Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Mostenirea. Doctrina si jurisprudenta

ISBN/ISSN: 978-606-27-0967-9
Editura: Hamangiu
60,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Obiectul lucrarii de fata este „transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta”, respectiv mostenirea.

Prin bogatia problematicii sale, materia dreptului de mostenire continua sa fie si in prezent o provocare pentru jurist. In plus, integrarea europeana si frecventele modificari legislative supun, si acest domeniu, unor ample reconsiderari juridice.

In acest context, dispozitiile Codului civil 2009 au imbunatatit cadrul juridic general, dar au creat si dispute juridice pe masura.

Cartea este rodul activitatii didactice de peste trei decenii a autorului si prezinta principalele institutii ale dreptului de mostenire, cu accent pe corelarea si sistematizarea materiei si, mai putin pe critica neajunsurilor legislative, inerente etapei actuale.

Liviu Stanciulescu

PARTEA I. MOSTENIREA. REGULI GENERALE 

Capitolul I. Introducere in dreptul de mostenire 

Sectiunea I. Mostenirea. Definire, terminologie, reglementare
Sectiunea a II-a. Felurile mostenirii
Sectiunea a III-a. Caracterele juridice ale transmisiunii mostenirii

Capitolul II. Deschiderea mostenirii 

Sectiunea I. Data deschiderii mostenirii
Sectiunea a II-a. Locul deschiderii mostenirii

Capitolul III. Conditiile generale ale dreptului de mostenire 

Sectiunea I. Capacitatea de a mosteni 
Sectiunea a II-a. Vocatia (chemarea) la mostenire
Sectiunea a III-a. Nedemnitatea succesorala

PARTEA A II-A. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Mostenirea legala – mostenire de familie 

Sectiunea I. Conditii generale si conditii speciale 
Sectiunea a II-a. Vocatia succesorala legala. Vocatia multipla 

Capitolul II. Principiile generale ale devolutiunii legale 

Sectiunea I. Principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali 
Sectiunea a II-a. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa 
Sectiunea a III-a. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad 

Capitolul III. Reprezentarea succesorala: fictiune sau beneficiu al legii? 

Sectiunea I. Definire, natura juridica si domeniu de aplicare 
Sectiunea a II-a. Conditiile reprezentarii succesorale 
Sectiunea a III-a. Modul in care opereaza reprezentarea
Sectiunea a IV-a. Efectele reprezentarii succesorale

Capitolul IV. Drepturile rudelor defunctului la mostenire. Clasele de mostenitori legali 

Sectiunea I. Clasa I de mostenitori legali (descendentii defunctului) 
Sectiunea a II-a. Clasa a II-a de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati) 
Sectiunea a III-a. Clasa a III-a de mostenitori legali (ascendentii ordinari)
Sectiunea a IV-a. Clasa a IV-a de mostenitori legali (colateralii ordinari) 

Capitolul V. Drepturile sotului supravietuitor la mostenire 

Sectiunea I. Conditiile speciale cerute sotului supravietuitor pentru a putea mosteni 
Sectiunea a II-a. Drepturile sotului supravietuitor in concurs cu clasele de mostenitori legali 
Sectiunea a III-a. Dreptul special asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic 
Sectiunea a IV-a. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor 

Capitolul VI. Mostenirea vacanta. Drepturile comunei, orasului, municipiului sau statului la succesiune 

Sectiunea I. Vacanta succesorala. Limite si coexistenta 
Sectiunea a II-a. Natura juridica 
Sectiunea a III-a. Procedura atribuirii mostenirii vacante 

PARTEA A III-A. MOSTENIREA TESTAMENTARA 

Capitolul I. Testamentul – act juridic complex

Sectiunea I. Introducere in institutia testamentului 
Sectiunea a II-a. Conditiile de validitate a testamentului
Sectiunea a III-a. Interpretarea, proba si legea aplicabila testamentului 

Capitolul II. Formele testamentelor 

Sectiunea I. Testamentele ordinare 
Sectiunea a II-a. Testamentele privilegiate 
Sectiunea a III-a. Alte forme testamentare 

Capitolul III. Legatul 

Sectiunea I. Definire si conditii
Sectiunea a II-a. Clasificarea legatelor 
Sectiunea a III-a. Efectele legatelor 
Sectiunea a IV-a. Ineficacitatea legatelor 

Capitolul IV. Dezmostenirea (exheredarea)

Sectiunea I. Dezmostenirea directa si indirecta
Sectiunea a II-a. Efectele dezmostenirii 
Sectiunea a III-a. Nulitatea dezmostenirii si prescriptia dreptului la actiune 

Capitolul V. Executiunea testamentara 

Sectiunea I. Delimitarea executiunii testamentare 
Sectiunea a II-a. Drepturile (puterile) si obligatiile executorului testamentar 
Sectiunea a III-a. Incetarea executiunii testamentare 

PARTEA A IV-A. LIMITE, REDUCTIUNI SI RAPORTARI 

Capitolul I. Limitele dreptului de a dispune de bunurile mostenirii 

Sectiunea I. Actele asupra mostenirilor nedeschise 
Sectiunea a II-a. Substitutiile fideicomisare (legatele graduale) 
Sectiunea a III-a. Rezerva succesorala 
Sectiunea a IV-a. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor 
Sectiunea a V-a. Masa succesorala si masa de calcul a rezervei 

Capitolul II. Reductiunea liberalitatilor excesive 

Sectiunea I. Definirea, obiectul si invocarea reductiunii 
Sectiunea a II-a. Ordinea reductiunii liberalitatilor excesive
Sectiunea a III-a. Efectele reductiunii 
Sectiunea a IV-a. Imputarea liberalitatilor excesive 
Sectiunea a V-a. Modalitati procedurale de exercitare a reductiunii 

Capitolul III. Raportul donatiilor 

Sectiunea I. Definire, avantaje si delimitare 
Sectiunea a II-a. Conditiile obligatiei legale de raport 
Sectiunea a III-a. Persoanele care pot cere raportul donatiilor 
Sectiunea a IV-a. Donatiile supuse raportului. Exceptii 
Sectiunea a V-a. Modurile de efectuare a raportului donatiilor 
Sectiunea a VI-a. Evaluarea bunului raportat 
Sectiunea a VII. Procedura raportului donatiilor 

Capitolul IV. Raportul datoriilor 

Sectiunea I. Definire, conditii, delimitare 
Sectiunea a II-a. Raportul datoriilor: simpla problema de partaj? 
Sectiunea a III-a. Efectele raportului datoriilor 

PARTEA A V-A. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA 

Capitolul I. Optiunea succesorala si titularii sai 

Sectiunea I. Definire, principii, evolutie 
Sectiunea a II-a. Titularii dreptului de optiunea succesorala 

Capitolul II. Actul juridic de optiune succesorala 

Sectiunea I. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala 
Sectiunea a II-a. Conditii de validitate 

Capitolul III. Termenul de optiune succesorala 

Sectiunea I. Definire. Reglementare. Evolutie 
Sectiunea a II-a. Reducerea sau prorogarea termenului de optiune succesorala 
Sectiunea a III-a. Inceputul exercitarii dreptului de optiune succesorala 
Sectiunea a IV-a. Suspendarea si repunerea in termen 

Capitolul IV. Acceptarea mostenirii 

Sectiunea I. Acceptarea voluntara si acceptarea fortata 
Sectiunea a II-a. Acceptarea expresa si acceptarea tacita 
Sectiunea a III-a. Efectele acceptarii mostenirii 

Capitolul V. Renuntarea la mostenire 

Sectiunea I. Conditiile renuntarii la mostenire 
Sectiunea a II-a. Efectele renuntarii la mostenire 
Sectiunea a III-a. Revocarea renuntarii la mostenire 

Capitolul VI. Retransmiterea dreptului de optiune succesorala 

Sectiunea I. Retransmiterea mostenirii si retransmiterea dreptului de optiune succesorala 
Sectiunea a II-a. Retransmiterea dreptului de optiune in Codul civil de la 1864 si in legile speciale (de dupa 1989) 
Sectiunea a III-a. Exercitarea dreptului de optiune in caz de retransmitere 

PARTEA A VI-A. TRANSMISIUNEA PATRIMONIULUI SUCCESORAL 

Capitolul I. Transmisiunea activului succesoral 

Capitolul II. Transmisiunea pasivului succesoral 

Sectiunea I. Mostenitorii care suporta pasivul mostenirii 
Sectiunea a II-a. Divizarea de drept a pasivului succesoral. Exceptii 
Sectiunea a III-a. Plata creditorilor. Regresul intre mostenitori 

Capitolul III. Dobandirea posesiunii mostenirii. Sezina 

Sectiunea I. Sezina: dobandirea de drept a posesiei mostenirii 
Sectiunea a II-a. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali (nesezinari) 
Sectiunea a III-a. Predarea legatelor 

Capitolul IV. Procedura succesorala notariala 

Sectiunea I. Deschiderea procedurii succesorale 
Sectiunea a II-a. Instrumentarea si solutionarea cauzei 
Sectiunea a III-a. Certificatul (national) de mostenitor 
Sectiunea a IV-a. Cheltuieli ocazionate de dezbaterea mostenirii: impozite, onorarii si tarife 
Sectiunea a V-a. Procedura succesiunilor internationale 
Sectiunea a VI-a. Petitia de ereditate 

PARTEA A VII-A. INDIVIZIUNEA, LICHIDAREA SI PARTAJUL MOSTENIRII 

Capitolul I. Indiviziunea succesorala 

Sectiunea I. Regimul juridic aplicabil indiviziunii 
Sectiunea a II-a. Imprescriptibilitatea dreptului de a iesi din indiviziune 
Sectiunea a III-a. Suspendarea partajului 
 
Capitolul II. Procedura lichidarii pasivului succesoral 

Sectiunea I. Conditiile, obiectul si certificatul de lichidare 
Sectiunea a II-a. Lichidatorul si obligatiile acestuia 
Sectiunea a III-a. Valorificarea bunurilor mostenirii
Sectiunea a IV-a. Finalizarea si efectele lichidarii pasivului succesoral 

Capitolul III. Partajul mostenirii 

Sectiunea I. Reguli generale ale partajului succesoral
Sectiunea a II-a. Formele partajului succesoral 
Sectiunea a III-a. Efectele partajului succesoral 
Sectiunea a IV-a. Desfiintarea partajului succesoral 
Sectiunea a V-a. Drepturile creditorilor. Opozitia la partaj 

Capitolul IV. Partajul de ascendent 

Sectiunea I. Notiune si caractere juridice 
Sectiunea a II-a. Conditiile partajului de ascendent 
Sectiunea a III-a. Efectele partajului de ascendent 
Sectiunea a IV-a. Ineficacitatea partajului de ascendent 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei27 nov. 2017
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini480
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata