Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Pierderea proprietatii in favoarea statului. Jurisprudenta C.E.D.O.

ISBN/ISSN: 978-606-522-812-2
Editura: Hamangiu
23,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

In seria de culegeri privind jurisprudenta C.E.D.O., o doua carte, dupa cea care vizeaza arestarea si detentia, este dedicata dreptului de proprietate, domeniu ceva mai recent in jurisprudenta Curtii, dar care prezinta interes in continuare, in contextul modificarii perceptiilor juridice si sociale asupra proprietatii.

In conditiile in care hotararile Curtii Europene privind proprietatea sunt cunoscute mai cu seama in raport de problema imobilelor nationalizate, am considerat prioritara publicarea acestei carti, care incearca sa sintetizeze ultimii ani de jurisprudenta in materia protectiei proprietatii, astfel cum este aceasta garantata prin art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, extinzandu-ne insa cercetarile si asupra altor probleme de interes (dreptul la pensie si alte asigurari sociale, confiscarea si sechestrarea, raporturile de locatiune, executarea hotararilor judecatoresti).

Precum toate celelalte lucrari care compun sau vor compune aceasta serie, si cea de fata si-a propus sa acopere un eventual gol de informatie intr-o maniera cat mai sintetica, incercand sa surprinda aspectele esentiale ale fiecareia dintre cele 130 de cauze rezumate.

Radu Chirita (coordonator)

Capitolul I. Domeniul de aplicabilitate

§1. Notiunea de bun

1. Imposibilitatea recuperarii economiilor de valuta „veche” in urma dezmembrarii Republicii Federale Socialiste Iugoslavia [cauza Ališić si altii c. Bosniei si Hertegovinei, Croatiei, Serbiei, Sloveniei si Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Decizia din 17 octombrie 2011 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 60642/08)] 

2. Drept de proprietate intelectuala. Cerere de inregistrare a unei marci. Interese de natura patrimoniala [cauza Anheuser-Busch Inc. c. Portugaliei, Hotararea din 11 ianuarie 2007 (Marea Camera) (cererea nr. 73049/01)]

3. Radiere de pe tabloul avocatilor. Ingerinta in dreptul de proprietate asupra clientelei [cauza Döring c. Germaniei, Decizia din 9 noiembrie 1999 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 37595/97)]

4. Interdictie de exploatare a unui cinematograf. Ingerinta in dreptul de proprietate asupra clientele formate [cauza Iatridis c. Greciei, Hotararea din 25 martie 1999 (Marea Camera) (cererea nr. 31107/96)] 

5. Dreptul unei persoane de a locui intr-o locuinta determinata, fara a fi proprietar al acesteia. Inexistenta unui „bun” in sensul Conventiei [cauza J.L.S. c. Spaniei, Decizia din 27 aprilie 1999 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 41917/98)]

6. Castig viitor. „Bun” in sensul Conventiei doar la momentul la care este perceput sau face obiectul unei creante exigibile [cauza John si Margaret Slough & A.J. si W. King si alti 10 c. Regatului Unit, Decizia din 26 septembrie 2000 (Sectia a III-a) (cererile nr. 37679/97 si nr. 37682/97)] 

7. Durata procedurii de expropriere [cauza Turgut si altii c. Turciei, Hotararea din 8 iulie 2008 (Sectia a II-a) (cererea nr. 1411/03)]

§2. Dreptul de a dobandi un bun si speranta legitima de a dobandi un bun

8. Dreptul de a dobandi un bun. Lipsa protectiei prin Conventie [cauza Rudzińska c. Poloniei, Decizia din 7 septembrie 1999 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 45223/99)] 

9. Speranta legitima. Inexistenta ei in lipsa unei prevederi legale sau a practicii judiciare in sensul acordarii de despagubiri [cauza Associazione Nazionale Reduci Dalla Prigionia dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione si alti 275 c. Germaniei, Decizia din 4 septembrie 2007 (Sectia a V-a) (cererea nr. 45563/04)] 

10. Existenta sperantei legitime de a obtine un bun in ipoteza in care dreptul este prevazut intr-o dispozitie legala. Un particular nu poate fi obligat la suportarea dificultatilor cu care se confrunta statul [cauza S.A. Dangeville c. Frantei, Hotararea din 16 aprilie 2002 (Sectia a II-a) (cererea nr. 36677/97)]

11. Inexistenta unui bun in urma abrogarii unei legi [cauza Poznanski si altii c. Germaniei, Decizia din 3 iulie 2007 (Sectia a V-a) (cererea nr. 25101/05)] 

12. Dreptul la mostenire. Conditiile sperantei legitime [cauza Nacaryan si Deryan c. Turciei, Hotararea din 8 ianuarie 2008 (Sectia a IV-a) (cererile nr. 19558/02 si nr. 27904/02)] 

13. Necesitatea unei sperante legitime [cauza Glaser c. Republicii Cehe, Hotararea din 14 februarie 2008 (Sectia a V-a) (cererea nr. 55179/00)]

14. Dreptul la marirea pensiei, ca drept de creanta. Protejarea de catre Conventie doar in masura in care acesta este exigibil [cauza Ouzounis si altii c. Greciei, Hotararea din 18 aprilie 2002 (Sectia I) (cererea nr. 49144/99)]

15. Speranta legitima de a obtine rambursarea TVA [cauza Intersplav c. Ucrainei, Hotararea din 9 ianuarie 2007 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 803/02)] 

16. Disparitia sperantei legitime [cauza Lenskaya c. Rusiei, Hotararea din 29 ianuarie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 28730/03)]

Capitolul al II-lea. Conditiile generale ale justificarii unei ingerinte in dreptul de proprietate

§1. Legalitatea masurii

17. Lege retroactiva. Justificarea limitarii proprietatii [cauza Sud Parisienne de Construction c. Frantei, Hotararea din 11 februarie 2010 (Sectia a V-a) (cererea nr. 33704/04)]

18. Rambursarea unei sume retinute gresit cu titlu de impozit. Pensionare cadru militar [cauza Valer Pop c. Romaniei, Hotararea din 13 decembrie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 26511/04)] 

19. Nerespectarea principiului legalitatii privarii de proprietate. Neindeplinirea conditiei previzibilitatii masurii [cauza Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turciei (nr. 2), Hotararea din 6 octombrie 2009 (Sectia a II-a) (cererile nr. 37646/03, nr. 37665/03, nr. 37992/03, nr. 37993/03, nr. 37996/03, nr. 37998/03, nr. 37999/03 si nr. 38000/03)] 

20. Modul de calcul al taxei de avere si aplicarea unui plafon intr-un cuantum care sa nu depaseasca venitul disponibil [cauza Imbert de Trémiolles c. Frantei, Decizia din 4 ianuarie 2008 (Sectia a III-a) (cererile nr. 25834/05 si nr. 27815/05)] 

21. Adoptarea unei legi pentru a anula efectele unei jurisprudente [cauza Aubert si alti 8 c. Frantei, Hotararea din 9 ianuarie 2007 (Sectia a II-a) (cererile nr. 31501/03, nr. 31870/03, nr. 13045/04, nr. 13076/04, nr. 14838/04, nr. 17558/04, nr. 30488/04, nr. 45576/04 si nr. 20389/05)] 

22. Contributii din salarii. Retragerea unor sume din salarii pentru finantarea activitatii sindicatelor in cazul persoanelor care nu sunt membri ai sindicatului [cauza Evaldsson si altii c. Suediei, Hotararea din 13 februarie 2007 (Sectia a II-a) (cererea nr. 75252/01)] 

23. Alocatii speciale. Intreruperea termenului de prescriptie. Lipsa unei dispozitii exprese care sa prevada functionarul competent sa intrerupa curgerea termenului de prescriptie [cauza Lelas c. Croatiei, Hotararea din 20 mai 2010 (Sectia I) (cererea nr. 55555/08)]

24. Schimbarea jurisprudentei care a avut ca efect obligarea reclamantului la plata unor despagubiri [cauza Hoare c. Regatului Unit, Decizia din 12 aprilie 2011 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 16261/08)]

25. Modificarea unei legi in scopul avantajarii statului in litigii pendinte [cauza Joubert c. Frantei, Hotararea din 23 iulie 2009 (Sectia a V-a) (cererea nr. 30345/05)]

§2. Drepturile procedurale privind limitarea proprietatii 

26. Necesitatea egalitatii intre parti [cauza Meïdanis c. Greciei, Hotararea din 22 mai 2008 (Sectia I) (cererea nr. 33977/06)]

27. Necesitatea unei proceduri rapide in cazul litigiilor privind actiunile unei corporatii [cauza Shesti Mai Engineering OOD si altii c. Bulgariei, Hotararea din 20 septembrie 2011 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 17854/04)] 

28. Dizolvarea unei societati comerciale. Legalitatea procedurii. Necesitatea unei flexibilitati a statului [cauza OAO Neftyanaya kompaniya Yukos c. Rusiei, Hotararea din 20 septembrie 2011 (Sectia I) (cererea nr. 14902/04)]

29. Data de la care se produc efectele unei hotarari judecatoresti privind pensia [cauza Reveliotis c. Greciei, Hotararea din 4 decembrie 2008 (Sectia I) (cererea nr. 48775/06)]

30. Litigiu de dreptul muncii. Aplicarea unor perioade limitative diferite si a unor date de la care incepeau sa curga penalitati de intarziere care privilegiau statul [cauza Zouboulidis c. Greciei (nr. 2), Hotararea  din 25 iunie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 36963/06)]

31. Refuzul de a returna o taxa necuvenita. Lipsa remediilor interne efective si eficace. Interes public [cauza Aon Conseil et Courtage S.A. si Christian de Clarens S.A. c. Frantei, Hotararea din 25 ianuarie 2007 (Sectia I) (cererea nr. 70160/01)] 

32. Existenta obligatiei statului de a asigura unei persoane lipsite de capacitate de exercitiu garantiile procedurale necesare in cazul licitatiilor [cauza Zehentner c. Austriei, Hotararea din 16 iulie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 20082/02)] 

§3. Obligatiile pozitive ale statului 

33. Incalcarea obligatiei pozitive a statului de a garanta posibilitatea proprietarilor de a se folosi efectiv de bunurile lor [cauza Plechanow c. Poloniei, Hotararea din 7 iulie 2009 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 22279/04)]

34. Obligatia pozitiva a statului de a efectua o ancheta penala in cazul atingerilor grave ale proprietatii [cauza Blumberga c. Letoniei, Hotararea din 14 octombrie 2008 (cererea nr. 70930/01)]

Capitolul al III-lea. Ingerinta in exercitiul proprietatii

§1. Privarea de proprietate. Exproprierea. Exproprierea de fapt 

35. Expropriere de fapt. Ocuparea unui teren prin inundarea acestuia [cauza Burghelea c. Romaniei, Hotararea din 27 ianuarie 2009 (Sectia a III-a) (cererea nr. 26985/03)]

36. Vidarea proprietatii prin calificarea unui bun drept apartinand domeniului public [cauza Köktepe c. Turciei, Hotararea din 22 iulie 2008 (Sectia a II-a) (cererea nr. 35785/03)] 

37. Refuzul autoritatilor de a emite o decizie de expropriere din lipsa fondurilor pentru plata despagubirilor [cauza Potomska si Potomski c. Poloniei, Hotararea din 29 martie 2011 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 33949/05)]

38. Pierderea retroactiva a capacitatii persoanei juridice de a dobandi bunuri imobile. Anularea titlurilor sale de proprietate [cauza Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turciei, Hotararea din 9 ianuarie 2007 (Sectia a II-a) (cererea nr. 34478/97)] 

39. Vanzare silita a unui teren ipotecat. Privare de proprietate care nu a putut fi controlata pe cale judiciara [cauza Tsironis c. Greciei, Hotararea din 6 decembrie 2001 (Sectia a II-a) (cererea nr. 44584/98)]

40. Expropriere. Determinarea cuantumului despagubirii [cauza Kozacıoğlu c. Turciei, Hotararea din 19 februarie 2009 (Marea Camera) (cererea nr. 2334/03)] 

41. Expropriere de fapt. Stabilirea unei rate a dobanzii mai mica decat in cazul exproprierilor de drept [cauza Sarıca si Dilaver c. Turciei, Hotararea din 27 mai 2010 (Sectia a II-a) (cererea nr. 11765/05)]

42. Indemnizatie de expropriere absorbita in totalitate de costurile legale [cauza Perdigão c. Portugaliei, Hotararea din 4 august 2009 (Sectia a II-a) (cererea nr. 24768/06)]

43. Eroare a unei instante de judecata care a condus la imposibilitatea reclamantilor de a obtine un control judiciar asupra exproprierii terenului detinut [cauza Serghides si Christoforou c. Ciprului, Hotararea din 5 noiembrie 2002 (Sectia a II-a) (cererea nr. 44730/98)]

44. Lipsa vreunei indemnizatii pentru exproprierea suferita. Imposibilitatea de a construi pe terenul supus exproprierii pentru o perioada mai mare de 36 de ani. Sarcina speciala si exorbitanta pentru titularul dreptului la indemnizare [cauza Terazzi SRL c. Italiei, Hotararea din 17 octombrie 2002 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 27265/95)]

45. Expropriere. Calculul posterior al valorii despagubirii [cauza Urbárska obec Trenčianske Biskupice c. Slovaciei, Hotararea din 27 noiembrie 2007 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 74258/01)]  

46. Expropriere. Rata dobanzii datorate la sumele stabilite cu titlu de despagubiri [cauza Yetis si altii c. Turciei, Hotararea din 6 iulie 2010 (Sectia a II-a) (cererea nr. 40349/05)] 

47. Terenuri expropriate. Aparenta de legalitate a unui act administrativ creeaza o situatie juridica credibila pentru particular, caruia nu ii poate fi imputabila o disfunctionalitate a administratiei [cauza Zafranas c. Greciei, Hotararea din 4 octombrie 2011 (Sectia I) (cererea nr. 4056/08)]

48. Calcularea valorii de expropriere. Expertiza facuta din birou [cauza Bistrović c. Croatiei, Hotararea din 31 mai 2007 (Sectia I) (cererea nr. 25774/05)] 

49. Calculul indemnizatiei de expropriere bazate pe caracteristicile specifice ale bunurilor expropriate, si nu pe valoarea lor de piata [cauza Helly si altii c. Frantei, Decizia din 11 octombrie 2011 (Sectia a V-a) (cererea nr. 28216/09)]

50. Marja de apreciere ampla de care beneficiaza statul in cazul stabilirii cuantumului indemnizatiei in caz de expropriere. Dreptul de a spera la o coerenta rezonabila intre deciziile statului privind aceleasi bunuri [cauza Jokela c. Finlandei, Hotararea din 21 mai 2002 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 28856/95)]

51. Cuantumul indemnizatiei de expropriere. Plusul de valoare pe care l-a inregistrat terenul in intervalul de timp de la momentul exproprierii si pana la plata efectiva [cauza Motais de Narbonne c. Frantei, Hotararea din 2 iulie 2002 (Sectia a II-a) (cererea nr. 48161/99)]

52. Cresterea valorii terenului ca urmare a unor acte ale statului. Calculul valorii de expropriere [cauza Vistiņš si Perepjolkins c. Letoniei, Hotararea din 8 martie 2011 (Sectia a III-a) (cererea nr. 71243/01)]

53. Durata procedurii de expropriere [cauza Ayangil si altii c. Turciei, Hotararea din 6 decembrie 2011 (Sectia a II-a) (cererea nr. 33294/03)] 

54. Rezolutiunea contractelor subsecvente unui contract nul [cauza Gladysheva c. Rusiei, Hotararea din 6 decembrie 2011 (Sectia I) (cererea nr. 7097/10)]

55. Casa construita fara autorizatie. Obligarea proprietarului la demolare. Necesitatea protejarii si conservarii mediului [cauza Hamer c. Belgiei, Hotararea din 27 noiembrie 2007 (Sectia a II-a) (cererea nr. 21861/03)]

56. Refuzul de a restitui un imobil abandonat datorita declansarii razboiului [cauza Đokić c. Bosniei si Hertegovinei, Hotararea din 27 mai 2010 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 6518/04)] 

§2. Confiscarea si sechestrarea

57. Confiscarea sumei de bani nedeclarate la vama [cauza Ismayilov c. Rusiei, Hotararea din 6 noiembrie 2008 (Sectia I) (cererea nr. 30352/03)]

58. Sechestrarea unei nave iraniene. Obligatiile statului de despagubire [cauza Compania de transport naval a Republicii Islamice a Iranului c. Turciei, Hotararea din 13 decembrie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 40998/98)]

59. Sechestru judiciar. Efectele ridicarii acestuia [cauza Tendam c. Spaniei, Hotararea din 13 iulie 2010 (Sectia a III-a) (cererea nr. 25720/05)]

60. Confiscarea bunurilor folosite pentru trafic de stupefiante [cauza Bowler International Unit c. Frantei, Hotararea din 23 iulie 2009 (Sectia a V-a) (cererea nr. 1946/06)]

61. Decizie de confiscare definitiva a unor sume de bani fara proba culpabilitatii [cauza Butler c. Regatului Unit, Decizia din 27 iunie 2002 (Sectia a III-a) (cererea nr. 41661/98)] 

62. Confiscarea averii conducatorilor comunisti [cauza Honecker, Axen, Teubner si Jossifov c. Germaniei, Decizia din 15 noiembrie 2001 (Sectia a III-a) (cererile nr. 53991/00 si nr. 54999/00)] 

63. Confiscarea extinsa [cauza Riela si altii c. Italiei, Decizia din 4 septembrie 2001 (Sectia I) (cererea nr. 52439/99)]

64. Confiscarea localului folosit pentru savarsirea unei infractiuni conexe cu traficul de persoane. Reglementarea folosirii bunurilor conform interesului general [cauza Tas c. Belgiei, Decizia din 12 mai 2009 (Sectia a II-a) (cererea nr. 44614/06)]

§3. Raporturile de locatiune

65. Obligatia de a prelungi contracte de locatiune [cauza Gauchin c. Frantei, Hotararea din 19 iunie 2008 (Sectia a V-a) (cererea nr. 7801/03)]

66. Imposibilitatea proprietarului de a rezilia un contract de locatiune. Inexistenta incalcarii dreptului la protectia proprietatii [cauza Almeida Ferreira si Melo Ferreira c. Portugaliei, Hotararea din 21 decembrie 2010 (Sectia a II-a) (cererea nr. 41696/07)] 

67. Evacuarea persoanelor dintr-un imobil, dispusa doar in baza unui ordin oral al ministrului afacerilor interne. Atingere adusa folosintei bunurilor [cauza Saghinadze si altii c. Georgiei, Hotararea din 27 mai 2010 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 18768/05)] 

Capitolul al IV-lea. Ingerinte generale in dreptul de proprietate

§1. Dreptul la pensie si alte asigurari sociale

68. Conventia nu garanteaza, prin ea insasi, dreptul la prestatii sociale. Exceptie – situatia in care dreptul decurge din contributii periodice achitate anterior [cauza Salvetti c. Italiei, Decizia din 9 iulie 2002 (Sectia I) (cererea nr. 42197/98)] 

69. Caracterele dreptului la pensie [cauza Andrejeva c. Letoniei, Hotararea din 18 februarie 2009 (Marea Camera) (cererea nr. 55707/00)]

70. Revocarea deciziei de acordare a pensiei anticipate [cauza Moskal c. Poloniei, Hotararea din 15 septembrie 2009 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 10373/05)] 

71. Desfiintarea retroactiva a pensiei speciale prin modificarea contractului colectiv de munca [cauza Aizpurua Ortiz si altii c. Spaniei, Hotararea din 2 februarie 2010 (Sectia a III-a) (cererea nr. 42430/05)]

72. Pierderea totala si automata a drepturilor de pensie si a beneficiilor de bunastare in urma unei condamnari penale [cauza Apostolakis c. Greciei, Hotararea din 22 octombrie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 39574/07)] 

73. Speranta de a obtine o pensie [cauza Phocas c. Frantei, Decizia din 13 septembrie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 15638/06)] 

74. Problema cumulului pensiilor militare cu pensiile obisnuite [cauza Tarkoev si altii c. Estoniei, Hotararea din 4 noiembrie 2010 (Sectia a V-a) (cererile nr. 14480/08 si nr. 47916/08)]

75. Conditiile reducerii pensiilor ca urmare a plafonarii lor [cauza Valkov si altii c. Bulgariei, Hotararea din 25 octombrie 2011 (Sectia a IV-a) (cererile nr. 2033/04, nr. 19125/04, nr. 19475/04, nr. 19490/04, nr. 19495/04, nr. 19497/04, nr. 24729/04, nr. 171/05 si nr. 2041/05)]

76. Revocarea dreptului la acordarea pensiei de invaliditate, cu motivarea ca starea de sanatate a beneficiarului nu mai intruneste conditiile prevazute de legea interna [cauza Wieczorek c. Poloniei, Hotararea din 8 decembrie 2009 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 18176/05)]

77. Scaderea varstei de pensionare [cauza Andrle c. Republicii Cehe, Hotararea din 17 februarie 2011 (Sectia a V-a) (cererea nr. 6268/08)]

78. Refuzul statului de a calcula pensia prin raportare la inflatie [cauza Carson si altii c. Regatului Unit, Hotararea din 16 martie 2010 (Marea Camera) (cererea nr. 42184/05)]

79. Refuzul de a plati prestatii sociale strainilor [cauza Luczak c. Poloniei, Hotararea din 27 noiembrie 2007 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 77782/01)]

80. Excluderea detinutilor din sistemul de pensii [cauza Stummer c. Austriei, Hotararea din 7 iulie 2011 (Marea Camera) (cererea nr. 37452/02)]

81. Refuzul de a acorda pensia unui avocat datorita retragerii dreptului de a practica [cauza Klein c. Austriei, Hotararea din 3 martie 2011 (Sectia I) (cererea nr. 57028/00)]

82. Neacordarea pensiei din considerente legate de cetatenie [cauza Zeïbek c. Greciei, Hotararea din 9 iulie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 46368/06)]

§2. Despagubiri pentru nedreptatile produse de regimurile comuniste

83. Prelungirea nejustificata a judecarii unei cereri de despagubire pentru victimele represiunii comuniste [cauza Klaus si Iouri Kiladzé c. Georgiei, Hotararea din 2 februarie 2010 (Sectia a II-a) (cererea nr. 7975/06)]

84. Privare de proprietate ca urmare a legislatiei adoptate cu scopul de a despagubi victimele exproprierii arbitrare din perioada regimului comunist [cauza Velikovi si altii c. Bulgariei, Hotararea din 15 martie 2007 (Sectia a V-a) (cererile nr. 43278/98, nr. 45437/99, nr. 48380/99, nr. 48014/99, nr. 51362/99, nr. 53367/99, nr. 60036/00, nr. 73465/01 si nr. 194/02)]

§3. Imobile nationalizate

85. Procesul de retrocedare prin echivalent [cauza Maria Atanasiu si altii c. Romaniei, Hotararea-pilot din 12 octombrie 2010 (Sectia a III-a) (cererile nr. 30767/05 si nr. 33800/06)]

86. Existenta a doua titluri de proprietate [cauza Puscas c. Romaniei, Hotararea din 11 octombrie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 30502/03)]

87. Protectia proprietarilor de case nationalizate. O.U.G. nr. 40/1999 [cauza Rodica Mihaela Rotaru c. Romaniei, Hotararea din 10 noiembrie 2009 (Sectia a III-a) (cererea nr. 34325/05)]

88. Refuzul statului de a asigura despagubirile pentru imobile nationalizate [cauza Aurel Popa c. Romaniei, Hotararea din 16 iulie 2009 (Sectia a III-a) (cererea nr. 21318/02)]

89. Vanzarea de catre stat a bunurilor nationalizate [cauza Brazda si Malita c. Romaniei, Hotararea din 31 mai 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 75297/01)] 

90. Legea nr. 18/1991. Emiterea a doua titluri de proprietate [cauza Draculet c. Romaniei, Hotararea din 16 decembrie 2007 (Sectia I) (cererea nr. 20294/02)]

91. Lipsa despagubirilor stabilite de legea retrocedarii imobilelor [cauza Erbiceanu c. Romaniei, Hotararea din 26 aprilie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 24959/02)] 

92. Hotarare judecatoreasca de restituire a imobilului nationalizat [cauza Hertzog si altii c. Romaniei, Hotararea din 26 iulie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 34011/02)]

93. Refuzul de a reconstitui dreptul de proprietate asupra unui imobil cu privire la care exista un contract de locatiune in favoarea unui stat strain [cauza Hirschhorn c. Romaniei, Hotararea din 26 iulie 2007 (Sectia a III-a) (cererea nr. 29294/02)] 

94. Retrocedarea imobilelor preluate abuziv de regimul nazist. Amendament cu efect retroactiv. Termenul limita pentru introducerea cererii de retrocedare nu este aplicabil drepturilor statului [cauza Althoff si altii c. Germaniei, Hotararea din 8 decembrie 2011 (Sectia a V-a) (cererea nr. 5631/05)] 

95. Oferirea unei locatiuni pentru apartamentul nationalizat [cauza Kalinova c. Bulgariei, Hotararea din 8 noiembrie 2007 (Sectia a V-a) (cererea nr. 45116/98)]

96. Anularea contractului de vanzare-cumparare si restituirea pretului platit la momentul incheierii contractului [cauza Pincová si Pinc c. Republicii Cehe, Hotararea din 5 noiembrie 2002 (Sectia a II-a) (cererea nr. 36548/97)] 

97. Retrocedarea unei intreprinderi absorbite [cauza Zaharievi c. Bulgariei, Hotararea din 2 iulie 2009 (Sectia a V-a) (cererea nr. 22627/03)] 

§4. Executarea hotararilor judecatoresti

98. Obligatia statului de a asigura executarea hotararii judecatoresti de repunere in functie [cauza Ursan c. Romaniei, Hotararea din 6 aprilie 2010 (Sectia a III-a) (cererea nr. 35852/04)] 

99. Neexecutarea hotararilor judecatoresti privind spatiile locative [cauza Olaru si altii c. Moldovei, Hotararea-pilot din 28 iulie 2009 (Sectia a IV-a) (cererile nr. 476/07, nr. 22539/05, nr. 17911/08, nr. 13136/07)] 

100. Executarea tarzie a unei hotarari judecatoresti. Efecte asupra devalorizarii sumelor de bani [cauza Todorov c. Bulgariei, Decizia din 13 mai 2008 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 65850/01)]

101. Statul nu poate invoca lipsa fondurilor pentru a justifica neexecutarea hotararilor judecatoresti [cauza Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucrainei, Hotararea din 15 octombrie 2009 (Sectia a V-a) (cererea nr. 40450/04)]

102. Neexecutarea hotararilor judecatoresti [cauza Burdov c. Rusiei (nr. 2), Hotararea-pilot din 15 ianuarie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 33509/04)] 

103. Incalcarea art. 6 din Conventie, precum si a art. 1 din Protocolul nr. 1 prin nepunerea in executare a hotararilor judecatoresti intr-un termen rezonabil de la momentul ramanerii definitive [cauza Gaglione si altii c. Italiei, Hotararea-pilot din 21 decembrie 2010 (Sectia a II-a) (cererea nr. 45867/07)] 

104. Imposibilitatea de a pune in executare o hotarare judecatoreasca in vederea restituirii unui imobil datorita introducerii unui moratoriu aplicabil pentru o perioada de aproximativ 12 ani [cauza Debelianovi c. Bulgariei, Hotararea din 29 martie 2007 (Sectia a V-a) (cererea nr. 61951/00)]

105. Obligatia de a plati impozite, generata de intarzierea in executarea unei hotarari judecatoresti de catre autoritati, prin care se stabilea cuantumul despagubirii corelative exproprierii [cauza Di Belmonte c. Italiei, Hotararea din 16 martie 2010 (Sectia a II-a) (cererea nr. 72638/01)] 

§5. Scaderea valorii proprietatii

106. Imposibilitatea de a construi din considerente urbanistice [cauza Richet si Le Ber c. Frantei, Hotararea din 18 noiembrie 2010 (Sectia a V-a) (cererile nr. 18990/07 si nr. 23905/07)]

107. Scaderea valorii unui imobil ca urmare a unor constructii adiacente [cauza Fägerskiöld c. Suediei, Decizia din 26 februarie 2008 (Sectia a III-a) (cererea nr. 37664/04)]

108. Interdictia absoluta de a construi [cauza Elia S.r.l. c. Italiei, Hotararea din 2 august 2001 (Sectia a II-a) (cererea nr. 37710/97)] 

§6. Alte ipoteze 

109. Plata unor cheltuieli de judecata nejustificate [cauza Perdigão c. Portugaliei, Hotararea din 16 noiembrie 2010 (Marea Camera) (cererea nr. 24768/06)]

110. Executarea prematura a sentintei privind executarea silita [cauza Vasilyev si Kovtun c. Rusiei, Hotararea din 13 decembrie 2011 (Sectia I) (cererea nr. 13703/04)]

111. Cuantum disproportionat al amenzii [cauza Grifhorst c. Frantei, Hotararea din 26 februarie 2009 (Sectia I) (cererea nr. 28336/02)]

112. Exercitarea de catre stat a unui drept de preemtiune asupra unei opere de arta la 10 ani de la vanzarea acesteia [cauza Beyeler c. Italiei, Hotararea din 5 ianuarie 2000 (Marea Camera) (cererea nr. 33202/96)] 

113. Exercitarea dreptului de preemtiune de catre coproprietari [cauza Kanala c. Slovaciei, Hotararea din 10 iulie 2007 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 57239/00)] 

114. Pierderea proprietatii prin uzucapiune [cauza J.A. Pye (Oxford) Ltd si J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regatului Unit, Hotararea din 30 august 2007 (Marea Camera) (cererea nr. 44302/02)]

115. Obligatia impusa unui proprietar de teren de a tolera vanatoarea pe proprietatea sa [cauza Herrmann c. Germaniei, Hotararea din 26 iunie 2012 (Marea Camera) (cererea nr. 9300/07)] 

116. Interdictia de a folosi cainii pentru vanarea mamiferelor salbatice [cauza Friend si altii c. Regatului Unit, Decizia din 24 noiembrie 2009 (Sectia a IV-a) (cererile nr. 16072/06 si nr. 27809/08)] 

117. Imposibilitatea temporara a reclamantului de a recupera economiile depuse la ramura cecena a Bancii de Economii a Rusiei [cauza Merzhoyev c. Rusiei, Decizia din 17 ianuarie 2008 (Sectia I) (cererea nr. 68444/01)] 

118. Limitarea dreptului de retragere a unor sume de bani din depozite bancare din cauza dificultatilor financiare ale statului [cauza Trajkovski c. Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Decizia din 7 martie 2002 (Sectia a III-a) (cererea nr. 53320/99)] 

119. Rambursarea sumelor din depozitele detinute in banci care au fost nationalizate. Implementarea nesatisfacatoare a legislatiei [cauza Suljagić c. Bosniei si Hertegovinei, Hotararea din 3 noiembrie 2009 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 27912/02)] 

120. Distribuirea nelegala a activului unei banci private de catre lichidator [cauza Kotov c. Rusiei, Hotararea din 14 ianuarie 2010 (Sectia I) (cererea nr. 54522/00)]

121. Obligatia de a plati taxe si impozite [cauza Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. si altii c. Slovaciei, Decizia din 9 noiembrie 2010 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 19276/05)]

122. Intarzierea statului in rambursarea creantelor fiscale pentru impozitele platite in avans [cauza Eko-Elda AVEE c. Greciei, Hotararea din 9 martie 2006 (Sectia I) (cererea nr. 10162/02)]

123. Suspendarea temporara a executarii creantelor unei societati comerciale in lichidare. Procedura de administrare extraordinara [cauza Saggio c. Italiei, Hotararea din 25 octombrie 2001 (Sectia a II-a) (cererea nr. 41879/98)]

124. Imposibilitatea de a accede la documentele propriei societati comerciale [cauza Družstevní záložna PRIA si altii c. Republicii Cehe, Hotararea din 31 iulie 2008 (Sectia a V-a) (cererea nr. 72034/01)]

125. Scaderea valorii unor actiuni [cauza Marini c. Albaniei, Hotararea din 18 decembrie 2007 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 3738/02)] 

126. Anularea licentei pentru prestarea unor servicii [cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, Hotararea din 8 aprilie 2008 (Sectia a III-a) (cererea nr. 21151/04)] 

127. Rezilierea contractului de concesiune pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale. Atingere adusa folosintei bunurilor [cauza Uzan si altii c. Turciei, Decizia din 29 martie 2011 (Sectia a II-a) (cererea nr. 18240/03)]

128. Incapacitatea de a mosteni bunuri aflate in strainatate, avand in vedere pretinsa lipsa de reciprocitate dintre cele doua state in acest sens [cauza Apostolidi si altii c. Turciei, Hotararea din 27 martie 2007 (Sectia a IV-a) (cererea nr. 45628/99)]

129. Limitarea drepturilor financiare ale detinutilor [cauza Laduna c. Slovaciei, Hotararea din 13 decembrie 2011 (Sectia a III-a) (cererea nr. 31827/02)] 

130. Despagubiri pentru dezastre naturale [cauza Budayeva si altii c. Rusiei, Hotararea din 20 martie 2008 (Sectia I) (cererile nr. 15339/02, nr. 11673/02, nr. 15343/02, nr. 20058/02 si nr. 21166/02)] 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei20 iul. 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini216
Tip copertaCarte brosata