Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Noul Cod civil vol. I Art.1 - 952

Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile
ISBN/ISSN: 978-606-522-730-9
Editura: Hamangiu
163,80 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.


Colectivul de autori ai volumului I

Madalina AFRASINIE
Dana CIGAN
Marius COSMA
Mirela CROITORU
Marius EFTIMIE
Eugenia FLORESCU

Cristina Gabriela Frentiu
Lucia IRINESCU
Loreley MIREA
Florina MOROZAN
Mihaela PAPUREANU
Ovidiu PODARU
Ioan POPA
Eugen ROSIORU
Andreea Corina TARSIA
Carmen Tamara UNGUREANU
Corina VOICU

Titlul preliminar. Despre legea civila 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Aplicarea legii civile 

Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile 

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice 

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Persoana fizica 

Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fizice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu 

Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii 

Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice 

Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane 

Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau 

Capitolul III. Idenificarea persoanei fizice 

Sectiunea 1. Numele 

Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta 

Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila 

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Tutela minorului 

Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 

Sectiunea a 2-a. Tutorele 

Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie 

Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 

Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei 

Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei 

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc 

Capitolul IV. Curatela 

Titlul IV. Persoana juridica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 

Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice 

Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice 

Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice 

Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

Capitolul IV. Idenificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice 

Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 

Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale 

Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale 

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Casatoria 

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Incheierea casatoriei 

Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei 

Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei 

Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei 

Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 

Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 

Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei 

Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor 

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 

Sectiunea 1. Dispozitii comune 

Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale 

Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri 

Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale 

Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial 

Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 

Sectiunea 1. Cazurile de divort 

Sectiunea a 2-a. Efectele divortului 

Titlul III. Rudenia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Filiatia 

Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei 

Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator 

Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului 

Capitolul III. Adoptia 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei 

Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei 

Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei 

Titlul IV. Autoritatea parinteasca 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti 

Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 

Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Titlul V. Obligatia de intretinere 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza 

Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere 

Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere 

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general 

Capitolul I. Despre bunuri in general 

Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 

Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor 

Capitolul II. Drepturile reale in general 

Titlul II. Proprietatea privata 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata 

Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata

Capitolul II. Accesiunea 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala 

Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala 

Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara 

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata 

Sectiunea 1. Limite legale 

Sectiunea a 2-a. Limite conventionale 

Sectiunea a 3-a. Limite judiciare 

Capitolul IV. Proprietatea comuna 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita 

Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata 

Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie 

Sectiunea a 5-a. Partajul 

Capitolul V. Proprietatea periodica 

Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata 

Capitolul I. Superficia 

Capitolul II. Uzufructul 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar 

Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 

Capitolul III. Uzul si abitatia 

Capitolul IV. Servitutile 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor 

Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor 

Titlul IV. Fiducia 

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Formele de administrare 

Sectiunea 1. Administrarea simpla 

Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina 

Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 

Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar 

Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii 

Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare 

Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea 

Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure 

Sectiunea a 6-a. Reparitia profiturilor si a pierderilor 

Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala 

Capitolul IV. Incetarea administrarii 

Sectiunea 1. Cauzele de incetare 

Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor 

Titlul VI. Proprietatea publica 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare 

Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 

Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit 

Titlul VII. Cartea funciara 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice 

Capitolul IV. Recificarea inscrierilor de carte funciara 

Titlul VIII. Posesia 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Viciile posesiei 

Capitolul III. Efectele posesiei 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara 

Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta 

Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea 

Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta 

Capitolul IV. Actiunile posesorii 

Index

e buna dar nu cea mai.....
e o carte buna, scrisa clar si concis, evoca esentialul in privinta institutiilor analizate.ptr.cine doreste mai mult, mult mai multe detalii de doctrina si jurisprudenta, recomand noul cod civil, persoana fizica, despre familie, care va aparea in curand la ed.C.H.Beck, autor Adrian Relu Tanase
dan iacob | 19.04.2012 20:31
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)
Detalii tehnice
Data aparitiei12 apr. 2012
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar pagini1440
Tip copertaCarte cartonata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
163,80 RON
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Mosteniri si liberalitati. Obligatii
144,50 RON
Indisponibila
Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil 21 Ianuarie 2013

Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil

editie revizuita si actualizata pana la data de 20 septembrie 2013
72,30 RON
DE ACELASI AUTOR - Noul Cod civil Colectiv
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Noul Cod civil. Vol. III Art. 1650 - 2664

Contracte speciale. Privilegii si garantii. Prescriptia extinctiva. Drept international privat
163,80 RON
Indisponibila
Imagine Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Noul Cod civil vol. II Art. 953 - 1649

Mosteniri si liberalitati. Obligatii
144,50 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON