Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Jurisprudenta in materia achizitiilor publice. Vol. V

ISBN/ISSN: 978-606-27-0360-8
Editura: Hamangiu
81,90 RON
Disponibilitate: Aceasta carte nu mai este pe stoc si nu mai poate fi comandata

Lucrarea „Jurisprudenta in materia achizitiilor publice”, ajunsa la volumul V, expune rezumativ practica recenta a instantelor judecatoresti din Romania in domeniul achizitiilor publice, scotand in evidenta modul in care acestea interpreteaza si aplica dispozitiile cadrului legal specific. Culegerea, printre putinele de acest gen si singura care a reusit sa devina o aparitie constanta in ultimii sase ani, sintetizeaza peste 400 de hotarari, cu precadere cele pronuntate de curtile de apel competente sa solutioneze plangerile formulate impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Sunt valorificate acele solutii de caz pe care autorul le-a identificat ca fiind cele mai utile si de interes pentru specialistii preocupati de intelegerea si depasirea vastei problematici a materiei achizitiilor publice, stiut fiind ca hotararile instantelor trebuie cunoscute nu numai pentru a fi puse in aplicare, ci si pentru a se evita viitoare litigii, iar atunci cand se intampla ca ele sa apara, hotararile anterioare pot reprezenta puncte de reper si stabilitate juridica, in sensul ca lucrul judecat la un anumit moment sa fie judecat la fel si in viitor.

Elementul de noutate pe care il aduce volumul de fata il constituie referintele care insotesc majoritatea hotararilor rezumate, referinte prin intermediul carora cititorul are posibilitatea sa cunoasca punctual evolutia si orientarea divergenta sau convergenta a practicii judiciare.

Cartea „Jurisprudenta in materia achizitiilor publice” se adreseaza unui spectru larg de cititori, juristi sau nejuristi, din cadrul autoritatilor contractante, operatorilor economici, institutiilor cu atributii de control etc., interesati de cunoasterea solutiilor instantelor in domeniul achizitiilor publice. Totodata, ea este utila si cursantilor programului de studii universitare de master „Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public-privat”, organizat de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti.

Volumele anterioare din seria „Jurisprudenta in materia achizitiilor publice” au fost bine primite de catre public, dovada ca lucrari de acest gen sunt de trebuinta practicienilor si teoreticienilor in domeniul amintit, constituind o valoroasa sursa de informare si servind, cu precadere, interpretarii si aplicarii unitare a legii, atat la nivelul instantelor judecatoresti si al Consiliului, cat si al autoritatilor contractante si al operatorilor economici.

Partea I. Hotarari pronuntate de Curtile de Apel

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

1. Respingerea ofertei pentru depasirea cu doar 5 minute a perioadei precizate de comisia de evaluare pentru transmiterea raspunsului de clarificare a ofertei este excesiva 

2. Procedura de delegare a serviciului de salubrizare trebuie derulata si incheiata potrivit cadrului legislativ existent la data inceperii procedurii. Conditia existentei a cel putin trei ofertanti eligibili prevazuta la art. 29 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 se aplica doar procedurilor initiate dupa data de 29.11.2012 

3. Calitatea de IMM se verifica in raport de momentul depunerii ofertei, fiind indiferent daca, ulterior, aceasta calitate este pierduta. Depasirea plafoanelor legale aferente categoriei de IMM nu duce la pierderea incadrarii societatii in aceasta categorie decat daca este realizata in doua exercitii financiare consecutive 

4. Completarea contestatiei cu noi motive, in afara termenului de contestare, este incompatibila cu dispozitiile legale. Cu atat mai mult nu este posibil ca, in plangerea adresata instantei de judecata, sa fie indicate motive noi, necuprinse in contestatie 

5. Pret neobisnuit de scazut justificat prin intentia ofertantului de a angaja someri, pentru care sa beneficieze de facilitati fiscale. Justificare ce nu poate fi acceptata 

6. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

7. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

8. Nu este permisa completarea ofertei cu graficul Gantt 

9. 1. Cerinta de calificare constand in demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-low-ul de executie a contractului. Prezentarea unei scrisori care nu constituie un angajament de finantare din partea bancii. Oferta inacceptabila. 

9. 2. Cerintele de calificare privind standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului ISO 9001 si 14001 nu pot fi indeplinite prin intermediul unui tert sustinator 

10. In cazul delegarii gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitatie se poate finaliza numai daca au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. Nu este tardiva contestatia prin care se solicita anularea procedurii din aceasta cauza, chiar daca societatea contestatoare cunostea de la momentul sedintei de deschidere ca au fost depuse doar doua oferte 

11. Completarea contestatiei cu noi motive, in afara termenului de contestare, este incompatibila cu dispozitiile legale. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesual, prin intermediul lor neputand fi invocate noi motive de nelegalitate a actelor contestate. Este tardiva si contestatia in care sunt reluate noile motive, cuprinse in concluziile scrise 

12. Ofertarea unor cantitati de materiale mai mici decat cele solicitate, diferenta de pret fiind cuantificata la 948,10 lei. Modificarea propunerii tehnice, cu pastrarea pretului ofertat, reprezinta corectarea unor abateri tehnice minore, situatie in care oferta nu poate fi respinsa ca neconforma 

13. 1. Ordonanta nu permite modificarea contestatiei, dupa implinirea termenului de contestare, ca urmare a studierii dosarului la Consiliu. 

13. 2. Cerere de acordare a cheltuielilor de judecata. Dovada cheltuielilor odata cu depunerea concluziilor scrise. Cerere respinsa, intrucat dovada nu a fost realizata cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei 

14. Poate fi atacat cu plangere doar dispozitivul deciziei Consiliului. Este inadmisibila plangerea impotriva considerentelor 

15. Critici tardiv formulate prin intermediul concluziilor scrise. Reiterarea criticilor in cuprinsul unei noi contestatii, depusa impotriva noului raport al procedurii, in urma reevaluarii ofertelor, dispusa anterior de Consiliu. Criticile isi pastreaza caracterul tardiv 

16. Certificat de atestare fiscala valabil, insa care priveste situatia ofertantului la alta data decat cea indicata de autoritate. Autoritatea nu are obligatia de a cerere clarificari ofertantului asupra datoriilor sale bugetare la data indicata. Respingere legala a ofertei 

17. Este lipsita de interes contestatia societatii furnizoare a ofertantului impotriva respingerii ofertei acestuia 

18. 1. Cererea de suspendare a executarii deciziei Consiliului este inadmisibila. 

18. 2. Niciun text legal nu da dreptul unui operator economic sa solicite completarea documentatiei de atribuire prin introducerea unor criterii de calificare si selectie sau a unor documente suplimentare, acesta fiind un drept exclusiv al autoritatii contractante 

19. 1. Plangerea formulata de intervenientul accesoriu nu este neavenita. Dispozitiile speciale ale ordonantei recunosc dreptul de a formula plangere oricarei persoane care are un interes legitim in legatura cu procedura de atribuire. 

19. 2. Clarificarile prin care se modifica valoarea declarata a lucrarilor ce revin fiecarui asociat atrag respingerea ofertei ca neconforma, chiar daca pretul total al ofertei ramane neschimbat 

20. In conditiile in care ofertantul a declarat ca nu participa la licitatie in asociere, cu subcontractanti sau cu sustinatori, nu poate fi luat in considerare contractul de colaborare cu o persoana fizica autorizata pentru indeplinirea cerintei dispunerii de un responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice. Persoana fizica trebuie sa ie angajatul societatii ofertante 

21. Autoritatea stabileste intai admisibilitatea ofertelor si apoi aplica ofertelor admisibile criteriul de atribuire 

22. Pentru contestatiile si plangerile formulate incepand cu data de 30.06.2014 este obligatorie constituirea garantiei de buna conduita 

23. 1. Garantia de buna conduita se depune o singura data, fie la Consiliu, fie la instanta de judecata. 

23. 2. Petenta nu are optiunea de a se judeca sau nu cu cei care au fost parti in decizia atacata a Consiliului. 

23. 3. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibila in calea de atac a plangerii 

24. Contestatia formulata de ofertantul de pe locul sase, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

25. Este inadmisibila plangerea ofertantului care formuleaza critici cu privire la oferta declarata castigatoare, insa nu solicita introducerea in cauza a ofertantului care a depus-o 

26. Consiliul nu poate dispune suspendarea procedurii de atribuire pe durata judecarii plangerii la instanta de judecata, ci doar pe durata in care el solutioneaza contestatia 

27. In cazul delegarii gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitatie se poate finaliza numai daca au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate 

28. Achizitie de dezinfectati si sterilizanti. Solicitare din partea unui ofertant de introducere in caietul de sarcini a mai multor standarde de testare. Solicitare nefondata 

29. Termenul de contestare se stabileste in functie de valoarea estimata a fiecarui lot contestat, iar nu in functie de valoarea estimata cumulata a tuturor loturilor. Indicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu inlatura obligatia respectarii termenului prevazut de lege. Cererea contestatoarei de repunere in termenul de contestare nu este intemeiata, cat timp aceasta se putea informa cu privire la termenele de declarare a contestatiei chiar de la oficiul juridic al autoritatii contractante 

Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacau, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

30. Asupra ofertei cu pret neobisnuit de scazut planeaza o prezumtie de lipsa a garantiilor privind executarea corespunzatoare a contractului. Autoritatea este tinuta se verifice in detaliu documentele de justificare a pretului. Ofertarea unui pret de 0 lei pentru apa industriala, estimata la o valoare de 15,26 lei, nu conduce la respingerea ofertei 

31. 1. Modificarea pretului ofertei de la 12.677.400 lei, la 12.679.400 lei, fara TVA, prin majorarea pretului unei categorii de lucrari, atrage respingerea ofertei ca neconforma. 

31. 2. Nu exista obligatia comunicarii concluziilor scrise depuse de parti, astfel ca petenta nu poate invoca incalcarea contradictorialitatii si a dreptului la aparare. 

31. 3. Sunt inadmisibile criticile aduse de contestatoare prin „precizare la contestatie” ulterior studierii dosarului achizitiei publice. 

31. 4. Elaborarea ofertei cu includerea unor cantitati de lucrari ce depasesc cerintele din documentatie nu poate fi considerata viciu de forma sau eroare aritmetica, chiar daca valoarea absoluta a lucrarilor respective este relativ minora 

32. 1. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul cererii precizatoare dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu. Contestatoarea ar putea invoca doar argumente in sustinerea criticilor initiale. 

32. 2. Lipsa formularului de oferta nu echivaleaza cu lipsa ofertei. Autoritatea poate solicita ofertantei aducerea ulterioara a acestui formular 

33. Necontestarea tuturor motivelor de neconformitate retinute de autoritate duce la concluzia ca aspectele imputate ofertei sunt reale 

34. Prezentarea unui nou certificat ISO 9001, diferit de cel depus in oferta, conduce la respingerea acesteia 

35. Consiliul nu mai poate fi investit, dupa expirarea termenului prevazut pentru contestare, cu alte motive de nelegalitate, dupa studierea dosarului achizitiei publice 

36. Posibilitatea contestatoarei de a depune concluzii scrise nu se identifica cu posibilitatea de a completa motivele de fapt si de drept ale contestatiei. Completarea motivelor de fapt si de drept nu este ingaduita de dispozitiile ordonantei, iar Consiliul nu poate analiza contestatia decat astfel cum a fost motivata in termenul legal de depunere a ei 

37. Cerinta prezentarii a cel putin unui contract de o anumita valoare nu se interpreteaza in sensul ca ofertantul poate depune mai multe contracte sub respectiva valoare, care prin cumulare sa o depaseasca 

38. Cererea de suspendare a executarii contractului de achizitie publica este de competenta completului de solutionare a plangerii, nu a presedintelui instantei 

39. Achizitie de medicamente. Este legala prevederea conform careia contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii si de existenta fondurilor bugetare. Este rezonabil un termen de plata de 120 de zile 

40. Membru in comisia de evaluare actionar la una dintre societatile ofertante. Conflict de interese 

41. In contextul in care autoritatea neaga primirea contestatiei, revine contestatoarei sarcina probarii primirii acesteia de catre autoritate. Confirmarea de primire prin serviciul postal nu este suficienta, cat timp autoritatea sustine ca a primit altceva 

42. Preturile ofertate pentru materiale nu pot fi mai mici decat cele de la furnizori. In justificarea pretului ofertei nu pot fi invocate negocieri ulterioare incheierii contractului, pentru obtinerea de preturi mai mici de la furnizori. Oferta inacceptabila 

43. 1. Autoritatea este obligata sa se asigure ca pretul ofertat este real. Nu poate fi admisa ofertarea de preturi nejustificat de mici la unele cantitati de materiale, subevaluate in mod grosier, intrucat ofertarea de tarife nereale distorsioneaza rezultatul procedurii de atribuire. 

43. 2. Principiul disponibilitatii. Nu exista nicio obligatie legala pentru Consiliu de a examina contestatia pentru alte motive decat cele invocate de contestator 

44. Este lipsita de interes contestatia prin care ofertanta nu critica respingerea ofertei sale, ci atribuirea contractului unei ofertante concurente 

45. 1. Numai solicitarile adresate in prealabil Consiliului prin contestatie si solutionate de catre acesta prin decizie pot face obiectul unei plangeri. 

45. 2. Nu are relevanta termenul de contestare mentionat de catre autoritate in adresa de comunicare a rezultatului procedurii, ci termenul prevazut de legiuitor. 

45. 3. Ofertanta a carei oferta a fost legal respinsa de autoritate nu are interes in a formula critici la adresa ofertelor concurente 

46. Nu exista niciun impediment legal ca ofertantul sa oferteze preturi mai mari decat cele practicate de furnizorii sai 

Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Brasov, Sectia contencios administrativ si fiscal 

47. Nu exista in cuprinsul ordonantei vreo prevedere potrivit careia persoana vatamata sa isi poata schimba sau completa ulterior contestatia. „Reinvestirea” Consiliului cu solutionarea altor motive de nelegalitate decat cele initiale si depuse peste termenul imperativ prevazut de lege nu este admisibila. Este lipsita de interes plangerea ofertantei de pe locul 8, care nu a criticat in termen ofertele clasate pe locurile 2-7 

48. Depunerea cu intarziere a bilantului la administratia finantelor publice constituie contraventie si nu are ca efect respingerea societatii ofertante de la procedura de atribuire 

49. Raportul fax cu mentiunea „ok”, coroborat cu relatiile primite din partea operatorilor de telefonie la care sunt abonate partile, face dovada comunicarii si primirii adresei transmise ofertantei de catre autoritate 

50. La etapa de licitatie electronica pot participa numai ofertantii care au depus oferte admisibile, inclusiv sub aspectul pretului. Autoritatea are obligatia de a cere clarificari asupra ofertelor cu pret neobisnuit de scazut 

51. Intocmirea documentatiei de atribuire nu duce automat la imposibilitatea persoanei care a intocmit-o de a participa la procedura de atribuire 

52. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul cererii precizatoare dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu. Posibilitatea contestatoarei de a depune concluzii scrise nu se identifica cu posibilitatea de a formula alte motive fata de cele din contestatie 

53. 1. Autoritatea are dreptul de a solicita expertului cooptat sa stabileasca daca implicarea unui ofertant in elaborarea documentatiei de atribuire este sau nu de natura sa distorsioneze concurenta. 

53. 2. Formularea de critici noi dupa expirarea termenului de contestare – prin intermediul concluziilor scrise – este tardiva, iar analizarea lor de catre Consiliu este nelegala 

54. Sunt inadmisibile criticile suplimentare aduse de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu. Posibilitatea contestatoarei de a depune concluzii scrise nu se identifica cu posibilitatea de a formula alte motive fata de cele din contestatie 

55. Autoritatea are obligatia nu doar de a solicita justificarea pretului ofertat, ci si de a verifica raspunsurile primite. Verificarea poate presupune solicitari de informatii de la furnizorul furnizorului ofertantului. Este neconforma oferta in situatia in care furnizorul furnizorului declara ca nu ii asigura acestuia din urma materialele necesare executarii contractului 

56. 1. Este lipsita de interes contestatia ofertantei cu pretul cel mai mare care nu critica oferta cu pretul cel mai scazut si nici ofertele cu preturi mai mici decat al ei. 

56. 2. Desi solutia de declarare ca neconforma a ofertei a fost considerata incorecta de Consiliu cu privire la opt aspecte, declararea corecta a neconformitatii pentru un singur aspect este suficienta pentru mentinerea solutiei autoritatii contractante de respingere a ofertei ca neconforma

57. 1. Plata taxei judiciare aferente plangerii in alt cont de trezorerie nu atrage anularea plangerii. 

57. 2. Plangerea are caracter neevaluabil in bani si se timbreaza cu 2 lei, conform art. 287 ind. 17 alin. (2) din ordonanta. 

57. 3. Intrucat, in urma deciziei Consiliului atacate cu plangere, autoritatea contractanta a reevaluat ofertele si a declarat castigatoare oferta petentei, plangerea acesteia a ramas fara obiect 

Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal 

58. 1. Simpla invocare a prevederilor care reglementeaza posibilitatea instantei de a se pronunta asupra suspendarii executarii contractului nu este de natura sa exonereze petenta de dovada indeplinirii conditiilor legale pentru suspendare. 

58. 2. Clarificarile prin care sunt modificate cantitatile de lucrari si preturile lor atrag respingerea ofertei ca neconforma, chiar daca pretul total al ofertei ramane neschimbat 

59. Sistemul national de transport gaze naturale, privit prin prisma conductelor componente, nu este reglementat ca parte integranta a infrastructurii de transport de interes national, care sa atraga competenta teritoriala exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti 

60. Impunerea dovedirii experientei similare prin prestarea a maximum trei contracte este restrictiva, ofertantii putand sa isi dovedeasca experienta similara si prin mai multe contracte 

61. Termenul de formulare a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, nu potrivit Codului de procedura civila 

62. Nivel de salarizare a fortei de munca inferior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Oferta inadmisibila 

63. Clarificare adusa de autoritate care modifica cerinta referitoare la experienta similara. Modificare ce atrage anularea procedurii de atribuire 

64. Utilaje cerute pentru fiecare lot in parte. Participarea cu acelasi utilaj pentru trei loturi, intrucat capacitatea acestuia acoperea necesarul de mixturi asfaltice aferent celor trei loturi. Oferta acceptata in mod nelegal de autoritate 

65. 1. Oricare membru al unei asocieri care a participat la o procedura de atribuire are calitate procesuala activa pentru a formula contestatii sau plangeri. 

65. 2. Nici autoritatea contractanta si nici Consiliul nu au atributii de verificare a declaratiei pe propria raspundere de incadrare a ofertantului in categoria IMM-urilor. 

65. 3. Dovada constituirii garantiei de participare se poate face si la momentul deschiderii ofertelor, nu doar pana la data si ora de depunere a ofertelor 

66. Lucrarile de modernizare de strazi si de constructie a unei statii de sortare si compostare si a doua puncte de colectare a deseurilor nu sunt similare cu lucrarile de modernizare si extindere retea de alimentare cu apa 

67. Orice decizie a autoritatii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentata pe o evaluare temeinica a ofertei, sub toate aspectele, precum si pe probe concludente, iar nu pe elemente insuficiente sau neclare, care nu creeaza premisa unei evaluari obiective. Este nelegala respingerea ofertei fara a se solicita opinia autorizata a unor experti, respectiv fara sa existe o proba stiintifica prin care sa se transeze aspectul contradictoriu in discutie – recunoasterea ca „agent tensioactiv - surfactant anionic” a sulfatului de sodiu 

68. Impunerea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor supuse achizitiei reprezinta o chestiune de oportunitate, fata de care autoritatea are o marja larga de apreciere. Actul autoritatii se bucura de prezumtia de legalitate si, cat timp nu s-au adus probe din care sa rezulte ca cerintele impuse sunt vadit nejustificate, instanta nu le poate modifica 

69. Solicitarea de prezentare a fisei tehnice stampilate de catre producatorul mostrelor nu excede prevederilor legale 

70. Ofertanta care nu a respectat art. 126 din Codul muncii, care stabileste obligatia angajatorului de a plati un spor angajatilor care presteaza munca in timpul noptii. Oferta inacceptabila 

71. Cerinta prezentarii de mostre de consumabile exceptata de autoritate de la aplicarea art. 11 alin (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006. Exceptare nelegala 

72. 1. Consiliul are obligatia de a verifica legalitatea clauzelor contestate din documentatia de atribuire, chiar daca ele au fost impuse autoritatii printr-un ordin al ministrului. Un ordin nu poate contine reglementari contrare ordonantei. 

72. 2. Este nelegal criteriul de selectare privind experienta in servicii de asistenta juridica si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a unor imobile in scopul construirii de autostrazi/infrastructura rutiera la standard de autostrada, in conditiile in care exproprierea nu difera daca este pentru altfel de proiecte 

73. Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta si considerentele deciziei Consiliului, nu numai dispozitivul 

74. Acord-cadru pentru servicii din domenii de activitate diferite. Autoritatea are obligatia de a diviza achizitia pe loturi, pentru a nu se ingradi concurenta 

75. Este inadmisibila plangerea ofertantei care formuleaza critici cu privire la ofertele clasate pe locuri superioare, insa nu solicita introducerea in cauza a ofertantilor care le-au depus 

76. Consiliul nu are obligatia de a comunica partilor din litigiu cererile de interventie 

77. Decizia Consiliului nu constituie un act facultativ, in al carui continut s-ar gasi „recomandari” pentru parti, ci are caracter imperativ 

78. Nu este suficienta trimiterea de catre sustinator la art. 11 ind. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006. Angajamentul de sustinere trebuie sa prevada ca, in cazul in care contractantul intampina diicultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa 

79. Nu reprezinta o solutie echivalenta ofertarea de produse in ambalaje cu alt volum (60 ml, in loc de 20 ml si 100 ml; 500 ml, in loc de 200 ml). Nerespectarea unei singure specificatii tehnice este apta a conduce la respingerea ofertei ca neconforma in intregul sau 

80. Plangerea nu poate fi asimilata caii de atac a recursului. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

81. Experienta poate fi dovedita prin realizarea mai multor contracte de prestari de servicii, care impreuna dovedesc capabilitatea de a realiza un contract complex 

82. Ofertanta a carei oferta a fost respinsa de autoritate nu are interes in a contesta procedura de atribuire sub pretextul ca, daca aceasta va fi anulata, va putea participa la reluarea ei

83. Oferta este neconforma si atunci cand nu respecta cerintele fisei de date a achizitiei, nu doar ale caietului de sarcini. Obligatia ofertantului intermediar de a detine agrement tehnic feroviar pentru furnizarea produselor 

84. Ofertanta a carei oferta a fost legal respinsa de autoritate nu are interes in a formula critici la adresa ofertei castigatoare 

85. Critici noi formulate prin concluzii scrise, neanalizate de Consiliu, care le-a declarat inadmisibile. Reiterarea criticilor intr-o noua contestatie, in urma comunicarii rezultatului reevaluarii ofertelor de catre autoritate. Criticile nu pot fi analizate nici cu aceasta ocazie, intrucat isi mentin caracterul tardiv 

86. 1. Solicitarea petentei de obligare a autoritatii contractante la reevaluarea si respingerea ofertei declarate castigatoare impune introducerea in cauza in calitate de intimata a ofertantei careia ii apartine. Intrucat instanta nu poate introduce din oficiu in cauza respectiva ofertanta si cum niciuna dintre parti nu a solicitat introducerea ei in cauza, acest capat de cerere din plangere va fi respins ca inadmisibil. 

86. 2. Depunerea unei contestatii impotriva solicitarii autoritatii de clarificare a ofertei nu suspenda obligatia petentei de a raspunde la solicitare. Necomunicarea clarificarilor cerute, in termenul acordat de autoritate, atrage respingerea ofertei 

87. Consiliul trebuie sa verifice daca o contestatie este formulata in termen. Nu este incalcat principiul contradictorialitatii sau dreptul la aparare daca respectiva contestatie este respinsa ca tardiva, fara ca, in prealabil, Consiliul sa puna in discutia partilor exceptia tardivitatii 

88. Imprejurarea ca autoritatea a pus in executare decizia Consiliului nu poate determina respingerea plangerii sale ca ramasa fara obiect

89. Nedeschiderea de catre petenta a corespondentei e-mail, intrucat personalul sau era plecat in team‑building, nu constituie un argument pentru depunerea cu intarziere a contestatiei. Invocarea lipsei semnaturii electronice a expeditorului corespondentei e-mail are sens numai daca se contesta faptul ca expeditorul este cel care se pretinde a fi 

90. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

91. Solicitarea de clarificari sau completari nu poate privi decat documentele depuse pana la data-limita de deschidere a ofertelor sau informatiile care rezulta din acestea 

92. In aprecierea daca se impune sau nu formarea de loturi pentru atribuirea contractului, autoritatea trebuie sa aiba in vedere obligatia de respectare a principiilor statuate in ordonanta 

93. Determinarea perioadei in care trebuie executate contractele invocate ca experienta similara 

94. 1. Achizitie globala de servicii diverse. Neimpartirea contractului in loturi este de natura a restrange concurenta intre operatorii economici. Nu se poate impune operatorului economic extinderea obiectului sau de activitate cu noi coduri CAEN doar pentru a putea participa la procedura de atribuire. 

94. 2. Solicitare ca expertii sa detina certificari TOGAF, ITIL Foundation, CBAP, ISTQB Advanced Test Analyst, Project Management, CGEIT, Certiied Ethical Hacker – CEH, ECSA. Solicitare nelegala 

95. Nu este suficienta prezentarea declaratiei de experienta similara, ci trebuie prezentate si documente concrete din care sa rezulte ca ofertantul are experienta similara 

96. Este legala anularea procedurii de atribuire din cauza situatiei financiare grele a autoritatii 

97. 1. Termenul de formulare a contestatiei impotriva raportului procedurii de atribuire incepe sa curga de la data incuviintarii de catre Consiliu a cererii de acces la dosarul achizitiei publice depus de autoritate la Consiliu. Criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu, nu sunt tardive. 

97. 2. Pentru a fi rambursate, cheltuielile de judecata trebuie sa fie reale, necesare si rezonabile. Cheltuielile in cuantum de 12.355,97 lei, reprezentand onorariu avocatial, nu respecta principiul proportionalitatii 

98. 1. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibila in calea de atac a plangerii. 

98. 2. Oferta intarziata. Faptul ca oferta a fost deschisa de comisia de evaluare, care a consemnat datele si documentele pe care le cuprinde, nu atrage anularea procedurii de atribuire. Momentul depunerii ofertei trebuie sa fie atestat printr-o modalitate obiectiva 

99. Garantie de participare constituita prin virament bancar. Ofertanta are obligatia de a se asigura nu numai ca suma reprezentand garantia a fost debitata de banca sa, ci si ca aceasta suma a fost transferata in contul autoritatii inainte de momentul-limita stabilit de autoritate. In cazul creditarii ulterioare a contului autoritatii, oferta trebuie respinsa 

100. 1. Ordonanta nu restrange sfera persoanelor care pot contesta actul autoritatii contractante la operatorii economici a caror oferta s-a clasat pe locul doi. 

100. 2. Consiliul nu poate fi investit cu analiza unor temeiuri noi invocate prin concluziile scrise depuse de contestatoare ulterior studierii dosarului achizitiei publice la Consiliu 

101. 1. Este inadmisibil capatul de cerere de anulare a contractului incheiat anterior formularii contestatiei, capat inclus doar in cuprinsul plangerii la instanta, nu si in cel al contestatiei la Consiliu. 

101. 2. Contestatia formulata de un operator economic ce nu a participat la procedura de atribuire a contractului, de care a luat cunostinta in urma publicarii anuntului de atribuire, este lipsita de interes 

102. Completarea contestatiei cu motive noi, peste termenul legal de contestare, in urma studierii dosarului cauzei, este tardiva, situatie in care aceste motive nu vor fi analizate de Consiliu 

103. In ceea ce priveste calculul termenelor pe zile, se aplica dispozitiile art. 3 lit. z) din ordonanta, nu cele ale art. 181 alin. (2) C. proc. civ. 

104. Refuzul ofertantului declarat castigator de a semna contractul este asimilat situatiei prevazute la art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta, legiuitorul prezumand ca exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale, imputabila ofertantului si care produce sau este de natura a produce prejudicii grave beneficiarilor. Respingerea ofertei este legala, chiar daca pe rolul tribunalului exista un litigiu privind documentul constatator 

105. La solicitarea de clarificare a modului de formare a pretului scazut, ofertanta a transmis un raspuns general, fara a preciza in concret elementele de cost si fara a depune documente justificative. Oferta neconforma 

106. Termenul de valabilitate a garantiei de participare nu se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta sau art. 181 C. proc. civ., ci potrivit art. 2553 alin. (1) C. civ., conform caruia nu se iau in calcul prima si ultima zi a termenului 

107. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta prevede ca neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, prejudiciabila pentru autoritate, sa fi avut loc in ultimii 2 ani, iar nu ca respectivul contract in cadrul caruia a avut loc sa aiba termenul incheiat in ultimii 2 ani

108. 1. Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile privind aspecte ulterioare incheierii acordului-cadru, dar anterioare incheierii contractului subsecvent de achizitie publica, inclusiv refuzul autoritatii de a atribui contractele subsecvente cu reluarea competitiei. 

108. 2. Cat timp autoritatea a stabilit in documentatie ca atribuirea contractelor subsecvente se va realiza prin reluarea competitiei, ii revine obligatia respectarii acestei prevederi 

109. Procedura de atribuire organizata de Directia Silvica Dolj, din cadrul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva. Competenta de solutionare a plangerii apartine Curtii de Apel Craiova, nu Curtii de Apel Bucuresti 

110. 1. Daca din scrisoarea de garantie si acordul de asociere rezulta ca garantia de participare a fost constituita in numele asocierii, chiar daca in scrisoare este mentionata doar denumirea liderului asocierii, nu se impune respingerea ofertei. 

110. 2. Actul aditional la scrisoarea de garantie de participare prin care se modifica durata ei de valabilitate, depus dupa inceperea sedintei de deschidere a ofertelor, pana la incheierea acesteia, nu poate fi luat in considerare 

111. 1. Admiterea in totalitate a unei contestatii nu presupune admiterea tuturor criticilor de nelegalitate. 

111. 2. Singura abilitata de lege sa analizeze si sa decida conformitatea sau neconformitatea unor oferte este autoritatea contractanta, nu Consiliul sau instanta de judecata 

112. Termenul de contestare a rezultatului procedurii nu curge de la primirea mesajului electronic generat de SEAP, ci de la primirea comunicarii ce va fi transmisa de autoritate ulterior intocmirii raportului procedurii. Contestatie prematura 

113. 1. Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura ca ofertantul sustinut are efectiv la dispozitie resursele sustinatorului. Sustinator aflat in procedura insolventei. 

113. 2. O intarziere de 9 zile in terminarea lucrarii nu constituie un prejudiciu atat de grav adus autoritatii contractante, astfel incat sa determine aplicarea fata de ofertant a art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta 

114. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes. Instanta va admite plangerea si va modifica decizia Consiliului, in sensul respingerii contestatiei ca lipsita de interes, nu ca nefondata 

115. Autoritatea poate posta raspunsuri de clarificare a documentatiei de atribuire inclusiv in perioada de suspendare a procedurii de atribuire 

116. Consiliul nu este organism de control care sa realizeze o supraevaluare a ofertelor la cererea ofertantilor care au indoieli sau presupuneri legate de neindeplinirea de catre concurenti a cerintelor din documentatia de atribuire. Motivele noi de contestare invocate prin intermediul concluziilor scrise sunt inadmisibile 

117. Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare este aplicabila doar pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, nu si a unui acord-cadru. Negociere initiata fara indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta. Anularea procedurii de atribuire 

118. Legea nu reglementeaza posibilitatea instantei de a suspenda procedura de achizitie publica in etapa plangerii impotriva deciziei Consiliului. Cererea de suspendare este inadmisibila 

119. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

120. Criticile invocate de contestatoare – ulterior studierii dosarului achizitiei publice la autoritatea contractanta – prin intermediul concluziile scrise nu sunt tardive, iar Consiliul trebuie sa se pronunte asupra lor 

121. Sustinerea ofertantului de catre un tert pentru indeplinirea cerintei de calificare a cifrei de afaceri nu presupune punerea la dispozitia ofertantului de catre sustinator a unei sume egale cu valoarea cifrei de afaceri si nici transferul efectiv al cifrei de afaceri, in conditiile in care aceasta reprezinta un indice netransferabil 

122. Prezumtia luarii la cunostinta despre documentatia de atribuire din SEAP este absoluta 

123. Faptul ca autoritatea contractanta a transmis ofertantei, in perioada de evaluare a ofertelor, mai multe comenzi de achizitie directa pentru a-si acoperi necesarul de alimente nu inseamna ca oferta ei a fost declarata castigatoare 

124. Aplicarea procentului de „diverse si neprevazute” asupra valorii cheltuielilor privind investitia de baza, nu si asupra valorii organizarii de santier. Oferta respinsa 

125. 1. Legea nr. 346/2004 prevede o procedura de verificare a declaratiilor de incadrare a unei intreprinderi in categoria IMM-urilor, iar in conditiile in care nu s-a urmat o astfel de procedura, autoritatile carora li se prezinta asemenea declaratii sunt obligate sa le recunoasca. Pentru ca o oferta sa ie declarata inadmisibila, sunt necesare dovezi clare, nu doar simple suspiciuni. 

125. 2. Instrumentul de garantare emis de o societate de asigurari il reprezinta scrisoarea de garantie, nu polita de asigurare in baza careia s-a emis scrisoarea de garantie 

126. 1. Autoritatea contractanta are dreptul de a cere clarificari asupra pretului ofertei, indiferent daca este sau nu neobisnuit de scazut.

126.  2. Intrucat accesul la dosarul achizitiei publice a fost aprobat de Consiliu dupa expirarea termenului de motivare a contestatiei, nu este justificata respingerea ca inadmisibile a motivelor noi de contestare, formulate prin concluzii scrise 

127. Anulare a procedurii de atribuire ca urmare a reducerii fondurilor necesare de catre consiliul local prin rectificare bugetara, determinata chiar de propunerea autoritatii contractante. Anulare legala, intrucat este imposibila incheierea contractului 

128. Termenul de depunere a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta. Plangerea depusa inauntrul termenului prin scrisoare recomandata la oficiul postal este socotita a fi facuta in termen 

129. Documente contradictorii de la furnizorul ofertantului. Inainte de a lua o decizie asupra ofertei, autoritatea are obligatia de a solicita clarificari, pentru a stabili situatia reala 

130. 1. Competenta de solutionare a unei exceptii de nelegalitate apartine doar instantelor de judecata, nu si organelor administrative cu atributii jurisdictionale. 

130. 2. Document constatator in care nu este indicat niciun prejudiciu. Refuzul ofertantului declarat castigator de a semna un contract anterior presupune identificarea unui prejudiciu in cazul invocarii lui ca motiv de respingere a ofertei. Este nelegala respingerea ofertei pe baza documentului constatator in care nu este identificat un prejudiciu 

131. 1. Cerinta nominalizarii de experti diferiti pentru fiecare lot in parte. Asociere care a nominalizat in oferta aceiasi experti pentru mai multe loturi. Oferta respinsa in mod legal. 

131. 2. Cerinta de calificare constand in prezentarea unui document care sa confirme ca ofertantul va avea acces la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de societati bancare/societati finantatoare/institutii finantatoare, pentru sustinerea executiei lucrarilor. Document care nu respecta formularul impus de autoritate. Oferta respinsa in mod legal 

132. Este nelegala organizarea procedurii de atribuire a unui contract pentru modernizarea si reabilitarea de strazi fara a se indica in documentatia de atribuire strazile vizate, cu suprafetele lor 

133. Este tardiva contestatia comunicata la o alta adresa decat cea prevazuta in fisa de date a achizitiei 

134. Subfactorii de evaluare „identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului”, „recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele caietului de sarcini” si „identificarea si analiza etapelor fundamentale pe care le implica prestarea serviciilor” sunt subiectivi. Anulare legala a procedurii de atribuire de catre Consiliu 

135. 1. Nu este nula plangerea care nu cuprinde semnatura unui avocat sau consilier juridic. 

135. 2. Este nelegala cerinta ca elementele componente ale sistemului IT dorit sa aiba acelasi producator. 

135. 3. Este nelegala cerinta ca livrarea produselor sa fie efectuata prin delegat al firmei furnizoare, nu prin firma de curierat. 

135. 4. Sunt nelegale cerintele ca ofertantul sa prezinte un certificat de service prin care sa demonstreze ca este imputernicit de producatorul echipamentelor sa intervina asupra lor in caz de defectiune si ca tehnicienii sa fie specializati de catre producatorul echipamentelor. 

135. 5. Este nelegala cerinta asumarii garantiei de catre producatorul echipamentelor. 

135. 6. Faptul ca societatea are mai multe contestatii pe rolul Consiliului, unele chiar impotriva aceleiasi autoritati, nu justifica reducerea cheltuielilor de judecata 

136. Nu este nula plangerea care nu cuprinde semnatura unui avocat sau consilier juridic 

137. Plangere formulata de o directie de venituri bugetare locale. Intrucat plangerea nu are ca obiect venituri publice, ea trebuie timbrata 

138. SC OMV Petrom SA are calitate de autoritate contractanta atunci cand achizitioneaza servicii de transport al salariatilor sai de la domiciliu la locul de munca si retur. Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile depuse in cadrul procedurii de atribuire 

139. Intrarea in insolventa a ofertantului nu da dreptul autoritatii sa il excluda din procedura de atribuire 

140. Clasificarea drept secret de serviciu a caietului de sarcini atrage clasificarea si a adresei de comunicare a motivelor de neconformitate cu acesta a ofertei. Intrucat contestatoarea a formulat critici cu privire la motivele de inacceptabilitate a ofertei sale, nu si de neconformitate, contestatia sa este neintemeiata 

141. 1. Punerea in executare a deciziei Consiliului nu poate duce la lipsa interesului partii de a solicita instantei de judecata verificarea legalitatii ei pe calea plangerii. 

141. 2. Este inadmisibil capatul de cerere, cuprins in plangere, de anulare a procedurii de atribuire, daca nu a fost adresat in prealabil Consiliului 

142. Nu sunt admise critici noi formulate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, astfel incat in mod corect Consiliul nu le analizeaza 

143. 1. Invocarea de catre ofertanta a experientei similare dobandite prin executarea unei autostrazi in Italia. Aspectul ca pentru realizarea autostrazii a fost constituita o companie de proiect distincta, in care ofertanta era actionara, nu inseamna ca ofertanta nu a participat direct la realizarea lucrarilor, respectiv ca nu detine experienta similara ceruta. 

143. 2. Chiar daca s-a verificat indeplinirea criteriilor de calificare, in masura in care ulterior intervin elemente cu relevanta in ceea ce priveste indeplinirea acestor criterii, autoritatea nu le poate ignora, cat timp nu s-a incheiat contractul de achizitie publica 

144. 1. Consiliul are competenta de a stabili daca oferta declarata castigatoare de autoritate este, in realitate, neconforma sau inacceptabila. Chestiunile de drept solutionate de Consiliu si curtea de apel trebuie sa se bucure de autoritate de lucru judecat, judecata nefiind consultativa. 

144. 2. Atat timp cat nu exista o cerinta ca garantia de participare sa ie constituita pe numele asocierii sau ca asociatul care o obtine sa mentioneze calitatea sa de lider ori de membru al asocierii, oferta nu poate fi considerata neconforma/inacceptabila din aceste motive 

145. Formularea si motivarea contestatiei sunt acte de procedura care trebuie efectuate in termenele prevazute de lege, in caz contrar intervenind decaderea 

146. Plangere supusa regularizarii. Intrucat petentul nu a certigicat copiile inscrisurilor depuse la dosar, plangerea va fi anulata 

147. Este lipsita de interes contestatia ofertantei care critica doar ofertele declarate castigatoare, nu si respingerea ca neconforma a propriei oferte. Interesul constand in anularea procedurii in vederea reluarii acesteia si participarii contestatoarei la viitoarea procedura nu constituie interes direct, in sens de folos practic obtinut 

148. 1. In stabilirea pretului ofertei, ofertanta trebuie sa ia in considerare nivelul salariului minim legal pentru intreaga perioada de derulare a contractului, nu doar pe cel valabil la momentul elaborarii ofertei.

148. 2. Sunt tardive criticile noi formulate prin intermediul concluziilor scrise 

149. 1. Contestatoarea are obligatia de a expune toate motivele de fapt si de drept ale contestatiei in termenul prevazut de art. 256 ind. 2 din ordonanta. Consiliul nu poate fi investit cu analiza unor temeiuri noi prin intermediul concluziilor scrise. 

149. 2. Solicitarea de justificare a pretului neobisnuit de scazut trebuie sa fie apta sa conduca la obtinerea unui raspuns concludent din partea ofertantului. 

149. 3. Ofertant care nu a respectat modelul formularului privind accesul la resurse financiare. Respingere legala a ofertei 

150. Remediere pur formala a specificatiilor tehnice in urma deciziei Consiliului. Remediere nelegala 

151. Intrucat petenta a formulat critici cu privire la oferta declarata castigatoare, iar instanta nu poate introduce din oficiu in cauza respectiva ofertanta, cum niciuna dintre parti nu a solicitat introducerea ei in cauza, va fi respinsa ca inadmisibila plangerea in privinta criticilor referitoare la oferta castigatoare 

152. Decizie transmisa contestatoarei prin serviciul postal. Neridicarea acesteia de la oficiul postal si restituirea ei catre Consiliu dupa expirarea termenului de pastrare. Ridicarea ulterioara a deciziei de catre contestatoare de la sediul Consiliului. Termenul de formulare a plangerii curge de la momentul la care a expirat termenul in care contestatoarea avea obligatia sa isi ridice corespondenta de la oficiul postal, iar nu de la data la care a ridicat decizia de la sediul Consiliului 

153. Obligatia de informare asupra datei pana la care ofertantii au dreptul de a depune contestatie este indeplinita prin trimiterea facuta de autoritate la dispozitiile art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanta 

154. Achizitie conform ghidului PRAG. Regula de origine a bunurilor achizitionate. Bunuri produse in Mexic. Oferta respinsa in mod legal 

155. Polita de asigurare care nu acopera cazul executarii garantiei pentru situatia reglementata de art. 278 ind. 1 alin. (2) din ordonanta, respectiv a renuntarii la contestatie. Oferta inacceptabila 

156. Valoarea ceruta pentru demonstrarea experientei similare este fara TVA, desi autoritatea nu a precizat acest aspect 

157. Este inadmisibila contestatia in anulare formulata de ofertantul declarat castigator, sub pretextul ca nu a fost cooptat in proces, el avand posibilitatea de a interveni voluntar in proces 

158. Daca petenta nu solicita introducerea in cauza a ofertantei declarate castigatoare, instanta va respinge plangerea ca inadmisibila 

159. In cazul contractelor al caror obiect il constituie atat proiectarea, cat si executia de lucrari, operatorii economici au obligatia ca, la data depunerii ofertelor, sa prezinte informatiile necesare din proiectul tehnic 

160. Este intemeiata solutia Consiliului de a nu proceda la analiza criticilor noi invocate de contestatoare prin concluzii scrise. Concluziile scrise nu pot completa sau schimba cauza contestatiei. Chiar daca se mentine capatul de cerere initial, prezentarea unor noi motive de fapt si de drept implica intemeierea contestatiei pe o alta cauza 

161. Dupa implinirea termenului legal de contestare, nu mai este posibila completarea contestatiei cu alte motive. Posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice, nu se identifica cu posibilitatea de a completa motivele contestatiei. Interdictia de completare subzista si in situatia in care contestatorul a invocat in termen motive generice de nelegalitate a actului atacat 

162. Eroarea comunicarii respingerii ofertei ca neconforma, in loc de inacceptabila, nu este de natura sa conduca la anularea si refacerea comunicarii 

163. Aspectul ca societatea nu mai poate depune oferta, intrucat termenul a expirat, nu determina lipsa de interes al societatii in contestarea omisiunii autoritatii contractante de a formula un raspuns la o solicitare de clarificare a documentatiei de atribuire 

164. Este inadmisibila cererea de interventie in favoarea intimatei autoritate contractanta in cazul in care se renunta la plangere 

165. Intrarea in insolventa a ofertantului nu da dreptul autoritatii sa il excluda din procedura de atribuire 

166. 1. Competenta de solutionare a cererii de indreptare a erorilor materiale strecurate in decizia Consiliului revine acestuia, nu instantei de judecata. 

166. 2. Director in cadrul autoritatii contractante, ruda cu unul dintre asociatii unui ofertant. Exista conflict de interese, chiar daca, la momentul depunerii ofertei, respectiva ruda nu era angajata in cadrul autoritatii. Conflictul se mentine si in ipoteza in care a incetat calitatea de angajat al autoritatii 

167. Art. 182 alin. (2) C. proc. civ. este aplicabil termenului de contestare. Contestatia transmisa prin e-mail la autoritatea contractanta in ultima zi a termenului, dupa ora 23, este tardiva 

168. Contestatia in anulare impotriva deciziei de solutionare a plangerii este inadmisibila. Calea de atac speciala a plangerii nu poate fi asimilata, in absenta unei dispozitii legale exprese, caii de atac a recursului 

169. Plangerea intervenientului accesoriu este admisibila, chiar daca nu a formulat plangere si partea in favoarea careia a intervenit. Prevederile art. 67 alin. (4) C. proc. civ., referitoare la respingerea ca neavenita a caii de atac, nu sunt aplicabile in cazul plangerii in temeiul ordonantei 

170. Consiliul nu poate sta in judecata intr-un proces ce are ca obiect propria sa decizie. Plangere formulata impotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva 

171. Autoritatea contractanta are dreptul – nu obligatia – de a solicita clarificari cu privire la oferta depusa 

172. Redistribuirea costurilor in cadrul componentelor ofertei financiare, prin intermediul unui raspuns de clarificare, chiar daca pretul total al ofertei nu se schimba, reprezinta o modificare a continutului ofertei, care conduce la respingerea ei ca neconforma

173. 1. Desi la momentul elaborarii raportului procedurii de atribuire fiecare membru al asocierii ofertante castigatoare detinea autorizatie de securitate industriala eliberata de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, intrucat la data semnarii contractului s-a constatat ca unuia dintre asociati i-a fost retrasa autorizatia, in mod legal autoritatea contractanta nu a mai incheiat cu aceasta contractul de achizitie publica. 

173. 2. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire nu valoreaza incheiere a contractului de achizitie publica. Forma scrisa a contractului este ceruta ad validitatem, nu ad probationem 

174. Primirea unei notificari da dreptul autoritatii la remedierea criteriilor de calificare, chiar daca in notificare nu este mentionata intentia autorului ei de a sesiza Consiliul. Autoritatea nu este tinuta sa adopte doar masurile de remediere solicitate in notificare, putand adopta masurile de remediere pe care le considera necesare 

175. Motivele care nu au fost supuse analizei Consiliului si asupra carora acesta nu s-a pronuntat nu pot fi invocate pentru prima oara in fata instantei de judecata 

176. Mostrele nu pot fi substituite prin declaratia pe proprie raspundere de indeplinire a cerintelor de calificare, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 

177. Nu se poate nega dreptul intervenientului accesoriu la acordarea cheltuielilor de judecata. Singura calitate procesuala pe care o poate dobandi ofertantul declarat castigator este cea de intervenient accesoriu in favoarea autoritatii contractante 

178. Intrucat fisierul electronic continand propunerea tehnica a petentei nu a putut fi deschis, in mod legal i-a fost respinsa oferta ca neconforma. Imposibilitatea deschiderii fisierului echivaleaza cu lipsa ofertei. Ofertantul este responsabil pentru impedimentele cauzate de propriile disfunctionalitati tehnice 

179. Nu exista o norma care sa oblige Consiliul sa comunice celorlalte parti cererea de interventie 

180. 1. Nu este suficient ca persoana vatamata sa justifice un interes nascut si actual la momentul formularii contestatiei, ci trebuie sa dovedeasca mentinerea actualitatii interesului pe tot parcursul solutionarii contestatiei. 

180. 2. In relatia dintre parti, prezumtia lucrului judecat are caracter absolut – ceea ce s-a dezlegat intr-un prim litigiu va fi opus partilor din acel litigiu si succesorilor lor in drepturi, fara posibilitatea dovezii contrare din partea lor intr-un proces ulterior 

181. In etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul sa ceara clarificari si sa reevalueze toate ofertele, inclusiv sa declare inadmisibila o oferta care initial a fost considerata admisibila 

182. Criticile aduse de contestatoare prin concluzii scrise si pe care Consiliul le-a considerat tardive si nu le-a analizat pe fond nu pot face obiectul unei noi judecati, impunandu-se puterea de lucru judecat 

183. Stabilirea legalitatii respingerii ofertei pentru unul dintre motive face de prisos, atat in cadrul solutionarii contestatiei, cat si in solutionarea plangerii, cercetarea respingerii fata de celelalte motive. Constatarea de neconformitate a ofertei se mentine chiar si numai pentru un motiv 

184. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv la 30.06.2014. Ora publicarii este lipsita de relevanta

185. Garantia de buna conduita este obligatorie nu numai in situatia contestatiilor formulate in fata Consiliului, ci si in cazul plangerilor sau cererilor de chemare in judecata adresate instantelor de judecata 

186. Garantia de buna conduita este prea impovaratoare si afecteaza caracterul gratuit al jurisdictiei administrative 

187. Constituirea garantiei este prevazuta ca o conditie de admisibilitate a contestatiei sau plangerii 

188. Conditiile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala il vizeaza intotdeauna pe ofertant. Autorizatiile prezentate de subcontractanti nu il exonereaza de obligatia de a proba propria sa capacitate si nu pot fi luate in considerare 

189. La etapa de licitatie electronica pot fi invitati numai cei care au depus oferte admisibile, inclusiv sub aspectul pretului 

190. Contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita, chiar daca procedura de atribuire a fost initiata anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 si au mai existat contestatii in cadrul procedurii 

191. Pronuntarea asupra exceptiei nedepunerii garantiei de buna conduita este prioritara fata de pronuntarea asupra cererii de renuntare la judecata 

192. Decizie transmisa contestatoarei prin serviciul postal. Neridicarea acesteia de la oficiul postal si restituirea ei catre Consiliu dupa expirarea termenului de pastrare. Ridicarea ulterioara a deciziei de catre contestatoare de la sediul Consiliului. Termenul de formulare a plangerii curge de la momentul la care a expirat termenul in care contestatoarea avea obligatia sa isi ridice corespondenta de la oficiul postal, iar nu de la data la care a ridicat decizia de la sediul Consiliului 

193. Documentele constatatoare produc efecte, chiar daca nu sunt comunicate ofertantului la care se refera. Respingerea ofertei pe baza unui document ce constata neindeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale anterioare este legala, chiar daca pe rolul tribunalului exista un litigiu privind documentul constatator 

194. 1. Plangerile au caracter neevaluabil in bani si, prin urmare, se timbreaza conform art. 287 ind. 17 alin. (2) din ordonanta. 

194. 2. Termenul de depunere a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit Codului de procedura civila. 

194. 3. In etapa plangerii este inadmisibila formularea unei cereri reconventionale. 

194. 4. Ordonanta reglementeaza o cale de atac speciala impotriva deciziilor Consiliului, care nu poate fi asimilata caii de atac a recursului, in absenta unei dispozitii legale exprese. Contestatia in anulare impotriva deciziei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

195. Garantia de buna conduita aduce atingere accesului efectiv la o cale de atac impotriva actelor autoritatii contractante, precum si caracterului gratuit al jurisdictiilor administrative 

196. Similar inseamna asemanator, analog, echivalent, comparabil, nu identic. Solicitarea unei experiente identice cu activitatile presupuse de contractul ce urmeaza a fi atribuit contravine principiilor in materia achizitiilor publice 

197. Mostrele pot fi substituite prin declaratia pe proprie raspundere de indeplinire a cerintelor de calificare, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 

198. In cazul unei asocieri, cerinta de calificare constand in detinerea anumitor autorizari nu este obligatorie pentru acei membri ai asocierii care nu vor presta serviciile pentru care au fost cerute respectivele autorizari 

199. Neregularitatile documentatiei de atribuire nu pot fi supuse cenzurii Consiliului pe toata durata desfasurarii procedurii, ci doar in termenele de formulare a contestatiei impotriva documentatiei 

200. Este corecta respingerea ofertei care cuprinde o cota CAS mai redusa decat cea prevazuta de legislatia in vigoare, cota bazata pe un proiect legislativ 

201. Intrucat contestatiile au fost depuse anterior aparitiei Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, in cazul plangerii impotriva deciziei Consiliului nu este necesara constituirea garantiei de buna conduita de catre contestatori, chiar daca plangerea este ulterioara ordonantei 

202. Garantia de buna conduita nu are caracterul unei taxe 

203. Garantia de buna conduita poate fi constituita si depusa ulterior formularii plangerii 

204. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

205. Ofertantul nu are obligatia de a depune o garantie de buna conduita pentru contestatie si alta garantie de buna conduita pentru plangere. Scopul protejarii autoritatii este atins prin constituirea garantiei de buna conduita aferente contestatiei 

206. 1. Declaratia data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 trebuie sa fie suficient de precisa, incat sa permita autoritatii sa decida, sub rezerva depunerii ulterioare a actelor doveditoare, ca ofertantul indeplineste criteriile de calificare impuse prin documentatie. Ofertant care nu a facut referire in anexa la declaratia pe proprie raspundere la documente si informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal. 

206. 2. Ofertarea unui procent inferior de cheltuieli diverse si neprevazute conduce la respingerea ofertei 

207. Contestatia formulata de ofertantul de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

208. Ofertanta condamnata pentru infractiunea de ucidere din culpa. Incidenta art. 181 lit. d) din ordonanta. Oferta respinsa corect de autoritate 

209. Chiar daca pretul ofertei este de 79,66% din valoarea estimata, deci foarte apropiat de pragul legal de 80%, el reprezinta un pret aparent neobisnuit de scazut, iar autoritatea are obligatia de a solicita ofertantului justificarea lui

210. 1. Necomunicarea plangerii in termenul legal catre celelalte parti nu este sanctionata cu respingerea ei ca tardiva. 

210. 2. Interesul nu poate consta in dorinta obtinerii unei solutii de principiu, a unei dezlegari pur teoretice sau ipotetice a unei chestiuni de fapt sau de drept 

211. Soarta cererii de interventie in situatia in care petenta renunta la judecata 

212. 1. Termenul de contestare include si zilele nelucratoare. 

212. 2. Indicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu inlatura obligatia respectarii termenului prevazut de lege 

Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

213. Solicitarea de clarificari ofertantilor reprezinta un drept al autoritatii contractante, nu o obligatie 

214. Termenul de formulare a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, iar nu potrivit Codului de procedura civila 

215. Neprelungirea valabilitatii garantiei de participare conduce la respingerea contestatiei 

216. 1. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul patru, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes. 

216. 2. Completarea motivarii contestatiei in afara termenului de contestare este tardiva 

217. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de betoane. Ofertant care a prezentat un contract de furnizare de betoane. Ofertant necalificat 

218. Plangerea formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes. Plangerea este lipsita de interes si din cauza ca a fost formulata doar de un membru al asocierii ofertante din care face parte petenta 

219. Intrucat petenta a formulat critici cu privire la oferta declarata castigatoare, iar instanta nu o poate introduce in cauza, din oficiu, pe respectiva ofertanta, in contextul in care petenta nu solicita introducerea in cauza a ofertantei declarate castigatoare, plangerea va fi respinsa 

220. Nu este necesara analizarea tuturor motivelor de respingere a ofertei, cata vreme primul dintre acestea este gasit intemeiat de Consiliu 

221. 1. Incheierea contractului de achizitie nu paralizeaza dreptul persoanei vatamate de a exercita calea de atac a plangerii impotriva deciziei Consiliului. 

221. 2. Se impune desfiintarea deciziei Consiliului in cazul in care nu cuprinde o motivare adecvata si suficienta pentru ca instanta de solutionare a plangerii sa exercite un control de legalitate si temeinicie. 

221. 3. Autoritatea nu poate uza de dreptul de a cere clarificari astfel incat sa creeze un dezechilibru in procedura de achizitie. Intrucat ofertanta a prezentat scrisoarea de garantie de participare emisa de o societate de asigurari fara polita de asigurare, contrar fisei de date, oferta trebuie respinsa. Respingerea poate avea loc si ulterior sedintei de deschidere a ofertelor.

221. 4. Este interzisa stipularea in oferte a unor preturi de ruinare, cu scopul de inlaturare a concurentilor. Oferta fundamentata pe un salariu mai mic decat cel minim pe economie si din care rezulta ca ofertanta nu va realiza profit, ci va lucra in pierdere, trebuie respinsa 

222. 1. Cererea prin care ofertanta castigatoare solicita respingerea contestatiei constituie o cerere de interventie accesorie, nu principala. 2. Art. 182 alin. (2) C. proc. civ. este aplicabil termenului de contestare. Contestatia transmisa prin e-mail la autoritatea contractanta in ultima zi a termenului, dupa terminarea programului ei de lucru, este tardiva 

223. Garantie de participare care nu acopera situatiile prevazute de autoritate in formularul-model. Oferta inacceptabila 

224. Imposibilitatea verificarii daca preturile ofertate sunt aparent neobisnuit de scazute, intrucat au fost ofertate procente din sume necunoscute. Anulare legala a procedurii de atribuire 

225. Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 509/2011 contravine art. 4 alin. (1) lit. a) din ordin si art. 187 din ordonanta, motiv pentru care instanta inlatura efectele anexei. Cerintele de calificare sub aspectul capacitatii tehnice si/sau profesionale se apreciaza in functie de persoana ofertantului, nu a subcontractantilor 

226. 1. Contestatie formulata pe baza de presupuneri. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesului, prin suplimentarea motivelor de contestare. Aceste motive suplimentare sunt tardive, insa tardivitatea lor nu inseamna ca si contestatia este tardiva. Fiind tardive, motivele suplimentare nu sunt analizate de Consiliu. 

226. 2. Ofertarea transportului a 1.566 tone, in loc de 1,566 tone material. Eroare materiala 

227. Incheierea contractului nu atrage inadmisibilitatea plangerii. Desi nu se mai poate dispune reanalizarea ofertelor, petenta poate obtine despagubiri pentru prejudiciul cauzat in cadrul procedurii de atribuire 

228. Ofertanta nu justifica un interes in a obtine de la Consiliu sau instanta de judecata cercetarea tuturor motivelor de respingere a ofertei sale, in contextul in care s-a stabilit ca un singur motiv de neconformitate a fost intemeiat 

229. Consiliul si-a depasit atributiile atunci cand a constatat inacceptabilitatea unei oferte 

230. Desi rezultatul procedurii este nelegal, intrucat a fost semnat contractul de achizitie publica, nu este posibila anularea actelor nelegale ale autoritatii contractante. Capatul de cerere de anulare a contractului este de competenta tribunalului, nu a curtii de apel investite cu solutionarea plangerii 

231. 1. Contestatie in care contestatorul reproduce cerintele de calificare si alte cerinte din documentatia de atribuire, invocand nerespectarea lor de catre ofertanta castigatoare. Contestatie nemotivata in concret. Este inadmisibila motivarea concreta a contestatiei prin intermediul concluziilor scrise. 

231. 2. Neconcordanta intre valoarea lucrarilor de instalatii electrice din oferta si cea din acordul de asociere. Intrucat asociatul care detine atestat ANRE pentru lucrari electrice executa doar o parte din lucrarile de acest tip, oferta va fi respinsa 

232. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este inadmisibila, in contextul in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere 

233. Plangere in contradictoriu cu ofertanta declarata castigatoare, care nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala. Respingerea plangerii impotriva respectivei ofertante, pentru lipsa calitatii procesuale 

234. Certificat de atestare fiscala valabil, insa care priveste situatia ofertantului asociat la alta data decat cea solicitata de autoritate. Respingere legala a ofertei 

235. 1. Este nefondata exceptia nulitatii plangerii pentru lipsa formularii acesteia prin intermediul unui avocat. 

235. 2. Indicarea unui termen de contestare eronat de catre autoritatea contractanta nu inlatura obligatia contestatoarei de respectare a termenului prevazut de ordonanta. Contestatie tardiva 

236. Critici tardive reiterate in urma reevaluarii ofertelor. Contestatie tardiva 

237. Faptul ca plangerea este solutionata in complet de trei judecatori nu conduce la concluzia ca ea are natura unui recurs. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

238. Oferta trebuie sa respecte atat prevederile specifice ale ordonantei, cat si pe cele vizand alte domenii de reglementare alate in legatura cu procedura de achizitie publica. Nivel de salarizare a fortei de munca inferior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Oferta neconforma 

239. 1. Ofertantii declarati castigatori nu au la indemana in fata Consiliului decat calea interventiei accesorii, in favoarea si pentru intarirea argumentelor autoritatii contractante. 

239. 2. Este inadmisibila cererea de interventie in interesul autoritatii contractante prin care intervenientul manifesta o pozitie contrara fata de cea a autoritatii 

240. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de betoane. Ofertant care a prezentat un contract de furnizare de betoane. Ofertant necalificat 

241. Ofertarea unui procent de cheltuieli diverse si neprevazute mai mic (4,59) decat cel prevazut in fisa de date (4,71). Neincluderea in calculul procentului a costurilor cu organizarea de santier. Oferta neconforma 

242. Nimic nu impiedica autoritatea contractanta sa reverifice complet ofertele declarate anterior admisibile 

243. Este lipsita de interes plangerea prin care se critica documentatia de atribuire, in conditiile in care procedura a fost continuata de autoritate, iar contestatoarea nu a depus oferta 

244. Este suficient sa se constate existenta unui singur aspect de neconformitate pentru respingerea ofertei 

245. Exista conflict de interese in cazul in care verificatorii autorizati ai proiectului tehnic si ai detaliilor de executie sunt angajati ai societatii care urmeaza sa intocmeasca proiectul tehnic si detaliile de executie 

246. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal 

247. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Autoritatea nu era obligata sa solicite ofertantului sa prezinte documentele de calificare. Oferta respinsa in mod legal 

248. Notiunea de proces la care se refera art. 25 alin. (1) C. proc. civ. este diferita de notiunea de procedura de achizitie publica. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 este aplicabila si plangerilor privind proceduri de atribuire aflate in curs la data intrarii ei in vigoare. Intrucat garantia de buna conduita nu a fost constituita odata cu plangerea si este intr-un cuantum mai mic decat cel legal, plangerea este inadmisibila 

249. In etapa de solutionare a plangerii, ofertanta declarata castigatoare nu are calitate procesuala pasiva daca nu a fost parte in etapa administrativ jurisdictionala 

250. In ceea ce priveste garantia de buna conduita, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 este aplicabila si contestatiilor referitoare la proceduri de atribuire aflate in curs la data intrarii ei in vigoare 

251. Contestatia in anulare impotriva deciziei instantei de solutionare a plangerii este inadmisibila 

252. Contestatie construita pe simple speculatii. Motivarea contestatiei prin concluzii scrise este inadmisibila. Contestatia este calea prin care se reclama un act al autoritatii pentru motive de nelegalitate cunoscute contestatoarei 

253. In cazul delegarii gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitatie se poate finaliza numai daca au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. Normele Legii nr. 51/2006 care prevad aceasta conditie constituie norme speciale fata de cele ale ordonantei si au prioritate in aplicare 

Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanta, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

254. Este restrictiva cerinta autoritatii ca ofertantii sa detina experienta similara in furnizarea de produse lactate si de panificatie la pachet. Este nerelevant daca experienta anterioara a ofertantilor consta in livrarea produselor la pachet sau in mod individual 

255. Modul neuniform de ofertare a categoriei de cheltuieli „diverse si neprevazute” poate atrage anularea procedurii de atribuire 

256. Art. 274 alin. (4) din ordonanta, care prevede dreptul de a studia dosarul achizitiei pe parcursul solutionarii contestatiei, nu poate fi interpretat ca reglementand o repunere in termenul de a contesta decizia autoritatii contractante cu privire la celelalte oferte 

257. Elaborarea proiectului tehnic al lucrarii nu presupune ca serviciile de asistenta tehnica pentru executia lucrarii sa fie atribuite operatorului care a elaborat proiectul, prin negociere 

258. Sunt tardive criticile aduse de contestatoare ulterior studierii dosarului achizitiei publice la Consiliu. Art. 274 alin. (4) din ordonanta nu repune in termen contestatoarea pentru atacarea actului autoritatii contractante cu privire la celelalte oferte 

259. Raportul aparatului fax nu constituie o dovada a continutului adresei transmise prin fax. Oferta nu poate fi respinsa, in conditiile in care autoritatea nu face dovada confirmarii de primire a adresei cu respectivul continut. Se impunea ca autoritatea sa solicite destinatarului sa confirme primirea corespondentei atat din punct de vedere cantitativ, cat si al continutului 

260. 1. Consilier local al autoritatii contractante frate cu un asociat in cadrul societatii ofertante. Conflict de interese. 

260. 2. Formularea de critici noi de catre contestatoare, dupa expirarea termenului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise, este tardiva

261. Nu este lipsita de interes sau inadmisibila contestatia ofertantei de pe locul 3, prin care se critica oferta castigatoare 

262. In cazul delegarii gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitatie se poate finaliza numai daca au fost depuse cel putin 3 oferte si cel putin 3 ofertanti indeplinesc criteriile de eligibilitate. Dispozitiile Legii nr. 51/2006 care prevad aceasta conditie constituie norme speciale fata de cele ale ordonantei si au prioritate in aplicare 

263. Prin concluzii scrise nu pot fi primite alte motive de contestare 

264. Inscrisul de constituire a garantiei de participare transmis pe cale electronica trebuie insotit de semnatura electronica extinsa a emitentului, care sa ii confere valabilitatea unui inscris original. Faptul ca el cuprinde semnatura grafica a reprezentantului legal al bancii si stampila ei nu ii confera calitatea de inscris original, atat timp cat nu a fost transmis cu o semnatura electronica extinsa asociata 

265. Decizie transmisa contestatoarei prin serviciul postal. Neridicarea acesteia de la oficiul postal si restituirea ei catre Consiliu dupa expirarea termenului de pastrare. Termenul de formulare a plangerii curge de la momentul la care a expirat termenul in care contestatoarea avea obligatia sa isi ridice corespondenta de la oficiul postal 

Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal 

266. Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut de art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 nu este exonerat de obligatia de a furniza autoritatii un minim de informatii. Simpla afirmatie ca este indeplinit criteriul de calificare nu echivaleaza cu respectarea art. 11 alin. (4) 

267. Cererea reconventionala este inadmisibila in etapa plangerii 

268. 1. Neprelungirea valabilitatii garantiei de participare determina respingerea, ca inadmisibila, a plangerii ofertantului in culpa. 

268. 2. In calea de atac a plangerii nu se pot invoca motive noi fata de cele cu care a fost investit Consiliul. 

268. 3. Garantia de participare nu poate face obiectul cererii reconventionale in etapa plangerii 

269. Nu are calitate procesuala in a ataca cu plangere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala 

270. In etapa licitatiei electronice nu pot fi modificate de catre ofertant cantitatile de manopera si materiale 

271. Plangerea formulata de intervenienta accesorie in favoarea autoritatii contractante este inadmisibila (neavenita), in contextul in care autoritatea nu a formulat plangere 

272. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul cererii precizatoare, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu 

273. Nu are calitate procesuala in a ataca cu plangere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala 

274. In cazul procedurilor cu faza finala de licitatie electronica, pretul care trebuie verificat de autoritate este cel rezultat in urma acestei faze 

275. Completarea contestatiei cu noi motive, in afara termenului de contestare, este incompatibila cu dispozitiile legale. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesual, prin intermediul lor neputand fi invocate noi motive de nelegalitate a actelor contestate 

276. Participarea la procedura de atribuire a unei societati la care autoritatea contractanta este actionar unic nu constituie conflict de interese 

277. Dreptul autoritatii de a cere clarificari ofertantilor trebuie exercitat cu maxima prudenta, pentru a nu distorsiona procedura si a nu crea avantaje aparente ori de substanta ofertantilor neglijenti 

278. In situatia in care dispozitiile normative nu permit modificarea propunerii tehnice, parte componenta a ofertei, prin clarificari ulterioare datei-limita de depunere a ofertei, cu atat mai mult ele interzic depunerea propunerii tehnice dupa aceasta data. Lipsa propunerii tehnice duce la respingerea ofertei ca neconforma 

279. Este inadmisibila plangerea formulata de o persoana care nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala in fata Consiliului 

280. Conditiile contestatiei in anulare. Caile extraordinare de atac nu pot fi admise decat in cazul existentei unor „defecte fundamentale” ale hotararii 

281. Este disproportionata masura respingerii ofertei pentru absenta mentionarii in cuprinsul scrisorii de garantie de participare a denumirii asociatului minoritar 

282. Este inadmisibila cererea reconventionala formulata de intimata in etapa solutionarii plangerii impotriva deciziei Consiliului 

283. 1. Completarea contestatiei cu noi motive in afara termenului legal de contestare este premisa de dispozitiile legale, iar Consiliul este obligat sa analizeze aceste motive, nu sa le respinga ca tardive. 

283. 2. Cererea ofertantului de respingere a contestatiei reprezinta o cerere de interventie accesorie in favoarea autoritatii contractante 

284. 1. Intrucat, la data depunerii contestatiei la Consiliu, nu era in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, garantia de buna conduita nu trebuie constituita nici cu ocazia depunerii plangerii impotriva deciziei Consiliului, chiar daca plangerea este ulterioara datei intrarii in vigoare a ordonantei. 

284. 2. Asociere care a prezentat o scrisoare de garantie de participare in care nu erau nominalizati toti membrii sai. Respingere legala a ofertei 

285. Termenul pentru atacarea deciziei Consiliului cu plangere la instanta curge, pentru terti, de la data publicarii ei pe pagina de internet a Consiliului 

286. Cerinta de calificare constand in demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-low-ul de executie a contractului. Prezentarea unei scrisori bancare din care nu rezulta ca ofertantul va disponibiliza resursele de care dispune pentru derularea contractului, pentru o perioada de minimum 3 luni de la semnarea contractului. Destinatia data resurselor rezulta din afectatiunea data de ofertant, cu sau fara atestarea manifestarii exprese a vointei ofertantului in acest sens de catre institutia bancara 

287. Asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori trebuie mentionati in oferta. Nu poate fi acceptata mentionarea lor ulterior depunerii ofertei. Daca nu au fost mentionati, ei nu pot executa vreo lucrare in cadrul contractului 

288. Sunt lipsite de interes criticile la adresa ofertelor concurente, atat timp cat oferta proprie este inadmisibila 

Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galati, Sectia contencios administrativ si fiscal 

289. Art. 201 din ordonanta si art. 35 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 au caracter supletiv, lasand la latitudinea autoritatii contractante solicitarea de clarificari sau completari ofertantilor 

290. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal 

291. 1. Consiliul are posibilitatea de a decide suspendarea solutionarii contestatiei in baza art. 413 alin. (1) C. proc. civ. 

291. 2. Insolventa operatorului economic nu constituie un impediment in participarea la procedura de atribuire si castigarea contractului 

292. Este legala respingerea ofertei, intrucat raspunsul de clarificare a ei a fost postat in SEAP de catre ofertant fara semnatura electronica 

293. Comunicarea de catre autoritatea contractanta a unui termen de contestare eronat nu constituie motiv de repunere in termen a contestatoarei, intrucat nimeni nu poate invoca necunoasterea legii 

294. 1. Calcularea eronata a cheltuielilor pentru „diverse si neprevazute” atrage respingerea ofertei ca neconforma. 

294. 2. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu. Studierea dosarului nu determina
curgerea unui nou termen de contestare sau repunerea partii in termenul de motivare a contestatiei 

295. Este obligatorie aplicarea ordonantei pentru serviciile postale de distributie si plata la domiciliu a prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap. Compania Nationala Posta Romana SA nu beneficiaza de exclusivitatea prestarii acestor servicii 

296. Adresa de comunicare a respingerii ofertei, nemotivata, neatacata in termen. Recomunicarea respingerii in urma reevaluarii ofertelor. Este tardiva contestatia impotriva noii comunicari 

297. Constituirea si depunerea garantiei de buna conduita in original la autoritatea contractanta si in copie la instanta de judecata reprezinta conditii de admisibilitate a plangerii 

298. Constituirea garantiei de buna conduita este obligatorie si in cazul contestatiilor ce privesc achizitii organizate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 

299. Respectarea termenului de formulare a plangerii se verifica in raport de data depunerii ei la oficiul postal, iar nu de data la care instanta a primit-o prin posta. Termenul se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta 

300. Plangere formulata in contradictoriu cu Consiliul. Plangere impotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuala pasiva 

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iasi, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

301. Impunerea unei anumite concentratii a produsului dezinfectant este nelegala, in conditiile in care pretul evaluat este cel pentru solutia de lucru 

302. Solicitare de precizare a procentului din contractul de achizitie ce urmeaza a fi indeplinit de subcontractant, la care ofertantul a raspuns in sensul ca subcontractantul va realiza proiectarea si executia instalatiei electrice. Raspuns neconcludent. Oferta neconforma 

303. Nefiind invocata in fata Consiliului neconformitatea ofertei castigatoare, ea nu poate fi analizata in calea de atac a plangerii 

304. Dreptul de a contesta documentatia de atribuire si anuntul de participare se naste din ziua urmatoare publicarii lor in SEAP 

305. Pentru motivarea contestatiei nu se poate retine un alt termen decat cel prevazut de art. 256 ind. 2 din ordonanta pentru formularea contestatiei. Posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise nu se identifica cu posibilitatea de completare a motivelor de fapt si de drept ale contestatiei 

306. Simplul fapt al atacarii la instantele de judecata a documentelor constatatoare a neindeplinirii obligatiilor ofertantei nu conduce la desfiintarea sau la suspendarea de drept a executarii lor 

307. In cazul in care subcontractantul presteaza integral serviciile de proiectare, cerinta de calificare referitoare la certificarea ISO 9001:2008 poate fi indeplinita de subcontractant, nu de ofertant. Intrucat serviciul de proiectare nu va fi prestat de ofertant, este ilogic sa i se solicite acestuia sa detina certificat ISO pentru proiectare

308. Invocarea exceptiei de nelegalitate a unui document constatator in cadrul caii de atac a plangerii impotriva deciziei Consiliului nu este inadmisibila 

309. Completarea contestatiei cu noi motive, in afara termenului de contestare, dupa studierea dosarului cauzei la Consiliu, este incompatibila cu dispozitiile ordonantei 

310. 1. Solicitarea si prezentarea unui angajament in forma autentica, ce a fost depus initial in forma legalizata, nu constituie o avantajare a ofertantului. 

310. 2. Nu este obligatoriu ca, la judecarea plangerii, sa participe toate partile din etapa de solutionare a contestatiei 

311. Consiliul are dreptul de a aprecia asupra cuantumului sumei acordate cu titlu de cheltuieli de judecata. Cuantumul acestora nu poate fi stabilit strict matematic 

312. Expirarea contractului de colaborare cu autoritatea contractanta al presedintelui comisiei de evaluare si lipsa altui specialist in domeniu nu constituie motive de anulare a licitatiei 

313. Specificatia ca tractorul ce face obiectul achizitiei sa respecte norma de poluare Stage II. Specificatie nelegala, intrucat legislatia in vigoare interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu respecta norma de poluare Stage III 

314. Clauza in modelul de contract conform careia, „pentru nelivrarea a doua comenzi succesive de medicamente, contractul se reziliaza si se va retine contravaloarea scrisorii de garantie bancara de buna executie a contractului”. Clauza nelegala, intrucat autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat 

315. Dispozitiile legale nu interzic autoritatii sa respinga o oferta ulterior sedintei de deschidere a ofertelor, pentru nereguli privind garantia de participare 

316. Termenul de plata stabilit in documentatia de atribuire nu poate depasi termenul prevazut de Legea nr. 72/2013 

317. Achizitie de medicamente. Termen de plata 

318. Desfasurarea procedurii de atribuire se bucura de prezumtia de legalitate. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire. Conditii de admitere 

319. Este obligatorie constituirea garantiei de buna conduita in cazul plangerilor formulate dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, chiar daca, la momentul depunerii contestatiei la Consiliu, nu era in vigoare respectiva ordonanta 

320. Ofertarea unor ace de 26,2 mm, in loc de 26 mm, respectiv de 29,7 mm, in loc de 30 mm, conduce la respingerea ofertei ca neconforma 

321. 1. Chiar daca oferta contestatoarei a fost respinsa in mod corect, criticile acesteia privind oferta castigatoare nu sunt lipsite de interes si trebuie analizate de Consiliu. 

321. 2. Nu se impune cenzurarea cheltuielilor de judecata efectuate de societatea intervenienta, prin limitarea lor la cele decontabile in cazul institutiilor publice 

322. Odata investit in termen prin contestatie cu anumite motive de nelegalitate a actului autoritatii contractante, Consiliul nu poate fi reinvestit, dupa expirarea termenului de contestare, cu alte motive de nelegalitate, prin intermediul concluziilor scrise

Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

323. Criteriile de calificare privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani si executarea a trei contracte similare pot fi indeplinite prin cumularea resurselor ofertantilor asociati 

324. Achizitie directa. Consiliul nu este competent sa solutioneze contestatia 

325. Intrucat documentele constatatoare au fost suspendate de instanta de judecata, oferta nu putea fi respinsa pe baza lor 

326. Indicarea unui termen de contestare eronat de catre autoritatea contractanta nu inlatura obligatia contestatoarei de respectare a termenului prevazut de ordonanta. Contestatie tardiva 

327. Cerinta dovedirii experientei similare prin prezentarea unui singur contract. Contestatie admisa, cu obligarea autoritatii la remedierea cerintei. Remediere de catre autoritate in sensul acceptarii prezentarii a maximum doua contracte. Cerinta reformulata este nelegala 

328. 1. Motivele suplimentare de contestare invocate prin intermediul concluziilor scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu, sunt tardive. 

328. 2. Schimbarea furnizorului mentionat in oferta cu un alt furnizor, prin raspunsul de justificare a preturilor, reprezinta o modificare a ofertei, ce atrage respingerea ei ca neconforma 

329. Formularea unei cereri de interventie accesorie nu poate avea drept consecinta sporirea cheltuielilor de judecata ce ar trebui suportate de partea care cade in pretentii 

330. Este inadmisibil capatul de cerere privind constatarea caracterului inacceptabil si neconform al ofertelor concurente. Consiliul nu are competenta de a constata inadmisibilitatea ofertelor 

331. Citarea cu mentiunea timbrarii plangerii cu 744,2 lei. Timbrarea doar cu 4 lei. Anularea plangerii

332. Ofertant care a precizat in planul de paza a perimetrului ca are posibilitatea de a asigura paza atat prin personal specializat propriu, cat si prin incheierea unui contract de prestari de servicii cu un tert. Precizare care nu conduce la respingerea ofertei. Nu se poate deduce intentia ferma a ofertantului de a subcontracta serviciile 

333. Garantia de buna conduita trebuie constituita in etapa plangerii impotriva deciziei Consiliului, ulterior Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, chiar daca in etapa solutionarii contestatiei la Consiliu nu erau in vigoare dispozitiile acestei ordonante 

334. Oferta in care nu se regasesc devizele organizarii de santier. Oferta neconforma. Faptul ca ofertanta a declarat prin raspunsul la solicitarea de clarificari ca isi asuma cheltuielile cu organizarea de santier in cadrul pretului initial ofertat nu este de natura a suplini lipsa includerii in propunerea financiara a costurilor aferente 

335. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 a intrat in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oicial al Romaniei, respectiv la 30.06.2014. Ora publicarii este lipsita de relevanta 

336. Cerinta ca asternerea mixturilor asfaltice se fie realizata in perioada martie-octombrie. Ofertant care a propus alta perioada, afirmand ca standardele actuale permit asternerea si in alte perioade de timp. Oferta neconforma 

337. Desemnarea expertilor trebuie justificata de autoritatea contractanta 

338. Garantia de buna conduita poate fi constituita si ulterior depunerii plangerii la instanta 

339. Excluderea din calculul cheltuielilor diverse si neprevazute a costurilor cu organizarea de santier. Oferta neconforma 

340. 1. Incarcarea in SEAP a unui fisier ce nu poate fi deschis atrage respingerea ofertei ca neconforma. Nu este acceptabila retransmiterea ulterioara a fisierului direct autoritatii contractante. 

340. 2. In mod nelegal au fost avute in vedere si analizate de Consiliu motivele de contestatie formulate ulterior termenului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise 

341. Neincluderea in calculul cheltuielilor diverse si neprevazute a costurilor cu organizarea de santier. Oferta neconforma 

342. Sunt admisibile argumentele suplimentare contestatiei, formulate pe calea concluziilor scrise 

343. Cerinta referitoare la autorizatia ceruta in cadrul criteriului de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unui tert sustinator, intrucat art. 190 din ordonanta este aplicabil doar criteriului privind capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului 

Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Pitesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

344. 1. Cerinta de calificare ca ofertantii sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, vor avea acces la sau ca au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare. Prezentarea unei scrisori bancare de bonitate in care se arata ca ofertantul este eligibil sa contracteze o linie de credit pentru realizarea cash-low-ului de executie a lucrarii. Ofertant necalificat. 

344. 2. Cerinta de calificare constand in detinerea unei statii de betoane si asfalt. Ofertant care a prezentat un contract de furnizare de betoane si asfalt. Ofertant necalificat 

345. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 nu a abrogat facilitatile prevazute de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Autoritatea nu are posibilitatea sa restrictioneze participarea IMM-urilor la procedura de achizitie cu o garantie redusa cu 50% 

346. 1. Document de justificare a pretului ofertei declarat confidential, fara a se indica ratiunile ce stau la baza confidentialitatii. Consiliul a incalcat drepturile contestatoarei prin refuzul de a ii acorda accesul la documentul de justificare a pretului ofertantei castigatoare. 

346. 2. Consiliul are dreptul de a aprecia daca se impune sau nu prezentarea de concluzii orale de catre parti. 

346. 3. Semnarea contractului de achizitie publica nu lipseste de obiect plangerea 

347. Cerinta de calificare constand in detinerea atestatului ANRE se aplica numai ofertantului, asociatului si/sau subcontractantului care executa partea de lucrare ce impune o astfel de atestare. Nu exista ratiune pentru a se impune atestarea ofertantului care a subcontractat integral partea din lucrare pentru care este necesar atestatul 

348. In fata instantei trebuie sa stea in proces si persoana care a formulat contestatia la Consiliu. Intrucat petenta nu este de acord cu introducerea in cauza a ofertantei contestatoare in calitate de parata, plangerea urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila 

349. Nu este interzis ofertantilor sa utilizeze in elaborarea ofertelor valori mai mari decat cele la care vor fi achizitionate echipamentele, aceasta fiind o situatie normala 

350. Termenul pentru atacarea deciziei Consiliului cu plangere la instanta curge, pentru terti, de la data publicarii ei pe pagina de internet a Consiliului 

351. Nicio dispozitie legala nu limiteaza analiza pe care o poate face Consiliul la aspectele si la inscrisurile pe care autoritatea contractanta le-a avut ori le putea lua in considerare. Documente neveridice 

352. 1. Depunerea dovezii de constituire a garantiei de participare la sediul autoritatii contractante, desi trebuia incarcata in SEAP. Respingere legala a ofertei. 

352. 2. Nominalizare in oferta a mai multor subcontractanti, dintre care ofertantul urmeaza sa selecteze o parte, daca oferta sa va fi declarata castigatoare. Respingere legala a ofertei 

353. Contestatie admisa de Consiliu pe baza criticilor noi cuprinse in concluziile scrise, depuse de contestatoare dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu. Decizie gresita, intrucat noile critici erau tardive 

354. 1. Este accesorie interventia ce sprijina apararile autoritatii contractante si urmareste respingerea contestatiei. 

354. 2. In cazul procedurilor cu etapa de licitatie electronica, termenul de contestare a admiterii unei oferte la aceasta etapa curge de la data cunoasterii admiterii respectivei oferte, iar nu de la data comunicarii rezultatului procedurii, ulterioara licitatiei electronice 

355. Principiul asumarii raspunderii nu poate indreptati un comportament absolut si discretionar din partea autoritatii contractante 

356. Cerinta de calificare privind standardul de protectie a mediului de tip ISO 14001 trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii 

357. Nu are calitate procesuala pasiva contestatoarea careia i s-a respins contestatia de catre Consiliu si care nu ataca decizia acestuia, in litigiul de judecare a plangerii formulate de o alta parte impotriva respectivei decizii

358. Cheltuieli de judecata. Partea care le suporta 

359. Este lipsita de interes contestatia care, daca ar fi admisa, ar duce la clasarea ofertei contestatoarei pe locul IV 

Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

360. Nu este nelegala clauza din modelul de contract potrivit careia, in caz de intarziere a lucrarilor din culpa exclusiva a executantului, care conduce la pierderea finantarii nerambursabile, suma nerambursabila din contractul de finantare va fi suportata integral de executant 

361. Fiind vorba despre un act administrativ, documentul constatator se bucura de prezumtia de legalitate, autenticitate si veridicitate. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanta nu impune, ca o conditie obligatorie, existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru documentul constatator 

362. Intrucat oferta este inacceptabila in cazul neindeplinirii unei singure cerinte de calificare, este lipsita de relevanta o eventuala indeplinire a restului cerintelor, situatie in care nu se impune verificarea indeplinirii lor de catre Consiliu. Sunt lipsite de interes criticile contestatoarei a carei oferta a fost respinsa de autoritate fata de evaluarea ofertei desemnate castigatoare. Perspectiva reluarii procedurii de atribuire nu poate justifica interesul contestatoarei, intrucat o asemenea ipoteza nu este certa, ci eventuala 

363. Ofertant care a prezentat aceleasi documente de sustinere financiara la mai multe proceduri de atribuire. Oferta inacceptabila 

364. Nu este nula plangerea care nu este redactata de avocat sau consilier juridic 

365. Administrator al societatii ofertante condamnat pentru complicitate la infractiunea de folosire de documente false. Condamnarea fiind pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie, respingerea ofertei este corecta, chiar daca executarea pedepsei a fost suspendata sub supraveghere. Interdictia de la art. 180 din ordonanta vizeaza nu doar persoana juridica ofertanta, ci si pe administratorul acesteia 

366. Ofertantii nu au obligatia sa prezinte certificate de atestare fiscala pentru sediile secundare si punctele de lucru, daca nu au fost solicitate prin documentatia de atribuire 

367. Documentul constatator constituie un act administrativ, care se bucura de prezumtia de legalitate, autenticitate si veridicitate. Efectele juridice ale documentului nu pot fi inlaturate de imprejurarea ca petenta l-a atacat in contencios administrativ, cat timp nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva de anulare a lui 

368. Este legala respingerea ofertei petentei pentru neindicarea in anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, a modului concret de indeplinire a cerintelor de calificare 

369. Legislatia in materia achizitiilor publice nu permite indeplinirea cerintelor de calificare ulterior datei-limita de depunere a ofertelor. Ofertanta care face dovada detinerii dotarilor tehnice cu acte emise ulterior depunerii ofertei. Oferta inacceptabila 

370. 1. Nedepunerea intampinarii in 3 zile de la data comunicarii plangerii atrage decaderea din dreptul de a propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica. 

370. 2. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

371. Contractul de inchiriere de personal pentru executia lucrarii nu reprezinta contract de subcontractare 

372. Este tardiva contestatia formulata dupa expirarea termenului legal de contestare, fiind fara relevanta faptul ca autoritatea a comunicat ofertantei un termen de contestare mai lung decat cel prevazut de lege 

373. Este firesc ca, dupa studierea ofertei concurente la Consiliu, contestatorul sa poata aduce argumente noi in sustinerea contestatiei 

374. Cerere de acces la actele dosarului achizitiei publice adresata autoritatii contractante. Au caracter public numai formularele de oferta, nu si documentele anexate acestor formulare. Ca exceptie, propunerea tehnica si cea financiara a ofertantului castigator devin publice in urma incheierii contractului de achizitie publica 

375. Este imposibila modificarea contestatiei prin concluzii scrise 

376. Este inadmisibila completarea contestatiei cu motive noi prin intermediul concluziilor scrise, dupa studierea dosarului achizitiei publice la Consiliu, in raport de dispozitiile legale care reglementeaza procedura de solutionare a contestatiilor 

377. 1. Ofertanta castigatoare intervenienta in etapa contestatiei la Consiliu are calitate procesuala in litigiul de judecare a plangerii formulate de contestatoare. 

377. 2. Cerinta de calificare constand intr-o anumita medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. In cazul ofertantilor nou-inmatriculati, cifra de afaceri ce trebuie dovedita este direct proportionala cu perioada de activitate desfasurata 

378. Nici ordonanta si nici normele de aplicare a ei nu instituie obligatia autoritatii contractante de a imparti pe loturi obiectul contractului 

379. Lotizarea obiectului contractului constituie o posibilitate a autoritatii contractante, a carei aplicabilitate trebuie apreciata de la caz la caz, iar nu o obligatie 

380. Anexa la declaratia pe proprie raspundere, data in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, care nu cuprinde informatii concrete de indeplinire a cerintelor de calificare. Oferta respinsa in mod legal 

381. Nu are calitate procesuala activa in a ataca cu plangere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte in etapa administrativ-jurisdictionala 

382. Plangere formulata impotriva Consiliului. Plangere formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva 

383. Intrucat petenta nu a fost parte in procedura administrativ-jurisdictionala, plangerea ei va fi respinsa ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa 

384. Experienta similara nu poate fi sustinuta de mai multi terti care, individual, niciunul nu detine experienta similara de valoarea pragului impus 

385. Solicitarea autoritatii contractante ca ofertantii sa detina calitatea de antrepozit fiscal este nelegala 

386. Pret criptat in SEAP diferit de pretul din formularul de oferta incarcat in SEAP. Oferta inacceptabila 

387. Timbrarea plangerii la valoarea contractului 

388. Intervenientul in interes propriu nu are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita 

389. Este inadmisibil ca, pe calea concluziilor scrise, sa se completeze contestatia cu motive noi. Pentru obtinerea informatiilor necesare fundamentarii contestatiei, contestatoare avea posibilitatea de a solicita autoritatii contractante accesul la dosarul achizitiei publice

390. Contestatia formulata de ofertanta de pe locul trei, prin care se critica doar oferta de pe locul intai, este lipsita de interes 

391. 1. In contextul in care autoritatea contractanta avea la dispozitie, la sediul sau, in original, ordinul de plata de constituire a garantiei de participare, este excesiva respingerea ofertei pentru nesemnarea electronica a copiei scanate a ordinului de plata depuse in SEAP.

391. 2. Este excesiva si nelegala respingerea ofertei pentru nedepunerea originalului dovezii garantiei de participare la sediul autoritatii contractante, cata vreme dovada a fost incarcata de ofertant in SEAP 

392. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificate de atestare fiscala atat pentru sediile secundare, cat si pentru punctele de lucru, chiar daca nu s-a specificat in fisa de date a achizitiei 

Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

393. Singura abilitata de lege sa evalueze ofertele si sa le declare inacceptabile si/sau neconforme este comisia de evaluare. Instantei de judecata nu i-au fost stabilite competente de constatare a ofertelor ca inacceptabile sau neconforme 

Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Targu Mures, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

394. Comunicarea contestatiei doar catre Consiliu atrage respingerea ei ca tardiva, chiar daca contestatorul a instiintat autoritatea contractanta despre depunerea acesteia 

395. Art. 78 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 consacra obligatia comisiei de evaluare de a solicita clarificari si completari ofertantilor in masura in care ele sunt necesare pentru a putea fi evaluate ofertele 

396. Completarea contestatiei cu noi critici dupa expirarea termenului de contestare. Neinvocarea in termen a acestor critici este sanctionata cu decaderea, consecinta fiind ca ele nu vor fi analizate de Consiliu 

397. Solicitarea de clarificari sau completari nu constituie o prerogativa discretionara a comisiei de evaluare. Ea este obligatorie daca oferta este in mod vadit neclara sau incompleta 

398. Plangere respinsa ca tardiva, instanta apreciind ca, desi a fost depusa la oficiul postal in interiorul termenului legal, ea a fost primita de instanta dupa expirarea termenului. Contestatie in anulare in care se invoca eroarea materiala a instantei. Rationamentul instantei vizand modalitatea de calcul al termenului de formulare a plangerii nu se incadreaza in notiunea de eroare materiala 

399. Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului in care se mentioneaza ca sediul social si mandatul administratorului ofertantului sunt expirate. Demersuri pentru inscrierea valabilitatii sediului si mandatului anterioare datei depunerii ofertei. Oferta respinsa in mod nelegal din cauza expirarii sediului si mandatului 

400. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor nu constituie certificari de buna executie in sensul art. 188 alin. (3) lit. a) din ordonanta 

401. Contestatie comunicata electronic prin intermediul unui serviciu de file sharing. Nedeschiderea mesajului e-mail de catre autoritate, intrucat nu provenea de la ofertanta contestatoare. Modalitate legala de comunicare in termen a contestatiei 

402. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta este diferita de declaratia pe propria raspundere reglementata de art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 

403. Contestatie in care contestatorul reproduce cerintele de calificare si anumite specificatii tehnice din documentatia de atribuire, invocand nerespectarea lor de catre ofertanta castigatoare. Contestatie nemotivata in concret. Reglementand dreptul de acces la dosarul achizitiei publice la Consiliu, legiuitorul nu a urmarit sa ii dea contestatorului posibilitatea de a-si motiva contestatia peste termenul legal 

404. Este tardiva plangerea primita la instanta dupa expirarea termenului legal, chiar daca ea a fost depusa la posta in interiorul termenului. Art. 183 C. proc. civ. nu este aplicabil, plangerea trebuind sa fie primita de instanta in interiorul termenului. Termenele stabilite la art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanta sunt pe zile pline, intrand in calculul lor atat ziua in care incep sa curga, cat si ziua in care se sfarsesc 

405. Condamnarea administratorului ofertantei pentru alte infractiuni decat cele prevazute de art. 180 din ordonanta nu are efecte in procedura de atribuire si nu poate determina excluderea ofertantei. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 vizeaza operatorul economic, nu organele sale de conducere 

406. Formularea de critici noi dupa expirarea termenului de contestare – prin intermediul concluziilor scrise depuse in urma studierii dosarului achizitiei publice – este tardiva, iar analizarea lor de catre Consiliu nu se impune 

407. Certificatele de absolvire a unor programe de formare profesionala eliberate de angajator nu sunt echivalente celor eliberate de Ministerul Muncii/Ministerul Educatiei 

408. Contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita, chiar daca procedura de atribuire a fost initiata anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014. Constituirea garantiei de buna conduita cu prilejul solutionarii plangerii impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei pentru lipsa acesteia nu atrage nelegalitatea respectivei decizii 

Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal 

409. Constatarea nulitatii contractului. Cum nu exista un temei legal pentru a constata nulitatea contractului incheiat de autoritatea contractanta si cum derularea procedurii de achizitie a avut drept ratiune tocmai incheierea acestuia, sunt ramase fara obiect capetele de cerere de anulare a raportului procedurii de atribuire si de reluare a procedurii de atribuire, cu aprecierea ofertei petentei ca fiind conforma si admisibila 

410. Verificarea cerintei indeplinirii obligatiilor contractuale in ultimii doi ani se aplica ofertantilor asociati in mod individual, nu asocierii. Opinia contrara ar conduce la constituirea unor asocieri de catre operatori care, individual, nu indeplinesc cerintele de participare, tocmai pentru a eluda cerintele impuse de autoritate 

411. Cererea prin care ofertanta castigatoare nu emite pretentii proprii, ci solicita respingerea contestatiei si mentinerea ca legale si temeinice a actelor autoritatii contractante, constituie o cerere de interventie accesorie, nu principala. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este neavenita, in contextul in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere 

412. Indicarea de catre autoritate a unui termen gresit pentru depunerea contestatiei. Lipsa de relevanta, intrucat este aplicabil termenul legal 

413. Nu pot fi identiicate dispozitii legale care sa interzica autoritatii contractante cooptarea unui alt expert tehnic la reevaluarea ofertelor 

414. Acceptarea substituirii sefului de santier propus de ofertant, dupa sesizarea neconcordantelor de catre autoritatea contractanta, ar conduce la o avantajare a ofertantului nepermisa de lege 

415. Calea de atac impotriva sentintei tribunalului este apelul, conform art. 287 ind. 16 alin. (1) din ordonanta. Recursul este inadmisibil 

416. 1. Nu se impune anularea actului nelegal al autoritatii, daca aceasta a procedat la refacerea lui conform legii. 

416. 2. In plangere nu pot fi invocate alte motive decat cele cuprinse in contestatia adresata Consiliului. Plangerea impotriva deciziei Consiliului nu constituie o judecata in prima instanta 

417. Plangerea poate fi indreptata si doar impotriva considerentelor deciziei Consiliului 

418. 1. Incalcarea obligatiei autoritatii de a comunica pentru fiecare oferta respinsa motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele de considerare ca inacceptabila si/sau neconforma a ofertei, nu poate fi acoperita prin invocarea dreptului ofertantilor de a avea acces la dosarul achizitiei publice in baza Legii nr. 544/2001. 

418. 2. Formularea de critici noi de catre contestatoare, dupa expirarea termenului de contestare, prin intermediul notelor/concluziilor scrise, este tardiva 

419. Schimbarea furnizorului mentionat in oferta cu un alt furnizor pentru o parte din materiale reprezinta o modificare a propunerii tehnice, care atrage respingerea ofertei ca neconforma 

420. 1. Cerinta de calificare ca ofertantii sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, vor avea acces la sau ca au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare pentru o anumita perioada. Prezentarea de scrisori bancare de bonitate in care se mentioneaza ca ofertantul are acces de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Oferta respinsa in mod corect. 

420. 2. Cheltuielile de judecata in cuantum de 12.400 lei, reprezentand onorariu avocatial, sunt disproportionate. Diminuare la 3.500 lei 

421. 1. Este admisibila plangerea intervenientului accesoriu, chiar daca autoritatea contractanta in favoarea careia a intervenit nu a formulat, la randul ei, plangere. 

421. 2. Atat procedura in fata Consiliului, cat si cea in fata instantei de judecata presupun cu necesitate calitatea de parte a autoritatii contractante 

422. Cerinta de calificare constand in demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-low-ul de executie a contractului. Prezentarea unei scrisori care nu constituie un angajament de finantare din partea bancii. Cerinta de calificare neindeplinita de catre ofertant 

423. 1. Desi petenta nu a mentionat in plangere ca intelege sa se judece cu autoritatea contractanta, este evident ca plangerea trebuie considerata ca fiind formulata in contradictoriu cu autoritatea contractanta. 

423. 2. Este neintemeiata exceptia lipsei de obiect al plangerii sub pretextul ca, intre timp, autoritatea a pus in executare decizia Consiliului. 

423. 3. Acorduri prealabile intre operatorii economici pentru participarea comuna la licitatie. Necesitatea cercetarii lor de catre autoritate inainte de a proceda la atribuirea contractului de achizitie publica 

424. Cerinta ca produsele consumabile sa fie originale (OEM). Cerinta legala 

425. Plangere impotriva deciziei Consiliului de suspendare a procedurii de atribuire pana la solutionarea contestatiei. Intre timp, Consiliul a solutionat contestatia. Plangere ramasa fara obiect 

426. Exceptia lipsei de interes al contestatoarei poate fi invocata atat de partea adversa, cat si de Consiliu din oficiu. Este lipsita de interes contestatia prin care contestatoarea critica respingerea ofertei sale, insa nu si desemnarea ofertei castigatoare 

427. 1. Garantia de buna conduita este datorata in cazul in care plangerea este formulata ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, chiar daca la data depunerii contestatiei ea nu era in vigoare. 

427. 2. Dispozitiile legii noi de procedura se stabilesc in raport de data declansarii procesului in instanta, iar nu de cea a depunerii contestatiei la Consiliu. 

427. 3. Exceptia de neconstitutionalitate a art. 271 ind. 1 si 2 din ordonanta 

428. 1. Garantia de buna conduita este datorata in cazul in care plangerea este formulata ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, chiar daca la data depunerii contestatiei ea nu era in vigoare. 

428. 2. Dispozitiile legii noi de procedura se stabilesc in raport de data declansarii procesului in instanta, iar nu de cea a depunerii contestatiei la Consiliu 

429. 1. Garantia de buna conduita este datorata in cazul in care plangerea este formulata ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014, chiar daca la data depunerii contestatiei ea nu era in vigoare. 

429. 2. Dispozitiile legii noi de procedura se stabilesc in raport de data declansarii procesului in instanta, iar nu de cea a depunerii contestatiei la Consiliu 

430. Masura revocarii rezultatului procedurii de atribuire de catre autoritate ca urmare a primirii unei notificari de contestare necesita motivare. Este nelegala masura revocarii rezultatului procedurii fara motivarea ei 

431. Nedepunerea graficului Gantt cerut reprezinta o neconformitate a propunerii tehnice care atrage respingerea ofertei 

432. Achizitie de consumabile (cartuse). Cerinte restrictive 

433. 1. Garantia de buna conduita poate fi depusa si ulterior depunerii contestatiei. 

433. 2. Este legala respingerea ofertei pentru existenta de datorii la buget, chiar daca ofertantul se gaseste in procedura de reorganizare judiciara 

434. 1. Nu este lipsita de interes plangerea autoritatii care, daca ar fi admisa, ar conduce la atribuirea contractului la un pret mai mare. 

434. 2. Scrisorile de garantie bancara ori alte inscrisuri provenite de la banci nu pot fi calificate ca „acte oficiale”, pentru care se impune formalitatea apostilarii 

435. Potrivit modificarilor aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, contestatorul are obligatia de a anexa plangerii formulate la instanta dovada depunerii garantiei de buna conduita, in caz contrar plangerea este inadmisibila 

436. 1. Autoritatea are obligatia de a stabili daca participarea la licitatie a firmei care a intocmit studiul de fezabilitate este de natura sa distorsioneze concurenta. 

436. 2. Ofertarea unui nivel de salarizare a fortei de munca sub cel legal. Oferta inadmisibila. 

436. 3. Cerinta experientei similare constand in proiectare si executie de lucrari. Cerinta ce poate fi indeplinita prin cumul de catre ofertant si tertul sustinator. Ordinul nr. 509/2011 

437. Intervenientul accesoriu trebuie sa suporte cheltuielile de judecata aferente propriei cereri 

438. 1. Intrucat cererea de interventie accesorie in fata Consiliului ii confera calitate de parte ofertantei, este inadmisibila o noua cerere de interventie accesorie din partea ei in etapa plangerii. 

438. 2. Nu este necesara constituirea unei noi garantii de buna conduita la promovarea plangerii, atunci cand acelasi operator economic a constituit o garantie la momentul formularii contestatiei catre Consiliu 

439. Deciziile Consiliului beneficiaza de autoritate de lucru judecat 

440. Plangerea formulata de intervenienta accesorie este inadmisibila, in contextul in care partea in favoarea careia a intervenit nu a formulat plangere. Cererea de interventie este supusa regimului juridic reglementat de norma generala procedurala, respectiv de Codul de procedura civila, intrucat ea nu este reglementata de ordonanta privind achizitiile publice 

441. Termenul de formulare a plangerii se calculeaza potrivit art. 3 lit. z) din ordonanta, nu potrivit Codului de procedura civila 

442. 1. Depasirea termenului de evaluare a ofertelor poate atrage sanctiuni fata de functionarii vinovati de depasire, dar nu nulitatea procedurii sau decaderea comisiei de evaluare din a mai desemna oferta castigatoare. 

442. 2. Criticile legate de neprezentarea anumitor documente la data deschiderii ofertelor sunt tardive daca nu sunt formulate in termen de la respectiva data. 

442. 3. Cerinta detinerii de dispecerate zonale de monitorizare si interventie nu poate fi indeplinita prin subcontractanti 

Partea a II‑a. Hotarari pronuntate de alte instante

Capitolul I. Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal 

443. Recursul declarat impotriva incheierii curtii de apel privind cererea de suspendare a executarii contractului este inadmisibil 

Capitolul al II-lea. Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

444. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este de competenta Consiliului, nu a instantelor 

Capitolul al III-lea. Tribunalul Harghita, Sectia civila 

445. Necomunicarea de catre autoritate a termenului de depunere a contestatiei nu poate conduce la anularea procedurii de atribuire 

Capitolul al IV-lea. Tribunalul Iasi, Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal

446. Acordarea de despagubiri ca urmare a pierderii sansei de a castiga contractul de achizitie publica 

LISTA HOTARARILOR JUDECATORESTI LA CARE SE FACE TRIMITERE IN PREZENTA CULEGERE 

Detalii tehnice
Data aparitiei17 aug. 2015
Categorie generalaJurisprudenta
Numar pagini700
Tip copertaCarte brosata
Alti clienti au cumparat si
DIN ACEEASI CATEGORIE - Drept administrativ