Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legislatie comunitara fiscala 1.10.2008

actualizata 1 octombrie 2008
ISBN/ISSN: 978-606-522-050-8
Editura: Hamangiu
24,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Prezenta lucrare constituie o radiografie a reglementarilor fiscale si a reglementarilor care contin dispozitii fiscale, in vigoare la data de 1 octombrie 2008, grupata pe doua mari sectiuni: impozitele directe si impozitele indirecte.

Textele oferite cititorului reprezinta legislatia comunitara secundara in materie fiscala, adoptata de institutiile europene si obligatorie pentru fiecare dintre statele membre, deci inclusiv pentru Romania.

Orice speta de domeniul TVA ridica problema aplicarii corecte a legislatiei comunitare, orice fuziune implica cunoasterea legislatiei fiscale comunitare, iar o societate europeana nu poate fi constituita fara a cunoaste regulile proprii, adoptate la nivel comunitar. De aceea, lucrarea se va dovedi utila practicienilor, studentilor si masteranzilor facultatilor de drept si de stiinte economice, dar si cercetatorilor din aceste domenii.

Partea I. IMPOZITE DIRECTE
 
Capitolul I. Impozitarea persoanelor fizice
 
1. Directiva Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi (2003/48/CE)
 
Capitolul II. Impozitarea persoanelor juridice
 
1. Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre si transferului sediului social al unei SE sau SCE intre statele membre (90/434/CEE)
 
2. Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre (90/435/CEE)
 
3. Directiva Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil platilor de dobanzi si de redevente efectuate intre societati asociate din state membre diferite (2003/49/CE)
 
Capitolul III. Alte reglementari
 
1. Directiva Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistenta reciproca acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitarii directe si al impozitarii primelor de asigurare (77/799/CEE)
 
2. Directiva Consiliului din 26 mai 2008 privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri(2008/55/CE) (versiune codificata) 
 
3. Regulamentul Comisiei din 13 decembrie 1995 privind taxele care trebuie platite Oficiului pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne (marci, desene si modele
industriale) [(CE) nr. 2869/95] 
 
4. Regulamentul Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene (CE, Euratom 2988/95)
 
5. Concluziile sedintei Consiliului ECOFIN din data de 1 decembrie 1997 pe tema politicii privind impozitarea – Rezolutia Consiliului si a reprezentantilor guvernelor statelor membre, reuniti in cadrul Consiliului din data de 1 decembrie 1997 pentru adoptarea unui cod de conduita privind impozitarea intreprinderilor – Impozitarea economiilor 
 
6. Directiva Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului (2005/60/CE)
 
7. Cod de conduita pentru punerea in aplicare a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate 
 
Partea a II-a. IMPOZITE INDIRECTE
 
Capitolul I. Taxa pe valoarea adaugata
 
1. Directiva Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2006/112/CE)
 
2. A opta directiva a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul tarii (79/1072/CEE) 
 
3. A treisprezecea Directiva a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii (86/560/CEE)
 
4. Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 de completare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adaugata si de modificare a Directivei 77/388/CEE in vederea eliminarii frontierelor fiscale (91/680/CEE)
 
5. Regulamentul Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (1798/2003/CE) 
 
6. Regulamentul Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata (1925/2004/CE)
 
7. Directiva Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor (2008/8/CE) 
 
8. Directiva Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare (2008/9/CE)
 
Capitolul II. Accize
 
1. Directiva Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si privind detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse (92/12/CEE)
 
2. Directiva Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la tigari (92/79/CEE) 
 
3. Directiva Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decat pentru tigarete (92/80/CEE) 
 
4. Directiva Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice (92/83/CEE)
 
5. Regulamentul Consiliului din 11 septembrie 1992 privind documentele administrative de insotire pentru circulatia in regim de suspendare aprodusele supuse accizelor (2719/92/CEE)
 
6. Regulamentul Comisiei din 17 decembrie 1992 privind documentul de insotire simplificat pentru circulatia intracomunitara a produselor supuse accizelor si care au fost eliberate pentru consum in statul membru de expediere (3649/92/CEE) 
 
7. Regulamentul Comisiei din 22 noiembrie 1993 privind recunoasterea reciproca a procedurilor pentru denaturarea completa a alcoolului in scopul scutirii de la plata accizelor (3199/93/CE)
 
8. Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decat impozitele pe cifra de afaceri care afecteaza consumul de tutun prelucrat (95/59/CE)
 
9. Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscala a motorinelor si a kerosenului (95/60/CE) 
 
10. Regulamentul Comisiei din 10 ianuarie 1996 privind certificatul de scutire de accize (31/96/CE)
 
11. Decizia Consiliului din 12 martie 2001 privind cotele reduse ale accizelor si scutirile de la aceste accize pentru unele uleiuri minerale utilizate in anumite scopuri (2001/224/CE)
 
12. Decizia Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor (1152/2003/CE)
 
13. Directiva Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii (2003/96/CE) 
 
14. Regulamentul Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor (2073/2004/CE) 
 
Capitolul III. Impozite pe capital si pe tranzactii cu valori mobiliare 
 
1. Directiva Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorarii capitalului (69/335/CEE)
 
2. Directiva Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirecta a majorarii de capital (2008/7/CE) 
 
Capitolul IV. Scutiri fiscale pentru persoane fizice 
 
1. Directiva Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispozitiilor stabilite prin actiuni legislative, de reglementare sau administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri si de accize percepute la import in contextul traficului international de calatori (69/169/CEE) 
 
2. A treia directiva a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind armonizarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind normele care reglementeaza impozitul pe cifra de afaceri si accizele aplicabile traficului international (78/1032/CEE)
 
3. Directiva Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxa in interiorul Comunitatii pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru in altul (83/182/CEE)
 
4. Directiva Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietati ale persoanelor fizice dintr-un stat membru (83/183/CEE) 
 
5. Directiva Consiliului din 14 februarie 1994 de modificare a Directivelor 69/169/CEE si 77/388/CEE si de crestere a nivelului scutirilor pentru calatorii din tari terte si
limitele achizitiilor scutite de impozit, efectuate in calatoriile intracomunitare (94/4/CE) 
 
6. Directiva Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din tari terte (2006/79/CE) (versiune codificata)
Detalii tehnice
Data aparitiei08 nov. 2008
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini784
Tip copertaCarte brosata