Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noutati legislative in materia succesiunilor introduse prin noul Cod civil

ISBN/ISSN: 978-606-678-571-6
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Cartea de fata este gandita ca un instrument util tuturor celor interesati de regimul juridic pe care noul Cod civil il creeaza in materia succesiunilor. Lucrarea a fost construita cu scopul de a oferi cititorului un raspuns, pe cat posibil complet, asupra cadrului de reglementare anterior si actual al institutiilor apartinand materiei succesiunilor.

Solutia legislativa din noul Cod mentine, in principiu, regulile fundamentale care s-au conturat in timp, consacrate si in Codul civil de la 1864. Elementele de noutate sunt menite, pe de o parte, sa sporeasca eficienta practica concreta a reglementarii, iar, pe de alta parte, sa protejeze interesele mostenitorilor si ale tertilor ce pot fi afectati de efectele transmisiunii succesorale, ale modului de exercitare a dreptului de optiune sau de partajare a masei succe­sorale.

Plecand de la aceste premise, expunerea este construita avand ca punct de reper dispozitiile Codului de la 1864, preluate, in mare masura, si de noua reglementare. Pentru fiecare dintre institutiile juridice incidente, am incercat o evidentiere punctuala a elementelor de noutate, cu privire speciala asupra consecintelor practice ale acestora.

 
Maria Marieta Soreata

TITLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA DREPTUL DE MOSTENIRE 

Capitolul I. Notiune si caractere juridice 

Sectiunea 1. Consideratii introductive
1. Cadrul legal de reglementare 
2. Delimitari conceptuale 

Sectiunea a 2-a. Felurile mostenirii
1. Felurile mostenirii sub incidenta Codului civil de la 1864
2. Felurile mostenirii sub incidenta noului Cod civil

Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale mostenirii 
1. Transmisiune mortis causa 
2. Transmisiune universala 
3. Transmisiune unitara 
4. Transmisiune indivizibila 

Sectiunea a 4-a. Deschiderea mostenirii 
1. Data si importanta sa pentru deschiderea mostenirii 
2. Locul deschiderii succesiunii

Capitolul al II-lea. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Sectiunea 1. Consideratii generale 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de a mosteni 
1. Notiune 
2. Persoane care au capacitate succesorala 
3. Persoanele care nu au capacitate succesorala

Sectiunea a 3-a. Vocatia la mostenire
1. Notiune

Sectiunea a 4-a. Nedemnitatea succesorala 
2. Cazuri de nedemnitate succesorala 
3. Efectele nedemnitatii
4. Inlaturarea efectelor nedemnitatii

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA 

Capitolul I. Consideratii generale asupra mostenirii legale 

Sectiunea 1. Notiunea de mostenire legala 
1. Notiune si fundament
2. Conditiile speciale ale mostenirii legale

Sectiunea a 2-a. Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii
1. Preliminarii 
2. Concluzii 

Sectiunea a 3-a. Reprezentarea succesorala 
1. Notiune 
2. Domeniu de aplicare
3. Conditiile reprezentarii succesorale 
4. Efectele reprezentarii succesorale

Capitolul al III-lea. Clasele de mostenitori 

Sectiunea 1. Clasa I de mostenitori - descendentii defunctului 
1. Notiune si domeniu de aplicare
2. Intinderea dreptului la mostenire 
3. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire a descendentilor

Sectiunea a 2-a. Clasa a doua de mostenitori legali – ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 
1. Notiune si domeniu de aplicare 
2. Ascendentii privilegiati 
3. Colateralii privilegiati 

Sectiunea a 3-a. Clasa a treia de mostenitori - ascendentii ordinari 

Sectiunea a 4-a. Clasa a patra de mostenitori - colateralii ordinari

Sectiunea a 5-a. Sotul supravietuitor
1. Consideratii introductive
2. Conditiile dreptului de mostenire apartinand sotului supravietuitor 
3. Intinderea dreptului de mostenire al sotului supravietuitor 
4. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor
5. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor 
6. Concluzii

Sectiunea a 6-a. Mostenirea vacanta
1. Notiune si natura juridica 
2. Procedura declararii vacante a mostenirii

TITLUL III. DESPRE LIBERALITATI 

Capitolul I. Consideratii generale privind conditiile de valabilitate a liberalitatilor 

Sectiunea 1. Notiune si domeniu de aplicare 
1. Cadrul de reglementare legala 
2. Conditiile generale pentru valabilitatea liberalitatilor 

