Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Obligatiile comerciale. Practica judiciara. Editia a 2-a

editia a 2-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-504-6
Editura: Hamangiu
35,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
   Aflata la cea de-a doua editie, aceasta culegere de practica judiciara prezinta o perspectiva completata si reviziuita a problematicii in materia obligatiilor comerciale, prin prisma ultimilor 5 ani de activitate judiciara intensa, intr-un domeniu aflat intr-o permanenta extindere si schimbare.

   Cartea cuprinde 104 hotarari, structurate in 11 capitole, care ofera raspunsuri juridice relevante pentru dezlegarea unor probleme de drept material si procesual, precum incheierea, interpretarea, desfiintarea contractului, probele, executarea, transmiterea, transformarea, stingerea, garantarea obligatiilor, dobanzi, penalitati, cauze exoneratoare de raspundere sau prescriptia extinctiva.

Capitolul I. Incheierea contractului

1. Oferta de a contracta. Lipsa unei acceptari valabile. Consecinte

2. Emiterea facturilor in temeiul unui contract pretins existent. Necontestarea facturilor de catre beneficiar. Lipsa dovezii incheierii contractului

3. Emitere facturi pentru un pret mai mare decat cel stabilit contractual. Lipsa unei modificari a contractului

4. Contract de mandat. Efectele si sanctiunile aplicabile mandatului aparent

5. Contract de intermediere in asigurari. Predarea politelor de asigurare catre intermediar. Lipsa unui contract in forma scrisa. Incheierea contractului

6. Acceptarea tacita a penalitatilor din factura. Conditii

7. Realizarea acordului de vointa. Principiul consensualismului in materie comerciala

8. Incheierea unui act juridic. Suplinirea consimtamantului partii de catre instanta. Inadmisibilitate

9. Hotarare judecatoreasca ce tine loc de contract de vanzare-cumparare. Inadmisibilitate

10. Contract incheiat in forma simplificata. Conditii

11. Incheierea contractului. Reprezentarea partilor

12. Incheierea contractului. Caracterul licit al cauzei. Prezumtie

Capitolul II. Interpretarea contractului

13. Raportul dintre vointa reala si vointa declarata. Interpretarea contractului dupa intentia comuna a partilor 

14. Contract sinalagmatic. Inexistenta clauzei de reziliere. Consecinte

15. Obligatii comerciale. Locul platii

16. Contract de asociere in participatiune. Calificarea juridica a contractului 

17. Contract de inchiriere incheiat cu autoritatea publica locala. Chirie datorata. Natura juridica a creantei

18. Inexistenta clauzei abuzive. Interventia instantei asupra contractului. Inadmisibilitate

Capitolul III. Probele 

19. Factura comerciala acceptata tacit. Forta probanta a acesteia

20. Inexistenta contract in forma scrisa. Factura acceptata de prepus

21. Acceptarea tacita a facturii

22. Inscris semnat doar de un administrator. Angajarea raspunderii societatii 

23. Facturi pro-forma. Lipsa fortei probante

24. Facturi neacceptate prin semnatura si/sau stampila. Forta probanta. Necesitatea unor probe in completare

25. Factura fiscala. Lipsa stampilei. Lipsa comenzii scrise. Semnatura administratorului. Consecinte

26. Proba obligatiilor comerciale. Admisibilitatea probei cu martori

27. Inscrisuri netraduse in limba romana. Forta probanta

28. Factura fiscala. Forta probanta

29. Transport feroviar. Toleranta de pierdere a marfii. Dovada

30. Probe noi in recurs

Capitolul IV. Executarea obligatiilor

31. Plata. Imputatia platii. Optiunea debitorului

32. Plata. Imputatie conventionala

33. Momentul platii. Executarea ordinului de plata. Responsabilitatea bancii pentru plata cu intarziere

34. Taxa pe valoarea adaugata. Deducere

35. Prejudiciu previzibil si direct. Expertiza ipotetica. Rezilierea contractului. Incheierea unui nou contract

36. Beneficiul nerealizat. Sarcina probei

37. Repararea integrala a prejudiciului. Obligarea la plata despagubirilor achitate de creditor unui alt partener contractual

38. Daune cominatorii. Constrangerea debitorului de a executa in natura obligatia

39. Daune morale. Evaluare

40. Contract in fiinta. Absenta unui pact comisoriu. Solicitarea restituirea prestatiilor

41. Antecontract de vanzare-cumparare. Conditie suspensive privind dobandirea proprietatii. Neindeplinirea conditiei ca urmare a incheierii unei tranzactii. Consecinte 

42. Actiunea in regres exercitata de asigurator. Natura juridica 

43. Garantie pentru evictiune. Contract nul

Capitolul V. Dobanzi. Penalitati

44. Prejudiciu. Evaluare la nivelul dobanzii legale

45. Dobanzi bancare. Conditii de acordare. Legatura de cauzalitate

46. Dobanda legala. Reactualizarea creantei in raport cu rata inflatiei. Problema cumulului

47. Dobanda legala. Actualizarea creantei cu rata inflatiei. Cumul. Inadmisibilitate 

48. Actualizare creanta cu rata inflatiei. Solicitarea si a dobanzii legale. Cumul. Admisibilitate

49. Raspundere pentru avarierea autoturismului asigurat. Plata dobanzii

50. Dobanzi si penalitati de intarziere. Deosebiri.  Exigibilitate

51. Clauza penala. Necesitatea prevederii exprese

52. Penalitati de intarziere. Momentul de la care se datoreaza

53. Lipsa cuantumului penalitatilor in clauza penala. Consecinte 

54. Clauza penala. Inexistenta obligatiei de emitere a facturii privind plata penalitatilor 

55. Clauza penala. Inexistenta obligatiei de a comunica cuantumul penalitatilor 

56. Clauza penala. Functie reparatorie si functie sanctionatorie

57. Clauza penala excesiva. Posibilitatea reducerii de catre instanta

58. Clauza penala. Actualizarea penalitatilor cu rata inflatiei. Interdictia cumulului 

59. Clauza penala. Penalitati de intarziere. Actualizare cu rata inflatiei

60. Penalitati stabilite prin raportare la nivelul dobanzilor pentru creante bugetare. Consecinte 

Capitolul VI. Cauze exoneratoare de raspundere 

61. Cauza straina. Culpa creditorului. Exonerare 

62. Seceta prelungita. Inexistenta fortei majore

63. Forta majora. Operare chiar in cazul inexistentei unei prevederi contractuale exprese

64. Forta majora. Embargoul ca situatie imprevizibila si de neinlaturat 

65. Teoria impreviziunii. Raportul cu riscul contractual

66. Caz fortuit. Neprimirea la timp a creditelor bugetare. Inadmisibilitate 

67. Transport pe calea ferata. Raspunderea operatorului de transport. Cazuri de exonerare. Sarcina probei

68. Transport pe cale ferata. Marfa receptionata fara obiectiuni. Prezumtia de vinovatie

Capitolul VII. Desfiintarea contractelor 

69. Desfiintarea contractelor. Competenta materiala

70. Neexecutarea contractului. Optiunea creditorului

71. Pact comisoriu de ultim grad. Efecte. Interventia instantei 

72. Pact comisoriu expres de ultim grad. Continut 

73. Rezolutiune partiala. Inadmisbilitate

74. Contract de vanzare-cumparare cu executare imediata. Neexecutarea obligatiilor. Rezolutiune 

75. Reziliere conventionala. Reziliere judiciara. Distinctii

76. Reziliere. Modificarea unilaterala a contractului. Inadmisibilitate

77. Neindeplinirea obligatiilor contractuale. Rezilierea contractului

78. Neplata chiriei la termenele stabilite prin contract. Punerea in intarziere. Scadenta obligatiei. Rezilierea contractului

79. Rezolutiune contract. Pact comisoriu. Restituirea prestatiei

80. Denuntare contract locatiune incheiat pe perioada determinata

Capitolul VIII. Prescriptia extinctiva

81. Actiune privind plata dividendelor. Momentul de la care incepe sa curga prescriptia

82. Recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie. Efecte asupra intreruperii cursului prescriptiei

83. Invocarea compensarii. Intreruperea cursului prescriptiei

84. Contract de privatizare in derulare. Scadenta obligatiilor stabilita contractual. Inexistenta unor cauze de intrerupere sau suspendare a cursului prescriptiei extinctive

85. Contract de asigurare facultativa de bunuri. Furtul bunului. Actiunea asiguratorului pentru restituirea sumelor de bani achitate cu titlu de despagubire Termen de prescriptie aplicabil

86. Actiune in rezolutiunea unui contract de privatizare. Termenul de prescriptie aplicabil

87. Obligatie de a face. Actiune in remedierea viciilor ascunse. Termen de prescriptie aplicabil

88. Contract de antrepriza. Actiune pentru plata contravalorii lucrarilor executate. Momentul inceperii termenului de prescriptie

89. Contract de vanzare-cumparare actiuni. Penalitati pentru neefectuarea investitiilor. Natura creantei. Termen de prescriptie aplicabil

90. Contract de vanzare-cumparare. Vicii ascunse. Termen de garantie conventional. Termen de prescriptie extinctiva

91. Subrogarea asiguratorului in drepturile persoanei pagubite. Inceputul termenului de prescriptie

92. Contract de asigurare. Plata indemnizatiei. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva persoanei responsabile. Momentul inceperii termenului de prescriptie extinctiva

Capitolul IX. Transmiterea si transformarea obligatiilor

93. Cesiune de creanta. Actiune in constatarea inexistentei dreptului de creanta. Inadmisibilitate

94. Novatie prin schimbare de debitor. Conditii

95. Novatie. Vointa de a nova a creditorului

96. Angajament de plata a contravalorii serviciilor telefonice. Novatie prin schimbare de debitor 

97. Novatie. Suplinirea intentiei de a nova de catre instanta. Inadmisibilitate 

Capitolul X. Stingerea obligatiilor 

98. Compensatie de drept si compensatie judiciara. Conditii de operare 

99. Compensare legala. Conditii 

Capitolul XI. Garantarea obligatiilor

100. Intinderea obligatiei garantului ipotecar 

101. Garantie reala mobiliara asupra actiunilor. Dreptul de preemtiune al actionarilor 

102. Contract de credit. Instituirea unei garantii reale. Radierea societatii debitoare. Posibilitatea urmaririi bunurilor constituite ca garantie

103. Fidejusiune. Intinderea obligatiei asumate de fidejusor

104. Contract de comision. Clauza star del credere 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei30 mai 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DE ACELASI AUTOR - Catalin-Gabriel Badoiu
Indisponibila
Imagine Legea societatilor comerciale adnotata

Legea societatilor comerciale adnotata

repere bibliografice, practica judiciara, decizii ale Curtii Constitutionale, adnotari
3,90 RON