Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod Civil si reglementarile anterioare ed 2

Legea de punere in aplicare. Legislatie conexa
ISBN/ISSN: 978-606-522-743-9
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Adoptarea si, mai apoi, intrarea in vigoare a noului Cod civil a luat pe nepregatite lumea juridica, profesionistii dreptului fiind impresionati de dimensiunea apreciabila a noii reglementari si speriati de cantitatea de informatie ce trebuie asimilata din mers.

In realitate, lucrurile nu stau chiar asa. De fapt, multe dintre institutiile Codului civil nu sunt noi, ci reprezinta o reluare a vechilor institutii, care au fost re-sistematizate de redactorii Codului, pentru a le pune de acord cu doctrina si jurisprudenta ce s-au dezvoltat timp de 150 de ani, si prezentate intr-un limbaj juridic actualizat din punct de vedere terminologic. Intr-o mai mica masura, Codul cuprinde si institutii noi, insa nu se poate spune ca sunt de noutate absoluta, deoarece fie sunt preluate din alte sisteme de drept (Franta, Elvetia, Spania, Italia si, in special, Codul civil din Québec) sau din reglementari comunitare si alte documente juridice internationale, fie sunt expresia unor practici comerciale si cutume, fie sunt o codificare a jurisprudentei instantelor judecatoresti.

Editura Hamangiu va ofera acest instrument simplu si practic, care va ajuta sa faceti singuri propria analiza comparativa intre textele noului Cod si reglementarile anterioare. Sub fiecare articol al Codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil. Fara a mai fi nevoiti sa caute prin alte zeci de carti, juristii vor putea astfel sa citeasca in paralel noile si vechile dispozitii legale si sa identifice mai usor reglementarile care au fost perpetuate si in noul cod civil si elementele de noutate aduse prin acesta.

In plus, sub fiecare articol din noul Cod, se regasesc si dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si trimiteri la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente dispozitiilor noului Cod civil.

Prezenta editie cuprinde modificarile si completarile aduse Codului civil si Legii de punere in aplicare prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Titlul preliminar. Despre legea civila 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu 
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii 

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice 

Sectiunea 1. Numele 
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta 
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 
Sectiunea a 2-a. Tutorele 
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie 
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei 
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc 

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice 

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei 
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei 

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor 

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale 
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri 
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale 
Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort 
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului 

Titlul III. Rudenia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei 
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei 
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti 

Titlul V. Obligatia de intretinere

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general

Titlul II. Proprietatea privata 

Capitolul I. Dispozitii generale

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata 

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala 
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala 
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea 1. Limite legale 
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale 
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita 
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata 
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie 
Sectiunea a 5-a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea 
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure 
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta 
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI 

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Titlul II. Mostenirea legala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati 
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare 
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei 
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei 
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Capitolul III. Testamentul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului 
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului 
Sectiunea a 4-a. Legatul 
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea 
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive 

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii 
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire 
Sectiunea a 4-a. Sezina
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate 
Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor

Capitolul II. Mostenirea vacanta 

Capitolul III. Amintirile de familie

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor 
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor 
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII 

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului 
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului 
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea 
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului 
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata 
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere 
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale 

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 

Capitolul II. Obligatiile solidare

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative 

Sectiunea 1. Obligatiile alternative
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii 
Sectiunea a 4-a. Dovada platii 
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului 
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura 
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

Sectiunea 1. Masurile conservatorii
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul 

Capitolul IV. Novatia

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Compensatia

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Titlul IX. Diferite contracte speciale

Capitolul I. Contractul de vanzare 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile 
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii 
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla 
Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Capitolul IX. Contractul de mandat 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere

Capitolul XII. Contractul de depozit

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar 
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta 
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare 

Sectiunea 1. Contul bancar curent
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea 

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii
Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii 

Capitolul III. Garantiile autonome

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Privilegiile

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci 

Capitolul III. Ipoteca

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara 
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari 
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR 

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive 

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane

Sectiunea 1. Persoana fizica
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria
Sectiunea a 2-a. Filiatia 
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor 
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport 
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare

Capitolul IV. Mostenirea

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin
Sectiunea a 3-a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale

Detalii tehnice
Data aparitiei04 mai 2012
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini640
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si