Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare Ed.13_05.01.2016

corespondenta cu reglementarile anterioare, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabetic
ISBN/ISSN: 978-606-27-0456-8
Editura: Hamangiu
26,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare cuprinde textul noului Cod civil si, in extras, Legea de punere in aplicare a acestuia.

Legea nr. 71/2011 contine, in mare, trei categorii de prevederi: 1. dispozitii tranzitorii si de punere in aplicare a noului Cod civil; 2. dispozitii de modificare si completare a acestuia si 3. dispozitii de modificare si completare a diferitelor legi speciale. Dispozitiile de modificare si completare a textelor din noul Cod civil nu au mai fost redate separat, intrucat ele sunt inglobate in codul republicat oficial in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 − forma reprodusa in cartea de fata. Celelalte dispozitii de sine statatoare ale Legii de punere in aplicare, mai putin dispozitiile de modificare si completare a diferitelor legi speciale, sunt redate integral ca lege separata fata de Cod.

Textul noului Cod este insotit de articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil. De asemenea, se fac trimiteri la legislatia conexa si sunt prezentate recursurile in interesul legii si hotararile prealabile privind dezlegarea unor chestiune de drept in materie, ale caror motivari integrale pot fi consulate online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/.

Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare include si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial al Codului civil, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Cartea Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare este tiparita in format A5 (145x205 mm), pe hartie offset.

Noul Cod civil 

Index 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) 

Noul Cod civil

Titlul preliminar. Despre legea civila 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu 
Sectiunea a 3‑a. Declararea judecatoreasca a mortii 

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 
Sectiunea a 3‑a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 
Sectiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice 

Sectiunea 1. Numele 
Sectiunea a 2‑a. Domiciliul si resedinta 
Sectiunea a 3‑a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 
Sectiunea a 2‑a. Tutorele 
Sectiunea a 3‑a. Consiliul de familie 
Sectiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei 
Sectiunea a 5‑a. Controlul exercitarii tutelei 
Sectiunea a 6‑a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc 

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice 
Sectiunea a 3‑a. Inregistrarea persoanei juridice 

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice 
Sectiunea a 3‑a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale 

CARTEA A II‑A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei 
Sectiunea a 2‑a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei 

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea relativa a casatoriei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor 

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Regimul comunitatii legale 
Sectiunea a 3‑a. Regimul separatiei de bunuri 
Sectiunea a 4‑a. Regimul comunitatii conventionale 
Sectiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort 
Sectiunea a 2‑a. Efectele divortului 

Titlul III. Rudenia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 
Sectiunea a 2‑a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 
Sectiunea a 3‑a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile de fond ale adoptiei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele adoptiei 
Sectiunea a 4‑a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti 

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere 

CARTEA A III‑A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 
Sectiunea a 2‑a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 
Sectiunea a 2‑a. Apararea dreptului de proprietate privata 

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliara naturala 
Sectiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliara artificiala 
Sectiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea 1. Limite legale 
Sectiunea a 2‑a. Limite conventionale 
Sectiunea a 3‑a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Coproprietatea obisnuita 
Sectiunea a 3‑a. Coproprietatea fortata 
Sectiunea a 4‑a. Proprietatea comuna in devalmasie 
Sectiunea a 5‑a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2‑a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
Sectiunea a 3‑a. Inventar, garantii si asigurare 
Sectiunea a 4‑a. Administrarea colectiva si delegarea 
Sectiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure 
Sectiunea a 6‑a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7‑a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2‑a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4‑a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice 

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara 

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna‑credinta 
Sectiunea a 4‑a. Ocupatiunea 
Sectiunea a 5‑a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna‑credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

CARTEA A IV‑A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Titlul II. Mostenirea legala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 
Sectiunea a 2‑a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3‑a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 
Sectiunea a 4‑a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5‑a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea in materie de liberalitati 
Sectiunea a 3‑a. Substitutiile fideicomisare 
Sectiunea a 4‑a. Liberalitatile reziduale 
Sectiunea a 5‑a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 
Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului 
Sectiunea a 2‑a. Efectele donatiei 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea donatiei 
Sectiunea a 4‑a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul III. Testamentul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Formele testamentului 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea voluntara a testamentului 
Sectiunea a 4‑a. Legatul 
Sectiunea a 5‑a. Dezmostenirea 
Sectiunea a 6‑a. Executiunea testamentara 

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive 

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila 
Sectiunea a 2‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Acceptarea mostenirii
Sectiunea a 3‑a. Renuntarea la mostenire 
Sectiunea a 4‑a. Sezina 
Sectiunea a 5‑a. Petitia de ereditate 
Sectiunea a 6‑a. Certificatul de mostenitor 

Capitolul II. Mostenirea vacanta 

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 
Sectiunea a 2‑a. Raportul donatiilor 
Sectiunea a 3‑a. Plata datoriilor 
Sectiunea a 4‑a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V‑A. DESPRE OBLIGATII 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte 
Sectiunea a 3‑a. Incheierea contractului 
Sectiunea a 4‑a. Nulitatea contractului 
Sectiunea a 5‑a. Interpretarea contractului 
Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului 
Sectiunea a 7‑a. Reprezentarea 
Sectiunea a 8‑a. Cesiunea contractului 
Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 
Sectiunea a 2‑a. Plata nedatorata 
Sectiunea a 3‑a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de raspundere 
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru fapta proprie 
Sectiunea a 4‑a. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea a 5‑a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 
Sectiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale 

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe 

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 

Capitolul II. Obligatiile solidare 

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile solidare intre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative 

Sectiunea 1. Obligatiile alternative 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Subiectele platii 
Sectiunea a 3‑a. Conditiile platii
Sectiunea a 4‑a. Dovada platii 
Sectiunea a 5‑a. Imputatia platii 
Sectiunea a 6‑a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Punerea in intarziere a debitorului 
Sectiunea a 3‑a. Executarea silita in natura 
Sectiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent 
Sectiunea a 5‑a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 
Sectiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2‑a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3‑a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 
Sectiunea a 2‑a. Cesiunea unei creante constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 
Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul 

Capitolul IV. Novatia 

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Compensatia 

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Titlul IX. Diferite contracte speciale 

Capitolul I. Contractul de vanzare 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Vanzarea bunurilor imobile
Sectiunea a 3‑a. Vanzarea mostenirii 
Sectiunea a 4‑a. Alte varietati de vanzare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 
Sectiunea a 3‑a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Societatea simpla 
Sectiunea a 3‑a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje 

Capitolul IX. Contractul de mandat 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare 
Sectiunea a 3‑a. Mandatul fara reprezentare 

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere 

Capitolul XII. Contractul de depozit 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul necesar 
Sectiunea a 3‑a. Depozitul hotelier 
Sectiunea a 4‑a. Sechestrul conventional

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Imprumutul de folosinta 
Sectiunea a 3‑a. Imprumutul de consumatie 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare 

Sectiunea 1. Contul bancar curent 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul bancar 
Sectiunea a 3‑a. Facilitatea de credit 
Sectiunea a 4‑a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 
Sectiunea a 4‑a. Asigurarea de raspundere civila 
Sectiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Fideiusiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii 
Sectiunea a 3‑a. Incetarea fideiusiunii 

Capitolul III. Garantiile autonome 

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Privilegiile generale si privilegiile speciale 
Sectiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci

Capitolul III. Ipoteca 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliara 
Sectiunea a 4‑a. Concursul intre creditorii ipotecari 
Sectiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare 
Sectiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist 

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI‑A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR 

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2‑a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 3‑a. Intreruperea prescriptiei extinctive

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere 

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII‑A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane 

Sectiunea 1. Persoana fizica 
Sectiunea a 2‑a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria 
Sectiunea a 2‑a. Filiatia 
Sectiunea a 3‑a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor 
Sectiunea a 4‑a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale 
Sectiunea a 3‑a. Mijloacele de transport 
Sectiunea a 4‑a. Titlurile de valoare 
Sectiunea a 5‑a. Bunurile incorporale 
Sectiunea a 6‑a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare 

Capitolul IV. Mostenirea 

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cambia si biletul la ordin 
Sectiunea a 3‑a. Cecul 
Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei19 ian. 2016
Categorie generalaLegislatie
Tip copertaCarte brosata
Numar pagini664
Editiea 13-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 20 iulie 2016

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala Ed.14_25.05.2016

Cuprinde modificarile aduse prin Legea nr. 151/2016
29,00 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 februarie 2016

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala Ed.12_04.01.2016

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
28,00 RON