Sectiunea a 2-a. Limitele dreptului de a dispune prin liberalitati 
1. Oprirea pactelor asupra mostenirilor nedeschise inca
2. Substitutiile fideicomisare
3. Liberalitatile reziduale 
4. Delimitari institutionale

Sectiunea a 3-a. Reguli speciale in materia efectelor juridice ale liberalitatilor
1. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
2. Clauzele considerate nescrise
3. Confirmarea liberalitatilor

Capitolul al II-lea. Donatia 

Sectiunea 1. Consideratii introductive relative la donatie ca liberalitate
1. Definitie si delimitari conceptuale
2. Caracterele juridice ale donatiei
3. Regimul juridic al donatiei 
4. Opozabilitatea donatiei 
5. Principiul irevocabilitatii donatiilor

Sectiunea a 2-a. Revocarea donatiei 
1. Cauze legale de revocare. Enumerare 
2. Revocarea pentru ingratitudine 
3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 

Sectiunea a 3-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul al III-lea. Despre testamente 

Sectiunea 1. Consideratii introductive 
1. Testamentul – notiune, continut 
2. Caracterele juridice ale testamentului 
3. Interpretarea si proba testamentului 

Sectiunea a 2-a. Conditii generale de valabilitate si formele testamentului 
1. Conditii generale de validitate a testamentului 
2. Formele testamentelor 

Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului 
1. Notiune si cadru de reglementare 
2. Formele revocarii voluntare 

Sectiunea a 4-a. Legatul 
1. Notiune si cadru de reglementare legala 
2. Clasificarea legatelor 
3. Efectele legatelor 
4. Ineficacitatea legatelor 

Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea (exheredarea) 
1. Notiune si cadru legal de reglementare 
2. Felurile dezmostenirii 
3. Efectele dezmostenirii
4. Nulitatea exheredarii

Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara 
1. Notiune si cadru de reglementare legala 
2. Desemnarea executorului testamentar si  atributiile acestuia
3. Raspunderea executorului testamentar 
4. Incetarea executiunii testamentare 
5. Concluzii 

Capitolul al IV-lea. Despre rezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
1. Delimitari conceptuale si cadrul legal de reglementare 
2. Rezerva succesorala – caractere juridice si domeniu de aplicare
3. Cotitatea disponibila 

Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive 
1. Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile 
2. Reductiunea liberalitatilor excesive 

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dreptul de optiune succesorala 
1. Consideratii introductive. Scurt istoric si justificarea institutiei
2. Caracterele dreptului de optiune succesorala 
3. Dreptul de optiune si vocatia multipla la mostenire
4. Termenul de optiune succesorala 
5. Formele de exercitare a dreptului de optiune succesorala 

Sectiunea a 2-a. Inventarierea si conservarea bunurilor succesorale
1. Inventarierea. Notiune si cadru legal de reglementare
2. Masuri speciale de conservare a bunurilor 

Sectiunea a 3-a. Transmisiunea mostenirii 
1. Obiectul transmisiunii 
2. Transmisiunea activului mostenirii 
3. Transmisiunea pasivului mostenirii

Sectiunea a 4-a. Sezina 
1. Notiune si cadru de reglementare legala
2. Mostenitorii sezinari 
3. Efectele sezinei 
4. Trimiterea in posesia mostenirii a mostenitorilor nesezinari

Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate 
1. Notiune si cadru de reglementare legala 
2. Efectele petitiei de ereditate 
3. Certificatul de mostenitor 

Capitolul al II-lea. Partajul mostenirii si raportul donatiilor

Sectiunea 1. Partajul succesoral 
1. Notiune si cadru de reglementare legala 
2. Starea de indiviziune
3. Formele partajului
4. Efectele juridice ale partajului
5. Desfiintarea partajului 

Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor 
1. Definitie si fundament juridic
2. Conditiile obligatiei legale de raport 
3. Persoanele care pot cere raportul donatiilor 
4. Modurile de efectuare a raportului 
5. Raportul datoriilor 
6. Concluzii 

Sectiunea a 2-a. Partajul de ascendent 
1. Notiune si cadru legal de reglementare 
2. Conditiile de validitate ale impartelii de ascendent 
3. Forme de efectuare a impartelii 
4. Efectele partajului de ascendent 
5. Desfiintarea impartelii de ascendent 
6. Concluzii 
Index

Detalii tehnice
Data aparitiei28 aug. 2013
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini272
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON