Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Manual de drept civil. Partea Generala. Persoanele

ISBN/ISSN: 978-606-522-396-7
Editura: Hamangiu
47,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea de fata, intitulata sugestiv „manual”, ofera o abordare clasica si succinta a introducerii in studiul dreptului civil, cu analiza unor notiuni introductive, cum sunt definitia dreptului civil, delimitarea lui de alte ramuri de drept, izvoare, aplicarea si interpretarea normei juridice civile, absolut necesare pentru intelegerea problemelor tratate ulterior, si anume: raportul juridic civil, actul juridic civil, probele, prescriptia extinctiva, persoana fizica si persoana juridica. (…)

Un element de noutate al cartii este prezentarea comparativa, succinta, a reglementarilor din Codul civil in vigoare si a celor din noul Cod civil, care va intra in vigoare dupa adoptarea legii de punere a lui in aplicare.

Manualul se adreseaza mai ales studentilor, dar si practicienilor, care se confrunta cu probleme legate de institutii ce se studiaza numai in cadrul acestei materii si a fost scris cu intentia de a fi usor de inteles si de folosit, ca un instrument de lucru pentru oricine incearca sa faca „cunostinta” cu dreptul civil.

Capitolul I. Notiuni introductive

Sectiunea I. Definitia dreptului civil

Sectiunea a II-a. Delimitarea dreptului civil 

§1. Criterii de delimitare

1. Obiectul de reglementare

2. Metoda de reglementare

3. Caracterul normelor juridice (regulilor de drept) 

4. Natura sanctiunilor 

5. Calitatea subiectelor

6. Principiile proprii ale ramurii

§2. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept 

1. Dreptul constitutional 

2. Dreptul administrativ 

3. Dreptul financiar 

4. Dreptul muncii

5. Dreptul comercial 

6. Dreptul familiei 

7. Dreptul international privat 

8. Dreptul procesual civil 

Sectiunea a III-a. Izvoarele dreptului civil

1. Notiune

2. Clasificare

Sectiunea a IV-a. Aplicarea normei juridice civile 

§1. Aplicarea normei juridice civile in timp

1. Principiul neretroactivitatii

2. Principiul aplicarii imediate a normei juridice civile noi 

§2. Aplicarea normei juridice civile in spatiu 

§3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor

Sectiunea a V-a. Interpretarea normelor juridice civile

1. Necesitatea interpretarii

2. Clasificare

Capitolul II. Raportul juridic civil 

Sectiunea I. Definitia, caracterele si izvoarele raportului juridic civil

1. Definitie 

2. Caractere 

3. Izvoare 

Sectiunea a II-a. Structura raportului juridic civil 

§1. Subiectele raportului juridic civil 

1. Notiune

2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil

3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil

4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil 

5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil 

§2. Continutul raportului juridic civil

1. Notiune

2. Clasificarea drepturilor subiective civile

3. Recunoasterea, exercitarea si apararea drepturilor subiective civile 

4. Clasificarea obligatiilor civile

§3. Obiectul raportului juridic civil 

1. Definitie

2. Clasificarea bunurilor 

Capitolul III. Actul juridic civil 

Sectiunea I. Notiune

Sectiunea a II-a. Clasificarea actelor juridice civile 

1. Dupa numarul partilor 

2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor 

3. Dupa momentul in care isi produc efectele 

4. Dupa modul lor de formare 

5. Dupa efectele pe care le produc 

6. Dupa importanta actului juridic in raport cu un bun sau cu un patrimoniu

7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in determinarea continutului actelor juridice 

8. Dupa corelatia dintre ele 

9. Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul din tipurile de acte juridice reglementate expres de lege

10. Dupa modul de incheiere a actelor juridice civile 

11. Dupa modul lor de executare 

Sectiunea a III-a. Conditiile actului juridic civil 

§1. Definitie si clasificare

§2. Conditiile de formare si de validitate ale actului juridic

1. Capacitatea 

2. Consimtamantul

3. Obiectul actului juridic civil 

4. Cauza actului juridic civil 

5. Forma actului juridic civil

§3. Conditiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil 

1. Termenul 

2. Conditia 

3. Sarcina 

Sectiunea a IV-a. Efectele actului juridic civil

1. Notiune

2. Principiile efectelor actului juridic 

Sectiunea a V-a. Reprezentarea in actele juridice civile 

1. Notiune

2. Clasificare

3. Conditiile reprezentarii

4. Efectele reprezentarii

5. Incetarea reprezentarii 

Sectiunea a VI-a. Nulitatea actului juridic civil 

§1. Definitia si functiile nulitatii 

1. Definitie 

2. Functiile nulitatii 

§2. Clasificarea nulitatilor 

1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 

2. Nulitatea totala si nulitatea partiala

3. Nulitatea expresa si virtuala

4. Nulitatea de fond si de forma

5. Nulitati de drept si nulitati judiciare 

§3. Cauzele de nulitate 

§4. Efectele nulitatii 

1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 

2. Principiul repunerii partilor in situatia anterioara (restitutio in integrum) 

3. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)

4. Principiul conversiunii actului juridic

5. Principiul validitatii aparentei in drept 

6. Principiul raspunderii civile delictuale 

§5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic 

1. Rezolutiunea 

2. Rezilierea 

3. Revocarea

4. Reductiunea

5. Caducitatea 

6. Inopozabilitatea

Capitolul IV. Dovada drepturilor civile (probele) 

Sectiunea I. Notiunea, obiectul, sarcina si importanta probei. Reguli de admisibilitate 

1. Notiune

2. Obiectul probei 

3. Sarcina probei 

4. Importanta probei 

5. Reguli de admisibilitate 

Sectiunea a II-a. Mijloacele de proba

§1. Inscrisurile

1. Notiune si clasificare

2. Inscrisul autentic 

3. Inscrisul sub semnatura privata 

§2. Marturia (proba cu martori) 

1. Notiune. Trasaturi 

2. Admisibilitatea probei cu martori 

§3. Marturisirea

1. Notiunea si caracterul juridic al marturisirii

2. Felurile marturisirii 

3. Interogatoriul 

§4. Prezumtiile 

1. Notiune

2. Clasificarea prezumtiilor

§5. Expertiza 

§6. Cercetarea la fata locului

Capitolul V. Prescriptia extinctiva

Sectiunea I. Consideratii generale 

1. Notiune

2. Reglementare

3. Natura juridica

4. Functiile prescriptiei extinctive 

5. Efectul prescriptiei extinctive

6. Principiile efectului prescriptiei extinctive 

Sectiunea a II-a. Domeniul prescriptiei extinctive 

§1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale

1. Drepturile de creanta 

2. Drepturile reale accesorii 

3. Drepturile reale principale 

§2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale 

§3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 

1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea  exceptiei

2. Actiunea in constatare 

3. Actiunile mixte

4. Dualitatea de actiuni

5. Actiuni privind un drept secundar

6. Actiuni in repararea unui prejudiciu moral 

7. Actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic anulat (desfiintat) 

Sectiunea a III-a. Termenele de prescriptie extinctiva

1. Termenul general

2. Termenul special 

Sectiunea a IV-a. Cursul prescriptiei extinctive 

§1. Inceputul prescriptiei extinctive 

1. Inceputul prescriptiei extinctive in cazul drepturilor la actiune in materie de obligatii 

2. Inceputul prescriptiei extinctive in alte cazuri 

§2. Suspendarea prescriptiei extinctive 

1. Cauzele de suspendare

2. Efectele suspendarii prescriptiei extinctive

§3. Intreruperea prescriptiei extinctive

1. Cauzele de intrerupere 

2. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive 

§4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva

1. Cauzele de repunere in termen 

2. Efectul repunerii in termen

§5. Implinirea prescriptiei extinctive 

Sectiunea a V-a. Delimitarea prescriptiei extinctive 

1. Prescriptia achizitiva (uzucapiunea)

2. Termenul extinctiv

3. Decaderea 

Capitolul VI. Persoanele 

Subcapitolul I. Persoana fizica

Sectiunea I. Individualizarea persoanei fizice

Subsectiunea I. Notiune

Subsectiunea a II-a. Mijloace de individualizare

Sectiunea a II-a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil 

§1. Protectia incapabililor 

1. Protectia minorului 

2. Protectia interzisilor judecatoresti 

§2. Protectia unor categorii de persoane capabile – curatela 

Subcapitolul II. Persoana juridica 

Sectiunea I. Elementele constitutive ale persoanei juridice 

1. Organizarea proprie, de sine statatoare 

2. Patrimoniul propriu

3. Un scop propriu 

Sectiunea a II-a. Clasificarea persoanelor juridice 

Sectiunea a III-a. Identificarea persoanei juridice 

§1. Atributele generale de identificare 

1. Denumirea 

2. Sediul 

3. Nationalitatea 

4. Contul bancar 

§2. Atributele speciale de identificare 

1. Codul unic de inregistrare 

2. Capitalul social 

3. Firma

4. Marca 

Sectiunea a IV-a. Regimul persoanei juridice 

1. Infiintarea persoanei juridice 

2. Reorganizarea persoanei juridice

3. Incetarea persoanei juridice

Detalii tehnice
Data aparitiei22 dec. 2010
Categorie generalaCursuri, seminarii, teste
Numar pagini448
Tip copertaCarte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON