Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea 10/2001. Editia a 3-a

editia a 3-a
ISBN/ISSN: 978-606-522-340-0
Editura: Hamangiu
51,10 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Daca in primele editii ale acestei carti am prezentat, succesiv, jurisprudenta Sectiei civile si de proprietate intelectuala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia Legii nr. 10/2001 din perioada 2001-2006 (editia 1), respectiv 2007-2008 (editia a 2-a), pentru aceasta a 3-a editie am ales o cu totul alta abordare: am selectat si am rezumat cele mai relevante decizii din perioada 2008 - iunie 2010, dar am revazut si solutiile din editiile anterioare, dintre care am selectat si retinut aici pe cele ce si-au pastrat actualitatea. Ceea ce a rezultat este o sinteza reprezentativa a jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia Legii nr. 10/2001, din momentul in care problematica extrem de complexa a imobilelor preluate abuziv a ajuns pe rolul instantei supreme si pana la zi.

Cartea include si un supliment electronic gratuit, cu spetele in extenso (438 de decizii ICCJ si 36 de hotarari CEDO).

Capitolul I. Dispozitii generale

Articolul 1

1. Obligarea entitatii notificate la plata unor despagubiri banesti pentru imobilul imposibil de restituit in natura. Nelegalitate

2. Bunuri atribuite in compensare. Obligatia instantelor de a verifica, in concret, daca exista bunuri disponibile la nivelul unitatii detinatoare 

3. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei prin care s-a respins notificarea vizand restituirea in natura a unui imobil. Vanzarea catre chiriasi a imobilului. Consecinte 

4. Raportul dintre reglementarea speciala – O.U.G. nr. 94/2000 – si cea generala – Legea nr. 10/2001. Necesitatea parcurgerii procedurii speciale. Consecinte 

5. Masuri reparatorii prin echivalent. Ordinea de prioritate a acestora. Consecinte

6. Concurs intre legea speciala si legea generala in cazul unui imobil preluat de stat. Analizarea circumstantelor in care a fost preluat bunul. Consecinte

7. Imobil preluat abuziv de stat si vandut chiriasilor in baza Legii nr. 112/1995. Cerere pentru anularea contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor

8. Actiune avand ca obiect un imobil expropriat. Hotarare judecatoreasca ulterioara pronuntarii unei decizii in recurs in interesul legii, dar anterioara publicarii in Monitorul Oficial. Efecte

9. Teren liber de constructii apartinand domeniului public. Restituirea in natura catre fostul proprietar expropriat. Incidenta Legii nr. 10/2001 

10. Masuri reparatorii in echivalent constand in despagubiri. Lipsa calitatii procesuale pasive a Ministerului Economiei si Finantelor

11. Actiune in revendicarea unui bun preluat abuziv de stat, introdusa dupa aparitia Legii nr. 10/2001. Aplicarea prioritara a dispozitiilor legii speciale fata de dreptul comun

12. Cazuri in care restituirea in natura nu este posibila. Masuri reparatorii prin echivalent. Problema acordului persoanei indreptatite. Distinctii

13. Acordarea de masuri reparatorii prin echivalent in cazul imposibilitatii restituirii imobilului in natura. Declaratie autentica prin care persoana indreptatita arata ca este de acord ca o suprafata de teren sa nu ii fie restituita in natura, ci sa i se acorde masuri reparatorii in echivalent. Natura si eficienta juridica

14. Cerere de retrocedare a unui imobil expropriat. Citarea in cauza, in nume propriu, a Ministerului Finantelor Publice. Recurs formulat de statul roman. Lipsa calitatii procesuale

15. Actiune in revendicarea unui imobil aflat in proprietatea unei misiuni diplomatice. Citarea misiunii diplomatice. Modalitati. Aplicabilitatea Conventiei cu privire la relatiile diplomatice

16. Actiune pentru obligarea unei societati comerciale sa pronunte o decizie privind restituirea unui imobil. Introducerea in cauza, din oficiu, de catre instanta, a Ministerului Finantelor Publice, ca reprezentant al statului roman, si a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului. Incalcarea principiului disponibilitatii 

17. Actiune in revendicare de drept comun solutionata irevocabil inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Cerere ulterioara vizand reintregirea suprafetei de teren. Reglementare aplicabila

18. Actiune in revendicare si pentru despagubiri derivand din lipsa de folosinta a imobilului. Admisibilitate 

19. Perioada de referinta a Legii nr. 10/2001. Momentul relevant pentru incadrarea preluarii bunului in cadrul sau in afara intervalului de timp vizat de aceasta reglementare

20. Imobil de care proprietarii au fost deposedati prin Decretul-lege nr. 842/1941. Cerere de restituire in temeiul dispozitiilor Legii nr. 10/2001 

21. Imobil expropriat. Cererea persoanei indreptatite de a i se construi o casa similara celei trecute in proprietatea statului. Masura reparatorie neprevazuta de Legea nr. 10/2001

22. Competenta materiala. Actiune in pretentii. Gresita invocare a Legii nr. 10/2001. Consecinte 
Articolul 2

23. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Notificare prin care se solicita despagubiri. Consecinte. Compararea titlurilor. Invocarea dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului 

24. Imobil preluat de stat in baza unei hotarari judecatoresti penale de condamnare pentru alte infractiuni decat cele mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001. Actiune in restituire. Inaplicabilitatea dispozitiilor legii speciale 

25. Preluare a imobilului in temeiul Decretului nr. 224/1951 privitor la urmarirea imobiliara pentru realizarea creantelor statului. Conditii pentru stabilirea caracterului abuziv al masurii 

26. Nationalizare in temeiul Decretului nr. 92/1950. Nationalizare realizata pe numele unei persoane decedate. Lipsa titlului valabil al statului 

27. Imobil notificat trecut in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale. Incidenta dispozitiilor Legii nr. 10/2001 

28. Nationalizare in temeiul Decretului nr. 92/1950. Lipsa titlului valabil al statului. Consecinte. Problema compararii de titluri

29. Trecere in proprietatea statului a unui imobil pentru neplata de impozite care reprezinta sub 1% din valoarea bunului, fara ca diferenta sa le fie returnata proprietarilor. Preluare abuziva

30. Notificare vizand restituirea unui imobil intrat in proprietatea statului ca urmare a desfiintarii unui contract de vanzare-cumparare din cauza neindeplinirii de catre comparator a obligatiilor asumate. Pact comisoriu. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001

31. Statuarea instantei de fond asupra caracterului preluarii bunului de catre stat. Cercetarea fondului. Consecinte procedurale

32. Imobil trecut in proprietatea statului ca efect al Decretului nr. 223/1974. Lipsa de valabilitate a titlului statului. Consecinte. Despagubiri primite la momentul preluarii de catre persoana indreptatita. Conditionarea restituirii in natura de rambursarea acestei sume, actualizata

33. Teren preluat de stat in temeiul Legii nr. 58/1974. Incidenta prevederilor Legii nr. 10/2001 

34. Imobile intrate in patrimoniul statului ca urmare a unei hotarari penale prin care s-a dispus si masura confiscarii averii. Analiza valabilitatii titlului statului in raport de dispozitiile actuale ale legilor de reparatie si ale Codului penal de la data hotararii de condamnare

35. Imobil intrat in proprietatea statului ca urmare a desfiintarii unui contract de vanzare-cumparare din cauza neindeplinirii de catre cumparator a obligatiilor asumate prin contract. Contestatie impotriva deciziei primariei de refuz al restituirii imobilului. Obligatiile instantei

36. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 478/1954. Cerere de restituire in natura sau de acordare a masurilor reparatorii in echivalent, formulata de persoana juridica din patrimoniul careia a fost preluat. Conditionarea acordarii masurilor reparatorii de admiterea actiunii in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila 

37. Preluarea unui imobil fara titlu valabil, urmata de demolarea constructiei. Probatorii concludente

38. Imobil donat statului in perioada de referinta a Legii nr. 10/2001. Necesitatea stabilirii formei in care s-a incheiat actul. Consecinte

39. Imobil preluat in baza Decretului nr. 266/1948 pentru trecerea in proprietatea statului a bunurilor ce au servit unitatilor scolare. Lipsa titlului valabil al statului 

40. Imobil preluat in temeiul unei creante a statului, rezultand dintr-o sentinta penala. Inaplicabilitatea art. 2 din Legea nr. 10/2001

41. Imobil preluat de stat in fapt, fara niciun fel de titlu. Incidenta prevederilor Legii nr. 10/2001

42. Imobil confiscat ca urmare a aplicarii pedepsei complementare pentru savarsirea infractiunii de detinere de metale pretioase. Inaplicabilitatea prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 10/2001 

43. Imobil donat statului in perioada regimului comunist. Hotarare judecatoreasca irevocabila prin care actiunea in constatarea nulitatii absolute a donatiei este respinsa. Consecinte

44. Preluarea unui teren de catre stat in temeiul unui contract de schimb incheiat cu nerespectarea cerintelor de forma prevazute de lege. Nulitate. Lipsa titlului valabil al statului

45. Imobil preluat in temeiul Decretului nr. 224/1951, prin hotarare judecatoreasca. Lipsa unor elemente esentiale privind cuantumul sumei datorate si perioada in care nu s-au platit impozitele. Consecinte 

46. Declaratie autentica de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui imobil. Deosebiri esentiale fata de contractul de donatie. Efecte 

47. Expropriere dispusa in temeiul Legii nr. 1378/1864 asupra unui imobil preluat ulterior in fapt, in mod abuziv, de catre stat. Regim juridic

48. Decret de expropriere nepublicat in Buletinul Oficial. Efecte 

49. Imobil trecut in proprietatea statului roman prin Decretul nr. 513/1953 ca apartinand unui „repatriat bulgar”. Caracterul abuziv al preluarii 

50. Imobil preluat de stat conform Decretului nr. 147/1980, cu plata de despagubiri. Caracterul abuziv al preluarii

51. Imobil rechizitionat de stat. Cerere de restituire in natura. Admisibilitate

52. Exceptie de nelegalitate. Punctul 1.4 lit. b) alin. ultim din Normele de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003

53. Imobil „preluat abuziv”. Semnificatia notiunii. Indatorirea instantelor

54. Imobil preluat de stat in cadrul reglementat prin Legea nr. 18/1968 si Decretul nr. 221/1960. Cerere de restituire fondata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate

55. Condamnare pentru infractiuni de natura politica. Incadrare juridica. Aprecierea instantei

56. Actiune vizand constatarea nulitatii absolute a donatiei unui imobil facute statului. Chemarea in judecata a statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Lipsa calitatii procesuale pasive 

57. Contract de donatie a unui imobil catre stat. Actiune in anularea contractului pentru vicierea consimtamantului donatorului prin violenta. Prescrierea dreptului la actiune

58. Imobil preluat de stat in baza Legii nr. 877/1940, completata prin Legea nr. 6/1948. Nevalabilitatea titlului. Efecte

59. Imobil preluat de stat pentru neplata impozitelor, conform Decretului nr. 224/1951. Motive independente de vointa proprietarului 

60. Imobil preluat in baza Decretului nr. 83/1949. Aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 10/2001

61. Imobil instrainat statului de catre proprietar, conform Decretului nr. 223/1974. Cerere de restituire in natura. Admisibilitate

62. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 223/1974. Nulitatea titlului statului

63. Imobil preluat de stat in temeiul Legii nr. 18/1968. Incidenta prevederilor Legii nr. 10/2001

64. Imobil donat statului. Restituire. Conditii 

65. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 224/1951, pentru neplata impozitelor. Casa de locuit. Restituire

66. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 224/1951. Cerere de restituire. Valabilitatea titlului. Consecinte

67. Donatie in favoarea statului. Notiunea de imobil preluat in mod abuziv. Conditii

68. Dobandirea dreptului de proprietate de catre statul roman prin aplicarea Decretului nr. 223/1974. Acord bilateral cu statul de cetatenie al reclamantului. Efecte

69. Actiune in revendicare. Imobil preluat de stat in baza Decretelor nr. 218/1960 si nr. 712/1966 si transmis unei societati comerciale potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 si ale H.G. nr. 834/1991

70. Imobil trecut in proprietatea statului in baza Decretului nr. 111/1951. Efectele hotararii judecatoresti. Puterea lucrului judecat

71. Imobil preluat de stat pentru neplata impozitelor. Incalcarea normelor juridice in vigoare la data preluarii. Aplicabilitatea Legii nr. 10/2001 

72. Imobil preluat de catre stat pentru neplata impozitelor. Stabilirea caracterului abuziv al masurii

73. Actiune in despagubiri ca urmare a desfiintarii hotararii penale de condamnare si a inlaturarii pedepsei confiscarii averii. Temei juridic. Inaplicabilitatea art. 504 C. proc. pen. si a Legii nr. 10/2001 

74. Imobil preluat in baza Decretului nr. 111/1951. Caracterul abuziv al preluarii. Consecinte 

Articolul 3

75. Contestatie impotriva deciziei emise de primar. Succesori cu titlu particular ai fostilor proprietari. Inadmisibilitatea actiunii 

76. Titular al unui drept de folosinta. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” in sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001

77. Calitatea de persoana indreptatita la masuri reparatorii, potrivit Legii nr. 10/2001, a cesionarului drepturilor succesorale. Contract de cesiune a drepturilor succesorale. Patrimoniu succesoral

78. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Cerere formulata de cumparatorul succesiunii. Calitatea de persoana indreptatita a acestuia de a solicita restituirea imobilului

79. Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane. Corelatia cu Legea nr. 10/2001

80. Dobanditori cu titlu particular ai unui imobil trecut in proprietatea statului. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” la restituire 

81. Preluare abuziva a bunului de la titularul unui drept de folosinta vesnica. Inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 10/2001 

82. Cuxe miniere. Caracter mobiliar. Drepturi conferite titularului. Inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 10/2001

83. Act de partaj voluntar. Imobil atribuit in exclusivitate unuia dintre mostenitori. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” a celorlalti

84. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001. Obligatia instantei de judecata de a se pronunta nu numai cu privire la calitatea de persoane indreptatite, dar si cu privire la fondul dreptului dedus judecatii 

85. Imobil instrainat prin act sub semnatura privata si intrat in proprietatea statului prin expropriere. Cerere de restituire formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Dovada calitatii de proprietar 

86. Concesionari ai unui teren restituit prin dispozitie administrativa fostului proprietar. Lipsa calitatii procesuale active de a contesta dispozitia 

87. Oferta de donatie. Acceptare. Forma autentica. Principiul conversiunii actului juridic. Persoana indreptatita la masuri reparatorii

88. Cerere de restituire in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat, formulata de o societate comerciala privatizata. Inadmisibilitate 

89. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Calitatea Camerei de comert si industrie teritoriale de persoana indreptatita sa solicite despagubiri 

90. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei primariei prin care se restituie in natura unor persoane fizice imobilele solicitate potrivit Legii nr. 10/2001. Societate comerciala detinatoare a imobilelor preluate in mod abuziv de stat. Calitatea de persoana indreptatita in sensul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 10/2001

91. Cerere de restituire a unui imobil, conform Legii nr. 10/2001, formulata de o unitate administrativ-teritoriala. Lipsa calitatii procesuale active 

92. Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Actiune numai a unuia dintre soti. Inaplicabilitatea reguli unanimitatii 

93. Universitate de stat. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” in sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001 

94. Banca Nationala a Romaniei. Lipsa calitatii procesuale active intr-o actiune intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 

95. Cooperative de consum. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” in sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 10/2001 

96. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Renovarea si reamenajarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

97. Actiunea chiriasului de anulare a deciziei/dispozitiei detinatorului imobilului de restituire in natura a acestuia catre proprietarul deposedat. Lipsa calitatii procesuale active

98. Legat cu titlu particular sub conditie suspensiva. Decesul legatarilor inainte de indeplinirea conditiei. Caducitate. Consecinte 

99. Restituirea in natura a imobilului nationalizat. Cererea persoanei juridice care se considera continuatoarea celei din patrimoniul careia s-a preluat imobilul in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Stabilirea calitatii de continuatoare

100. Restituirea imobilului de catre stat. Cerere fondata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Persoana indreptatita sa ceara restituirea. Vanzarea dreptului litigios catre un tert

101. Imobile ce au apartinut organizatiilor cooperatiste de consum. Incidenta Legii nr. 109/1996

102. Persoane indreptatite la masuri reparatorii in sensul Legii nr. 10/2001. Asociati ai persoanei juridice ce detinea imobilele. Masuri reparatorii in echivalent

103. Casa judeteana de pensii. Calitatea de „persoana indreptatita” in sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001. Incidenta Legii nr. 19/2000 

104. Persoana indreptatita la masuri reparatorii. Companii/societati nationale. Excludere. Ordine publica

105. Fosta intreprindere socialista de stat. Lipsa calitatii de persoana indreptatita la restituire

106. Teren preluat de catre stat in baza art. 30 din Legea nr. 58/1974. Cerere de retrocedare introdusa de comparator in temeiul Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate 
Articolul 4

107. Actiune privind anularea dispozitiei prin care s-a respins notificarea vizand restituirea in natura a unui imobil. Dovada calitatii de mostenitor 

108. Contestatie impotriva deciziei prin care se respinge notificarea, formulata doar de unul dintre mostenitorii proprietarului deposedat. Asimilarea cu renuntatorii a persoanelor indreptatite la cota-parte din bun, care nu au formulat notificare in conditiile Legii nr. 10/2001. Consecintele renuntarii fata de ceilalti mostenitori 

109. Tert ce se pretinde vatamat prin dispozitia administrative emisa de entitatea notificata. Inaplicabilitatea art. 26 din Legea nr. 10/2001

110. Contestatie impotriva deciziei prin care a fost respinsa cererea cu privire la restituirea in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Imposibilitatea restituirii imobilului in lipsa certificatului de mostenitor

111. Succesibil renuntator. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” in sensul Legii nr. 10/2001

112. Imobil preluat abuziv. Drept de acrescamant. Conditii prevazute de dispozitiile Legii nr. 10/2001

113. Actiune in revendicare a unui imobil preluat in mod abuziv de stat, intemeiata pe dispozitiile art. 480-481 C. civ. Regula unanimitatii in materia actiunii in revendicare intemeiate pe dispozitiile dreptului comun. Inaplicabilitate in procedura prevazuta de Legea nr. 10/2001

114. Notificare. Necesitatea semnarii, personal sau prin mandatar, de catre toate persoanele ce se pretind indreptatite la masuri reparatorii. Consecinte

115. Persoane care au renuntat in mod expres la succesiunea fostului proprietar deposedat abuziv. Lipsa calitatii de „persoana indreptatita” la masuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001

116. Mostenire testamentara. Cerere de restituire in natura a unui imobil, formulata in baza art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Persoane care nu beneficiaza de rezerva succesorala

117. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 de catre mostenitorul proprietarului din patrimoniul caruia a fost preluat imobilul. Consecinte

118. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei unitatii detinatoare prin care se respinge notificarea legatarilor cu titlu particular ai fostilor proprietari. Invocarea caducitatii legatelor 

119. Mostenire legala. Principii de baza ale devolutiunii legale. Chemarea la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali. Reprezentarea succesorala. Corelatia cu dispozitiile art. 4 din Legea nr. 10/2001

120. Calitatea de „persoana indreptatita”. Notiunea de „succesibil”. Semnificatie

121. Proprietate comuna pe cote-parti. Imposibilitatea restituirii in natura a unei cote-parti abstracte din bun

122. Imobil preluat in mod abuziv. Revendicare. Certificat de vacanta succesorala. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii. Conditii 

Articolul 5

123. Imobil preluat in mod abuziv in proprietatea statului. Determinarea actului in baza caruia s-a realizat preluarea. Cetatean roman de etnie bulgara care nu a parasite Romania in anul 1940

124. Acorduri internationale incheiate de Romania in sensul art. 5 din Legea nr. 10/2001. Conditia primirii de despagubiri de catre persoanele indreptatite. Efecte 

125. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 223/1974. Masuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. Exceptia prevazuta de art. 5 din lege

126. Imobil preluat de stat prin nationalizare de la o persoana de cetatenie greaca, refugiata in Romania. Distinctii

Articolul 6

127. Inventar agricol preluat odata cu imobilul. Unitate detinatoare care nu este integral privatizata. Modalitati de restituire

128. Notificarea privind restituirea unor bunuri mobile, formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Semnificatia notiunilor de „bunuri mobile devenite imobile prin incorporare” si „utilaje si instalatii” 

129. Actiune privind acordarea de despagubiri pentru plantatiile de pomi fructiferi si vita de vie aflate pe terenul preluat in mod abuziv de stat. Inaplicabilitatea art. 6 din Legea nr. 10/2001 

130. Flotila de nave nationalizate. Notificare intemeiata pe dispozitiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Obligatiile entitatii notificate 

131. Semnificatia juridica a notiunilor „bunuri mobile devenite imobile prin incorporare in constructii” si „utilaje si instalatii preluate de stat odata cu imobilul”. Locomobila necesara pentru punerea in functiune a unui gater. Inaplicabilitatea art. 6 din Legea nr. 10/2001

132. Utilaje in legatura cu care s-a facut dovada ca au fost preluate abuziv odata cu imobilul. Sarcina probei privind imprejurarea ca nu au fost inlocuite, casate sau distruse 

133. Cerere pentru acordarea de masuri reparatorii in baza Legii nr. 10/2001 pentru medicamentele si bunurile de inventar aflate intr-o farmacie preluata in mod abuziv de stat

134. Imobil prin destinatie (instalatie de minerit) intrat in proprietatea statului prin nationalizare. Cerere privind acordarea de masuri reparatorii in baza Legii nr. 10/2001. Aplicabilitatea art. 6 din lege. Conditii

135. Masuri reparatorii prin echivalent solicitate in baza Legii nr. 10/2001 pentru bunuri mobile intrate in proprietatea statului ca urmare a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica. Conditiile prevazute de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 10/2001 

136. Conditia ca bunurile mobile preluate abuziv sa existe la data intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Sarcina probei 

137. Masuri reparatorii prin echivalent solicitate in baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, pentru bunuri mobile. Conditii 

138. Imobil nationalizat. Actiune in despagubiri avand ca obiect bunurile mobile aflate in cladire. Prescriptie extinctiva. Corelatii cu art. 6 din Legea nr. 10/2001 

139. Articolul 6 din Legea nr. 10/2001. Conditia ca utilajele si instalatiile sa fi fost preluate odata cu imobilul

140. Actiune in pretentii vizand restituirea unei plati nedatorate. Neaplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001

141. Bunuri mobile confiscate prin hotarare penala ulterior desfiintata. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001

Articolul 7

142. Zona de protectie a albiei raului. Obligatii propter rem. Posibilitatea restituirii in natura 

Articolul 8

143. Reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. Inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 10/2001 

144. Schimbare eronata de catre instanta de apel, pe baza unui motiv invocat din oficiu, a temeiului respingerii contestatiei. Consecinte 

145. Drept de proprietate reconstituit in temeiul legilor fondului funciar. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001

146. Teren preluat in baza Legii nr. 58/1974. Constructie preluata de stat ulterior instrainarii si apoi demolata. Regimul juridic al terenului 

147. Terenuri agricole ce nu fac obiectul Legii nr. 10/2001. Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent. Solutie 

148. Improprietarire dispusa in baza Decretului-lege nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, urmata de preluarea imobilului de catre stat, fara plata unei despagubiri, in anul 1948. Prevederi legale incidente

149. Teren arabil extravilan. Regim juridic

150. Teren agricol intravilan preluat de stat. Schimbarea destinatiei. Cererea persoanei deposedate de acordare a masurilor reparatorii fondata pe Legea nr. 10/2001. Admisibilitate

151. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept 

152. Imobil preluat de stat in baza Decretului nr. 176/1948. Cererea unei parohii pentru restituirea imobilului. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001 

153. Teren agricol aflat in administrarea unei statiuni de cercetare din agricultura. Admisibilitatea masurilor reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001 

154. Cerere vizand anularea unei dispozitii administrative prin care s-a respins restituirea in natura cu motivarea ca sunt aplicabile prevederile art. 8 din Legea nr. 10/2001. Competenta materiala a instantelor

155. Terenuri intravilane care nu au fost restituite persoanelor indreptatite pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Aplicabilitatea art. 8 din Legea nr. 10/2001 

156. Composesorate. Cerere de restituire a unor terenuri cu destinatia de pasune si padure. Inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 10/2001 

157. Teren agricol situat in extravilan preluat in temeiul Legii nr. 187/1945. Cerere de restituire in temeiul Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate

Capitolul II. Restituirea in natura sau masuri reparatorii prin echivalent 

Articolul 9

158. Imobil preluat abuziv. Prioritatea restituirii in natura ca mod de reparatie

159. Restituire in natura a unui imobil, conditionata, prin act administrativ, de plata de catre notificatori a sumei de bani reprezentand contravaloarea lucrarilor de imbunatatiri si reparatii. Nelegalitatea masurii

160. Cerere de restituire in natura a unui imobil. Obligatia unitatii detinatoare de a solutiona notificarea cu care a fost investita potrivit art. 9 din Legea nr. 10/2001. Calitatea procesuala pasiva a unitatii detinatoare a imobilului 

161. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Restituire in natura. Instituirea unui drept de retentie al detinatorului asupra imobilului, pana la achitarea contravalorii imbunatatirilor

162. Imobile revendicate, dintre care unele exista, in stare de degradare, iar altele au fost demolate. Solutia instantei

163. Teren solicitat a fi retrocedat, devenit drum public. Masuri reparatorii

164. Imobil preluat in mod abuziv. Masuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. Alegerea masurii. Respectarea optiunii persoanei indreptatite 

Articolul 10

165. Contestatie impotriva dispozitiei de restituire a unor imobile preluate in mod abuziv de stat. Constructii ridicate fara autorizatie. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 10/2001

166. Imobil preluat in mod abuziv de stat in baza Decretului nr. 92/1950. Teren pe care se afla o constructie ridicata fara autorizatie. Acordarea de masuri reparatorii. Obligativitatea restituirii in natura a suprafetei de teren 

167. Sensul sintagmei „amenajari de utilitate publica”, utilizata in cuprinsul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Regim juridic 

168. Garaje neautorizate. Edificarea de camere deasupra acestora. Incidenta prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

169. Teren destinat unor amenajari de utilitate publica. Imposibilitatea restituirii in natura 

170. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001. Dispozitie emisa inainte de aparitia Legii nr. 247/2005. Majorarea cuantumului despagubirilor acordate prin dispozitia atacata, in cadrul procedurii judiciare

171. Imobil expropriat. Despagubiri acordate la momentul exproprierii. Dreptul persoanei de la care a fost expropriat imobilul de a beneficia de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001. Modalitatea de stabilire a masurilor reparatorii

172. Constructii autorizate, edificate ulterior preluarii abuzive, care „nu mai sunt necesare unitatii detinatoare”. Inchirierea unora dintre ele pe o durata determinata. Consecinte

173. Contestatie formulata impotriva dispozitiei emise in temeiul Legii nr. 10/2001. Masuri reparatorii prin echivalent. Teren liber de constructii care poate fi acordat in compensare

174. Actiune pentru obligarea primariei la emiterea unei decizii/dispozitii de restituire in natura a unui imobil (teren) preluat in mod abuziv de stat. Obligarea unitatii detinatoare la masuri reparatorii in echivalent ce constau in acordarea in compensare de alte bunuri sau servicii pentru suprafata de teren care nu poate fi restituita in natura. Inexistenta in patrimoniul unitatii notificate a unor bunuri care sa poata fi acordate in compensare

175. Constructii neautorizate. Regim juridic in functie de dreptul de proprietate asupra terenului. Corelatia legii speciale cu reglementarea de drept comun in materia accesiunii imobiliare artificiale

176. Zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice. Regim juridic 

177. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva dispozitiei prin care se acorda masuri reparatorii in echivalent in baza Legii nr. 10/2001 nemodificata. Aplicabilitatea Titlului VII al Legii nr. 247/2005

178. Refuzul restituirii in natura a bunurilor preluate fara titlu in proprietatea statului. Temei legal 

179. Constructii preluate de stat si demolate integral. Teren aferent imposibil a fi restituit in natura. Masuri reparatorii

180. Cerere subsidiara vizand acordarea de masuri reparatorii in echivalent. Momentul formularii. Caracterul normelor cuprinse in art. 132 alin. (1) C. proc. civ. Consecinte

181. Constructii neautorizate ridicate pe terenul in litigiu inainte de 1 ianuarie 1990. Cerere de restituire in natura. Regim juridic 

182. Cerere de restituire in natura a unui teren in temeiul Legii nr. 10/2001. Caracterul neautorizat al constructiei edificate pe teren. Consecinte

183. Cerere de restituire in natura a unui teren preluat abuziv si care in prezent constituie spatiu verde in proximitatea unui bloc de locuinte. Acordarea de masuri reparatorii in echivalent 

Articolul 11

184. Imobil trecut in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale. Posibilitatea restituirii in natura

185. Imobil expropriat. Teren afectat de utilitati publice. Servituti legale instituite in considerarea afectatiunii speciale a terenurilor invecinate. Consecinte 

186. Proceduri administrative pentru stabilirea despagubirilor in conditiile art. 16 din Legea nr. 247/2005. Momentul in raport de care se stabileste incidenta textului

187. Imobil expropriat. Restituire in natura. Conditii. Atributiile instantei 

188. Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994, introdusa dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Incidenta Deciziei in interesul legii nr. LIII/2007 a Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie

189. Recurs. Critica privind netemeinicia solutiei, care ar fi stabilit eronat situatia de fapt. Inadmisibilitate 

190. Imobil expropriat. Modalitati de acordare a reparatiilor catre persoanele indreptatite. Proceduri speciale in functie de tipul masurilor reparatorii. Consecinte

191. Contestatie impotriva deciziei emise in baza Legii nr. 10/2001. Judecarea contestatiei in apel fara citarea reclamantului la termenul la care au avut loc dezbaterile. Consecinte

192. Notificare privind un imobil expropriat. Lucrari in vederea carora s-a dispus exproprierea care ocupa intreg terenul. Masuri reparatorii in echivalent 

193. Imobil expropriat. Necesitatea ca instantele sa stabileasca in mod neechivoc daca scopul exproprierii a fost atins si daca imobilul preluat de stat este, in totalitate sau partial, liber si neafectat de utilitati publice 

194. Hotarare judecatoreasca irevocabila prin care s-a constatat caducitatea unui decret de expropriere. Autoritate de lucru judecat. Efecte 

195. Imobil expropriat, al carui teren este ocupat in intregime de lucrarile pentru care s-a dispus preluarea bunului. Masuri reparatorii in echivalent. Contestatie in anulare. Semnificatia termenului „eroare materiala” 

196. Imobil expropriat pentru cauza de utilitate publica. Actiune pentru restituirea in natura formulata dupa expirarea termenului prevazut de Legea nr. 10/2001 

197. Imobil expropriat, ocupat in intregime de lucrarile pentru realizarea carora s-a dispus aceasta masura. Masuri reparatorii. Intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005 pe parcursul solutionarii apelului. Consecinte 

198. Actiune vizand restituirea in natura a unei suprafete de teren expropriate pentru cauza de utilitate publica, invocandu-se nerealizarea scopului exproprierii. Calitatea procesuala a consiliului judetean 

199. Imobilele expropriate fac parte din categoria celor preluate abuziv. Corelatia dintre art. 10 si art. 11 din Legea nr. 10/2001 

200. Imobil expropriat. Constructii cu destinatie de locuinta. Masuri reparatorii in echivalent aplicabile

201. „Constructii noi” in sensul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Edificiu abandonat de peste 10 ani in stadiul de fundatie. Regim juridic

202. Imobil expropriat pentru cauza de utilitate publica. Actiune in constatarea caducitatii decretului de expropriere pentru motivul ca lucrarile de utilitate publica nu au fost realizate in termen de un an de la data actului de preluare a imobilului

203. Imobil intrat in proprietatea statului prin expropriere in baza Decretului nr. 114/1972. Actiune pentru acordarea de masuri reparatorii prin echivalent banesc. Acordarea de titluri de valoare nominala sau actiuni

204. Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier 

205. Teren expropriat pentru edificarea unor locuinte, caruia prin hotarare a Guvernului i s-a stabilit regimul de proprietate publica. Cerere de restituire a partii din teren neafectate de lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea 

206. Teren expropriat. Cerere de masuri reparatorii fondata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Calitate procesuala pasiva. Stabilirea masurilor reparatorii

207. Cerere de restituire in natura a terenului preluat de stat pentru edificarea unui bloc de locuinte, pe care detinatorul a realizat numai fundatia constructiei si peretii subsolului 

208. Restituirea despagubirilor actualizate, primite ca urmare a exproprierii. Titularul dreptului de a solicita plata acestora

209. Teren expropriat si neocupat de constructii, dar necesar bunei utilizari a acestora. Imposibilitatea restituirii in natura

210. Imobil preluat in mod abuziv. Dreptul la masuri reparatorii potrivit Legii nr. 10/2001. Plangere impotriva refuzului Ministerului Finantelor Publice de a elibera titluri de valoare nominala. Admisibilitate 

Articolul 12

211. Imobil preluat in mod abuziv de catre stat. Restituirea in natura conditionata de rambursarea despagubirilor acordate la data preluarii imobilului. Lipsa de eficienta a prevederilor pct. 1.4 lit. B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003

212. Tert administrator al imobilului in litigiu. Cerere vizand restituirea contravalorii unor investitii. Cadru procesual 

Articolul 13

213. Imobil ocupat de sediul unei misiuni diplomatice. Posibilitatea restituirii in natura 

Articolul 14

214. Contract de asociere in participatiune cu privire la imobilul notificat. Posibilitatea restituirii in natura a acestuia 

215. Tert beneficiar al unuia dintre contractele mentionate in art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Lipsa interesului  legitim de a promova o contestatie impotriva dispozitiei administrative de restituire in natura a imobilului. Consecinte 

216. Imobil restituit care nu intra sub incidenta O.U.G. nr. 40/1999. Inaplicabilitatea art. 14 din Legea nr. 10/2001

Articolul 15

Articolul 16

217. Teren aflat in curtea unei institutii de invatamant. Prevalenta principiului restituirii in natura. Aplicarea dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 10/2001 

218. Imobil necesar si afectat exclusiv si nemijlocit unei activitati de invatamant. Restituire in natura. Obligatia de mentinere a afectatiunii 

219. Notificare solutionata in momentul in care art. 16 din Legea nr. 10/2001 era in vigoare in forma initiala. Consecinte

220. Cerere de restituire in natura a unui imobil, respinsa irevocabil in temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 10/2001, in forma in vigoare inainte de aparitia Legii nr. 247/2005. Actiune cu acelasi obiect dupa modificarea art. 16 prin Legea nr. 247/2005. Inexistenta autoritatii de lucru judecat

221. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei prin care se acorda masuri reparatorii prin echivalent banesc. Imediata aplicabilitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 10/2001, modificata prin art. I pct. 37 din Legea nr. 247/2005

222. Cabinet medical individual. Inaplicabilitatea art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 

223. Imobil in legatura cu care entitatea notificata sustine ca sunt incidente dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Sarcina probei

224. Restituirea in natura a imobilului – spatiu comercial – preluat in mod abuziv de stat. Inaplicabilitatea art. 16 din Legea nr. 10/2001

225. Imobil preluat de stat prin expropriere. Masuri reparatorii in baza Legii nr. 10/2001. Detinatori succesivi. Stabilirea calitatii procesuale pasive si a masurilor reparatorii

226. Imobil preluat de catre stat in baza Decretului nr. 511/1955. Legea nr. 10/2001. Restituire in natura 

227. Birou de informatii turistice. Inaplicabilitatea art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 

228. Imobil nationalizat. Restituire in natura. Neaplicarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 10/2001. Atributiile instantei 

Articolul 17

Articolul 18

229. Teren liber ce poate fi restituit in natura. Continutul notiunii. Consecinte 

230. Imobil vandut in baza Legii nr. 112/1995. Constatarea valabilitatii contractului de vanzare-cumparare printr-o hotarare judecatoreasca. Consecinte

231. Monument istoric ce face parte din patrimoniul cultural local. Posibilitatea restituirii in natura 

232. Constructie instrainata in baza Legii nr. 112/1995. Cerere de restituire a unei suprafete de teren in care este inclus si terenul aferent constructiei 

233. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei primarului prin care s-a respins cererea de restituire in natura a unui imobil (teren) preluat in mod abuziv de stat, pentru motivul ca persoanele care solicita restituirea nu sunt membrii aceleiasi familii 

234. Asociatii persoanei juridice – membri ai aceleiasi familii. Semnificatia juridica a notiunii de „familie” in acceptiunea Legii nr. 10/2001 

Articolul 19

235. Constructii la care, dupa preluarea abuziva, noul detinator a efectuat lucrari de imbunatatiri, transformari, modificari si recompartimentari. Criterii legale pentru a considera imobilul „unul nou”. Consecinte cu privire la modul de reparatie

236. Imobil reamenajat pe vechile fundatii, cu aceleasi dimensiuni, forma si compartimentare. Regim juridic

237. Amenajarea unor anexe gospodaresti. Transformarea imobilului intr-o unitate locativa noua

238. „Imobil nou” in sensul prevederilor art. 18 lit. c) din Legea nr. 10/2001. Aplicabilitate si in ceea ce priveste terenurile 

Articolul 20

239. Despagubiri acordate in temeiul Legii nr. 112/1995. Formularea unei notificari, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001, pentru neplata diferentei intre sumele incasate, actualizate cu indicele inflatiei, si valoarea de piata a imobilului 

240. Dreptul la masuri reparatorii, prevazut de dispozitiile Legii nr. 10/2001, al persoanelor indreptatite, care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru imobilele preluate abuziv si instrainate legal. Depunerea notificarii dupa modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005

241. Masuri reparatorii prin echivalent acordate pentru un imobil preluat in mod abuziv de stat in baza dispozitiilor Decretului nr. 223/1974. Limita pana la care se pot acorda despagubiri. Determinarea cuantumului titlurilor de despagubire 

242. Dubla despagubire. Nelegalitate. Inchiderea dezbaterilor. Respectarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Judecarea apelului

Capitolul III. Proceduri de restituire 

Articolul 21

243. Actiune privind obligarea primarului de a emite dispozitia prevazuta de art. 23 din Legea nr. 10/2001. Obligatia pe care o are unitatea detinatoare, potrivit Legii nr. 10/2001 

244. Instrainarea bunului litigios dupa inregistrarea notificarii. Nulitate absoluta

245. Imobil detinut de o unitate administrativ-teritoriala. Competenta de a emite dispozitia motivata 

246. Societate comerciala integral privatizata inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Inexistenta obligatiei de a emite dispozitie/decizie motivata ca raspuns la notificare. Lipsa calitatii procesuale pasive

247. Imobil detinut, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001, de catre o societate cu capital integral privat, dobandit prin licitatie publica. Calitatea de unitate detinatoare 

248. Teren liber de constructii, supus restituirii in natura potrivit art. 21 din Legea nr. 10/2001. Inexistenta unor elemente de sistematizare. Consecinte 

249. Imobil detinut de o societate comerciala in curs de privatizare. Distinctii in functie de valoarea actiunilor detinute de stat. Consecinte 

250. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Refuzul persoanei juridice detinatoare a imobilului de a raspunde la notificare. Obligarea unitatii detinatoare la restituire de catre instanta de judecata. Legalitate 

251. Intelesul sintagmei „orice alta persoana juridica de drept public” din cuprinsul art. 21 din Legea nr. 10/2001. Parohie. Calitate procesuala pasiva 

252. Calitatea procesuala pasiva a primariilor ca entitati obligate la restituirea imobilelor. Modificarea Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005. Consecinte 

253. Imobil aflat la momentul notificarii in patrimoniul unei societati comerciale privatizate. Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate al acesteia. Consecinte 

254. Imobil ce face obiect al Legii nr. 10/2001 vandut de unitatea detinatoare, care nu fusese notificata de persoana indreptatita. Lipsa calitatii procesuale pasive

255. Votul reprezentantului A.P.A.P.S. in adunarea generala a actionarilor impotriva restituirii imobilelor solicitate in baza Legii nr. 10/2001. Efecte 

256. Efectele notificarii. Indisponibilizarea bunurilor restituibile

257. Cerere de restituire a unui imobil. Notificare adresata primariei care nu detine bunul. Obligatiile acesteia

258. Masuri reparatorii prin echivalent valoric pentru imobilul preluat in mod abuziv de stat. Notificare adresata unitatii detinatoare, iar nu prefecturii. Consecinte

259. Imobile vandute chiriasilor conform Legii nr. 112/1995 dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Efecte

260. Imobil aflat in patrimoniul unei societati comerciale cu capital integral privat, urmare a unei vanzari-cumparari de active. Titlu valabil al statului-vanzator. Consecinte

261. Actiune vizand constatarea nulitatii absolute a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis in baza H.G. nr. 834/1991. Competenta materiala a instantelor 

Articolul 22

262. Actiune pentru anularea dispozitiei emise de primarie privind restituirea unui imobil preluat abuziv de stat. Norme de interpretare. Inaplicabilitatea dreptului comun

263. Notificare adresata unitatii detinatoare dupa expirarea termenului prevazut de art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Consecinte privind dreptul de acces la justitie 

264. Termenul de formulare a notificarii prevazut de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Natura juridica. Cerere de repunere in termen. Conditii 

265. Entitate „detinatoare” in sensul Legii nr. 10/2001. Exercitarea unui drept de administrare. Obligatia de a raspunde notificarii 

266. Termenul pentru trimiterea notificarii prevazut de art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Natura juridica. Nerespectare. Consecinte 

267. Termenul de a formula notificarea, prevazut de art. 22 din Legea nr. 10/2001. Natura juridica. Consecinte 

268. Termenul de formulare a notificarii. Consecintele depasirii acestuia

269. Solutionarea notificarii de catre entitatea administrative printr-o adresa motivata. Efecte 

270. Actiune in sistarea procedurilor de inchiriere si instrainare-privatizare a unui imobil, intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Natura juridica a unei astfel de actiuni. Competenta judecatoriei de a solutiona litigiul in prima instanta 

271. Termenul de formulare a notificarii. Natura juridica. Obligatiile unitatii detinatoare in cazul unor notificari tardive

272. Notificare. Necesitatea mentionarii elementelor de identificare a bunului imobil solicitat. Cerere neprecizata si echivoca, neindeplinind conditiile prevazute de art. 22 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Consecinte

273. Unitate detinatoare a imobilului la data intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Lipsa de relevanta a apararii acesteia in sensul ca a fost de buna-credinta dobandind imobilul in litigiu

274. Notificare intemeiata pe prevederile Legii nr. 10/2001 necomunicata unitatii detinatoare prin intermediul executorului judecatoresc. Valabilitate

275. Contestatie impotriva deciziei prefecturii de a respinge notificarea prin care se solicitau despagubiri pentru un imobil preluat in mod abuziv de stat. Prefectura – institutie competenta in solutionarea notificarilor prin care se solicitau despagubiri banesti (potrivit dispozitiilor initiale ale Legii nr. 10/2001). Modificari aduse prin Legea nr. 247/2005 

276. Termenul in care trebuie formulata notificarea in conditiile art. 21 din Legea nr. 10/2001. Natura juridica

277. Notificare depusa in termenul legal la biroul executorului judecatoresc, dar comunicata unitatii detinatoare ulterior implinirii lui. Valabilitate 

278. Termenul legal pentru formularea notificarii. Nerespectare. Consecinte 

279. Imobil preluat de stat in baza Legii nr. 119/1948 si trecut, prin vanzare-cumparare de actiuni, in anul 1997, la o societate comerciala privatizata. Obligatia acesteia de a face oferta de acordare a masurilor reparatorii 

280. Dispozitie administrativa de respingere a notificarii ca tardiv formulata. Contestatie considerata intemeiata. Necesitatea ca instanta sa verifice obiectul contestatiei si limitele investirii sale

281. Dispozitie administrativa. Lipsa motivarii. Consecinte

282. Solicitare de restituire a unui imobil facuta in termen, dar in alta forma decat notificarea inregistrata la biroul unui executor judecatoresc. Valabilitate

283. Notificare. Necesitatea respectarii de catre persoana indreptatita a obligatiei instituite prin art. 21 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Consecinte 

284. Notificare pentru restituirea in natura sau in echivalent, trimisa prin posta, si nu prin intermediul unui executor judecatoresc. Conditii. Admisibilitate 

285. Masuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. Caracterul obligatoriu al procedurii prealabile sesizarii instantei, prevazuta de art. 21 din lege

286. Imobil preluat de stat. Cerere de restituire in natura. Tergiversarea sau refuzul de a se raspunde la notificare. Instanta competenta 

287. Restituirea imobilelor preluate in mod abuziv de stat. Notificare prin care s-a solicitat restituirea mai multor imobile. Consecinte 

288. Imobil preluat in mod abuziv. Lipsa raspunsului unitatii detinatoare. Restituirea prin echivalent a constructiilor nationalizate si demolate. Obligarea unitatii de a emite o decizie

289. Masuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. Conditia identificarii imobilului trecut la stat

Articolul 23

290. Preluare abuziva a imobilului. Lipsa unui act de expropriere. Complinirea prin alte dovezi 

291. Imobil intrat in proprietatea statului in baza Decretului nr. 223/1974, cu plata unei despagubiri. Preluare abuziva. Dovada calitatii de persoane indreptatite. Completarea  probatoriului in etapa judiciara a solutionarii notificarii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001. Admisibilitate

292. Notificare care nu a fost solutionata pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005. Consecinte cu privire la masurile reparatorii

293. Momentul pana la care se pot depune actele doveditoare ale calitatii de mostenitor si ale dreptului de proprietate. Consecinte 

294. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Momentul pana la care pot fi depuse. Semnificatia sintagmei „pana la data solutionarii notificarii” 

295. Notificare. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Termenul pana la care pot fi depuse

296. Antecontract de vanzare-cumparare legalizat inainte de nationalizarea bunului, dar neinscris in cartea funciara. Nationalizare pe numele vanzatorului, proprietar tabular. Persoana indreptatita la restituire

297. Teren intravilan. Cerere de restituire formulata in baza Legii nr. 10/2001. Sintagma „acte doveditoare”

298. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei primarului prin care se respinge cererea de restituire in natura a unui imobil. Regimul probator. Dreptul la un proces echitabil

299. Nedepunerea in termen a inscrisurilor doveditoare. Consecinte 

300. Imobil preluat de stat. Masuri reparatorii. Proba calitatii de mostenitor a proprietarului deposedat 

301. Cerere vizand acordarea de despagubiri banesti pentru un imobil preluat abuziv si demolat. Proba dreptului de proprietate in regim de carte funciara

302. Legea nr. 10/2001. Dovada dreptului de proprietate. Mijloace de proba

303. Dovada dreptului de proprietate imobiliara in regim de carte funciara. Dobandirea proprietatii prin uzucapiune. Regim juridic aplicabil

Articolul 24

304. Prezumtia de proprietate prevazuta de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Antecontract de vanzare-cumparare cu privire la un imobil. Lipsa efectelor translative de proprietate. Consecinte

305. Prezumtia relativa de proprietate instituita prin art. 24 din Legea nr. 10/2001. Existenta unor probe contrare. Consecinte

306. Lipsa dovezilor privind trecerea imobilului in proprietatea statului. Limitele prezumtiei relative instituite prin art. 24 din Legea nr. 10/2001

307. Notificare privind un imobil preluat abuziv de catre stat. Dovada calitatii de proprietar. Prezumtia instituita prin art. 24 din Legea nr. 10/2001. Sarcina probei 

308. Cerere pentru acordarea de masuri reparatorii pentru imobilul preluat in mod abuziv de stat. Proba privind existenta si intinderea dreptului de proprietate 

309. Cerere pentru restituirea in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat. Proba dreptului de proprietate cu privire la aceste bunuri

310. Imobil preluat de stat prin nationalizare. Cerere pentru masuri reparatorii. Proba calitatii de mostenitor a proprietarului deposedat de stat. Relevanta si efectele certificatului „de calitate” de mostenitor 

Articolul 25

311. Dispozitie administrativa necontestata in termenul legal. Invocarea ulterioara de catre persoana indreptatita a faptului ca nu a fost invitata in scris sa isi sustina punctul de vedere in fata organelor de conducere ale unitatii. Consecinte 

312. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Refuzul persoanei juridice detinatoare a imobilului de a raspunde notificarii. Consecinte 

313. Neindeplinirea obligatiei de a solutiona in termenul legal notificarea formulata in baza Legii nr. 10/2001. Antrenarea raspunderii civile a societatii notificate si obligarea la contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului preluat abuziv de stat si nerestituit 

314. Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Lipsa raspunsului unitatii detinatoare. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1073-1075 C. civ. referitoare la daunele cominatorii pentru neindeplinirea obligatiilor ce revin persoanelor juridice implicate in procedura de restituire sau de acordare a reparatiilor in baza Legii nr. 10/2001 

315. Lipsa raspunsului la notificare. Obligarea entitatii investite la plata daunelor cominatorii in conditiile obligarii debitorului la plata amenzii civile conform art. 580 (3) C. proc. civ. Incidenta modificarilor acestui din urma text asupra efectelor deciziei in recurs in interesul legii. Consecinte

316. Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Lipsa raspunsului unitatii detinatoare. Obligarea la plata daunelor cominatorii potrivit dispozitiilor Codului civil

317. Actiune privind obligarea primariei de a solutiona notificarea ce i-a fost adresata si de a emite o decizie/dispozitie prin care sa se acorde fie masuri reparatorii prin echivalent, fie despagubiri banesti. Emiterea deciziei de catre unitatea notificata pe parcursul judecatii

318. Imobil preluat in mod abuziv de stat si aflat in proprietatea unei societati comerciale privatizate. Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei emise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 

319. Imobil preluat de stat in cadrul reglementat de Decretele nr. 83 si nr. 111/1949. Obligatiile unitatii detinatoare notificate pentru acordarea de masuri reparatorii prin echivalent in baza Legii nr. 10/2001

320. Imobil preluat de stat. Cerere pentru sanctionarea unitatii detinatoare pentru refuzul de a raspunde la notificare. Daune cominatorii 

321. Cererea persoanei indreptatite de a se dispune obligarea primarului notificat sa emita dispozitie de restituire in natura. Instanta competenta din punct de vedere material

322. Semnificatia notiunii de „act doveditor al dreptului de proprietate”. Situatia titlurilor declarative. Admisibilitate. Cazul in care doar unii dintre mostenitorii proprietarilor deposedati solicita restituirea imobilului

323. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Revocarea/anularea, de catre detinatorul bunului, a propriei decizii/dispozitii prin care, anterior, a dispus restituirea imobilului in natura 

324. Restituirea imobilului preluat in mod abuziv de stat. Notificare. Caracterul obligatiei unitatii detinatoare. Natura termenului de raspuns. Solutia instantei competente

325. Dispozitie administrativa de restituire in natura a imobilului. Inserarea unei clauze prin care persoana indreptatita este obligata sa inchirieze bunul timp de 5 ani unitatii detinatoare. Nelegalitate

326. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Lipsa raspunsului la notificare din partea unitatii detinatoare. Efecte

327. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate. Obligatia persoanei indreptatite de a le depune

328. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Restituire. Procedura prealabila. Lipsa raspunsului unitatii detinatoare. Daune cominatorii. Inadmisibilitate

329. Actiune in revendicare formulata inainte de adoptarea Legii nr. 10/2001. Redobandire ulterioara a aceluiasi imobil prin decizie administrativa conform art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001. Solutia instantei

330. Actiune formulata inainte de implinirea termenului de 60 de zile prevazut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Prematuritate 

Articolul 26

331. Comunicarea deciziei emise in procedura Legii nr. 10/2001. Neinstituirea unei modalitati concrete prin dispozitiile legii. Consecinte

332. Calea de atac impotriva actului emis in faza administrativa a procedurii prevazute de Legea nr. 10/2001. Caracterul normelor de competenta

333. Plangere impotriva hotararilor comisiilor de fond funciar. Obiectul actiunii. Determinarea instantei competente 

334. Acordarea de masuri reparatorii in echivalent in situatia in care restituirea in natura nu este posibila. Obligatie legala in sarcina entitatii investite cu solutionarea notificarii 

335. Teren atribuit in compensare. Necesitatea stabilirii, prin probe concludente, a echivalentei valorice 

336. Acordarea in compensare de bunuri sau servicii. Conditii 

337. Actiune de drept comun formulata de un tert impotriva dispozitiei de restituire a imobilului. Instanta competenta 

338. Dispozitie administrativa emisa in baza Legii nr. 10/2001. Contestare in temeiul art. 26 alin. (3) din lege. Instanta competenta. Calitate procesuala activa. Tert

339. Contestatie formulata impotriva deciziei/dispozitiei de respingere a cererilor prin care se solicita restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv sau in cazul refuzului nejustificat al entitatii detinatoare de a raspunde la notificare. Competenta instantei de a o judeca pe fond

340. Notificare formulata in temeiul Legii nr. 10/2001. Obligatia unitatii notificate de a solutiona cererea persoanei indreptatite, in baza actelor doveditoare depuse

341. Nerespectarea termenului prevazut de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 de catre unitatea detinatoare pentru solutionarea notificarii. Inadmisibilitatea obligarii la daune cominatorii in cazul neexecutarii obligatiei de a face 

342. Actiune pentru obligarea unitatii detinatoare la emiterea unei decizii de restituire in natura a unui imobil. Conditiile in care se poate prelungi termenul de 60 de zile in care unitatea detinatoare are obligatia de a raspunde notificarii 

343. Dispozitie administrativa prin care se respinge notificarea. Contestatie vizand restituirea in natura a imobilului. Solutia instantei de admitere a contestatiei, anulare a deciziei si obligare a paratei sa continue procedura administrativa. Nelegalitate 

344. Actiune pentru anularea deciziei/dispozitiei primarului formulata de un tert. Instanta competenta material sa solutioneze actiunea 

345. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei primarului de a respinge notificarea intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001. Contract de mandat. Revocarea mandatului. Neinstiintarea fostului mandatar despre revocare 

346. Actiune privind obligarea primariei la emiterea deciziei/dispozitiei de restituire in natura a unui imobil. Obligarea primariei la plata cheltuielilor de judecata

347. Calitate procesuala. Primarie. Primar

348. Cerere de restituire in natura a unui imobil preluat de stat. Tergiversarea sau refuzul de a se raspunde la notificarea adresata primariei. Introducerea in cauza, de catre instanta de apel, a consiliului judetean. Continutul sintagmei „cereri noi” prevazute de art. 294 alin. (1) C. proc. civ. 

349. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Refuzul persoanei juridice detinatoare a imobilului de a raspunde la notificare. Stabilirea si acordarea despagubirilor de catre instanta

350. Actiune privind obligarea primariei sa emita o dispozitie de restituire in echivalent sub forma de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare pentru un imobil. Cererea primariei privind schimbarea temeiului juridic al actiunii 

351. Actiune in retrocedarea unui imobil intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001, respinsa la fond pentru lipsa calitatii procesuale pasive. Apel declarat de reclamant. Neagravarea situatiei in propria cale de atac

352. Optiunea persoanei indreptatite pentru alte forme de restituire prin echivalent. Sarcina de a proba imposibilitatea unei astfel de solutii 

353. Chestiunea prejudiciala a anularii certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Instanta competenta. Prorogare legala in conditiile art. 17 C. proc. civ. 

354. Depasirea termenului de decadere de 30 de zile prevazut de art. 24 din Legea nr. 10/2001. Contestarea primirii comunicarii. Obligatiile instantei 

355. Tert chirias in imobilul restituit conform Legii nr. 10/2001. Lipsa calitatii procesuale active

356. Competenta materiala speciala instituita prin Legea nr. 10/2001. Contestatie impotriva deciziei unitatii detinatoare 

357. Imobil preluat de stat in mod abuziv si demolat. Refuzul primariei de a solutiona notificarea. Actiune in justitie. Lipsa calitatii procesuale pasive a statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice 

358. Decizie de restituire in natura emisa in baza Legii nr. 10/2001. Lipsa calitatii procesuale active a chiriasului de a o ataca 

359. Termenul de 30 de zile prevazut de art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001. Caracterul special si de stricta aplicare

360. Legea nr. 10/2001. Contestatie impotriva deciziei unitatii detinatoare. Lipsa dovezii comunicarii deciziei. Consecinte 

361. Competenta materiala speciala. Actiune introdusa in temeiul Legii nr. 10/2001. Cereri accesorii. Incidenta art. 17 C. proc. civ. 

362. Imobil preluat de stat in mod abuziv. Decizie de raspuns la notificare. Lipsa ofertei de restituire prin echivalent 

363. Imobil preluat de stat prin expropriere. Restituirea prin echivalent a imobilului. Cazul detinatorului imobilului care s-a limitat a respinge cererea ce i s-a adresat prin notificare 

364. Competenta materiala. Actiune in contestarea dispozitiei prin care s-a respins cererea de restituire in natura a unui teren 

365. Capat principal de actiune vizand anularea dispozitiei emise in baza Legii nr. 10/2001 si cerere accesorie avand ca obiect anularea contractului de vanzare-cumparare a aceluiasi imobil. Prorogare legala de competenta conform art. 17 C. proc. civ. 

366. Actiune intemeiata pe prevederile Legii nr. 10/2001 vizand anularea dispozitiei de respingere a notificarii. Inadmisibilitatea cererii persoanei indreptatite ca in subsidiar, daca se considera ca nu sunt intrunite cerintele Legii nr. 10/2001, sa se aplice dispozitiile art. 480 C. civ. 

367. Masuri reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001. Actiune. Termen de exercitare in cazul contestarii raspunsului dat notificarii de detinatorul imobilului. Conditii

368. Cerere de restituire in natura a unui imobil aflat in patrimoniul unei societati comerciale integral privatizate. Tribunalul competent din punct de vedere teritorial 

369. Cerere de acordare a unor masuri reparatorii in echivalent potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001. Obligatia unitatii notificate. Solutii in cazul refuzului de a raspunde notificarii

370. Proprietate. Restituire prin echivalent, conform Legii nr. 10/2001. Stabilirea cuantumului despagubirii. Competenta instantelor

371. Imobil preluat in mod abuziv. Restituire prin echivalent. Continutul ofertei 

372. Imobil preluat in mod abuziv. Indeplinirea procedurii prealabile prevazute de Legea nr. 10/2001. Continutul raspunsului la notificare 

Articolul 27

Articolul 28

373. Calitatea procesuala pasiva a statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. Ipoteza prevazuta de art. 28 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 

374. Situatii in care statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, are calitate procesuala pasiva conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Competenta de a stabili intinderea despagubirilor. Incidenta dispozitiilor Legii nr. 247/2005 

375. Titluri de despagubiri. Lipsa calitatii procesuale pasive a Ministerului Finantelor Publice 

376. Unitate detinatoare identificata dupa casarea cu trimitere si reluarea judecatii. Aplicarea prevederilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ. 

377. Masuri reparatorii constand in titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare pentru imobilul preluat de stat in baza Decretului nr. 92/1950. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice

378. Competenta materiala. Despagubiri pentru degradarile aduse imobilului preluat in mod abuziv de stat 

379. Proprietate preluata in mod abuziv de stat. Imobil neidentificat. Actiune pentru masuri reparatorii, indreptata impotriva statului. Calitate procesuala pasiva 

380. Termenul de 90 de zile prevazut de art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Natura juridica

Articolul 29

381. Imobil evidentiat in patrimoniul unei societati comerciale privatizate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001. Modalitatea de restituire – in natura sau prin acordarea unor masuri reparatorii in echivalent. Preluare cu sau fara titlu valabil. Consecinte 

382. Imobil evidentiat in patrimoniul unei societati comerciale, preluat de stat fara titlu valabil. Cerere de restituire in natura. Incidenta admiterii exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii de modificare a Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 247/2005 

383. Contestatie impotriva deciziei prin care s-a respins cererea de restituire in natura a unui imobil. Aplicabilitatea imediata a dispozitiilor art. 27 (actualul art. 29) din Legea nr. 10/2001, asa cum au fost modificate prin Legea nr. 247/2005. Proces in curs de solutionare. Incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

384. Contestatie impotriva deciziei/dispozitiei emise de A.V.A.S. prin care se propune acordarea unor masuri reparatorii prin echivalent. Stabilirea ulterioara a valorii acestora in conformitate cu dispozitiile art. 16 si urm. din Titlul VII al Legii nr. 247/2005. Respectarea dreptului de acces la o instanta 

385. Notificare avand ca obiect un imobil aflat in patrimoniul unei societati comerciale integral privatizate inainte de aparitia Legii nr. 10/2001. Obligarea unitatii detinatoare si a A.V.A.S. la solutionarea cererii 

386. Imobile evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 21 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001. Masuri reparatorii in echivalent. Atributiile institutiei care a efectuat privatizarea 

387. Societate comerciala integral privatizata inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Propunerea masurilor reparatorii in echivalent 

388. Imobil nationalizat cu incalcarea prevederilor Legii nr. 119/1948. Cerere de restituire in natura. Admisibilitate

389. Imobil preluat in mod abuziv de stat si aflat in patrimoniul unei societati comerciale privatizate. Cerere de restituire in natura. Acordarea de masuri reparatorii in echivalent 

390. Imobil nationalizat prin Legea nr. 119/1948 si intrat prin privatizare in patrimoniul unei societati comerciale. Cerere de restituire in natura si/sau in echivalent valoric. Calitatea procesuala pasiva a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

391. Imobil aflat in patrimoniul unei societati comerciale privatizate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Obligatiile ce revin, potrivit Legii nr. 10/2001, unitatii detinatoare 

Articolul 30

Articolul 31

392. Masuri reparatorii solicitate in baza art. 31 din Legea nr. 10/2001. Despagubiri pentru neplata dividendelor, a beneficiilor si chiriilor. Inadmisibilitate. Determinarea naturii si a intinderii acestora. Recalcularea actiunilor

393. Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 31 din Legea nr. 10/2001. Calitate procesuala activa. Vocatie la aplicarea masurilor reparatorii

394. Persoane fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv. Masuri reparatorii stabilite, dupa caz, prin decizia motivata a institutiei publice implicate in privatizarea societatii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Necesitatea identificarii societatii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice respective 

395. Institutie publica implicata in privatizare care nu respecta termenul de 60 de zile, prevazut de art. 31 alin. (6) din Legea nr. 10/2001, pentru a emite decizie/dispozitie motivata de stabilire a valorii recalculate a actiunilor. Consecinte 

396. Imobil preluat in mod abuziv de stat. Actiune pentru restituirea prin echivalent sau acordarea de titluri de valoare nominala pentru o intreprindere trecuta in patrimoniul statului ca efect al nationalizarii dispuse prin Legea nr. 119/1948. Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Finantelor Publice

397. Cerere pentru acordarea de actiuni. Calitate procesuala pasiva 

398. Cerere vizand acordarea de actiuni. Natura juridica a termenului de 60 de zile prevazut de art. 32 alin. (6) din Legea nr. 10/2001. Posibilitatea prelungirii acestuia. Obligatiile institutiei publice implicate in privatizare

Articolul 32

399. Teren evidentiat in patrimoniul unei societati comerciale integral privatizate. Inaplicabilitatea art. 32 din Legea nr. 10/2001

400. Cerere de acordare a masurilor reparatorii in echivalent. Competenta de solutionare conform art. 33 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001

401. Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat. Constructii incepute si neterminate, cumparate de o societate comerciala. Incidenta art. 33 din Legea nr. 10/2001

402. Lipsa avizelor prevazute de art. 33 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 in sarcina organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Consecinte

Capitolul IV. Raspunderi si sanctiuni

Articolul 33-40 

Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si finale 

Articolul 41

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

403. Contestatie impotriva deciziei emise de primar in solutionarea notificarii. Imposibilitatea restituirii in natura a apartamentelor instrainate in absenta constatarii nulitatii actelor juridice de instrainare. Obligativitatea investirii instantei cu un capat de cerere privind anularea contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr. 112/1995

404. Actiune pentru restituirea in natura a unor imobile preluate in mod abuziv de stat si pentru anularea contractelor de vanzare-cumparare incheiate in baza Legii nr. 112/1995. Instanta competenta sa solutioneze anularea acestor contracte de vanzare-cumparare

405. Contestatie formulata impotriva dispozitiei prin care s-a respins cererea de restituire a unui imobil preluat abuziv si instrainat ulterior in baza Legii nr. 112/1995. Imposibilitatea restituirii in natura in lipsa constatarii nulitatii contractelor de vanzare-cumparare

406. Imobil instrainat in mod legal inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Notificare. Consecinte

407. Termenul de 1 an (prelungit succesiv) prevazut de art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Consecintele depasirii sale

408. Contract de vanzare-cumparare incheiat de chirias in temeiul Legii nr. 112/1995. Actiune in revendicare bazata pe compararea de titluri. Efectele bunei-credinte a cumparatorului 

409. Contestatie formulata in baza Legii nr. 10/2001 pentru anularea dispozitiei emise de unitatea detinatoare a unui imobil preluat de stat. Inexistenta autoritatii de lucru judecat intre hotararea data intr-un litigiu intemeiat pe dispozitiile Legii nr. 112/1995 si o alta avand ca temei Legea nr. 10/2001 

410. Imobil preluat in mod abuziv si vandut in baza Legii nr. 112/1995. Cerere de acordare a despagubirilor formulata de fostul proprietar. Buna-credinta a partilor la incheierea contractului

411. Actiune privind constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995. Prescriptia dreptului la actiune. Invocarea dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului

412. Actiune ce vizeaza anularea contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect un imobil preluat abuziv si pentru care s-a formulat notificare. Competenta materiala de solutionare a cauzei in prima instanta 

413. Actiune privind constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995 si restituirea imobilului in natura. Prescriptia dreptului la actiune 

414. Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Restituirea imobilului adevaratului proprietar 

415. Vanzare-cumparare de actiuni. Cerere de anulare. Dispozitii legale aplicabile 

416. Cerere de restituire in natura a unui imobil evidentiat in patrimoniul unei societati comerciale privatizate. Necesitatea constatarii judecatoresti a nulitatii actului de instrainare, inclusiv cel facut in cadrul procesului de privatizare. Caracterul obligatoriu, pentru instanta de trimitere, al dezlegarilor date in recurs 

417. Actiune pentru anularea contractului de vanzare-cumparare a unui apartament vandut in baza Legii nr. 112/1995. Instanta competenta sa judece in prima instanta cauza 

418. Actiune vizand constatarea nulitatii absolute a actului de instrainare a imobilului, intemeiata pe dispozitiile art. 46 din Legea nr. 10/2001. Prescrierea dreptului material la actiune 

419. Imobil cu destinatie de locuinta, nationalizat prin Decretul nr. 92/1950 si vandut chiriasului in baza Legii nr. 112/1995. Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului prin care imobilul a fost vandut chiriasului de rea-credinta

420. Termenul de 1 an prevazut de art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Momentul de la care se calculeaza termenul

421. Actiune in revendicare intemeiata pe teza compararii de titluri, formulata inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. Criterii de evaluare. Inaplicabilitatea art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001

422. Imobile preluate in mod abuziv. Revendicare anterioara adoptarii Legii nr. 10/2001. Efectele legii civile in timp. Buna-credinta a chiriasului cumparator. Inaplicabilitatea art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001

423. Restituirea imobilului prin hotarare judecatoreasca. Contract de vanzare-cumparare incheiat ulterior in baza Legii nr. 112/1995. Nulitate. Intelesul notiunii de „buna-credinta” 

Articolul 46

424. Momentul de la care curge termenul de depunere a notificarii. Situatia prevazuta de art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Conditii 

425. Deschiderea procedurii de insolventa a entitatii investite cu solutionarea notificarii. Nelegalitatea masurii suspendarii judecatii in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006

426. Actiune in revendicare formulata inainte de adoptarea Legii nr. 10/2001, intemeiata pe dispozitiile art. 480 si art. 481 C. civ. Nelegalitatea invocarii din oficiu de catre instanta a aplicarii Legii nr. 10/2001. Consecinte

427. Imobil nationalizat. Revendicare. Suspendarea din oficiu a judecatii in baza art. 47 din Legea nr. 10/2001. Nelegalitate 

428. Actiune in revendicare formulata anterior adoptarii Legii nr. 10/2001, urmata de o notificare in temeiul acestui act normativ. Momentul suspendarii judecatii. Consecinte

429. Cerere de suspendare a judecatii in baza art. 47 din Legea nr. 10/2001, formulata de parata detinatoare. Consecinte

430. Suspendarea judecatii in temeiul art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Repunerea pe rol a cauzei la cererea persoanei indreptatite 

431. Suspendarea judecatii in temeiul art. 47 din Legea nr. 10/2001. Cerere de repunere pe rol. Lipsa dovezilor din care sa rezulte solutionarea cererii de restituire pe cale administrativa. Respingere si mentinerea masurii suspendarii 

432. Incheiere de respingere a cererii de repunere a cauzei pe rol. Necesitatea motivarii

433. Suspendarea judecatii in temeiul Legii nr. 10/2001. Sfera de aplicare a art. 47 

434. Suspendarea judecatii actiunii in nulitatea contractului de vanzare-cumparare incheiat potrivit Legii nr. 112/1995. Aplicarea art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 

435. Suspendarea judecatii in temeiul art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001. Domeniu de aplicare 

Articolul 47

436. Imobil trecut in proprietatea statului fara titlu valabil, in baza Decretului nr. 92/1950. Actiune pentru acordarea de masuri reparatorii. Inexistenta autoritatii de lucru judecat in materia revendicarii bunurilor preluate in mod abuziv de stat

Articolul 48

Articolul 49

Articolul 50

437. Actiune privind restituirea in natura a unui imobil preluat in mod abuziv de stat in baza Decretului nr. 92/1950. Scutire de la plata taxei de timbru 

438. Actiunea chiriasului in despagubire pentru sporul de valoare adus imobilului. Competenta materiala 

Articolul 50 (1) 

Articolul 51

Articolul 52

Index alfabetic 

Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului

1. Recunoasterea formala a dreptului persoanei indreptatite asupra bunului preluat abuziv. Nepunerea efectiva in posesie. Consecinte (cauza Dumitras c. Romaniei) 

2. Vanzarea de catre stat a imobilului nationalizat. Terti de buna-credinta. Privarea de un bun in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1. Ineficienta sistemului de despagubiri introdus prin Legea nr. 247/2005. Necesitatea instituirii unei proceduri coerente, accesibile, rapide si previzibile (cauza Turus c. Romaniei) 

3. Incalcarea dreptului de acces la o instanta. Procedura prealabila in curs de desfasurare. Durata nerezonabila. Recomandarea Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Faimblat c. Romaniei)

4. Vanzarea de catre stat a bunului altuia. Incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului. Inexistenta unui mijloc eficient de despagubire a persoanelor indreptatite (cauza Chiorean c. Romaniei)

Detalii tehnice
Data aparitiei31 aug. 2010
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini760
Tip copertaCarte brosata
Editiea 3-a
Alti clienti au cumparat si

Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I

Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practica judiciara. Vol. I
50,00 RON
Indisponibila
Somatia de plata si ordonanta de plata autor Adriana Orosan

Somatia de plata si ordonanta de plata

Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura civila
27,00 RON
DE ACELASI AUTOR - Florin Costiniu
Indisponibila
Imagine Raspunderea statului pentru erori judiciare. Practica judiciara
Indisponibila
Imagine Umor judiciar. Perle de tribunal. Editia a 2-a
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept civil
-15%
NOU
Pachet fise drept civil 2024- Gabriel Boroi;Carla Alexandra Anghelescu;Ioana Nicolae
NOU
Fise de drept civil. Editia 2024 - Gabriel Boroi

Fise de drept civil. Editia a 8-a

Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
390,00 RON
NOU
Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura 2024

Culegere de teste-grila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a

1. Drept civil. Drept procesual civil 2. Drept penal. Drept procesual penal
270,00 RON