Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
ISBN/ISSN: 978-606-522-733-0
Editura: Hamangiu
163,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.


Colectivul de autori ai volumului III

Madalina AFRASINIE
Mona-Lisa BELU-MAGDO
Alexandru BLEOANCA
Veronica DANAILA
Marius EFTIMIE
Dana GARBOVAN
Marcel GAVRIS
Ana-Maria MATEESCU
Emilia MADULARESCU
Florina MOROZAN
Carolina NITA
Evelina OPRINA
Corina PUSCHIN
Gabriela RADUCAN
Diana ROHNEAN
Mirela STOIAN
Nicolae Horia TIT

CARTEA V. DESPRE OBLIGATII

Titlul IX. Diferite contracte speciale

Capitolul I. Contractul de vanzare

Sectiunea 1. Dispozitii generale
§1. Domeniul de aplicare 
§2. Cine poate cumpara sau vinde 
§3. Obiectul vanzarii 
§4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare 
§5. Obligatiile vanzatorului 
§6. Obligatiile cumparatorului 
§7. Dreptul de preemptiune 

Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile 
§1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor 
§2. Vanzarea terenurilor forestiere 

Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii 

Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare 
§1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
§2. Vanzarea cu optiune de rascumparare 

Capitolul II. Contractul de schimb 

Capitolul III. Contractul de furnizare 

Capitolul IV. Contractul de report 

Capitolul V. Contractul de locatiune 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Cuprinsul contractului 
§2. Obligatiile locatorului 
§3. Obligatiile locatarului 
§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune 
§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune 
§6. Instrainarea bunului dat in locatiune 
§7. Incetarea contractului 

Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor 

Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii 

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza 
§1. Dispozitii generale 
§2. Obligatiile partilor 
§3. Incetarea contractului 

Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 

Capitolul VII. Contractul de societate 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Societatea simpla 
§1. Incheierea contractului de societate 
§2. Efectele contractului de societate 
§3. Pierderea calitatii de asociat
§4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii 
§5. Lichidarea societatii 

Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie 

Capitolul VIII. Contractul de transport 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri

Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje 

Capitolul IX. Contractul de mandat 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 
§1. Forma si intinderea mandatului 
§2. Obligatiile mandatarului 
§3. Obligatiile mandantului 
§4. Incetarea mandatului 

Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare 
§1. Dispozitii generale 
§2. Contractul de comision 
§3. Contractul de consignatie 
§4. Contractul de expeditie 

Capitolul X. Contractul de agentie 

Capitolul XI. Contractul de intermediere

Capitolul XII. Contractul de depozit 

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit 
§1. Dispozitii generale 
§2. Obligatiile depozitarului 
§3. Obligatiile deponentului 

Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar 

Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier 

Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional 

Capitolul XIII. Contractul de imprumut 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta 

Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie
§1. Dispozitii comune 
§2. Imprumutul cu dobanda 

Capitolul XIV. Contractul de cont curent 

Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare 

Sectiunea 1. Contul bancar curent 

Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar 

Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit 

Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori 

Capitolul XVI. Contractul de asigurare

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 

Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare 

Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila 

Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane

Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea 

Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 

Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 

Capitolul XIX. Jocul si pariul 

Capitolul XX. Tranzactia 

Titlul X. Garantiile personale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Fideiusiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii 
§1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor 
§2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor 
§3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori 

Sectiunea a 3-a. Incetarea fideiusiunii 

Capitolul III. Garantiile autonome 

Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Privilegiile 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale 

Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci 

Capitolul III. Ipoteca 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 
§1. Dispozitii comune 
§2. Obiectul si intinderea ipotecii 
§3. Efectele ipotecii fata de terti
§4. Ipotecile conventionale 

Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara 
§1. Constituirea ipotecii imobiliare 
§2. Drepturile si obligatiile partilor 
§3. Ipotecile legale 

Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara
§1. Dispozitii generale 
§2. Ipotecile asupra creantelor 
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 
§4. Inscrierea ipotecilor mobiliare 

Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari 

Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 

Capitolul IV. Executarea ipotecii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 
§3. Executarea ipotecii asupra creantelor 
§4. Preluarea bunului in vederea administrarii 
§5. Sanctiuni 

Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare 

Capitolul V. Gajul 

Sectiunea 1. Constituirea gajului 

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist 

Capitolul VI. Dreptul de retentie 

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR

Titlul I. Prescriptia extinctiva 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 

Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 

Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 

Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive 

Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive 

Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 

Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere 

Titlul III. Calculul termenelor 

CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Conflicte de legi 

Capitolul I. Persoane 

Sectiunea 1. Persoana fizica 

Sectiunea a 2-a. Persoana juridica 

Capitolul II. Familia 

Sectiunea 1. Casatoria 
§1. Incheierea casatoriei 
§2. Efectele casatoriei 
§3. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea a 2-a. Filiatia 
§1. Filiatia copilului din casatorie 
§2. Filiatia copilului din afara casatoriei 
§3. Adoptia 

Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor 

Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere 

Capitolul III. Bunurile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 

Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport 

Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare

Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale 

Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate 

Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 

Capitolul IV. Mostenirea 

Capitolul V. Actul juridic

Capitolul VI. Obligatiile 

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin 

Sectiunea a 3-a. Cecul 

Capitolul VIII. Fiducia 

Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 

Dispozitii finale 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei12 apr. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1248
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
DE ACELASI AUTOR - Noul Cod civil Colectiv
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Mosteniri si liberalitati. Obligatii
144,50 RON
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile
163,80 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON