Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Nulitatea actului juridic civil. Practica judiciara comentata

ISBN/ISSN: 978-606-27-0989-1
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 60,00 RON
36,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Nulitatea reprezinta o institutie fundamentala a dreptului civil, avand ca scop sa asigure respectarea conditiilor necesare pentru incheierea valida a actelor juridice. Desi notiunea de nulitate este, in mod obisnuit si firesc, asociata mai ales ideii de desfiintare a unui raport juridic, prevaland in mentalul colectiv functia sa sanctionatorie, rolul sau determinant in circuitul juridic este dat si de functia sa preventiva. Astfel, institutia nulitatii vine tocmai in intampinarea nevoii oamenilor de stabilitate, de incredere in validitatea raporturilor juridice in care sunt atrasi.

Lucrarea Nulitatea actului juridic civil prezinta o imagine de ansamblu a practicii judiciare recente cu privire la problematica complexa a nulitatii actului juridic civil. Data fiind vastitatea subiectului, fara a pretinde a avea un caracter exhaustiv, cartea Nulitatea actului juridic civil ofera celor interesati un reper asupra abordarii jurisprudentiale a unor aspecte frecvent invocate, precum si a unor aspecte mai rar abordate, dar nu mai putin importante si care ar putea ridica dificultati in clarificarea lor.

Cele 88 de spete selectate sunt grupate in noua capitole. Primele sase capitole reunesc, fiecare, spete ce privesc principalele cauze de nulitate (nerespectarea formei ad validitatem, lipsa consimtamantului, nevalabilitatea consimtamantului, lipsa discernamantului, nevalabilitatea cauzei actului juridic, frauda la lege), al saptelea capitol este destinat efectelor nulitatii, capitolul urmator prezinta aspecte practice variate privind nulitatea actului juridic civil (reunind ipoteze care nu se incadreaza in cazurile clasice de nulitate), iar ultimul capitol analizeaza aspecte procesuale derivate din problematica nulitatii actului juridic civil (calitate procesuala activa, interes, litisconsortiu obligatoriu, prescriptie, inadmisibilitate etc.).

Lucrarea Nulitatea actului juridic civil cuprinde solutii de data mai recenta ale instantelor de toate gradele de jurisdictie din Romania, solutii in general definitive, pronuntate mai ales sub imperiul actualului Cod civil, dar si unele hotarari judecatoresti prin care s-a facut aplicarea dispozitiilor Codului civil din 1864. Acestea din urma au fost selectate avand in vedere fie faptul ca rationamentul expus de instanta si-a pastrat validitatea si prin raportare la dispozitiile noului Cod civil, fie pentru a sublinia diferentele aduse de actuala reglementare si modalitatea in care acestea ar putea influenta solutia in momentul de fata.

Solutiile jurisprudentiale prezentate sunt urmate, in majoritatea cazurilor, de comentarii ale autorilor, prin care acestia au urmarit sa detalieze rationamentul instantei expus in spete sau sa infatiseze opinii contrare, sa faca referire la situatii juridice conexe, care ar putea ridica probleme de interpretare a legii, apreciate a fi relevante, realizand si trimiteri corespunzatoare la doctrina.

Cartea Nulitatea actului juridic civil, destinata in special practicienilor dreptului, poate fi utila, in egala masura, teoreticienilor, auditorilor de justitie, studentilor si masteranzilor de la facultatile de drept, comentariile ce insotesc spetele facilitand o mai buna intelegere a diferitelor aspecte analizate in legatura cu institutia nulitatii actului juridic civil.

CAPITOLUL I. NULITATEA DETERMINATA DE NERESPECTAREA FORMEI CERUTE AD VALIDITATEM 

1. Forma autentica a antecontractului de vanzare a unui bun imobil 

2. Conditie de forma prevazuta de lege ad validitatem. Principiul simetriei formei actelor juridice. Contract de vanzare a unui bun imobil. Act aditional prin care se transmite un drept de creanta

3. Cesiune de creanta cu titlu gratuit. Lipsa formei autentice. Consecinte 

CAPITOLUL AL II‑LEA. NULITATEA DETERMINATA DE LIPSA CONSIMTAMANTULUI

4. Nulitate absoluta determinata de lipsa totala a exprimarii consimtamantului partii la incheierea contractului. Imposibilitatea confirmarii tacite a nulitatii absolute in lipsa unei dispozitii legale exprese. Contract de arendare

5. Nulitate absoluta determinata de lipsa totala a consimtamantului la incheierea actului juridic. Confirmare nulitate. Contract de prestare a serviciilor de salubritate. Lipsa semnaturii de pe contract si de pe facturile emise in executarea acestuia

6. Anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor. Invocarea lipsei consimtamantului in cadrul procedurii speciale prevazute de art. 117 alin. (1) din Legea insolventei nr. 85/2014 

7. Lipsa consimtamantului mandantului dedusa din incheierea actului de catre mandatar cu depasirea limitelor mandatului general. Contract de comodat 

8. Lipsa consimtamantului. Semnatura care apartine altei persoane decat cea care figureaza ca parte in contract. Contract de vanzare 

9. Lipsa totala a consimtamantului. Contract de credit

CAPITOLUL AL III‑LEA. NULITATEA DETERMINATA DE NEVALABILITATEA CONSIMTAMANTULUI 

Sectiunea 1. Eroarea 

10. Nulitate relativa determinata de eroarea esentiala asupra naturii contractului. Contract de vanzare cu clauza de intretinere si uzufruct viager 

11. Valabilitatea cartii de identitate. Nulitate relativa determinate de viciul erorii. Persoana care poate invoca eroarea 

12. Donatie cu sarcina. Eroare asupra naturii actului incheiat. Contract de intretinere 

13. Contract de vanzare. Eroare asupra naturii contractului. Probatiune. Contract de intretinere 

14. Contract de vanzare. Eroare asupra naturii contractului. Adaptarea contractului 

15. Contract de arendare. Eroare asupra naturii contractului. Contract de vanzare 

16. Eroare cu privire la natura actului autentic incheiat de parti. Pret inferior valorii bunului cumparat 

17. Eroare. Necesitatea ca aceasta sa fie scuzabila pentru a putea atrage anularea actului. Tranzactie judiciara 

18. Eroare de fapt invocata contrar regulilor privind buna‑credinta. Act juridic redactat intr‑o limba straina. Contract de comodat

19. Nulitate partiala. Eroare asupra unei parti a obiectului contractului. Contract de intretinere 

Sectiunea a 2‑a. Dolul 

20. Dol prin omisiune. Cauza ilicita si imorala rezultand din faptul ca partea ar fi avut reprezentarea imprejurarii ca nu si‑ar putea indeplini obligatiile asumate. Contract de asistenta juridica, avand ca obiect prestarea asistentei juridice intr‑o tara straina 

21. Eroare asupra naturii contractului provocata prin manopere dolosive. Cauza imorala determinate prin dol 

22. Dol prin reticenta. Frauda la lege. Certificat de mostenitor 

23. Conditii de proba a dolului. Contract de vanzare a unui bun imobil. Eroare cu privire la amplasamentul terenului si la calea de acces 

Sectiunea a 3‑a. Violenta

24. Violenta. Caracterul injust al amenintarii. Desfacerea contractului individual de munca. Amenintarea salariatului cu cercetarea disciplinara 

25. Nulitate relativa determinata de incheierea contractului in stare de necesitate. Conditii 

26. Elementele violentei. Caracterul injust al amenintarii. Contract de intretinere 

27. Eroare. Dol. Violenta. Conditii. Invocarea nulitatii intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 193/2000 de catre fideiusorul din contractul de credit bancar, cu privire la contractul de fideiusiune 

Sectiunea a 4‑a. Leziunea 

28. Nerespectarea prevederilor legale in materie fiscala privind impozitul pe transferul proprietatii imobiliare in cazul actelor juridice translative de proprietate. Starea de nevoie in cazul leziunii. Starea de boala grava in care se afla partea contractanta 

29. Leziune. Interferente cu viciile de consimtamant ale erorii, dolului si violentei. Leziune si pret derizoriu 

30. Leziune. Domeniu de aplicare. Acord de mediere 

31. Invocarea leziunii in contractele de vanzare. Conditii. Violenta. Sarcina probei 

CAPITOLUL AL IV‑LEA. NULITATEA DETERMINATA DE LIPSA DISCERNAMANTULUI 

32. Lipsa discernamantului. Probatiune. Obiectul probei. Cerere in constatarea nulitatii absolute a contractului pentru lipsa consimtamantului. Admiterea cererii si pronuntarea nulitatii relative a contractului 

33. Testament. Lipsa discernamantului. Actiune in anulare. Calitate procesuala activa 

34. Lipsa discernamantului. Punere sub interdictie. Corelatie 

35. Tranzactie judiciara. Lipsa discernamantului. Corelatie cu capacitatea de a contracta. Dovada lipsei discernamantului persoanei intre timp decedate 

36. Prezumtia valabilitatii consimtamantului. Sarcina probei exprimarii unui consimtamant nevalabil. Violenta 

37. Lipsa capacitatii de exercitiu. Lipsa discernamantului. Sanctiune 

CAPITOLUL AL V‑LEA. NULITATEA DETERMINATA DE NEVALABILITATEA CAUZEI ACTULUI JURIDIC CIVIL

38. Contract de vanzare. Cauza ilicita. Instrainarea aceluiasi bun, de catre acelasi vanzator, succesiv, catre cumparatori diferiti. Actiune in nulitatea absoluta a incheierii de rectificare a unui act autentificat. Calitate procesuala pasiva 

39. Cauza ilicita. Buna‑credinta ca exceptie de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis 

40. Cauza actului juridic nu este reala (lipsa cauzei). Nespecializarea ipotecii. Sanctiune 

41. Nulitate absoluta invocata pentru incheierea ulterioara a unui al doilea contract de arendare avand ca obiect acelasi teren ce fusese anterior arendat reclamantului. Calitate procesuala pasiva 

42. Nulitate absoluta a contractului de imprumut pentru lipsa cauzei imediate, dedusa din nepredarea sumei de bani ce a facut obiectul imprumutului. Invocarea nulitatii de catre partea care cunostea lipsa caracterului real al contractului de imprumut autentic 

43. Lipsa predarii bunului. Nulitatea contractului de imprumut pentru lipsa cauzei. Dare in plata nula in baza principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis 

44. Vanzarea lucrului altuia. Cauza ilicita. Sanctiune

45. Nulitate invocata pentru vanzarea intregului bun, in materialitatea sa, doar de catre unul dintre coproprietari, fara acordul celorlalti. Vanzarea bunului altuia. Sanctiune 

46. Vanzarea bunului altuia. Pretinsa nulitate absoluta pentru cauza ilicita 

47. Contract de intretinere. Cauza imorala

48. Cauza ilicita. Simulatie prin deghizarea partiala a pretului in contractul de vanzare. Contract de imprumut. Fraudarea legislatiei fiscale. Consecinte 

CAPITOLUL AL VI‑LEA. FRAUDA LA LEGE 

49. Contract de vanzare incheiat de catre promitentul‑vanzator cu un tert, in fraudarea intereselor promitentului‑cumparator din antecontractul incheiat anterior cu privire la acelasi bun imobil. Neplata in realitate a pretului. Nulitate absoluta 

50. Promisiune bilaterala de vanzare. Instrainarea bunului catre o alta persoana decat promitentul‑cumparator. Cunoasterea de catre cumparator a faptului ca imobilul este obiectul unei promisiuni bilaterale de vanzare 

51. Contract de vanzare incheiat de cel pus sub interdictie judecatoreasca si tutorele sau, folosind manopere dolosive. Mentinerea, din cauza fraudei comise de incapabil, a contractului anulabil 

52. Frauda la lege in vederea sustragerii unui bun de la executare silita. Probatiune. Consecinte 

53. Simulatie. Frauda la lege. Sanctiunea aplicabila 

54. Cauza ilicita. Frauda la lege. Contract de arenda incheiat cu scopul de a se crea un drept de preemptiune la cumparare 

55. Dreptul de preemptiune al arendasului. Frauda la lege decurgand din nerespectarea dreptului de preemptiune. Sanctiune 

56. Nerespectarea conditiilor de exercitare a dreptului de preemptiune instituit pentru ocrotirea unui interes particular. Nulitate relativa. Obligativitatea vanzarii direct catre coproprietari a bunului asupra caruia Statul are si el calitatea de coproprietar, potrivit Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

CAPITOLUL AL VII‑LEA. EFECTELE NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL 

57. Contract de mandat. Act anulabil pe motiv ca a fost incheiat in conflict de interese. Confirmarea actului anulabil. Repunerea partilor in situatia anterioara. Situatia subdobanditorului de buna‑credinta si cu titlu oneros 

58. Contracte de vanzare avand ca obiect constructii afectate unei utilizari sociale sau culturale – case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea – ce au apartinut cooperativelor agricole de productie. Nulitate absoluta virtuala. Mentinerea contractului in baza principiului error communis facit ius 

59. Nulitate absoluta partiala determinata de stipularea unei clauze penale in contractul de imprumut ce urma a fi cumulate cu dobanda legala. Nulitate relativa determinata de lipsa consimtamantului expres al unuia dintre soti la incheierea unui act de instrainare sau de grevare cu drepturi reale avand ca obiect bunuri comune. Aplicarea principiului ocrotirii bunei‑credinte, ca exceptie de la regula resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis. Inadmisibilitatea cererii debitorului din dosarul de executare silita de anulare a actului de adjudecare (ca act final al executarii silite), pe calea dreptului comun, in aplicarea principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (ca act subsecvent) 

60. Stingerea ipotecii pe cale principala, ca efect al anularii dreptului de proprietate al constituitorului, independent de raportul principal de obligatie, care ramane in vigoare. Imposibilitatea urmaririi bunului ipotecat in mainile proprietarului initial, al carui drept de proprietate a renascut, ca efect al constatarii nulitatii

61. Conversiunea contractului nul. Donatie deghizata ca vanzare

62. Nulitate partiala. Indivizibilitatea tranzactiei 

63. Titlu de proprietate prin care s‑a reconstituit dreptul de proprietate, in temeiul Legii fondului funciar. Contract de vanzare, act subsecvent. Anulare titlu de proprietate al vanzatorului. Inaplicabilitatea principiului anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial. Dovada lipsei discernamantului 

64. Ocrotirea bunei‑credinte a subdobanditorului cu titlu oneros si asigurarea stabilitatii circuitului civil, ca exceptii de la principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial

65. Promisiune bilaterala de vanzare a unui bun aflat in coproprietate, incheiata doar de unul dintre coproprietarii bunului. Inaplicabilitatea nulitatii actului juridic. Sanctiunea inopozabilitatii fata de coproprietarul care nu a consimtit la promisiune 

66. Principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis. Irelevanta bunei‑credinte in privinta desfiintarii actelor cu titlu gratuit 

67. Buna‑credinta, ca exceptie de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis. Conditii. Interesul de a formula cererea in constatarea nulitatii, in conditiile in care anterior s‑a solutionat o actiune in revendicare cu privire la acelasi imobil 

CAPITOLUL AL VIII‑LEA. ASPECTE PRACTICE VARIATE PRIVIND NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 

68. Modalitatea de inscriere a creantelor in tabelul creditorilor in cadrul procedurii insolventei. Nulitate absoluta a tranzactiei cu privire la drepturi de care partile nu pot sa dispuna potrivit legii 

69. Nulitate absoluta expresa determinata de lipsa sau nevalabilitatea certificatului de atestare fiscala, in cazul instrainarilor de bunuri imobile sau a mijloacelor de transport 

70. Factura fiscala nu reprezinta, in sine, un act juridic, astfel incat instanta de judecata nu poate dispune anularea acesteia 

71. Contract de mediere. Lipsa prevederii unui onorariu. Consecinte 

72. Clauza de inalienabilitate. Efectele stipularii caracterului perpetuu al acesteia 

73. Clauza de inalienabilitate. Posibilitatea grevarii cu ipoteca a unui bun declarat inalienabil prin conventia partilor. Nulitate. Consecinte 

74. Act incheiat de primaria unitatii administrativ‑teritoriale. Lipsa capacitatii de folosinta. Cauza ilicita. Nulitate 

75. Mandat acordat in vederea realizarii unui partaj voluntar cu privire la o masa de bunuri in care se include si un imobil. Consecintele depasirii limitelor mandatului 

76. Nulitatea tranzactiei. Depasirea limitelor mandatului 

77. Simulatie. Vanzare deghizata. Vanzare catre descendenti. Nulitate. Prezumtia de existenta a simulatiei 

78. Conventie de rezolutiune a contractului de vanzare a unui bun imobil (devenit bun comun al sotilor) incheiata de un singur sot. Pretinsa anulabilitate invocata de catre celalalt sot. Regimul juridic aplicabil 

79. Clauza considerata nescrisa. Diferentiere fata de clauza nula

80. Nulitatea clauzei asumate sub conditie pur potestativa din partea debitorului. Contract individual de munca 

81. Nulitate absoluta determinata de nerespectarea dispozitiilor legale privind procedura de trecere a unui bun din domeniul public in domeniul privat al statului

CAPITOLUL AL IX‑LEA. ASPECTE PROCESUALE DERIVATE DIN PROBLEMATICA NULITATII ACTULUI JURIDIC CIVIL 

82. Contract de vanzare. Bun propriu al unuia dintre soti. Invocarea nulitatii relative de catre o persoana care nu a fost parte in contract, ci doar declarant cu privire la situatia obiectului material al contractului 

83. Titlu de proprietate. Hotarare pronuntata in solutionarea unei cereri in revendicare imobiliara prin comparare de titluri. Autoritate de lucru judecat fata de o cerere ulterioara, intre aceleasi parti, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate al reclamantului din cererea initiala 

84. Admisibilitatea cererii in constatarea nulitatii absolute partiale a unui articol din actul constitutiv al unei societati reglementate de Legea nr. 31/1990, formulate pe calea dreptului comun 

85. Prescriptia dreptului de a cere anularea contractului pentru lipsa discernamantului partii intre timp decedate 

86. Litisconsortiu obligatoriu in cererea de anulare a unui contract de inchiriere

87. Invocarea motivelor de nulitate absoluta si de nulitate relativa. Calitate procesuala activa. Interes. Invocarea unei cauze de nulitate absoluta a actului ce ar afecta componenta viitoare a masei succesorale 

88. Invocarea nulitatii relative pe cale de exceptie. Termen de prescriptie 

 

Detalii tehnice
Data aparitiei24 iun. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini528
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON