Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Organe si proceduri administrativ-jurisdictionale

Introducere in studiul administratiei publice jurisdictionalizate
ISBN/ISSN: 978-606-522-894-8
Editura: Hamangiu
72,30 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata abordeaza un subiect mai putin dezbatut in literatura de specialitate din Romania, si anume complexa si delicata chestiune a jurisdictiilor speciale administrative, cu alte cuvinte, procedurile derulate in fata unui organ sau a unei autoritati apartinand administratiei publice.

In analiza multiplelor probleme de ordin practic ce se ridica in legatura cu aceasta chestiune, autorul trateaza analitic notiunea de jurisdictie speciala administrativa si pe cea de act administrativ cu caracter jurisdictional, delimiteaza controlul administrativ-jurisdictional de alte forme de control, analizeaza si alte instrumente si proceduri de control administrativ care imbraca, dupa caz, forma recursului gratios sau pe cea a celui ierarhic ori forma cailor administrative de atac ce presupun controale administrative interne, specializate sau nu ori marcate sau nu de elemente de jurisdictionalizare. De asemenea, prezinta distinctiile ce se impun a fi facute intre jurisdictiile speciale administrative si jurisdictiile disciplinare (consultative sau efective), precum si faptul ca, uneori, una si aceeasi procedura imbraca, in egala masura, haina ambelor mecanisme jurisdictionale. In sfarsit, un intreg capitol este dedicat actului administrativ cu caracter jurisdictional si un altul analizei tuturor acelor autoritati, organe si institutii care, in opinia autorului, alcatuiesc veritabile jurisdictii speciale administrative (cum ar fi Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, comisia de jurisdictie a imputatiilor etc.).

La elaborarea lucrarii au fost valorificate, in egala masura, dispozitiile din actele normative in vigoare (legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, ordine ministeriale), numeroase referinte jurisprudentiale (apartinand instantelor judecatoresti de drept comun sau de contencios administrativ, Curtii Constitutionale, Curtii Europene a Drepturilor Omului, dar si Curtii de Justitie a Uniunii Europene), precum si un bagaj consistent de lucrari (articole, studii, cursuri, monografii) apartinand indeosebi autorilor autohtoni de drept public (in special de drept administrativ).

Capitolul I. Jurisdictii speciale administrative si proceduri administrative cu „elemente de aparenta jurisdictionalizare” – distinctii absolut necesare 

Sectiunea 1. Cateva observatii preliminare 

Sectiunea a 2-a. Repere doctrinare privitoare la notiunea de „jurisdictie speciala administrativa” 

Sectiunea a 3-a. Reflectarea notiunii de „jurisdictie speciala administrativa” in cateva decizii ale Curtii Constitutionale 

Sectiunea a 4-a. Cateva concluzii preliminare la problema definirii notiunii de „jurisdictie speciala administrativa”. O categorie juridica in pericol de caducizare? Distinctii (necesare) intre familia „jurisdictiilor speciale administrative” si cea a „procedurilor administrative cu elemente de aparenta jurisdictionalizare” 

Sectiunea a 5-a. Antecedente istorice privind organizarea si functionarea jurisdictiilor speciale administrative in Romania 

Sectiunea a 6-a. Locul si rolul jurisdictiilor speciale administrative in alte state

§1. Franta 

§2. Italia

§3. Finlanda

§4. Elvetia

§5. Marea Britanie

§6. Statele Unite ale Americii

Sectiunea a 7-a. Trasaturile organelor administrative cu atributii jurisdictionale 

§1. Formal, jurisdictiile speciale administrative sunt autoritati (autonome) ale administratiei publice sau, dupa caz, organe atasate unor asemenea autoritati 

§2. Organele administratiei publice cu activitate jurisdictionala nu alcatuiesc un ordin, respectiv un sistem similar celui format de instantele judecatoresti 

§3. Organele administrative cu activitate jurisdictionala nu suplinesc functia asigurata de instantele autoritatii judecatoresti 

§4. Organele administrative cu activitate jurisdictionala sunt specializate in rezolvarea unor anumite categorii de litigii nascute din activitatea administratiei publice 

§5. Organele administratiei publice cu activitate jurisdictionala au putere autonoma de decizie, bucurandu-se de independenta functionala in solutionarea litigiului cu existenta caruia au fost sesizate 

§6. Organele colective cu caracter administrativ-jurisdictional au, de regula, o structura eterogena, fiind formate din persoane avand un statut diferit, respectiv o calificare deosebita 

Sectiunea a 8-a. Statutul jurisdictiilor speciale administrative 

§1. Potrivit art. 21 alin. (4) din Constitutia Romaniei, „jurisdictiile administrative sunt facultative si gratuite”. Reactia „adaptata” a legiuitorului ordinar in fata unui text constitutional inept 

§2. Jurisdictiile speciale administrative, art. 124 din Constitutia Romaniei si principiul separatiei puterilor in stat – corelatii necesare 

§3. Sumara analiza a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului privind compatibilitatea statutului organelor administrativ-jurisdictionale cu cel al unui tribunal independent si impartial 

§4. Notiunea de „jurisdictie speciala administrativa” in lumina jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene. (In)admisibilitatea trimiterii unei intrebari preliminare formulate in fata unei jurisdictii speciale administrative 

Capitolul al II-lea. Controlul administrativ-jurisdictional si controlul judecatoresc al actelor administratiei publice – delimitari necesare 

Sectiunea 1. Jurisdictiile speciale administrative si contenciosul administrativ obiectiv (tutela administrativa) 

Sectiunea a 2-a. Jurisdictiile speciale administrative si contenciosul administrativ subiectiv 

Capitolul al III-lea. Actul administrativ cu caracter jurisdictional 

Sectiunea 1. Examen de doctrina si jurisprudenta privind definirea notiunii de „act administrativ cu caracter jurisdictional” 

Sectiunea a 2-a. Trasaturile actului administrativ cu caracter jurisdictional 

§1. Actul administrativ cu caracter jurisdictional este o specie a actului administrativ de autoritate (unilateral) 

§2. Actul administrativ cu caracter jurisdictional este pronuntat numai in urma unei sesizari intocmite de subiectul indreptatit, potrivit legii 

§3. Actul administrativ cu caracter jurisdictional este un act cu caracter individual 

§4. Actul administrativ cu caracter jurisdictional produce, in principiu, efecte retroactive. Exceptii 

§5. Actul administrativ cu caracter jurisdictional este pronuntat in urma parcurgerii de catre organul administrativ competent a unei proceduri bazate pe principiul contradictorialitatii, al dreptului la aparare si al independentei functionale 

§6. Actul administrativ cu caracter jurisdictional este – principial – irevocabil

§7. Actul administrativ cu caracter jurisdictional este un act administrativ supus controlului de legalitate al instantelor judecatoresti 

§8. Conditiile de validitate a unui act administrativ cu caracter jurisdictional

§9. Ineficienta actului administrativ cu caracter jurisdictional 

Capitolul al IV-lea. Jurisdictiile speciale administrative si alte cai administrative de atac 

Sectiunea 1. Jurisdictiile speciale administrative si recursurile gratioase 

§1. Notiunea de recurs administrativ gratios 

§2. Cazul cererii de reexaminare reglementate de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Sectiunea a 2-a. Jurisdictiile speciale administrative si recursurile ierarhice

§1. Notiunea de recurs administrativ ierarhic 

§2. Cazul contestatiei indreptate la Comisia Centrala de Rechizitii 

Sectiunea a 3-a. Jurisdictiile speciale administrative si controlul administrativ specializat nejurisdictionalizat

§1. Notiunea de control administrativ specializat 

§2. Cazul caii de atac promovate impotriva actelor individuale emise si a masurilor dispuse in exercitarea delegarii de putere de structurile subordonate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 

Sectiunea a 4-a. Jurisdictiile speciale administrative si controlul administrativ specializat intern. Cazul contestatiei promovate la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei 

Sectiunea a 5-a. Jurisdictiile speciale administrative si controlul administrativ extern (specializat)

§1. Cazul Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap din structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

§2. Cazul contestatiilor promovate inaintea comisiilor judetene de fond funciar 

§3. Cazul contestatiei promovate la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor 

§4. Cazul intampinarilor si contestatiilor adresate birourilor electorale 

Sectiunea a 6-a. Jurisdictiile speciale administrative si procedurile de control administrativ marcate de elemente de aparenta jurisdictionalizare. Pseudo-jurisdictii administrative 

§1. Cazul Consiliului Concurentei 

§2. Cazul inspectorului de integritate 

§3. Cazul comisiilor de solutionare a contestatiilor din sistemul Curtii de Conturi 

§4. Cazul comisiilor de solutionare a intampinarilor promovate impotriva unei notificari a propunerii de expropriere pentru cauza de utilitate publica 

§5. Procedura administrativa gestionata de comisiile de cercetare a averilor 

§6. Cazul primarului chemat sa solutioneze contestatiile promovate impotriva continutului listei de sustinatori ai unei initiative legislative cetatenesti 

Capitolul al V-lea. Jurisdictiile speciale administrative si jurisdictiile disciplinare 

Capitolul al VI-lea. Organe administrative cu caracter jurisdictional. Jurisdictiile speciale administrative propriu-zise 

Sectiunea 1. Jurisdictia speciala administrativa a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

§1. Consideratii generale 

§2. Natura juridica a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

§3. Statutul membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

§4. Principiile care guverneaza activitatea jurisdictionala a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

§5. Procedura administrativa cu caracter jurisdictional in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

Sectiunea a 2-a. Jurisdictia speciala administrativa a judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 

§1. Cateva observatii prealabile 

§2. Sesizarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 

§3. Termenele in care poate fi sesizat, in conditiile Legii nr. 275/2006, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 

§4. Elementele de jurisdictionalizare prezente in activitatea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 

§5. Solutiile pe care le poate pronunta judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 

§6. Controlul judiciar de legalitate a incheierilor pronuntate de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 

§7. Este facultativa jurisdictia speciala administrativa exercitata de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate? 

Sectiunea a 3-a. Jurisdictia speciala administrativa a comisiilor de jurisdictie a imputatiilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei 

§1. Consideratii generale asupra raspunderii materiale a militarilor 

§2. Compunerea comisiei de jurisdictie a imputatiilor 

§3. Competenta ratione personae a comisiei de jurisdictie a imputatiilor 

§4. Procedura prealabila sesizarii comisiei de jurisdictie a imputatiilor 

§5. Procedura in fata comisiei de jurisdictie a imputatiilor 

§6. Cai de atac impotriva hotararii comisiei de jurisdictie a imputatiilor 

§7. Cateva consideratii privitoare la caracterul facultativ al procedurilor gestionate de comisiile de jurisdictie a imputatiilor 

Sectiunea a 4-a. Jurisdictiile speciale ale unor organe de control administrativ al actelor de sanctionare disciplinara a unor categorii de persoane ce exercita profesiuni liberale 

§1. Cateva chestiuni prealabile cu caracter lamuritor 

§2. Jurisdictia speciala administrativa a Comisiei centrale de disciplina si a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

§3. Jurisdictia speciala administrativa a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania 

§4. Jurisdictia speciala administrativa a Comisiei superioare de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti 

Sectiunea a 5-a. Procedura administrativ-jurisdictionala gestionata de comisiile de reexaminare si de contestatii din cadrul Departamentului apeluri al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci 

§1. Consideratii generale asupra naturii juridice a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci 

§2. Cai administrativ-jurisdictionale de atac avand ca obiect apararea brevetului de inventie. Cateva precizari prealabile cu caracter general 

§3. Componenta si natura comisiilor de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci 

§4. Procedura administrativ-jurisdictionala de solutionare a cererilor de revocare a unui brevet de inventie 

§5. Procedura administrativ-jurisdictionala de solutionare a contestatiilor formulate impotriva hotararilor adoptate de catre comisiile de examinare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci 

§6. Atacarea in justitie a actelor administrative pronuntate de comisiile de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in solutionarea contestatiilor ce le sunt adresate si consecintele caracterului facultativ al jurisdictiei speciale administrative a acestor comisii 

§7. Procedura administrativ-jurisdictionala a contestatiei formulate impotriva hotararilor de respingere sau de admitere partiala a cererii de inregistrare a unui desen sau a unui model (industrial) 

§8. Procedura administrativ-jurisdictionala a contestatiilor impotriva hotararilor prin care sunt solutionate cereri de inregistrare a topografiilor produselor semiconductoare si cereri de revocare a unor astfel de hotarari 

Cateva concluzii 

Index 

La superlativ
Felicitari autorului! Monografia surprinde aspecte utile si teoreticianului, dar si practicianului interesat de aceste institutii si proceduri. In plus, stilul este placut, suplu, ai impresia unei discutii  amicale , dar bine documentate si cu o organizare de exceptie a materiei .  
Adina Jianu | 11.01.2013 12:27
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei21 dec. 2012
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini552
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si

Drept administrativ. Teoria functiei publice I

Raportul juridic de serviciu - notiune, natura, parti, obiect si continut
47,20 RON
Indisponibila
Imagine Drept administrativ. Teoria functiei publice II

Drept administrativ. Teoria functiei publice II

Notiunea de functie publica si categoria de functionar public. Dreptul aplicabil. Raspunderea juridica a functionarilor publici
62,60 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