Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala, in vigoare de la 01.01.2016 Ed.2

ISBN/ISSN: 978-606-27-0315-8
Editura: Hamangiu
30,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

A doua editie a lucrarii prezinta textele actualizate la zi ale noilor coduri – fiscal si de procedura fiscala – care au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016, inclusiv modificarile de ultima ora aduse prin Legea nr. 358/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M. Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (publicata in M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015) este redata in forma deja completata si modificata prin O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015), O.U.G. nr. 50/2015 (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015) si O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015) si este impartita in 11 titluri cu o structura nu mult diferita de aceea a vechiului cod.

Printre cele mai semnificative modificari aduse de Titlul II – Impozitul pe profit – se numara reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, masura aplicabila chiar incepand cu anul 2016, si nu din 2017, astfel cum s-a preconizat initial. In schimb, alte masuri de relaxare fiscala a caror aplicare a fost amanata pana in 2017 sunt eliminarea impozitului pe constructii („taxa pe stalp”), cu sediul materiei in titlul X, si a „supraaccizei” la carburanti (nivelul accizelor poate fi consultat in anexele 1 si 2 ale titlului VIII din cod). Probabil cea mai importanta masura de relaxare fiscala este scaderea TVA in doua etape, de la 24% la 20%, din 2016, apoi la 19%, din 2017. In aceeasi materie a TVA, o noutate absoluta si cu impact general introdusa prin O.U.G. nr. 50/2015 priveste aplicarea din 2016 a unei cote de 9% pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.

In privinta impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin O.U.G. nr. 50/2015 au fost operate modificari de ultima ora, ce vizeaza cresterea de la 65.000 la 100.000 de euro a pragului pana la care o persoana juridica poate fi considerata microintreprindere si introducerea de cote de impozitare diferite, intre 1% si 3%, in functie de numarul de salariati.

Printre noutatile din materia contributiilor sociale, cu sediul in titlul V, se gasesc masuri precum majorarea contributiei individuale la pensii, prin marirea bazei de calcul, contributie plafonata insa la 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile din activitati independente, inclusiv pentru persoanele fizice salariate, sau aplicarea cotei de 5,5% pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate pentru toate categoriile de venituri, inclusiv in cazul veniturilor obtinute din dividende, dobanzi sau drepturi de autor de catre persoanele salariate incepand cu 1 ianuarie 2017. Totodata, este introdusa obligatia persoanelor fizice care nu realizeaza venituri si nu sunt incluse in categoriile exceptate de a plati contributii de asigurari sociale de sanatate.

In privinta impozitelor si taxelor locale, incluse in Titlul IX, legiuitorul a decis eliminarea taxelor majorate progresiv pentru proprietarii mai multor cladiri rezidentiale. De asemenea, impozitul pe cladiri este reglementat diferit, nu doar in functie de calitatea proprietarului, persoana fizica sau persoana juridica, ci si in functie de destinatia cladirii (rezidentiala, nerezidentiala si mixta). Cota de impozit este variabila, consiliul local avand posibilitatea sa stabileasca prin hotarare procentajul exact, in limitele fixate de legiuitor. De exemplu, in cazul locuintelor, impozitul devine variabil, situandu-se intre 0,08% si 0,2% din valoarea impozabila a cladirii, in functie de hotararea consiliului local.

Avand o dispunere relativ diferita pe titluri si capitole a articolelor, noul Cod de procedura fiscala adoptat prin Legea nr. 207/2015 (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015) aduce modificari substantiale in raport cu vechea legislatie. Printre masurile in favoarea contribuabililor se numara scaderea nivelului dobanzii, al penalitatii si al majorarii de intarziere, introducerea principiului in dubio contra fiscum, reducerea amenzilor pentru persoanele juridice altele decat contribuabilii mijlocii si mari, prevederea posibilitatii contribuabilului de a sustine oral contestatia administrativa. Alte noutati semnificative ale noului cod sunt introducerea de penalitati pentru nedeclararea obligatiilor fiscale sau prevederea de termene de solutionare a cererilor contribuabililor de 2, 4, respectiv 6 luni. De exemplu, daca organul fiscal nu solutioneaza in termen de 6 luni contestatia facuta actului administrativ fiscal, contribuabilul se va putea adresa instantei de contencios administrativ.

Sunt incluse si modificarile aduse Codului de procedura fiscala prin O.U.G. nr. 50/2015 in materii precum legea aplicabila executarilor silite in curs la data intrarii in vigoare a codului, competenta de solutionare a contestatiilor sau conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata.

Fiecare dintre coduri este insotit de o tabla de materii si de un index intocmite in sprijinul familiarizarii cititorilor cu noile reglementari.

Noul Cod fiscal 
Index 

Noul Cod de procedura fiscala 
Index 

Lista ordinelor emise in aplicarea NCF si NCPF 

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 

Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal 

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale

Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul V. Impozitul pe dividende

Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii 

Anexele nr. 1-4

Titlul III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

Titlul IV. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente 

Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul V. Venituri din investitii 

Capitolul VI. Venituri din pensii 

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Capitolul X. Venituri din alte surse 

Capitolul XI. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 

Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale

Titlul V. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contribuita si cotele de contributii 

Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor  care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice 

Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)-f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Sectiunea a 5-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente

Sectiunea a 6-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente 

Capitolul III. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii 

Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului 

Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din pensii, in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice aflate sub protectia sau in custodia statului, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state

Sectiunea a 5-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 

Sectiunea a 6-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 

Sectiunea a 7-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse 

Sectiunea a 8-a. Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse 

Sectiunea a 9-a. Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 10-a. Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul in care persoanele fizice nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse 

Capitolul IV. Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in cazul persanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Capitolul V. Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Capitolul VI. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Capitolul VII. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 

Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale 

Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene

Sectiunea a 2-a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania 

Capitolul III. Impozitul pe reprezentante 

Capitolul IV. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri 

Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Titlul VII. Taxa pe valoarea adaugata 

Capitolul I. Definitii 

Capitolul II. Operatiuni impozabile 

Capitolul III. Persoane impozabile 

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor 

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii 

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VIII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Regimul accizelor armonizate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Nivelul si calculul accizelor 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile platitorilor de accize 

Sectiunea a 4-a. Alcool si bauturi alcoolice 

Sectiunea a 5-a. Tutun prelucrat 

Sectiunea a 6-a. Produse energetice 

Sectiunea a 7-a. Energie electrica

Sectiunea a 8-a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 9-a. Regimul de antrepozitare 

Sectiunea a 10-a. Destinatarul inregistrat

Sectiunea a 11-a. Expeditorul inregistrat

Sectiunea a 12-a. Importatorul autorizat 

Sectiunea a 13-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica

Sectiunea a 14-a. Scutiri de la plata accizelor 

Sectiunea a 15-a. Restituiri de accize

Sectiunea a 16-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 17-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 

Sectiunea a 18-a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

Sectiunea a 19-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 

Sectiunea a 20-a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia 

Sectiunea a 21-a. Marcarea si colorarea motorinei 

Sectiunea a 22-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate 

Capitolul III. Contraventii si sanctiuni 

Capitolul IV. Infractiuni 

Anexele nr. 1-2

Titlul IX. Impozite si taxe locale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren 

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 

Capitolul VIII. Taxe speciale 

Capitolul IX. Alte taxe locale 

Capitolul X. Alte dispozitii comune 

Capitolul XI. Sanctiuni 

Capitolul XII. Dispozitii finale 

Titlul X. Impozitul pe constructii 

Titlul XI. Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei08 ian. 2016
Categorie generalaLegislatie
Editiea 2-a
Numar pagini664
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Codul muncii. Actualizat 18 februarie 2016

Codul muncii 05.01.2016

decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
12,00 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 februarie 2016

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala Ed.12_04.01.2016

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
28,00 RON