Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
ISBN/ISSN: 978-606-27-0924-2
Editura: Hamangiu
50,00 RON
Disponibilitate: IN STOC

Ca raspuns la lipsa de eficienta a sistemului de restituire a proprietatilor si la necesitatea accelerarii si finalizarii procesului de restituire a unor imobile preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania a aparut Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Lucrarea Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv isi propune sa sintetizeze practica judiciara a Sectiilor a III-a si a IV-a a Curtii de Apel Bucuresti, investita cu competenta solutionarii actiunilor speciale introduse prin Legea nr. 165/2013, ca instanta de control judiciar. Primul volum al lucrarii urmareste practica in dosarele inregistrate de la intrarea in vigoare a legii (mai 2013) pana in februarie 2015 inclusiv, cauzele inregistrate dupa aceasta data urmand sa faca obiectul unui al doilea volum.

Pentru a permite publicarea a cat mai multe exemple de practica, hotararile din lucrarea de fata cuprind numai considerentele si solutiile instantei de fond si pe cele ale instantei de apel, fara a mai fi redate cererile si sustinerile partilor. Cele 125 de spete sunt impartite in cinci capitole, prin raportare la principalele dispozitii procedurale ale legii: aspecte generale, art. 17 – competentele entitatilor implicate in procedura, art. 21 – evaluarea despagubirilor, art. 41 – situatiile tranzitorii, art. 34 – termenele de exercitare a actiunilor instituite de legea speciala.

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv se adreseaza avocatilor implicati in acest domeniu, judecatorilor care doresc sa cunoasca orientarea jurisprudentiala, precum si tuturor celor interesati sau afectati de dispozitiile acestei legi.

Partea I. Aspecte generale 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

1. Ordinea si termenele de solutionare a dosarelor de catre C.N.C.I. Inexistenta unei situatii de discriminare intre beneficiari

2. Cerere de acordare a contravalorii imobilului nationalizat si vandut. Lipsa unei notificari in temeiul Legii nr. 10/2001. Lipsa unui „bun” in sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 C.E.D.O. 

3. Notificare facuta de legatarul universal, desi persoana indreptatita era in viata. Aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013. Cerinta existentei unei hotarari judecatoresti anterioare care sa fi analizat conditiile aplicarii masurii reparatorii 

4. Invalidare pentru lipsa notificarii asupra constructiei. Putere de lucru judecat. Interpretarea si aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 

5. Putere de lucru judecat cu privire la calitatea de persoana indreptatita. Aplicarea in timp a legii. Despagubiri incasate la expropriere constatate ca acopera prejudiciul. Notiunea de „bun” si de „speranta legitima” 

6. Invalidare pentru lipsa notificarii cu privire la constructia amplasata pe teren. Limitele investirii in cadrul procedurii administrative

7. Act de cesiune anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013. Omisiunea depunerii actului la dosarul administrativ. Aplicarea sanctiunii decaderii in faza administrativa si efectele pe plan probator in fata instantei sesizata cu contestatia impotriva deciziei de compensare 

8. Aplicarea art. 24 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 cu privire la obligatia de depunere la dosarul administrativ a contractului de cesiune. Interpretarea art. 24 din Legea nr. 10/2001 cu privire la proba dreptului de proprietate 

9. Limitele investirii instantei prin motivele de contestatie. Proba dreptului de proprietate potrivit art. 24 din Legea nr. 10/2001

10. Nulitatea apelului pentru lipsa semnaturii. Prematuritatea cererii in raport de termenul prevazut de lege in favoarea C.N.C.I. 

11. Termenul de contestare a deciziei de invalidare. Proba cu privire la data depunerii la oficiul postal a scrisorii continand contestatia 

12. Plafonarea despagubirilor prevazuta de art. 24 din Legea nr. 165/2013. Inaplicabilitatea dispozitiilor de drept comun cu privire la retractul litigios. Anularea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare cu privire la deducerea sumei primite cu titlu de despagubire la momentul nationalizarii 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila

13. Fond funciar. Omisiunea Comisiei de a inainta la dosarul administrativ actele necesare solutionarii cererii. Lipsa culpei persoanei indreptatite 

14. Fond funciar. Respectarea termenului de catre petent. Inaplicabilitatea sanctiunii decaderii

15. Notificare deja solutionata. Efectul intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 

16. Aplicarea art. 32 din Legea nr. 165/2013. Sanctiunea decaderii. Depunerea inscrisurilor solicitate la comisia locala de fond funciar. Lipsa din adresa C.N.C.I. a mentiunilor privind locul unde trebuie depuse inscrisurile solicitate 

17. Nerespectarea termenului prevazut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Nedepunerea actelor solicitate in procedura judiciara. Decadere 

18. Contestatie tardiv formulata. Imposibilitatea conexarii, ca urmare a constatarii litispendentei, fata de o alta contestatie anulata in temeiul art. 200 CPC

19. Decizie de compensare pentru actiunile detinute in cadrul unei societati cooperatiste. Modalitatea de actualizare a sumei. Imposibilitatea contestarii pentru a doua oara a dispozitiei initiale emise de A.A.A.S. 

20. Plafonarea despagubirilor prin aplicarea art. 24 din Legea nr. 165/2013. Caracter nediscriminatoriu si conform C.E.D.O. 

Partea a II‑a. Aplicarea art. 17 din Legea nr. 165/2013 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

21. Dovada dreptului de proprietate si aplicarea art. 24 din Legea nr. 10/2001. Posibilitatea data C.N.C.I. de a verifica pe fond existenta dreptului

22. Hotarare judecatoreasca anterioara de stabilire a cuantumului despagubirilor. Imposibilitatea acordarii unei despagubiri mai mari in temeiul Legii nr. 165/2013 

23. Invalidare pentru motivul ca Legea nr. 18/1991 era aplicabila cererii. Autoritate de lucru judecat. Interpretarea si aplicarea art. 41 alin. (5) cu trimitere la art. 21 din Legea nr. 165/2013

24. Notificare formulata pentru persoana indreptatita de fiul acesteia. Invalidare pentru lipsa calitatii de persoana indreptatita. Autoritate de lucru judecat si notiunea de „bun actual” 

25. Regimul special al probatoriului referitor la dreptul de proprietate, instituit de Legea nr. 10/2001. Prezumtia referitoare la calitatea de proprietar 

26. Putere de lucru judecat cu privire la intinderea dreptului reclamantilor. Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 165/2013

27. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Interpretarea dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 165/2013 cu privire la decaderea persoanelor indreptatite din dreptul de a depune inscrisuri la dosarul administrativ 

28. Stabilirea regimului juridic de solutionare a cererii. Stabilirea legii aplicabile si interpretarea probelor. Prezumtia de proprietate 

29. Soti cu calitatea de fosti proprietari. Desfacerea casatoriei prin divort anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Notificare formulata numai de unul dintre fostii soti. Lipsa autoritatii de lucru judecat

30. Fond funciar. Lipsa dovezilor privind preluarea bunului de catre stat si identificarea vechiului amplasament. Aplicarea sanctiunii decaderii prevazute de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Probatoriul administrat in fata instantei

31. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Completarea cu prezumtii

32. Fond funciar. Dovada preluarii terenului de catre stat. Caracterul exemplificativ al enumerarii cuprinse la art. 6 alin. (1)2 din Legea nr. 1/2000, iar nu imperativ. Prezumtii 

33. Dovada preluarii abuzive a imobilului de tip moara. Neanalizarea in intregime de catre C.N.C.I. a dosarului administrativ. Aplicarea prezumtiei privind caracterul abuziv al preluarii 

34. Notificare formulata in nume propriu, iar nu in calitate de reprezentant al persoanei indreptatite. Autoritate de lucru judecat. Lipsa calitatii de persoana indreptatita. Interpretarea inscrisurilor depuse la dosar

35. Dovada dreptului de proprietate asupra terenului. Inscris sub semnatura privata. Proba contrara

36. Fond funciar. Dovada preluarii imobilului de catre Stat. Natura si efectele termenului de decadere prevazut de art. 32 din Legea nr. 165/2013 

37. Dovada dreptului de proprietate. Aplicarea prezumtiei instituite de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Lipsa notificarii in ceea ce priveste constructia preluata abuziv. Lipsa autoritatii de lucru judecat 

38. Lipsa dovezii preluarii abuzive de catre Stat. Rasturnarea prezumtiei de preluare abuziva prin proba contrara 

39. Teren expropriat cu acordarea unui alt imobil. Dispozitie initiala de restituire, modificata ulterior. Lipsa autoritatii de lucru judecat

40. Imobil preluat abuziv in fapt. Proba preluarii bunului de catre Stat

41. Dovada dreptului de proprietate si a preluarii abuzive. Interpretarea inscrisurilor existente la dosarul administrativ. Stabilirea amplasamentului si caracteristicilor imobilului 

42. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Lipsa dovezilor privind vechiul amplasament. Lipsa declaratiei prevazute de dispozitiile Legii nr. 18/1991

43. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate si a preluarii de catre stat. Efectele termenului instituit de art. 32 din Legea nr. 165/2013

44. Lipsa cererii de reconstituire. Mostenitor renuntator. Efectele renuntarii la mostenire 

45. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate si a preluarii de catre stat 

46. Fond funciar. Cerere formulata de patru persoane si semnata de o singura persoana, neidentificata. Lipsa vizei de inregistrare la organul competent. Lipsa probelor cu privire la preluarea bunului. Rolul activ al judecatorului

47. Fond funciar. Calitatea de persoane indreptatite recunoscuta in mod irevocabil de o alta instanta. Autoritate de lucru judecat 

48. Invalidare pentru lipsa notificarii. Notificare depusa personal la registratura Primariei. Scopul normei privitoare la comunicarea notificarii prin executor judecatoresc

49. Invalidare pentru neformularea notificarii si cu privire la terenul aferent constructiilor. Autoritate de lucru judecat 

50. Lipsa dovezilor cu privire la preluarea abuziva a imobilului. Administrarea si valorificarea probei cu inscrisuri in fata instantei de judecata. Lipsa calitatii de persoana indreptatita. Mostenitor testamentar care nu poate beneficia de dispozitiile Legii nr. 10/2001 

51. Lipsa dovezii dreptului de proprietate si a preluarii abuzive. Aplicarea prezumtiei instituite de art. 24 din Legea nr. 10/2001 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

52. Fond funciar. Stabilirea vechiului amplasament. Probe. Interpretarea unei hotarari judecatoresti pronuntata anterior cu privire la acelasi imobil

53. Invalidare pentru lipsa dovezii preluarii abuzive. Interpretarea si aplicarea art. 2 din Legea nr. 10/2001. Aplicarea prezumtiei legale de preluare abuziva

54. Interpretarea si aplicarea art. 4 din Legea nr. 10/2001 referitoare la acrescamant. Imobil aflat in proprietate pe cote parti la momentul preluarii abuzive

55. Aplicarea dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 10/2001. Imobil donat catre stat. Lipsa unei constatari judecatoresti a nulitatii actului de donatie 

56. Fond funciar. Dovada preluarii abuzive a terenului. Proba cu declaratiile martorilor 

57. Fond funciar. Aplicarea dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 165/2013. Lipsa culpei persoanei indreptatite fata de omisiunea Comisiei locale de a suplimenta documentele cerute de C.N.C.I. 

58. Dovada preluarii abuzive a imobilului. Aplicarea Decretului nr. 115/1938. Dovada calitatii de mostenitor. Prezumtiile simple ca mijloc de proba

59. Imobil preluat de stat de la proprietari codevalmasi. Aplicarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 10/2001 

60. Despagubiri propuse in suma mai mare decat dispozitia emisa de primar. Validare numai cu privire la o cota din bun. Inadmisibilitatea examinarii contestatiei cu privire la acest aspect 

61. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 10/2001 referitoare la acrescamant. Dovada dreptului de proprietate potrivit dispozitiilor legale incidente

62. Fond funciar. Lipsa dovezii dreptului de proprietate. Efecte

63. Fond funciar. Cerere de restituire formulata de o alta persoana decat mostenitorii fostului proprietar. Lipsa calitatii de persoana indreptatita 

64. Prezumtia privitoare la dreptul de proprietate, rezultata din art. 24 al Legii nr. 10/2001, folosita impotriva dispozitiilor Legii nr. 115/1938. Dovada calitatii de proprietar 

65. Dovada dreptului de proprietate. Act dotal sub forma inscrisului sub semnatura privata

66. Aplicarea dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Invalidare pentru lipsa dovezii dreptului de proprietate. Aplicarea dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001 

67. Imobil preluat prin act de schimb. Caracterul abuziv al preluarii. Interpretarea si aplicarea art. 1 si art. 2 din Legea nr. 10/2001 

68. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Documente depuse la comisia locala si neinaintate C.N.C.I. Lipsa culpei persoanei indreptatite

69. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Echilibrarea situatiei rezultate din reconstituirea unei suprafete de teren in plus fata de cea detinuta de autor. Motiv de ordine publica referitor la contradictia dintre dispozitiv si considerente 

70. Fond funciar. Dovada preluarii terenului de catre Stat. Coroborarea inscrisurilor cu prezumtii simple 

71. Fond funciar. Dovada dreptului de proprietate. Interpretarea si aplicarea art. 6 din Legea nr. 1/2000 si a art. 11 din Legea nr. 18/1991 

72. Fond funciar. Dovada preluarii terenului de catre stat 

73. Fond funciar. Dovada privind intinderea dreptului. Valoarea probatorie a registrului agricol 

74. Fond funciar. Dovada preluarii terenului de catre stat. Interpretarea inscrisurilor administrate ca proba 

75. Valoarea probatorie a registrului agricol. Utilizarea acestuia in procedura prevazuta de Legea nr. 10/2001

76. Dovada dreptului de proprietate si a preluarii abuzive. Lipsa conditiei formei autentice pentru terenurile intravilane

77. Fond funciar. Dovada preluarii terenului prin valorificarea mentiunilor din cartea funciara intocmita potrivit Legii nr. 115/1938. Stabilirea despagubirilor 

Partea a III‑a. Aplicarea art. 21 din Legea nr. 165/2013 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

78. Aplicarea indicelui de corectie raportat la existenta starii de coproprietate asupra terenului. Caracterul neutil al probei cu expertiza

79. Stabilirea cuantumului punctelor cuvenite. Materialele de constructie si coeficientul aferent vechimii imobilului. Calculul efectiv al despagubirii

80. Incadrarea imobilului pe Grila notarilor publici. Deducerea sumei achitate efectiv cu titlu de despagubire. Inadmisibilitatea invocarii neconstitutionalitatii legii ca motiv de contestatie 

81. Despagubiri aferente actiunilor detinute in cadrul unei societati comerciale. Actualizarea valorii potrivit Deciziei C.C.R. nr. 189 din 3 aprilie 2014 

82. Stabilirea suprafetei construite si desfasurate a imobilului. Interpretarea probatoriului. Notiunea de „act juridic” la care face referire art. 23 pct. 1 lit. e) din H.G. nr. 250/2007 pentru probarea Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001

83. Principiul contradictorialitatii cu referire la administrarea probei cu expertiza judiciara evaluatorie. Incadrarea imobilului in zona. Aplicarea coeficientilor de risc seismic si de depreciere 

84. Incadrarea imobilului potrivit Grilei notarilor publici. Inaplicabilitatea art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 

85. Incadrarea imobilului pe Grila notarilor publici. Proba cu inscrisuri. Inaplicabilitatea art. 32 din Legea nr. 165/2013

86. Incadrarea imobilului pe Grila notarilor publici. Putere de lucru judecat. Limitele investirii date de cadrul procesual subiectiv 

87. Incadrarea pe Grila notarilor publici a apartamentului nationalizat. Numar de camere 

88. Incadrarea imobilului teren si constructie pe Grila notarilor publici. Aplicarea coeficientilor de corectie. Neagravarea situatiei in propria cale de atac 

89. Aplicarea coeficientului de uzura. Criterii de apreciere 

90. Fond funciar. Imposibilitatea de identificare a vechiului amplasament. Aplicarea art. 21 alin. (6) ind. 1 din Legea nr. 165/2013. Incadrarea pe Grila notarilor publici

91. Raport de expertiza judiciara pentru evaluarea imobilului potrivit Grilei notarilor publici. Necomunicarea raportului catre parata. Dispozitiile procedurale referitoare la administrarea probei cu expertiza 

92. Incadrarea constructiei pe Grila notarilor publici. Cladire veche incadrata drept constructie demolabila 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

93. Stabilirea valorii imobilului potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Incadrarea pe Grila notarilor publici. Proba cu expertiza tehnica 

94. Despagubiri incasate la momentul exproprierii, superioare ca valoare celor stabilite potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Caracterul neutil al probei cu expertiza tehnica evaluatorie 

95. Stabilirea despagubirilor potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Imobil moara si terenul aferent. Autoritate de lucru judecat cu privire la existenta si intinderea dreptului, raportat la considerentele unei hotarari irevocabile anterioare

96. Evaluare potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013, cu aplicarea art. 24 fata de existenta unei cesiuni. Lipsa unui drept castigat la despagubiri potrivit Legii nr. 247/2005

97. Stabilirea despagubirii si pentru anexele constructiei de locuit. Stabilirea coeficientului de uzura a constructiei

98. Stabilirea despagubirilor potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013. Aspecte procedurale cu privire la administrarea probelor si la desfasurarea procesului civil 

99. Evaluarea unor parcele de teren identificate in cartea funciara prin numar topografic. Lipsa dovezilor necesare identificarii de la dosarul administrativ. Cursul valutar aplicabil transformarii valorii stabilite potrivit Grilei notarilor publici din euro in lei 

100. Evaluarea terenului prin incadrarea pe Grila notarilor publici. Stabilirea categoriei si amplasamentului terenului 

Partea a IV‑a. Aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

101. Interpretarea si aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Dosar neaprobat pentru lipsa cvorumului in cadrul C.C.S.D. 

102. Interpretarea si aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Lipsa unei hotarari judecatoresti irevocabile de stabilire a despagubirii si a caracterului aprobat al dosarului administrativ

103. Hotarare judecatoreasca preexistenta privind emiterea titlului conform raportului de evaluare. Aplicarea art. 41 alin. (1) si (3) din Legea nr. 165/2013 

104. Interpretarea si aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013

105. Analiza dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 

106. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013. Daune interese si actualizarea sumei cu rata inflatiei 

107. Omisiune de emitere a deciziei de compensare pe numele mostenitorilor notificatorului. Aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 

108. Interpretarea si aplicarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013. Efectul autoritatii de lucru judecat. Caracterul conform Conventiei E.D.O. al procedurii reglementate de Legea nr. 165/2013

109. Aplicarea art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. Inadmisibilitatea actualizarii despagubirii in raport de evolutia pietei imobiliare

110. Aplicarea art. 41 alin. (3) din Legea nr. 165/2013. Interpretarea notiunii de „dosar aprobat” 

111. Inexistenta autoritatii de lucru judecat. Aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 

112. Aplicarea art. 41 alin. (1) si (3) din Legea nr. 165/2013. Autoritatea de lucru judecat. Recalcularea punctelor cu privire la beneficiarul care nu a formulat contestatie 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

113. Interpretarea si aplicarea art. 41 din Legea nr. 165/2013. Nedepunerea la dosar a hotararii judecatoresti la care se refera cererea. Hotarare emisa in ceea ce priveste executarea de catre C.C.S.D. a obligatiei de a face

114. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Hotarare de obligare a C.N.C.I. la emiterea deciziei. Motiv nou privind incalcarea art. 6 C.E.D.O. invocat direct in apel 

115. Aplicarea dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Hotarare judecatoreasca irevocabila de stabilire a existentei si intinderii dreptului. Autoritate de lucru judecat 

116. Gresita interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013. Analiza in apel a situatiei de fapt si a dispozitiilor legale aplicabile 

117. Decizie emisa in anul 2010 de C.C.S.D. privind titlul de despagubiri. Neplata vreunei sume de bani aferenta titlului. Prescriptie extinctiva. Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 165/2013. Daune moratorii egale cu dobanda legala 

Partea a V‑a. Termenul prevazut de art. 34 din Legea nr. 165/2013 

A.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III‑a civila si pentru cauze cu minori si de familie 

118. Cerere de obligare a C.N.C.I. la solutionarea dosarului administrativ. Prematuritate. Constitutionalitatea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 165/2013 

119. Cerere de obligare a C.N.C.I. si A.N.R.P. la solutionarea dosarului administrativ. Lipsa calitatii procesuale pasive a A.N.R.P. Prematuritate. Analiza din perspectiva constitutionalitatii, a conventionalitatii si a deciziei de interpretare pronuntate de I.C.C.J.

120. Cerere de obligare a C.N.C.I. la solutionarea dosarului administrativ. Prematuritate. Inadmisibilitatea reformularii cererii in apel 

121. Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 165/2013. Prematuritate. Examen de constitutionalitate si conventionalitate 

B.  Decizii definitive pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV‑a civila 

122. Cerere de obligare a C.N.C.I. la emiterea deciziei de solutionare a dosarului administrativ. Prematuritate. Examen de conventionalitate

123. Gresita solutionare a exceptiei prematuritatii in prima instanta. Raspundere civila delictuala a C.N.C.I. 

124. Gresita respingere a exceptiei prematuritatii. Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac (non reformatio in peius) 

125. Prematuritate. Aplicarea dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 165/2013

Detalii tehnice
Data aparitiei12 sept. 2017
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini450
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
Alti clienti au cumparat si
-40%
Legea nr 165_2013  Vol. II_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Volumul II

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 RON 30,00 RON
-40%
Legea nr. 165_2013 Vol. III_Roxana Stanciu

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Volumul III

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara
50,00 RON 30,00 RON
-40%
Legea nr. 165-2013. Comentariu pe articole_Gavris

Legea nr. 165/2013. Comentariu pe articole

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
60,00 RON 36,00 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
In curand
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON 331,50 RON
-15%
In curand
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON 229,50 RON