Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Nulitatile actului juridic civil. Practica judiciara. Editia a 2-a

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-149-9
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Cartea realizeaza o analiza practica a institutiei nulitatii, ca sanctiune de drept civil. Modalitatea de sistematizare a solutiilor prezentate (in jur de 225 de spete, dintre care 105 nou introduse in aceasta a 2-a editie), ce au in vedere aspectele de drept material si procesual (clasificarea nulitatilor, efectele nulitatii, actiunea in nulitate, exceptia nulitatii), faciliteaza accesul cititorului – practician sau teoretician al dreptului – la cazul care il intereseaza.

Capitolul I. Clasificarea nulitatilor

I. Nulitati absolute si nulitati relative

1. Nulitati absolute

1.1. Caractere juridice

1. Regimul juridic al nulitatii. Inventie. Brevet. Interes legitim 

2. Contract. Nulitate absoluta. Lipsa acordului de vointa 

3. Act juridic. Nulitate absoluta 

4. Contract de vanzare-cumparare. Apartament exceptat de la vanzare-cumparare

5. Contract de donatie. Conditii de forma 

6. Contract de inchiriere. Actiune in constatarea nulitatii. Inexistenta cauzelor nulitatii in momentul incheierii actului

7. Tranzactie. Clauza penala. Neintelegeri intervenite ulterior. Consecinte

8. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Imprescriptibilitate

1.2. Cauze 

9. Contract de vanzare-cumparare incheiat in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990. Caracter. Momentul incheierii contractului. Lipsa consimtamantului cumparatorului

10. Partea in drept sa invoce nulitatea. Coproprietate 

11. Conventie. Eroare privind natura actului juridic. Efecte 

12. Eroare-obstacol. Sanctiune. Dovada

13. Contract de vanzare-cumparare. Eroare cu privire la natura juridica a actului incheiat. Eroare-obstacol

14. Contract de imprumut al unei sume de bani. Imposibilitatea invocarii erorii asupra naturii actului si asupra persoanei cocontractante in cazul actului juridic incheiat in forma autentica

15. Elementele contractului. Eroare asupra naturii actului. Dovada 

16. Contract de vanzare-cumparare. Eroare cu privire la natura juridica a actului incheiat. Restabilirea situatiei anterioare

17. Contract de vanzare-cumparare. Contract de intretinere. Eroare-obstacol. Dovada

18. Contract de inchiriere. Nevalabilitatea obiectului actului juridic

19. Contract de inchiriere. Obiect determinat sau cel putin determinabil 

20. Contract de vanzare-cumparare. Pret neserios

21. Antecontract de vanzare-cumparare. Pret nedeterminat

22. Conventie. Cauza falsa 

23. Conditiile cauzei. Cauza ilicita 

24. Conventie. Prezumtia existentei cauzei. Proba

25. Donatie imobiliara. Proba cauzei ilicite

26. Contractul de donatie. Lipsa cauzei

27. Contract de donatie incheiat in anul 1972. Plecarea din tara a donatorilor imediat dupa incheierea donatiei. Lipsa cauzei. Nulitate 

28. Imobil nationalizat in baza Decretului nr. 92/1950. Actiune in revendicare. Contract  prin care statul a vandut chiriasului bunul respectiv. Buna-credinta a cumparatorului. Nulitate 

29. Imobil trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu fostul proprietar. Cauza ilicita

30. Contract de vanzare-cumparare. Situatia bunului vandut care are ca proprietar si o alta persoana decat vanzatorul. Rea-credinta. Nulitate 

31. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta. Cauza imorala

32. Valabilitatea cauzei contractului de vanzare-cumparare. Determinarea scopului urmarit de parti la incheierea actului juridic civil

33. Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Nulitate - resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis

34. Cauza imorala. Contract de vanzare-cumparare

35. Contract de vanzare-cumparare. Incalcarea prevederilor art. 845 si art. 480 C. civ. Consecinte

36. Contract de vanzare-cumparare. Lipsa cauzei. Sanctiuni

37. Contract de prestare a unor activitati gospodaresti. Cauza ilicita 

38. Infierea in scopul exclusiv al obtinerii de avantaje materiale

39. Adoptie. Lipsa scopului familial si social. Urmarirea unui interes material. Constatarea nulitatii

40. Contract de intretinere. Incetarea din viata a creditorului intretinerii 

41. Contract de imprumut. Clauza ilicita 

42. Contract de inchiriere a unui imobil apartinand altei persoane. Obiectul contractului. Conditii de valabilitate. Cauza licita a contractului in cazul proprietarului aparent. Locator de rea-credinta. Cauza ilicita

43. Contract de vanzare-cumparare a unei locuinte construite din fondurile statului

44. Contract de vanzare-cumparare a unui imobil ce intra sub incidenta Legii nr. 112/1995

45. Vanzare-cumparare in baza Decretului-lege nr. 61/1990. Apartament preluat de stat in baza Decretului nr. 223/1974. Frauda la lege. Consecinte

46. Antecontract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta pentru frauda la lege si lipsa consimtamantului 

47. Cauza ilicita. Vanzarea bunului altuia 

48. Vanzarea lucrului altuia. Contract incheiat cunoscand situatia reala a bunului. Cauza ilicita 

49. Vanzarea lucrului altuia. Complicitatea la frauda a cumparatorului. Actiune in constatarea nulitatii formulata de proprietarul lucrului vandut 

50. Contract de intretinere. Nulitate. Constatare

51. Vanzarea lucrului altuia. Frauda drepturilor adevaratului proprietar. Consecinte

52. Vanzare-cumparare. Incheierea actului in frauda intereselor tertilor 

53. Contract de vanzare-cumparare. Coniventa frauduloasa a unui comostenitor cu un tert de  rea-credinta, in timpul procesului de partaj. Principiul fraus omnia corrumpit

54. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta. Fraudarea intereselor creditorului uneia dintre parti

55. Contract de donatie. Lipsa formei autentice a acceptarii donatiei. Nulitate

56. Contract de donatie. Conditii de forma

57. Donatie facuta statului. Nulitate pentru lipsa formei autentice si cu vicierea consimtamantului donatorului. Cerinte 

58. Testament olograf. Conditii de forma

59. Testament olograf. Valabilitate 

60. Reconstituirea dreptului de proprietate. Instrainare de terenuri prin act sub semnatura privata

61. Contract de ipoteca. Conditii de valabilitate 

62. Vanzare-cumparare. Imobil apartinand domeniului public. Incheierea contractului de catre primar. Lipsa hotararii consiliului local. Nulitate 

63. Contract de donatie catre stat. Conditii privind acceptarea. Admisibilitatea cererii privind nulitatea absoluta

64. Contract de imprumut. Clauza ilicita. Nulitate absoluta 

65. Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat prin incalcarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995

66. Contract de vanzare-cumparare a unui apartament, incheiat in baza art. 9 din Legea nr. 112/1995. Incheierea contractului mai  inainte de a fi solutionata definitiv cererea cu privire la imobil. Nulitate 

67. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu nerespectarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995. Nulitate absoluta 

68. Contract de vanzare-cumparare avand ca obiect un imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 92/1950. Reaua-credinta a cumparatorilor chiriasi. Nulitate

69. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Imobile apartinand cultelor religioase. Nulitate absoluta

70. Imobil preluat de stat in fapt, vandut in baza Legii nr. 112/1995. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare

71. Contract de vanzare-cumparare. Incalcarea interdictiei de instrainare a imobilului dobandit in conditiile art. 9 din Legea nr. 112/1995. Nulitatea actului juridic civil

72. Act juridic. Determinarea vointei reale a partilor 

73. Titlu de proprietate. Nulitate

74. Titlu de proprietate. Teren cu privire la care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate conform Legii 18/1991. Nulitate absoluta

75. Cerere de constatare a nulitatii actelor de reconstituire a dreptului de proprietate formulata in temeiul art. III din Legea nr. 169/1997

76. Titlu de proprietate. Valabilitate. Posesia terenului de catre un tert 

77. Reconstituire nelegala a dreptului de proprietate. Instrainari succesive ale terenului. Constatarea ulterioara a nulitatii absolute a titlului de proprietate. Indreptatirea fostului proprietar ramas fara teren la remiterea pretului actualizat 

78. Reconstituirea dreptului de proprietate. Actiune in constatarea nulitatii titlului de proprietate. Conditii de admisibilitate 

79. Stabilirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Punere in posesie a unor terti pe amplasamentul solicitat de reclamant. Existenta unor terenuri libere la dispozitia comisiei locale. Consecinte 

80. Teren preluat abuziv de catre stat in baza Decretului nr. 115/1959. Anularea dispozitiei primarului. Restituire in natura

81. Imobil preluat de stat. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate

82. Contract vanzare-cumparare. Nulitate. Imobil preluat de statul roman de la o persoana juridica. Vanzarea acestuia chiriasului, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 112/1995. Admisibilitate 

83. Notarea procesului prin care s-a revendicat imobilul. Reaua-credinta a cumparatorilor. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare

84. Imobil casa de locuit preluat de stat in baza Legii nr. 187/1945, instrainat de parata, care nu si-a intabulat dreptul de proprietate. Reaua-credinta a dobanditorilor. Nulitatea actului de instrainare

85. Imobil cu destinatie de locuinta nationalizat prin Decretul nr. 92/1950 si vandut chiriasului  in baza Legii nr. 112/1995. Chirias de rea-credinta. Actiune de constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare

86. Actiune privind anularea contractului de vanzare-cumparare prin care un imobil, trecut in proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950, a fost vandut chiriasului, in baza Legii nr. 112/1995

87. Imobil preluat de stat fara titlu valabil. Nevalabilitatea contractelor de vanzare-cumparare subsecvente. Invocarea jurisprudentei C.E.D.O. Existenta unui bun in sensul art. 1 parag. 1 din Protocolul nr. 1

88. Legea nr. 10/2001. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Cauza ilicita. Irelevanta bunei-credinte a cumparatorului 

89. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate. Prescripyia dreptului la actiune

90. Actiune in constatarea nulitatii adoptiei. Cauze de nulitate 

91. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate. Imobilele care au apartinut unor culte religioase, trecute in mod abuziv in proprietatea statului. Cerere de retrocedare. Dobandirea dreptului de proprietate in baza unei hotarari judecatoresti. Inopozabilitatea hotararii fata de fostul proprietar. Consecinte 

92. Contract de vanzare-cumparare. Gresita calculare a pretului. Consecinte 

93. Locuinte construite de Biserica Evanghelica. Imposibilitatea instrainarii lor in baza Legii nr. 85/1992 

94. Contract de vanzare-cumparare. Bunuri aflate in domeniul public. Nulitate 

1.3. Actiunea in nulitate

95. Actiune in constatarea nulitatii actului juridic de instrainare a unei locuinte, incheiat dupa data de 14 februarie 2001. Competenta de solutionare dupa materie

96. Cerere prin care se solicita constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995, inclusiv din perspectiva lipsei bunei-credinte la data incheierii actului de instrainare. Cerere de restituire in natura in temeiul Legii nr. 10/2001. Competenta de solutionare a cererii de nulitate 

97. Actiune in nulitatea unui contract de vanzare-cumparare si actiune in evacuare. Competenta materiala. Criteriul valorii

98. Actiuni in nulitate absoluta a contractelor de vanzare-cumparare. Competenta materiala de solutionare a actiunilor in raport de valoarea bunului vandut 

99. Contracte de vanzare-cumparare fondate pe Legea nr. 112/1995. Actiuni in nulitatea absoluta a contractelor. Competenta materiala de solutionare a actiunilor in raport cu valoarea locuintelor

100. Nulitate absoluta a actelor aditionale la contractul de credit bancar. Competenta de solutionare a actiunii in constatarea nulitatii. Litigiu comercial 

101. Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare, intemeiata pe art. 46 din Legea nr. 10/2001. Instanta competenta 

102. Actiune in constatare nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare. Tert. Calitate procesuala activa

103. Vanzarea bunului imobil de catre „non dominus” 

104. Contract de vanzare-cumparare incheiat de catre unul din soti 

105. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate emis potrivit Legii nr. 18/1991. Persoanele in drept sa o formuleze. Comisiile judetene

106. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991. Persoanele in drept sa formuleze cererea. Primarul

107. Legitimare procesuala activa. Actiune in anularea titlului de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991 

108. Fond funciar. Constatarea nulitatii dispozitiilor de punere in posesie. Interes in promovarea actiunii 

109. Actiune in constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor. Lipsa calitatii procesuale active a persoanelor care nu invoca existenta unor drepturi succesorale proprii

110. Act de convocare a adunarii generale a asociatiilor salariatilor. Invocarea nulitatii. Notiunea de persoana interesata

111. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie. Calitatea procesuala pasiva a statului roman, prin Ministerul  Finantelor, reprezentat de directia generala a finantelor publice judetene

112. Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare indreptata impotriva mandatarului vanzatorului. Lipsa calitatii procesuale pasive a mandatarului 

113. Imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in constatarea nulitatii 

114. Renuntarea la mostenire dupa acceptarea ei. Certificat de vacanta succesorala

115. Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Domeniul de aplicare a dispozitiilor speciale privind prescriptia dreptului la actiune 

116. Legea nr. 10/2001. Buna-credinta a cumparatorilor imobilului in baza Legii nr. 112/1995

117. Actiune in constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare a unui imobil nationalizat. Revendicare 

118. Termen de exercitare a actiunii in nulitatea actelor juridice avand ca obiect imobile ce cad sub incidenta Legii nr. 10/2001. Raportul dintre o norma speciala si o norma generala. Aplicabilitatea normei speciale 

119. Contract de donatie catre stat. Actiune privind anularea contractului pentru vicierea consimtamantului donatorului prin violenta. Prescrierea dreptului la actiune

120. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Revendicare prin comparare de titluri. Ordine de solutionare 

121. Actiune in nulitatea unui act autentic pentru lipsa unui contract in fata notarului. Neinscrierea in fals. Consecinte

122. Nulitatea unui contract de vanzare-cumparare solicitata in cadrul unui proces aflat pe rolul instantei de judecata. Termen de exercitare, din perspectiva Legii nr. 10/2001 si a dispozitiilor Codului de procedura civila

2. Nulitati relative 

2.1. Caractere 

123. Contract de vanzare-cumparare. Constatarea nulitatii. Incidenta dispozitiilor art. 1306 si art. 1307 C. civ

124. Casatorie simulata. Nulitate. Confirmare

125. Contract de vanzare-cumparare a unui imobil proprietate comuna. Rea-credinta. Consimtamant

126. Vanzarea lucrului altuia. Confirmare tacita a actului anulabil. Abuz de drept 

2.2. Cauze 

127. Conditiile existentei erorii – viciu de consimtamant

128. Eroarea asupra calitatilor substantiale ale obiectului contractului. Dovada

129. Eroare. Tranzactie. Actiune in anulare

130. Eroare asupra substantei bunului ce face obiectul contractului. Nedovedirea ei. Consecinte 

131. Dol. Liberalitati. Captatie si sugestie. Probe

132. Dol. Legate. Captatie si sugestie 

133. Dol. Testament. Lipsa discernamantului. Captatie. Inadmisibilitatea existentei concomitente a acestor cauze de nulitate

134. Dol prin reticenta. Casatorie. Ascunderea de catre sotie a faptului ca era insarcinata ca urmare a relatiilor avute cu un alt barbat

135. Nulitatea casatoriei. Dol prin reticenta. Probe

136. Dol. Contract de vanzare-cumparare. Cunoasterea de catre cumparator a faptului ca imobilul este situat intr-o zona supusa sistematizarii

137. Violenta. Succesiuni. Imparteala. Incapacitate

138. Violenta. Temere reverentiara. Consecinte 

139. Donatie in favoarea statului. Vicierea consimtamantului prin violenta. Actiune in anulare. Prescriere 

140. Leziune. Actiune in anulare introdusa de tatal minorului lezat, dupa ce acesta a devenit major si a ratificat vanzarea

141. Actiune in anularea actului de vanzare-cumparare introdusa de catre un coindivizar. Invocarea vanzarii lucrului altuia. Consecinte

142. Contract de vanzare-cumparare. Inopozabilitate. Actiune in revendicare

143. Felul nulitatii in cazul vanzarii lucrului altuia. Persoanele in drept sa o invoce

144. Contract de vanzare-cumparare. Principiul relativitatii efectelor contractului

145. Actiune in anularea contractului de vanzare-cumparare. Inadmisibilitate 

146. Vanzarea bunului altuia. Eroare asupra calitatii vanzatorului. Nulitate relativa 

147. Anularea casatoriei. Schimb de locuinte. Consimtamantul sotului de buna-credinta 

148. Regimul comunitatii matrimoniale. Prezumtie de mandat tacit intre soti. Opozitia expresa la instrainarea de catre celalalt sot a unui bun mobil comun 

149. Actiune in constatarea nulitatii certificatului de mostenitor si a contractului de vanzare-cumparare. Neacceptarea legatului in termen legal. Vanzarea lucrului altuia. Nulitatea relativa a contractului

150. Contract de schimb. Probe

151. Contract de intretinere. Discernamant. Capacitate de exercitiu. Felul nulitatii 

152. Capacitatea de a contracta. Sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la capacitatea persoanei fizice

153. Actiune in anularea conventiei. Lipsa calitatii procesuale active

154. Capacitatea de a contracta. Lipsa discernamantului. Partea in drept sa o invoce 

155. Discernamant. Momentul in raport cu care se apreciaza lipsa discernamantului

156. Stabilirea existentei discernamantului. Probe

157. Lipsa discernamantului si lipsa consimtamantului. Diferente

158. Constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare. Respectarea conditiilor de validitate prevazute de art. 948 C. civ. Discernamant abolit al uneia dintre parti la momentul incheierii contractului 

2.3. Titularul actiunii 

159. Dreptul procurorului de a exercita actiunea civila. Intelesul notiunii de „actiune strict personala”. Anularea unui act pentru vicii de consimtamant

160. Contract de vanzare-cumparare. Actiune in constatarea nulitatii contractului. Calificarea nulitatii. Termenul de prescriptie a actiunii. Actiune oblica formulata de un tert fata de contract pentru constatarea nulitatii absolute a acestuia. Inadmisibilitate 

161. Actiune in constatarea nulitatii relative. Contract de vanzare-cumparare. Calitate procesuala activa

162. Actiune in anularea certificatului de mostenitor. Justificarea interesului 

2.4. Calitate procesuala pasiva

163. Certificat de mostenitor. Constatarea nulitatii. Calitate procesuala pasiva 

2.5. Prescriptia dreptului la actiune  

164. Actiune in anularea testamentului si a certificatului de mostenitor. Prescriptie extinctiva. Momentul curgerii acesteia

165. Imobil preluat abuziv. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare. Prescriptie extinctiva. Cerere de repunere in termen. Tardivitate

166. Contract de donatie. Vicii de consimtamant. Anulare

167. Contract de donatie. Invocarea violentei ca viciu de consimtamant. Prescriptie

168. Contract de donatie. Nulitate pentru vicierea consimtamantului prin violenta. Data de la care incepe sa curga termenul de prescriptie 

169. Certificat de mostenitor. Anulare. Termen de prescriptie 

II. Nulitati partiale si nulitati totale

1. Nulitati partiale 

170. Recunoasterea creantei de catre debitor in cuprinsul unui inscris sub semnatura privata de instrainare a unui teren agricol. Valabilitatea recunoasterii de datorie 

171. Calitate succesorala. Ginerele defunctei nu are posibilitatea de a formula cerere in temeiul dispozitiilor Legii nr. 18/1991 

172. Actiune in nulitatea titlului de proprietate fondata pe dispozitiile art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 169/1997. Anularea procesului-verbal de punere in posesie. Teren apartinand domeniului public

173. Coproprietate fortata. Servitute de trecere. Alee de acces. Nulitatea actului de schimb

174. Locuinta de interventie. Incheierea contractului de inchiriere pe durata determinata. Nulitatea acestei clauze

2. Nulitati totale 

175. Acte emise in cadrul procedurii instituite de Legea nr. 18/1991. Efecte. Posibilitatea anularii lor. Conditii 

III. Nulitati exprese si nulitati virtuale

1. Nulitati exprese

176. Locuinta de interventie. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate absoluta 

177. Vanzare la licitatie. Incapacitate speciala de a cumpara

178. Vanzarea locuintelor de stat catre chiriasi. Nulitate 

179. Locuinte exceptate de la vanzare-cumparare. Consecinte 

180. Contract de vanzare-cumparare. Apartament preluat de stat in baza Decretului nr. 223/1974. Nulitate absoluta

181. Partaj de ascendent efectuat fara participarea unuia dintre comostenitori. Indatorirea instantei

182. Partaj de ascendent. Nulitate relativa

183. Legatul lucrului altuia. Nulitate relativa

184. Clauza penala in contractele de imprumut. Nulitate absoluta 

185. Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil, incheiat in forma autentica. Clauza de arvuna. Clauza de dezicere. Diferentiere. Nulitate. Conditii

2. Nulitati virtuale

186. Succesiune nedeschisa. Conventie. Nulitate absoluta 

187. Incapacitati speciale de a cumpara. Licitatie

188. Certificat de mostenitor. Nulitate absoluta

189. Contract de garantie imobiliara. Ipoteca 

190. Contract de inchiriere. Vanzarea locuintelor de stat catre chiriasi 

191. Testament olograf. Data incompleta. Nulitate. Conditiile in care opereaza 

192. Acceptare tacita a succesiunii. Renuntare expresa ulterioara. Nulitate 

193. Contract de vanzare-cumparare. Licitatie. Actiune in anulare

194. Drepturi acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990. Conventii care limiteaza aceste drepturi. Nulitate

Capitolul II. Modalitati de invocare a nulitatii

I. Calea amiabila

195. Conventie nula absolut. Inadmisibilitatea invocarii dreptului de retentie

II. Actiunea in nulitate

196. Lipsa discernamantului in exprimarea vointei testatorului. Nulitate relativa. Inadmisibilitatea retinerii, pentru prima data in apel, a unei cauze de nulitate absoluta

197. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic. Admisibilitate 

198. Actiune in anularea dispozitiei emise in baza Legii nr. 10/2001. Tert. Competenta instantei de drept comun

III. Exceptia nulitatii

199. Caracterul de ordine publica al nulitatii absolute. Efecte

200. Exceptia nulitatii unui act juridic civil, mijloc nou de aparare invocat direct in apel. Admisibilitate. Inadmisibilitatea unei exceptii similare, determinata de limitele devolutiunii

201. Exceptia nulitatii hotararii comisiei judetene de fond funciar invocata direct in recurs. Imposibilitatea solutionarii de catre instanta de control judiciar 

202. Actiune in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate emis pe numele paratului. Exceptia nulitatii hotararii emise de comisia judeteana de fond funciar in beneficiul reclamantilor

Capitolul III. Efectele nulitatii 

I. Conversiunea actului juridic

203. Testament. Revocare expresa si tacita. Instrainarea obiectului legatului. Nulitatea actului. Efecte 

204. Oferta de donatie. Acceptare. Forma autentica. Principiul conversiunii actului juridic. Persoana indreptatita la masuri reparatorii 

II. Eroarea comuna 

205. Contract de vanzare-cumparare. Validitatea aparentei in drept. Conditii de existenta 

III. Efectele nulitatii intre parti

206. Contract de vanzare-cumparare. Garantia pentru evictiune. Nulitate absoluta. Dobanda

207. Nulitatea titlului prin care persoana care a constituit o ipoteca a dobandit dreptul de proprietate asupra bunului ipotecat. Efecte asupra existentei ipotecii 

208. Contract de vanzare-cumparare. Nulitate. Restituiri. Conditii 

209. Fructe industriale. Teren agricol. Instrainare nelegala. Pretinderea de catre proprietar a echivalentului lipsei de folosinta

210. Nulitatea sau rezolutiunea conventiei de transmitere a unui teren agricol. Fructe culese. Nerestituirea lor

211. Nulitatea casatoriei. Buna-credinta a sotilor. Efecte 

212. Nulitate absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Restituirea imobilului adevaratului proprietar

213. Anularea inscriptiilor de carte funciara. Titlu nevalabil. Restabilirea situatiei anterioare de carte funciara

IV. Efectele nulitatii fata de terti

214. Revendicarea imobilului trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974. Actiune pentru anularea contractului prin care statul a vandut  chiriasului locuinta, in baza Legii nr. 112/1995

215. Drept de proprietate. Revendicarea imobilului trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974 si actiune pentru anularea contractului prin care apartamentul s-a vandut chiriasului in temeiul Legii nr. 112/1995. Admisibilitatea actiunii in raport cu dispozitiile Legii nr. 10/2001

216. Certificat de vacanta succesorala. Anulare. Consecinte. Situatia dobanditorului de buna-credinta 

217. Simulatie. Hotararea judecatoreasca – act inopozabil tertului de buna-credinta 

218. Drept de proprietate. Revendicarea imobilului nelegal nationalizat in baza Decretului nr. 92/1950 si anularea contractului prin care statul a vandut chiriasului o parte din imobil, in temeiul Legii nr. 112/1995

219. Drept de proprietate. Titlu de proprietate. Anulare. Tert achizitor de buna-credinta. Efecte

220. Imobil trecut in proprietatea statului. Retrocedare. Contract de inchiriere 

221. Instrainarea unui bun mobil comun de catre unul dintre soti. Prezumtia de mandat tacit reciproc

222. Actiune pentru demolarea zidului construit fara autorizatie, in spatiul de folosinta comuna. Efectele anularii partiale a procesului-verbal de contraventie 

223. Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 85/1992. Nulitate absoluta. Contract de vanzare-cumparare subsecvent. Consecinte 

224. Contract de imprumut ipotecar. Nulitate absoluta

225. Marca. Anularea inregistrarii pentru rea-credinta. Anularea contractului subsecvent de cesiune a marcii 

Index alfabetic

Detalii tehnice
Data aparitiei15 iul. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini320
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON