Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod Civil. Noul Cod de procedura civila 11.09.2013

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
ISBN/ISSN: 978-606-678-741-3
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea reuneste cele doua noi legi de baza in materie civila si de procedura civila, oferind o baza teoretica de studiu practicienilor, cadrelor didactice, studentilor, dar si tuturor celor interesati sa cunoasca noile dispozitii.

Sub fiecare articol al celor doua coduri sunt indicate textele corespondente din actele normative care au fost abrogate si al caror continut a fost absorbit in noile reglementari (Codul civil de la 1864, respectiv Codul de procedura civila de la 1865, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958, Legea nr. 105/1992, O.G. nr. 5/2001 sau O.U.G. nr. 119/2007); in plus, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

De asemenea, sunt redate in extras Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a noului Cod civil, Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila si Legea nr. 2/2013 prin care s-a amanat aplicarea unor dispozitii procedurale.

Cartea mai contine cate o tabla de materii detaliata, precum si cate un index alfabetic pentru fiecare cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Editia de fata include Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013 (M. Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014), prin care Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 659 alin. (3) NCPC sunt neconstitutionale.

Noul Cod civil 

Index 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) 

Noul Cod de procedura civila 

Index 

Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras) 

Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras) 

Noul Cod civil

Titlul preliminar. Despre legea civila 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu 
Sectiunea a 3‑a. Declararea judecatoreasca a mortii

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 
Sectiunea a 3‑a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 
Sectiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1. Numele 
Sectiunea a 2‑a. Domiciliul si resedinta 
Sectiunea a 3‑a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei
Sectiunea a 2‑a. Tutorele
Sectiunea a 3‑a. Consiliul de familie
Sectiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei 
Sectiunea a 5‑a. Controlul exercitarii tutelei 
Sectiunea a 6‑a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc

Capitolul IV. Curatela

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice 
Sectiunea a 3‑a. Inregistrarea persoanei juridice 
 
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice 

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice 

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice
Sectiunea a 3‑a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei 
Sectiunea a 2‑a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei 

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei
Sectiunea a 2‑a. Nulitatea relativa a casatoriei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor 

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2‑a. Regimul comunitatii legale 
Sectiunea a 3‑a. Regimul separatiei de bunuri 
Sectiunea a 4‑a. Regimul comunitatii conventionale 
Sectiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort 
Sectiunea a 2‑a. Efectele divortului 

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei
Sectiunea a 2‑a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 
Sectiunea a 3‑a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Conditiile de fond ale adoptiei 
Sectiunea a 3‑a. Efectele adoptiei
Sectiunea a 4‑a. Incetarea adoptiei

Titlul IV. Autoritatea parinteasca

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti 

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 
Sectiunea a 2‑a. Produsele bunurilor
 
Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 
Sectiunea a 2‑a. Apararea dreptului de proprietate privata 

Capitolul II. Accesiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliara naturala
Sectiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliara artificiala 
Sectiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliara

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata

Sectiunea 1. Limite legale 
Sectiunea a 2‑a. Limite conventionale
Sectiunea a 3‑a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Coproprietatea obisnuita 
Sectiunea a 3‑a. Coproprietatea fortata 
Sectiunea a 4‑a. Proprietatea comuna in devalmasie
Sectiunea a 5‑a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate private

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 
Sectiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Sectiunea a 3‑a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 
Sectiunea a 2‑a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 
Sectiunea a 3‑a. Inventar, garantii si asigurare
Sectiunea a 4‑a. Administrarea colectiva si delegarea 
Sectiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure
Sectiunea a 6‑a. Repartitia profiturilor si a pierderilor 
Sectiunea a 7‑a. Darea de seama anuala

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 
Sectiunea a 2‑a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Dreptul de administrare 
Sectiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune 
Sectiunea a 4‑a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice 

Capitolul IV. Rectificarea inscrierilor de carte funciara 

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliara 
Sectiunea a 3‑a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna‑credinta
Sectiunea a 4‑a. Ocupatiunea
Sectiunea a 5‑a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna‑credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii

CARTEA A IV‑A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI 

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

Titlul II. Mostenirea legala

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 
Sectiunea a 2‑a. Descendentii defunctului 
Sectiunea a 3‑a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 
Sectiunea a 4‑a. Ascendentii ordinari 
Sectiunea a 5‑a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 
Sectiunea a 2‑a. Capacitatea in materie de liberalitati 
Sectiunea a 3‑a. Substitutiile fideicomisare
Sectiunea a 4‑a. Liberalitatile reziduale 
Sectiunea a 5‑a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 
Sectiunea a 6‑a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului
Sectiunea a 2‑a. Efectele donatiei 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea donatiei
Sectiunea a 4‑a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul III. Testamentul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Formele testamentului 
Sectiunea a 3‑a. Revocarea voluntara a testamentului 
Sectiunea a 4‑a. Legatul 
Sectiunea a 5‑a. Dezmostenirea 
Sectiunea a 6‑a. Executiunea testamentara 

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila 
Sectiunea a 2‑a. Reductiunea liberalitatilor excesive

