Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Mandatul. Reprezentarea judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-522-351-6
Editura: Hamangiu
22,20 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea cuprinde o selectie la zi a hotararilor judecatoresti reprezentative in materia mandatului, tema generoasa, dar neabordata suficient pana in prezent in culegerile de jurisprudenta. Sunt analizate aspectele practice referitoare la notiunea, caracterele juridice, intinderea si incetarea mandatului, obligatiile mandatarului, mandatul tacit intre soti, reprezentarea judiciara; sunt redate totodata recursurile pronuntate in interesul legii in materie.

Hotararile judecatoresti selectate, unele dintre ele publicate pentru prima oara, sunt in multe cazuri urmate de note si comentarii, de trimiteri la alte solutii jurisprudentiale sau doctrinare, indicandu-se totodata textele legale aplicabile si eventualele modificari legislative.

Capitolul I. Notiunea, caracterele juridice si intinderea contractului de mandat 

1. Caracterul gratuit al mandatului

2. Mandat fara reprezentare. Conditii

3. Contract de vanzare-cumparare incheiat prin mandatar. Lipsa de efecte fata de reprezentant. Coparticipare procesuala obligatorie 

4. Ipoteca. Necesitatea mandatului special

5. Contract de ipoteca. Mandat special. Lipsa formei autentice. Conditii de valabilitate 

6. Depasirea limitelor mandatului. Consecinte asupra raspunderii mandantului 

7. Mandat special cu element de extraneitate. Conditii. Depasirea limitelor mandatului. Consecinte. Legea aplicabila in ceea ce priveste interpretarea si efectele contractului 

8. Depasirea limitelor imputernicirii. Ratificare tacita. Invocarea lipsei consimtamantului mandantului

9. Actiune in revendicare. Mandat general. Depasirea imputernicirilor primite. Ratificare 

10. Procura generala. Actiune in evacuare. Act de administrare 

11. Cesionare parti sociale apartinand asociatului minor. Act de dispozitie. Limitele mandatului

12. Mandat limitat la vanzarea dreptului de proprietate propriu-zis asupra unui imobil. Incheierea prin mandatar a unui contract de cesiune de drepturi litigioase. Lipsa totala a consimtamantului mandantului. Procura emisa pe teritoriul unui stat strain fara apostila. Consecinte

13. Procura intocmita in Belgia. Exceptie de la formalitatea aplicarii apostilei reglementate de Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 

Capitolul al II-lea. Obligatiile mandatarului 

14. Mandat comercial. Imposibilitatea substituirii mandatarului in lipsa unei prevederi exprese

15. Efectele mandatului. Intinderea raspunderii mandatarului. Sume datorate de terti 

16. Obligatia mandatarului de a da socoteala. Instrainarea nudei proprietati si a uzufructului prin acelasi act. Conditiile simulatiei. Contrainscrisul 

17. Nerestituirea pretului incasat de catre mandatar. Mijloace juridice de recuperare la indemana mandantului. Imbogatire fara just temei. Caracter subsidiar 

18. Validitatea contractului incheiat in baza mandatului. Lipsa de consecinte in ceea ce priveste obligatia mandatarului de a da socoteala 

19. Gratuitatea mandatului. Cheltuieli personale facute de mandatar pentru executarea mandatului

20. Obligatia de a da socoteala cu privire la indeplinirea mandatului. Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune. Admisibilitatea invocarii exceptiei de catre intimat in recurs, in conditiile in care a fost respinsa de catre instanta de apel. Dovada remiterii sumei de bani incasate in baza mandatului. Proba cu martori. Neopunerea partii la administrare 

21. Obligatia de a da socoteala. Dobanzi. Momentul nasterii dreptului material la actiune al mandantului impotriva mandatarului pentru restituirea sumelor de bani incasate in temeiul mandatului

22. Actiune pentru restituirea bunurilor detinute in baza unui contract de mandat. Inceputul termenului de prescriptie  

23. Contract de vanzare-cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995 anulat. Plata pretului actualizat de catre Ministerul Finantelor Publice. Mandatar al primariei. Cerere pentru restituirea comisionului incasat la incheierea contractului. Netemeinicie. Calitatea procesuala pasiva a mandatarului 

Capitolul al III-lea. Incetarea contractului 

24. Revocarea mandatului. Conditii pentru opozabilitate

25. Mandat comercial cu titlu oneros. Posibilitatea revocarii 

26. Revocarea expresa a mandatului de catre mandant. Consecinte asupra obligatiei mandatarului de a da socoteala pentru actele indeplinite in puterea mandatului 

27. Revocarea expresa a mandatului adusa la cunostinta mandatarului. Act juridic incheiat de mandatar pe seama mandantului ulterior revocarii. Consecinte 

28. Invocarea revocarii tacite a mandatului. Validitatea contractului incheiat in baza mandatului. Aspecte probatorii. Efecte fata de terti 

29. Act juridic incheiat dupa revocarea mandatului. Efecte fata de mandant. Aprecierea bunei-credinte a tertului contractant 

30. Stingerea mandatului prin moartea mandantului. Obligatia mandatarului de restituire a sumelor ridicate dupa decesul mandantului din contul de depozit deschis la banca de catre acesta 

31. Contract de mandat declarat nul absolut. Conventie de ipoteca incheiata de mandatar. Consecinte asupra validitatii acesteia 

32. Contract de vanzare-cumparare incheiat prin mandatar. Incalcarea prevederilor art. 1308 pct. 2 C. civ. Regimul juridic al nulitatii 

Capitolul al IV-lea. Mandatul tacit intre soti

33. Fidejusiune. Mandat tacit reciproc al sotilor. Efecte asupra comunitatii de bunuri 

34. Dobandirea si instrainarea unui bun comun fara acordul celuilalt sot. Sanctiune aplicabila. Consecinte asupra actelor subsecvente

35. Antecontract de vanzare-cumparare pentru un imobil bun comun. Aplicarea prezumtiei de mandat tacit. Nulitate relativa totala 

36. Actiune redhibitorie. Prezumtia de mandat tacit. Inaplicabilitate 

37. Actiune in evacuare. Prezumtia relativa a mandatului tacit reciproc. Rasturnarea sarcinii probei 

Capitolul al V-lea. Reprezentarea judiciara 

38. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant. Absenta contestatorilor la termenul acordat pentru semnarea cererii de chemare in judecata. Consecinte 

39. Imputernicire avocatiala. Mentiuni obligatorii. Recurs. Nulitate 

40. Interpretarea si intinderea mandatului. Reprezentare subsidiara a avocatului. Ratificarea mandatului. Momentul pana cand poate interveni

41. Reprezentarea in judecata a Statului Roman 

42. Recurs exercitat de Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Calitatea de reprezentant a ministrului. Nementionarea numelui persoanei care a semnat recursul. Lipsa dovezii transmiterii dreptului de reprezentare 

43. Unitate administrativ-teritoriala. Calitate de reprezentant 

44. Liceu militar. Reprezentarea in instanta a structurilor Ministerului Apararii Nationale. Exercitarea drepturilor procedurale prin mandatar. Omisiunea indicarii calitatii de reprezentant. Efecte. Imposibilitatea ratificarii 

45. Societate comerciala in faliment. Calitatea de reprezentant a lichidatorului judiciar. Cerere formulata de fostul administrator. Consecinte 

46. Parte cu resedinta sau domiciliul in strainatate. Reprezentare. Intinderea mandatului. Data certa a procurii. Nedepunerea la dosar a originalului imputernicirii avocatiale. Atestare facuta de avocat 

47. Decesul paratului in timpul procesului. Efecte asupra reprezentarii judiciare 

48. Conventie de asistenta juridica. Onorariu achitat integral. Neexecutarea partiala a obligatiilor de catre avocat. Angajarea raspunderii contractuale 

49. Consilier juridic. Asociere in societati comerciale 

Capitolul al VI-lea. Recursuri in interesul legii 

50. Contracte de asistenta juridica incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995. Caracter de titlu executoriu. Investire cu formula executorie

51. Cereri de autorizare a constituirii si de inmatriculare a societatilor comerciale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica. Admisibilitate

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei28 sept. 2010
Categorie generalaStudii si monografii
Numar pagini240
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON