Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Nulitatile in procesul penal. Practica judiciara ed. 2

editia a 2-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-445-2
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea contine o sinteza a solutiilor relevante pronuntate de instantele de judecata in perioada 2007-2010, privitoare la aspecte importante pentru respectarea dreptului la un proces echitabil. Gruparea deciziilor pe problemele de drept urmeaza structura Codului de procedura penala, iar spetele sunt insotite, acolo unde s-a apreciat ca ar fi oportune, de trimiteri la aspecte consacrate in doctrina sau in jurisprudenta, precum si de solutii din practica judiciara a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Solutile abordate prezinta interes actual atat pentru teoreticieni, cat si pentru practicieni, nu numai prin natura problemelor de drept aduse in discutie, cat si prin frecventa cu care unele dintre acestea au fost prezente in activitatea instantelor.

Pentru o mai buna intelegere a institutiei prezentate, lucrarea contine si un comentariu practic al art. 197 C. proc. pen. care reglementeaza regimul nulitatilor in procesul penal.

Nulitatile in procesul penal. Comentariul art. 197 C. proc. pen. 

Capitolul I. Dreptul la aparare

1. Respectarea dreptului la aparare in faza de judecata. Ascultarea unor martori in cursul cercetarii judecatoresti, in lipsa inculpatilor si a aparatorului ales. Consecinte

2. Asigurarea exercitarii efective a dreptului la aparare. Judecarea cauzei in lipsa aparatorului ales. Solicitarea reluarii cauzei pentru a se pune concluzii in aparare in conditii de contradictorialitate. Solicitare respinsa. Consecinte

3. Respectarea exigentelor privitoare la dreptul de a avea asigurat interpret. Lipsa interpretului de limba chineza pentru unul dintre inculpati, care este cetatean chinez. Relevanta imprejurarii ca inculpatul cunoaste limba romana

4. 1. Folosirea interpretilor. Conditii. Inculpat care a beneficiat de serviciile unui interpret in faza cercetarii judecatoresti si in caile de atac, ca urmare a cererii exprese a acestuia

4. 2. Audierea martorilor apararii. Dreptul la un proces echitabil

5. 1. Retinere in urma organizarii unui flagrant. Lipsa aparatorului. Lipsa interpretului pentru un inculpat cetatean strain

5. 2. Acte de urmarire intocmite inainte de inceperea urmaririi penale. Nulitate

6. Asigurarea exercitarii efective a dreptului la aparare. Angajarea unui aparator ales de catre mai multi inculpati care au interese contrare

7. Asigurarea dreptului la aparare de catre acelasi aparator numit din oficiu pentru doi inculpati care au interese contrare, cu ocazia examinarii masurii arestarii preventive. Consecinte

8. Incalcarea dreptului la aparare. Numirea in faza de urmarire penala a aceluiasi aparator din oficiu pentru inculpati cu interese contrare. Lipsa delegatiei de aparator pentru avocatul care a semnat procesul-verbal de prezentare a materialului

9. Inculpati cu interese contrare. Obligativitatea desemnarii unor aparatori diferiti pentru fiecare dintre ei, pentru asigurarea unei aparari efective

10. Inculpati cu interese contrare. Respectarea dreptului la aparare atunci cand asistenta juridica este obligatorie

11. Mandat european de arestare. Proceduri prealabile. Asigurarea apararii 

12. Incalcarea dreptului la aparare cu ocazia judecarii cauzei in apel. Invocarea acestei nereguli procesuale pe calea contestatiei la executare. Inadmisibilitate 

13. Respectarea dreptului la aparare, in conditiile in care inculpatul disparut de la domiciliu a fost trimis in judecata in lipsa, fara a fi ascultat

14. Asigurarea efectiva si reala a dreptului la aparare. Obligativitatea instantei de a incunostinta aparatorul ales al inculpatului

15. Infractiune pentru care legea prevede pedeapsa mai mare de 5 ani. Solutionarea cauzei in lipsa aparatorului ales si fara a se dispune desemnarea unuia din oficiu. Consecinte

16. Judecata in caile de atac. Nerespectarea dreptului la aparare. Avocat ales care a lipsit, dar a instiintat instanta. Neacordarea termenului prevazut de lege pentru pregatirea apararii avocatului din oficiu

17. Asigurarea unui aparator din oficiu in faza de urmarire penala. Inexistenta unor date din care sa rezulte ca inculpatul s-ar afla intr-o imprejurare in care sa nu isi poata face singur apararea

18. Nerespectarea dreptului la aparare. Judecarea cauzei intr-o alta locatie decat cea cunoscuta de parti

19. Repunere pe rol. Schimbarea compunerii completului de judecata ca urmare a abtinerii membrilor acestuia si reluarea judecarii fara desfasurarea dezbaterilor

Capitolul al II-lea. Competenta

20. Competenta materiala a primei instante in situatia judecarii unei plangeri formulate in temeiul art. 278 (1) alin. (1) C. proc. pen. 

