Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legislatia privind raporturile de drept international privat. Actualizat 15 mai 2017

ISBN/ISSN: 978-606-27-0682-1
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Prezentul Indrumar practic cuprinde cele mai importante reglementari incidente in domeniul raporturilor de drept international privat, adoptate atat la nivelul Uniunii Europene, dar si la nivel international si pe plan intern.

Sistematizarea actelor normative selectate a pornit de la obiectul acestora si a condus la organizarea lucrarii in trei parti, care contin dispozitii privind: determinarea legii aplicabile (Partea I), determinarea competentei, recunoasterea si executarea hotararilor (Partea a II-a) si, respectiv, procedura de judecata a pricinilor civile cu element de extraneitate (Partea a III-a). Fiecare dintre aceste parti este alcatuita din capitole organizate tematic si evidentiaza problema raportului dintre instrumentele juridice adoptate la diferite niveluri, dar avand acelasi obiect de reglementare.

Legislatia privind raporturile de drept international privat. Indrumar practic reprezinta un instrument util atat practicienilor, dar si studentilor si masteranzilor de la disciplinele drept international privat si procesul civil international.

PARTEA I. DETERMINAREA LEGII APLICABILE 

Capitolul I. Reguli generale 

1. Codul civil (Legea nr. 287/2009)

Capitolul al II-lea. Reguli aplicabile in materia obligatiilor contractuale 

1. Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabila obligatiilor contractuale (Roma I) 

Capitolul al III-lea. Reguli aplicabile in materia obligatiilor necontractuale 

1. Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II) 

Capitolul al IV-lea. Reguli aplicabile in materia desfacerii casatoriei si separatiei de corp si a raspunderii parintesti

1. Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in domeniul legii aplicabile divortului si separarii de corp 

2. Legea nr. 361/2007 pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996 

Capitolul al V-lea. Reguli aplicabile in materia obligatiei de intretinere 

1. Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere

2. Decizia nr. 2009/941/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind incheierea de catre Comunitatea Europeana a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor de intretinere 

Capitolul al VI-lea. Reguli aplicabile in materie de succesiuni 

1. Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice in materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor 

Capitolul al VII-lea. Reguli aplicabile in materia insolventei 

1. Regulamentul (UE) 848/2015 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolventa

2. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 

PARTEA A II-A. COMPETENTA INTERNATIONALA, RECUNOASTEREA SI EXECUTAREA HOTARARILOR 

Capitolul I. Reguli generale 

1. Codul de procedura civila (Legea nr. 134/2010) 

2. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala 

Capitolul al II-lea. Reguli aplicabile in materia desfacerii casatoriei, separatiei de corp si raspunderii parintesti

1. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

2. Legea nr. 361/2007 pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996 

Capitolul al III-lea. Reguli aplicabile in materia obligatiei de intretinere 

1. Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere 

Capitolul al IV-lea. Reguli aplicabile in materie de succesiuni 

1. Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice in materie de succesiuni si privind crearea unui certificat european de mostenitor

Capitolul al V-lea. Reguli aplicabile in materia insolventei

1. Regulamentul (UE) 848/2015 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolventa 

2. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Capitolul al VI-lea. Reguli privind recunoasterea sentintelor arbitrale straine

1. Codul de procedura civila (Legea nr. 134/2010) 

2. Decretul nr. 281/1963 privind ratificarea Conventiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961 

3. Decretul nr. 186/1961 privind aderarea Republicii Populare Romane la Conventia pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine, adoptata la New York la 10 iunie 1958 

PARTEA A III-A. PROCEDURA DE JUDECATA

Capitolul I. Reguli generale 

1. Codul de procedura civila (Legea nr. 134/2010) 

2. Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala

Capitolul al II-lea. Reguli aplicabile in materia asistentei judiciare internationale 

1. Legea nr. 215/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, incheiata la Haga la 25 octombrie 1980 

2. Legea nr. 356/2005 pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistenta judiciara, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Capitolul al III-lea. Reguli aplicabile in materia comunicarii actelor judiciare si extrajudiciare

1. Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala (notificarea sau comunicarea actelor)

2. Legea nr. 124/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind notificarea si comunicarea in strainatate a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala, adoptata la Haga la 15 noiembrie 1965

Capitolul al IV-lea. Reguli aplicabile in materia probelor

1. Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea intre instantele statelor membre in domeniul obtinerii de probe in materie civila sau comerciala 

2. Legea nr. 175/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind obtinerea de probe in strainatate in materie civila sau comerciala, adoptata la Haga la 18 martie 1970 

3. Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 

4. Legea nr. 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari, adoptata la Londra la 7 iunie 1968 si semnata de Romania la Strasbourg la 21 mai 2010 

Capitolul al V-lea. Reguli aplicabile in materia informarii asupra dreptului strain 

1. Hotararea Guvernului nr. 153/1991 privind aderarea Romaniei la Conventia europeana in domeniul informatiei asupra dreptului strain, semnata la Londra la 7 iunie 1968, si la Protocolul aditional la conventie, semnat la Strasbourg la 15 martie 1978 

Capitolul al VI-lea. Reguli aplicabile in materia unor proceduri speciale 

1. Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei

2. Hotararea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei 

3. Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusa 

4. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata 

5. Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creantele necontestate 

Detalii tehnice
Data aparitiei06 iun. 2017
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini728
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si