Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Practica judiciara

Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-678-589-1
Editura: Hamangiu
37,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea prezinta o selectie relevanta a deciziilor pronuntate in perioada 2008-2012 de instantele judecatoresti – in principal curti de apel – in solutionarea recursurilor, dar si a altor cereri in materia procedurii insolventei. Spetele au fost sistematizate pe structura Legii nr. 85/2006, al carei text este prezentat in forma premergatoare intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, in concordanta cu jurisprudenta expusa.
Spre a face trecerea la noua reglementare aplicabila incepand cu data de 15 februarie 2013, in note de subsol au fost redate modificarile aduse Legii procedurii insolventei prin Legea nr. 76/2012 si, de asemenea, au fost indicate articolele din noul Cod de procedura civila, respectiv din noul Cod civil corespunzatoare vechilor texte mentionate in legislatia relevanta si in rezumatele spetelor.

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei 

Capitolul I. Dispozitii generale

Art. 1. [Domeniul de aplicare] 

1. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Persoane supuse procedurii insolventei. Producator agricol

2. Debitor supus procedurii insolventei. Asociatii si fundatii care desfasoara si activitati economice

3. Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii 

Art. 2. [Scopul legii] 

Art. 3. [Definirea unor termeni sau expresii]

4. Deschiderea procedurii insolventei. Inserarea in factura fiscala a mentiunii privind plata penalitatilor. Lipsa acordului de vointa privind clauza penala 

5. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creanta garantata. Inscrierea sechestrului asigurator in cartea funciara, potrivit art. 129 alin. (8) C. proc. fisc.

6. Contestatie la tabelul de creante. Creanta bugetara

7. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Caracterul cert al creantei. Cheltuielile de repunere in functie a utilajelor dupa recuperarea de la debitor. Invocarea unor defectiuni tehnice 

Art. 4. [Cheltuielile aferente procedurii insolventei]

8. Cerere formulata de administratorul judiciar provizoriu pentru aprobarea platii onorariului fix, pentru perioada in care a desfasurat aceasta activitate, din fondurile debitoarei

9. Conditiile utilizarii fondului de lichidare prevazut de lege. Obligarea unui creditor la avansarea sumelor necesare desfasurarii procedurii insolventei 

Capitolul II. Participantii la procedura insolventei

Art. 5. [Organele care aplica procedura]

10. Suspendarea solutionarii unui dosar de faliment. Inadmisibilitate 

Sectiunea 1. Instantele judecatoresti

Art. 6. [Competenta materiala si teritoriala] 

Art. 7. [Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura]

11. Declaratie de creanta. Termen de depunere. Notificare prin Buletinul procedurilor de insolventa

Art. 8. [Recursul]

12. Admiterea cererii de stramutare a unei cauze ulterior solutionarii de catre instanta de fond. Competenta materiala a instantei superioare celei de la care s‑a dispus stramutarea cauzei sa solutioneze cererea de recurs

13. Hotarare de intrare in faliment. Conditii pentru suspendarea executarii 

14. Recurs impotriva sentintei de deschidere a procedurii insolventei. Administrator condamnat pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. Lipsa calitatii de representant al debitorului

Sectiunea a 2‑a. Judecatorul‑sindic

Art. 9. [Repartizarea cauzelor]

Art. 10. Abrogat

Art. 11. [Atributiile judecatorului‑sindic]

15. Aspecte legate de desemnarea in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei. Obligativitate

16. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar. Stabilirea remuneratiei 

17. Reorganizare judiciara. Creante nascute in timpul procedurii fata de debitoare. Competenta de solutionare a actiunii

18. Verificarea declaratiilor de creanta. Atributiile lichidatorului judiciar. Atributiile judecatorului‑sindic

19. Constatarea nulitatii absolute a unui act juridic incheiat de debitoare. Competenta judecatorului‑sindic. Conditiile autoritatii de lucru judecat 

Art. 12. [Hotararile judecatorului‑sindic]

20. Recurs impotriva hotararii de inchidere a procedurii insolventei. Inadmisibilitate sau lipsa de interes in urma stingerii creantei creditorului recurent 

Sectiunea a 3‑a. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Art. 13. [Convocarea adunarii generale a creditorilor]

21. Procedura insolventei. Convocarea adunarii creditorilor. Conditii 

Art. 14. [Ordinea de zi a sedintelor creditorilor, votarea si deliberarea] 

22. Hotararea adunarii creditorilor. Nelegalitate. Calitate procesuala activa 

23. Contestatie impotriva hotararii adunarii generale a creditorilor. Calitate procesuala activa

Art. 15. [Cvorumul si majorarea in adunarea generala a creditorilor] 

Art. 16. [Desemnarea comitetului creditorilor]

24. Comitetul creditorilor. Lipsa efectului suspensiv de drept al unei contestatii formulate impotriva tabelului definitiv al creantelor 

25. Desemnarea comitetului creditorilor. Conditiile de desemnare a comitetului provizoriu

Art. 17. [Atributiile si actele comitetului creditorilor]

Sectiunea a 4‑a. Administratorul special

Art. 18. [Administratorul special]

26. Contestatie in anulare. Cerere formulata de administratorul special. Lipsa calitatii de representant a administratorului special

Sectiunea a 5‑a. Administratorul judiciar

Art. 19. [Administratorul judiciar]

27. Desemnare lichidator judiciar de catre creditorul majoritar. Distinctie fata de cererea de inlocuire a lichidatorului judiciar 

28. Desemnare lichidator definitiv. Conditii  

29. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotararea creditorului majoritar. Inexistenta unui termen de exercitare a acestui drept

30. Desemnarea lichidatorului judiciar de catre creditorul majoritar. Interdictia pentru judecatorul‑sindic de a verifica oportunitatea deciziei

31. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotararea adunarii creditorilor. Cvorum. Schimbarea componentei comitetului creditorilor 

Art. 20. [Atributiile administratorului judiciar]

32. Atributia administratorului judiciar de supraveghere a activitatii curente in perioada de observatie. Inadmisibilitatea suspendarii acestei atributii

Art. 21. [Raportul administratorului si contestarea masurilor luate de catre administrator]

33. Insolventa. Administrator judiciar. Contestatie impotriva actelor administratorului judiciar. Competenta

Art. 22. [Sanctiunile aplicabile administratorului judiciar]

34. Inlocuirea administratorului judiciar, S.P.R.L., ca urmare a suspendarii temporare a calitatii de practician in insolventa pentru asociatului coordonator 

35. Antrenarea raspunderii practicianului in insolventa. Conditii. Calitate procesuala pasiva

Art. 23. [Auxiliarii administratorului judiciar]

Sectiunea a 6‑a. Lichidatorul

Art. 24. [Desemnarea lichidatorului]

Art. 25. [Atributiile lichidatorului]

36. Contract de asociere in participatiune. Denuntarea contractului. Lichidator judiciar. Calitate procesuala activa 

Capitolul III. Procedura 

Sectiunea 1. Cererile introductive 

Art. 26. [Titularii cererilor introductive] 

§1. Cererea debitorului 

Art. 27. [Obligativitatea introducerii cererii] 

37. Societate comerciala cu raspundere limitata. Asociat unic decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de mostenitorii avand impreuna cota de ½ parte din mostenire. Respingere 

38. Deschiderea procedurii insolventei la cererea debitoarei. Conditii 

Art. 28. [Actele ce trebuie sa insoteasca cererea debitorului]

39. Cererea debitorului pentru deschiderea procedurii insolventei. Nedepunerea inscrisurilor prevazute de art. 28 alin. (1) lit. a)‑l) din Legea nr. 85/2006. Consecinte 

40. Cerere de deschidere a procedurii insolventei unei societati comerciale dizolvate de drept. Conditii ce trebuie indeplinite cumulativ. Nedepunerea unor inscrisuri care sa confirme existenta unor creante certe, lichide si exigibile. Lipsa dovezii calitatii de debitor sau a starii de insolventa

Art. 29. [Actele ce trebuie sa insoteasca cererea in cazurile speciale] 

Art. 30. [Excluderi]

§2. Cererile creditorilor 

Art. 31. [Conditiile cererilor creditorilor] 

41. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Factura emisa de un tert pentru repararea bunului recuperat ca urmare a desfiintarii unui contract de leasing. Lipsa caracterului cert al creantei 

42. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Plati facute de terte persoane in contul debitoarei. Creanta contestata 

43. Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului. Cai de atac. Inadmisibilitatea revocarii

44. Deschiderea procedurii. Conventie de reesalonare a datoriei. Consecinte 

45. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Existenta unei cereri de concordat preventiv neomologat. Consecinte 

46. Cereri conexe de deschidere a procedurii insolventei. Valoare‑prag. Insumarea creantelor tuturor creditorilor. Creante bugetare. Limitele controlului judecatoresc

Sectiunea a 2‑a. Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii

Art. 32. [Deschiderea procedurii la cererea debitorului si opozitiile creditorilor] 

47. Opozitia creditorului impotriva deschiderii procedurii insolventei la cererea debitorului. Continut

Art. 33. [Rezolvarea cererii creditorilor si contestatia debitorului] 

48. Cerere de deschidere a procedurii insolventei introdusa de creditor. Termenul de formulare a contestatiei

49. Recurs impotriva incheierii de stabilire a cautiunii potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. Inadmisibilitate 

Art. 34. [Desemnarea administratorului judiciar si a lichidatorului] 

Art. 35. [Depunerea actelor si informatiilor de catre debitor] 

Art. 36. [Suspendarea actiunilor judiciare si extrajudiciare]

50. Acte de executare silita individuala realizate ulterior deschiderii procedurii. Consecinte

Art. 37. [Comunicarea sentintei de deschidere]

Art. 38. [Situatia unor contracte in perioada de observatie si in reorganizare] 

Art. 39. [Regimul creantelor garantate cu garantii reale]

51. Ridicarea suspendarii urmaririlor silite individuale. Conditii 

Art. 40. [Suspendarea prescriptiei actiunilor] 

Art. 41. [Suspendarea curgerii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor]

52. Calcularea de accesorii fiscale dupa data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara a unei societati comerciale. Nelegalitate 

Art. 42. Abrogat 

Art. 43. [Situatia juridica a actiunilor tranzactionate in temeiul Legii nr. 297/2004] 

Art. 44. [Furnizarea de catre debitor a informatiilor solicitate] 

Art. 45. [Mentiunea starii de insolventa pe actele debitorului] 

Art. 46. [Regimul actelor juridice incheiate ulterior deschiderii procedurii] 

53. Plati facute dupa deschiderea procedurii insolventei. Restituirea datoriilor catre administratorul statutar. Nulitate

54. Cerere pentru anularea unor plati efectuate dupa data deschiderii procedurii insolventei. Necesitatea ca titularul cererii sa dovedeasca calitatea de persoana interesata. Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele platite 

Art. 47. [Ridicarea dreptului de administrare a debitorului] 

55. Debitoare aflata in perioada de supraveghere. Ridicarea bunurilor de catre administratorul judiciar. Nelegalitate

Art. 48. [Comunicarea ridicarii dreptului de administrare a debitorului] 

56. Incident de plata. Deschiderea procedurii insolventei. Efecte asupra obligatiei de inscriere a incidentului. Concurs intre legile speciale 

Art. 49. [Activitatea (situatia) debitorului in perioada de observatie] 

Art. 50. Abrogat. 

Art. 51. [Contractele financiare, compensarile si instrumentele financiare derivate] 

Art. 52. [Compensatia legala a creantelor] 

57. Folosirea de catre debitoare, fara drept, a unui bun imobil dupa deschiderea procedurii. Creanta nascuta dupa deschiderea procedurii. Stabilirea existentei si intinderii creantei de catre judecatorul‑sindic. Compensare 

Art. 53. [Regimul bunurilor instrainate in procedura insolventei de administrator judiciar sau de lichidator] 

Art. 54. [Primul raport al administratorului judiciar] 

Art. 55. [Reconstituirea documentelor debitorului]

Art. 56. [Administrarea dovezilor pentru efectuarea actelor de procedura] 

Art. 57. [Comunicarea actelor de procedura cand debitorul nu mai desfasoara activitate] 

Art. 58. [Solicitarea relatiilor referitoare la starea debitorului] 

Art. 59. [Raportul administratorului judiciar in procedura simplificata]

58. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Stabilirea cauzelor insolventei prin raportul prevazut de art. 59 alin. (1). Necontestarea raportului. Consecinte 

Art. 60. [Aprobarea propunerii de intrare in faliment a debitoarei] 

Sectiunea a 3‑a. Primele masuri

Art. 61. [Notificarea deschiderii procedurii]

59. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Termen. Publicarea notificarii in Buletinul procedurilor de insolventa dupa expirarea termenului de formulare a contestatiei. Notificarea prin scrisoare recomandata

Art. 62. [Mentiunile obligatorii ale notificarii] 

60. Termenul de formulare a declaratiei de creanta. Cerere de repunere in termen. Cerere de majorare a termenului de depunere a declaratiei de creanta. Distinctii 

Art. 63. [Situatia bunurilor supuse transcriptiei, inscriptiei sau inregistrarii] 

Art. 64. [Admiterea creantelor]

61. Contestatie la tabelul de creante. Creanta nescadenta. Consecinte 

62. Procedura insolventei. Necesitatea formularii unei declaratii de creanta de catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii. Interpretare excesiv formalista

63. Termenul de formulare a declaratiei de creanta. Cerere de repunere in termen 

64. Creanta scadenta dupa deschiderea procedurii insolventei. Gresita inscriere in tabelul preliminar al creantelor

65. Contestatie la tabelul preliminar. Cererea creditorului de a fi inscris in tabelul preliminar cu o creanta afectata de o conditie 

Art. 65. [Cuprinsul cererii de admitere a creantelor] 

Art. 66. [Verificarea creantelor]

Art. 67. [Procedura de verificare a creantelor] 

66. Declaratie de creanta. Obligatia lichidatorului judiciar de a stabili existenta si intinderea creantei

Art. 68. [Inscrierea creantelor chirografare nescadente]

Art. 69. [Creantele in valuta si cele neexprimate intr‑o valoare monetara] 

Art. 70. [Creantele cu mai multi debitori in insolventa]

67. Contestatie la tabelul de creante. Creanta cu mai multi debitori in insolventa. Consecinte 

Art. 71. [Creantele cu mai multi codebitori si fidejusori care nu se afla in insolventa] 

68. Neinscrierea creantei reprezentand plata partiala, efectuata dupa deschiderea procedurii insolventei. Contestatie la tabelul preliminar. Tabelul preliminar vizeaza creantele existente la data deschiderii procedurii

Art. 72. [Intocmirea si inregistrarea tabelului preliminar]

69. Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Notificarea tabelului catre creditoare 

70. Raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii debitoarei in stare de insolventa. Termen de contestare. Cerere de recomunicare a tabelului preliminar al creantelor. Lipsa consecintelor cu privire la termenul de formulare a contestatiilor la tabel 

Art. 73. [Contestarea creantelor consemnate in tabelul preliminar] 

71. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Cerere de interventie in interes propriu. Inadmisibilitate

Art. 74. [Tabelul de creante definitiv] 

Art. 75. [Contestatiile impotriva tabelului definitiv]

72. Contestatia creditoarei impotriva tabelului creantelor. Notiunea de „eroare esentiala”. Nesolicitarea dobanzii de catre creditoarea garantata. Incidenta dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 

Art. 76. [Drepturile creditorilor]

73. Actiune de repunere in termenul de a formula cerere de creanta. Nerespectarea de catre administratorul judiciar a Legii nr. 85/2006 

Sectiunea a 4‑a. Situatia unor acte juridice ale debitorului

Art. 77. [Scutiri de taxe de timbru]

Art. 78. [Generalitatea masurilor privind situatia unor acte]

Art. 79. [Anularea unor acte frauduloase]

74. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Antecontract de vanzare‑cumparare. Inadmisibilitate 

75. Anulare transfer patrimonial incheiat prin debitarea contului falitei de catre parata banca 

76. Actiune in anularea transferurilor frauduloase. Transferuri patrimoniale in cadrul procedurii de executare silita. Inadmisibilitate

Art. 80. [Anularea altor acte] 

77. Actiune in anularea transferurilor frauduloase. Contract de lease‑back. Caracterul serios al pretului

78. Actiune in anulare act fraudulos. Conditii de admisibilitate. Promisiune bilaterala de vanzare‑cumparare. Pierderea avansului platit de debitor 

79. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Contract de vanzare‑cumparare. Prezumtia de frauda. Conditii 

80. Actiune in anularea transferurilor frauduloase. Acte incheiate cu intentia tuturor partilor de a frauda drepturile creditorilor 

81. Actiune in anularea actelor frauduloase. Constituirea unei garantii reale in perioada suspecta

82. Actiune in anularea actelor frauduloase. Restituire imprumut catre administratorul societatii 

Art. 81. [Actiunea in anulare] 

83. Actiune in anularea unui transfer fraudulos. Nerespectarea termenului limita impus de prevederile art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Consecinte 

84. Cerere de autorizare a introducerii unei actiuni in anularea unor acte frauduloase. Calitate procesuala activa

Art. 82. [Exceptii de la sanctiunea nulitatii] 

Art. 83. [Efectele nulitatii asupra tertului dobanditor] 

85. Actiune in anularea actelor frauduloase. Instrainarea bunurilor debitoarei catre administratorul statutar. Frauda administratorului. Consecinte 

Art. 84. [Efectele nulitatii fata de actele subsecvente]

Art. 85. [Notarea cererii de anulare si unele aspecte procesuale] 

Art. 86. [Regimul unor acte aflate in curs de executare]

Art. 87. [Bun mobil in tranzit neplatit de catre debitor]

Art. 88. [Acordurile master de netting]

Art. 89. [Debitor comisionar]

Art. 90. [Debitor consignatar]

86. Cerere de restituire a bunurilor aflate in posesia debitoarei. Contract de vanzare‑cumparare cu clauza de rezerva de proprietate. Dreptul de optiune al vanzatorului

Art. 91. [Contractele de inchiriere] 

Art. 92. [Denuntarea unor contracte]

Art. 93. [Debitor cu participantii]

Art. 93 (1). [Executarea obligatiilor rezultate dintr‑un antecontract de vanzare‑cumparare incheiat de debitor]

Sectiunea a 5‑a. Planul

Art. 94. [Persoanele care pot propune plan de reorganizare] 

87. Declaratia de catre debitoare a intentiei de reorganizare. Termen 

88. Plan de reorganizare propus de debitor. Conditii de admisibilitate 

Art. 95. [Planul de reorganizare]

89. Modificarea planului de reorganizare. Darea in plata a unor bunuri catre creditori. Necesitatea acordului scris al acestora. Atributiile judecatorului‑sindic 

Art. 96. [Creantele furnizorilor indispensabili]

Art. 97. [Revenirea la conditiile anterioare modificarii]

Art. 98. [Cerintele prealabile votarii planului] 

Art. 99. [Convocarea adunarii generale a creditorilor si votarea planului] 

Art. 100. [Votarea planului] 

90. Planul de reorganizare. Acceptarea de catre creditori. Votul pe categorii de creante

Art. 101. [Confirmarea planului] 

91. Reorganizare. Plan de reorganizare. Creante verificate. Confirmarea planului de catre judecator. Limitele verificarii 

92. Modificarea planului de reorganizare a debitoarei. Hotararea adunarii creditorilor. Conditii de legalitate 

Art. 102. [Efectele confirmarii planului si neconfirmarea unui plan]

93. Distribuirea sumelor rezultate in urma reorganizarii debitoarei. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, care deroga de la prevederile art. 121 din aceeasi lege

Sectiunea a 6‑a. Reorganizarea

Art. 103. [Conducerea si supravegherea activitatii debitorului] 

Art. 104. [Depunerea unei cautiuni] 

Art. 105. [Neconformarea la plan sau existenta pierderilor]

94. Nerespectarea planului de reorganizare. Intrarea in faliment. Acordul adunarii creditorilor

Art. 106. [Rapoarte asupra situatiei financiare si a cheltuielilor] 

Sectiunea a 7‑a. Falimentul

Art. 107. [Intrarea debitorului in faliment]

95. Societate dizolvata conform art. 237 din Legea nr. 31/1990. Deschiderea procedurii insolventei. Consecinte asupra radierii debitoarei conform art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990

Art. 108. [Intrarea in faliment in procedura generala]

96. Creanta nescadenta, nascuta anterior deschiderii procedurii. Refuz de inregistrare in tabelul suplimentar al creantelor 

Art. 109. [Intrarea in faliment prin procedura simplificata]

Art. 110. [Intrarea in faliment dupa confirmarea planului de reorganizare] 

Art. 111. [Valabilitatea garantiilor]

Art. 112. [Regimul unor acte sau operatiuni]

§1. Masuri premergatoare lichidarii

Art. 113. [Sigilarea si inventarierea bunurilor debitorului]

Art. 114. [Inventarierea]

97. Actiune in antrenarea raspunderii materiale. Inventarierea si preluarea bunurilor debitorului in custodie. Lipsa activelor

Art. 115. [Actul de inventar]

§2. Efectuarea lichidarii

Art. 116. [Efectuarea lichidarii]

98. Sistarea procedurii de vanzare a bunurilor detinute de debitor, vanzare efectuata in cadrul procedurii generale de insolventa si incuviintata de adunarea creditorilor, cerere formulata pe calea procedurii ordonantei presedintiale adresate tribunalului. Inadmisibilitate

99. Contestatie impotriva actelor lichidatorului judiciar. Vanzarea la licitatie a unor bunuri ce nu apartin debitoarei 

100. Evaluarea bunurilor debitoarei. Evaluator membru A.N.E.V.A.R. Lipsa acestei calitati la data intocmirii raportului de evaluare

Art. 117. [Vanzarea in bloc] 

Art. 118. [Vanzarea imobilelor] 

Art. 119. [Vanzarea valorilor mobiliare] 

Art. 120. [Actul de transfer a proprietatii]

§3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii

Art. 121. [Ordinea distribuirii sumelor in cazul creantelor garantate] 

Art. 122. [Raportul asupra fondurilor]

101. Contestatie la planul de distribuire. Calculul termenului de decadere pentru exercitarea dreptului de a ataca planul de distribuire

102. Ordinea efectuarii platilor in cadrul falimentului. Posibilitatea adunarii creditorilor sau lichidatorului de a efectua plati derogatorii de la regulile inscrise de art. 121 si urm. 

Art. 123. [Ordinea platii creantelor]

103. Ordinea de distribuire intre creditori a fondurilor obtinute din lichidarea bunurilor debitorului aflat in insolventa. Creditori cu garantii reale 

104. Efectele sechestrului instituit in procesul penal asupra urmaririi silite a bunului in cadrul procedurii insolventei 

Art. 124. [Regula proportionalitatii]

Art. 125. [Regula distribuirii in functie de rangul de prioritate] 

105. Contestatie la planul de distribuire intre creditori. Onorariu aprobat de adunarea creditorilor. Consecinte 

Art. 126. [Insuficienta resurselor] 

106. Autorizarea executarii silite a asociatilor cu raspundere nelimitata. Conditii 

Art. 127. [Sume provizionate]

107. Provizionarea viitoarelor cheltuieli de procedura. Contestatie impotriva planului de distribuire 

Art. 128. [Pastrarea sumelor provizionate] 

Art. 129. [Raportul final] 

108. Inchidere ca urmare a lichidarii bunurilor falitei. Neconvocarea adunarii creditorilor si necomunicarea raportului final. Consecinte 

109. Termenul limita pentru depunerea obiectiunilor la raportul final 

Art. 130. [Distribuirea finala a fondurilor]

Sectiunea a 8‑a. Inchiderea procedurii

Art. 131. [Inchiderea procedurii pentru lista de fonduri]

110. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Inchiderea procedurii insolventei anterior solutionarii irevocabile a cererii. Consecinte 

Art. 132. [Inchiderea procedurii in caz de reorganizare sau faliment] 

Art. 133. [Inchiderea in alte cazuri]

111. Inchidere procedura de faliment mai inainte de a se fi lichidat tot activul. Aplicarea gresita a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 85/2006 

Art. 134. [Inchiderea pentru lipsa creditorilor]

Art. 135. [Notificarea sentintei de inchidere]

Art. 136. [Descarcarea de indatoriri a organelor si a altor participanti] 

Art. 137. [Descarcarea debitorului de obligatii]

Capitolul IV. Raspunderea membrilor organelor de conducere

Art. 138. [Raspunderea membrilor organelor de conducere sau supraveghere ori a altor persoane]

112. Cererea de antrenare a raspunderii materiale. Decesul paratului. Introducerea in cauza a mostenitorilor

113. Actiune in antrenarea raspunderii membrilor fostelor organe de conducerea debitoarei. Cauzele ce au determinat starea de insolventa 

114. Intinderea prejudiciului pentru care poate fi instituita raspunderea prevazuta de dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006. Neincasarea unor creante detinute de debitor 

115. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Cesionarea partilor sociale si pierderea calitatii de administrator. Societate devalizata anterior datei cesionarii 

116. Procedura insolventei. Raspunderea patrimoniala a administratorului. Folosirea abuziva a bunurilor societatii 

117. Cazuri de antrenare a raspunderii. Micsorarea garantiei acordate unui creditor. Lipsa unor bunuri instrainate debitoarei de un tert, cu rezerva de proprietate

118. Antrenare raspundere. Nepredare active. Obligatia lichidatorului de inventariere a averii debitoarei 

119. Antrenare raspundere patrimoniala. Predarea catre un tert a autovehiculului, nepermisa prin contractul de leasing 

120. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Administratori succesivi. Importanta momentului aparitiei starii de insolventa

121. Raspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului. Prezumarea netinerii contabilitatii in conformitate cu dispozitiile legale in materie in cazul nepredarii documentelor contabile 

122. Antrenarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere a debitoarei. Neurmarirea incasarii creantelor falitei

Art. 139. [Prescriptia actiunii]

Art. 140. [Destinatia sumelor obtinute in urma angajarii raspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolventa] 

Art. 141. [Posibilitatea luarii masurilor asiguratorii] 

Art. 142. [Executarea silita conform dreptului comun] 

123. Cerere avand ca obiect obligarea executorului judecatoresc sa puna la dispozitia lichidatorului judiciar sumele obtinute in urma executarii sentintei de antrenare raspundere. Instanta competenta

Capitolul V. Infractiuni si contraventii 

Art. 143. [Bancruta simpla si bancruta frauduloasa] 

Art. 144. [Gestiunea frauduloasa] 

Art. 145. [Delapidarea] 

Art. 146. [Inregistrarea unei creante inexistente] 

Art. 147. [Refuzul prezentarii unor date] 

124. Infractiune prevazuta in art. 147 din Legea nr. 85/2006. Elemente constitutive 

Art. 148. [Competenta materiala si celeritatea judecarii]

Art. 148 (1). [Contraventii] 

Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 149. [Corelarea legislativa] 

Art. 150. [Cuantumul amenzilor] 

Art. 151. [Reguli derogatorii in cazul regiilor autonome]

Art. 152. [Adaptare legislativa] 

Art. 153. [Adaptare terminologica] 

Art. 154. [Buletinul procedurilor de insolventa] 

Art. 154 (1). Abrogat. 

Art. 154 (2). 

Art. 155. Abrogat. 

Art. 156. [Intrarea in vigoare a legii noi, abrogarea legii vechi si a unor norme 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei03 iun. 2013
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini432
Tip copertaCarte brosata