21. Competenta dupa calitatea persoanei. Infractiuni savarsite de avocati 

22. Competenta dupa calitatea persoanei. Prefect si secretar general al prefecturii 

23. Calitatea de militar a inculpatului. Aplicarea prevederilor Legii nr. 356/2006 

24. Competenta dupa calitatea persoanei. Instanta militara care a judecat cauza in prima instanta. Inculpat care nu are calitatea de militar. Instanta de apel. Instanta civila

25. Competenta materiala a instantei in cazul infractiunilor savarsite de politisti care nu au calitatea de organe ale politiei judiciare

26. Competenta Directiei Nationale Anticoruptie. Infractiune prevazuta de Legea nr. 78/2000. Inteles 

27. Competenta Directiei Nationale Anticoruptie. Infractiuni savarsite de avocati

28. Competenta materiala in cazul savarsirii infractiunilor de contrafacere, prevazuta in dispozitiile art. 83 si art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice(), si infractiunea de concurenta neloiala, prevazuta de art. 5 din Legea nr. 11/1991

29. Incalcarea dispozitiilor legale privind competenta teritoriala a parchetului. Consecinte

30. Infractiuni prevazute de o lege speciala. Instanta careia ii revine competenta sa judece cauza in prima instanta 

31. Revocarea suspendarii executarii pedepsei. Instanta competenta

32. Cerere de revizuire. Instanta competenta

33. Interceptari si inregistrari audio sau video. Instanta competenta sa le autorizeze

34. Conflict negativ de competenta. Intreruperea cursului justitiei

Capitolul al III-lea. Compunerea instantei 

35. Judecator care a participat la solutionarea cauzei in apel si la judecarea apelului dupa desfiintarea hotararii cu  trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanta. Caz de incompatibilitate. Solutii

36. 1. Incompatibilitate. Judecator care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutia ce ar putea fi data in cauza. Inteles 

36. 2. Omisiunea primei instante de a consemna verificarea regularitatii actului de sesizare. Nulitate relativa 

37. Incompatibilitate. Judecator ce a facut parte din completul de judecata care a dispus, in apel, desfiintarea sentintei cu trimitere spre rejudecare la prima instanta pentru motive de nulitate relativa

38. Rejudecarea cauzei in apel dupa casare, cu un complet din care a facut parte un judecator care a participat si la prima judecata in apel. Consecinte 

39. Cazul de incompatibilitate prevazut de art. 48 lit. a) C. proc. pen. Consecinte 

40. Judecator care a emis mandatul de arestare preventiva in cursul urmaririi penale si a participat la judecarea cauzei in apel. Incompatibilitate

41. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Admiterea plangerii prin incheiere si retinerea cauzei spre judecare. Incompatibilitatea judecatorului care a pronuntat incheierea

42. Judecata in apel. Minuta semnata de doi judecatori. Semnarea dispozitivului hotararii de trei judecatori. Consecinte 

43. Semnarea minutei numai de unul dintre membrii completului de judecata in apel. Consecinte 

44. Judecarea cererii de arestare provizorie a persoanei extradabile de catre curtea de apel in complet format din doi judecatori. Consecinte 

45. Invocarea faptului ca unul dintre membrii completului de judecata era deja eliberat din functie, prin pensionare, la data solutionarii cauzei. Data la care a intrat in vigoare decretul privind eliberarea din functie si data eliberarii din functie 

Capitolul al IV-lea. Masurile preventive

46. Nerespectarea termenului de 5 zile la care se refera art. 159 alin. (1) C. proc. pen. Consecinte. Natura juridica a acestui termen. Semnarea sesizarii (propunerii) privind prelungirea arestarii preventive de catre un procuror care a fost numit procuror sef al directiei de resort

47. Inlocuirea arestarii preventive. Schimbarea temeiurilor care au determinat luarea masurii. Depasirea duratei termenului rezonabil. Consecinte 

48. Dispunerea arestarii preventive. Trafic de persoane. Sedinta publica. Consecinte

49. Decizie prin care instanta de apel a dispus rejudecarea cauzei. Revocarea arestarii preventive 

50. Formularea unei contestatii in anulare impotriva unei hotarari prin care s-a dispus numai cu privire la masura arestarii preventive, intr-o cauza penala aflata in curs de urmarire penala. Inadmisibilitate

Capitolul al V-lea. Acte de procedura comune 

51. Invocarea neindeplinirii procedurii de citare, ca motiv de recurs. Indeplinirea conditiilor cerute pentru existenta unei nulitati relative

52. Citare. Conditii de invocare a nulitatii relative. Persoana indreptatita sa o invoce 

53. Solutionarea plangerii intemeiate pe art. 278 (1) C. proc. pen. fara citarea petentului aflat in stare de arest. Consecinte

54. Omisiunea citarii partii vatamate la judecata in prima instanta. Consecinte in cazul in care aceasta declara ca isi retrage plangerea prealabila in cursul judecarii unei cai de atac

55. Lipsa de procedura. Nulitate relativa. Partea care o poate invoca 

56. Inculpat aflat in spital. Necitarea acestuia si judecarea in lipsa, desi solicitase amanarea cauzei. Nulitate relativa

57. Necitarea inculpatului la noua adresa din strainatate, cunoscuta de instanta de judecata, si judecarea cauzei in aceste conditii. Consecinte 

Capitolul al VI-lea. Urmarirea penala

58. Plangere penala adresata direct instantei de judecata. Respingere ca inadmisibila. Nulitatea hotararii

59. Respectarea competentei materiale in faza de urmarire penala. Trimiterea in judecata a inculpatilor fara prezentarea materialului de urmarire penala. Sustragere de la urmarirea penala. Lipsa unui aparator numit din oficiu atunci cand asistenta juridica nu este obligatorie

60. Omisiunea prezentarii materialului de urmarire penala. Sanctiune 

61. Incalcarea dispozitiilor privitoare la prezentarea materialului de urmarire penala. Consecinte 

62. Prezentarea materialului de urmarire penala. Omisiunea aducerii la cunostinta a incadrarii juridice a tuturor faptelor retinute in sarcina inculpatului. Nulitate relativa

63. Prezentarea materialului de urmarire penala. Intrerupere prin recuzarea procurorului competent sa o efectueze. Consecinte

64. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale, ca urmare a administrarii ilegale a probelor. Nerespectarea dispozitiilor privitoare la sesizarea instantei

65. Acte de constatare incheiate de organele de urmarire penala. Omisiuni. Relevanta acestora in ceea ce priveste incheierea valabila a proceselor-verbale de constatare 

66. Plangere in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Nerespectarea termenului prevazut in art. 278 alin. (3) C. proc. pen.

67. Plangere in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Termenul de 20 de zile prevazut de art. 278 (1) alin. (2) C. proc. pen. 

68. Depasirea termenului de 20 de zile prevazute de art. 278 (1) C. proc. pen. Sanctiune 

69. Obiectul plangerii prevazute de art. 278 (1) C. proc. pen. Solutionarea plangerii adresate procurorului ierarhic superior de catre adjunctul acestuia. Consecinte

70. Infractiuni date in competenta de prima instanta a judecatoriei. Competenta solutionarii plangerilor impotriva actelor procurorului

71. Nesemnarea procesului-verbal de constatare a infractiunii flagrante de catre denuntator. Consecinte

Capitolul al VII-lea. Sesizarea instantei

72. Condamnarea inculpatului pentru fapte noi de catre instanta de apel. Incalcarea dispozitiilor referitoare la sesizarea instantei 

73. Incalcarea normelor privind competenta organului de urmarire penala. Nulitatea actului de sesizare a instantei

74. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Nerespectarea dispozitiilor privitoare la sesizarea instantei

75. Act de sesizare a instantei. Necesitatea corespondentei rechizitorului cu actele si lucrarile urmaririi penale. Consecinte. Restituirea cauzei la procuror

76. Incalcarea dreptului la aparare prin neasigurarea unui interpret inculpatului, cetatean israelian vorbitor de limba ebraica. Nulitatea actului de sesizare a instantei 

77. Verificarea regularitatii actului de sesizare. Obiectul verificarii 

78. Verificarea respectarii dispozitiilor privitoare la sesizarea instantei din perspectiva unor acte intocmite in faza de urmarire penala. Respectarea dispozitiilor privind prezentarea materialului de urmarire penala

Capitolul al VIII-lea. Judecata

79. Incalcarea principiului publicitatii sedintei de judecata, atunci cand in aceeasi cauza sunt judecate atat infractiuni pentru care legea prevede ca sedinta de judecata nu este publica, cat si infractiuni pentru care nu se deroga de la principiul publicitatii

80. Caracterul nulitatii care poate fi invocata atunci cand este incalcata o dispozitie legala prin care se instituie sedinta de judecata nepublica. Conditii 

81. Actiune civila. Constituirea ca parte civila. Conditii 

82. Inculpat arestat. Indepartarea acestuia din sala. Lipsa de la dezbateri. Consecinte 

83. Audierea martorilor acuzarii. Dreptul la un proces echitabil

84. Mentionarea gresita a unui text de lege care se refera la incadrarea juridica a faptei. Eroare materiala sau schimbare de incadrare juridica. Tipul de nulitate care intervine ca sanctiune procesuala

85. Nerespectarea dispozitiilor art. 334 C. proc. pen. Nulitate relativa. Inexistenta unei vatamari. Consecinte

86. Propunere de arestare preventiva. Neintocmirea unei minute anterior pronuntarii instantei. Nulitate absoluta

87. Nesemnarea incheierii de dezbateri de catre presedintele completului de judecata. Nulitatea absoluta a hotararii

88. Arestare preventiva in baza unui mandat european de arestare. Sedinta de judecata desfasurata in camera de consiliu. Pronuntarea hotararii de catre un alt membru al completului de judecata decat presedintele acestuia

89. Nepronuntarea asupra unei cereri prin care a fost invocata o exceptie de neconstitutionalitate. Sanctiune

Capitolul al IX-lea. Caile de atac

90. Judecata apelului fara participarea inculpatului, a carui prezenta era obligatorie, intrucat era arestat

91. Neascultarea inculpatului la judecata in apel. Inculpat prezent la judecata, care a aratat ca nu intelege sa faca noi declaratii

92. Schimbarea incadrarii juridice in calea de atac a apelului. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Solutionarea cauzei de catre instanta de apel 

93. Desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei pentru rejudecare primei instantei, pe motiv de nulitate. Situatia in care nici in minuta si nici in dispozitivul hotararii nu sunt trecute datele de stare civila necesare identificarii inculpatilor 

94. 1. Cazurile in care instanta de apel poate trimite cauza primei instante pentru rejudecare. Situatii limitativ prevazute de lege

94. 2. Continuarea procesului penal. Lipsa calitatii procesuale. Inadmisibilitatea cererii

95. Omisiunea instantei de a examina un motiv de apel invocat de inculpati. Consecinte 

96. Omisiunea instantei de a examina unul dintre motivele de apel invocat de parchet. Nulitate relativa 

97. Nepronuntarea asupra apelului inculpatului. Consecinte

98. Solutii la judecata in apel. Admiterea apelului, desfiintarea sentintei si dispunerea rejudecarii cauzei de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata 

99. Recurs. Cazul de casare prevazut in art. 385 (9) alin. (1) pct. 5 C. proc. pen. Inculpat arestat preventiv in alta cauza 

100. Incheiere prin care instanta respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Recurs separat. Inadmisibilitate

101. Contestatie in anulare. Invocarea unei nulitati care priveste fondul cauzei 

102. Contestatie in anulare. Conditiile in care poate fi invocata nulitatea relativa avuta in vedere de art. 386 lit. a) C. proc. pen.

103. Contestatie in anulare. Hotarari care pot fi atacate. Cazul prevazut de art. 386 lit. a). Inadmisibilitate

104. Contestatie in anulare. Omisiunea instantei de recurs de a depune diligentele legale necesare pentru a asigura prezenta inculpatului in vederea ascultarii

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei10 mai 2011
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini368
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DE ACELASI AUTOR - Alexandru Zampieri (Vasiliu)