Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea educatiei nationale 1.12.2011

editie ingrijita si adnotata de prof. univ. dr. Tudorel Toader
ISBN/ISSN: 978-606-522-666-1
Editura: Hamangiu
16,40 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

   Lucrarea de fata cuprinde Legea educatiei nationale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 166/2011, precum si trimiteri la acte normative subsecvente (metodologii, norme metodologice, regulamente, instructiuni), emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   Cartea contine si o tabla de materii, precum si un index detaliat, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a usura consultarea celor 365 de articole ale legii.

   Deoarece Legea educatiei nationale se interpreteaza, se aplica si poate fi modificata numai cu respectarea valorilor, principiilor si regulilor constitutionale, au fost incluse in aceasta editie si unele dintre deciziile pronuntate de catre Curtea Constitutionala in domeniul educatiei. Deciziile prin care sunt respinse obiectiile ori, dupa caz, exceptiile de neconstitutionalitate constata conformitatea legii cu valorile constitutionale, deciziile interpretative arata sensul constitutional pe care il au normele juridice criticate, in timp ce deciziile de constatare a neconstitutionalitatii fac parte din ordinea juridica normativa.

1. Legea educatiei nationale

Index 

2. Decizii ale Curtii Constitutionale in domeniul educatiei 

Titlul I. Dispozitii generale 

Titlul II. Invatamantul preuniversitar

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Structura sistemului national de invatamant preuniversitar 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Educatia anteprescolara 

Sectiunea a 3-a. Invatamantul prescolar

Sectiunea a 4-a. Invatamantul primar 

Sectiunea a 5-a. Invatamantul gimnazial 

Sectiunea a 6-a. Invatamantul liceal 

Sectiunea a 7-a. Invatamantul tehnologic si vocational 

Sectiunea a 8-a. Invatamantul profesional 

Sectiunea a 9-a. Invatamantul militar preuniversitar 

Sectiunea a 10-a. Invatamantul de arta si invatamantul sportiv 

Sectiunea a 11-a. Invatamantul postliceal 

Sectiunea a 12-a. Invatamantul pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale 

Sectiunea a 13-a. Invatamantul special si special integrat

Sectiunea a 14-a. Invatamantul pentru copiii si tinerii capabili de performante inalte 

Sectiunea a 15-a. Programul „Scoala dupa scoala” 

Sectiunea a 16-a. Alternativele educationale 

Sectiunea a 17-a. Invatamantul particular si confesional 

Capitolul III. Reteaua scolara 

Capitolul IV. Curriculumul invatamantului preuniversitar 

Capitolul V. Evaluarea rezultatelor invatarii 

Sectiunea 1. Dispozitii generale privind evaluarea

Sectiunea a 2-a. Structura si caracteristicile evaluarilor

Capitolul VI. Resursa umana

Sectiunea 1. Beneficiarii educatiei

Sectiunea a 2-a. Personalul din invatamantul preuniversitar 

Capitolul VII. Conducerea sistemului si a unitatilor de invatamant 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Conducerea unitatilor de invatamant

Sectiunea a 3-a. Unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar 

Capitolul VIII. Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Baza materiala a invatamantului preuniversitar de stat 

Titlul III. Invatamantul superior

Capitolul I. Dispozitii generale

Capitolul II. Structura organizatorica a institutiilor de invatamant superior 

Capitolul III. Organizarea studiilor universitare

Sectiunea 1. Structura anului universitar

Sectiunea a 2-a. Programe de studii universitare

Sectiunea a 3-a. Forme de organizare

Sectiunea a 4-a. Contracte de studii

Sectiunea a 5-a. Admiterea in programe de studii

Sectiunea a 6-a. Examene de finalizare a studiilor 

Sectiunea a 7-a. Examenele de evaluare pe parcurs a studentilor 

Sectiunea a 8-a. Diplome 

Sectiunea a 9-a. Credite de studii

Sectiunea a 10-a. Ciclul I – Studii universitare de licenta
A. Organizarea 
B. Admiterea 
C. Diploma 

Sectiunea a 11-a. Ciclul II – Studii universitare de master 
A. Organizarea 
B. Admiterea 
C. Diploma 

Sectiunea a 12-a. Ciclul III – Studii universitare de doctorat 
A. Organizarea 
B. Admiterea 
C. Studentul-doctorand 
D. Conducatorul de doctorat 

Capitolul IV. Organizarea invatamantului postuniversitar 

Sectiunea 1. Programele postdoctorale

Sectiunea a 2-a. Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua 

Capitolul V. Invatamantul superior medical 

Sectiunea 1. Organizarea si functionarea invatamantului superior medical. Invatamantul superior din domeniile sanatate si medicina veterinara 

Sectiunea a 2-a. Reglementarea altor aspecte specifice 

Capitolul VI. Invatamantul superior militar si invatamantul de informatii, de ordine publica si de securitate nationala 

Sectiunea 1. Organizare si functionare

Sectiunea a 2-a. Managementul si finantarea institutiilor

Sectiunea a 3-a. Resurse umane 

Sectiunea a 4-a. Viata universitara

Capitolul VII. Invatamantul superior artistic si sportiv

Capitolul VIII. Activitatea de cercetare si creatie universitara 

Capitolul IX. Promovarea calitatii in invatamantul superior si in cercetarea stiintifica 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Sprijinirea excelentei individuale 

Capitolul X. Promovarea universitatii centrate pe student 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Inmatricularea studentilor. Registrul matricol unic al universitatilor din Romania

Capitolul XI. Conducerea universitatilor

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Atributiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administratie, ale decanului si ale sefului de departament 

Sectiunea a 3-a. Rolul statului in invatamantul superior

Capitolul XII. Finantarea si patrimoniul universitatilor

Sectiunea 1. Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a. Organizarea si functionarea invatamantului superior particular si confesional particular

Sectiunea a 3-a. Infiintarea institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare 

Sectiunea a 4-a. Patrimoniul institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare 

Sectiunea a 5-a. Desfiintarea institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare

Sectiunea a 6-a. Finantarea institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare 

Titlul IV. Statutul personalului didactic

Capitolul I. Statutul personalului didactic din invatamantul preuniversitar 

Sectiunea 1. Dispozitii generale 

Sectiunea a 2-a. Formarea initiala si continua. Cariera didactica 

Sectiunea a 3-a. Functiile didactice si didactice auxiliare. Conditii de ocupare 

Sectiunea a 4-a. Forme de angajare a personalului didactic 

Sectiunea a 5-a. Functiile de conducere, de indrumare si de control 

Sectiunea a 6-a. Norma didactica 

Sectiunea a 7-a. Distinctii 

Sectiunea a 8-a. Drepturi si obligatii

Sectiunea a 9-a. Dreptul la securitate al personalului didactic 

Sectiunea a 10-a. Dreptul de participare la viata sociala

Sectiunea a 11-a. Raspunderea disciplinara si patrimoniala 

Sectiunea a 12-a. Pensionarea 

Capitolul II. Statutul personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior 

Sectiunea 1. Norma universitara 

Sectiunea a 2-a. Ocuparea functiilor didactice si a posturilor didactice 

Sectiunea a 3-a. Evaluarea calitatii cadrelor didactice

Sectiunea a 4-a. Drepturi si obligatii ale personalului didactic 

Sectiunea a 5-a. Etica universitara 

Sectiunea a 6-a. Distinctii 

Sectiunea a 7-a. Sanctiuni disciplinare

Sectiunea a 8-a. Sanctiuni referitoare la incalcarea eticii universitare si a bunei conduite in cercetare 

Sectiunea a 9-a. Salarizarea personalului didactic si de cercetare 

Titlul V. Invatarea pe tot parcursul vietii 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Capitolul II. Responsabilitati referitoare la invatarea pe tot parcursul vietii 

Titlul VI. Raspunderea juridica 

Titlul VII. Dispozitii tranzitorii si finale 

Anexa. Lista definitiilor termenilor si a expresiilor utilizate in cuprinsul legii

Detalii tehnice
Data aparitiei09 dec. 2011
Categorie generalaLegislatie
Numar pagini256
Tip copertaCarte brosata