Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Litigii de munca referitoare la salariatii din sistemul bugetar. Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012

Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012
ISBN/ISSN: 978-606-678-670-6
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: IN STOC

Lucrarea de fata reprezinta o sinteza a practicii judiciare a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, ce cuprinde cele mai relevante decizii pronuntate in anul 2012 in materia litigiilor de munca referitoare la angajatii din domeniul bugetar, avand ca scop sa evidentieze specificul raporturilor de munca din sectorul public si al regulilor aplicabile relatiilor individuale si colective care se nasc intre salariati si patronat. Sunt avute in vedere diferite categorii de salariati din sectorul public: cadre didactice si militare, personal silvic, salariati implicati in aplicarea fondului funciar, personal platit din fonduri publice, personal cu functii de conducere sau care exercita functii sindicale.

Structurata in cinci capitole, lucrarea analizeaza problemele legate de principalele institutii ale dreptului muncii (incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, drepturile salariale si alte drepturi banesti, raspunderea disciplinara si raspunderea patrimoniala).

Capitolul I. Incheierea, executarea, modificarea si suspendarea contractului individual de munca 

1. Modificare unilaterala a contractului individual de munca. Revocare dintr‑o functie de conducere in care salariatul a fost numit temporar, pana la ocuparea acesteia prin concurs. Delimitare fata de situatia delegarii 

2. Modificare unilaterala a contractului individual de munca. Felul muncii 

3. Obligatie de reintegrare. Puterea de lucru judecat a hotararii irevocabile a instantei

4. Contract individual de munca pe durata determinata. Prelungirea acestuia. Incheierea succesiva a unor astfel de contracte de catre salariatii din sectorul bugetar 

5. Contestatie impotriva calificativului acordat la evaluarea anuala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

6. Contract de management asimilat contractului individual de munca, prin dispozitiile art. III alin. (7) din O.U.G. nr. 37/2009. Consecinta lipsei semnaturii angajatului de pe actul aditional prin care ii este modificat contractul individual de munca 

Capitolul al II‑lea. Incetarea contractului individual de munca

7. Contract individual de munca. Incetare de drept

8. Demisia salariatului. Termenul de preaviz in cazul demisiei 

9. Imposibilitatea instantei de a se substitui atributiilor angajatorului privind managementul institutiei 

10. Obligatia angajatorului de a se incadra in cheltuielile de personal si in numarul maxim de posturi aprobate. Caracterul obligatoriu al dispozitiilor O.U.G. nr. 63/2010

11. Concediere colectiva. Stabilirea efectiva a numarului de salariati concediati colectiv

12. Concediere ce nu tine de persoana salariatului. Imposibilitatea aplicarii criteriilor de selectie 

13. Reorganizare institutii publice. Modalitatile reorganizarii unor autoritati si institutii publice. Centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1 din O.U.G. nr. 1/2010 

14. Concediere colectiva. Salariati din institutiile publice 

15. Concediere colectiva. Enumerarea generica a criteriilor de prioritate la concediere, fara mentionarea, in concret, a criteriului avut in vedere in ceea ce‑l priveste pe salariat. Caracterul de post unic al locului de munca al salariatului concediat

16. Concediere colectiva. Salarii compensatorii prevazute de contractul colectiv de munca la nivel de unitate 

17. Decizie de concediere. Interdictia concedierii salariatilor pe durata exercitarii unei functii eligibile intr‑un organism sindical 

18. Conditiile in care sindicatul dintr‑o institutie din sectorul bugetar poate exercita apararea drepturilor membrilor sai, ce decurg din raporturile de munca, inclusiv prin formularea unor actiuni in instanta, in numele acestora 

Capitolul al III‑lea. Salarizarea. Alte drepturi banesti 

19. Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si‑au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009. Reducerea temporara a drepturilor salariale, in temeiul Legii nr. 118/2010 

20. Salarizarea personalului din institutiile publice care lucreaza in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 330/2009. Obligativitatea reincadrarii tuturor salariatilor 

21. Munca suplimentara. Imposibilitatea compensarii cu timp liber corespunzator. Compensatia baneasca in cazul cadrelor militare 

22. Acordare indemnizatie cu ocazia iesirii la pensie a angajatului. Sistarea acordarii acesteia

23. Remunerarea persoanelor numite in temeiul unui contract de management

24. Acordarea pentru anul 2010 a ajutorului financiar prevazut de Legea nr. 315/2006

25. Sporul lunar de dificultate cuvenit salariatilor institutiilor publice implicati in mod direct in aplicarea legii fondului funciar

26. Capacitatea procesuala de folosinta si, implicit, calitatea procesuala pasiva a Primarului unitatii administrativ‑teritoriale (municipiu, oras, comuna) si a Consiliului local al acesteia, in conflictele de munca avand ca obiect drepturi salariale cuvenite cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar de stat

27. Neplata sau intarzierea acordarii drepturilor cuvenite angajatilor unei autoritati publice, ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractul individual de munca. Lipsa fondurilor necesare platii 

Capitolul al IV‑lea. Raspunderea disciplinara

28. Concediere disciplinara. Refuzul salariatului de a semna fisa postului. Consecinte

29. Concediere disciplinara. Sanctiune aplicata pentru fapte savarsite in perioada in care salariatul ocupa o alta functie

30. Sanctiune disciplinara. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara

31. Parasirea locului de munca. Stabilirea unui program de lucru flexibil, care permite prezenta salariatului la cursuri de formare profesionala

32. Sanctiunea reducerii salariului de baza si a indemnizatiei de conducere pe o durata de 3 luni cu 10%. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. Inlaturarea apararilor salariatului

33. Abatere disciplinara. Comunicarea costurilor de productie de catre salariat, in lipsa unui mandat expres sau ordin de serviciu in acest sens. Stabilirea faptuitorului 

34. Concediere disciplinara a cadrului didactic, dispusa cu incalcarea interdictiei instituite prin dispozitiile art. 60 alin. (1) lit. a) C. muncii. Prezumtie de veridicitate a certificatelor medicale

Capitolul al V‑lea. Raspunderea patrimoniala

35. Raspunderea patrimoniala a salariatului. Restituire cu intarziere a sumelor nedatorate. Stabilirea penalitatilor

36. Obligatie de restituire. Conditii. Activitate didactica salarizata in regim de plata cu ora, peste limita permisa de lege

37. Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatului. Paguba produsa de mai multi autori. Raspundere conjuncta

38. Gestionar. Prezumtia de culpa instituita de art. 25 din Legea nr. 22/1969 

39. Lipsa calitatii procesuale active a primariei unei unitati administrativ‑teritoriale (municipiu, oras, comuna) in conflictele de munca avand ca obiect restituirea sumelor incasate nelegal de catre angajatii acestei institutii 

40. Plata lucrului nedatorat. Exonerarea, prin act normativ (Legea nr. 84/2012), de obligatia de restituire a sumelor nedatorate incasate de personalul din sectorul bugetar, pentru recuperarea carora angajatorii au emis decizii de impunere 

41. Diferenta de tratament juridic dintre raspunderea patrimoniala si raspunderea disciplinara a salariatului. Necesitatea dovedirii separate a existentei fiecarui element al raspunderii patrimoniale

Index

Detalii tehnice
Data aparitiei19 iun. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini384
Tip copertaCarte brosata
DE ACELASI AUTOR - Carmen-Georgiana Comsa
-40%
Revizuirea in procesul civil_Uta, Comsa
Indisponibila
Raspunderea disciplinara a salariatului - Comsa, Nitu

Raspunderea disciplinara a salariatului

Practica judiciara. Norme procedurale
50,00 RON 50,00 RON