Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Volumul III

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-1190-0
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 50,00 RON
30,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Continuam seria culegerilor de practica judiciara in materia Legii nr. 165/2013 cu acest al treilea volum al lucrarii Legea nr. 165. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv, care cuprinde hotarari ale Curtii de Apel Bucuresti (gratie competentei exclusive stabilite prin art. 35 din Legea nr. 165/2013) pronuntate in dosare care au fost inregistrate pe rolul acestei instante in anul 2017.

La data de 20 mai 2018 a expirat termenul acordat de lege, prin art. 34, pentru solutionarea de catre C.N.C.I. a dosarelor deja inregistrate la Secretariatul fostei C.C.S.D., in timp ce pentru dosarele ulterioare termenul se afla in curs.

Prin urmare, practica in materia procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania se mentine una de interes, mai ales ca acest proces se doreste a se apropia de final, iar scopul celor implicati este in mod necesar adoptarea unei practici unitare si cat mai apropiate de scopul reglementarii. Lucrarea Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv vine tocmai sa raspunda necesitatii de cunoastere a acestei practici.

PARTEA I. Aspecte generale 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a Civila si pentru cauze cu minori si de familie 

1. Contestatie formulata de unitatea detinatoare. Lipsa calitatii procesuale active. Notiunea de „persoana indreptatita” 

2. Contestatie impotriva deciziei de invalidare. Calitate procesuala pasiva. Atributiile A.N.R.P. in procedura prevazuta de Legea nr. 165/2013. Principiul contradictorialitatii si principiul rolului activ al judecatorului

3. Termenul de solutionare a dosarelor conform art. 34 din Legea nr. 165/2013. Prematuritatea cererii de solutionare a dosarului 

4. Aplicarea art. 34 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 165/2013. Hotarare judecatoreasca cu privire la solutionarea pe fond a notificarii

5. Aplicarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 165/2013. Hotarare judecatoreasca cu privire la solutionarea pe fond a notificarii 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a Civila 

6. Decizie de invalidare contestata de unitatea emitenta. Lipsa calitatii procesuale active 

7. Contestatie impotriva deciziei emise de C.N.C.I. Lipsa calitatii procesuale pasive a A.N.R.P. si a unitatii detinatoare 

8. Persoane care au primit deja despagubirile stabilite potrivit Legii nr. 247/2005. Inadmisibilitatea cererii de aplicare a Legii nr. 165/2013. Lex tertia si aplicarea in timp a normei legale

9. Termenul de solutionare a dosarelor de catre C.N.C.I. Caracter legal si constitutional. Prematuritatea cererii intemeiate pe dispozitiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 165/2013

10. Contestatie impotriva deciziei de invalidare, formulate cu incalcarea termenului prevazut de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. Sanctiune. Caracterul legitim al reglementarii 

PARTEA A II‑A. Aplicarea art. 17 din Legea nr. 165/2013 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a Civila si pentru cauze cu minori si de familie 

11. Contestatie impotriva deciziei de compensare emise de C.N.C.I. Calitatea procesuala pasiva. Obligatiile instantei cu privire la lamurirea cadrului procesual 

12. Fond funciar. Cerere formulata de o persoana, dar semnata de mai multe. Conditiile de forma prevazute de legea speciala 

13. Fond funciar. Dovada depunerii cererii de reconstituire. Sanctiunea lipsei stampilei cu numarul de inregistrare si a filei din registrul special 

14. Fond funciar. Cerere din anul 1991 solutionata partial. Continuarea procedurii pentru restul de teren nereconstituit. Interpretarea si aplicarea termenelor instituite de Legea nr. 1/2000 si de Legea nr. 247/2005 

15. Calitatea de persoana indreptatita. Legatar care nu a formulat notificare. Notificare formulata de mostenitorul rezervatar. Act de acceptare a succesiunii 

16. Notificare formulata de sot cu privire la imobilul proprietatea sotiei. Interpretarea manifestarii de vointa. Calitatea de notificator si de persoana indreptatita 

17. Calitatea de persoana indreptatita. Calitatea procesuala activa in cadrul contestatiilor formulate impotriva deciziilor de invalidare. Interpretarea data de Curtea Constitutionala dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

18. Dispozitie a Primarului, invalidata pentru ambii coproprietari ai imobilului nationalizat. Contestatie formulata numai de unul dintre coproprietari. Lipsa calitatii procesuale pasive a celuilalt coproprietar 

19. Cerere referitoare la un bun imobil intabulat la data preluarii. Cerere precizatoare cu privire la numarul topografic. Inaplicabilitatea sanctiunii decaderii. Conditii

20. Teren care a facut obiectul unui contract de schimb cu statul. Existenta unei juste si prealabile despagubiri, in forma terenului dat in schimb. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001

21. Invalidarea dispozitiei Primarului pentru necompetenta unitatii detinatoare. Imobil aflat in proprietatea unei societati privatizate. Efecte in etapa prevazuta de art. 17 si art. 21 din Legea nr. 165/2013 

22. Imobil teren si constructie preluat prin doua acte separate. Notificare cu privire la unul dintre ele. Principiul disponibilitatii si limitele investirii in temeiul Legii nr. 10/2001

23. Cerere de chemare in judecata formulata de o persoana fara capacitate procesuala de folosinta. Lipsa cererii de reconstituire formulate in termenul prevazut de lege. Efecte. Atributiile de stabilire a cuantumului masurilor reparatorii prin echivalent

24. Notificare formulata exclusiv cu privire la constructia expropriata. Decadere din dreptul de acordare a despagubirilor pentru terenul aferent, fata de expirarea termenului de depunere a notificarilor

25. Notificare formulata de unul dintre soti, cu aplicarea mandatului tacit reciproc. Sotie supravietuitoare renuntatoare fata de sotul notificator. Calitatea procesuala activa si interesul de a formula contestatie cu privire la cota proprie din drept

26. Notificare formulata in mod neclar. Interpretarea cererii si intinderea dreptului la reparatie 

27. Mentiunile din notificare cu privire la bunul a carui restituire se cere. Limitele investirii unitatii detinatoare si a celorlalte entitati implicate in procedura de restituire 

28. Notificare cu privire la teren. Precizare ulterioara cu privire la constructii. Sanctiunea pentru necomunicarea notificarii prin executor. Calcul al despagubirii facut de C.N.C.I. la solicitarea instantei. Suma acceptata de reclamant 

29. Fond funciar. Dovada suprafetei aduse in cooperativa. Posibilitatea validarii partiale a hotararii Comisiei judetene 

30. Fond funciar. Dovada suprafetei de teren colectivizate. Valoarea probatorie a inscrisurilor intocmite in mod uzual in perioada de referinta 

31. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate

32. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate

33. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate si a suprafetei preluate de stat. Obligativitate

34. Fond funciar. Teren cu care autorul a fost improprietarit, datorita calitatii de veteran de razboi. Lipsa dovezilor privind improprietarirea efectiva

35. Contract de donatie cu privire la terenul vizat de notificare. Lipsa unui titlu de proprietate asupra terenului. Interpretarea probelor si efectul negativ al autoritatii lucrului judecat 

36. Proprietari neinscrisi in cartea funciara in regimul juridic prevazut de Decretul‑lege nr. 115/1938. Dovada dreptului de proprietate. Prezumtia de proprietate. Lipsa probei contrare 

37. Dovada dreptului de proprietate asupra bunului nationalizat. Regimul special al reglementarii. Modalitatea de interpretare a probatoriului 

38. Decizie referitoare la despagubirile aferente actiunilor preluate de stat. Decizie de invalidare pentru lipsa bilantului contabil aferent anului anterior preluarii. Modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 10/2001 

39. Imobil cumparat prin act sub semnatura privata, neintabulat anterior preluarii prin donatie. Sistem tabular instituit prin Decretul‑lege nr. 115/1938. Inaplicabilitatea art. 24 din Legea nr. 10/2001

40. Prezumtia de proprietate. Mentionarea unei adrese postale diferite in actul de preluare, fata de cea din actul de proprietate. Lipsa dovezii contrare prezumtiei. Interpretarea probelor 

41. Fond funciar. Inadmisibilitatea intervenirii in proces a mostenitorilor nementionati in hotararea Comisiei judetene de fond funciar. Mentionarea in actul de preluare a unei rude a proprietarului care era in viata la momentul preluarii. Dreptul mostenitorilor proprietarului la despagubiri 

42. Suprafata de teren anterior detinuta in proprietate mai mica decat suprafata pentru care au fost emise titluri de reconstituire a dreptului. Inexistenta prezumtiei de preluare abuziva 

43. Fond funciar. Dovada suprafetei de teren detinute in proprietate. Lipsa dovezii preluarii de catre stat. Prezumtia referitoare la preluare instituita de Legea nr. 1/2000 

44. Notificari distincte pentru imobile cu adrese diferite. Conexare. Interpretarea dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001 sub aspectul existentei a doua imobile sau a unuia singur. Interpretarea probatoriului. Opinie separata

45. Bun pentru care nu s‑a facut dovada preluarii. Imobil aflat in curs de vanzare in cadrul iesirii din indiviziune. Modalitatea de aplicare a art. 4 si art. 23 din Legea nr. 10/2001

46. Fond funciar. Valoarea probatorie a declaratiei prevazute de art. 10 din Legea nr. 18/1991. Lipsa referatului Comisiei locale 

47. Fond funciar. Invalidare pentru existenta unei rezerve retrocedabile. Lipsa unei cereri a unuia dintre mostenitori care sa fi fost inregistrata formal de unitatea detinatoare. Efecte in cadrul procedurii prevazute de art. 17 din Legea nr. 165/2013. Imposibilitatea completarii motivelor de invalidare in procedura de solutionare a contestatiei

48. Lipsa declaratiilor necesare verificarii respectarii limitei de 50 ha teren restituit. Interpretarea si aplicarea art. 15 si a art. 15 (1) din Legea nr. 165/2013 

49. Dovada dreptului de proprietate. Mentiunile din cuprinsul actului de preluare. Mecanismul dreptului de acrescamant prevazut de art. 4 din Legea nr. 10/2001 

50. Dovada calitatii de persoana indreptatita cu privire la mostenitorii fostilor proprietari deposedati 

51. Interpretarea probelor cu privire la calitatea de persoana indreptatita. Mostenitor legatar care renunta la mostenirea legala. Efecte

52. Decizie de invalidare pentru motivul mentionarii numelui mandatarei in cuprinsul dispozitiei. Eroare materiala. Posibilitatea de remediere 

53. Decizie de invalidare. Teren pentru care se retine posibilitatea restituirii in natura. Limitele competentelor C.N.C.I. 

54. Bunuri imobile apartinand unor etnici germani. Semnificatia intrarii bunului in administrarea C.A.S.B.I. Limitele aplicarii Legii nr. 10/2001 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a Civila 

55. Fond funciar. Necompetenta teritoriala a Comisiei locale. Invalidare. Nelegalitate 

56. Invalidare pentru necompetenta Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001. Limitele atributiilor C.N.C.I. in temeiul art. 17 din Legea nr. 165/2013

57. Notificare depusa in termen, personal, la registratura unitatii detinatoare. Efecte cu privire la procedura validarii dispozitiei. Scopul reglementarii cuprinse de art. 22 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 

58. Notificator care a renuntat expres la mostenirea autorului sau inainte de formularea notificarii. Interpretarea si aplicarea Normelor Metodologice din 2007 de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001. Efecte 

59. Notiunea de „imobil” folosita in cuprinsul notificarii. Limitele investirii comisiei competente potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 

60. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Teren pentru care a fost deja emis titlu de proprietate aceluiasi solicitant, prin aplicarea Legii nr. 18/1991. Dubla reparatie

61. Teren preluat in cooperativa agricola, ulterior atras in intravilan si ocupat de blocuri. Dovada preluarii terenului in cooperativa. Dovezi necesare pentru aplicarea Legii nr. 10/2001

62. Contestatie impotriva masurii invalidarii. Lipsa dreptului de proprietate asupra terenului aferent apartamentului preluat de stat. Interpretarea probatoriului. Notiunea de „proba contrara” 

63. Fond funciar. Dovada intrarii in intovarasire cu intreaga suprafata de teren mentionata in registrul agricol. Coroborarea actelor de la dosarul administrativ. Valoare probatorie a mentiunilor din registrul agricol 

64. Fond funciar. Dovada suprafetei de teren aduse in cooperativa. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor Legii nr. 18/1991

65. Fond funciar. Lipsa dovezilor cu privire la preluarea terenului de catre stat. Regim probatoriu

66. Calitate de mostenitor, constatata prin hotarare judecatoreasca. Bun preluat de stat prin contract de donatie in forma inscrisului sub semnatura privata. Conditii pentru constatarea preluarii fara titlu in situatia imobilelor donate catre stat 

67. Imobil preluat de catre stat prin efectul unei hotarari judecatoresti care nu mai poate fi gasita. Mentionarea preluarii in cuprinsul altei hotarari judecatoresti, pronuntata ulterior. Valoare probatorie 

68. Lipsa unui act autentic translativ de proprietate cu privire la imobilul nationalizat. Mentionarea cumparatorului prin act sub semnatura privata in decretul de nationalizare. Mentionarea aceleiasi persoane ca proprietar in cuprinsul actului autentic incheiat ulterior de un vecin 

69. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Lipsa filei din registrul in care este mentionata depunerea cererii de reconstituire. Limitele atributiilor C.N.C.I. in temeiul art. 17 si art. 21 din Legea nr. 165/2013 

70. Dovada dreptului de proprietate asupra imobilului preluat de stat. Prezumtia instituita in favoarea persoanei indreptatite. Valoarea probatorie a inscrisului sub semnatura privata care atesta cumpararea imobilului si prezumtia trasa din continutul actului de preluare 

71. Invalidare pentru lipsa dovezii preluarii abuzive. Prezumtia de preluare rezultata din situatia juridica a imobilului

72. Mentionarea unei suprafete mai mici de teren in actul de preluare. Teren in intregime ocupat de stat. Aplicarea prezumtiei de preluare pentru intreaga suprafata. Sarcina probei cu privire la instrainarea catre terti a restului de teren netrecut in actul de preluare 

73. Lipsa unui act autentic pentru intreaga suprafata de teren notificata. Act sub semnatura privata pentru diferenta. Aplicarea prezumtiei instituite de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Imposibilitatea constatarii efectului achizitiv al prescriptiei in procedura speciala prevazuta de Legea nr. 165/2013

74. Modalitatea de stabilire a despagubirilor. Despagubiri aferente preluarii bunului, neincasate. Interpretarea probelor. Inaplicabilitatea termenului prevazut de art. 32 din Legea nr. 165/2013 in situatia depunerii documentelor inainte de solutionarea dosarului de catre C.N.C.I. 

75. Invalidare pentru motivul ca masurile compensatorii au o valoare mai mica decat despagubirile incasate de autor, actualizate. Valoarea probatorie a statului de plata privind despagubirile. Opinie separata

76. Bun imobil asupra caruia s‑a decis iesirea din indiviziune anterior preluarii. Neplata sultei. Calitatea de proprietar deposedat si cea de persoana indreptatita 

77. Invalidare pentru o suprafata de teren care poate fi restituita in natura. Caracterul nelegal al masurii. Dreptul notificatorului la despagubiri, fata de situatia in fapt a terenului 

78. Limitele verificarilor pe care le poate face C.N.C.I. in temeiul art. 17 din Legea nr. 165/2013. Notificare formulata de un singur mostenitor. Ratificarea mandatului dat de ceilalti mostenitori. Efect retroactiv 

79. Bun donat catre stat. Prezumtia de comunitate de bunuri instituita de Codul Familiei. Caracterul de bun propriu. Efecte in procedura prevazuta de Legea nr. 165/2013 

PARTEA A III‑A. Aplicarea art. 21 din Legea nr. 165/2013 

A. Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a Civila si pentru cauze cu minori si de familie 

80. Intinderea dreptului la despagubire. Autoritate de lucru judecat cu privire la calitatea de persoana indreptatita si la intinderea dreptului. Inadmisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea unei alte situatii de fapt 

81. Stabilirea categoriei si destinatiei imobilului constructie pentru care se acorda masuri reparatorii. Interpretarea probatoriului. Inexistenta puterii lucrului judecat 

82. Evaluarea constructiei. Aplicarea indicilor de corectie. Interpretarea dispozitiilor legale 

83. Contestatie privind cuantumul despagubirii. Teren pentru care notificarea a fost respinsa. Caracter definitiv al dispozitiei Primarului. Calculul despagubirii 

84. Dovada platii despagubirii la data exproprierii. Calculul despagubirilor cuvenite in temeiul art. 21 din Legea nr. 165/2013. Incadrarea pe grila notariala si aplicarea indicilor de corectie 

85. Contestatie impotriva deciziei de compensare. Solicitare de restituire a terenului in natura. Conditii 

86. Administrarea probelor in procedura contestarii deciziei de compensare. Interpretarea probatoriului administrat. Aplicarea indicilor de corectie prevazuti de ghidul notarial 

87. Evaluarea imobilului potrivit dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013. Aplicarea indicilor de corectie. Interpretarea probatoriului aflat la dosar 

88. Evaluarea imobilului potrivit caracteristicilor de la data preluarii. Interpretarea probatoriului

89. Unicitatea modalitatii de evaluare stabilite prin art. 21 din Legea nr. 165/2013. Neutilitatea probei cu expertiza evaluatorie prin raportare la valoarea de piata a imobilului 

90. Fond funciar. Stabilirea amplasamentului terenului in vederea calcularii despagubirii. Aprecierea probelor. Aplicarea exclusiva a metodei de evaluare stabilite de art. 21 din Legea nr. 165/2013

91. Fond funciar. Suprafata oferita in compensare mai mica decat cea preluata de stat, refuzata. Interpretarea actelor de la dosar si aplicarea art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind termenul de depunere a documentelor

92. Modalitatea de interpretare a inscrisurilor din dosarul administrativ. Lipsa dovezilor cu privire la suprafata constructiei notificate. Efecte 

93. Suprafata de teren mentionata in actul de preluare. Suprafata de teren mai mica potrivit notei de reconstituire. Interpretarea probatoriului 

94. Preluare directa de la mostenitorii fostului proprietar. Limita in care se pot acorda despagubiri. Aplicarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 10/2001 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a Civila 

95. Dreptul de a solicita returnarea dosarului la Comisia locala pentru acordarea de teren in natura. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut de lege. Efecte 

96. Fond funciar. Evaluarea terenului in conformitate cu dispozitiile art. 21 din Legea nr. 165/2013. Imposibilitatea retinerii unei alte categorii de folosinta a terenului decat cea stabilita prin hotararea Comisiei judetene 

97. Fond funciar. Stabilirea categoriei de folosinta a terenului. Evaluare 

98. Evaluarea constructiei demolate. Aplicarea indicilor de corectie. Dovedirea elementelor descriptive ale constructiei

99. Stabilirea cuantumului despagubirilor. Aplicarea art. 21 din Legea nr. 165/2013. Aprecierea caracteristicilor constructive ale cladirii. Aplicarea indicilor de corectie prevazuti de ghidul de evaluare 

100. Stabilirea cuantumului masurilor compensatorii. Lipsa oricarei dovezi cu privire la incasarea efectiva a despagubirilor la momentul exproprierii. Efecte 

101. Teren arabil la momentul preluarii, actualmente aflat in intravilanul localitatii. Raportarea la categoria terenului la momentul preluarii. Valori diferentiate ale terenurilor potrivit grilei notariale aplicabile conform dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013. Invocarea principiului egalitatii in fata legii 

PARTEA A IV‑A. Aplicarea art. 24 din Legea nr. 165/2013

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a Civila si pentru cauze cu minori si de familie 

102. Fond funciar. Necompetenta teritoriala a Comisiei locale de fond funciar. Sanctiune. Aplicarea art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 in cazul contractului de schimb 

103. Declaratie de renuntare la dreptul de incasare a despagubirilor. Calificarea juridica a actului. Efecte. Inaplicabilitatea art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 

104. Aplicarea plafonului de despagubire prevazut de art. 24 din Legea nr. 165/2013, in cazul cesiunii de drepturi. Contract de cesiune cu pret stabilit global pentru toti cedentii

B. Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a Civila 

105. Cesionar care are si calitatea de mostenitor legal al persoanei indreptatite. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. Plafonarea masurilor compensatorii cuvenite

106. Cumparator de drepturi succesorale. Calitatea de cesionar. Interpretarea si aplicarea alin. (1) si (2) ale art. 24 din Legea nr. 165/2013

Detalii tehnice
Data aparitiei11 mar. 2019
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini464
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-40%
Legea nr 165_2013  Vol. II_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 RON 30,00 RON
-40%
Legea nr. 165-2013. Comentariu pe articole_Gavris

Legea nr. 165/2013. Comentariu pe articole

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
60,00 RON 36,00 RON

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
50,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON