sarcina gestionarului – art. 25 alin. (1) din Legea nr. 22/1969 

150. Raspundere patrimoniala. Gestionar. Lipsuri in gestiune. Rasturnarea prezumtiei de vinovatie 

151. Prezumtia de vinovatie in sarcina gestionarului. Raspundere materiala. Stabilirea in penal a cuantumului prejudiciului produs printr-o infractiune. Inopozabilitate fata de o persoana care nu a fost parte in procesul penal. Consecinte

2.2.3. Repartizarea sarcinii probei intre reclamant si parat

152. Sarcina probei in cazul pretentiilor formulate de paratul-reclamant prin reconventionala. Limitele principiului rolului activ al instantei. Impartirea sarcinii probei intre reclamant si parat

§3. Administrarea si aprecierea probelor

3.1. Administrarea probelor 

3.1.1. Propunerea probelor 

3.1.1.1. Regula. Propunerea probelor trebuie facuta prin cererea de chemare in judecata, prin intampinare ori cel mai tarziu la prima zi de infatisare 

153. Solicitare de probe. Obligatia „tribunalului” de a proceda la o examinare efectiva a motivelor, argumentelor si cererilor de probatorii ale partilor. Incalcare. Consecinte 

154. Mijloace de proba. Expertiza tehnica 

3.1.1.2. Sanctiunea. Decaderea partilor din dreptul de a propune probe [art. 138 alin. (1) C. proc. civ.] 

155. Administrarea concomitenta a probei testimoniale cerute de parti. Decaderea din proba cu martori. Conditii 

156. Administrare probe. Drept la aparare. Decadere din proba admisa. Martori 

157. Refuzul de a depune suma reprezentand c/val onorariu expert. Decaderea din proba admisa

3.1.1.3. Exceptii de la sanctiune 

3.1.1.3.1. Nevoia dovezii reiese din dezbateri, partea nu a putut sa o prevada 

158. Probe propuse in cursul judecarii cauzei. Nevoia administrarii lor

159. Administrare probe. Exceptie de la sanctiunea prevazuta de art. 138 alin. (1) C. proc. civ. 

3.1.1.3.2. Dovada nu a fost ceruta in termen din pricina nestiintei, lipsei de pregatire a partii 

160. Propunere probe. Exceptii de la sanctiunea decaderii

3.1.1.4. Obligarea partilor de a propune probe in acelasi timp 

161. Dovada cu martori. Conditii in care se solicita contradovada

3.1.1.5. Ordonarea de probe din oficiu de instanta chiar daca partile se impotrivesc

162. Ordonarea din oficiu a probelor 

163. Inscris sub semnatura privata. Suprafata de teren ce a facut obiectul vanzarii-cumpararii. Indatorirea instantei

164. Rol activ al instantei. Raspundere civila delictuala. Raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu. Ordonarea completarii probatoriului

165. Ordonarea din oficiu a probelor necesare solutionarii cauzei. Proba cu expertiza. Refuzul partilor de a achita onorariul expertului

166. Proba incuviintata. Revenire asupra probei admise fara a se motiva. Consecinte

3.1.1.6. Supunerea probelor discutiei contradictorii a partilor 

167. Drept la aparare. Recurs. Casare cu trimitere. Nelegalitatea retinerii unei exceptii nepuse in discutia partilor 

168. Administrarea probei. Principiul contradictorialitatii

3.1.1.7. Incuviintarea probelor 

169. Admiterea probei cu martori prin incheiere interlocutorie. Revenire, nemotivata, asupra probei admise. Consecinte

170. Probe. Incheiere de admitere. Caracter 

171. Incuviintarea probelor. Revenirea asupra probei admise. Conditii 

3.1.2. Administrarea probelor 

3.1.2.1. Regula. Principiul nemijlocirii 

172. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Efecte 

173. Principiul nemijlocirii. Solutie fundamentata doar pe ordonanta procurorului de scoatere de sub urmarire penala. Consecinte 

174. Principiul nemijlocirii. Rectificarea inregistrarilor de stare civila. Valoarea cercetarilor prealabile ale organelor de politie 

175. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Efecte 

176. Probe. Principiul nemijlocirii. Administrarea acestora in ordinea statornicita de instanta 

3.1.2.1.1. Ordinea administrarii probelor, fixata de instanta 

177. Administrarea nemijlocita a probelor. Ordinea administrarii lor 

3.1.2.1.2. Administrarea probelor inainte de inceperea dezbaterilor asupra fondului 

178. Administrare probe. Acte doveditoare privind plata onorariu avocat dispuse dupa inchiderea dezbaterilor. Consecinte

3.1.2.2. Exceptii

3.1.2.2.1. Administrarea probelor prin comisie rogatorie [art. 169 alin. (1) C. proc. civ.] 

179. Comisie rogatorie. Incheiere prin care se constata neefectuata comisia rogatorie. Atacare pe cale separata. Inadmisibilitate. Competenta materiala

3.1.2.2.2. Asigurarea dovezilor [art. 235-241 C. proc. civ.]

180. Asigurare dovezi. Constatarea administrarii probei 

181. Asigurare de dovezi. Proces-verbal intocmit de executorul judecatoresc. Incheiere privind constatarea efectuarii asigurarii. Necitarea paratului. Consecinte

182. Asigurare de dovezi. Constatarea unei stari de fapt. Delegarea executorului judecatoresc

3.2. Aprecierea probelor 

3.2.1. Regula. Convingerea intima a judecatorului

183. Principiul contradictorialitatii. Analizarea cererilor si a observatiilor facute de parti 

184. Adoptie. Concluziile autoritatii tutelare. Aprecierea instantei 

185. Aprecierea probelor 

186. Libera apreciere a puterii doveditoare a probelor. Contract de vanzare-cumparare. Pret serios. Inteles. Elementele necesare aprecierii. Stabilirea lor prin probe

187. Apreciere probe. Drept de proprietate. Compararea titlurilor 

188. Apreciere probe. Antecontract. Rezolutiune 

189. Apreciere probe. Actiune in revendicare. Titlu de proprietate 

190. Apreciere probe. Contract de donatie. Vicii de consimtamant 

191. Apreciere probe. Interpretarea rationala a inscrisului sub semnatura privata

3.2.2. Exceptii. Stabilirea prin lege a fortei probante a unor mijloace de proba

192. Lipsa de interogator. Consecinte. Aplicarea art. 225 C. proc. civ. 

193. Probe. Inscris autentic. Forta probanta 

3.3. Conventii asupra probelor 

194. Supunerea probelor discutiei contradictorii a partilor. Lipsa opozitie parti. Incidenta dispozitiilor art. 1191 alin. (3) C. civ. 

195. Executare silita. Titlu executoriu. Conventia partilor asupra caracterului executoriu al contractului. Efecte 

Titlul al II-lea. Partea speciala. Mijloace de proba in procesul civil

Capitolul I. Inscrisurile

§1. Inscrisurile autentice 

1.1. Conditiile (art. 1171 C. civ.) 

1.1.1. Intocmirea inscrisului de catre un functionar public

196. Tranzactie conventionala intocmita de notar. Viciu de consimtamant. Eroare. Lipsa de pregatire juridica. Pregatire scolara redusa. Consecinte 

1.1.2. Competenta materiala si teritoriala a functionarului sau notarului public 

197. Inscris autentic. Competenta functionarilor de stat de a intocmi actele respective 

1.1.3. Intocmirea inscrisului cu respectarea formalitatilor cerute de lege

198. Tranzactie. Neconsemnarea acesteia intr-o hotarare judecatoreasca sau intr-un act autentic. Investire cu formula executorie. Conditii

1.2. Forta probanta a inscrisurilor autentice 

1.2.1. Prezumtia de autenticitate 

1.2.2. Forta probanta a mentiunilor privind constatarile personale ale agentului instrumentator 

1.2.2.1. Constatarile personale ale agentului instrumentator. Dovada deplina 

199. Acceptarea succesiunii. Acceptare expresa. Forta probanta

200. Act autentic. Contract de donatie semnat de donatoare, in forma nestiutorului de carte. Nulitate absoluta. Conditii 

201. Constatari personale ale notarului. Certificat de mostenitor. Inscris autentic 

1.2.2.2. Dovada pana la inscrierea in fals

202. Constatari facute de catre notar cu privire la consimtamantul testatorului. Valoare probanta. Modalitatea combaterii 

203. Act notarial autentic. Puterea doveditoare a declaratiilor partilor cuprinse in acesta 

204. Constatari personale ale notarului. Contract de vanzare-cumparare cu rezerva dreptului de uzufruct viager incheiat in forma autentica. Lipsa consimtamantului. Eroare asupra naturii juridice a actului. Dovada cu martori. Inadmisibilitate

205. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de mandat pentru „error in negotio”. Constatari ale notarului ce fac dovada pana la inscrierea in fals. Consecinte 

1.2.3. Forta probanta a mentiunilor, declaratiilor partilor in fata agentului instrumentator 

206. Declaratie cuprinsa intr-un inscris autentic, in sensul ca nu s-au facut, in termen legal, acte de acceptare a succesiunii. Caracterizare. Efecte 

207. Forta probanta a mentiunilor vizand declaratiile partilor. Consimtamant viciat. Probatorii

1.3. Opozabilitatea erga omnes a inscrisului autentic

208. Simulatie. Act secret. Opozabilitate 

209. Simulatia. Mijloace de proba 

1.4. Forta probanta a inscrisului nul ca inscris autentic

210. Conditii cerute pentru insasi validitatea actului. Inzestrare. Forma in care trebuie facuta. Consecinte 

211. Act autentic. Nevalabilitate. Conditii de recunoastere ca act sub semnatura privata 

1.5. Forma autentica impusa ad validitatem

212. Ipoteca conventionala. Instituire. Conditii 

213. Inscris sub semnatura privata vizand transmiterea proprietatii unui teren. Neindeplinirea conditiilor cerute ad validitatem pentru instrainarea constructiilor. Consecinte 

214. Contract de schimb terenuri. Cerinta formei autentice ad validitatem. Copermutant persoana juridica de stat. Conditii legale. Proces-verbal de punere in posesie. Nulitatea procesului-verbal 

215. Succesiune. Renuntare la succesiune. Certificat de vacanta succesorala. Conditii de forma si de fond. Nerespectare. Consecinte. Nulitate absoluta. Imobil preluat de stat

216. Contract de donatie. Lipsa formei autentice a acceptarii donatiei. Nulitate

217. Contract de donatie. Teren. Forma autentica ceruta ad validitatem 

1.6. Forta executorie a inscrisului autentic

218. Contract de imprumut autentificat la notar care constata o datorie personala a unuia dintre soti. Putere executorie. Urmarire silita imobiliara. Imobil inscris in cartea funciara. Bun propriu al celuilalt sot. Efecte

219. Inscris autentic. Clauza de investire cu formula executorie in contractul autentic. Consecinte

1.7. Categorii de inscrisuri autentice 

1.7.1. Inscrisurile autentice notariale 

220. Procedura succesorala notariala. Certificat de mostenitor. Forta probanta 

1.7.2. Actele de stare civila 

221. Casatorie. Nulitate absoluta. Conditii 

222. Acte de stare civila. Dovada. Admisibilitatea probei cu martori

1.7.3. Hotararea judecatoreasca

223. Inscris autentic – incheierea de sedinta. Putere doveditoare 

224. Hotarare ce complineste autenticitatea. Instrainarea terenurilor din intravilan

1.7.4. Procesul-verbal intocmit de agentul procedural insarcinat cu inmanarea actelor de procedura

225. Act autentic. Proces-verbal intocmit de agentul procedural. Forta probanta 

226. Inscris autentic. Consemnarile agentului procedural relative la indeplinirea procedurii de citare

227. Comunicarea actelor de procedura. Forta probanta a procesului-verbal de inmanare a actului de procedura. Neinscriere in fals. Consecinte 

1.7.5. Actele de procedura intocmite de executori judecatoresti

228. Act autentic. Proces-verbal incheiat de executorul judecatoresc. Constatarea remiterii de datorie. Consecinte 

1.7.6. Contractul de vanzare-cumparare de locuinte constituite din fondurile statului catre populatie si contractul de vanzare-cumparare de locuinte si spatii cu alte destinatii constituite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat 

229. Vanzarea locuintelor de stat catre chiriasi. Contract de vanzare-cumparare. Titlu de proprietate. Inscris autentic

§2. Inscrisurile sub semnatura privata

2.1. Conditii

2.1.1. Regula. Necesitatea semnaturii partilor 

230. Judecata. Probe. Act sub semnatura privata. Conditia semnarii actului

231. Lipsa semnaturii proprietarului care era decedat la momentul incheierii actului. Consecinte 

2.1.2. Exceptii 

2.1.2.1. Formalitatea multiplului exemplar

232. Formalitatea multiplului exemplar 

233. Lipsa mentiunilor multiplului exemplar. Imposibilitatea tertilor de a invoca acest aspect 

234. Inscris sub semnatura privata. Conditia de valabilitate a multiplului exemplar prevazuta de art. 1179 C. civ. Regimul juridic al sanctiunii aplicabile 

235. Conventie sinalagmatica. Conditia multiplului exemplar

236. Inscris sub semnatura privata. Neindeplinirea formalitatii multiplului exemplar. Consecinte 

237. Inscris sub semnatura privata. Conventie sinalagmatica. Lipsa multiplului exemplar. Consecinte

238. Inscris sub semnatura privata. Neindeplinirea formalitatii dublului exemplar. Efecte juridice 

239. Lipsa formalitatii dublului exemplar. Executarea conventiei de catre vanzator. Inlaturarea sanctiunii nevalabilitatii actului 

240. Inscrisul sub semnatura privata. Obligatie unilaterala. Efecte 

241. Promisiune de vanzare. Neaplicarea dispozitiilor art. 1179 C. civ.

2.1.2.2. Mentiunea „bun si aprobat”

242. Contract unilateral. Inscris sub semnatura privata. Lipsa mentiunii ,,bun si aprobat’’. Consecinte

243. Act sub semnatura privata. Lipsa mentiunii ,,bun si aprobat”. Forta probanta 

244. Inscris sub semnatura privata. Contract de imprumut. Lipsa mentiunii ,,bun si aprobat” prevazute de art. 1180 C. civ. Consecinte juridice 

245. Inscris sub semnatura privata. Lipsa mentiunii bun si aprobat. Forta probanta 

2.2. Forta probanta a inscrisului sub semnatura privata 

2.2.1. Forta probanta a cuprinsului inscrisului sub semnatura privata

2.2.1.1. Recunoasterea sau tagaduirea semnaturii/scrisului de cel caruia i se opune 

246. Actul sub semnatura privata. Forta probanta intre parti

247. Admisibilitate probe. Inscris sub semnatura privata. Nerecunoasterea semnaturilor. Refuzul instantei de a admite proba expertizei grafice. Nelegalitate 

248. Antecontract de vanzare-cumparare consemnat intr-un inscris sub semnatura privata. Lipsa mentiunilor vizand modalitatea de plata a pretului. Posibilitatea dovedirii cu martori

249. Inscris sub semnatura privata – antecontract de vanzare-cumparare. Contestarea semnaturii de mostenitorii promitentei-vanzatoare

250. Antecontract de vanzare-cumparare. Act sub semnatura privata. Rezolutiune. Restabilirea situatiei anterioare 

2.2.1.2. Prezumtia de acceptare tacita 

251. Inscris sub semnatura privata depus de reclamant. Prezumtia de acceptare tacita a continutului sau de parat 

2.2.1.3. Situatia mostenitorilor/succesorilor in drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi pornit inscrisul 

252. Testament olograf. Mostenitori ai testatorului. Stabilirea autorului semnaturii

2.2.2. Forta probanta a datei inscrisului sub semnatura privata

2.2.2.1. In raporturile dintre parti

253. Contract de imprumut. Vanzare de bunuri mobile pe credit. Necesitatea stabilirii, prin probe, a datelor cand s-au incheiat contractele. Obligatia instantei

254. Data inscrisului sub semnatura privata. Forta probanta. Parti. Terti

2.2.2.2. Fata de terti 

255. Dobandirea „datei certe” de inscrisul sub semnatura privata. Transmiterea proprietatii autovehiculului prin act sub semnatura privata. Validitate

256. Inscris sub semnatura privata. Dobandirea datei certe. Forta probanta a datei in raport cu tertii

2.3. Cerinta formei scrise

2.3.1. Forma scrisa ad validitatem 

257. Testament olograf. Conditii de forma

258. Succesiuni. Testament olograf. Conditii de valabilitate 

2.3.2. Forma scrisa ad probationem 

259. Depozit voluntar. Forma scrisa ceruta ad probationem. Consecinte

260. Contract de inchiriere. Caracter consensual. Proba contractului de inchiriere. Aplicarea art. 5 din O.U.G. nr. 40/1999 

261. Forma scrisa ceruta ad probationem. Partaj voluntar. Inexistenta starii de indiviziune. Renuntarea expresa la succesiune. Consecinte 

§3. Administrarea probei prin inscrisuri 

3.1. Producerea sau infatisarea inscrisurilor 

262. Depunerea la dosar a copiei inscrisului autentic. Nesolicitarea infatisarii actului original. Consecinte 

263. Infatisarea inscrisului sub semnatura privata. Contestarea semnaturilor. Refuzul instantei de a admite proba expertizei grafice. Consecinte 

3.2. Procedura verificarii de scripte 

264. Semnatura de pe inscrisul sub semnatura privata. Verificare de scripte. Rolul instantei de recurs 

265. Verificare de scripte. Exigentele impuse de art. 179 C. proc. civ. Inadmisibilitate de acceptare ca scripte de comparatie a unor inscrisuri ce nu au fost mai intai infatisate in instanta si puse in discutia partilor. Consecinte 

266. Inscris sub semnatura privata contestat. Posibilitatea instantei de a proceda la verificarea de scripte 

267. Verificarea de scripte. Semnatura contestata 

268. Probe. Inscris sub semnatura privata tagaduit de partea careia i s-a opus. Obligatia instantei

269. Parte ce defaima inscrisul ca fals. Nedepunere suporti de comparatie. Incidenta dispozitiilor art. 182 alin. (2) si (3) C. proc. civ. 

3.3. Procedura falsului

270. Procedura falsului. Desfiintarea inscrisului falsificat. Calitatea de a exercita actiunea

271. Cercetarea falsului pe cale incidentala 

272. Fals. Inadmisibilitatea cercetarii falsului pe cale principala de catre instanta civila 

Capitolul al II-lea. Proba testimoniala

§1. Caracteristicile probei cu martori

1.1. Cunoasterea personala a faptelor litigioase relatate de martor 

273. Calitate de martor. Cunoasterea personala a faptelor

1.2. Marturia trebuie facuta oral in fata instantei de judecata

274. Probe. Administrarea nemijlocita a probei testimoniale 

§2. Admisibilitatea probei cu martori

2.1. In dovedirea faptelor juridice stricto sensu 

2.1.1. Regula. Posibilitatea dovedirii cu orice mijloc de proba 

275. Admisibilitatea probelor. Dovedirea starii de fapt se face prin orice mijloc de proba 

276. Posesia stare de fapt. Dovedirea ei prin orice mijloc de proba 

277. Inscrisuri sub semnatura privata incheiate conform Decretului nr. 144/1958 si Legii nr. 58/1974. Dovada existentei inscrisului. Exceptie de la regula prevazuta de art. 1191 C. civ. 

278. Imprejurari de fapt ce pot fi dovedite cu orice mijloc de proba. Vanzarea lucrului altuia. Frauda. Nulitate absoluta 

279. Act scris. Reconstituire. Probe. Culpa partii

280. Administrarea dovezii testimoniale. Existenta unui inscris. Cazul fraudei la lege. Conditii de admisibilitate

2.1.2. Exceptii 

281. Fapt material. Imposibilitatea de dovada prin actele de stare civila 

282. Dovada rudeniei efectuata cu actul de stare civila. Exceptie

2.2. In dovedirea actelor juridice 

2.2.1. Reguli restrictive privind admisibilitatea dovedirii testimoniale a actelor juridice 

2.2.1.1. Inadmisibilitatea dovedirii testimoniale a actelor juridice a caror valoare este mai mare decat cea prevazuta de lege [art. 1191 alin. (1) C. civ.] 

283. Plata. Intelegere subsecventa. Consecinte

284. Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei. Constitutionalitatea textului

285. Dovada actelor juridice a caror valoare depaseste suma de 250 lei. Lipsa unui inscris. Consecinte 

286. Contract de imprumut. Proba contractului ce are o valoare mai mare de 250 lei. Lipsa a inscrisului. Dovada cu martori. Inadmisibilitate 

287. Act juridic. Dovada cu martori. Conditii 

288. Act juridic. Lipsa actului scris. Imposibilitatea morala a preconstituirii inscrisului. Conditii 

289. Proprietate. Dovedirea dreptului. Proba cu martori. Admisibilitate. Conditii

2.2.1.2. Inadmisibilitatea dovedirii testimoniale contra sau peste cuprinsul unui inscris [art. 1191 alin. (2) c. civ.] 

290. Inadmisibilitatea probei cu martori in contra unui inscris. Obligatie constatata printr-un inscris. Dovada inexistentei cauzei

291. Probe. Martori. Parti contractante. Terti 

292. Contract de vanzare-cumparare. Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei in conditiile art. 1191 alin. (2) C. civ. 

293. Contract autentic de vanzare-cumparare. Inadmisibilitatea probei cu martori pentru a dovedi ca obiectul contractului a fost de vanzare cu clauza de intretinere 

2.2.2. Exceptii 

2.2.2.1. Conventia partilor 

294. Contract de imprumut. Admisibilitatea probei cu martori in contra a ceea ce cuprinde actul autentic, in conditiile in care partile au convenit astfel, derogand de la regula, conform art. 1191 alin. (3) C. civ. 

295. Probe. Martori. Achiesarea paratului la ascultarea lor

296. Conventie asupra probei. Proba cu martori. Admisibilitate 

297. Conventia partilor 

2.2.2.2. Dovada bunurilor proprii in raporturile patrimoniale dintre soti 

298. Bunuri comune. Bun propriu. Admisibilitatea probei cu martori peste continutul unui act scris

2.2.2.3. Inceputul de dovada scrisa (art. 1197 C. civ.) 

299. Inscrisuri. Inceput de dovada scrisa. Conditii de valabilitate. Conventie de vanzare-cumparare cu act sub semnatura privata. Actiune in constatarea vanzarii 

300. Inceput de dovada scrisa. Inteles

301. Inceput de dovada scrisa. Completarea cu alte probe. Stabilirea calitatii de vaduva de razboi

302. Inceput de dovada scrisa. Posibilitatea completarii cu alte mijloace de proba pentru a dovedi caracterul simulat al actului aparent 

2.2.2.3.1. Conditii cumulative 

2.2.2.3.1.1. Sa existe o scriptura 

303. Inceput de dovada scrisa. Notiune 

2.2.2.3.1.2. Scriptura sa provina de la partea careia i se opune sau de la o persoana fata de care partea este un succesor in drepturi ori inscrisul sa fie intocmit de o alta persoana, dar semnat de parte 

304. Admisibilitatea dovezii cu martori. Inceput de dovada scrisa. Conditii

305. Inceput de dovada scrisa. Conditii 

306. Inceput de dovada scrisa. Existenta unei scripturi ce provine de la parata. Neefectuarea expertizei grafologice. Consecinte 

2.2.2.3.1.3. Scriptura sau scrierea sa faca verosimil faptul pretins 

307. Refuzul partii de a se prezenta sau de a raspunde la interogator. Marturisire. Inceput de dovada

2.2.2.4. Imposibilitatea preconstituirii probei scrise

308. Proba cu martori. Admisibilitate

309. Parti care sunt rude de sange si rude prin alianta. Imposibilitatea morala de a pretinde un inscris doveditor al creantei. Admisibilitatea probei cu martori 

310. Imposibilitate morala de a preconstitui inscrisul generata de relatiile amicale dintre parti. Ordine de plata prin care s-au transmis sumele imprumutate 

311. Imposibilitatea de a preconstitui un inscris. Martori

312. Imposibilitatea de a preconstitui un inscris. Probe. Martori

313. Probe. Imposibilitatea de a preconstitui un inscris 

314. Probe. Imposibilitatea de a preconstitui un inscris. Martori 

315. Probe. Imposibilitatea partii de a-si procura o dovada scrisa. Admisibilitatea probei testimoniale. Cazul simulatiei 

2.2.2.5. Imposibilitatea conservarii probei scrise

316. Succesiune. Testament. Disparitie. Proba existentei. Mijloace de proba 

317. Admisibilitate proba cu martori 

2.2.2.6. Atacarea actului juridic de catre terti 

318. Simulatie. Imposibilitatea opunerii tertului contrainscrisului

319. Creditor chirografar. Contrainscris. Calitate de tert

320. Proba simulatiei. Tert 

2.2.2.7. Articolul 16 alin. (2) C. muncii

321. Prezumtia instituita de art. 16 alin. (2) C. muncii. Admisibilitatea oricarui mijloc de proba pentru dovedirea prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate

§3. Administrarea probei testimoniale 

3.1. Propunerea martorilor

322. Propunere martori. Limitarea numarului acestora. Consecinte

3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori

323. Interdictii de a fi ascultat ca martor. Paternitate. Stabilire. Actiune. Probe. Audierea ca martori a rudelor apropiate. Admisibilitate

324. Stabilirea paternitatii din afara casatoriei. Probe. Persoane ce pot fi ascultate ca martori

325. Audierea martorilor, rude, in procesul de divort este necesara pentru stabilirea corecta a situatiei de fapt 

3.3. Incuviintarea probei testimoniale

326. Admisibilitatea probei cu martori in cazul existentei unui inceput de dovada scrisa 

3.4. Prezentarea si ascultarea martorilor 

327. Proba cu martori admisa. Neaducerea martorilor de catre partea care s-a obligat in acest sens. Respingerea actiunii ca nedovedita. Consecinte 

328. Decaderea din proba cu martori. Incalcarea principiului aflarii adevarului si a principiului dreptului la aparare 

329. Cheltuieli de judecata. Martori. Includerea despagubirii martorilor in cheltuielile de judecata

§4. Aprecierea probei testimoniale 

330. Martori propusi de reclamanta. Depozitii nesincere. Coroborarea probelor 

331. Forta probatorie a declaratiilor de martori, atunci cand una dintre parti prezinta un inscris, iar cealalta parte nu a invocat caracterul simulat al acesteia, prin interpunere de persoane 

332. Act juridic civil. Cauze de nulitate. Violenta morala. Probatoriu testimonial. Apreciere 

333. Cunoasterea personala a faptelor relatate. Declaratii privite cu rezerva. Posibilitatea suplimentarii probatoriului

Capitolul al III-lea. Marturisirea

§1. Conditiile marturisirii: marturisirea voluntara, neindoielnica, clara si precisa 

334. Marturisire. Caracterele marturisirii. Conditii de valabilitate

§2. Felurile marturisirii

2.1. Marturisirea extrajudiciara

335. Lipsa partii citate la interogator. Inceput de dovada. Marturisire verbala extrajudiciara. Consecinte 

2.2. Marturisirea judiciara 

2.2.1. Conditiile marturisirii judiciare 

2.2.1.1. Sa fie facuta in insasi procesul in care este invocata ca mijloc de proba 

336. Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. Recunoasterea pretentiilor la primul termen

337. Cerere pentru reducerea obligatiei de intretinere. Recunoasterea pretentiei de catre parata la primul termen. Pretinderea de catre reclamant a cheltuielilor de judecata. Inadmisibilitate 

2.2.1.2. Sa fie facuta in fata instantei de judecata

338. Marturisire facuta de reclamant in fata instantei. Eroare de fapt in care s-a aflat autorul acesteia. Revocarea marturisirii 

2.2.1.3. Sa fie facuta personal de catre partea care marturiseste sau un imputernicit special 

339. Marturisire facuta personal. Consecinte 

2.2.2. Efectele juridice ale marturisirii judiciare 

2.2.2.1. Marturisirea simpla 

340. Recunoasterea de catre angajator a faptului prestarii muncii 

2.2.2.2. Marturisirea calificata 

341. Testament. Captatie si sugestie. Recunoasterea reclamantelor in legatura cu nedovedirea mijloacelor dolosive. Consecinte

2.2.2.3. Marturisirea complexa 

342. Marturisire complexa. Fapte conexe. Efecte

343. Marturisire complexa. Efecte juridice

§3. Caracterele marturisirii si consecintele juridice ce decurg din acestea 

3.1. Act unilateral de vointa 

344. Judecata. Mijloace de proba. Marturisirea. Neadministrarea altor probe. Consecinte

3.2. Act personal de dispozitie

345. Marturisirea – mijloc de proba si act de dispozitie al partii. Puterea doveditoare a marturisirii 

3.3. Act expres 

346. Lipsa la interogator. Posibilitatea verificarii starii de fapt pe baza altor probe. Consecinte. Rol activ al judecatorului

§4. Admisibilitatea marturisirii

4.1. Regula admisibilitatii in toate materiile: civila, dreptul muncii, drept administrativ, dreptul familiei 

347. Conditiile antrenarii raspunderii materiale a angajatului 

4.2. Exceptii. Marturisirea nu este admisibila

4.2.1. Daca prin admiterea marturisirii s-ar eluda dispozitiile imperative ale legii 

348. Interogatoriul paratului. Dovada unui act juridic. Inadmisibilitate 

349. Imparteala bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei. Solutionarea cauzei doar pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori. Nulitatea marturisirii pentru eludarea dispozitiilor art. 30 C. fam.

350. Paternitate. Tagaduire. Recunoasterea mamei. Eficienta

351. Paternitate. Actiune in tagaduire. Proba datei conceptiei 

§5. Administrarea probei marturisirii. Interogatoriul 

5.1. Propunerea si incuviintarea sau ordonarea interogatoriului

352. Incuviintare interogatoriu. Dreptul la aparare al partii 

353. Incuviintarea interogatoriului. Conditii

5.2. Obiectul interogatoriului 

354. Obiectul interogatoriului. Recunoasterea paratului. Consecinte 

355. Obiectul interogatoriului. Propunerea acestuia pentru dovedirea detinerii sau existentei inscrisului. Interpretarea atitudinii procesuale a partii

5.3. Persoanele care pot raspunde la interogatoriu 

356. Chemarea la interogatoriu. Persoane ce pot fi chemate 

5.4. Luarea interogatoriului 

357. Luarea interogatoriului. Raspuns scris 

358. Interogarea persoanei juridice. Modalitate de realizare 

359. Raspunsul la interogatoriu dat in mod direct de persoanele fizice. Deosebire fata de situatia persoanelor juridice. Egalitatea in fata legii. Accesul liber la justitie. Dreptul la aparare 

§6. Forta probanta a interogatoriului. Situatii posibile 

6.1. Partea chemata la interogatoriu tagaduieste faptele invocate de partea adversa. Administrarea altor probe 

360. Depuneri la CEC. Refuzul partii de a cere relatii sau a consimti la o expertiza. Indatorirea instantei 

6.2. Partea chemata la interogatoriu refuza nejustificat sa se prezinte in instanta sau, daca se prezinta, refuza nejustificat sa raspunda la interogatoriu 

361. Interogatoriu. Refuzul de a se prezenta sau de a raspunde la interogatoriu. Consecinte. Exercitarea rolului activ al instantei

362. Marturisire. Efecte 

363. Interogatoriu. Lipsa la interogatoriu sau refuzul de a raspunde la interogatoriu. Obligatia instantei. Rol activ 

364. Lipsa partii citate la interogator. Consecinte

6.3. Partea chemata la interogatoriu se prezinta si recunoaste sustinerile partii adverse

6.3.1. Marturisire pura si simpla

365. Forta probanta interogatoriu. Recunoasterea pretentiilor partii adverse. Consecinte 

366. Interogatoriu luat paratului prin care acesta recunoaste existenta datoriei. Inscrisuri sub semnatura privata prin care paratul recunoaste datoria fata de succesorul creditorului sau stabilind si modalitatea de liberare. Consecinte 

6.3.2. Marturisire calificata

367. Marturisire calificata. Consecinte juridice 

6.3.3. Marturisire complexa 

368. Marturisire complexa. Consecinte 

§7. Indivizibilitatea marturisirii 

369. Indivizibilitatea marturisirii. Consecinte

§8. Forta probanta a marturisirii

370. Putere doveditoare marturisire. Recunoastere de catre debitor in cuprinsul unui inscris sub semnatura privata de instrainare a unui teren agricol. Valabilitatea recunoasterii, chiar daca inscrisul este nul referitor la instrainare

371. Contract de vanzare-cumparare a unui imobil. Neintocmirea unui inscris. Recunoasterea partii. Indatorirea instantei

372. Probe. Recunoastere. Limitele si efectele ei 

373. Puterea doveditoare a marturisirii. Invoiala partilor prezentata verbal. Conditii necesare pentru a se putea pronunta o hotarare partiala 

374. Raspunsul partii la interogatoriu. Forta probanta 

375. Conditiile recunoasterii in sensul art. 1204 C. civ. Efecte 

376. Efectele juridice ale marturisirii 

Capitolul al IV-lea. Prezumtiile 

§1. Clasificarea prezumtiilor 

1.1. Prezumtii legale 

1.1.1. Prezumtiile de frauda care duc la nulitatea actului

377. Prezumtia prevazuta de art. 812 C. civ. 

378. Caracterul nulitatii 

379. Contract de vanzare-cumparare. Coniventa frauduloasa a unui comostenitor cu un tert de rea-credinta, in timpul procesului de partaj. Principiul „fraus omnia corrumpit” 

380. Incapacitatea absoluta de a primi legatul. Prezumtia de captatie si sugestie. Medici care au tratat o persoana in boala care i-a produs decesul. Inaplicabilitatea prezumtiei 

1.1.2. Prezumtii care duc la dobandirea proprietatii in anumite imprejurari 

1.1.2.1. Prezumtia de proprietate care rezulta din art. 492 C. civ. potrivit careia proprietarul terenului pe care s-a facut o constructie, plantatie, lucrare este considerat pana la proba contrara proprietar al plantatiei, constructiei ori lucrarii 

381. Prezumtia de proprietate instituita de art. 492 C. civ. Rasturnarea prezumtiei. Compararea titlurilor. Consecinte 

382. Prezumtia de proprietate care rezulta din art. 492 C. civ. Rasturnare prezumtie

383. Prezumtia de proprietate instituita de art. 492 C. civ. Inlaturarea acesteia. Conditii 

384. Prezumtie de proprietate. Combaterea acesteia

385. Prezumtia reglementata de art. 492 C. civ. Situatia coproprietatii asupra terenului. Consecinte

1.1.2.2. Prezumtia de proprietate a zidului despartitor sau a santului ori gardului dintre doua proprietati 

386. Prezumtia de proprietate a zidului despartitor. Consecinte 

387. Prezumtia desprinsa din art. 590 C. civ. Implicatii

388. Sant comun – prezumtia de proprietate. Servitute stinsa prin demolarea imobilului. Consecinte 

1.1.2.3. Prezumtia de coproprietate [art. 3 alin. (1) lit. c) din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari – Anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996] 

389. Proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua. Suportarea cheltuielilor pentru intretinerea sau conservarea partilor comune din cladirile cu mai multe apartamente

1.1.2.4. Prezumtia de proprietate – art. 1909 alin. (1) C. civ. 

390. Proprietate. Bunuri mobile. Efectele posesiei de buna-credinta 

391. Marca. Inregistrarea marcii cu rea-credinta. Anularea inregistrarii. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1909 C. civ. 

392. Prezumtia de proprietate. Dar manual. Conditii. Nerecunoasterea darului manual de donator ori de mostenitorii lui. Sarcina probei 

1.1.2.5. Prezumtia de proprietate – art. 24 din Legea nr. 10/2001 

393. Prezumtie legala de proprietate. Instituirea ei prin dispozitiile art. 24 din Legea nr. 10/2001

1.1.3. Prezumtiile care duc la liberarea debitorului (art. 1138 C. civ.) 

394. Inaplicabilitatea prezumtiei de remitere a datoriei 

1.1.4. Prezumtia autoritatii de lucru judecat

395. Exceptia autoritatii de lucru judecat si prezumtia lucrului judecat. Mijloc de proba. Aspecte procesuale. Corelatia cu dreptul la un proces echitabil prevazut de art. 6 din Conventie

396. Hotarare irevocabila. Rasfrangerea statuarilor continute de aceasta asupra tertilor, cu valoare de prezumtie legala 

1.1.5. Prezumtia bunei-credinte [art. 1899 alin. (2) C. civ.]. Buna-credinta se presupune intotdeauna si sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua-credinta 

397. Sarcina probei. Contract de vanzare-cumparare. Subdobanditor de buna-credinta 

398. Contract de vanzare-cumparare. Imobil aflat in proprietatea statului. Reaua-credinta a partilor contractante care au incheiat actul de vanzare-cumparare prevalandu-se de dispozitiile unei legi inaplicabile. Nulitatea actului juridic 

399. Contract de vanzare-cumparare. Imobil retrocedat. Prezumtia bunei-credinte. Conditii 

400. Legea nr. 10/2001. Actiune in revendicare. Constatarea nulitatii contractului prin care statul a vandut chiriasului bunul revendicat. Buna-credinta a chiriasului cumparator. Consecinte 

1.1.6. Prezumtia de proprietate dedusa din posesia unui bun imobil – art. 1854 C. civ. –, conform caruia posesorul este presupus ca poseda pentru sine, sub nume de proprietar, daca nu este probat ca a inceput sa posede pentru altul 

401. Prezumtia de proprietate instituita de art. 1854 C. civ. Actiune in revendicare. Consecinte 

1.1.7. Prezumtia de proprietate a fructelor dedusa din art. 485 C. civ. Potrivit caruia posesorul de buna-credinta dobandeste in proprietate fructele produse de bunul pe care il poseda 

402. Posesor de buna-credinta. Dobandire fructe 

403. Incetarea bunei-credinte a posesorului. Consecinte 

404. Posesor de rea-credinta. Obligatia de a restitui fructele percepute. Exceptii ce pot fi invocate 

405. Proprietate publica. Posesor de buna-credinta. Imposibilitatea dobandirii fructelor bunului 

406. Inscris sub semnatura privata vizand instrainarea terenului. Predarea posesiei terenului. Constatarea nulitatii inscrisului. Pretinderea de catre proprietar a echivalentului lipsei de folosinta. Posesor de buna-credinta. Consecinte

1.1.8. Prezumtia instituita de art. 615 C. civ., potrivit cu care orice proprietar este obligat sa-si faca streasina casei sale in asa fel incat apa de ploaie sa se scurga pe terenul sau sau in strada, iar nu pe fondul vecinului 

407. Prezumtie instituita de dispozitiile art. 615 C. civ. Prejudicierea fondului vecinului. Conditii 

408. Prezumtia reglementata de art. 615 C. civ. Posibilitatea combaterii ei prin proba contrara 

409. Prezumtia instituita de art. 615 C. civ. Act scris. Granituire

1.1.9. Prezumtia de gratuitate stabilita de art. 845 C. civ. in favoarea mostenitorilor rezervatari care nu au consimtit la facerea actului de instrainare in aparenta cu titlu oneros sub rezerva uzufructului sau a rentei viagere prevazand ca va fi adaugata la masa de calcul valoarea bunurilor instrainate

410. Prezumtia de gratuitate instituita de art. 845 C. civ. Rasturnarea prezumtiei. Consecinte 

411. Natura juridica a prezumtiei de gratuitate

412. Natura juridica a prezumtiei de gratuitate 

413. Natura juridica a prezumtiei de gratuitate

1.1.10. Prezumtiile in materia raspunderii civile delictuale pentru fapta altora 

1.1.10.1. Prezumtia de culpa pentru lipsa de supraveghere si educatie, in materia raspunderii parintilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc impreuna cu ei [art. 1000 alin. (2) C. civ.] 

414. Prezumtia de culpa in supraveghere a profesorului. Prezumtia de culpa in educarea minorului. Contributia concurenta a celei de-a doua culpe la comiterea faptei. Consecinte 

415. Prezumtia exercitarii necorespunzatoare a indatoririlor parintesti. Consecinte 

416. Obligatii. Raspundere civila delictuala. Raspunderea parintilor 

1.1.10.2. Prezumtia de culpa pentru lipsa de supraveghere in materia raspunderii institutorilor si mestesugarilor pentru prejudiciul cauzat de elevii si ucenicii lor, in tot timpul cat se gasesc sub a lor supraveghere 

417. Actiune civila in procesul penal. Infractiune comisa in afara unitatii de invatamant de un elev internat. Determinarea persoanei raspunzatoare civilmente

418. Raspundere civila delictuala. Elev major. Neaplicarea art. 1000 alin. (4) C. civ. Raspunderea institutorului

1.1.10.3. Prezumtia de culpa a comitentilor in materia raspunderii comitentilor pentru prejudiciul cauzat de prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat [art. 1000 alin. (3) C. civ.]

419. Raspundere civila delictuala. Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Conditii 

420. Existenta unei prezumtii de culpa cu caracter absolut

421. Existenta unei prezumtii de culpa cu caracter absolut

1.1.11. Prezumtiile instituite de art. 1000 alin. (1), art. 1001 si art. 1002 C. civ. 

422. Raspundere pentru fapta lucrului. Prezumtie de responsabilitate prevazuta de art. 1000 alin. (1) C. civ. Caz fortuit. Lipsa de efecte in privinta exonerarii de raspundere 

423. Prejudiciul produs prin defectarea unei tevi din bransamentele aferente unui apartament. Prezumtie de cauzalitate. Raspundere civila delictuala 

424. Raspundere civila delictuala. Raspundere pentru prejudiciile produse de animale. Fundamentul raspunderii

425. Raspundere civila delictuala. Raspundere pentru prejudiciul produs de animale. Fundamentul raspunderii

426. Raspunderea pentru fapta lucrului. Intelesul notiunii de lucru 

1.1.12. Prezumtia de existenta a cauzei si prezumtia de valabilitate a cauzei

427. Conventie. Cauza ilicita. Consecinte 

428. Actiune pentru constatarea nulitatii absolute a testamentului pentru cauza imorala. Conditii

1.1.13. Prezumtiile instituite de art. 33 din Legea nr. 7/1996 

1.1.13.1. Prezumtia potrivit cu care daca in cartea funciara s-a inscris un drept real in conditiile acestei legi in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei, daca a fost dobandit sau constituit cu buna-credinta, cat timp nu se dovedeste contrariul

429. Prezumtia ca dreptul real inscris in cartea funciara in favoarea unei persoane exista in privinta respectivei persoane. Actiune in rectificare care nu a fost introdusa de cel interesat in termenul prevazut de lege. Ocrotirea tertului dobanditor de buna-credinta

430. Principiul publicitatii materiale a inscrierilor in cartea funciara. Mecanismul acestui principiu in cadrul actiunii in rectificarea cartii funciare. Suspendarea actiunii principiului publicitatii materiale. Eroare savarsita cu prilejul inscrierii. Irelevanta sub aspectul valabilitatii titlului

1.1.13.2. Daca un drept real s-a radiat din cartea funciara se prezuma ca acel drept nu exista

431. Prezumtia inexistentei dreptului real radiat din cartea funciara. Conditii pentru a opera prezumtia 

1.1.14. Prezumtia legala instituita prin art. 88 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, potrivit caruia mentiunile certificatului de mostenitor si cota sau bunurile ce se cuvin fiecarui mostenitor pot fi opuse tuturor tertelor persoane pana la proba contrara 

432. Prezumtia legala instituita de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 36/1995. Calitatea de coindivizar. Dovada calitatii de mostenitor

1.1.15. Prezumtii prevazute de Codul familiei

1.1.15.1. Prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de soti in timpul casatoriei (art. 30 C. fam.) 

433. Contestatie la executare. Sot contestator. Prezumtia de comunitate a bunurilor prevazuta de art. 30 C. fam. Dovada caracterului de bun propriu al sotului debitor pentru lucrul ce face obiectul executarii prin vanzare la licitatie. Sarcina probei 

434. Bunuri comune ale sotilor. Admisibilitatea oricaror mijloace de proba in stabilirea cotei de contributie 

435. Bunuri comune. Regimul juridic al unui bun dobandit anterior intrarii in vigoare a Codului familiei

436. Prezumtia de comunitate a bunurilor prevazuta de art. 30 C. fam. Repararea cu mijloace comune a imobilului bun propriu al unuia dintre soti. Constructii noi edificate pe terenul proprietatea unuia dintre soti, alaturate constructiei vechi. Natura juridica a bunurilor. Atribuirea dreptului exclusiv de proprietate asupra constructiilor noi, sotului neproprietar al terenului

437. Prezumtia comunitatii de bunuri. Bunurile proprii. Distinctie. Probatiune. Temeinicia cererii de partaj a bunurilor comune

1.1.15.2. Prezumtia de mandat tacit reciproc intre soti [art. 35 alin. (2) C. fam.] 

438. Proprietatea devalmasa a sotilor. Exercitarea dreptului. Caracterul prezumtiei de mandat tacit 

439. Relatiile patrimoniale dintre soti. Dreptul unui sot de a efectua acte de administrare fara consimtamantul celuilalt sot. Caracterul actiunii in granituire 

1.1.15.3. Prezumtia de filiatie dedusa din concordanta intre actul de nastere si folosinta starii civile 

440. Stare civila. Prezumtie legala de filiatie. Substituire de copii

1.1.15.4. Prezumtia de paternitate prevazuta de art. 53 C. fam.

441. Prezumtie de paternitate. Incidenta ei doar in cazul copilului nascut in timpul casatoriei

442. Paternitate. Copil nascut in timpul casatoriei la mai putin de 180 de zile de la incheierea acesteia. Neformularea in termen a unei actiuni de tagaduire a paternitatii. Efecte. Inadmisibilitatea contestarii recunoasterii 

443. Prezumtia de paternitate versus prezumtia legala absoluta privind timpul legal al conceptiunii 

1.1.15.5. Prezumtia potrivit cu care timpul cuprins intre a trei suta si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii (art. 61 C. fam.)

444. Timp legal al conceptiei. Actiune in stabilirea paternitatii. Administrare probe. Certitudine

1.1.15.5.1. Prezumtia celei mai lungi gestatii (300 zile) si celei mai scurte gestatii (180 zile) 

445. Aprecierea probelor. Tagaduirea paternitatii. Timpul legal al conceptiei 

446. Prezumtia legala privitoare la durata gestatiei. Actiune in contestarea recunoasterii. Stabilirea datei conceptiei probabile a copilului. Inceputul capacitatii de folosinta 

1.1.15.5.2. Prezumtia posibilitatii conceptiei in oricare dintre zilele intervalului cuprins intre a trei suta zi si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii

447. Prezumtia timpului legal al conceptiei 

448. Perioada de conceptie. Prezumtie instituita de art. 61 C. fam. 

1.1.16. Prezumtii prevazute de Codul de procedura civila 

1.1.16.1. Prezumtia de cunoastere a termenelor de infatisare (art. 153 C. proc. civ.) – regula

449. Prezumtia de cunoastere a termenelor de infatisare. Transpunerea cauzei la alta sectie. Consecinte 

450. Lipsa paratului de la judecata cauzei. Prezumtia inexistentei interesului contrar pretentiei reclamantului. Conditia greutatii si a puterii de a naste probabilitate. Incalcare

1.1.16.2. Exceptii de la regula

1.1.16.2.1. Redeschiderea judecatii dupa ce a fost suspendata

451. Prezumtia de cunoastere a termenelor de infatisare. Reluarea judecatii dupa suspendare

1.1.16.2.2. Stabilirea unui termen pentru chemarea la interogator 

452. Incetarea prezumtiei de cunoastere a termenului. Luarea interogatoriului. Lipsa vatamarii. Consecinte

1.1.16.2.3. Situatia militarilor in termen si a detinutilor

453. Militar in termen. Inaplicabilitatea prezumtiei de cunoastere a termenului 

454. Detinut. Inaplicabilitatea prezumtiei de cunoastere a termenului 

1.1.16.2.4. Situatia preschimbarii termenului de judecata 

455. Cerere de preschimbare a termenului de judecata admisa. Consecinte asupra prezumtiei de cunoastere a termenelor 

1.1.16.3. Prezumtia de vatamare instituita de art. 105 alin. (2) teza a II-a C. proc. civ. 

456. Procedura de citare viciata. Vatamare prezumata. Situatii in care intervine 

457. Rasturnarea prezumtiei de vatamare. Conditii 

1.1.17. Prezumtiile stabilite de Codul muncii 

1.1.17.1. Prezumtia stabilita de art. 16 alin. (2) C. muncii potrivit cu care contractul individual de munca se presupune ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata, daca nu s-a respectat forma scrisa a acestuia, iar partile fac dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice mijloc 

458. Existenta raporturilor juridice de munca. Prezumtie stabilita de art. 16 alin. (2) C. muncii. Regimul probator 

1.1.18. Prezumtia potrivit cu care procesul-verbal de contraventie face dovada despre mentiunile sale pana la dovada contrara 

459. Proces-verbal de constatare a contraventiei. Prezumtia de nevinovatie. Incalcarea art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului

460. Proces-verbal de constatare a contraventiei rutiere. Obligatia agentului constatator de a proba cele retinute in actul de constatare. Consecinte 

1.1.19. Prezumtia calitatii de autor al unei opere – art. 4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 

461. Prezumtia calitatii de autor al unei opere. Statutul autorului de angajat al unei institutii 

1.2. Prezumtii simple 

1.2.1. Prezumtiile care nu sunt stabilite de lege sunt lasate la luminile si intelepciunea magistratului; magistratul nu trebuie sa se pronunte decat  intemeindu-se pe prezumtii, care sa aiba o greutate si puterea de a naste probabilitatea; prezumtiile nu sunt permise magistratului decat numai in cazurile cand este permisa si dovada prin martori, afara numai daca un act nu este atacat ca s-a facut prin frauda, dol sau violenta (art. 1203 teza I C. civ.)

462. Probe. Prezumtiile simple 

463. Concubini. Imobil dobandit in perioada concubinajului. Natura lui juridica. Probe 

464. Chestiuni de fapt ce pot fi dovedite prin orice mijloc de proba. Prezumtii. Vanzare-cumparare. Lipsa inscrisului constatator al conventiei 

465. Prezumtii simple. Caracter relativ

466. Constructie funerara. Prezumtia contributiei comune a concesionarilor la edificarea constructiei funerare. Posibilitatea rasturnarii prezumtiei

467. Prezumtiile reglementate de art. 1203 C. civ. Conditii de admisibilitate 

468. Prezumtii simple. Posibilitatea aplicarii lor. Conditii 

1.2.2. Conditii de admisibilitate a prezumtiei simple 

1.2.2.1. Sa aiba o greutate si puterea de a naste probabilitatea 

469. Prezumtii simple prin care se constata acordul simulatoriu. Conditii pentru a opera prezumtia simpla

470. Prezumtie simpla. Res nullius (bunuri fara stapan). Domeniu privat 

471. Faptul cunoscut, vecin si conex cu faptul de probat 

472. Culpa neexecutarii obligatiilor contractuale. Probarea faptului vecin si conex. Temeinicia rationamentului logico-judiciar 

473. Declaratie de martor. „Prezumtia de nesinceritate”. Gresita aplicare a dispozitiilor privind prezumtiile simple. Prezumtia legala relativa de buna-credinta 

1.2.2.2. Sa fie admisibila proba cu martori cu exceptia cazului in care un act este atacat pentru frauda si dol 

474. Prezumtii simple. Drept de proprietate. Apartament dobandit de unul dintre soti anterior casatoriei, dar si cu contributia viitoarei sotii. Consecinte 

475. Prezumtiile relative cu privire la lipsa consimtamantului. Probatorii 

476. Locul incheierii contractului 

477. Inadmisibilitatea probei cu martori. Gresita aplicare 

478. Prezumtia transmiterii patrimoniului intre doua persoane juridice. Obiect de activitate identic. Lipsa valorii probatorii. Inadmisibilitatea probei cu martori 

479. Faptul primirii despagubirilor din partea unui alt stat. Valoarea obiectului litigiului mai mare de 250 lei. Inadmisibilitatea prezumtiilor simple 

1.2.3. Situatiile in care sunt admisibile prezumtiile simple 

480. Simulatie. Conditii. Raporturi de rudenie. Proba existentei actului secret. Prezumtie. Imprejurari concomitente sau ulterioare incheierii contractului. Inexistenta legaturii de conexitate intre faptul cunoscut si faptul de probat 

481. Actiune revocatorie. Conditii de admisibilitate a actiunii exercitate de creditorul personal al unuia dintre soti. Complicitatea la frauda a tertului. Sarcina probei 

Capitolul al V-lea. Expertiza 

§1. Obiectul expertizei 

482. Stabilirea obiectivelor de instanta. Expertiza tehnica

483. Necesitatea efectuarii unei expertize pentru evaluarea terenului. Inadmisibilitatea efectuarii evaluarii prin aprecieri ale instantei

484. Contract de comodat. Evaluarea bunului in momentul contractarii. Pierderea lucrului din cauze neimputabile comodatarului. Raspunderea contractuala. Necesitatea evaluarii ipotetice a bunului. Consecinte

485. Expertiza. Intocmirea ei de o persoana ce nu era de specialitate. Consecinte 

§2. Admisibilitatea expertizei 

2.1. In principiu facultativa 

486. Raport de expertiza tehnica respins. Dovedirea prin inscrisuri a aspectului ce trebuia sa constituie obiectiv al expertizei. Consecinte

487. Decaderea reclamantei din proba cu expertiza medico-legala pentru neprezentarea acesteia la IML. Posibilitatea efectuarii expertizei doar pe baza actelor medicale. Consecinte

2.2. Obligatorie prin lege 

2.2.1. In cazul inregistrarii tardive a nasterii, art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 119/1996 

488. Inregistrarea nasterii. Stabilirea varstei

2.2.2. In materia punerii sub interdictie (art. 30 din Decretul nr. 32/1954) 

489. Punere sub interdictie. Sesizarea instantei. Obligativitatea dispunerii expertizei medico-legale intr-o actiune privind punerea sub interdictie 

490. Expertiza medico-legala. Expertiza psihiatrica

2.2.3. In actiunile pentru stabilirea sau tagada paternitatii, daca probele administrate sunt insuficiente sau contradictorii

491. Felurile expertizelor. Actiune in tagada paternitatii. Expertiza medico-legala. Capacitate redusa de procreare 

492. Paternitate din afara casatoriei. Stabilire. Conditii si probe 

2.2.4. In cazul anularii casatoriei pentru alienati sau debili mintali, pentru a se stabili daca la data incheierii casatoriei sotul era alienat sau debil mintal 

493. Expertiza medico-legala. Actiune in constatarea nulitatii casatoriei

2.2.5. In cazul imobilelor aflate in indiviziune cu domeniul privat al oraselor (art. 76 din Legea nr. 69/1991) 

494. Expertiza tehnica de evaluare a bunurilor supuse partajului. Iesire din indiviziune cu statul. Expertiza tehnica insusita de consiliul local

2.2.6. In materie de expropriere 

495. Proba cu expertiza ordonata de instanta in conditiile art. 25-26 din Legea nr. 33/1994. Comisie de experti tehnici compusa din expert numit de instanta si experti desemnati de parti. Impartialitatea comisiei 

496. Expertiza efectuata la fond pentru stabilirea despagubirilor ce se vor acorda conform Legii nr. 33/1994 care a evidentiat pretul imobilului la momentul efectuarii raportului. Administrarea, in apel a unei noi expertize ce a stabilit valoarea de circulatie in functie de momentul emiterii hotararii de despagubire, de catre parata. Prevalenta acordata primei expertize. Consecinte 

§3. Administrarea expertizei 

3.1. Propunerea si incuviintarea expertizei

3.1.1. Propunerea expertizei se face de catre parti sau de catre instanta din oficiu 

497. Proba cu expertiza. Incuviintarea expertizei. Nepunerea in discutia partilor a necesitatii efectuarii expertizei. Consecinte 

498. Expertiza tehnica. Apel vizand necompetenta expertului in materie de proprietate intelectuala. Posibilitatea, nevalorificata de recurentul-apelant, de a efectua o noua expertiza. Consecinte

3.1.2. Instanta se pronunta asupra cererii de expertiza printr-o incheiere atacabila odata cu fondul 

499. Proba cu expertiza respinsa ca tardiv formulata. Necercetarea fondului cauzei. Consecinte 

500. Dreptul la aparare. Expertize medicale. Revenirea instantei asupra probei incuviintate 

3.1.3. Plata onorariului provizoriu de catre partea care a propus expertiza 

501. Expertiza. Revenirea instantei asupra hotararii de a se administra o noua expertiza pe considerentul ca nu s-a achitat onorariul expertului. Solutie criticabila 

502. Partaj. Onorariu pentru expertiza. Refuz de plata al acestuia. Nemultumire a reclamantului privind incheierea de admitere in principiu. Consecinte 

503. Expertiza tehnica solicitata in cauza. Neplata onorariului de expert. Consecinte

3.2. Efectuarea expertizei 

3.2.1. Citarea partilor in cazul expertizelor care necesita lucrare la fata locului

504. Expertiza efectuata la fata locului fara citarea partilor. Situatii in care citarea este obligatorie. Consecinte

3.2.2. Sanctiunea necitarii partilor

505. Expertiza efectuata fara incunostintarea reclamantei. Respingerea solicitarii de refacere. Consecinte

506. Expertiza. Citarea partilor la efectuarea lucrarii. Conditie de legalitate

507. Expertiza tehnica. Lipsa dovezii de citare a partilor. Nulitate

508. Efectuarea expertizei. Necitare parti. Incalcarea dreptului la aparare

3.2.3. Participarea partilor la efectuarea expertizei 

509. Probe. Expertiza. Cazuri in care este obligatorie citarea partilor 

510. Impiedicarea expertului in a-si exercita atributiile. Sanctiuni

3.2.4. Raportul de expertiza 

3.2.4.1. Termenul de depunere a raportului de expertiza

511. Expertiza. Nedepunere in termen. Nulitate

512. Invocarea incalcarii termenului de 5 zile. Neincidenta dispozitiilor art. 209 alin. (1) C. proc. civ. Consecinte

3.2.4.2. Termenul pentru studierea raportului de expertiza 

513. Nedepunerea raportului de expertiza cu cel putin 5 zile inainte de judecata. Neacordarea termenului solicitat in vederea cunoasterii lui. Sanctiune 

3.2.4.3. Refacerea lucrarii

514. Expertiza tehnica. Recurs 

515. Raport de expertiza incomplet. Neidentificarea tuturor constructiilor aflate in imediata vecinatate a terenului solicitat a fi restituit in natura conform Legii nr. 10/2001. Consecinte 

3.2.4.4. Neplata onorariului de expert

516. Expertiza tehnica. Partaj judiciar. Expertiza tehnica efectuata, dar raport nedepus, neachitandu-se onorariul. Modul de procedare al instantei 

517. Conditiile raspunderii civile delictuale. Consecinta neachitarii onorariului pentru efectuarea expertizei 

§4. Forta probanta a expertizei 

4.1. Libera apreciere a instantei la judecata

518. Expertiza contabila privind stabilirea valorilor economice rezultate ca urmare a aplicarii inventiei. Neindeplinirea exigentelor cerute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 64/1991. Consecinte 

519. Contract de vanzare-cumparare autoturism. Obligatia de garantie a vanzatorului. Vicii ascunse. Expertiza tehnica ce stabileste momentul aparitiei deficientelor si implicatiile acestora. Consecinte 

520. Expertiza. Lucrare de evaluare. Examinarea opiniei exprimate 

521. Expertiza medico-legala. Contraexpertiza. Modul de procedure a instantei in vederea elucidarii concluziilor contradictorii cuprinse in doua rapoarte de expertiza medico-legala. Necesitatea avizarii la Comisia Superioara 

522. Forta probanta a expertizei. Inlaturarea nemotivata a concluziilor expertizei. Consecinte

4.2. Puterea doveditoare a mentiunilor cuprinse in raportul de expertiza

4.2.1. Mentiunile privind constatarile de fapt ale expertilor fac dovada pana la inscrierea in fals 

523. Raport de expertiza. Inlaturarea concluziilor acestuia 

524. Expertize criminalistice succesive contradictorii. Necesitatea coroborarii concluziilor expertului cu alte probe administrate

525. Expertiza. Conditie pentru a putea servi ca proba 

4.2.2. Celelalte mentiuni pot fi combatute prin celelalte probe la dosar 

526. Expertiza tehnica pentru evaluarea prejudiciului. Forta probanta in raport cu alte constatari tehnice 

527. Expertiza privind evaluarea unor bunuri. Puterea doveditoare a acesteia 

528. Raport de expertiza. Valoare probatorie a concluziilor raportului de expertiza 

529. Expertiza medicala. Obiectul expertizei. Stabilirea capacitatii de munca in cadrul unui proces privind acordarea intretinerii. Organ competent 

4.2.3. Cazuri in care raportul de expertiza nu poate fi inlaturat decat printr-un mijloc de proba de valoare stiintifica egala 

530. Raport de expertiza medico-legala psihiatrica. Declaratii de martori. Forta probanta 

531. Expertize medico-legale. Concluzii contradictorii. Avizare de catre Comisia Superioara Medico-Legala 

532. Stabilirea paternitatii din afara casatoriei. Probe. Expertiza medico-legala. Avizare de catre Comisia Superioara Medico-Legala 

§5. Intregirea expertizei. Contraexpertiza

533. Expertiza. Termenul in care trebuie solicitata expertiza contrara. Nerespectare. Consecinte 

534. Expertiza noua solicitata in apel. Respingerea ei nemotivata. Consecinte 

535. Completarea raportului de expertiza. Omisiuni ale expertului. Consecinte 

536. Neclarificarea obiectului actiunii. Necesitatea unei noi expertise care sa stabileasca situatia reala a imobilelor in raport de obiectul actiunii 

537. Expertiza tehnica efectuata la instanta de fond. Solicitare vizand efectuarea unei contraexpertize. Conditii in care ar fi fost admisibila contraexpertiza 

§6. Expertiza extrajudiciara 

6.1. Lipsa de forta probanta

538. Mijloace de proba extrajudiciare. Expertiza. Obligatia instantei de a stabili obiectivele, respectiv imprejurarile de fapt asupra carora i se cere expertului exprimarea punctului de vedere

6.2. In materia fondului funciar, forta probanta egala cu expertiza judiciara 

539. Expertiza extrajudiciara. Forta probanta stabilita prin lege

540. Expertiza extrajudiciara. Necesitatea efectuarii unei expertize judiciare 

§7. Anularea raportului de expertiza 

541. Nulitatea expertizei decurgand din necitarea partilor. Termen. Invocare 

542. Exceptia de nulitate a raportului de expertiza. Conditiile in care poate fi invocata 

543. Mijloc de proba. Nulitate. Actiune distincta. Inadmisibilitate 

Capitolul al VI-lea. Cercetarea la fata locului 

§1. Cercetarea la fata locului

1.1. Are ca obiect numai imprejurari de fapt

544. Cercetare la fata locului – proba esentiala in cauza. Contestarea constatarilor instantei de reclamant. Necesitatea refacerii probei

1.2. Se dispune la cererea partii sau de instanta din oficiu 

545. Cercetarea la fata locului si expertiza ce constata servitutea existenta. Inadmisibilitatea modificarii obiectului actiunii de catre instanta. Actiune posesorie pentru apararea servitutii de trecere – loc infundat

546. Incheiere preparatorie 

547. Principiul contradictorialitatii 

1.3. Citarea partilor

548. Cercetare la fata locului. Citarea partilor 

1.4. Procesul-verbal de cercetare la fata locului 

549. Proces-verbal de cercetare la fata locului. Constatari care atesta neintrunirea conditiilor art. 616 C. civ. Consecinte 

Capitolul al VII-lea. Probele in caile de atac 

§1. Probele in apel 

1.1. Consecintele efectului devolutiv al apelului asupra probelor

550. Consecintele efectului devolutiv al apelului asupra probelor. Drept de proprietate. Probe 

551. Caracterul devolutiv al apelului. Intelesul notiunii

552. Efectul devolutiv al apelului. Limite. Posibilitatea partilor de a uza – in apel – de toate motivele si dovezile invocate la fond 

1.2. Reguli privind probatoriile in apel 

1.2.1. Pot fi folosite probele invocate in fata primei instante chiar daca acestea nu au fost incuviintate ori administrate de prima instanta, cu conditia indicarii lor in motivarea apelului ori in intampinare

553. Limitarea motivelor, mijloacelor de aparare si a dovezilor doar la cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului sau in intampinare. Accesul liber la justitie 

554. Probe indicate prin cererea de apel. Obligatia instantei de apel de a pune in discutie admisibilitatea lor, chiar in absenta apelantului 

1.2.2. In instanta de apel pot fi administrate probe noi aratate in motivarea apelului sau intampinare 

555. Probe noi in apel. Incuviintare 

556. Apel. Desfiintarea sentintei apelate cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta. Indatorirea instantei de apel 

1.2.3. Refacerea sau completarea probelor administrate

557. Reaudierea unui martor in apel. Suplimentarea probelor administrate la prima instanta

558. Gresita apreciere a probelor in apel. Incidenta art. 139 alin. (1) C. proc. civ. cu privire la pedeapsa de a nu se tine seama de inscris 

559. Apelul – cale devolutiva de atac. Posibilitatea refacerii sau completarii probelor administrate la prima instanta

560. Desfiintarea sentintei. Nelegalitate 

561. Apel. Caracterul devolutiv. Posibilitatea refacerii sau completarii probelor administrate la prima instanta 

1.3. Incheierea de admitere sau respingere a probelor

562. Probe in apel. Incheiere prin care instanta se pronunta asupra solicitarii de probe

1.4. Administrarea probelor

1.4.1. Conform regulilor de la judecata in prima instanta 

563. Solicitarea probei prin cererea de apel. Incidenta regulilor de la judecata in prima instanta. Inaplicabilitatea sanctiunii decaderii 

1.4.2. Pronuntarea in fond pe baza celor invocate la prima instanta in cazul nemotivarii apelului sau a intampinarii nu cuprinde motive, mijloace de aparare sau dovezi noi 

564. Nemotivarea apelului. Pronuntare in fond pe baza celor invocate la prima instanta 

565. Apel nemotivat in termen. Decadere

§2. Probele in recurs

2.1. In principiu, in recurs nu se administreaza probe noi 

2.1.1. Regula. In recurs nu se pot produce probe noi (art. 305 C. proc. civ.) 

566. Proba cu martori solicitata in recurs. Inadmisibilitate 

567. Inadmisibilitatea administrarii unor probe noi in recurs 

568. Expertiza tehnica. Probe admisibile in calea de atac a recursului

569. Probe inadmisibile in recurs. Proba testimoniala 

570. Interogatoriu, proba care nu poate fi admisa de instanta de recurs 

571. Uzucapiune. Invocare in faza recursului. Inadmisibilitate

2.1.2. Exceptia. In recurs se pot produce inscrisuri noi 

572. Inscrisuri noi

573. Posibilitate de a depune inscrisuri noi in recurs. Egalitate in drepturi a recurentului si intimatului sub aspectul in discutie 

574. Act nou. Efect. Probe admisibile in recurs. Consecinte 

575. Inscrisuri doveditoare noi. Expertiza contabila extrajudiciara

576. Declaratiile martorilor

2.2. Administrarea probelor in functie de solutia pronuntata in recurs

577. Expertiza agricola. Reevaluarea loturilor de partajat. Proba inadmisibila in recurs. Solutii

578. Casare cu trimitere 

579. Insuficienta probelor administrate. Casare cu trimitere 

580. Casarea cu retinere/trimitere 

581. Recurs. Casarea cu trimitere 

582. Necercetarea cauzei in fond. Casarea hotararii. Trimiterea cauzei spre rejudecare 

2.3. Recursul exercitat in conditiile art. 304 (1) C. proc. civ. 

2.3.1. Nu sunt admisibile alte probe noi decat inscrisurile 

583. Recurs exercitat in conditiile art. 304 (1) C. proc. civ. Invocarea neconstitutionalitatii art. 305 C. proc. civ. Respingerea exceptiei

584. Hotarare susceptibila de atac exclusiv cu recurs. Exercitarea controlului judiciar

§3. Probele in contestatia in anulare

3.1. Contestatia in anulare de drept comun

3.1.1. Motivul de contestatie in anulare prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 

3.1.1.1. Proba consta in verificarea neregularitatii procedurii de citare 

585. Conditii de admisibilitate a contestatiei in anulare

586. Lipsa de procedura. Schimbarea domiciliului partii in cursul judecatii, neadusa la cunostinta instantei. Netemeinicie

587. Lipsa de procedura. Necitarea partii la domiciliul ales, indicat conform art. 98 C. proc. civ. 

3.1.2. Motivul de contestatie in anulare prevazut de art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. – hotararea a fost data de judecator cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta

3.1.2.1. Verificarea pe baza inscrisurilor de la dosar si a legii daca in cauza au fost nerespectate normele de ordine publica privitoare la competenta

588. Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate. Necompetenta instantei in solutionarea recursului. Norma speciala 

589. Contestatie in anulare prevazuta de art. 317 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. Nerespectarea normelor de ordine publica privind competenta. Consecinte 

590. Contestatie in anulare. Neinvocarea in cadrul recursului a incalcarii normelor de ordine publica privind competenta

3.1.3. Pentru dovedirea motivelor prevazute de art. 317 alin. (1) pct. 1 si 2 C. proc. civ. sunt admisibile si alte probe decat inscrisurile, daca motivele au fost invocate prin cererea de recurs, insa instanta le-a respins pentru ca avea nevoie de verificari de fapt, in afara dosarului [art. 317 alin. (2) C. proc. civ.] 

591. Contestatie in anulare prevazuta de art. 317 alin. (2) C. proc. civ. Verificari de fapt. Probatorii. Admisibilitatea caii extraordinare de atac 

3.2. Contestatia in anulare speciala

3.2.1. Proba ambelor motive de contestatie in anulare speciala se face cu inscrisurile existente la dosar ori depuse de contestator

3.2.1.1. Motivul de contestatie in anulare constand in greseala materiala in dezlegarea data prin hotarare 

592. Contestatie in anulare speciala. Savarsirea unei greseli materiale. Notiune

593. Contestatie in anulare speciala. Eroare materiala – intelesul notiunii

594. Contestatie in anulare. Greseala materiala. Admisibilitate

3.2.1.2. Motivul de contestatie privind greseala instantei de recurs care a omis a verifica vreunul dintre motivele de modificare sau de casare, respingand sau admitand recursul in parte

595. Contestatie in anulare. Motive. Invocarea nepronuntarii asupra unui motiv de recurs. Inadmisibilitatea contestatiei 

596. Contestatie in anulare. Anulare in parte a hotararii instantei de recurs. Rejudecarea motivului de recurs referitor la nepronuntarea instantei de apel asupra criticii vizand valoarea anexelor gospodaresti sustinuta de expertiza depusa 

597. Distinctia dintre notiunea de motive de casare si modificare si notiunea de argumente de fapt si de drept. Consecinte asupra contestatiei in anulare speciale 

§4. Probele in revizuire 

4.1. In principiu sunt admisibile orice mijloace de proba admise de lege 

598. Probele in revizuire. Lipsa oricaror demersuri pentru procurare. Inscrisuri. Consecinte

4.2. Diferentierea probelor in functie de motivul de revizuire invocat 

4.2.1. Revizuirea intemeiata pe art. 322 pct. 1 C. proc. civ. 

599. Revizuire. Cerere intemeiata pe dispozitia inscrisa in art. 322 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. 

600. Revizuirea hotararii. Dispozitii potrivnice cuprinse in dispozitiv. Conditii. Probatorii analizate explicit in considerente 

601. Revizuire. Dispozitii potrivnice. Admisibilitate 

4.2.2. Revizuirea intemeiata pe art. 322 pct. 2 C. proc. civ. 

4.2.2.1. Situatiile extra petita si plus petita nu implica administrarea de probe noi

602. Notiunea de „lucru cerut” prevazuta de art. 322 pct. 2 C. proc. civ.

4.2.2.2. Situatia minus petita presupune administrarea de probe noi pe care instanta le considera necesare 

603. Cerere de revizuire. Incalcarea principiului disponibilitatii. Extra petita. Minus petita. Admitere 

604. Motivul de revizuire intemeiat pe art. 322 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. Inteles 

4.2.3. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 3 C. proc. civ. 

605. Revizuire. Hotarare de restituire a unui teren liber de constructii. Imposibilitate de executare datorata ocuparii terenului de constructia unui bloc. Schimbarea situatiei obiectului pricinii. Inadmisibilitate 

606. Revizuire. Intelesul notiunii ,,obiectul pricinii nu se mai afla in fiinta’’ 

4.2.3.1. Revizuirea este exclusa

4.2.3.1.1. In cazul hotararilor cu o singura condamnare prin care debitorul a fost obligat sa predea un bun de gen

607. Revizuire. Cazul in care obiectul nu se afla in fiinta. Inteles 

4.2.4. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. 

608. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. Constitutionalitatea textului in discutie 

4.2.4.1. Situatii posibile

4.2.4.1.1. Daca s-a invocat condamnarea judecatorului, martorului, expertului in rejudecare dupa desfiintarea hotararii atacate, sunt admisibile orice mijloace de proba 

4.2.4.1.1.1. Desfiintarea hotararii atacate presupune ca probe 

4.2.4.1.1.1.1. Existenta unei hotarari judecatoresti de condamnare a judecatorului, martorului, expertului pentru o infractiune determinanta referitoare la pricina

609. Cerere de revizuire. Motivul de revizuire fundamentat pe dispozitiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. Conditii 

610. Revizuire. Martor mincinos. Infractiune privitoare la pricina. Conditia erorii judiciare 

611. Marturie nedeterminanta. Solutie

4.2.4.1.1.1.2. In cazul imposibilitatii constatarii infractiunii printr-o hotarare judecatoreasca, instanta se pronunta incidental asupra infractiunii, administrand orice mijloc de proba

612. Revizuire. Act fals. Competenta instantei civile de a constata nerealitatea actului 

4.2.4.1.2. Daca s-a invocat darea hotararii in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii dupa pronuntarea administrarii in principiu a revizuirii se administreaza probe noi 

613. Revizuire. Competenta. Act fals. Constatarea nerealitatii inscrisului

614. Revizuire. Motive. Inscris declarat fals. Intelesul notiunii

4.2.4.1.3. Daca s-a invocat pronuntarea hotararii de catre un magistrat care a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, se pronunta o hotarare pe baza deciziei prin care se desfiinteaza hotararea atacata, la rejudecare sunt administrate orice mijloace de proba 

615. Judecator sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credinta. Admiterea cererii de revizuire. Probatorii

4.2.5. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ. 

4.2.5.1. Ipoteza descoperirii unor inscrisuri noi. Conditii cumulative 

616. Revizuire. Inscris nou. Conditii 

617. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi

618. Revizuire. Declaratie extrajudiciara. Inscris nou 

619. Revizuire. Inscris doveditor. Inteles

620. Cai extraordinare de atac. Revizuire. Note de concluzii. Inscrisuri doveditoare noi – intelesul notiunii

4.2.5.1.1. Partea interesata sa se bazeze pe un inscris probator

621. Recurs. Inscrisuri doveditoare noi. Expertiza contabila extrajudiciara 

622. Revizuire. Intemeierea cererii pe probe efectuate in cursul instantei de revizuire. Inadmisibilitate

4.2.5.1.2. Inscrisul invocat sa fi existat la data pronuntarii

623. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi. Inscris obtinut dupa pronuntarea hotararii ce se ataca. Conditii 

624. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi. Intervenirea unei hotarari judecatoresti dupa solutionarea litigiului in fond 

625. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi – intelesul notiunii 

626. Revizuire. Hotarare judecatoreasca de constatare a perimarii. Consecinte 

627. Cerere de revizuire. Inscris posterior solutionarii cauzei. Inadmisibilitate

628. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi. Inscris ulterior judecatii ce confirma o plata 

629. Revizuire. Inscrisuri doveditoare cu data ulterioara pronuntarii hotararii. Conditii pentru a fi incident art. 322 pct. 5 C. proc. civ. 

630. Revizuire. Act intocmit ulterior pronuntarii hotararii 

4.2.5.1.3. Inscrisul sa nu fi putut fi prezentat in procesul in care s-a dat hotararea atacata pentru ca a fost retinut de partea potrivnica sau dintr-o imprejurare mai presus de vointa partii 

631. Imposibilitate de prezentare a inscrisului. Imprejurare mai presus de vointa partilor. Intelesul notiunii 

632. Revizuire. Imprejurari obiective care au cauzat neprezentarea inscrisului in instanta. Consecinte 

633. Revizuire. Imposibilitatea prezentarii inscrisului. Conditii

4.2.5.1.4. Inscrisul invocat sa fie determinant

634. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi

635. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi

636. Revizuire. Inscris nou. Conditii 

637. Inscris doveditor, in sensul art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Caracterul determinant al acestuia

4.2.5.1.5. Inscrisul nou trebuie prezentat de partea care exercita revizuirea

638. Revizuire. Inscrisuri doveditoare noi

639. Revizuire. Obligatia partii de a invoca probe noi. Conditie de admisibilitate a cererii. Neinvocarea lor din oficiu

640. Revizuire. Obligativitatea depunerii inscrisurilor noi de catre revizuient 

641. Revizuire. Cine poate formula o asemenea cerere. Inscrisuri doveditoare noi

4.2.5.2. Ipoteza desfiintarii sau modificarii hotararii pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere 

642. Revizuire. Judecare in lipsa. Termen in cunostinta

4.2.6. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 6 C. proc. civ. 

4.2.6.1. Lipsa de aparare se face pe baza probelor de la dosarul de fond

643. Punere sub interdictie ulterior pronuntarii hotararii. Conditii pentru incidenta dispozitiilor art. 322 pct. 6 C. proc. civ. 

4.2.6.2. Apararea cu viclenie se probeaza cu orice mijloace de proba, la rejudecare putandu-se administra probele necesare cauzei

644. Revizuire. Lipsa de aparare sau apararea cu viclenie a unei persoane juridice. Conditii

4.2.7. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. 

645. Autoritate de lucru judecat. Contrarietate de hotarari. Admisibilitatea cererii de revizuire 

646. Revizuire. Cazul prevazut de art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Probatorii administrate in cele doua hotarari. Autoritate de lucru judecat 

647. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Probatorii ce se administreaza

4.2.8. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 8 C. proc. civ. presupune probatiunea a doua conditii 

4.2.8.1. Impiedicarea partii sa se prezinte la judecata si sa incunostinteze instanta despre aceasta 

648. Cerere de revizuire. Impiedicarea partii de a se infatisa la judecata si de a instiinta instanta. Intelesul art. 322 pct. 8 C. proc. civ. 

649. Imposibilitatea partii de a se prezenta la judecata. Dovezi 

4.2.8.2. Imprejurare mai presus de vointa partii

650. Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 8 C. proc. civ. Conditii

651. Revizuire. Ipoteza prevazuta de art. 322 pct. 8 C. proc. civ. Imprejurare mai presus de vointa partii. Caz fortuit

4.2.9. Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ. 

4.2.9.1. Sunt admisibile orice mijloace de proba pentru verificarea motivelor de revizuire 

4.2.9.1.1. Daca exista o hotarare CEDO care a constatat incalcarea drepturilor sau libertatilor fundamentale datorita unei hotarari date de o instanta romana 

652. Hotarare CEDO prin care s-a constatat violarea de catre instantele nationale a drepturilor omului. Admisibilitatea revizuirii 

4.2.9.1.2. Daca consecintele grave ale incalcarii drepturilor si libertatilor fundamentale continua sa se produca 

653. Revizuire. Art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Conditii. Probatorii care atesta indeplinirea, de catre statul roman, a obligatiilor impuse prin hotararea CEDO. Consecinte 

4.2.9.1.3. Daca consecintele grave nu pot fi modificate altfel decat prin revizuirea hotararii 

654. Hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale 

4.2.9.2. Existenta consecintelor grave

655. Motivul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Constitutionalitate

Capitolul al VIII-lea Probele in procedurile speciale

§1. Ordonanta presedintiala 

1.1. In principiu sunt admisibile toate mijloacele de proba 

656. Ordonanta presedintiala. Pagube iminente. Mijloace de proba. Proces-verbal de constatare a pagubelor 

1.2. Nu se vor administra probele care intarzie judecata ori prejudeca fondul 

657. Ordonanta presedintiala. Prejudecarea fondului. Consecinte 

658. Ordonanta presedintiala. Prejudecarea fondului 

659. Prestatii periodice. Stabilirea lor prin ordonanta presedintiala 

660. Obligatia de a face. Prejudecarea fondului. Consecinte 

§2. Actiunile posesorii 

2.1. Admisibilitatea in principiu a tuturor mijloacelor de proba 

2.2. Elementele de fapt supuse probatiunii 

2.2.1. Actiunea posesorie generala [art. 674 alin. (1) C. proc. civ.]

2.2.1.1. Sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare 

661. Actiune posesorie. Legitimarea procesuala activa. Probleme dezlegate de instanta de recurs, solutionate de judecatorii fondului. Probatorii 

662. Actiune posesorie. Exercitare. Conditii 

663. Actiune posesorie. Prescriptie. Daune provocate prin fapte de tulburare a posesiei

2.2.1.2. Reclamantul sa dovedeasca ca, inainte de aceasta data, a posedat cel putin un an 

664. Actiune posesorie. Conditii

665. Actiune posesorie. Actiune petitorie. Lucru judecat. Pierderea posesiei ca efect al executarii hotararii in revendicare

666. Actiune posesorie. Actiune in revendicare

2.2.1.3. Posesia reclamantului sa intruneasca conditiile art. 1846 si art. 1847 C. civ. 

667. Actiune posesorie. Exercitare. Conditii 

668. Actiune posesorie. Comostenitori. Neintrunirea conditiilor prevazute de art. 1846 si art. 1847 C. civ. Consecinte 

669. Actiune posesorie. Formularea ei de catre cel care a inchiriat bunul imobil. Inadmisibilitate 

2.2.2. Actiunea posesorie in reintegrare [art. 674 alin. (2) C. proc. civ.]

2.2.2.1. Dispensa de probatiune [art. 674 alin. (2) si (3) C. proc. civ.] 

670. Actiune posesorie. Conditii

§3. Procedura divortului 

3.1. Derogari de la dreptul comun 

3.1.1. Admisibilitatea unor mijloace de proba nepermise in principiu in dreptul comun 

3.1.1.1. Posibilitatea ascultarii ca martori a rudelor si afinilor, cu exceptia descendentilor 

671. Probe in divort. Dispozitii derogatorii de la dreptul comun 

3.2. Mijloace de proba admise 

3.2.1. Martori 

672. Divort. Probatoriu testimonial

3.2.2. Interogatoriul partilor

673. Admisibilitatea interogatoriului. Exceptie de neconstitutionalitate in dovedirea motivelor de divort 

3.2.3. Inscrisurile si inregistrarile pe suport magnetic

674. Divort. Inregistrarea pe suport magnetic a convorbirilor sotiei-parate. Folosirea transcrierii convorbirilor ca procedeu de proba in proces. Admisibilitate

3.3. Aprecierea probelor 

675. Apreciere probe. Culpa exclusiva a reclamantului. Respingerea cererii 

676. Divort. Audiere ca martor a mamei reclamantului. Inlaturarea depozitiei. Conditii

3.4. Cererile accesorii 

3.4.1. Decizia de incredintare a minorilor [art. 42 alin. (1) C. fam.] 

677. Divort. Incredintare minor. Criterii de apreciere

678. Divort. Incredintarea copiilor spre crestere si educare. Elemente de apreciere a intereselor copiilor. Optiunea copiilor 

679. Divort. Solutionarea doar a cererii principale. Cereri accesorii netransate. Necesitatea unui probatoriu unitar. Consecinte

680. Decizia privind incredintarea minorului. Interesul superior al minorului – conditie esentiala in luarea masurii

3.4.2. Ascultarea minorului (art. 144)1 C. proc. civ.)

681. Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani dupa pronuntarea hotararii de fond. Incredintarea minorului

3.4.3. Contributia parintilor la cheltuielile privind cresterea, educarea minorilor 

682. Contributia parintilor la cheltuielile privind cresterea si educarea minorilor. Conditii de stabilire 

683. Obligatia legala de intretinere. Cuantum lunar. Majorare

684. Obligatie legala de intretinere. Pensie de intretinere stabilita procentual

3.4.4. Incuviintarea invoielii parintilor cu privire la incredintare si contributia parintilor la cresterea, educarea minorilor

685. Incredintare minor. Invoiala parintilor privitoare la incredintarea copiilor 

686. Obligatie legala de intretinere. Conventia parintilor cu privire la cuantumul ei. Consecinte 

687. Ocrotirea minorilor. Invoiala parintilor cu privire la incredintarea copiilor minori spre crestere si educare. Natura conventiei. Cenzurarea ei de catre instanta. Admisibilitate 

688. Incredintare minor. Invoiala parintilor. Obligatia instantei de a o cenzura, prin raport la interesul minorului 

§4. Partajul judiciar 

4.1. Tranzactia exclude administrarea de alte probe decat inscrisul in baza caruia se face imparteala 

4.1.1. Imparteala bunurilor comune 

689. Hotarare de expedient prin care se consfinteste conventia partilor. Actiune in anularea conventiei. Admisibilitate 

690. Imparteala bunurilor comune ale sotilor printr-o tranzactie incheiata in timpul procesului de divort. Admisibilitatea unui partaj suplimentar pe cale judecatoreasca

691. Conventie asupra probelor. Imparteala. Partaj voluntar. Posibilitatea achiesarii la proba cu martori pentru dovedirea acestuia 

692. Tranzactie. Iesirea bunului – obiect al tranzactiei – din patrimoniul partilor. Cauza ilicita 

693. Inscris sub semnatura privata referitor la bunul ce constituia obiect al tranzactiei. Consecinte 

4.2. Lipsa tranzactiei. Administrarea oricaror mijloace de proba 

4.2.1. Partajul judiciar succesoral 

4.2.1.1. Dovada decesului autorului comostenitorilor 

694. Competenta teritoriala. Dovada decesului autorului comostenitorilor. Ultimul domiciliu

4.2.1.2. Dovada raporturilor de rudenie 

695. Persoana indreptatita la restituire conform art. 3 din Legea nr. 10/2001. Exceptia instituita prin art. 4 alin. (2) din aceeasi lege. Consecinte 

696. Dovada raporturilor de rudenie. Adoptie cu efecte restranse efectuata inainte de intrarea in vigoare a Codului familiei. Lipsa cererii de transformare a adoptiei in infiere cu efecte depline. Consecinte 

4.2.1.3. Dovada calitatii de mostenitor 

4.2.1.3.1. Certificatul de mostenitor 

697. Acceptarea mostenirii. Constatarea calitatii de mostenitor. Acte doveditoare

698. Certificatul de mostenitor. Omisiunea bunului imobil revendicat. Consecinte 

699. Certificat de mostenitor. Forta probanta 

700. Forta probanta a certificatului de mostenitor in privinta calitatii de mostenitor

701. Certificat de mostenitor. Bunuri succesorale omise. Consecinte 

4.2.1.3.2. Testamentul

702. Aprecierea probelor. Testament autentic. Cerere de anulare pentru lipsa de consimtamant

703. Inscris autentic – testament. Actiune vizand nulitatea relativa a acestuia pentru lipsa discernamantului in exprimarea vointei testatorului. Nulitate relativa. Inadmisibilitatea retinerii, pentru prima data in apel, a unei cauze de nulitate absoluta 

704. Testament autentic. Dovada lipsei de discernamant a testatorului. Obiectul inscrierii in fals 

705. Testament olograf. Conditii de valabilitate. Depunerea inscrisului original 

706. Succesiuni. Testament olograf. Conditii vizand validitatea acestuia 

4.2.2. Partajul bunului in coproprietate 

4.2.2.1. Inscrisurile prin care se constata actele juridice prin care s-a dobandit coproprietatea 

707. Iesire din indiviziune. Bunul aflat in stare de indiviziune. Gresita retinere a inexistentei starii de indiviziune. Consecinte 

708. Iesire din indiviziune. Conditii. Contract de vanzare-cumparare. Interpretarea clauzelor indoielnice 

4.2.2.2. Faptele juridice pot fi dovedite prin orice mijloace de proba 

709. Posibilitatea dovedirii consimtamantului si prin orice mijloc de proba. Indiviziune. Consimtamant 

4.2.3. Partajul bunurilor comune 

4.2.3.1. Orice mijloc de proba

710. Apreciere probe. Partaj judiciar

711. Bunuri comune. Criterii de stabilire a cotelor sotilor din masa bunurilor supuse impartelii si de atribuire a unei locuinte 

4.2.4. Aplicarea art. 673 (5) C. proc. civ. 

712. Imparteala in natura. Criterii de preferinta privitoare la atribuirea bunului in cadrul partajului succesoral

713. Partaj. Incheiere pronuntata in conditiile art. 673 (6) C. proc. civ. Donatie deghizata

§5. Refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 

5.1. Ipoteze

5.1.1. Reconstituirea hotararii judecatoresti de prima instanta impotriva careia s-a declarat apel [art. 584 alin. (1) C. proc. civ.] 

5.1.1.1. Refacerea hotararii dupa cel de-al doilea exemplar 

714. Refacerea dosarului. Disparitie dupa judecata in apel

5.1.1.2. Refacerea conform art. 583 C. proc. civ. Daca hotararea nu poate fi refacuta in conditiile art. 583 alin. (1) si (2) C. proc. civ. 

715. Refacerea dosarelor disparute. Situatii in care se poate dispune refacerea dosarului 

§6. Masurile asiguratorii 

6.1. Sechestrul asigurator 

6.1.1. Probatiunea in situatia art. 591 alin. (1) C. proc. civ. 

6.1.1.1. Inscrisul care constata creanta exigibila 

716. Sechestru asigurator. Inscris privind depunerea cautiunii. Consecinte 

717. Masuri asiguratorii. Sechestru asigurator. Cautiune 

6.1.1.2. Inscrisul privind depunerea cautiunii

718. Plata cautiunii. Dovada 

6.1.2. Probatiunea in situatia art. 591 alin. (2) C. proc. civ. 

6.1.2.1. Inscrisul privind depunerea cautiunii

719. Cererea de infiintare sechestru asigurator. Creanta ce nu este constatata in scris. Necesitatea consemnarii cautiunii odata cu depunerea cererii 

720. Lipsa unui inscris doveditor al creantei. Obligativitatea consemnarii unei cautiuni de 1/2 din valoarea reclamata. Inaplicabilitatea art. 723 (1) C. proc. civ. 

6.1.3. Probatiunea in situatia art. 591 alin. (3) C. proc. civ. 

6.1.3.1. Inscrisul constatator al creantei neexigibile

721. Incuviintarea sechestrului judiciar in lipsa unui proces. Consecinte strict prevazute de lege. Temerea privind sustragerea bunurilor ce constituie garantia creditorului

722. Admisibilitatea cererii de instituire a sechestrului in situatia in care se invoca o creanta dintr-o fapta ilicita. Conditii 

6.1.3.2. Inscrisul privind depunerea cautiunii

723. Insolvabilitatea debitorului. Nerelevanta asupra modului de solutionare a cererii. Obligativitatea depunerii cautiunii. Consecinte

6.2. Poprirea asiguratorie

724. Poprire asiguratorie. Cautiune. Creanta necuprinsa intr-un act autentic. Necesitatea existentei pe rolul aceleiasi instante a actiunii principale intre parti 

725. Poprire asiguratorie. Lipsa actului scris. Cautiune. Contestatie la incuviintarea popririi asiguratorii. Raspundere civila delictuala 

6.3. Sechestrul judiciar 

6.3.1. Probatiunea in situatia ceruta de art. 599 alin. (1) C. proc. civ.

6.3.1.1. Inscrisuri. Interogatoriul instantei 

726. Sechestru judiciar. Conditii pentru admisibilitatea cererii. Lipsa dovezilor care sa ateste necesitatea masurii. Consecinte 

727. Sechestru judiciar. Probe 

728. Sechestru judiciar. Conditii

6.3.2. Probatiunea in cazul art. 599 alin. (2) C. proc. civ. 

6.3.2.1. Martori si prezumtii pentru dovada motivelor determinante ale temerii creditorului 

729. Sechestru judiciar. Temerea insuflata creditorului. Probatorii 

6.3.2.2. Inscrisuri pentru dovada faptului ca bunul face obiectul raportului juridic dintre creditor si debitor, ca se afla in posesia debitorului 

730. Sechestru judiciar. Refuz de restituire a unui lucru nelitigios

6.3.3. Probatiunea in cazul art. 599 alin. (3) C. proc. civ. 

6.3.3.1. Inscrisuri, martori si prezumtia pentru dovada de insolvabilitate a debitorului 

731. Sechestru judiciar. Autoturism bun comun. Litigiu de partaj intre soti. Solicitare de admitere a cererii de sechestru judiciar cu aplicare de sigilii. Admisibilitate. Inscrisuri doveditoare noi 

6.3.3.2. Martori si prezumtii pentru dovada motivelor temeinice care au determinat banuiala sau temerea creditorului

732. Sechestru judiciar. Proces de divort in faza termenului de gandire. Autoturism bun comun folosit exclusiv de sot. Admisibilitatea cererii de sechestru asigurator formulate de sotie

Detalii tehnice
Data aparitiei07 ian. 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini456
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Noul Cod penal. Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii

Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila
56,80 RON 56,84 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON