Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Mostenirea legala si testamentara. Imparteala mostenirii. Practica judiciara: Editia a 2-a

Practica judiciara. editia a 2-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-135-2
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde solutii juridice relevante la problemele de drept material si procesual privind mostenirea legala si testamentara, cum ar fi conditiile legale pentru a putea mosteni, devolutiunea succesorala legala, devolutiunea succesorala testamentara, transmisiunea mostenirii, indiviziunea si imparteala mostenirii.

Hotararile rezumate (dintre care 103 nou introduse in aceasta a 2-a editie) apartin instantelor de toate gradele, constituind un ghid util pentru magistrati, avocati, notari si nu numai, in aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale in materie.

Capitolul I. Conditii legale pentru a putea mosteni 
 
1. Nedemnitate. Regimul comunitatii matrimoniale
 
2. Excludere pentru nedemnitate. Revocarea donatiei pentru ingratitudine. Donatar alienat mintal
 
Capitolul II. Devolutiunea succesorala legala
 
2.1. Rudenia – baza devolutiunii succesorale legale 
 
3. Descendent cu paternitatea stabilita abia ulterior deschiderii succesiunii. Certificat de mostenitor. Nulitate. Mostenitor aparent. Subdobanditor de buna-credinta. Partaj judiciar
 
4. Mostenire legala. Colaterali privilegiati. Imparteala pe linii
 
5. Indiviziune succesorala. Imparteala mostenirii pe linii
 
6. Sot supravietuitor. Bunuri comune ale sotilor. Instrainarea unui imobil aflat in proprietate comuna
 
2.2. Reprezentarea. Cazuri. Conditii. Efecte
 
7. Succesiune. Reprezentare succesorala. Mostenitorii care beneficiaza de reprezentare
 
8. Drept de succesiune. Reductiunea liberalitatilor. Reprezentarea succesorala 
 
9. Mostenire legala. Drept de succesiune. Reprezentare succesorala. Conditii 
 
10. Renuntare la mostenire. Reprezentare succesorala. Eredele renuntator nu poate fi reprezentat niciodata 
 
11. Succesiuni. Reprezentare succesorala. Limite. Sot supravietuitor
 
2.3. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor 
 
12. Drepturile sotului supravietuitor atunci cand vine in concurs cu descendentii
 
13. Succesiune. Imparteala. Sot supravietuitor. Concus cu copii dintr-o casatorie anterioara a defunctului
 
14. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Dreptul sotului predecedat de a dispune de partea sa din aceste bunuri 
 
15. Sot supravietuitor. Bunuri care serveau exercitarii profesiunii (meseriei) sotului decedat. Neincluderea in masa bunurilor alcatuind gospodaria casnica
 
16. Sot supravietuitor. Sustragerea de bunuri casnice
 
17. Regimul juridic al bunurilor gospodariei casnice 
 
18. Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor
 
19. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Continut
 
20. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Aplicarea legii civile in timp. Vaduve de razboi 
 
21. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Legat universal 
 
22. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Situatia televizorului, frigiderului si a mobilierului
 
23. Liberalitati facute de sotul predecedat. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Obligatia instantei de a stabili clasa de mostenitori cu care sotul supravietuitor vine in concurs 
 
2.4. Drepturile statului asupra succesiunii vacante 
 
24. Drept de creanta. Concubini. Obligatia statului care a cules succesiunea vacanta de a plati integral creanta creditorului succesiunii. 
 
25. Acceptarea mostenirii. Renuntare la mostenire dupa acceptarea ei. Certificat de vacanta succesorala. Nulitate absoluta
 
26. Mostenire vacanta. Certificat de vacanta succesorala 
 
27. Certificat de vacanta succesorala. Pasiv succesoral. Testament olograf. Nulitate absoluta 
 
28. Acte de acceptare tacita. Certificat de vacanta succesorala. Actiune in anulare. Prescriptia dreptului de optiune succesorala
 
29. Certificat de vacanta succesorala. Anulare. Consecinte. Situatia dobanditorului de buna-credinta 
 
30. Certificat de vacanta succesorala. Actiune in anularea acestuia. Instanta competenta 
 
31. Mostenire vacanta. Dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor apartinand succesiunii vacante. Imposibilitatea dobandirii pe cale de uzucapiune a dreptului de proprietate asupra bunurilor apartinand unei asemenea succesiuni
 
Capitolul III. Devolutiunea succesorala testamentara
 
3.1. Testamentul
 
32. Drept de mostenire. Testament. Cauza imorala. Consecinte 
 
33. Testament. Lipsa discernamantului testatorului. Consecinte
 
34. Succesiuni. Testament. Discernamant. Lipsa discernamantului 
 
35. Nulitate relativa. Vicii de consimtamant. Captatie si sugestie
 
36. Testament. Nulitate relativa. Captatie si sugestie 
 
37. Testament autentic. Cerere de anulare pentru lipsa de consimtamant. Aprecierea probelor
 
38. Nulitate absoluta. Reductiunea liberalitatilor. Probe. Recurs. Casare cu trimitere 
 
39. Testament. Incapacitati speciale de a dispune prin testament
 
40. Conditii de valabilitate. Incapacitatea dispunatorului. Actiune formulata de succesorul legal al acestuia. Termen de prescriptie
 
41. Legatul lucrului altuia. Nulitate relativa. Legitimare procesuala activa
 
42. Act autentic. Nearatarea in incheierea notariala a motivului nesemnarii testamentului de testator. Nulitate
 
43. Testament olograf. Conditii de forma
 
44. Succesiuni. Testament olograf. Conditii de valabilitate 
 
45. Paternitate. Recunoastere prin testament. Conditii de valabilitate 
 
46. Actiune in anulare. Calculul termenului de prescriptie 
 
3.2. Felurile testamentului
 
47. Data incompleta. Nulitatea testamentului olograf
 
48. Probe. Verificare de scripte. Expertiza grafica. Conversiunea actului juridic 
 
49. Conditii de valabilitate. Depunerea inscrisului original 
 
50. Nulitate absoluta. Certificat de vacanta succesorala. Pasiv succesoral 
 
51. Nulitate. Conditii de anulare 
 
52. Testament autentic identic cu unul ulterior olograf. Revocarea expresa a primului. Consecinte cu privire la cel de al doilea
 
53. Copil nascut in afara casatoriei. Recunoastere prin testament. Efecte pe planul dreptului succesoral 
 
54. Revocarea testamentului autentic 
 
55. Cerere de anulare pentru lipsa de consimtamant. Aprecierea probelor 
 
56. Probe. Dovada lipsei de discernamant a testatorului. Obiectul inscrierii in fals
 
3.3. Regimul juridic al principalelor dispozitii testamentare
 
57. Legat. Conditie de valabilitate. Desemnarea persoanei beneficiare
 
58. Terenuri scoase din circuitul civil. Testament intocmit in 1981 – succesiune deschisa in 1991. Dreptul legatarului universal de a mosteni terenurile neincluse in testament
 
59. Reconstituirea dreptului de proprietate. Teren agricol 
 
60. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Bunuri apartinand gospodariei casnice. Legat universal 
 
61. Testament. Legatar universal. Instrainare de catre defunct a unor bunuri. Mentinerea valabilitatii testamentului 
 
62. Valorificarea de catre legatar a unui antecontract de vanzare-cumparare posterior testamentului 
 
63. Legatar cu titlu universal. Obligatiile sale
 
64. Legat cu titlu particular. Actiune in predarea obiectului. Caracter si consecinte
 
65. Capacitate de a dispune prin testament. Contracte. Depuneri la CEC. Clauza testamentara in contractul de depozit la CEC
 
66. Reductiunea liberalitatilor. Prescriptie extinctiva
 
67. Raportul donatiilor. Legat particular de uzufruct. Optiunea rezervatarilor. Cotitate disponibila
 
68. Testament. Rezerva. Optiunea rezervatarilor. Partajul nudei proprietati. Inadmisibilitatea prejudicierii uzufructuarului
 
69. Nulitate relativa. Legitimare procesuala activa
 
70. Actiune in anulare. Calitate procesuala activa. Conditii pentru constatarea nulitatii actului
 
71. Testament. Legat cu sarcina. Revocarea legatului 
 
72. Testament. Revocare
 
73. Revocarea judecatoreasca a legatelor. Legitimare procesuala activa
 
74. Testament. Revocare tacita. Instrainarea obiectului legatului. Nulitatea actului. Efecte
 
75. Testament. Revocare. Dovada calitatii de mostenitor legal. Actiune pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de instrainare
 
76. Revocarea testamentului. Cazuri in care nu opereaza
 
77. Revocarea testamentului. Retractarea revocarii
 
78. Testament. Legat. Caducitate. Consecinte 
 
79. Exheredare. Consecinte. Testament autentic. Certificat de mostenitor. Legat universal
 
80. Instituire de legatar universal. Exheredare implicita a mostenitorilor legali nerezervatari. Irelevanta nevalabilitatii unor dispozitii testamentare
 
81. Libret C.E.C. Desemnare de legatar prin clauza testamentara. Revocare implicita prin alt testament. Admisibilitate
 
82. Succesiuni. Actiune in dezmostenire. Inadmisibilitate
 
3.4. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii
 
83. Stabilirea masei succesorale. Iesire din indiviziune
 
84. Cotitate disponibila. Mod de determinare. Renuntare la mostenire. Drept de acrescamant 
 
85. Procedura succesorala notariala. Examinarea separata a fiecarei succesiuni in parte 
 
86. Imparteala. Legat cu titlu particular. Rezerva. Calculul masei succesorale
 
87. Rezerva. Cotitate disponibila. Reductiunea liberalitatilor. Prescriptie extinctiva
 
88. Descendent. Donatie fara scutire de raport. Limitarea raportului la limita cotitatii disponibile. Inadmisibilitate
 
89. Reductiunea testamentului. Cine beneficiaza de reductiune. Partaj. Calitate procesuala 
 
90. Reductiunea liberalitatilor. Teren agricol. Prescriptie extinctiva. Suspendarea prescriptiei extinctive
 
91. Testament. Reductiune. Caracterul actiunii. Termen de prescriptie
 
92. Testament. Reducerea liberalitatilor. Actiune. Caracterizare. Prescriptie 
 
93. Legat cu titlu particular. Nuda proprietate. Uzufruct. Rezerva. Reductiunea liberalitatilor 
 
94. Contract de donatie. Caracterul sau deghizat. Conditii
 
95. Succesiuni. Reductiunea liberalitatilor. Prescriptie extinctiva
 
96. Simulatie. Actiune introdusa de un comostenitor impotriva celuilalt. Formularea ei in afara unei actiuni de reductiune a liberalitatilor. Inadmisibilitate 
 
97. Reductiunea liberalitatii facute sotului supravietuitor potrivit art. 939 C. civ. Criterii si calcul 
 
98. Succesiune. Raportul donatiilor. Liberalitatile supuse raportului 
 
99. Caracterele actiunii in executarea raportului 
 
100. Raportul donatiilor. Prescriptie extinctiva. Termen de prescriptie
 
Capitolul IV. Transmisiunea mostenirii 
 
4.1. Dreptul de optiune succesorala
 
101. Dreptul de optiune al succesibilului chemat la mostenire in dubla calitate de mostenitor legal si testamentar 
 
102. Acceptare tacita a succesiunii. Introducerea unei actiuni pentru constatarea calitatii de unica succesoare si a compunerii masei succesorale
 
103. Renuntarea la succesiune. Efectele renuntarii. Consecinte cu privire la bunurile care intra ulterior decesului in masa succesorala 
 
104. Succesiune. Renuntare la mostenire
 
105. Acceptarea mostenirii. Renuntare la mostenire dupa acceptarea ei 
 
106. Retractarea acceptarii succesiunii. Inadmisibilitate 
 
4.2. Prescriptia dreptului de optiune succesorala 
 
107. Dreptul de optiune succesorala. Cerere de repunere in termen. Forta majora
 
108. Acceptarea mostenirii. Prescriptia dreptului de optiune succesorala. Repunere in termen
 
109. Acceptarea mostenirii. Repunere in termen. Fond funciar 
 
110. Termenul de acceptare a succesiunii. Acceptare tacita 
 
111. Repunere in termen. Acceptarea succesiunii prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate 
 
112. Prescrierea dreptului de acceptare a mostenirii. Formularea subsecventa a unei actiuni de partaj de catre mostenitorul care nu a acceptat succesiunea in termen. Respingerea actiunii. Justificare
 
113. Caracterul termenului pentru acceptarea succesiunii. Suspendare. Efecte. Cazul legatarului care nu a cunoscut existenta testamentului. Cerere de repunere in termenul de prescriptie
 
114. Prescriptia dreptului de acceptare a succesiunii. Repunere in termen. Conditii
 
115. Minor. Decesul tatalui. Abandonarea minorului de catre mama. Efecte cu privire la curgerea termenului de acceptare
 
116. Stabilirea calitatii de mostenitor a persoanelor indreptatite la stabilirea dreptului de proprietate. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii
 
117. Procedura succesorala notariala. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Legitimare procesuala activa
 
4.3. Exercitarea dreptului de optiune succesorala 
 
118. Acceptarea succesiunii. Probe. Proprietate comuna pe cote-parti
 
119. Acte de acceptare. Conditii 
 
120. Dreptul de optiune succesorala. Acte care implica vointa de a accepta 
 
121. Acte de acceptare tacita. Conditii 
 
122. Acceptarea tacita a succesiunii. Probe. Conditii de realizare
 
123. Legatari. Posibilitatea acestora de a accepta tacit succesiunea 
 
124. Acte de acceptare a succesiunii. Probe 
 
125. Acceptare tacita a succesiunii. Cerere adresata notarului. Efecte 
 
126. Termen de acceptare. Prescriptia dreptului de optiune succesorala 
 
127. Drept de succesiune. Folosinta imobilului de catre eredele coindivizar. Acceptare tacita
 
128. Acte de acceptare tacita. Edificarea de catre mostenitor, in perioada de optiune succesorala, a unui sopron pe terenul defunctului
 
129. Luarea unor bunuri de valoare neinsemnata. Consecinte 
 
130. Acte de conservare. Acte de administrare provizorie
 
131. Acte de acceptare tacita. Sot supravietuitor
 
132. Acceptarea mostenirii. Folosirea bunurilor din succesiune dupa decesul autorului 
 
133. Mostenirea legala. Acceptarea tacita a succesiunii 
 
134. Dreptul de optiune succesorala. Acte de acceptare tacita
 
135. Acte de acceptare. Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil inclus in masa succesorala
 
136. Dosirea de bunuri succesorale. Consecinte
 
137. Darea la o parte sau dosirea unor bunuri succesorale. Intentie frauduloasa
 
138. Dosirea unor bunuri succesorale. Conditii 
 
139. Sustragerea sau ascunderea de catre sotul supravietuitor a bunurilor gospodariei casnice, cand nu vine in concurenta cu descendentii 
 
140. Renuntare expresa. Incasare a unor chirii si locuirea in imobilul defunctului. Valabilitatea renuntarii
 
141. Renuntare la succesiune. Stersatura pe incheierea finala a notariatului de stat la rubrica primirea succesiunii. Consecinte
 
142. Certificat de mostenitor. Forta probanta
 
143. Renuntare la mostenire. Retractarea renuntarii
 
144. Conditiile acceptarii succesiunii sub beneficiu de inventar
 
4.4. Transmiterea activului si pasivului mostenirii
 
145. Drept de autor. Transmisiunea succesorala a dreptului de autor. Mosteniri succesive
 
146. Pasiv succesoral. Cheltuieli de inmormantare 
 
147. Cheltuielile suportate de sotul ramas in viata cu ultima boala si cu inmormantarea sotului decedat. Inadmisibilitatea pretinderii lor „pro rata” de la ceilalti comostenitori
 
148. Cheltuieli de spitalizare si inmormantare a defunctului 
 
149. Sarcinile succesiunii. Mostenitor care a platit singur cheltuielile de inmormantare
 
150. Legatar particular. Actiuni personale. Actiuni reale 
 
151. Cheltuieli de inmormantare. Pasiv succesoral 
 
152. Legat. Cheltuieli de inmormantare. Persoana obligata sa le suporte
 
153. Legatar cu titlu universal. Contributia legatarului cu titlu universal la plata datoriilor si sarcinilor succesiunii 
 
4.5. Petitia de ereditate si dovada calitatii de mostenitor
 
154. Petitie de ereditate. Caractere 
 
155. Drept de proprietate. Probe. Actiune in revendicare. Deosebiri intre actiunea in petitie de ereditate si actiunea in revendicare 
 
156. Actiune in revendicare. Certificat de mostenitor. Valoare probanta. Limite 
 
157. Legatar cu titlu particular. Certificat de vacanta succesorala. Anulare 
 
158. Bunuri succesorale omise. Revendicare
 
159. Constatarea calitatii de mostenitor. Acte doveditoare 
 
160. Certificat de mostenitor. Forta probanta. Actiune in revendicare  
 
161. Fond funciar. Situatia mostenitorului care a renuntat expres la succesiune
 
162. Procedura succesorala notariala. Certificat de mostenitor. Forta probanta
 
163. Succesiune. Certificat de mostenitor. Putere doveditoare 
 
164. Drept succesoral. Certificat de mostenitor. Includerea in masa succesorala a unui bun ce nu apartine defunctului
 
165. Uzucapiune. Just titlu. Certificat de mostenitor
 
166. Certificat de mostenitor. Solicitarea eliberarii de catre mostenitori. Efecte 
 
167. Actiune in anularea certificatului de mostenitor. Reclamant succesibil si proprietarul imobilului inclus in masa succesorala. Admisibilitatea actiunii. 
 
168. Procedura succesorala notariala. Suspendarea procedurii succesorale notariale. Certificat de mostenitor. Nulitate 
 
169. Actiune in constatare. Nulitatea absoluta a inscrierii in cartea funciara. Stabilirea calitatii de bun succesoral al unui imobil 
 
170. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Termen 
 
171. Certificat de mostenitor. Actiune in anularea certificatului de mostenitor si partaj. Calitate procesuala activa
 
172. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Prescriptie extinctiva
 
173. Procedura succesorala notariala. Suspendarea procedurii succesorale notariale. Certificat de mostenitor. Nulitate
 
174. Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Prescriptie extinctiva
 
175. Actiune in anulare. Prescriptie extinctiva. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie pentru introducerea actiunii in anulare a certificatului de mostenitor
 
176. Certificat de mostenitor. Anulare. Termen de prescriptie. Renuntare la mostenire. Minor
 
Capitolul V. Indiviziunea si imparteala mostenirii 
 
5.1. Indiviziunea succesorala 
 
177. Vanzarea de drepturi succesorale. Indiviziune. Subrogatie personala. Conditie rezolutorie 
 
178. Contracte. Contract de vanzare-cumparare. Indiviziune 
 
179. Coproprietate. Imobil. Contract de donatie. Partaj
 
180. Indiviziune. Contract de vanzare-cumparare. Nuda proprietate. Actiune in anulare
 
181. Indiviziune. Drept de proprietate
 
182. Actiune in revendicare. Indiviziune. Coproprietate
 
183. Iesire din indiviziune. Actiune in granituire. Respingerea actiunii ca prematura
 
184. Contract de vanzare-cumparare. Imobil in indiviziune
 
185. Bun aflat in stare de indiviziune. Parti comune. Drepturile coproprietarilor 
 
186. Bunuri coachizitionate de concubini. Actiunea de iesire din indiviziune este
 
187. Indiviziune. Bunuri mobile si fructe produse de bunuri imobile 
 
188. Actiune oblica. Iesire din indiviziune
 
5.2. Impartirea mostenirii
 
189. Indiviziune. Prerogativele dreptului de proprietate. Fructe. Partaj de folosinta
 
190. Partaj de proprietate. Partaj de folosinta. Deosebire si efecte
 
191. Reconstituirea dreptului de proprietate. Lipsa titlului de proprietate. Inadmisibilitatea actiunii in partaj de folosinta
 
192. Indiviziune. Imobil aflat in regim de carte funciara
 
193. Actiune oblica. Iesire din indiviziune 
 
194. Indiviziune. Masa partajabila. Indatorirea partajarii integrale a bunurilor succesorale
 
195. Compunerea masei succesorale. Fructele produse de bunuri
 
196. Drepturi reale. Coproprietate. Fructe. Partaj in natura
 
197. Partaj. Omisiunea unui obiect al impartelii. Consecinte
 
198. Partaj. Conditii 
 
199. Legat particular de uzufruct. Partajul nudei proprietati. Inadmisibilitatea prejudicierii uzufructuarului
 
200. Indiviziune. Actiune in granituire
 
201. Raportarea liberalitatilor. Imobil. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei achizitive
 
202. Contract oneros de intretinere. Neincluderea in masa succesorala de partajat a bunului instrainat in schimbul intretinerii defunctului
 
203. Imbunatatiri aduse de mostenitori unor bunuri ramase de la defunct
 
204. Locuri de inhumare. Indiviziune
 
205. Indiviziune succesorala. Loc de inmormantare. Concesionare pe numele unei terte persoane
 
206. Locuri de inhumare. Drept real de folosinta. Inadmisibilitatea partajarii
 
207. Indiviziune fortata. Obligatiile proprietarilor 
 
208. Indiviziune. Reparatii efectuate de unul dintre coindivizari. Consecinte 
 
209. Dreptul procesual civil. Iesire din indiviziune. Indiviziune fortata a apartamentelor pe etaje
 
210. Stabilirea masei succesorale. Masa partajabila. Fond funciar. Actiune in stabilirea si partajul succesiunii intemeiate pe titlu de proprietate 
 
211. Teren. Reconstituirea dreptului de proprietate. Iesire din indiviziune
 
212. Actiune in revendicare. Partaj judiciar. Fructe
 
213. Indiviziune. Drepturile coproprietarilor. Cerere de impartire a fructelor. Admisibilitate
 
214. Regimul fructelor culese in timpul starii de indiviziune de unul dintre coproprietari. Actiune in pretentii formulata dupa iesirea din indiviziune
 
215. Formele partajului. Partaj voluntar. Conditii
 
216. Partaj voluntar. Proba existentei lui
 
217. Actiune de iesire din indiviziune. Inadmisibilitatea ei in cazul existentei unui partaj voluntar. Dovada acestuia
 
218. Drept de proprietate. Actiune de iesire din indiviziune
 
219. Iesire din indiviziune. Modalitate. Nuda proprietate si uzufruct
 
220. Reconstituirea dreptului de proprietate. Dovada partajului voluntar
 
221. Imparteala. Partaj voluntar. Probe 
 
222. Partaj. Hotarare judecatoreasca. Incheiere de admitere in principiu. Nemotivarea ei. Nulitatea hotararii judecatoresti
 
223. Indiviziune. Partaj succesoral. Evaluarea bunurilor de partajat
 
224. Partaj voluntar. Partaj judiciar. Evaluarea bunurilor de partajat 
 
225. Inadmisibilitatea actiunii pentru iesire din indiviziune in cazul existentei unui partaj voluntar 
 
226. Partaj judiciar. Evaluarea bunurilor de partajat. Probe 
 
227. Stabilirea valorii imobilului supus partajului. Expertiza tehnica efectuata in apel. Partaj prin atribuire. Sulta. Devalorizarea leului
 
228. Imobil. Imparteala. Partaj judiciar. Evaluarea bunurilor de partajat 
 
229. Solidaritate pasiva. Indiviziune. Partaj judiciar. Sulta
 
230. Partajul unor stari de indiviziune provenite din mai multe succesiuni. Ordinea si criteriile iesirilor din indiviziunea de mai sus 
 
231. Indiviziune. Partaj judiciar. Modalitate de formare a loturilor 
 
232. Indiviziune. Partaj
 
233. Partaj judiciar. Modalitati practice de partajare
 
234. Imobil. Indiviziune. Partaj in natura. Partaj prin atribuire
 
235. Partaj judiciar. Partaj prin atribuire
 
236. Succesiuni. Partaj judiciar. Imparteala
 
237. Partaj succesoral. Drept de proprietate reconstituit conform Legii nr. 18/1991. Lipsa titlului. Consecinte
 
238. Terenuri ce au apartinut unor persoane ce au fost membri ai CAP. Reconstituirea dreptului de proprietate in persoana mostenitorilor in conditiile Legii nr. 18/1991
 
239. Partaj. Modalitati. Criteriul legal. Impartire in natura
 
240. Incetarea coproprietatii prin partaj. Atribuire. Criterii 
 
241. Indiviziune. Partaj in natura. Partaj prin atribuire
 
242. Partaj. Atribuirea imobilului unuia dintre copartasi. Criterii. Proprietate comuna pe cote-parti
 
243. Partaj. Modalitati de iesire din indiviziune. Criterii
 
244. Partaj. Iesire din indiviziune
 
245. Constructii. Modificari constructive. Necesitatea autorizatiei administrative. Iesire din indiviziune. Formarea si atribuirea loturilor
 
246. Limitele autoritatii de lucru judecat. Actiune subsecventa in revendicare. Executarea hotararilor judecatoresti
 
247. Iesire din indiviziune. Executare silita. Prescriptie extinctiva. Autoritate de lucru judecat
 
248. Sulta stabilita prin hotarare judecatoreasca. Actiune in despagubire formulata de creditor. Partaj judiciar. Executare silita. Prescriptia executarii
 
249. Autoritate de lucru judecat. Hotarare judecatoreasca de iesire din indiviziune
 
250. Partaj. Sulta. Pretinderea dobanzilor. Punere in intarziere 
 
251. Drept de proprietate. Partaj judiciar. Sulta. Inadmisibilitatea reactualizarii sultei in calea de atac a recursului
 
252. Partaj. Caracter si efecte
 
253. Antecontract. Contract de vanzare-cumparare. Partaj prin atribuire. Efectul declarativ al partajului
 
254. Contract de vanzare-cumparare. Vanzarea lucrului altuia. Iesire din indiviziune. Conditie rezolutorie 
 
255. Uzucapiune. Indiviziune succesorala. Posesie utila. Intervertirea posesiei 
 
256. Partaj. Inadmisibilitatea constituirii prin hotararea de iesire din indiviziune a unui drept de uzufruct imobiliar 
 
257. Uzucapiune. Posesie. Coproprietate
 
258. Bun succesorale aflat in stare de indiviziune. Dobandirea dreptului prin uzucapiune de unul dintre mostenitori 
 
259. Iesire din indiviziune. Actiune formulata de uzufructuar impotriva nudului proprietar
 
260. Dreptul de privilegiu asupra imobilelor succesiunii
 
261. Partaj voluntar. Partaj judiciar. Vicii de consimtamant. Nulitate relativa. Nulitate absoluta. Incapacitate
 
262. Partaj succesoral. Desfiintare. Conditii
 
5.3. Partajul de ascendent 
 
263. Conditii de fond. Omiterea unui descendent. Consecinte
 
264. Partaj de ascendent. Validitate. Conditii de forma
 
265. Testament. Partaj de ascendent
 
266. Partaj de ascendent. Efecte. Caracterul drepturilor dobandite de mostenitori
 
267. Nulitate absoluta. Efectuarea partajului fara participarea unuia dintre comostenitori
 
268. Imparteala de ascendent. Omiterea sotului supravietuitor. Consecinte 
 
269. Partaj de ascendent. Nulitate relativa 
 
270. Omiterea unui descendent la efectuarea partajului. Consecintele neacceptarii succesiunii de catre acesta
 
Index alfabetic
Detalii tehnice
Data aparitiei24 apr. 2009
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini360
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Imagine Donatia si mostenirea vol 2.Transmisiunea mostenirii

Donatia si mostenirea vol 2.Transmisiunea mostenirii

Transmisiunea mostenirii. Dezbaterea succesiunii
37,60 RON
Indisponibila
Imagine Donatia si mostenirea vol 1. Donatia

Donatia si mostenirea vol 1. Donatia

Donatia. Drepturile statului asupra mostenirii vacante. Mostenirea testamentara
33,70 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON