Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul cod civil 2.05.2012

editie de buzunar - actualizat 2 mai 2012
ISBN/ISSN: 978-606-522-763-7
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea este alcatuita din textul legii noului Cod civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) si, sub fiecare articol din Cod, sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente.

De asemenea, pentru ca dumneavoastra sa puteti face mai rapid corelatiile intre textele noului Cod si vechile reglementari, acolo unde a fost cazul, am identificat si facut note de trimitere catre toate articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil.

Cartea cuprinde si o tabla de materii detaliata, cu trimitere atat la articolele din cod, cat si la numarul de pagina, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu, pentru a face mai usoara cautarea prin cele 2.664 de articole ale acestui cod.

Editia de fata pastreaza atuurile editiei anterioare: formatul mic, de buzunar, usor de rasfoit, atat la birou, cat si in instanta, precum si interiorul elegant, la doua culori, usor de citit. Stim ca aceasta carte va fi foarte “muncita”, asa ca am tiparit-o in acelasi format rezistent, cusut si lipit, pentru a inlatura riscul desprinderii paginilor.

Totodata, aceasta editie cuprinde si ultimele modificari si completari aduse Codului civil si Legii de punere in aplicare prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Titlul preliminar. Despre legea civila 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu 
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1. Numele
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta 
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 
Sectiunea a 2-a. Tutorele 
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei 
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale 
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri 
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale
Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului 

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei 
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei 
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata

Capitolul II. Accesiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala 
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala 
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea 1. Limite legale 
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale 
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita 
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata 
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
Sectiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor si a pierderilor
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

Titlul II. Mostenirea legala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Soįul supravietuitor 
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare 
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale 
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului 
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei 
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei 
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Capitolul III. Testamentul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului 
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului
Sectiunea a 4-a. Legatul
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea 
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara 

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii 
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire 
Sectiunea a 4-a. Sezina 
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate 
Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor 

Capitolul II. Mostenirea vacanta

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor 
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor 
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului 
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului 
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului 
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului 
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea 
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului 
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata 
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe

Capitolul I. Obligaįiile divizibile si obligatiile indivizibile

Capitolul II. Obligatiile solidare 

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative
Sectiunea 1. Obligatiile alternative 
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii 
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii 
Sectiunea a 4-a. Dovada platii
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii 
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura 
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului

Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul

Capitolul IV. Novatia 

Titlul VII. Stingerea obligatiilor

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Compensatia 

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti

Titlul IX. Diferite contracte speciale 

Capitolul I. Contractul de vanzare 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile 
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii 
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii

Capitolul VII. Contractul de societate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla 
Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Capitolul IX. Contractul de mandat 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare 

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere 

Capitolul XII. Contractul de depozit 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar 
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier 
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta 
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare

Sectiunea 1. Contul bancar curent 
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar 
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit 
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 
Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii 

Capitolul III. Garantiile autonome

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci

Capitolul III. Ipoteca 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara 
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara 
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului 
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane 

Sectiunea 1. Persoana fizica 
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria 
Sectiunea a 2-a. Filiatia 
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport 
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare 
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 

Capitolul IV. Mostenirea 

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin 
Sectiunea a 3-a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei18 mai 2012
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini912
Tip copertaCarte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod de procedura civila si codul anterior 15 februarie 2013
Indisponibila
Imagine Codul penal. Codul de procedura penala 25.04.2012

Codul penal. Codul de procedura penala 25.04.2012

Hotarari C.E.D.O., decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii
33,70 RON
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare 20.01.2013

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare 20.01.2013

corespondenta cu reglementarile anterioare, legislatie conexa si index alfabetic, actualizat 20 ianuarie 2013
18,30 RON
Indisponibila
Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil de Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu

Institutii de drept civil in reglementarea Noului Cod civil

Aplicarea in timp a Codului civil. Dreptul de proprietate. Actul juridic civil. Raspunderea civila delictuala. Prescriptia extinctiva si decaderea. Contracte speciale. Dreptul de mostenire
86,70 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON