Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2007 sem 2

ISBN/ISSN: 978-973-1836-71-3
Editura: Hamangiu
9,60 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata
  Prezenta lucrare de jurisprudenta reprezinta a 8-a culegere de decizii pronuntate in perioada 2005-2007 de catre Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia contenciosului administrativ si fiscal  si publicate incepand cu anul 2006, avand menirea de a incheia anul judecatoresc 2007, prin prezentarea deciziilor din Semestrul II. Astfel, din numarul total de 1556 de hotarari pronuntate in perioada iulie-decembrie 2007, culegerea contine un numar de 123 decizii, considerate de autori ca reprezentand practica relevanta a Sectiei de contencios administrativ si fiscal. La selectarea hotararilor in vederea publicarii a fost avuta in vedere, in primul rand, importanta aspectelor de drept care si-au gasit dezlegarea si, subsecvent, argumentatia care fundamenteaza solutia adoptata.

Capitolul I. Exceptii de nelegalitate

1. 1. Exceptie de nelegalitate. Instanta competenta sa se pronunte cu privire la raportul de dependenta existent intre fondul litigiului si actul administrativ contestat pe calea exceptiei de nelegalitate

1. 2. Respingerea exceptiei de nelegalitate ca inadmisibila de catre instanta de contencios administrativ. Obligatia instantei de a pune in discutia partilor, cu ocazia dezbaterilor, aspectele de admisibilitate a exceptiei

2. Exceptie de nelegalitate. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Incheiere de respingere a cererii de sesizare a instantei de contencios administrativ competente. Recurs inadmisibil 

3. 1. Obiectul exceptiei de nelegalitate. Act administrativ cu caracter normativ. Act administrativ cu caracter individual 

3. 2. Exceptie de nelegalitate a art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale 

4. 1. Exceptie de nelegalitate. Act administrativ cu caracter normativ abrogat. Exceptia lipsei de interes a persoanei care invoca exceptia. Netemeinicie 

4. 2. Exceptie de nelegalitate a prevederilor Capitolului II pct. 1.4 lit. b) ultimul alineat din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003

5. 1. Act administrativ cu caracter normativ emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Admisibilitatea exceptiei de nelegalitate. Scopul exceptiei de nelegalitate

5. 2. Exceptie de nelegalitate a prevederilor art. 80 pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000  privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobate prin H.G. nr. 333/2003, in raport cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie si ale art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

6. Exceptie de nelegalitate. Cerere de amanare pentru lipsa de aparare. Motive temeinice. Principiul solutionarii cu celeritate. Dreptul la aparare. Dreptul la un proces echitabil

7. Exceptie de nelegalitate a art. 4 alin. (1) lit. g) teza a II-a din H.G. nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund 

8. Exceptie de nelegalitate a art. 2 si art. 4 din H.G. nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate

9. Exceptie de nelegalitate a pct. 20 din anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2002 privind informatiile de interes public si secretele de serviciu 

10. 1. Exceptie de nelegalitate. Cerinte de legalitate a actului administrativ 

10. 2. Exceptie de nelegalitate a art. 2 alin. (4) si a anexei nr. 9 lit. d) din H.G. nr. 35/2006 privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul zootehniei prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul zootehniei

11. 1. Exceptie de nelegalitate. Act administrativ care si-a incetat efectele 

11. 2. Exceptie de nelegalitate a pct. 20.6. din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 498/2003

12. Exceptie de nelegalitate a art. 135 si art. 137 din Regulamentul privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006. Exceptie respinsa 

13. Exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (6) din H.G. nr. 400/2003 

14. Exceptia de nelegalitate a dispozitiilor pct. A.1.2 din Normele tehnice nr. 5388 din 16 noiembrie 2004 emise de Casa Nationala de Pensii 

15. Exceptie de nelegalitate. Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. f) din Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea unor functii de conducere, aprobata prin Ordinul nr. 3142/2006 si modificata prin Ordinul nr. 5617/2006 ale ministrului educatiei si cercetarii 

16. Exceptie de nelegalitate. H.G. nr. 1016/2005, anexa 2 

Capitolul al II-lea. Drept administrativ

17. 1. Actiune in contencios administrativ. Termen de prescriptie. Termen de decadere 

17.2. Despagubiri. Criteriu de apreciere – conduita persoanei vatamate

18. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii

19. Discriminare. Refuzul de organizare a unei comisii speciale pentru verificarea cunostintelor profesionale ale unei persoane cu dizabilitati

20. 1. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. Asimilare cu o autoritate publica centrala. Acord sau autorizatie emisa de Companie. Natura juridica. Act administrativ. Instanta competenta

20. 2. Autorizatie de amplasare si/sau executare a unor lucrari de acces temporar din drumul national. Revocarea autorizatiei cu exces de putere 

21. Suspendarea executarii actului administrativ solicitata in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004. Conditia prevenirii unei pagube iminente 

22. Act administrativ cu caracter normativ. Actiune in anulare. Abrogarea actului ulterior introducerii actiunii. Consecinte. Contencios subiectiv de plina jurisdictie 

23. Persoana vatamata prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului, aprobate prin lege. Actiune inadmisibila 

24. Procedura prealabila. Obligativitate. Neindeplinirea procedurii prealabile – fine de neprimire a actiunii in contencios administrativ

25. Obiectul actiunii in contencios administrativ. Actiune in constatarea cesiunii obligatiei de locatiune intervenita ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului inchiriat. Inadmisibilitate in raport cu prevederile Legii nr. 554/2004

26. Adoptie internationala. Conditii prevazute de art. 39 din Legea nr. 273/2004. Raspuns emis de autoritatea publica conform dispozitiilor legale. Invocarea refuzului nejustificat

27. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Raspunsul autoritatii publice in sensul ca nu poate solutiona cererea datorita volumului de activitate 

28. Serviciu public de salubrizare. Contract de prestari servicii. Contract de concesiune. Succesiunea in timp a legii

29. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Hotarare a Consiliului Superior de solutionare a contestatiei impotriva hotararii Comisiei Superioare de Disciplina. Act administrativ-jurisdictional. Obligativitatea motivarii. Procedura prealabila

30. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii. Probe. Limitele investirii instantei

31. Operatiune materiala. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executarii, formulata in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004 

32. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Hotarare a Colegiului director de solutionare a sesizarii persoanei care se considera discriminata. Natura juridica. Procedura prealabila. Tempus regit actum

33. Hotarare a Guvernului privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public. Anexe nepublicate. Actiune in contencios administrativ. Data de la care se calculeaza termenul pentru introducerea actiunii

34. Actiune civila inaintata Inaltei Curti de Casatie si Justitie in prima instanta. Adresa de restituire a actiunii. Natura juridica 

35. 1. Hotarare a Guvernului pentru atestarea bunurilor apartinand domeniului public. Anexe. Data de la care curge termenul de prescriptie si termenul de decadere pentru formularea actiunii 

35. 2. Hotarare a Guvernului. Cerere de interventie formulata in interesul Guvernului de initiatorul actului

36. Actiune ce are ca obiect obligarea unui minister sa promoveze un proiect de lege. Inadmisibilitate 

37. Personal trimis in misiune permanenta in strainatate. Indemnizatie lunara in valuta pentru plata taxei de scolarizare. Copil rezultat dintr-o casatorie anterioara a sotului persoanei care poate beneficia de plata indemnizatiei 

38. 1. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Calitate procesuala pasiva in litigiile privind emiterea de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a titlului de despagubire pentru imobilele preluate abuziv. 

38. 2. Cerere de despagubiri pentru neexecutarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ si fiscal. Conditia ca hotararea sa fie susceptibila de executare

38. 3. Despagubiri aferente imobilelor preluate abuziv. Procedura administrativa prevazuta de Titlul VII din Legea nr. 247/2005. Natura juridica

39. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii. Inadmisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala

40. Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii 

41. Obligarea unei autoritati de a emite un inscris. Refuz justificat 

42. Anularea unui act administrativ cu caracter normativ. Ordinul ministrului sanatatii nr. 576/2006

43. Obligarea autoritatii administrative competente, prin derogare de la prevederile OMS nr. 418/2005, de a aproba inscrierea la programele de studii complementare. Constatarea intervenirii aprobarii tacite. Recurs declarat impotriva unei hotarari pronuntate in materia aprobarii tacite. Inadmisibilitate 

44. Refuz de solutionare a unei cereri. Notiunea de refuz nejustificat 

45. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie. Contraventie si sanctiune contraventionala. Organele competente sa constate si sa sanctioneze contraventia

46. Obligarea Agentiei Domeniilor Statului la incheierea unui contract de concesiune prin atribuire directa a unui teren. Natura juridica a litigiului. Instanta competenta. Suspendarea licitatiei organizate de autoritate pentru concesionarea terenului 

47. Termenul de introducere a actiunii la instanta de contencios administrativ si fiscal. Incidenta dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 

48. Cetatenie. Cerere de constatare a cetateniei romane. Nelegalitate. Dobandirea cetateniei romane prin nastere 

49. Titlu de despagubire pentru imobilele constructii si teren pentru care s-au emis titluri de valoarea nominala

50. Legea nr. 247/2005. Emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubiri. Termenul rezonabil 

51. Constatarea nulitatii certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Neefectuarea procedurii prealabile

52. Obiectul actiunii judiciare in materia contenciosului administrativ 

53. 1. Hotarare de Guvern, de aprobare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului. Legalitate

53. 2. Calitatea procesuala a fostului proprietar. Interes legitim 

54. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate – act administrativ unilateral emis de o autoritate a administratiei publice centrale de specialitate in vederea executarii legii. Controlul de legalitate. Efectuarea procedurii prealabile 

55. 1. Cerere de confirmare ca rezident in specialitatea medicina de familie in baza examenului de rezidentiat

55. 2. Anularea Ordinului ministrului sanatatii cu caracter normativ nr. 1000/2005. Consecinte 

56. Despagubiri in domeniul veterinar. Aplicarea dispozitiilor comunitare 

57. Natura juridica a raportului dintre o persoana fizica sau juridica si o autoritate publica in legatura cu atribuirea contractelor de concesiune servicii. Calitatea de autoritate contractanta. Instanta competenta 

58. Clasificarea ca secrete de stat a informatiilor. Legalitate 

59. Act administrativ de trecere in rezerva. Admisibilitatea actiunii

60. Certificat de atestare a dreptului de proprietate, act administrativ cu caracter individual. Cerere de anulare. Termen

61. Masuri reparatorii prin echivalent sub forma titlurilor de valoare nominala. Procedura de convertire in titluri de despagubiri 

62. Includerea unei societati in mod eronat in lista contribuabililor inactivi 

63. Incadrare in grad de handicap permanent. Psihoza cu tulburare accentuata 

64. Acordarea sprijinului direct pentru culturile legumicole infiintate pe terenuri potrivit contractelor de arendare. Conditii 

Capitolul al III-lea. Drept fiscal 

65. Retea de telecomunicatii feroviare. Regim juridic. Cota de amortizare a cheltuielilor de achizitionare si administrare a retelei 

66. Asociere in participatiune. Predarea-primirea de mijloace fixe intre asociati. Aplicarea TVA

67. Activitatea de colectare si reciclare deseuri prin intermediar. Exonerarea de la plata cotei legale din valoarea ambalajelor pentru constituirea bugetului pentru mediu

68. Impozit pe profit obtinut din cesionarea partilor sociale detinute de o persoana juridica nerezidenta. Subiectul obligatiei fiscale 

Capitolul al IV-lea. Dreptul concurentei

69. Concentrare economica. Data de la care incepe sa curga termenul in vederea notificarii

70. Acordul pentru stabilirea unui pret minim obligatoriu. Practica anticoncurentiala

Capitolul al V-lea. Statutul judecatorilor si al procurorilor

71. Judecator sau procuror. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor. Recurs. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie este conditionata de calitatea de magistrat a reclamantului. Instanta competenta in cazul persoanelor interesate, altele decat magistratul vizat de hotararea atacata 

72. Persoana care a indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-a incetat activitatea din motive neimputabile. Numire in functia de judecator sau procuror fara concurs. Conditia varstei in raport cu prevederile art. 41 din Legea nr. 19/2000 

73. Procuror numit la Parchetul National Anticoruptie. Dobandirea gradului profesional de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

74. 1. Judecator sau procuror. Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor. Recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal. Principiul liberului acces la justitie. Dreptul la un proces echitabil 

74. 2. Procuror. Revocare din functia de conducere. Dreptul de apreciere al Consiliului Superior al Magistraturii

75. Magistrat suspendat din functie pentru punerea in miscare a actiunii penale. Dobandirea calitatii de pensionar. Achitarea magistratului. Durata suspendarii 

76. Magistrati. Obligarea la plata sporului de vechime in munca. Instanta competenta

77. Promovare judecatori. Valorificarea rezultatelor concursului. Conditii

Capitolul al VI-lea. Dreptul functiei publice

78. 1. Functionar public. Nerespectarea indatoririi de a se conforma dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici. Sanctiune 

78. 2. Persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul Garii Financiare. Sanctiune disciplinara. Avizul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 

79. Politist. Subofiter de politie care a absolvit studii superioare. Dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiter 

80. Trecerea agentilor de politie care au absolvit studii superioare in categoria ofiterilor de politie. Calitatea procesuala a sindicatelor 

81. Functionari publici. Numirea intr-o noua functie publica in urma dobandirii unei diplome de studii superioare. Nasterea dreptului de a fi numit intr-o noua functie publica

82. Dreptul la prima de concediu. Suspendarea exercitiului dreptului

Capitolul al VII-lea. Regimul juridic al strainilor

83. Straini. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii 

84. Refuzul autoritatii de a acorda viza de lunga sedere in Romania. Prezumtia de nevinovatie. Procedura prealabila 

Capitolul al VIII-lea. Audiovizual

85. Sanctionarea contraventionala a unui post de televiziune. Individualizarea sanctiunii

86. Audiovizual. Act administrativ privind constituirea comisiei de negociere a metodologiei privind comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual in cinematografe. Legalitate

87. Decizie C.N.A. de sanctionare contraventionala. Contestatie. Instanta competenta

Capitolul al IX-lea. Drept procesual civil

88. Expropriere pentru cauza de utilitate publica. Contestatie impotriva hotararii Comisiei de solutionare a intampinarilor. Limitele investirii instantei de contencios administrativ. Competenta tribunalului de a se pronunta asupra cuantumului despagubirilor 

89. Hotarare de completare a hotararii prin care instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale. Inadmisibilitatea recursului prin care se contesta hotararea supusa completarii. Limitele investirii instantei

90. Act administrativ emis de inspectoratul teritorial in constructii. Instanta competenta 

91. Obligarea Inspectoratului de Stat in Constructii sa dispuna oprirea executarii unor lucrari de construire. Calitate procesuala pasiva a Inspectoratului 

92. Compensatii acordate cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria. Cerere de chemare in judecata prin care se solicita obligarea Comisiei centrale sa emita hotararea de validare/invalidare a hotararii Comisiei judetene sau a Municipiului Bucuresti. Instanta competenta

93. Autoritate de lucru judecat. Conditii. Respingerea actiunii ca inadmisibila 

94. Functionar public din sistemul administratiei penitenciare. Litigiu avand ca obiect raportul de serviciu. Instanta competenta 

95. Incheiere interlocutorie. Obligatia instantei de a reveni asupra acesteia, prin hotarare, in situatia in care dezlegarea data problemei de drept este gresita 

96. 1. Conflict negativ de competenta. Conditii

96. 2. Contraventie. Declaratie vamala continand date eronate. Plangere contraventionala. Instanta competenta

97. Competenta instantei de contencios administrativ conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

98. Cerere de revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Limitele investirii instantei de control judiciar. Conditii

99. Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Actiune in constatarea nulitatii intemeiata pe dispozitiile art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 169/1997. Instanta competenta

100. Revizuirea hotararilor definitive potrivnice. Conditia ca prin hotararile a caror revizuire se solicita sa se fi solutionat fondul cauzei

101. 1. Imobil preluat abuziv. Decizie sau dispozitie de restituire. Tert. Cale de atac. Instanta competenta

101. 2. Dispozitie de restituire emisa de primar in temeiul Legii nr. 10/2001. Natura juridica. Contestatie. Instanta competenta 

102. Hotarare de aprobare a Planului urbanistic general si a Planului de amenajare a teritoriului unui municipiu. Cerere de anulare. Competenta de solutionare 

103. Contraventie. Cerere de anulare a procesului-verbal de contraventie. Instanta competenta teritorial

104. Acte de executare. Contestatia la executare. Instanta competenta 

105. Acte de executare silita ale organelor administrativ fiscale. Contestatie la executare. Instanta competenta

106. Neachitarea serviciilor de salubritate publica. Instanta competenta

107. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate formulata pentru a doua oara in cadrul aceluiasi proces 

108. Caracterul irevocabil al hotararilor pronuntate in materia plangerilor formulate impotriva stabilirii drepturilor salariale din sistemul justitiei. Recurs inadmisibil 

109. Litigii care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei. Instanta competenta

110. Cheltuieli de judecata. Cuantum. Posibilitatea de apreciere acordata instantei 

111. Acte administrative fiscale. Instanta competenta

112. Nesolutionarea in termen legal a cererii de validare a hotararii Comisiei judetene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Instanta competenta 

113. Actiunea avand ca obiect anularea unei decizii prin care s-a respins contestatia impotriva instiintarii de plata pentru contributia la mediu. Instanta competenta 

114. Contestatie formulata impotriva hotararii prin care a fost solutionata intampinarea formulata in conditiile de art. 20 din Legea nr. 33/1994. Instanta competenta

115. Masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998. Refuzul Cancelariei Primului-ministru de a analiza si valida hotararea Comisiei judetene. Instanta competenta 

116. Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Instanta competenta 

117. Consilieri juridici. Obligarea autoritatilor publice de a adopta o anumita conduita in domeniul reglementarii si exercitarii profesiei de consilier juridic. Instanta competenta 

118. Contraventia prevazuta in Regulamentul de aplicare a Codului Vamal. Plangere contraventionala. Instanta competenta

119. Actul de sesizare al Procurorului financiar de pe langa Camera de Conturi judeteana. Instanta competenta 

Capitolul al X-lea. Drept procesual fiscal 

120. Titlu de executoriu. Contestatie la executare. Instanta competenta 

121. Raport de inspectie fiscal, act premergator emiterii actului de impunere. Contestatie impotriva raportului de inspectie fiscala. Inadmisibilitate 

122. Contestarea actului administrativ fiscal asimilat deciziei de impunere direct la instanta de contencios administrativ. Inadmisibilitate 

123. Procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prevazuta de Codul de procedura fiscala, Titlul IX. Procedura prealabila 

Lista deciziilor 

Index alfabetic 

Detalii tehnice
Data aparitiei02 apr. 2008
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini400
Tip copertaCarte brosata