Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
ISBN/ISSN: 978-606-27-1078-1
Editura: Hamangiu
Pret de coperta: 50,00 RON
30,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Continuam, prin al doilea volum al lucrarii Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv, examinarea practicii judiciare nascute in aplicarea Legii nr. 165/2013. Cartea cuprinde hotarari definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti in dosare inregistrate pe rolul acesteia in intervalul martie 2015 - decembrie 2016.

Am pastrat structura folosita in primul volum, pentru a permite publicarea a cat mai multor exemple de practica, hotararile fiind restranse la considerentele instantei de fond si la cele ale instantei de apel, fara a mai fi redate cererile si sustinerile partilor. Deciziile sunt structurate prin raportare la principalele dispozitii procedurale ale legii (aspecte generale, art. 17 – competentele entitatilor implicate in procedura, art. 21 – evaluarea despagubirilor).

Pentru toti cei care doresc sa cunoasca orientarea jurisprudentiala, pentru cei interesati sau afectati de dispozitiile Legii nr. 165/2013, credem ca aceasta selectie de decizii inclusa in volumul al doilea al lucrarii Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv va oferi o viziune coerenta asupra interpretarilor date textelor sale relevante, nu doar din perspectiva tehnica, dar si sub semnul permanent al conservarii drepturilor consacrate de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

PARTEA I. Aspecte generale 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

1. Cesiune de drepturi litigioase in procedura de revendicare imobiliara. Lipsa de efecte in cadrul procedurii intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 10/2001

2. Caracterul imperativ al conditiilor de forma a notificarii. Efecte

3. Completare a notificarii initiale, depusa dupa expirarea termenului legal. Natura termenului legal de formulare a notificarii. Sanctiune

4. 1. Principiul disponibilitatii. Limitele trasate prin continutul notificarii. Notificare numai pentru terenul preluat abuziv, nu si pentru constructie 

4. 2. Dovada dreptului de proprietate. Chitanta. Aplicarea pct. 23.1 din Normele metodologice din 2007 de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001

5. Lipsa dovezii mandatului acordat avocatului semnatar al notificarii. Lipsa calitatii de succesor a fostului proprietar

6. Cerere de restituire formulata de o parte dintre mostenitori si in numele celorlalti. Aplicabilitatea regulilor de drept comun din materia mandatului/gestiunii de afaceri

7. Termenul prevazut de Legea nr. 165/2013 pentru solutionarea dosarelor de catre C.N.C.I. Prematuritatea cererii privind solutionarea dosarului administrativ. Atributiile A.N.R.P. si lipsa calitatii procesuale pasive 

8. A.N.R.P. si C.N.C.I., entitati juridice distincte. Modificarea cererii de chemare in judecata. Citare 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

9. Cerere precizatoare a notificarii cu privire la adresa imobilului solicitat. Depasirea termenului pentru depunerea notificarii

10. Persoane care nu au formulat notificare. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 165/2013 

11. Notificare formulata de copiii fostului proprietar, nedecedat. Mandat ulterior. Ratificare 

12. Notificare formulata de un mostenitor cu referire si la dreptul unui alt mostenitor. Incidenta gestiunii de afaceri 

13. Procura referitoare la recuperarea unor imobile ale notificatoarei situate in alta localitate. Sarcina clarificarii acestei situatii. Efecte

14. Decaderea persoanei interesate din dreptul de a completa dosarul administrativ. Efecte pe plan procesual 

15. Fond funciar. Lipsa dovezii preluarii terenului de la autorul reclamantei. Sarcina probei 

16. Decizie de invalidare cu privire la utilajele intreprinderii preluate abuziv. Atributii de evaluare a utilajelor potrivit art. 6 din Legea nr. 10/2001

17. Dovada gresitei evaluari a terenului de catre C.N.C.I. Proba cu expertiza nepropusa in conditii legale. Decadere 

18. Invalidare pentru lipsa dovezii preluarii abuzive. Notiunea de „preluare abuziva”

19. Evaluarea imobilului preluat. Incadrarea pe grila notariala. Sarcina probei

20. Notificator strain de mostenirea fostului proprietar. Lipsa autoritatii de lucru judecat a unei hotarari date in temeiul unor dispozitii legale speciale

21. Contestatie impotriva deciziei de compensare. Lipsa calitatii procesuale pasive a A.N.R.P. Incidenta dispozitiilor de drept comun privind introducerea in cauza a altor persoane 

22. Termenele prevazute de Legea nr. 165/2013 in favoarea institutiilor competente sa solutioneze cererile. Prematuritate 

23. Cerere de obligare a A.N.R.P. si C.N.C.I. la solutionarea dosarului. Prematuritate. Calitate procesuala pasiva 

24. Termenele prevazute de lege pentru finalizarea procedurii. Ordinea de preferinta prevazuta de art. 34 din Legea nr. 165/2013. Stabilirea numarului de puncte de catre C.N.C.I. 

25. Aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Incidenta prematuritatii 

PARTEA A II‑A. Aplicarea art. 17 din Legea nr. 165/2013

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

26. Fond funciar. Contestatie impotriva deciziei de invalidare, respinsa. Dovada preluarii terenului si a amplasamentului acestuia 

27. Fond funciar. Termenul de depunere a cererii

28. Fond funciar. Efectele unei hotarari judecatoresti anterioare de recunoastere a dreptului 

29. Fond funciar. Dovada calitatii de mostenitor al suprafetei de teren preluate de stat 

30. Fond funciar. Impartirea sarcinii probei intre organele statului si solicitant 

31. Dovada dreptului de proprietate. Incidenta Decretului‑lege nr. 115/1938 

32. Fond funciar. Contestatie impotriva masurii de invalidare. Dovada dreptului de proprietate. Calitatea procesuala a A.N.R.P. Aplicarea art. 32 din Legea nr. 165/2013 

33. Calificarea bunului drept bun comun. Coproprietar in viata la momentul formularii notificarii. Aplicarea art. 4 din Legea nr. 10/2001 

34. Legitimare procesuala activa in materia aplicarii Legii nr. 10/2001. Dovada dreptului de proprietate

35. Limitele acordarii de despagubiri in functie de calitatea de proprietar sau de mostenitor a notificatorului

36. Contestatie impotriva deciziei de invalidare. Dovada preluarii bunului de catre stat. Sarcina probei 

37. Dovada dreptului de proprietate prin inscris sub semnatura privata. Deducerea despagubirilor incasate actualizate 

38. Fond funciar. Stabilirea suprafetei preluate de stat. Evaluarea probei cu inscrisuri 

39. Dovada dreptului de proprietate. Aplicarea prezumtiei de proprietate prevazute de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Conditii 

40. Notificare formulata de persoane fara calitate de mostenitor. Dovada calitatii de mostenitor si vocatia succesorala 

41. Dovada dreptului de proprietate. Prezumtia relativa instituita de art. 24 din Legea nr. 10/2001 

42. Fond funciar. Proba preluarii terenului. Caracterul echivoc al adresei de solicitare a actelor. Lipsa culpei persoanelor indreptatite 

43. Notificare formulata pentru imobil. Notiunea de „imobil”. Includerea constructiei de pe teren 

44. Principiul disponibilitatii si limitele examinarii deciziei de invalidare. Limita maxima de teren in care poate fi validata dispozitia primarului 

45. Stabilirea despagubirilor aferente actiunilor detinute de fostii proprietari. Modalitatea de actualizare

46. Dovada calitatii de persoana indreptatita. Mostenitor legatar pentru care lipseste certificatul de dezbatere a succesiunii. Valorificarea celorlalte inscrisuri de la dosarul administrativ 

47. Dovada dreptului de proprietate. Interpretarea art. 24 din Legea nr. 10/2001 

48. Decizie de invalidare a unei dispozitii emise in baza unei hotarari judecatoresti. Nelegalitate. Autoritate de lucru judecat 

49. Invalidare pentru lipsa negatiilor emise de Arhivele Nationale. Interpretarea dispozitiilor din Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, care fac referire la aceste inscrisuri

50. Aplicarea dispozitiilor privind evaluarea imobilului. Principiul tempus regit actum. Mai multe comisii locale de fond funciar competente

51. Titularul notificarii. Mandat tacit acordat mostenitorului legal. Limitele investirii instantei

52. Dovada preluarii bunului de catre stat. Identificarea terenului in litigiu. Aplicarea prezumtiei legale privind preluarea 

53. Invalidare pentru lipsa evaluarii bunurilor imobile prin destinatie. Hotarare judecatoreasca anterioara. Motive noi de invalidare sustinute direct prin intampinare. Limitele examinarii cauzei 

54. Decizie de invalidare. Depasirea termenului legal de depunere a cererii. Inaplicabilitatea prorogarii legale si neretroactivitatea legii 

55. Invalidare pentru lipsa dovezii calitatii de mostenitor. Fost proprietar. Principiul disponibilitatii cu privire la emiterea deciziei de validare si compensare 

56. Contestatie impotriva deciziei de invalidare partiala. Aplicarea dispozitiilor art. 3 si art. 4 din Legea nr. 10/2001 – notiunea de „persoana indreptatita” si dreptul de acrescamant 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

57. Contestatie impotriva masurii invalidarii. Notificare depusa cu depasirea termenului legal. Lipsa autoritatii de lucru judecat 

58. Fond funciar. Proba dreptului de proprietate si a preluarii bunului de catre stat

59. Notificator mostenitor al fostilor proprietari. Dovada calitatii de mostenitor 

60. Incadrarea imobilului potrivit zonelor delimitate prin ghidul notarilor publici. Competenta de stabilire a zonelor 

61. Aplicarea art. 4 din Legea nr. 10/2001. Notificare formulata in nume propriu, dar si in numele celorlalti mostenitori

62. Despagubiri pentru actiuni detinute in cadrul unei institutii bancare dizolvate. Notiunea de „preluare abuziva”. Limitele de solutionare a cererii trasate prin notificare

63. Dovada dreptului de proprietate asupra terenului preluat de stat. Inscris sub semnatura privata 

64. Teren al carui regim juridic nu poate fi stabilit. Invalidare pentru inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001. Contestatie admisa 

65. Interpretarea si aplicarea art. 24 din Legea nr. 10/2001. Dovada dreptului de proprietate. Notiunea de „proba contrara”

66. Imobil teren si constructie obiect al legatului. Preluare in temeiul Legii nr. 58/1974. Mentionare in Decretul nr. 134/1985. Drept la restituire 

67. Invalidare pentru motivul necompetentei institutiei sesizate cu notificarea. Contestatie admisa

68. Dovada dreptului de proprietate. Dovada mentionarii fostei proprietare in actul de expropriere si in procesul‑verbal de calcul al despagubirilor. Aplicarea prezumtiei de proprietate 

69. Aplicarea prezumtiei prevazute de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Notiunea de „proba contrara”. Imobil primit ca dota si mentionat in actul de preluare ca fiind in proprietatea exclusiva a reclamantului

70. Dovada dreptului de proprietate. Aplicarea art. 24 din Legea nr. 10/2001. Inscris sub semnatura privata

71. Fond funciar. Teren detinut pe raza altui sat, ulterior inclus in suprafata comunei a carei primarie este institutia emitenta a hotararii de despagubire. Probatoriu 

72. Suprafata mai mica in acte decat cea prevazuta in actul de preluare. Interpretarea tranzactiei judiciare sub aspectul intinderii obiectului acesteia 

73. Stabilirea dreptului in raport de momentul preluarii bunului de catre stat. Interpretarea si aplicarea legii. Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac 

74. Invalidare pentru lipsa dovezii calitatii de proprietar. Efectul constitutiv al mentiunii din cartea funciara in regimul Decretului‑lege nr. 115/1938

75. Invalidare pentru motivul necompetentei unitatii detinatoare de a solutiona notificarea. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale 

76. Teren neinscris in cartea funciara in regimul Decretului‑lege nr. 115/1938. Lipsa transferului dreptului de proprietate. Respingere a cererii de intabulare anterioara instaurarii regimului comunist

77. Fond funciar. Invalidare pentru lipsa dovezii preluarii. Administrarea si interpretarea probelor 

PARTEA A III‑A. Aplicarea art. 21 din Legea nr. 165/2013 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

78. Modalitatea de incadrare a imobilului pe grila notarilor publici. Evaluare potrivit zonarii administrative 

79. Contestatie impotriva deciziei de invalidare partiala. Evaluarea imobilului. Corectie pentru riscul seismic 

80. Modalitatea de calcul al despagubirilor. Imobil demolat dupa preluare. Coeficient de vechime 

81. Administrarea probei cu expertiza. Dovada intinderii dreptului potrivit Legii nr. 10/2001. Limitele investirii

82. Contestatie impotriva deciziei de compensare. Limitele verificarilor facute de C.N.C.I. in temeiul Legii nr. 165/2013. Notiunea generica de „imobil” 

83. Contestatie impotriva deciziei de compensare. Stabilirea caracteristicilor constructiei. Probe 

84. Limitele verificarilor facute de C.N.C.I. in procedura de evaluare a imobilului. Aplicarea unor coeficienti 

85. Modul de actualizare a despagubirilor pentru actiunile preluate de catre stat. Interpretarea si aplicarea art. 31 din Legea nr. 10/2001 si a normelor referitoare la acesta 

86. Evaluarea imobilului potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Aplicarea coeficientilor de corectie. Incadrarea imobilului pe grila potrivit destinatiei sale

87. Contestatie privind calculul despagubirii. Evaluarea imobilului in functie de categoria si de amplasamentul sau la data preluarii. Calculul despagubirii pentru cesionarul care cedeaza ulterior o parte din drepturile sale 

88. Contestatie privind cuantumul despagubirilor. Suprafata construita a imobilului expropriat. Sarcina probei si interpretarea probelor 

89. Evaluarea constructiei preluate. Destinatie a constructiei potrivit actului de preluare. Incadrare pe grila notariala 

90. Evaluarea constructiei demolate. Aplicarea unui coeficient de uzura nepermis de lege. Uzura imobilului la data preluarii, nu la data emiterii deciziei 

91. Calculul despagubirilor cuvenite cesionarului. Notiunea de „pret al cesiunii” 

92. Evaluarea constructiei demolate. Lipsa dovezilor privind suprafata acesteia. Aplicarea minimului prevazut de art. 21 alin. (62) din Legea nr. 165/2013

93. Calculul despagubirilor potrivit destinatiei fiecarei anexe. Aplicarea corectiilor. Probe 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

94. Evaluarea imobilului. Incadrarea eronata ca apartament. Scopul plafonarii despagubirilor in cazul cesionarilor. Cesiune anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 

95. Evaluarea imobilului. Scopul coeficientului de reducere dat de existenta coproprietatii. Emiterea deciziei de compensare cu mentionarea cotelor cuvenite fiecarui beneficiar 

96. Contestatie impotriva deciziei de compensare. Inaplicabilitatea art. 41 din Legea nr. 165/2013 

97. Incadrarea imobilului teren pe grila notarilor publici. Coeficientii de reducere aplicati la evaluarea constructiei demolate. Probe. Administrarea si valorificarea opiniilor expertilor 

98. Evaluarea despagubirilor aferente actiunilor preluate de la persoanele indreptatite. Stabilirea ultimului bilant contabil

99. Evaluarea imobilului preluat. Dovedirea caracteristicilor arhitecturale ale acestuia 

100. Aplicarea art. 4 din Legea nr. 10/2001. Preluarea imobilului de la coproprietari. Lipsa acrescamantului. Prezumtie de acceptare a succesiunii. Efecte 

101. Evaluarea imobilului constructie. Incorecta aplicare a coeficientilor de reducere. Interpretarea probelor 

102. Contestatie privind deducerea despagubirilor pretins incasate. Interpretarea probelor

Detalii tehnice
Data aparitiei11 iun. 2018
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini416
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
50,00 RON
-40%
Legea nr. 165_2013 Vol. III_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Volumul III

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 RON 30,00 RON
-40%
Legea nr. 165-2013. Comentariu pe articole_Gavris

Legea nr. 165/2013. Comentariu pe articole

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
60,00 RON 36,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON