Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala in vigoare de la 01.01.2016

ISBN/ISSN: 978-606-27-0316-5
Editura: Hamangiu
28,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Culegerea prezinta textele noilor coduri – fiscal si de procedura fiscala – care vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016, fiecare dintre acestea fiind insotit de o tabla de materii si de un index intocmite in sprijinul familiarizarii cititorilor cu viitoarele reglementari.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (publicata in M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015) este redata in forma deja completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015) si este impartita in 11 titluri cu o structura nu mult diferita de aceea a vechiului cod.

Printre cele mai semnificative modificari aduse in materia impozitului pe profit se numara reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, masura aplicabila insa incepand cu anul 2017. Alte masuri de relaxare fiscala a caror aplicare a fost amanata pana in 2017 sunt eliminarea impozitului pe constructii („taxa pe stalp”) si a „supraaccizei” la carburanti (nivelul accizelor poate fi consultat in anexele 1 si 2 ale titlului VIII din cod). Probabil cea mai importanta masura de relaxare fiscala este scaderea TVA in doua etape, de la 24% la 20%, din 2016, apoi la 19%, din 2017.

Printre noutatile din materia contributiilor sociale se gasesc masuri precum majorarea contributiei individuale la pensii, prin marirea bazei de calcul, contributie plafonata insa la 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile din activitati independente, inclusiv pentru persoanele fizice salariate, sau aplicarea cotei de 5,5% pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate pentru toate categoriile de venituri, inclusiv in cazul veniturilor obtinute din dividende, dobanzi sau drepturi de autor de catre persoanele salariate incepand cu 1 ianuarie 2017. Totodata, este introdusa obligatia persoanelor fizice care nu realizeaza venituri si nu sunt incluse in categoriile exceptate de a plati contributii de asigurari sociale de sanatate.

Avand o dispunere relativ diferita pe titluri si capitole a articolelor, noul Cod de procedura fiscala adoptat prin Legea nr. 207/2015 (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015) aduce si el modificari substantiale in raport cu vechea legislatie. Printre masurile in favoarea contribuabililor se numara scaderea nivelului dobanzii, al penalitatii si al majorarii de intarziere, introducerea principiului in dubio contra fiscum, reducerea amenzilor pentru persoanele juridice altele decat contribuabilii mijlocii si mari, prevederea posibilitatii contribuabilului de a sustine oral contestatia administrativa. Alte noutati semnificative ale noului cod sunt introducerea de penalitati pentru nedeclararea obligatiilor fiscale sau prevederea de termene de solutionare a cererilor contribuabililor de 2, 4, respectiv 6 luni.

Noul Cod fiscal

Index 

Noul Cod de procedura fiscala 

Index

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicata in M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015 cu completarile aduse prin:
-O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015).

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 

Capitolul II. Aplicarea si modificarea Codului fiscal 

Capitolul III. Definitii 

Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 

Titlul II. Impozitul pe profit 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Calculul rezultatului fiscal 

Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 

Capitolul IV. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 

Capitolul V. Impozitul pe dividende 

Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii 

Anexele nr. 1-4

Titlul III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

Titlul IV. Impozitul pe venit 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Venituri din activitati independente 

Capitolul III. Venituri din salarii si asimilate salariilor 

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Capitolul V. Venituri din investitii

Capitolul VI. Venituri din pensii 

Capitolul VII. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura 

Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 

Capitolul IX. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 

Capitolul X. Venituri din alte surse

Capitolul XI. Venitul net anual impozabil 

Capitolul XII. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 

Capitolul XIII. Aspecte fiscale internationale

Capitolul XIV. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii si finale 

Titlul V. Contributii sociale obligatorii 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contribuita si cotele de contributii 

Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice 

Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d)-f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Sectiunea a 5-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente 

Sectiunea a 6-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente 

Capitolul III. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii 

Sectiunea a 3-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului 

Sectiunea a 4-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din pensii, in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice aflate sub protectia sau in custodia statului, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Sectiunea a 5-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 

Sectiunea a 6-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor 

Sectiunea a 7-a. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse 

Sectiunea a 8-a. Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse 

Sectiunea a 9-a. Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 10-a. Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul in care persoanele fizice nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse

Capitolul IV. Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in cazul persanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state 

Capitolul V. Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

Capitolul VI. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

Capitolul VII. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare 

Sectiunea 1. Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei 

Sectiunea a 2-a. Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul 

Sectiunea a 3-a. Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 

Capitolul VIII. Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale 

Sectiunea 1. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene 

Sectiunea a 2-a. Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii 

Titlul VI. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania 

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 

Capitolul II. Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania 

Capitolul III. Impozitul pe reprezentante 

Capitolul IV. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri 

Capitolul V. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate 

Titlul VII. Taxa pe valoarea adaugata 

Capitolul I. Definitii

Capitolul II. Operatiuni impozabile

Capitolul III. Persoane impozabile

Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei 

Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 

Capitolul VII. Baza de impozitare 

Capitolul VIII. Cotele de taxa 

Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 

Capitolul X. Regimul deducerilor 

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 

Capitolul XII. Regimuri speciale 

Capitolul XIII. Obligatii 

Capitolul XIV. Dispozitii comune 

Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 

Titlul VIII. Accize si alte taxe speciale 

Capitolul I. Regimul accizelor armonizate

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Nivelul si calculul accizelor 

Sectiunea a 3-a. Obligatiile platitorilor de accize

Sectiunea a 4-a. Alcool si bauturi alcoolice 

Sectiunea a 5-a. Tutun prelucrat 

Sectiunea a 6-a. Produse energetice 

Sectiunea a 7-a. Energie electrica 

Sectiunea a 8-a. Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 9-a. Regimul de antrepozitare 

Sectiunea a 10-a. Destinatarul inregistrat 

Sectiunea a 11-a. Expeditorul inregistrat

Sectiunea a 12-a. Importatorul autorizat 

Sectiunea a 13-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica

Sectiunea a 14-a. Scutiri de la plata accizelor 

Sectiunea a 15-a. Restituiri de accize

Sectiunea a 16-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize 

Sectiunea a 17-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum 

Sectiunea a 18-a. Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa 

Sectiunea a 19-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 

Sectiunea a 20-a. Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia 

Sectiunea a 21-a. Marcarea si colorarea motorinei

Sectiunea a 22-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile 

Capitolul II. Regimul accizelor nearmonizate 

Capitolul III. Contraventii si sanctiuni 

Capitolul IV. Infractiuni 

Anexele nr. 1-2

Titlul IX. Impozite si taxe locale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri 

Capitolul III. Impozitul pe teren si taxa pe teren 

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 

Capitolul VIII. Taxe speciale 

Capitolul IX. Alte taxe locale 

Capitolul X. Alte dispozitii comune 

Capitolul XI. Sanctiuni 

Capitolul XII. Dispozitii finale 

Titlul X. Impozitul pe constructii 

Titlul XI. Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei16 oct. 2015
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini640
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila Actualizat 6 octombrie 2015

Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila 06.10.2015

Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Scurte consideratii pe marginea unor dispozitii de drept procesual civil interpretate neunitar in practica judiciara
37,60 RON
Indisponibila
Imagine Codul muncii 16.10.2015

Codul muncii 16.10.2015

decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
9,60 RON
Indisponibila
Imagine Contractele speciale - editia a 6-a

Contractele speciale - editia a 6-a

curs universitar
55,00 RON 55,00 RON