Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Inselaciunea in conventii.Practica judiciara.

ISBN/ISSN: 978-973-1836-12-6
Editura: Hamangiu
33,70 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  In aceasta culegere de practica judiciara sunt analizate aspectele esentiale privind masurile asiguratorii – obiect, conditii de instituire si procedura de judecata.
  Abordarea apartine unui judecator care, de-a lungul timpului, s-a confruntat cu aplicarea si interpretarea dispozitiilor legale incidente – art. 907 si art. 908 din Codul comercial si art. 591-601 din Codul de procedura civila.
  In materie comerciala, isi gasesc aplicarea, cu intaietate, dispozitiile art. 907-908 din Codul comercial, in completare urmand a se apela la dispozitiile Codului de procedura civila.
  Uneori, in practica, sunt aplicate dispozitiile dreptului comun, in detrimentul celor speciale, astfel incat autoarea doreste sa atraga atentia, in primul rand, asupra dispozitiilor legale incidente in materie comerciala.

Capitolul I. Sechestrul asigurator si poprirea asiguratorie 

Sectiunea 1. Obiectul masurilor asiguratorii

1. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile ale debitorului, in materie comerciala. Netemeinicie

2. Admisibilitatea instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale comerciantului 

3. Instituirea sechestrului asigurator asupra bunului imobil. Aplicabilitate 

4. Nava maritima. Norme incidente. Conventia internationala pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime, incheiata la Bruxelles la 10 mai 1952, la care Romania a aderat prin Legea nr. 91/1995. Interdictia sechestrarii succesive pentru aceeasi creanta

5. Necesitatea identificarii de catre creditor a bunurilor asupra carora se solicita instituirea masurii. Limitele cercetarilor efectuate de instanta in momentul solutionarii cererii

6. Individualizarea bunurilor mobile sechestrate. Atributia executorului judecatoresc 

7. Instituirea sechestrului asigurator asupra actiunilor. Conditii 

Sectiunea a 2-a. Conditiile instituirii masurilor asiguratorii

§1. Inexistenta titlului executoriu

8. Imposibilitatea instituirii masurii in situatia in care exista titlu executoriu. Scopul masurii asiguratorii 

§2. Creanta constatata sau nu prin act scris. Conditia intentarii actiunii. Proba raportului juridic debitor – tert poprit, conditie speciala a popririi asiguratorii

9. Intelesul notiunilor de „act scris” si „intentarea actiunii”. Factura acceptata la plata este un „act scris”, in sensul art. 591 C. proc. civ. Necesitatea probarii unei actiuni in care sa fie analizat fondul raportului juridic 

10. Existenta unui litigiu de fond. Actiune in emiterea somatiei de plata. Admisibilitate. Raportul juridic intre debitor si tertul poprit. Necesitatea probarii

11. Conditii de instituire a sechestrului. Necesitatea existentei unei creante

12. Creanta ce nu este constata in scris. Cuantum cautiune. Necesitatea consemnarii cautiunii odata cu depunerea cererii 

13. Lipsa unui inscris doveditor al creantei. Obligativitatea consemnarii unei cautiuni de ½ din valoarea reclamata. Inaplicabilitatea art. 723 (1) C. proc. civ

14. Dovada calitatii de creditor. Temei juridic al cererii. Mod de examinare a cererii 

15. Conditii de instituire a popririi asiguratorii. Lipsa unui inscris doveditor al creantei 

16. Poprire asiguratorie. Conditii. Sarcina probei 

§3. Exigibilitatea creantei

17. Poprire asiguratorie. Proba existentei unei creante certe si exigibile

18. Neexigibilitatea creantei. Verificare si consecinte 

19. Prescrierea dreptului de a cere realizarea creantei. Consecinte asupra masurii asiguratorii 

20. Creanta neexigibila. Actiune de fond intemeiata pe raspundere civila delictuala

21. Admisibilitatea cererii de instituire a sechestrului in situatia in care se invoca o creanta nascuta dintr-o fapta ilicita. Conditii 

22. Creanta neexigibila. Raspunderea administratorilor societatii aflate in incetare de plati. Raportul lichidatorului. Conditii de instituire a masurii asiguratorii 

§4. Scopul masurii asiguratorii. Consecinte

23. Insolvabilitatea debitorului. Nerelevanta asupra modului de solutionare a cererii 

24. Diferentiere fata de sechestrul judiciar. Obiectul litigiului de fond. Conditii de admisibilitate pentru luarea masurii

25. Scopul sechestrului asigurator. Indisponibilizarea bunului. Sechestru definitiv. Vanzarea bunului sechestrat. Cauza ilicita a actului de instrainare 

26. Stingerea creantei dupa admiterea sechestrului. Consecinte

27. Finalitatea sechestrului. Conservarea bunurilor debitorului. Recuperarea creantei 

Sectiunea a 3-a. Cautiunea 

28. Obligatia creditorului de a consemna cautiunea in materie comerciala. Temei. Exceptie

29. Dovada consemnarii cautiunii la dispozitia instantei. Scrisoare de garantie bancara 

30. Respingerea cererii de sechestru. Consecinte. Eliberare cautiune 

31. Restituirea cautiunii. Cerere de instituire a sechestrului admisa. Conditii. Termen

32. Consemnare cautiune. Rolul activ al instantei. Obligativitatea depunerii cautiunii odata cu introducerea cererii 

33. Cuantum cautiune. Aprecierea instantei 

34. Necesitatea fixarii cautiunii de catre instanta. Admisibilitatea cererii

35. Restituire cautiune. Ridicarea masurii asiguratorii. Lipsa unei determinari cauzale 

36. Restituire cautiune. Intrarea debitorului in procedura de faliment 

Sectiunea a 4-a. Ridicarea masurilor asiguratorii

37. Conditii. Instituirea masurii in lipsa unui proces pe fond

38. Conditii. Sechestru asigurator. Actiune respinsa prin hotarare definitiva si irevocabila 

Sectiunea a 5-a. Reguli de procedura

39. Sechestru asigurator. Arbitraj. Instanta competenta 

40. Procedura de judecata necontencioasa, fara citarea partilor. Obligativitatea atasarii tuturor inscrisurilor doveditoare cererii de chemare in judecata si  indeplinirii obligatiei de consemnare a cautiunii. Irelevanta situatiei financiare a creditorului asupra cuantumului cautiunii 

41. Plata cautiunii. Dovada 

42. Instituirea sechestrului asupra unor bunuri imobile. Acordarea a mai mult decat s-a cerut. Casarea cu trimitere 

43. Lipsa cautiunii, constatata in recurs. Consecinte. Casarea cu trimitere 

44. Judecarea cererii de instituire a masurii asiguratorii cu citarea partilor. Consecinte 

45. Solutionarea fondului cauzei in prima instanta. Consecinte asupra capatului de cerere privind sechestrul 

46. Solutionarea cererii fara citarea partilor. Prezenta reclamantei la termenul la care s-a judecat cererea. Consecinte

47. Competenta. Caracterul accesoriu al cererii

48. Instanta competenta sa judece cererea de sechestru asigurator. Caracterul accesoriu al cererii in raport de actiunea de fond

49. Raport de drept international privat. Poprire asiguratorie. Instanta competenta. Tert poprit de nationalitate straina 

Capitolul al II-lea. Sechestrul judiciar

Sectiunea 1. Conditii 

50. Incuviintarea sechestrului judiciar in lipsa unui proces. Conditii strict prevazute de lege. Temerea privind sustragerea bunurilor ce constituie garantia creditorului 

51. Existenta unui proces privind bunul. Inteles. Probarea oportunitatii infiintarii sechestrului 

52. Caracterul litigiului de fond. Scopul masurii. Oportunitatea instituirii sechestrului. Posibila instrainare a bunului. Numirea administratorului-sechestru

53. Insolvabilitatea debitorului. Garantia creditorului. Actiune pauliana pentru desfiintarea actului de instrainare a bunurilor urmarite pentru realizarea creantei. Netemeinicia cererii de desemnare a executorului judecatoresc de catre instanta 

54. Cercetarea cererii. Rolul activ al instantei. Conditii pentru admisibilitatea cererii, in lipsa unui litigiu de fond

55. Sechestru judiciar asupra unui imobil. Necesitatea identificarii imobilului

56. Oportunitatea infiintarii sechestrului. Criterii de determinare

57. Obiectul litigiului de fond. Somatie de plata. Netemeinicia cererii de instituire a sechestrului judiciar 

58. Interpretarea clauzelor contractuale prin care sunt interzise masurile asiguratorii. Admisibilitatea sechestrului judiciar 

Sectiunea a 2-a. Reguli de procedura

59. Administratorul bunului supus sechestrului judiciar. Desemnare. Asigurarea conservarii bunului 

60. Judecarea cererii de sechestru in camera de consiliu. Incalcarea principiului publicitatii procesului. Consecinte 

61. Executarea sechestrului. Aplicarea de peceti. Nelegalitate. Calea procesuala prin care se ataca modul de executare a sechestrului judiciar 

62. Formularea cererii de instituire a masurii asiguratorii pe calea ordonantei presedintiale. Inadmisibilitate 

Anexe

I. Cerere de sechestru asigurator 

II. Cerere de poprire asiguratorie 

III. Cerere de ridicare a sechestrului asigurator 

IV. Cerere de restituire a cautiunii 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei03 oct. 2007
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini200
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si