Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Ordonanta presedintiala. Practica judiciara si reglementarea din noul CPC

ISBN/ISSN: 978-606-522-745-3
Editura: Hamangiu
30,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde o analiza a procedurii speciale a ordonantei presedintiale, realizata din perspectiva practicianului.

Prima parte prezinta, intr-o scurta expunere teoretica, notiunea, sediul materiei, competenta, conditiile de admisibilitate, procedura de judecata si caracterele ordonantei presedintiale. Sunt analizate atat prevederile legale in vigoare, cat si cele care se preconizeaza a fi aplicabile de la data de 1 septembrie 2012, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, precum si situatiile in care noul Cod civil face trimitere la procedura ordonantei presedintiale.

Hotararile judecatoresti selectate au fost sistematizate pe domeniile in care se poate recurge la aceasta procedura (raporturi locative, obligatii de a face, raporturi de familie, drepturi de proprietate intelectuala, clauze abuzive in contracte bancare, raporturi intre profesionisti etc.) si sunt insotite de scurte comentarii cu privire la textele legale incidente, reflectand modul in care aceste prevederi au fost interpretate si aplicate de catre instantele judecatoresti, in special in perioada 2009-2011. De asemenea, lucrarea cuprinde jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Constitutionale relevanta in acest domeniu.

Ordonanta presedintiala – analiza reglementarilor relevante din noul Cod de procedura civila si noul Cod civil

Capitolul I. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului 

1. Imposibilitatea tatalui de a-si exercita dreptul de vizitare recunoscut prin hotarari judecatoresti pronuntate pe calea procedurii ordonantei presedintiale. Atingere adusa dreptului la respectarea vietii de familie 

2. Suspendarea executarii silite pe calea ordonantei presedintiale. Aplicare gresita a legii. Nerespectarea cerintei de judecare a cauzei intr-un „termen rezonabil” 

Capitolul al II-lea. Decizii ale Curtii Constitutionale 

3. Procedura speciala de urgenta a ordonantei presedintiale. Dreptul la un proces echitabil si dreptul la aparare

4. Caracterul devolutiv al recursului. Dreptul la un proces echitabil si dreptul la aparare 

5. Evacuarea chiriasului pe calea ordonantei presedintiale. Constitutionalitatea dispozitiilor speciale prevazute in art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte 

6. Posibilitatea stabilirii de catre instanta a unei cautiuni in actiunile privind suspendarea hotararii adunarii generale a actionarilor. Dreptul de proprietate 

Capitolul al III-lea. Delimitarea procedurii ordonantei presedintiale fata de alte proceduri speciale

7. Suspendarea executarii silite. Inadmisibilitate

8. Infiintare sechestru asigurator pe calea ordonantei presedintiale. Inadmisibilitate

9. Suspendarea executarii hotararii atacate cu recurs. Procedura speciala. Inadmisibilitate pe calea ordonantei presedintiale 

10. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a efectelor actelor administrative pe calea ordonantei presedintiale. Reglementare speciala

11. Conditii pentru suspendarea executarii actului administrativ. Delimitare fata de conditiile prevazute de procedura ordonantei presedintiale

Capitolul al IV-lea. Aspecte procedurale

12. Citare parti. Data de la care curge termenul pentru exercitarea caii de atac. Incalcarea dreptului la aparare

13. Termenul de declarare a caii de atac a recursului. Conditii pentru repunerea in termenul de recurs

14.1. Caracterul executoriu al ordonantei presedintiale. Efecte 

14.2. Autoritatea de lucru judecat in materia ordonantei presedintiale 

15. Autoritatea de lucru judecat in materia ordonantei presedintiale. Conditii 

16. Suspendarea unei hotarari a Adunarii Generale a Asociatilor. Calitate procesuala activa. Interventie in interes propriu 

17. Clauza compromisorie. Instanta competenta

Capitolul al V-lea. Ordonanta presedintiala in materie locativa

18. Evacuare persoane tolerate in spatiu. Lipsa urgentei 

19. Evacuare persoane ce ocupa spatiul in mod abuziv. Ocrotirea posesiei. Judecata fara citarea partilor. Calitate procesuala activa

20. Evacuare. Drept de retentie. Prejudecarea fondului 

21. Evacuare. Drept locativ nascut din contractul de inchiriere 

22. Evacuare. Contract de inchiriere reziliat conventional (pact comisoriu de gradul IV) 

23. Evacuare sublocatar. Pact comisoriu. Neindeplinirea conditiilor privind vremelnicia si neprejudecarea fondului

24. Evacuare chiriasi cumparatori, ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr. 112/1995 au fost anulate. Hotarare judecatoreasca definitiva de obligare a Primariei la restituirea imobilului. Aparenta dreptului reclamantului 

25. Evacuare. Analiza aplicarii dispozitiilor O.U.G. nr. 40/1999. Prejudecare fond

26. Accesul proprietarului in imobilul inchiriat pentru efectuarea de masuratori cadastrale. Admisibilitate

27. Permisiune de acces a mostenitorului legal in locuinta detinuta in coproprietate cu legatarul. Lipsa caracterului urgent si a neprejudecarii fondului 

Capitolul al VI-lea. Ordonanta presedintiala in materia disciplinei in constructii

28. Sistare lucrari de construire executate fara autorizatie. Competenta materiala

29. Sistarea lucrarilor de construire efectuate in baza unei autorizatii de construire a carei legalitate este contestata printr-o actiune ce are ca obiect anularea acestui act. Competenta materiala

30. Sistare lucrari de construire. Autorizarea efectuarii de lucrari pe cheltuiala celeilalte parti. Obligatii reciproce

31. Lipsa caracterului urgent al masurii de sistare a lucrarilor de constructie finalizate. Punerea in siguranta a cladirii prin lucrari de subzidire – prejudecare fond 

32. Sistare lucrari de constructie efectuate fara autorizatie de construire pe teren aflat in litigiu. Admisibilitate

33. Acces pe terenul vecin pentru executarea de lucrari de izolare si tencuire. Aparenta dreptului titularului autorizatiei de construire

Capitolul al VII-lea. Ordonanta presedintiala in materia obligatiilor de a face

34. Obligatia de a permite alimentarea cu apa din reteaua publica. Conditii de admisibilitate a ordonantei presedintiale 

35. Obligatia de furnizare a utilitatilor si suplinirea consimtamantului in vederea rebransarii la reteaua de gaze naturale. Admisibilitate si probatoriu 

36. Consimtamantul asociatiei de proprietari la executarea de catre proprietari a racordului apartamentului la conducta de gaze montata pe scara de serviciu. Netemeinicie 

37. Suplinirea consimtamantului proprietarilor apartamentelor vecine in vederea racordarii imobilului la reteaua de distributie a gazelor naturale. Analiza conditiei vremelniciei. Admisibilitate

38. Sistare lucrari de defrisare a materialului lemnos. Lipsa aparentei dreptului reclamantului 

39. Acces temporar, pietonal si auto, pe terenul ce face obiectul unei actiuni in constituire de servitute. Prejudecare fond 

Capitolul al VIII-lea. Ordonanta presedintiala in materia executarii silite 

40. Inlaturarea piedicilor ivite cu prilejul unei executari silite. Instanta competenta

41. Suspendarea licitatiei organizate in cadrul executarii silite incepute de A.V.A.S. Competenta teritoriala 

42.1. Evacuare. Inlaturarea piedicii la executare. Aprecierea asupra existentei conditiei urgentei rezultata in mod obiectiv din necesitatea inlesnirii executarii 

42.2. Executarea hotararii pronuntate in actiunea in revendicare in contra detentorilor precari ce au inchiriat imobilul de la pretinsul proprietar, care a pierdut in actiunea in revendicare, printr-o hotarare ce se bucura de autoritate de lucru judecat 

43. Inlaturarea piedicii ivite cu prilejul executarii hotararii de evacuare. Inteles

44. Nulitate absoluta contract de uzufruct viager. Inlaturarea piedicilor ivite cu ocazia executarii. Evacuare 

45. Anulare forme de executare silita. Prejudecarea fondului

46. Cerere de ridicare poprire pe conturi, ca urmare a suspendarii executarii silite. Analiza caracterului vremelnic

Capitolul al IX-lea. Ordonanta presedintiala in materia raporturilor de familie

47. Incredintare minor. Program de vizitare

48. Incredintare minor. Intelesul expresiei „nevoie de stabilitate a minorului” 

49. Stabilire locuinta minor si exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti pana la desfacerea casatoriei prin divort

50. Exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv de catre unul dintre parintii divortati, stabilirea domiciliului minorului si suplinirea consimtamantului pentru parasirea tarii. Hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta straina prin care nu s-a dispus asupra exercitiului drepturilor parintesti. Invocarea unor probleme medicale ce necesita interventie chirurgicala rapida. Netemeinicie 

51. Stabilire program de vizitare a minorilor de catre tata. Exercitarea dreptului tatalui de a avea legaturi personale cu minorii la domiciliul mamei  

52. Cerere de reintegrare in familie pe calea ordonantei presedintiale. Judecarea cauzei fara citarea partilor 

53. Suplinirea consimtamantului parintelui caruia nu i-a fost incredintat minorul pentru deplasarea copilului in strainatate. Lipsa interes 

54. Suplinirea consimtamantului parintelui pentru deplasarea minorului in strainatate. Refuz nejustificat. Admisibilitate 

55. Evacuarea fostului sot din locuinta comuna. Existenta unei sentinte prin care s-a admis evacuarea, ce si-a pierdut puterea executorie

56. Modificare program de vizitare. Varsta copilului. Consecinte in ce priveste vizitarea in prezenta mamei 

57. Evacuare sot turbulent. Analiza prematuritatii cererii, raportat la termenul stabilit in vederea parasirii domiciliului comun prin sentinta de partaj. Conditii de admisibilitate 

58. Evacuarea sotului din domiciliul comun. Imobil tip vila compus din mai multe apartamente. Prejudecarea fondului

Capitolul al X-lea. Ordonanta presedintiala in materia drepturilor de proprietate intelectuala

59. Drept de autor asupra unor programe de calculator. Societate comerciala ce exploateaza programele create. Cerere de interzicere a exploatarii, formulata pe cale de ordonanta presedintiala. Cerinta aparentei dreptului si a urgentei masurii luate pe aceasta cale

60. Drept de autor. Drepturi conexe. Suspendarea provizorie a hotararii arbitrale emise de completul arbitral de pe langa O.R.D.A., executorie de drept. Conditii de admisibilitate. Aplicarea dreptului comun

61. Marca. Interzicerea fabricarii si comercializarii de medicamente a caror denumire este protejata ca marca. Conditii de admisibilitate a ordonantei presedintiale

62. Marca. Intreruperea vanzarii produselor comercializate fara autorizarea titularului marcii. Consecinte asupra dreptului de exercitare a actiunii prin care se solicita luarea de masuri pe calea ordonantei presedintiale. Publicarea dispozitivului hotararii. Lipsa caracterului vremelnic

63. Marci si desene industriale in conflict. Neindeplinirea conditiilor urgentei si neprejudecarii fondului 

Capitolul al XI-lea. Ordonanta presedintiala in materia raporturilor dintre profesionisti (raporturi comerciale)

Sectiunea 1. Raporturile dintre asociati

64. Cerere de suspendare a sedintei adunarii generale a actionarilor. Inadmisibilitate, datorita caracterului definitiv si prejudecarii fondului

65. Cerere de permitere a accesului asociatului la evidentele si registrele societatii comerciale. Admisibilitate 

Sectiunea 2. Raporturi juridice incheiate cu institutii financiare

66. Suspendare efecte contract de imprumut bancar. Competenta materiala 

67. Contract de imprumut bancar. Consimtamant viciat prin dol. Neindeplinirea conditiilor privind caracterul urgent si neprejudecarea fondului

68. Suspendarea efectelor clauzelor abuzive din contractele de imprumut bancar. Admisibilitatea introducerii cererii inainte de finalizarea procedurii initiate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului. Neindeplinirea conditiilor privind caracterul urgent si neprejudecarea fondului. Inexistenta aparentei dreptului reclamantilor

69. Neexecutarea contractului de imprumut bancar. Aplicarea comisionului de penalizare. Prejudecarea fondului 

70. Suspendarea incasarii comisionului de rezerva obligatoriu. Admisibilitate 

71. Suspendarea executarii scrisorii de garantie bancara. Natura litigiului. Competenta materiala 

72. Suspendarea efectelor notificarii de reziliere a contractului de leasing 

73. Bilet la ordin. Obligatia bancii de a nu primi la plata titlurile prezentate in mod abuziv 

Sectiunea a 3-a. Suspendarea executarii vremelnice a sentintei pronuntate in litigiile dintre profesionisti

74. Exceptiile prematuritatii introducerii cererii si a lipsei de interes. Conditii de admisibilitate si temeinicia dreptului 

75. Hotarare judecatoreasca executorie. Absenta punerii in executare. Lipsa caracterului urgent al cererii 

76. Exceptie de neconstitutionalitate. Prevedere care nu are legatura cu solutionarea cauzei. Inadmisibilitate

Sectiunea a 4-a. Procedura insolventei

77. Suspendarea sedintei adunarii creditorilor. Conditii de admisibilitate 

78. Supravegherea exercitata de administratorul judiciar. Ridicarea interdictiei privind blocarea conturilor debitorului si respectarea dreptului de administrare al debitorului
 
Capitolul al XII-lea. Ordonanta presedintiala in materia contenciosului administrativ 

79. Inscriere in evidenta fiscala a unui autovehicul. Competenta materiala 

80. Cerere de suspendare a executarii unui act administrativ. Inadmisibilitate. Interdictie de parasire a teritoriului Romaniei. Lipsa caracterului vremelnic 

81. Suspendarea efectelor actului administrativ pe calea ordonantei presedintiale. Imposibilitatea stabilirii existentei unui refuz de solutionare a cererii. Inadmisibilitate

82. Obligarea autoritatii publice sa emita un act administrativ unilateral. Prejudecarea fondului

83. Obligarea autoritatii de a nu executa actul administrativ suspendat de drept. Admisibilitate. Lipsa procedurii prealabile

84. Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de studii. Interes, admisibilitate si aparenta dreptului 

Capitolul al XIII-lea. Ordonanta presedintiala in materia raporturilor de dreptul muncii si de asigurari sociale

85. Indisponibilizarea unui post de cadru didactic. Imposibilitatea dispunerii acestei masuri fara prejudecarea fondului 

86. Contract de administrare si contract individual de munca. Suspendare efecte si interzicerea accesului in incinta unitatii. Calitate procesuala activa 

87. Suspendarea deciziei de diminuare a salariului emisa in baza Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare restabilirii echilibrului bugetar. Prejudecarea fondului

88. Anularea masurii de concediere anuntate prin preaviz. Imposibilitatea analizarii legalitatii si temeiniciei concedierii. Prejudecarea fondului 

89. Reintegrare in munca. Lipsa caracterului vremelnic. Masura definitiva. Prejudecarea fondului 

90. Suspendarea executarii deciziei de recalculare a pensiei. Lipsa caracterului urgent

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei28 mai 2012
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini344
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Somatia de plata si ordonanta de plata autor Adriana Orosan

Somatia de plata si ordonanta de plata

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura civila
27,00 RON
Indisponibila
Actiunile civile si taxele judiciare de timbru Legea nr. 146/1997 comentata Delia Narcisa Theohari, Camelia Maria Ilie, Madalina Andreea Birlog, Bogdan Cristea