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Acceptarea mostenirii
Sectiunea a 3‑a. Renuntarea la mostenire
Sectiunea a 4‑a. Sezina 
Sectiunea a 5‑a. Petitia de ereditate 
Sectiunea a 6‑a. Certificatul de mostenitor

Capitolul II. Mostenirea vacanta 

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 
Sectiunea a 2‑a. Raportul donatiilor
Sectiunea a 3‑a. Plata datoriilor 
Sectiunea a 4‑a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V‑A. DESPRE OBLIGATII

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte 
Sectiunea a 3‑a. Incheierea contractului 
Sectiunea a 4‑a. Nulitatea contractului 
Sectiunea a 5‑a. Interpretarea contractului
Sectiunea a 6‑a. Efectele contractului 
Sectiunea a 7‑a. Reprezentarea 
Sectiunea a 8‑a. Cesiunea contractului 
Sectiunea a 9‑a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 
Sectiunea a 2‑a. Plata nedatorata 
Sectiunea a 3‑a. Imbogatirea fara justa cauza

Capitolul IV. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de raspundere 
Sectiunea a 3‑a. Raspunderea pentru fapta proprie
Sectiunea a 4‑a. Raspunderea pentru fapta altuia 
Sectiunea a 5‑a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 
Sectiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile

Capitolul II. Obligatiile solidare

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile solidare intre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative 

Sectiunea 1. Obligatiile alternative
Sectiunea a 2‑a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Subiectele platii 
Sectiunea a 3‑a. Conditiile platii 
Sectiunea a 4‑a. Dovada platii 
Sectiunea a 5‑a. Imputatia platii 
Sectiunea a 6‑a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Punerea in intarziere a debitorului 
Sectiunea a 3‑a. Executarea silita in natura 
Sectiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent 
Sectiunea a 5‑a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor 
Sectiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului

Sectiunea 1. Masurile conservatorii 
Sectiunea a 2‑a. Actiunea oblica 
Sectiunea a 3‑a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor 

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 
Sectiunea a 2‑a. Cesiunea unei creante constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul

Capitolul IV. Novatia 

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Compensatia 

Capitolul III. Confuziunea

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Titlul IX. Diferite contracte speciale

Capitolul I. Contractul de vanzare

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Vanzarea bunurilor imobile 
Sectiunea a 3‑a. Vanzarea mostenirii 
Sectiunea a 4‑a. Alte varietati de vanzare

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Sectiunea a 3‑a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Societatea simpla
Sectiunea a 3‑a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri
Sectiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane si bagaje

Capitolul IX. Contractul de mandat 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 
Sectiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare 
Sectiunea a 3‑a. Mandatul fara reprezentare 

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere 

Capitolul XII. Contractul de depozit

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
Sectiunea a 2‑a. Depozitul necesar 
Sectiunea a 3‑a. Depozitul hotelier 
Sectiunea a 4‑a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
Sectiunea a 2‑a. Imprumutul de folosinta
Sectiunea a 3‑a. Imprumutul de consumatie 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare 

Sectiunea 1. Contul bancar curent
Sectiunea a 2‑a. Depozitul bancar
Sectiunea a 3‑a. Facilitatea de credit 
Sectiunea a 4‑a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri 
Sectiunea a 3‑a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 
Sectiunea a 4‑a. Asigurarea de raspundere civila 
Sectiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane 
Sectiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea 

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii 
Sectiunea a 3‑a. Incetarea fideiusiunii
Capitolul III. Garantiile autonome 

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 

Sectiunea 1. Dispozitii comune
Sectiunea a 2‑a. Privilegiile generale si privilegiile speciale 
Sectiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci 

Capitolul III. Ipoteca 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliara
Sectiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliara 
Sectiunea a 4‑a. Concursul intre creditorii ipotecari
Sectiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii

Sectiunea 1. Dispozitii general
Sectiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare
Sectiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul

Sectiunea 1. Constituirea gajului
Sectiunea a 2‑a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI‑A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR 

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 2‑a. Suspendarea prescriptiei extinctive 
Sectiunea a 3‑a. Intreruperea prescriptiei extinctive 

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere 

Titlul III. Calculul termenelor

CARTEA A VII‑A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT 

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane 

Sectiunea 1. Persoana fizica 
Sectiunea a 2‑a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria
Sectiunea a 2‑a. Filiatia 
Sectiunea a 3‑a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor 
Sectiunea a 4‑a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale 
Sectiunea a 3‑a. Mijloacele de transport 
Sectiunea a 4‑a. Titlurile de valoare 
Sectiunea a 5‑a. Bunurile incorporale 
Sectiunea a 6‑a. Formele de publicitate 
Sectiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare

Capitolul IV. Mostenirea

Capitolul V. Actul juridic 

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea a 2‑a. Cambia si biletul la ordin 
Sectiunea a 3‑a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Detalii tehnice
Data aparitiei10 feb. 2014
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini800
Tip copertaCarte brosata
Editiea 2-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare actualizat 7 februarie 2014

Legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
17,30 RON
Indisponibila
Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Editia 2014

Legile de punere in aplicare – corelatii cu vechile reglementari, legislatie conexa, hotarari C.E.D.O., index alfabetic - actualizat 19 februarie 2014
33,70 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON