Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila. Editia a 2-a

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
ISBN/ISSN: 978-606-27-1062-0
Editura: Hamangiu
45,00 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Pregatirea continua a practicienilor dreptului este o cerinta indispensabila de-a lungul carierei lor profesionale. Aceasta pregatire include atat cunoasterea temeinica a legii, dar si a celor statuate in jurisprudenta obligatorie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale.

In lucrarea Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila au fost incluse atat deciziile prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale unele prevederi din Codul de procedura civila, cat si deciziile de admitere pronuntate de completele competente ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la sesizarile privind dezlegarea unor chestiuni de drept si recursurile in interesul legii in materie, fiind redate in extenso motivarile acestora astfel cum au fost publicate in Monitorul Oficial pana la data de 8 martie 2018.

Cartea Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura civila se adreseaza in special practicienilor dreptului, dar este utila si celor care se pregatesc pentru admiterea in profesie sau promovare, facilitand cunoasterea interpretarii obligatorii a dispozitiilor Codului de procedura civila si corecta aplicare a acestora.

Capitolul I. Decizii ale Curtii Constitutionale

1. Art. 13, art. 83 si art. 486 – Obligativitatea formularii si sustinerii cererii de recurs prin avocat. Persoana fizica (C.C.R., dec. nr. 462 din 17 septembrie 2014, M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014) 

2. Art. 13, art. 84 si art. 486 – Obligativitatea formularii si sustinerii cererii de recurs prin avocat sau consilier juridic. Persoana juridica (C.C.R., dec. nr. 485 din 23 iunie 2015, M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015) 

3. Art. 142 si art. 145 – Cerere de stramutare. Instanta competenta. Motiv de banuiala legitima. Judecator la curtea de apel, parte in litigiu (C.C.R., dec. nr. 558 din 16 octombrie 2014, M. Of. nr. 897 din 10 decembrie 2014) 

4. Art. 142 si art. 145 – Cerere de stramutare. Instanta competenta. Motiv de banuiala legitima. Curtea de apel, parte in litigiu (C.C.R., dec. nr. 169 din 24 martie 2016, M. Of. nr. 353 din 9 mai 2016) 

5. Art. 483 – Hotarari supuse recursului. Prag valoric (C.C.R., dec. nr. 369 din 30 mai 2017, M. Of. nr. 582 din 20 iulie 2017) 

6. Art. 493 – Procedura de filtrare a recursurilor. Respingerea cererii pentru motivul ca recursul este vadit nefondat (C.C.R., dec. nr. 839 din 8 decembrie 2015, M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016) 

7. Art. 509 – Revizuire. Admiterea unei exceptii de neconstitutionalitate. Hotarare definitiva prin care nu s‑a intrat in cercetarea fondului (C.C.R., dec. nr. 866 din 10 decembrie 2015, M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2016) 

8. Art. 660 – Indatorirea tertilor de a oferi executorului judecatoresc informatii necesare executarii. Rolul Ministerului Public (C.C.R., dec. nr. 473 din 21 noiembrie 2013, M. Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014) 

Capitolul al II‑lea. Hotarari prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept 

1. Art. 35 – Constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Dreptul la incadrarea in grupe de munca. Actiune imprescriptibila (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 13 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 862 din 28 octombrie 2016) 

2. Art. 35 – Constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Raport de munca si efectele acestuia. Contract de munca neincheiat in forma scrisa (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 37 din 7 noiembrie 2016, M. Of. nr. 114 din 10 februarie 2017) 

3. Art. 84 – Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice. Mandatar persoana juridica (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 9 din 4 aprilie 2016, M. Of. nr. 400 din 26 mai 2016) 

4. Art. 84 – Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice. Consilier in proprietate industriala (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 2 din 30 ianuarie 2017, M. Of. nr. 157 din 2 martie 2017) 

5. Art. 182 si art. 183 – Termen procedural socotit pe zile. Act de procedura transmis prin fax sau posta electronica (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 34 din 15 mai 2017, M. Of. nr. 803 din 11 octombrie 2017)

6. Art. 453 – Acordarea cheltuielilor de judecata generate de un alt litigiu solutionat definitiv (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 59 din 18 septembrie 2017, M. Of. nr. 871 din 6 noiembrie 2017) 

7. Art. 478 – Limitele efectului devolutiv al apelului. Explicitarea pretentiilor implicite. Conditii (I.C.C.J., comp. DCD civ., dec. nr. 28 din 21 septembrie 2015, M. Of. nr. 772 din 16 octombrie 2015) 

8. Art. 623 – Executare silita. Hotarari judecatoresti privind creante bugetare. Organul de executare (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 66 din 2 octombrie 2017, M. Of. nr. 969 din 7 decembrie 2017)

9. Art. 628 – Executare silita. Obligatie principala. Cheltuieli de judecata. Actualizare (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 34 din 16 noiembrie 2015, M. Of. nr. 945 din 21 decembrie 2015) 

10. Art. 632 – Executarea silita a unei creante garantate printr‑un contract de ipoteca valabil incheiat. Drept de creanta care nu este constatat printr‑un titlu executoriu (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 60 din 18 septembrie 2017, M. Of. nr. 928 din 24 noiembrie 2017) 

11. Art. 640 si art. 666 – Bilet la ordin. Investire cu formula executorie (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 7 din 30 ianuarie 2017, M. Of. nr. 220 din 30 martie 2017) 

12. Art. 666 – Incuviintarea executarii silite. Interpretarea si aplicarea in timp a dispozitiilor art. 666 alin. (2) CPC in raport cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 895 din 17 decembrie 2015 (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 77 din 6 noiembrie 2017, M. Of. nr. 23 din 10 ianuarie 2018) 

13. Art. 906 – Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face. Aplicarea de penalitati. Cerere de fixare a sumei (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 16 din 6 martie 2017, M. Of. nr. 258 din 13 aprilie 2017)

14. Art. 906 – Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face. Obligatie evaluabila in bani, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana. Incheiere de solutionare a cererii creditorului. Cale de atac (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 73 din 16 octombrie 2017, M. Of. nr. 914 din 22 noiembrie 2017) 

Capitolul al III‑lea. Recursuri in interesul legii 

1. Art. 22, art. 152 si art. 457 – Calificarea juridica a unei cereri. Cale de atac gresita. Solutia instantei (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 24 octombrie 2016, M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2017)

2. Art. 32, art. 35, art. 36 si art. 56 – 1. Calitate procesuala pasiva. Actiuni in reconstituirea vechimii in munca 2. Actiune in realizarea unui drept. Obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/incadrarii in grupele superioare de munca 3. Capacitate procesuala de folosinta. Angajator desfiintat in urma procedurilor de insolventa si radiat din registrele specifice. Fost lichidator, chemat in judecata in nume propriu. Lipsa calitatii procesuale pasive (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 15 februarie 2016, M. Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016) 

3. Art. 94 si art. 95 – Competenta. Litigii privind suportarea cheltuielilor de intretinere pentru persoane care beneficiaza de masuri de protectie (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 13 din 22 iunie 2015, M. Of. nr. 690 din 11 septembrie 2015) 

4. Art. 94 si art. 95 – Competenta. Cereri pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau pentru anularea situatiei create prin discriminare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 10 din 23 mai 2016, M. Of. nr. 505 din 5 iulie 2016) 

5. Art. 95 – Competenta. Litigii cu profesionisti. Sesizarea instantei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau de alte organe ale administratiei publice (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 24 din 16 noiembrie 2015, M. Of. nr. 76 din 2 februarie 2016) 

6. Art. 95 – Competenta. Contestatie impotriva deciziei de incetare a platii indemnizatiei, formulata de membrii uniunilor de creatori care au si statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 27 din 4 decembrie 2017, M. Of. nr. 163 din 21 februarie 2018) 

7. Art. 95 – Competenta. Cereri avand ca obiect inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu tutela (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 28 din 4 decembrie 2017, M. Of. nr. 128 din 9 februarie 2018) 

8. Art. 95 – Competenta. Litigii avand ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiaza cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special la trecerea in rezerva sau direct in retragere (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 5 din 5 martie 2018, www.scj.ro) 

9. Art. 127 – Competenta facultativa. Interpretarea sintagmei „instanta la care isi desfasoara activitatea” si a notiunii de „grefier” (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 7 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 461 din 22 iunie 2016) 

10. Art. 406, art. 453 si art. 790 – Cheltuieli de judecata. Executor judecatoresc. Renuntare la cererea de validare a popririi sau respingerea cererii, ca urmare a indeplinirii obligatiilor de catre tertul poprit sau de catre debitor (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 480 din 28 iunie 2016) 

11. Art. 414 – Suspendarea judecatii. Cerere de repunere pe rol a cauzei. Recurs (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 30 ianuarie 2017, M. Of. nr. 175 din 10 martie 2017) 

12. Art. 450, art. 719 si art. 997 si urm. – Suspendarea executarii provizorii. Compunerea completului de judecata. Tipul hotararii si cale de atac (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 27 aprilie 2015, M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015) 

13. Art. 915 – Procedura divortului. Acordul partilor cu privire la alegerea instantei (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 20 din 24 octombrie 2016, M. Of. nr. 1049 din 27 decembrie 2016) 

14. Art. 1050‑1053 – Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii. Posesii incepute inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 5 octombrie 2015, M. Of. nr. 11 din 7 ianuarie 2016) 

Index 

Detalii tehnice
Data aparitiei22 mar. 2018
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini376
Tip coperta165x235 mm, Carte brosata
Editiea 2-a
Alti clienti au cumparat si
Indisponibila
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului penal

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
65,00 RON
Indisponibila
Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala

Jurisprudenta obligatorie pentru aplicarea Codului de procedura penala

• deciziile Curtii Constitutionale • hotararile prealabile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind dezlegarea unor chestiuni de drept • recursurile in interesul legii
50,00 RON
Indisponibila
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 18 octobrie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare, act. 10.01.2018, ed. 18

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
33,00 RON
Indisponibila
Probele in procesul civil - Anghel