Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Mosteniri si liberalitati. Obligatii
ISBN/ISSN: 978-606-522-731-6
Editura: Hamangiu
144,50 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.

Colectivul de autori ai volumui II

Alexandru BLEOANCA
Dragos CALIN

Dana CIGAN

Gheorghe DURAC

Cristina Gabriela Frentiu

Ionica NINU

Gabriela RADUCAN
Vlad RADULESCU

Carmen Simona RICU

Carmen Tamara UNGUREANU

Dorina ZECA

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI

Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general 

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni 

Titlul II. Mostenirea legala 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Reprezentarea succesorala 

Capitolul III. Mostenitorii legali 

Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 

Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului 

Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati 

Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari 

Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari 

Titlul III. Liberalitatile 

Capitolul I. Dispozitii comune 

Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati

Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare 

Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale 

Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 

Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale 

Capitolul II. Donatia 

Sectiunea 1. Incheierea contractului 

Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei

Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei 

Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti 

Capitolul III. Testamentul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Formele testamentului 

Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului 

Sectiunea a 4-a. Legatul 

Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea 

Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara 

Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive 

Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila 

Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii 

Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii 

Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire 

Sectiunea a 4-a. Sezina 

Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate 

Sectiunea a 6-a. Certificatul de mostenitor 

Capitolul II. Mostenirea vacanta 

Capitolul III. Amintirile de familie 

Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral 

Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor 

Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor 

Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent 

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Izvoarele obligatiilor 

Capitolul I. Contractul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 

Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului 

Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului 

Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului 

Sectiunea a 6-a. Efectele contractului 

Sectiunea a 7-a. Reprezentarea 

Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului 

Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului 

Capitolul II. Actul juridic unilateral 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii 

Capitolul III. Faptul juridic licit 

Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 

Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata 

Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza 

Capitolul IV. Raspunderea civila 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere 

Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie 

Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia 

Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 

Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale 

Titlul III. Modalitatile obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Conditia 

Capitolul III. Termenul 

Titlul IV. Obligatiile complexe 

Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile 

Capitolul II. Obligatiile solidare 

Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori 

Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative 

Sectiunea 1. Obligatiile alternative 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative 

Titlul V. Executarea obligatiilor 

Capitolul I. Plata 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Subiectele platii 

Sectiunea a 3-a. Conditiile platii 

Sectiunea a 4-a. Dovada platii 

Sectiunea a 5-a. Imputatia platii 

Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului 

Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului 

Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura

Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 

Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor

Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale 

Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului 

Sectiunea 1. Masurile conservatorii

Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica 

Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie 

Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor

Capitolul I. Cesiunea de creanta 

Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general

Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator 

Capitolul II. Subrogatia 

Capitolul III. Preluarea datoriei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul 

Capitolul IV. Novatia

Titlul VII. Stingerea obligatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Compensatia 

Capitolul III. Confuziunea 

Capitolul IV. Remiterea de datorie 

Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare 

Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Modalitatile de restituire 

Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei12 apr. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1088
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
163,80 RON
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile
163,80 RON
DE ACELASI AUTOR - Noul Cod civil Colectiv
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
163,80 RON
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile
163,80 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON