Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat

ISBN/ISSN: 978-606-522-459-9
Editura: Hamangiu
221,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Legea procesuala civila fundamentala, prin modificarile legislative aplicabile de la 15 februarie 2013, va genera schimbari importante in materia organizarii judiciare, a judecatii propriu-zise, a executarii silite. In acest context, prezenta lucrare se doreste a fi un reper semnificativ, printre altele care exista deja in peisajul juridic românesc, intrucât autorii propun o analiza pe articole a noii reglementari, realizata din perspectiva celui chemat sa aplice dreptul, in masura sa anticipeze semnificatiile si consecintele jurisprudentiale ale acesteia.

Sunt evidentiate, cu precadere, modificarile aduse in materia competentei instantelor judecatoresti, a rolului pe care judecatorul il are in procesul civil, prin extinderea drepturilor acestuia si a puterii de apreciere, cu buna-credinta, in echitate si conform principiilor dreptului, conjugate cu o sporire a responsabilitatii pe tarâmul celeritatii, prin introducerea contestatiei privind tergiversarea procesului. S-au adus modificari etapei pregatitoare a judecatii, procedurii de administrare a probelor si procedurilor speciale, au fost reconfigurate caile de atac, a fost fluidizata procedura executarii silite.

Toate acestea se regasesc in cuprinsul comentariilor pe articole, care au in vedere si normele Codului civil incidente, fiind completate cu jurisprudenta nationala recenta, jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, relevante si pentru noua reglementare.

Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila

CARTEA I. DISPOZITII GENERALE 

Titlul I. Actiunea civila 

Titlul II. Participantii la procesul civil 

Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea

Capitolul II. Partile 

Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata 
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara 

Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil

Titlul III. Competenta instantelor judecatoresti

Capitolul I. Competenta materiala

Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare 
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii introductive de instanta 

Capitolul II. Competenta teritoriala

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei

Sectiunea 1. Necompetenta si conflictele de competenta 
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei 

Titlul IV. Actele de procedura 

Capitolul I. Forma cererilor 

Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura

Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura

Titlul V. Termenele procedurale 

Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri 

CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA 

Titlul I. Procedura in fata primei instante 

Capitolul I. Sesizarea instantei de judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata 
Sectiunea a 3-a. Intampinarea 
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala 

Capitolul II. Judecata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului 
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului 
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii 

Capitolul III. Unele incidente procedurale 

Sectiunea 1. Renuntarea la judecata 
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins 
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii 

Capitolul IV. Hotararile judecatoresti 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Hotararile date in baza recunoasterii pretentiilor 
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor 
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie 
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata 

Titlul II. Caile de atac 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Apelul 

Capitolul III. Caile extraordinare de atac 

Sectiunea 1. Recursul 
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare
Sectiunea a 3-a. Revizuirea 

Titlul III. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

Capitolul I. Recursul in interesul legii 

Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 

CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Dispozitii speciale 

CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conventia arbitrala 

Titlul III. Tribunalul arbitral

Titlul IV. Procedura arbitrala

Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral 

Capitolul II. Judecata 

Capitolul III. Cheltuielile arbitrale

Capitolul IV. Hotararea arbitrala 

Titlul V. Desfiintarea hotararii arbitrale 

Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale 

Titlul VII. Arbitrajul institutionalizat 

CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA 

Titlul I. Dispozitii generale 

Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite 

Capitolul II. Titlul executoriu 

Capitolul III. Participantii la executarea silita 

Capitolul IV. Efectuarea executarii silite

Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare 
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita 
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor 
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori 
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii silite
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea executarii 
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite 

Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita

Capitolul VI. Contestatia la executare 

Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala 

Capitolul VIII. Intoarcerea executarii 

Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului

Capitolul I. Urmarirea mobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari 
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare 
Sectiunea a 3-a. Poprirea 
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor

Capitolul II. Urmarirea imobiliara 

Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi 
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale 

Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin urmarirea silita

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor urmarite 
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita

Titlul III. Executarea silita directa 

Capitolul I Dispozitii generale 

Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile 

Capitolul III. Predarea silita a bunurilor imobile 

Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori 

CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE 

Titlul I. Procedura divortului 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Capitolul II. Divortul remediu 

Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor 
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate

Capitolul III. Divortul din culpa sotilor 

Titlul II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca

Titlul III. Procedura de declarare a mortii

Titlul IV. Masuri asiguratorii si provizorii

Capitolul I. Sechestrul asigurator 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul asigurator al navelor civile 

Capitolul II. Poprirea asiguratorie

Capitolul III. Sechestrul judiciar 

Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala

Titlul V. Procedura partajului judiciar 

Titlul VI. Procedura ordonantei presedintiale 

Titlul VII. Cererile posesorii 

Titlul VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 

Titlul IX. Procedura ordonantei de plata 

Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa

Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Procedura de evacuare 

Capitolul III. Dispozitii speciale 

Titlul XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii 

Titlul XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute

Titlul XIV. Cautiunea judiciara 

CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL

Titlul I. Competenta internationala a instantelor romane 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta internationala a instantelor romane 

Titlul II. Legea aplicabila in procesul civil international 

Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces 

Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala 

Titlul III. Eficacitatea hotararilor straine 

Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine 

Capitolul II. Executarea hotararilor straine 

Titlul IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor arbitrate straine

Capitolul I. Procesul arbitral international 

Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine 

DISPOZITII FINALE 

Index 

merita
Daca sunteti practicieni, si nu numai, este o carte deosebita, complexa, cu solutii la dileme practice. Am lucrari scrise de inca vreo 3 autori consacrati in domeniu, dar, in marea majoritate a cazurilor, este lucrarea care-mi ofera raspunsuri. Merita sa o achizitionati, o recomand.
anca | 14.03.2015 08:31
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (1/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei07 mai 2013
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1576
Tip copertaCarte cartonata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept procesual civil